30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu"

Transkript

1 ampanjpiod august 2014 VI YDDE ll Jotun og pus kstiømaling og bis UT Å 30% 9 90 P. lm 28x120 l. 2 cu TEEBD 9990,- 10 EE DEB UU 50 LT Q-UTD n UU dkkbak. odl md fuu at dnn gi n pn ovflat ov tid. 50 lt. gjø dn nkl å håndt. Hind ugss i å voks. 3 EE 69,- PYTEB UU 50 LT Q-UTD n UU pyntbak fo bd tc. odln md fuu at dnn gi n pn ovflat ov tid. Egn sg godt til småbd da dnn fin oppmalt. 50 lt. gjø dn nkl å håndt. Hind ugss i å voks % På hagmøbl, lvgg, thll, gjd, høytykksvask, slangtoml, gssklipp og timm. Unntatt obotklipp. Gjld ikk alld ndsatt va. Utvalgt vai fa butikk til butikk, lokal pis kan fokomm. PU IGI PU Ignis ha t stilfullt dsign md innsyn fa t sid. Dt n sikk og ffktiv ovn i høy kvalitt. Plassingsvnnlig båd på ttvgg og i hjøn. Bnnkamm som oppfyll all kav til n modn opp vamingskild. Effkt: 3-8 kw. Vdlngd: 30 cm. BxHxD: 50,8x99,2x46,2 cm. isklufttilkobling. og kostmalt MD PEL YGGE Å, EGGEHVIT kjult spiking, ingn kvistgjnnomslag, pfkt sultat. ydlig kostmalt ovflat. askt å mont. Ypplig båd til nybygg og oppussing. an, om ønsklig, monts tt på isvk/stnd.. 11x615x2390 mm, pis p. plat 130,81. 11x620x2390 mm, pis p. plat 131,68. 89,-

2 P P PU IE T U E M P 89, t og kostmal Ø 369,- Ø Ø 499,- 299,- PU G GUIG HVIT ITEIØ 3 lt. Vanntynnt hutigtøknd gunning til innndøs buk. Bnytts på t og inndning. Godt gnt til vansklig undlag som laminat, vinyl, kamisk flis, plast og glass. an ovmals md d flst malingstyp. 399,PU P PELMLIG 3 lt. Vanntynnt miljøiktig akyllatks. pus P suvn til innndøs tvk, som panl, listvk, dø og inndning. Mgt god utflyt. Gi n vakk, skjoldfi ovflat som tål vask. PU V VEGGMLIG 259,- 35% 3 lt. å nda bd nn fø! pus V n vanntynnt maling fo innndøs buk som gi t pfkt silkmatt sultat på all typ bygningsplat, tapt, btong, lttbtong og puss. Mgt god dkk vn! Vaskba. MD PEL YGGE Å, EGGEHVIT PU TPEL EGGEHVIT kjult spiking, ingn kvistgjnnomslag, pfkt sultat. ydlig kostmalt ovflat. askt å mont. Ypplig båd til nybygg og oppussing. an, om ønsklig, monts tt på isvk/stnd.. 11x615x2390 mm, pis p. plat 130,81. 11x620x2390 mm, pis p. plat 131,68. Ø 399,- Ø 449,- 289,LDY WDEWLL 3 lt. Makdts mst obust vggmaling. LDY Wondwall gjø dt nklt å hold vggn pn ov tid. D unik gnskapn gi n vakk, obust og flkkavvisnd ovflat som hold sg vakk lng. 349,E VEGG/PEL/LIT 10 3 lt. E poduktn godkjnt og utviklt i samabid md ogs stma- og llgifobund. E ha minimal malingslukt og misjon und påføing og tøking. Ø 519,- 399,LDY PUE CL 3 lt. Lun og matt finish gi n vakk fag. valittsmaling som sik t flott utsnd ov tid. Ø 609,- 489,- og kostmalt LDY UPEME IIH 3 lt. uvn utflyt som gi panl, listvk, møbl, dø og vinduskam n jvn og vakk ovflat. Dn suvn utflytn gjø dt nklt å få t vakkt sultat slv på dtalj som dø og list. Ø 129,- 89,P. pl Ø 699,- PU T ,- 10 lt. Hlt ny pus Takmaling! Dtt n vanntynnt maling som gi vak, matt, skjoldfi flat. Malingn ha svæt god påføingsgnskap og gjø dt nkl å få t pfkt sluttsultat. Ø 789,- LDY T 599,- 10 lt. Ltt å påfø, gi gaantt dkk i to støk og gi t pfkt, skjoldfitt sluttsultat. Ø 949,- E T oskpodust MD takpanl i fagn (0502Y). Takbodn kostmalt stuktu, malt md vannbast maling md glans 20. Enkl å mont md minimal making av skjøtn. 12x140x2420 mm, 12x140x3620 mm. 799,- 10 lt. Hlsvnnlig maling - nst anbfalt av ogs stma- og llgifobund (). Ingn løsmidl, ingn skadlig avdamping, ingn malingslukt. Dkk godt. Gi t matt og skjoldfitt tak. TEIBE T TI HVIT ydlig takplat som bhandlt md hl 4 støk maling og 1 lag md lakk. Mgt nkl monting md skjult spiking. Platn anbfalt av ogs stma- og llgi fobund. 11x600x1220 mm. Pis p. m2 117,66. TEIBE T CLIQUE HVIT Ltt stuktut ovflat. agkod C -0502Y Glans 30. Platn anbfalt av ogs stma- og llgifobund. 11x600x1220 mm. Pis p. m2 117,66. 99,- 129, TEIBE VEGGPEL YGGE/Å, HVIT nt natupodukt. Patntt kostmalt ovflat, slitstkt og lttstlt. nbfalt av ogs stma- og llgifobund.11x620x2390 mm. Pis p. plat 146,70. PPLTE WLL2PIT Et gnialt podukt fo dg som ikk så glad i å spakl å puss. Platn lvs fdig gunnt og taptst md n unik låspofil. 12x620x2390 mm. 1. Mont platn. 2. Mal i ønskt fag. 3. dig vgg.

3 VÅ BET- ELGE BYTT T UT M PE 79,- ZD VETLD MLTEI TEGLØD/ En klassisk btongtakstin som nkl å lgg. Tilpasst nodisk klima. Populæ langs kystn. Pass på d flst tak. akt tilkomm. Matt ,- HEIMDLL ompltt 6x6 m gaasj. om inklud dobbl kumt sot takstin, ståltaknn og takkonstuksjon md W-stol, liggnd kldning på isvk av 48x98. Gandahl pot gaasjvindu/dø samt alt av fstmatill. valittsmatial fa kjnt osk lvandø som gi t kompltt sultat. Gaasjn kan lvs tt gn mål om ønsklig. Himdall ikk fdigmontt. YHET Montés gaasjkalkulato. BYGG GJE UT M PE UGÅ TBBEE ,- UGÅ TBBEE BYTT T jkk gaasjkalkulaton T- LULT mont.no filmn jkk takkalkulato TPLTE LEX B ØD/VT Hc glossy PL H 50 2-stinplat stål. TPLTE LEX B ØD/VT Glossy P PL H 50 2-stinplat aluminium 159,-. lksibl og håndtlig takpann fo nodisk klima. Lvs i båd stål og aluminium. Ltt å tanspot, nkl å mont. atulig åva, 100% sikulba. 30 ås gaanti i stål, 40 ås gaanti i aluminium. ZD ELEGT MLTEI ØD/VT En klassisk btongtakstin som nkl å lgg. Tilpasst nodisk klima. Populæ langs kystn. Pass på d flst tak. Elgant n ovflatbhandlt takstin som gi n blank ovflat. akt tilkomm. IL PWETE T/UTIØD tålplat tak md sto styk. Powtkk gnt fo all typ skåtak, md takfall hlt nd til 10 gad. Lav vkt. 7,7 kg/m 2. Tål all aktull snølast. Gaantt mot gjnnomustning i hl 30 å. Enkl å mont. Lik godt gnt til ny og gaml tak. HEIMDLL IDE I gaasjn Himdall id ha vi plasst innkjøingn på langvggn. I gitt situasjon og i viss boligomåd vil dnn løsningn væ dt bst valgt. Botstt fa plassingn av pot gaasjn lik Himdall. Mål: 6x6 m ,- HEIMDLL VLM Himdall md valmtak få t skåtak hvo takflatn skån nd til all fi sid. Et kompltt valmt tak statt gaasjns gavl, mns t dlvis valmt tak ha n gavl i fom av t taps. Dn valmd takdln minsk angpsflatn fo vind, og vindlastn på takkonstuksjonn bgnss ffktivt. Dtt gjø valmtak til n paktisk løsning i vindutsatt omåd. Mål: 6x6 m. 699,- PU GJEVIDU Vindu fast kam m/1 lags glass til buk i bod ll gaasj. 99x49 cm. 109x59 cm, pis 749,-. BYGG GJE GJE- LULT filmn mont.no P. plat 379,- Gjnnomsiktig ll sotd takplat. Ypplig til buksomåd som f. ks. tak ov tass ll and typ sittplass hvo n tng tak. Jumbo glasskla l sott: 1,06x2,40 m. 1,06x3,00 m 469,-, 1,06x3,60 m 569,-, 1,06x4,20 m 659,-. 119,- 600x1600 mm. Egn sg ba til ttting av gaml tass. Tttlist md silikon buks vd montasj fo å ttt optimalt fo vanngjnnomtnging. DYPPTPP TEETETTIG P. plat 89,- 139,- 195,- TEETPLTE 1090,- 1390,- PU GJEVIDU TPPHEGT Åpningsvindu topphngt m/2 lag glass, til buk i bod, gaasj ll kjll. 99x49 cm. 109x59 cm, pis 1299,-. DØETT BD G TETT Enkl boddø inkl. kam, til buk i bod ll gaasj. Døn må bhandls. 80x200 H/V, 90x200 H/V, 90x210 H/V.

4 LEGG G I BELEG TEI Blgningss t tilbhø b in md s akt fa lv tillingsva. lag tilkomm andøns % T U E M P På hagmøbl, lvgg, th ll, gjd, høytykksvask, slan g toml, gssklipp og timm. Unntatt obotklipp. Gjld ikk alld nd satt va. Utvalgt va i fa butikk til butikk, lokal pis kan foko mm. P. stk HELLE GÅ 5x40x40 CM 34,- 129,- Hll anvndlig podukt som kan kombins md blgningsstin, kantstin, bostin og natustin. akt fa lvandøns lag tilkomm. P. stk 29,LIGBL 1/1 50x20x20 CM nvndlig blokk til gunnmu, gaasj, ingmu og fostøtningsmu. an mals, pusss og slmms. akt fa lvandøns lag tilkomm. PTIM BELEGIG TEI GÅ 19,5x13,5x5 CM En klassisk ttvinklt stin vaiant som pass godt inn i d flst miljø. Md sin tt linj og nkl fom gi dn t modn og ltt uttykk. akt fa lvandøns lag tilkomm. 189,ÅDHU ØDMIX 6x14x21 CM Dnn sin tomls fo å få dn u i fomn og øff i kantn. ådhus minn om dl bostin og pass i d flst miljø. akt fa lvandøns lag tilkomm. 189,ÅDHU BUMIX 6x14x21 CM Dnn sin tomls fo å få dn u i fomn og øff i kantn. ådhus minn om dl bostin og pass i d flst miljø. akt fa lvandøns lag tilkomm.

5 LL JTU G PU ETEIØMLIG G BEI YDDELG PEL L. 2 30% 39,- 1 lt 79,- 4 lt 89,- 99,- PU TV 1 LT/4 LT pus aftvask t stkt alkalisk, fosfatfitt vask- og soppdpnd middl til utvndig husflat. Buks på utvndig husflat til fjning av ftt, smuss og sopp fø om- maling. pus aftvask vik ltt mattnd på malingsfilmn og dfo vlgnt å buk fø om-maling. PU LGE- G PPDEPE 1 LT pus lg- og oppdp fjn ffktiv uønskt vkst av mos, alg ll lav. an også bnytts til dsinfksjon av ovflat. Bnytts på utvndig tak, stin, mu, fasad og tass. TEE- E 4 lt. jn gamml tolj og smuss. pp fisk fagn på tvkt. 599,- 239,- 399,- PU GUIG ETEIØ uvn gunning som buks fø maling av yttvggn. pus Gunning kstiø søg fo at du oppnå bst mulig sultat, uanstt hvilkn maling du buk. LJE TEEBEI 2,5 lt. Tng godt inn i undlagt og fohind fuktinntnging og spkkdannls i tvkt. God holdbaht. TEBITT TEEBEI 3lt. psialbis fo impgnt tvk. Vannavvisnd ffkt som hind oppspkking. EHU Monté Eidsvoll Monté Gøstad Monté Jsshim Monté tabkk agna æss 7-17 (7-18) Monté tomakd Lillstøm Monté Lønskog UT-GDE Monté Gimstad Monté Lillsand Monté Tvdstand BUEUD Monté Gilo Monté Gol Monté Hønfoss Monté ongsbg Monté sbyn 7-17 (7-18) 9-14 Monté lmmstad Monté tomakd Dammn Monté Ål Monté Åmot HEDM Monté Bumunddal Monté Elvum Monté Hama , Poff 7-16 Monté ongsving Monté tang HDLD Monté skøy - lovaag Buk 7-17 (tos 19) 9-15 Monté Mind - lovaag Buk 7-17 (tos 19) 9-15 Monté Bømlo 7-16 (tos 18) 9-13 Monté navik Monté dda 7-16 (tos 17) 9-13 Monté tod MØE G MDL Monté Lønsth (tos 18) Monté auma 7-17 (tos 19) 9-14 Monté øsand (tos 18) 9-13 PPLD Monté lmnningsbutikkn Monté Gjøvik Monté Lillhamm L Monté ing Byggsnt GLD Monté Byn 7-18 (tos 19) 9-14 Monté Egsund 7-17 (tos 19) 8-14 Monté Haugsund Monté amøy Monté æbø 7-17 (tos 18) 9-13 Monté andabg Monté andns Monté auda 7-16 (tos 17) 9-13 Monté tavang Monté tomakd ous TELEM Monté Posgunn Monté jukan Monté kin VET-GDE Monté asund 7-17 (tos 18) 9-14 Monté lkkfjod (tos 18) 9-14 Monté vinsdal 7-16 (tos 18) 9-14 Monté Lyngdal 7-17 (tos 18) 9-14 Monté Mandal Monté øgn Monté tomakd ølandspakn Monté Vans 7-17 (tos 18) 8-14 Monté Vågsbygd VETLD Monté Hotn 7-17 (tos 18) 9-14 Monté Lavik Monté vtal Monté Zin Holmstand Monté Zin Tønsbg ØTLD Monté Haldn Monté akkstad Monté tomakd Østfoldhalln tumottak: ll lktopodukt lvs kostnadsfitt hos oss GVET Hos Monté finn du ansatt som ha dn kunnskapn og dt ngasjmntt som kvs fo å hjlp dg som skal igang md t byggposjkt. Elktonisk, bli ladt opp md ønskt bløp ØELEVICE ELVBYGGEEVICE HJELPE DEG MED: Planlgging Bgning Matialvalg inansiing Hvodan du gjø jobbn akt av van og vt. kan Gatis utlån av tilhng Vi slip ny nøkl til dg Hva kost Montékonto Md Montékonto få du faktua tilsndt på all vakjøp. Montékonto n kontokditt md tilhønd kdittkot inntil k onto opptts i tt av vås Byggvahus. ll kjøp hos Monté bli ntfi fm til fofall (inntil 45 dag). Du kan vlg å btal hl saldon ll dl opp btalingn. dittkott kan bnytts i all butikk md Bankxpt-tminal ll vd uttak av kontant i all landts minibank. dittvuding gjøs umiddlbat vd søknad. ontobtingls ontokditt inntil k Måndsnt 1,75 % ominll nt 21,0 % p.a. Piodgby k 45 Piodgby k 0 vd saldo und k Etablingsgby k 0 Gby minibank k % av uttaksbløp Gby vakjøp k 0 Ålig gby k MILJØMEET Tykksak 652 Manull ovføsl via undsvic k 25 Maks uttak i minibank p. 7 dag k Minst måndlig btaling 3 % av dt du skyld, bgnst ndad til k 199. Eksmpl (ta utgangspunkt i løptid 12 mnd, 13 vakjøp à k og 2 kontantuttak à k 1 000) Eff.nt 31,84 %, k o/12 mnd, totalt k Tilbudn gjld i kampanjpiodn ll så langt bholdningn kk. Tilbudn gjld kun fo pivatkund. Vi ta fobhold om tykkfil. Bildn kan favik fa poduktn. Vautvalgt kan vai no i d ulik byggvahusn. En dl av poduktn skaffva hvo dt kan tilkomm fakt. m på mont.no Eksmpl på måndlig ndbtaling og kdittkjøpspis vd 12 og 24 månd vd kjøp av va md Byggkonto. Vi minn om at lang btalingstid md lav måndsbløp kan gi høy kdittkostnad. ontantpis dittkjøpspis Måndlig btaling 12 mnd. 24 mnd. 12 mnd. 24 mnd Vilkå fo kontokdittavtal md tilhønd kdittkot finns i avtaln, på og kan fås vd hnvndls til GE Mony Bank. Poduktt guls av finansavtallovn. nt, gby og and kdittkostnad kan nds md sks uks skiftlig vasl.

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

35% 40% EIK COTTON, 1-STAV HVIT MATT MICROFAS 1-stavs kvalitetsgulv til knallpris. Enkelt å legge. Før 719,-. Nå 431,40 pr. m2.

35% 40% EIK COTTON, 1-STAV HVIT MATT MICROFAS 1-stavs kvalitetsgulv til knallpris. Enkelt å legge. Før 719,-. Nå 431,40 pr. m2. ampanjeperiode 27. aug - 9. sept 2012 U 1 P. UD 35% PÅ LL GU LDIG GJLD OGÅ BILLIGV 229,- 3390,- 1990,Ø PP-OG GJÆG DW777 Vår bestselger. ffekt:1800 w, sagblad: 216 mm, hurtiginnstilling opptil 50 gr vinkel,

Detaljer

Garasjeport inkl. portåpner, komplett. Pr. m 2 FØR 2390,- SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. Kampanjeperiode 27. aug. 2. sept. 2014

Garasjeport inkl. portåpner, komplett. Pr. m 2 FØR 2390,- SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. Kampanjeperiode 27. aug. 2. sept. 2014 Kampanjeperiode 27. aug. 2. sept. 2014 OPUS FURU PANEL SKYGGE SKRÅ HVITMALT Kvistfri heltre furu panel som er hvitmalt med miljø vennlig maling og som kan overmales om ønskelig. Panelen har skjult innfesting

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

MONTÉRKUPP SJEKK PRISEN

MONTÉRKUPP SJEKK PRISEN KUN 4. aug. 5. sep. 015 MONTÉRKUPP 149,- VEGG- OG INTERIØR- MALING, GLANSGRAD 10 Perfekt silkematt resultat Enkel å påføre Garantert dekk ved to strøk All innredning fra 40% SJEKK PRISEN 990,- Ekstra brede

Detaljer

169,- PRISRAS I OKTOBER 7490,- 79,- 39,- Pr. m 2 SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. pr. sekk. Kampanjeperiode 15. 21. oktober 2014

169,- PRISRAS I OKTOBER 7490,- 79,- 39,- Pr. m 2 SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. pr. sekk. Kampanjeperiode 15. 21. oktober 2014 Kampanjeperiode 15. 1. oktober 014 PRISRAS I OKTOBER LADY VEGG 10 3 ltr. Gir garantert dekk i to strøk og et perfekt sluttresultat med samme glansgrad i alle syns vinkler. Spruter ikke og er lett å påføre.

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

169,- PRISRAS I OKTOBER 7490,- 79,- 39,- Pr. m 2 SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. pr. sekk. Kampanjeperiode 8. 21. oktober 2014

169,- PRISRAS I OKTOBER 7490,- 79,- 39,- Pr. m 2 SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. pr. sekk. Kampanjeperiode 8. 21. oktober 2014 Kampanjeperiode 8. 21. oktober 2014 PRISRAS I OKTOBER LADY VEGG 10 3 ltr. Gir garantert dekk i to strøk og et perfekt sluttresultat med samme glansgrad i alle syns vinkler. Spruter ikke og er lett å påføre.

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

MONTÉRKUPP 149,- 579,- 2490,- MØREROYAL DUO. KUN 15. 27. juni 2015. 28x120. Pr. lm. 21x95 kl. 1 CU. SE MER PÅ monter.no 10 L. 130 bar 500 liter/time

MONTÉRKUPP 149,- 579,- 2490,- MØREROYAL DUO. KUN 15. 27. juni 2015. 28x120. Pr. lm. 21x95 kl. 1 CU. SE MER PÅ monter.no 10 L. 130 bar 500 liter/time KUN 15. 7. juni 015 MONTÉRKUPP 8x10 MØREROYAL DUO 9 90 1x95 kl. 1 CU 7 90 149,- 10 L 579,- 490,- 130 bar 500 liter/time TERRASSEBORD TERRASSEBEIS Inntil 3 års vedlikeholdsintervall OLJEDEKKBEIS/OLJEMALING

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

FØR 199,- 11 mm tykk. Pr. lm. Briggs & Stratton motor 28X120 KL. 2 CU. FØR 3490,- Pr. plate. Kampanjeperiode 28. april 3. mai 2014

FØR 199,- 11 mm tykk. Pr. lm. Briggs & Stratton motor 28X120 KL. 2 CU. FØR 3490,- Pr. plate. Kampanjeperiode 28. april 3. mai 2014 Kampanjeperiode 28. april 3. mai 2014 FØR 199,- 11 mm tykk FØR 3490,- Pr. plate MDF PANEL SKYGGE SKRÅ, EGGEHVIT Skjult spikring, ingen kvistgjennomslag, perfekt resultat. Nydelig kostemalt overflate. Raskt

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer