Koksgrått nr 317 : nøster Hvitt nr 300 : nøste Grått nr 313 : nøste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Koksgrått nr 317 : 6 6 7 8 nøster Hvitt nr 300 : 1 1 1 1 nøste Grått nr 313 : 1 1 1 1 nøste"

Transkript

1 Bunad Størrelser: 12-18mnd 2 4 år Liidde: cm Hel lengde,skjørt: cm Hel lengde: cm Koksgrått nr 317 : nøster Hitt nr 300 : nøste Grått nr 313 : nøste Pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinne nr 2½ og hekter. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3 måler ca 10 cm. Når det strikkes mønster med 2 farger, er det eldig iktig at du alltid holder trådene likt på fingeren. Ds at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge. Legg opp med koksgrått på pinne nr 2 ½, m og strikk 5 riller ( 1 rille = 2 pinner rett ), fram og tilbake. Del arbeidet inn i rapporter, med 18 masker til her rapport. Skift til pinne nr 3. Fortsett rundt og strikk : * 14 m rangt og øk 2 m oer de neste 4 m = mønster I *. Gjenta fra * til * omg rundt. Det er nå m i omg og 20 m til her rapport. Fortsett etter denne inndelingen, samtidig som det strikkes 2 m rangt sammen på her side a mønster I ( = m felt her gang ), ca her 7 7 ½ 7 ½ 8 cm til det er masker i omgangen og skjørtet måler ca cm. Strikk 1 omgang oer alle maskene og fell samtidig alle de range maskene slik: Strikk den første m i mønster I rett sammen med den range m, strikk 4 m rett, ta den siste m løs a, og trekk denne oer den range m. Det er nå masker i omgangen. Sett et merke i her side med masker til her del. Legg arbeidet til side. Forklè: Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, masker og strikk mønster II, fram og tilbake. Etter mønster II, settes de 8 første og 8 siste maskene på en hjelpetråd ( = kanter langs sidene a forklèet ). Skift til pinne nr 3. Strikk mønster A rundt og øk 1 maske på 1. omg til masker ( kantene er ikke medregnet ). Legg opp 4 nye masker i slutten a pinnen. Disse maskene strikkes hele tiden rangt ( = klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet). Gjenta mønster A til arbeidet måler ca cm. På siste omgang felles jent fordelt til masker. Skift til hitt og strikk nå sidekantene. Sett de 8 asatte maskene på den ene siden oer på pinne nr 2 ½. Legg opp 5 nye masker med hitt inn mot forklèet, som hele tiden strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk mønster II, som gjentas til forkanten måler ca cm. Slutt med hel rute. Det er eldig iktig at kanten ikke blir for lang. Fell a belegget og sett de 8 stolpemaskene på en tråd. Den andre kanten strikkes likt, men med belegget på motsatt side ( belegget skal ære inn mot forklèet ). Montering: Damp arbeidet forsiktig på rangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i klippemaskene. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en anlig sikk-sakk en søm oer sårkanten etter oppklipp. Sy til kantene og fest belegget. Sett maskene fra hjelpetrådene oer på pinnen. Det er nå masker på pinnen. Strikk nå forklèet inn på skjørtet slik: Beg ed omgangens beg, og strikk med hitt masker glattstrikk. Ta så 1 m fra forklèet og 1 m fra skjørtet og strikk disse rett sammen. Når alle maskene fra forklèet er borte, fortsettes med glattstrikk omgangen rundt. Strikk mønster B. Når mønster B er ferdig strikket, begynnes omgangen midt foran. Fortsett fram og tilbake med koks. Sett et merke med masker til hert forstykke og masker til ryggen. Flettestrikk kreer flere masker enn glattstrikk for å holde samme strikkefasthet. Det skal derfor økes slik : Strikk 2 m rangt, øk til 6 m oer de neste 4 maskene = mønster I, m rangt. Øk til masker oer de neste maskene = ryggen og strikk mønster III oer disse maskene. Strikk så masker rangt, øk til 6 m oer de neste 4 maskene = mønster I og slutt med 2 m rangt. Fortsett etter denne inndelingen. Når arbeidet måler ca cm ( målt fra mønster B ), felles 10 m i her side ( 5 m på her side a merket ) og strikk her del for seg. Ryggen : Fortsett fram og tilbake med mønster III, samtidig som det felles for ermehull på her 2. pinne med 3 masker ganger, 2 masker ganger og 1 maske gang. Strikk til ryggen måler ca cm ( målt fra mønster B ). Strikk 1 pinne oer alle maskene og fell på denne pinne bort alle de range maskene slik: *Strikk 2 m rett sammen. Strikk 4 m rett. Ta den neste m løst a, strikk 1 m rett og ta den løse m oer *. Gjenta fra * til * ut pinnen. Fell a. Høyre forstykke: Fell til ermehull med 2 m 2 ganger og 1 m ganger, samtidig som det felles for V-hals ed å strikke 2 m rangt sammen etter mønster I, til det er m igjen til skulder og forstykket er like langt som ryggen. På siste pinne felles 1 rang maske bort på her side a mønster I, på samme måte som på mønster III på ryggen. Det er nå masker igjen til skulder. Fell a. Venstre forstykke: Strikkes som høyre, men speilendt. Montering: Sy sammen på skuldrene. Ermekanter: Begynn midt under ermet og strikk eller plukk opp med koksgrått på pinne nr 2 ½, ca masker og strikk 4 riller ( 1 rille = 2 pinner rett ), samtidig som det felles 1 maske på begynnelsen og slutten a her 2. pinne, 3 ganger. Fell a. M ø nst er I g j e n t a s = R et t ( r f ra ret t en o g r f ra rang en) = V rang t ( r f ra ret t en o g r f ra rang en) mønster II = Set t 3 m p å hj p f o ran arb eid et St rikk 3 m ret t, så m f ra hj p ret t gjentas på her side a forkledèet M ø nst er III g j e n t a s

2 Mønster A Mønster B = Hitt = Koks = Lys grå Cape a Størrelser: 12-18mnd 2 4 år Oeridde: cm Hel lengde: cm g j e n t a s sømmene. Sy med en anlig sikk-sakk en søm oer sårkanten etter oppklipp. Sy til kantene og fest belegget. Sett maskene fra hjelpetrådene oer på pinnen. Det skal nå strikkes 8 folder rundt halsen slik: Fell til 12 masker oer de 16 m i mønster I, og strikk m glattstrikk Fold 1 ( mot enstre) : Sett de neste m på en strømpepinne og de neste m på en ny strømpepinne. Brett den 2. strømpepinnen bak den 1. strømpepinnen ( range mot range ), brett deretter arbeidet bak den andre hjelpepinnen ( rette mot rette ). Begynn der tråden er ( etter mønster I ) og strikk m tredobbelt ( en maske fra hoedpinnen, en m fra den 1. hjelpepinnen og 1. fra den 2. hjelpepinnen = 1 folde. Strikk en tilsarende folde = skulderen. Fold 2 ( mot høyre ) : Sett de neste m på en strømpepinne og de neste m på en ny strømpepinne. Brett den 2. strømpepinnen foran den 1. strømpepinnen (rette mot rette), brett deretter arbeidet foran den andre hjelpepinnen (range mot range ). Begynn der tråden er og strikk m tredobbelt ( en maske fra hoedpinnen, en m fra den 1. hjelpepinnen og en m fra den 2. hjelpepinnen. Strikk en tilsarende folde. Strikk nå masker glattstrikk ( = midt på ryggen). Strikk så 2 stk fold nr 1 ( = midt på 2. skulderen ), 2 folder nr 2, og til slutt m glattstrikk. Fell til 12 m oer de siste m mønster I. Halskant : Det er nå masker i omgangen. Skift til pinne nr 2 ½ og strikk mønster D, fram og tilbake, men fell m på første p til masker. Etter mønster D strikkes 1 pinne rangt ( = brettekant ), deretter 4 cm glattstrikk til belegg. Fell a. Brett halskanten dobbel og sy til på rangen. Mønster I g j e n t a s = Rett (r fra retten, r fra rangen) = Vrangt (r fra retten, r fra rangen) = Sett 3 m på hj p foran arbeidet Strikk 3 m rett, så m fra hj p rett Mønster C Koksgrått nr 317 : nøster Hitt nr 300 : nøste Grått nr 313 : nøste Pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinne nr 2½ og 3, + 1 hekte. Legg opp på pinne nr 2 ½, m og strikk 1 pinne glattstrikk. Skift til pinne nr 3. Flettestrikk trekker seg sammen og kreer derfor flere masker enn glattstrikk for å holde samme strikkefasthet. Derfor skal det nå økes jent fordelt til masker. Strikk mønster I. Etter mønster I settes de 16 første og 16 siste maskene på en hjelpetråd ( = forkanter ). Strikk 1 omgang glattstrikk og fell på samtidig, alle de range maskene til masker. Legg opp 4 nye masker i slutten a pinnen. Disse maskene strikkes hele tiden rangt ( = klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet ). Juster maskeantallet til masker og strikk mønster C, deretter koksgrått glattstrikk til arbeidet måler cm. Strikk nå forkantene. Sett de 16 asatte maskene på den ene siden oer på pinne nr 3. Legg opp 5 nye masker med koks inn mot capen, som hele tiden strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk mønster I, som gjentas til forkanten når opp til halsen. Slutt fletten som ist på diagrammet ( det er eldig iktig at kanten ikke blir for lang. Fell a belegget og sett de 16 m til forkanten på en hjelpetråd. Den andre kanten strikkes likt, men med belegget på motsatt side (belegget skal ære inn mot capen). Montering: Damp arbeidet forsiktig på rangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i klippemaskene. Klipp opp mellom = Hitt = Koks = Lys grå

3 Mønster D Mønster A g j e n t a s Bunadsjakke b Størrelser: 12-18mnd 2 4 år Oeridde: cm Hel lengde: cm Ermelengde: cm Grått nr 313 : nøster Hitt nr 300 : nøster Koksgrått nr 317 : nøste Pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinne nr 2½ og 3. Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, m og strikk fram og tilbake: 1 kantmaske, mønster II oer masker og til slutt 1 kantmaske. Når mønster II er ferdig strikket (3 ruter i høyden) skiftes til pinne nr 3. Strikk mønster A rundt og øk masker på 1. omg til m. Legg opp 2 nye masker i slutten a pinnen. Disse 2m + kantmaskene strikkes hele tiden rangt ( = klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet ). Strikk mønster A, som gjentas til arbeidet måler ca cm. Ermer : Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, masker og strikk mønster II, rundt. Skift til pinne nr 3. Strikk mønster A og øk på 1. omg jent fordelt til m. Sett et merke i omgangens begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 maske på her side a merket ca her 1 ½ cm til det er masker i omgangen og ermet måler ca cm. Vend rangsiden ut og strikk 5 omganger glattstrikk til belegg. Fell a. Montering: Damp arbeidet forsiktig på rangsiden. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en anlig sikk-sakk en søm oer sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen m på her skulder. Halskant : Marker med en tråd, en fin bue på her side for halsåpning foran ca cm ned. Plukk eller strikk opp med hitt på pinne nr 2 ½ slik: Begynn på retten på høyre forstykke. Plukk opp ca m langs tråden, m på bakstykket og ca m langs tråden på den andre siden. Strikk mønster II fram og tilbake. Fell a på siste p med rett oer rett og rangt oer rangt. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det oerflødige. Sy med anlig sikk-sakk en søm oer sårkanten etter oppklipp. Belegg foran : Plukk opp med hitt på pinne nr 2 ½ ca masker og strikk 2 cm glattstrikk til belegg. Fell a. Strikk tilsarende på andre siden. Sy belegget pent til oer sårkanten. Hals: Plukk opp ca m langs buen på rangen og strikk 4 pinner glattstrikk til belegg. Fell a. Strikk tilsarende på andre siden. Sy belegget pent til oer sårkanten. Montering: Sy i ermene og sy til belegget. Fest alle løse tråder pent på rangen. mø nst er II B eg her = Hitt = Koks Midt på ermet = Lys grå Sjal og alpelue c Sjal Grått nr 313 : nøste Hitt nr 300 : nøste Koksgrått nr 317 : nøste Alpelue Hitt nr 300: nøste Koksgrått nr 317 : En rest fra sjalet SJAL Legg opp med hitt på pinne nr 3, masker og strikk rangt tilbake. Sett et merke rundt en midtmaske midt på sjalet med masker til her del. Strikk mønster III fram og tilbake, samtidig som det felles slik : Strikk 1 kantmaske, ta 1 m løst a. Strikk 1 m rett og ta den løse m oer. Strikk mønster III til 2 m før midtmasken og strikk disse rett sammen. Strikk midtmasken rett. Ta 1 m løst a. Strikk 1 m rett og ta den løse m oer. Strikk mønster III til 3 m gjenstår. Strikk 2 m rett sammen, deretter kantmasken rett. Fortsett å felle på denne måten,1m innenfor kantmasken i her side på her pinne og 1 m på her side a midtmasken på her 2. pinne. Når mønster III er ferdig strikket, legges det opp 4 nye masker i slutten a pinnen ( = klippemasker som hele tiden strikkes rangt ). Fortsett å felle som før og strikk mønster A (se mønstertegning til bunadsjakke) rundt slik : Begynn ed pilen og strikk til fellingen før midtmasken. Fell med hitt og speilend mønsteret etter fellingen, slik at mønsteret blir likt på her side. Fortsett med mønster A og fell som før til det ikke er flere masker igjen. Montering : Damp arbeidet forsiktig på rangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i klippemaskene. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en anlig sikk-sakk en søm oer sårkanten etter oppklipp. Plukk opp med hitt på pinne nr 2 ½ langs hele sjalet, innenfor kantmasken ca masker og strikk 6 pinner glattstrikk til belegg, samtidig som det felles 1 m på begynnelsen og slutten a her pinne. Fell løst a. Brett kanten dobbel mot rangen ( oer sårkanten ) og fest den lett. Damp ned kanten. Sy i en sjalsknapp i oergangen til lusene. ALPELUE Legg opp med en restetråd ( til å trekke ut igjen ) på pinne nr 3, 45 masker og strikk 4 pinner glattstrikk. Skift til hitt og strikk : *45 m rett, snu og strikk 45 m rangt tilbake. Snu og strikk 40 m rett. Snu og strikk 35 m rangt. Snu og strikk 30 m rett, snu og strikk 25 m rangt tilbake. Snu og strikk 20 m rett, snu og strikk 15 m rangt. Snu og strikk

4 10 m rett, snu og strikk 25 m rangt tilbake. Snu og strikk 20 m rett, snu og strikk 20 m rangt tilbake*. Gjenta fra * til * i alt 22 ganger. Trekk ut oppleggstråden og mask sammen maskene på pinnen med maskene du får når du trekker ut denne. Trekk luen sammen på toppen. Skift til pinne nr 2 ½ og strikk eller plukk opp med hitt ca masker rundt kanten. Strikk mønster B. Skift til hitt og strikk 1 omgang rett, 1 omgang rangt, deretter glattstrikk til kanten måler ca 3 cm ( målt fra den range omgangen ). Fell løst a. Brett kanten dobbel mot rangen og fest lett. Damp alpeluen flat. mønster III = Rett fra retten, rangt fra rangen = Vrangt fra retten, rett fra rangen Mønster B = Hitt = Koks = Lys grå Genser,bunadsbukse og lue Størrelse : mnd 2-4 år Oeridde: cm Hel lengde: cm Ermelengde : cm Genser Koksgrå nr 317 : nøster Hitt nr 300 : nøster Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 2 ½ og hekter og 4 tinnknapper + 1,5 meter setesdalbånd. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3 måler ca 10cm. Når det strikkes mønster med 2 farger, er det eldig iktig At du alltid holder trådene likt på fingeren. Ds at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge. GENSER Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½ m og strikk mønster I. Skift til pinne nr 3 og strikk mønster II etter diagrammet. Sett et merke i her side med masker til forstykket og masker til ryggen. Når arbeidet måler ca cm felles de midterste maskene foran for halsåpning. På neste omgang legges det opp 4 nye masker oer disse som hele tiden strikkes rangt (= til å klipp i). Fra nå a begynner i omgangen ed oppklippsmaskene midt foran. Etter mønster II, strikkes mønster III. Deretter koksgrått glattstrikk til arbeidet måler ca cm. Ermer: Strikk mansjett : Legg opp med koksgrått på pinne nr 2 ½ m og strikk glattstrikk fram og tilbake. Når arbeidet måler cm legges det opp fra retten, 6 m på begynnelsen a pinnen og 13 m på slutten a pinnen. Strikk rangt tilbake oer alle maskene (= brettekant ned mot håndleddet). Det er nå m på pinnen. Strikk 6 m mønster I (= belegg under knapphullene, til å sy knappene i), glattstrikk oer m, 1 m rang (=brettekant) og 6 m glattstrikk. Når arbeidet måler ca 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ cm målt fra brettekanten, strikkes 2 knapphull, hert oer 3 m (disse legges opp igjen på neste p), 2 m på her side a den range masken. Når arbeidet måler 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ cm strikkes 2 tilsarende knapphull. Strikk til mansjetten måler cm. Fell a de 6 første og siste maskene. Det er nå masker på pinnen. Skift til pinne nr 3 og strikk mønster IV rundt. Sett et merke 8 m til enstre for åpningen a mansjetten (= midt under høyre ermet) og 8 m til høyre på enstre erme, samtidig som det økes 1 m på her side a merket ca her 5 ½ ½ - 1 ½ cm. Etter mønster IV strikkes koksgrått glattstrikk til det er masker på pinnen og ermet måler cm. Vend rangsiden ut og strikk 6 omganger glattstrikk til belegg. Fell a. Montering a mansjett: Brett belegget i brettekanten inn mot rangen og sy lett til 1.omg a mønster IV. Brett i den range masken ed knapphullene og sy lett til langs belegget + nede ed håndleddet. Fest belegget lett til langs mønster I på motsatt side. Sy rundt knapphullene. Legg mønster I bak knapphullene og sy til mot mønster IV. Det andre ermet strikkes likt, men speilendt. Montering: Damp arbeidet forsiktig på rangsiden. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran for halsåpning. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en anlig sikk-sakk en søm oer sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen masker på her skulder. Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning ca cm ned på her side a åpningen foran. Halskant + stolpe : Begynn nederst i splitten på høyre side, og plukk eller strikk opp med koksgrått og pinne nr 2 ½ langs forkanten ca m, deretter ca m langs tråden, maskene fra bakstykket og tilsarende på enstre side. Sett et merke i hert hjørne ( i oergangen mellom forkant og halsåpning). Strikk glattstrikk fram og tilbake, samtidig som det økes 1 m på her side a merkene på her 2. pinne. Når halskanten måler ca ½ 2 ½ - 2 ½ cm strikkes 1 pinne rangt fra retten (= brettekant). Strikk tilsarende belegg, men fell nå de maskene som ble økt på forsiden. Fell løst a. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det oerflødige. Sy med en anlig sikk-sakk en søm oer sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel oer sårkanten og sy til med løse sting. Legg kantene mot herandre og sy pent til de afelte maskene på forstykket. Sy eller mask i ermene. Fest belegge lett oer sårkanten. Sy på bånd langs mansjetten som ist på tegningen. Båndet festes lett med sytråd. Sy på bånd langs ytterkanten a halskanten. Sy i hekter midt foran og knapper på mansjettene. Mønster I

5 Mønster II Mønster III Strikkes ikke str 0-1 og 3 mnd til arb måler cm ( slutt med 3 omg glattstrikk ) 2 år 0-1 mnd str 9 mnd 6 mnd 3 mnd str 12 mnd og 4 år Strikkes ikke str 0-1 og 3 mnd M ø nst er IV str 3, 9 mnd og 2 år str 1-6 og 12 mnd - 4 år = Hitt = Koksgrått Forklaring til mansjett med bånd Bånd Bånd til ermet måler ca cm ( slutt med 3 omg glattstrikk ) st r 0-1 og 3 mnd = koksgrått strikk = knapp st r mnd - 2 og 4 år M idt på ermet Bunadsbukse Størrelse : /18mnd- 2-4 år Stussidde: cm Benlengde: cm Bukse Koksgrå nr 317 : nøster cm Setesdalsbånd og 6 tinnknapper Begynn nede på høyre ben. Strikk mansjett : Legg opp med koksgrått på pinne nr 2 ½, m og strikk glattstrikk fram og tilbake. Når arbeidet måler cm legges det opp fra retten, 6 m på begynnelsen a

6 pinnen og 13 m på slutten a pinnen. Strikk rangt tilbake oer alle maskene (= brettekant). Det er nå m på pinnen. Strikk 6 m mønster I (= belegg under knapphullene, til å sy knappene i), glattstrikk oer m, 1 m rang (=brettekant) og 6 m glattstrikk. Når arbeidet måler ca 1 ½ 1 ½ cm målt fra brettekanten, strikkes 2 knapphull, hert oer 3 m (disse legges opp igjen på neste p), 2 m på her side a den range masken. Når arbeidet måler 3 ½ 3 ½ cm strikkes 2 tilsarende knapphull. Strikk til mansjetten måler cm. Fell a de 6 første og siste maskene. Det er nå masker på pinnen. Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk og øk på denne omgang jent fordelt til masker. Sett et merke 4 m til høyre for åpningen a mansjetten ( oer knappene ) = ytterst på høyre ben ( åpningen skal gå bakoer). Sett et nytt merke med m til her del ( = innsiden a benet ). Omgangen starter nå ed merket på innsiden a benet. Flettestrikk trekker seg sammen og kreer derfor flere masker enn glattstrikk for å holde samme strikkefasthet. Derfor skal det nå økes slik: Strikk m glattstrikk, øk til 24 m oer de neste 16 m = mønster II og til slutt m glattstrikk. Fortsett etter denne inndelingen, samtidig som det økes 1 m på her side a merket på innsiden a benet ca her ½ /2 cm til det er masker i omgangen og benet måler ca cm. Legg arbeidet til side. Venstre ben : Legg opp å strikk som høyre, men når arbeidet måler cm legges det opp fra retten 13 m på begynnelsen a pinnen og 6 m på slutten a pinnen. Strikk rangt tilbake. Snu og strikk 6 m glattstrikk, 1 m rangt, glattstrikk oer m og tilslutt 6 m mønster I. Strikk ferdig mansjetten som den høyre, men speilendt. Når du har økt til m, settes et merke 4 m til enstre for åpningen. Strikk ferdig benet som det høyre. Sett begge bena inn på samme rundpinne ( med økningene inn mot herandre ) = m i omgangen. Sett et merke midt foran og midt bak. Fortsett rundt med glattstrikk og mønster V som før, samtidig som det felles for kile midt foran og midt bak ed å strikke 2 m ridd rett sammen før merket og 2 m rett sammen etter merket. Fell slik på her 2. omg i alt ganger = m i omgangen. Fortsett med glattstrikk og mønster V til arbeidet måler ca cm ( målt midt foran fra siste kilefelling ). Strikk 1 omgang oer alle maskene og fell på denne omgang 8 m oer mønster V i her side. Strikk nå buksen høyere bak: Begynn ed merket midt bak. Strikk m rett, snu og strikk m rangt tilbake. Snu og strikk m mer til her side i alt 6 ganger. Strikk 1 omgang oer alle maskene. Sett et merke i her side med masker til her del. Strikk nå smekke oer maskene til forstykket. Fell i her side, på her 2. pinne, 7 m gang, 6 m gang, 5 m gang, 4 m 1 gang, 3 m gang, 2 m gang og 1 m 5 ganger. Strikk til smekken måler ca cm. Fell nå 2 m, 2 ganger i her side. Kant rundt buksen oppe : Begynn i enstre side og strikk eller plukk opp på pinne nr 2 ½ ca masker langs hele smekken og ned til merket i høyre side. Strikk så maskene fra bakstykket = masker. Sett et merke på her side a smekken, med masker imellom. Strikk 4 cm glattstrikk, samtidig som det økes 1 m på her side a merkene ca her 3. omgang. Strikk 1 omgang rangt ( = brettekant ) deretter 4 cm glattstrikk, men fell nå tilsarende økningene ed hert merke. Fell løst a. Montering a mansjett: Brett belegget i brettekanten inn mot rangen og sy lett til 1.omg med glattstrikk. Brett i den range masken ed knapphullene og sy lett til langs belegget + nede. Fest belegget lett til langs mønster I på motsatt side. Sy rundt knapphullene. Legg mønster I bak knapphullene og sy til mot 1. omg etter mansjetten. Sy på bånd langs mansjetten som ist på tegningen. Båndet festes lett med sytråd. Seler : Legg opp på pinne nr 2 ½, 90 masker og strikk 2 cm glattstrikk fram og tilbake. Strikk deretter 1 pinne rangt, 4 cm glattstrikk, men etter 2 cm strikkes ett knapphull ed å felle 3 m, 8 masker fra kanten ( 1 knapphull strikkes ed å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne ). Etter 4 cm strikkes 1 pinne rangt, deretter 2 cm glattstrikk. Fell a. Sy sammen oppleggskanten med de afelte maskene, men la det ære igjen en åpning til knapphullet. Sy rundt knapphullet, og brett enden ed knapphullet til en spiss og sy til. Strikk en tilsarende sele. Sy selene på midt bak med ca cm imellom. M ø nst er V g j e n t a s = R et t = V rang t ed merket ytterst på benet = Set t 3 masker p å hj.p f o ran arb eid et. St rikk 3 m ret t, d eret t er m f ra hj.p. ret t Lue Størrelse : 1/3 6/9 12mnd- 2-4 år Hodeidde: cm Koksgrå nr 317 : nøster Hitt nr 300 : nøste Legg opp med koksgrått på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang rundt i rangbordstrikk cm. Skift til pinne nr 3. Strikk mønster VI og øk på 1. omgang jent fordelt til masker. Sett et merke i her side med masker til her del. Pass nå på at omgangens begynnelse er midt bak. Når arbeidet måler ca cm begynner man å felle til spiss ed å strikke 2 masker rett sammen før merket og ta 1 m løst a. Strikk 1 m og trekk den løse masken oer, etter merket. Gjenta denne fellingen ed hert merke på her 4. omgang til det er ca m igjen i omgangen. Klipp a tråden og trekk den igjennom maskene. Stram tråden lett og fest den på rangen. Tinn en snor på ca 5 cm ferdig lengde og fest den i spissen a luen. Lag en liten dusk og fest den i enden a snoren. Mønster VI = hit t = ko ksg råt t

7 Bukse og strømper Størrelser: 3 6/ /24 mnd 3/4 år Stussidde: cm Benlengde: cm Hitt nr 300 : nøster Koksgrått nr 317 : nøste Pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinne nr 2½ og 3 + elastikk. Når det strikkes mønster med 2 farger, er det eldig iktig at du alltid holder trådene likt på fingeren. Ds at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 cm. Begynn øerst i liet. Legg opp med koksgrått på pinne nr 2 ½, masker og strikk 2 cm rundt i rangbordstrikk med 1 rett, 1 rang. Skift til pinne nr 3. Sett et merke i her side med masker til bakstykket og masker til forstykket, og et merke midt foran og midt bak. Begynn ed merket midt bak. Strikk 9 masker, end og strikk 19 masker rangt tilbake. Vend og strikk masker mer for her gang til du har snudd ed sidemerkene i her side. Du er nå ed merket i enstre side. Strikk nå mønster slik: 3 mnd : Begynn ed pilen på mønster A og strikk 1 m. Strikk deretter mønster D oer 21 m, mønster C oer 15 m, mønster D, mønster A oer 5 m, mønster B oer 13 m, mønster C oer 27 m, mønster B og resten a mønster A. Fortsett rundt etter denne inndelingen. 6/9 mnd : Begynn ed pilen på mønster A og strikk 4 m. Strikk deretter mønster D oer 21 m, mønster C oer 15 m, mønster D, mønster A oer 5 m, mønster B oer 13 m, mønster C oer 39 m, mønster B og resten a mønster A. Fortsett rundt etter denne inndelingen. 12 mnd : Begynn ed pilen på mønster E og strikk 7 m. Strikk deretter mønster D oer 21 m, mønster C oer 15 m, mønster D, mønster F oer 10 m, mønster A oer 5 m, mønster B oer 13 m, mønster C oer 31 m, mønster B og resten a mønster E. Fortsett rundt etter denne inndelingen. 18/24 mnd : Begynn ed pilen på mønster E og strikk 8 m. Strikk deretter mønster D oer 21 m, mønster C oer 19 m, mønster D, mønster F oer 10 m, mønster A oer 5 m, mønster B oer 13 m, mønster C oer 39 m, mønster B og resten a mønster E. Fortsett rundt etter denne inndelingen. 3/4 år : Begynn ed pilen på mønster E og strikk 9 m. Strikk deretter mønster D oer 21 m, mønster C oer 23 m, mønster D, mønster F oer 10 m, mønster A oer 5 m, mønster B oer 13 m, mønster C oer 47 m, mønster B og resten a mønster E. Fortsett rundt etter denne inndelingen. Alle str : Når arbeidet måler ca cm (målt midt foran), økes det 1 m på her side a merket ( som en kile ) foran og bak på her 2.omg i alt 6 ganger ( disse maskene strikkes i perlestrikk ). På neste omgang felles masker ed de utøkte maskene a for kile og strikk hert ben ferdig for seg. Ben ( = masker) Fortsett rundt med mønster som før til benet måler ca cm. Skift til pinne nr 2 ½. Strikk 2 omganger koksgrått glattstrikk, deretter 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk til benet måler oppgitt eller passe lengde. Fell a med rett oer rett og rangt oer rangt. Mønster A x x x x x x = Koksgrått x = Hitt Mønster B x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x M ønster F Mønster C M ønster E x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mønster D x x x x x x x G x x x x x x x j e x x n t x x x x x x x a s x x x x x x

8 Strømper Størrelse : 1 3/6 9/ år Fotlengde : cm Hitt nr 300 : nøste Koksgrått nr 317 : nøste Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 2 ½ og 3. Legg opp med koksgrått på p nr 2 ½, m og strikk ca cm rundt i rangbordstrikk med 1 r, 1 r. Skift til p nr 3 og strikk mønster A. Sett m på en hjelpepinne. Strikk mønster B fram og tilbake oer de resterende maskene. Strikk 1 pinne rangt tilbake. Strikk m rett, snu. Ta den første m løst a og strikk 7 m rangt tilbake, snu. Ta den første m løst a og strikk 1 m mer for her gang til det er 2 m igjen på her side. Snu og strikk rett ut pinnen. Du er nå på enstre side a hælen. Strikk opp m langs hælen. Strikk mønster D oer de asatte m og strikk opp m langs høyre side a hælen. Fortsett rundt med mønster C under foten og på her side a hælen, og med mønster D oppå foten, samtidig som det felles 1 m på her side a mønster D på her omg til det er m igjen på pinnen. Strikk til strømpen måler ca cm (eller passe lengde før tåfellingen). Tåfelling: Sett et merke rundt den 1. og siste masken a mønster C. Fortsett med mønster som før og fell 1 m på her side a merkene her 2. omg 2 ganger. Deretter her omg til det er m igjen på p. Trekk tråden gjennom maskene og sy til på rangen. Mønster A x x x x x x x x Mønster B beg her = Koksgrått x = Hitt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mønster C Midt på hælen x x x x x x x x gjentas x x x x x x x x beg her Mønster D x x x x x x x G x x x x x x x j e x x n t x x x x x x x a s x x x x x x Midt oppå foten Kofte,nikkers,sokker og lue Størrelse : 1 3/6 9 12/18mnd- 2-4 år Oeridde: cm Hel lengde: cm Ermelengde : cm Kofte Koksgrå nr 317 : nøster Grått nr 313 : nøste Hitt nr 300 : nøste Veiledende pinner og tilbehør : Rundpinne og strømpepinner nr 2 ½ og knapper. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3 måler ca 10cm. Når det strikkes mønster med 2 farger, er det eldig iktig At du alltid holder trådene likt på fingeren. Ds at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge. KOFTE Legg opp med koksgrå på pinne nr 2 ½, m og strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk, fram og tilbake. Etter ca 2 cm strikkes et knapphull på enstre side fra retten oer 3 m, 3 m fra kanten ( et knapphull strikkes ed å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne ). Når rangborden måler ca 4 cm, settes de 8 første og siste maskene på en hjelpetråd ( = forkanter som strikkes til slutt ). Skift til pinne nr 3. Strikk 1 pinne glattstrikk, samtidig som det økes jent fordelt til m ( forkantene er ikke medregnet ). Legg opp 4 nye masker i slutten a pinnen som hele tiden strikkes rangt ( = klippemasker ). Fortsett rundt med glattstrikk. Sett et merke i her side med masker til hert forstykke og masker til bakstykket. Når arbeidet måler ca cm, strikkes mønster A, deretter koksgrått glattstrikk til arbeidet måler ca cm. Fell a. Ermer : Legg opp med koksgrå på pinne nr 2 ½, m og strikk 1 rett, 1 rang rundt i rangbordstrikk, cm. Skift til pinne nr 3. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jent fordelt til m. Sett et merke i omgangens begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 maske på her side a merket ca her 2 2 1½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ cm til det er masker i omgangen og ermet måler ca cm. Vend rangsiden ut og strikk 5 omganger glattstrikk til belegg. Fell a.

9 Montering: Damp arbeidet forsiktig på rangsiden. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en anlig sikk-sakk en søm oer sårkanten etter oppklipp. Mask eller sy sammen m på her skulder. Forkanter : Sett de 8 asatte maskene uten knapphull oer på pinne nr 2 ½. Legg opp 5 nye masker med koksgrå inn mot koften, som hele tiden strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk rangbordstrikk til forkanten måler ca cm. Det er eldig iktig at kanten ikke blir for lang. Fell a belegget og sett de 8 stolpemaskene på en tråd. På den andre forkanten strikkes det knapphull jent fordelt. Det første er allerede strikket og det siste skal ære på siste pinne før halskanten. Halskant: Marker med en tråd, en fin bue på her side for halsåpning foran ca cm ned. Plukk eller strikk opp med koksgrått på pinne nr 2 ½ slik: Begynn på retten med høyre forkant. Sett maskene fra hjelpetråden oer på pinnen, plukk opp ca m langs tråden, m på bakstykket, m langs tråden på den andre siden og til slutt den andre forkanten. Strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk, fram og tilbake. Etter 2 2 2½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ cm felles de 8 første og siste maskene a med rette og range masker. Fortsett til halskanten måler ca cm. Fell a med rette og range masker. Sy med den minste sikksakken langs halskanten på innsiden. Klipp bort det oerflødige. Montering: Sy til forkantene og fest belegget lett på rangsiden. Brett halskanten dobbel oer sårkanten og sy til på rangen. Sy i ermene og sy til belegget. Sy i knappene på høyre forkant. Fest alle løse tråder pent på rangen. MØNSTER A = Hitt str = Koks 3/6 mnd, 12/18 mnd og 4 år = Lys grå Nikkers Størrelse : 1 3/6 9 12/18mnd- 2-4 år Stussidde: cm Benlengde: cm Koksgrå nr 317 : nøster str 1 mnd, 9 mnd og 2 år Begynn nede på høyre ben. Strikk mansjett : Legg opp med koksgrått på pinne nr 2 ½ m og strikk glattstrikk fram og tilbake. Når arbeidet måler cm legges det opp fra retten, 6 m på begynnelsen a pinnen og 13 m på slutten a pinnen. Strikk rett tilbake oer alle maskene (= brettekant ). Det er nå m på pinnen. Strikk 6 m mønster I (= belegg under knapphullene, til å sy knappene i), glattstrikk oer m, 1 m rang (=brettekant) og 6 m glattstrikk. Når arbeidet måler ca 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 2 cm målt fra brettekanten, strikkes 2 knapphull, hert oer 3 m (disse legges opp igjen på neste p), 2 m på her side a den range masken. Når arbeidet måler 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ 4 4 cm strikkes 2 tilsarende knapphull. Strikk til mansjetten måler cm. Fell a de 6 første og siste maskene. Det er nå masker på pinnen. Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk og øk på denne omgang jent fordelt til masker. Sett et merke 4 m til høyre for åpningen a mansjetten ( oer knappene ) = ytterst på høyre ben ( åpningen skal gå bakoer). Sett et nytt merke med m til her del ( = innsiden a benet ). Strikk glattstrikk, samtidig som det økes på innsiden a benet, 1 m på her side a merket, ca her ½ ½ ½ cm til det er masker i omgangen og benet måler ca cm. Legg arbeidet til side. Venstre ben : Legg opp å strikk som høyre, men når arbeidet måler cm legges det opp fra retten 13 m på begynnelsen a pinnen og 6 m på slutten a pinnen. Strikk rangt tilbake. Snu og strikk 6 m glattstrikk, 1 m rangt, glattstrikk oer m og tilslutt 6 m mønster I. Strikk ferdig mansjetten som den høyre, men speilendt. Når du har økt til m, settes et merke 4 m til enstre for åpningen. Strikk ferdig benet som det høyre. Sett begge bena inn på samme rundpinne ( med økningene inn mot herandre ) = m i omgangen. Sett et merke midt foran og midt bak. Fortsett rundt med glattstrikk som før, samtidig som det felles for kile midt foran og midt bak ed å strikke 2 m ridd rett sammen før merket og 2 m rett sammen etter merket. Fell slik på her 2. omg i alt ganger = m i omgangen. Fortsett med glattstrikk til arbeidet måler ca cm ( målt midt foran fra siste kilefelling ). Strikk nå buksen høyere bak: Begynn ed merket midt bak. Strikk m rett, snu og strikk m rangt tilbake. Snu og strikk m mer til her side i alt 6 ganger. Strikk 1 omgang oer alle maskene og fell på denne omgang jent fordelt til masker. Skift til pinne nr 2 ½ og strikk 1 rett, 1 ang rundt i rangbordstrikk ca 3 cm. Fell a med rette og range masker. Montering a mansjett: Brett belegget i brettekanten inn mot rangen og sy lett til 1.omg med glattstrikk. Brett i den range masken ed knapphullene og sy lett til langs belegget + nede. Fest belegget lett til langs mønster I på motsatt side. Sy rundt knapphullene. Legg mønster I bak knapphullene og sy til mot 1. omg etter mansjetten Montering: Fest en elastikk med korssting på innsiden a rangborden i liet. Fest alle løse tråder. Mønster I Lue Hodeidde: cm Hitt nr 300 : nøster Legg opp på pinne nr 3, masker og strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk cm. Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omgang glatttstrikk og øk på denne omgang jent fordelt til masker. Fortsett rundt med mønster I til arbeidet måler ca Fell nå for topp: * Strikk 2 m rett sammen, 2 masker rett. Ta 1 m løst a, strikk 1 m rett og trekk den løse masken oer *. Gjenta fra * til * omgangen ut ( nå er alle d e range maskene felt bort ). Strikk 1 omgang glattstrikk. På neste omgang strikkes 2 masker rett, 2 masker rett sammen omgangen ut. Strikk 1 omgang glattstrikk. Fortsett å felle på samme måte med 1

10 maske mindre mellom fellingene til det er masker igjen i omgangen. Strikk 2 og 2 masker rett sammen. Klipp a tråden og trekk den igjennom maskene. Stram lett og fest tråden på rangen. M ø nst er I g j e n t a s = Rett = Vrangt = Sett 2 m på hj p foran arb. Strikk 2 m rett, så m fra hj p rett Sokker Hitt nr 300: nøster Legg opp på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk ca 3 cm. Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk og øk på denne omgang jent fordelt til masker. Strikk mønster I rundt. Når arbeidet måler ca cm felles slik: * Strikk 2 m rett sammen, 2 masker rett. Ta 1 m løst a, strikk 1 m rett og trekk den løse masken oer *. Gjenta fra * til * omgangen ut ( nå er alle d e range maskene felt bort ). Strikk 3 omg glattstrikk og fell på 1.omg jent fordelt til masker. Sett m på en hjelpepinne. Strikk hæl: Strikk cm glattstrikk fram og tilbake oer de resterende maskene. Strikk m rett, snu. Ta den første m løst a og strikk 7 m rangt tilbake, snu. Ta den første m løst a og strikk 1 m mer for her gang til det er 2 m igjen på her side. Snu og strikk rett ut pinnen. Du er nå på enstre side a hælen. Strikk opp m langs hælen. Strikk glattstrikk oer de asatte m og strikk opp m langs høyre side a hælen. Fortsett rundt med glattstrikk, samtidig som det felles 1 m på her side a hælen på her omg til det er m igjen på pinnen. Strikk til strømpen måler ( hælen inkludert ) ca cm (eller passe lengde før tåfellingen). Tåfelling: Sett et merke i her side og fell 1 m på her side a merkene her 2. omg 2 ganger. Deretter her omg til det er m igjen på p. Trekk tråden gjennom maskene og sy til på rangen. Genser Størrelse: 3 6/ mnd 2 4 år Oeridde : cm Hel lengde : cm Ermelengde : cm Hitt nr 300 : nøster Veiledende pinner: Rundpinne og strømpepinner nr 2 ½ og 3. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3 måler ca 10cm. Legg opp på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang rundt i rangbordstrikk cm. Skift til pinne nr 3. Strikk glattstrikk og øk på 1. omgang jent fordelt masker. Sett et merke i her side med masker til forstykket og masker til ryggen. Når arbeidet måler ca cm, strikkes mønster A, midt på forstykket. Når arbeidet måler cm, felles 10 masker i her side for ermehull( 5 masker på her side a merket ). Legg arbeidet til side. Ermer : Legg opp på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang rundt i rangbordstrikk cm. Skift til pinne nr 3. Strikk glattstrikk og øk på 1. omgang jent fordelt til masker. Sett et merke i omgangens begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 maske på her side a merket ca her 1 1 ½ cm til det er masker i omgangen og ermet måler ca cm. Strikk 1 omgang og fell 10 masker midt under ermet ( 5 masker på her side a merket ). Ta alle maskene inn på samme rundpinne nr 3 = masker i omgangen. Begynn bak på høyre skulder og strikk og fell mønster B, strikk deretter mønster C, deretter glattstrikk, samtidig som det fortsettes å felle for rund sal på her omgang med 1 m mindre mellom fellingene. Når arbeidet måler ca cm, felles jent fordelt til masker. Skift til pinne nr 2 ½ og strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk fram og tilbake cm. Fell løst a med rette og range masker. Brett halskanten dobbel mot rangen og fest den løst. Hekle en rad fm i dobbel halskant i åpningen og lag 2 knapphull i den ene siden. Sy sammen under ermene. Mønster A c Mønster B / / o I o Midt foran o I o / o / \ o / o / \ o I o o I o o \ o o / \ o o / \ o o / \ o o / \ o \ o = Rett = Vrangt o = 1 kast \ = Ta 1 m løst a. Strikk 1 m rett, trekk den løse m oer / = 2 m rett sammen I = Ta 1 m løst a. Strikk 2 m rett sammen, trekk den løse m oer / = 2 m rett sammen ( = 1. felling for rund sal ) Mønster C

11 Bleiebukse: se Teppe Størrelse: 50 x 74 cm Hitt nr 300 : 5 nøster Veiledende pinner: Rundpinne og strømpepinner nr 2 ½ og 3. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3 måler ca 10cm. Legg opp på pinne nr 3, 144 masker og strikk mønster A, fram og tilbake i alt 6 ruter i høyden. Fortsett nå med mønster A oer de 24 første og 24 siste maskene. Dette er kantmasker som strikkes i mønster A langs hele teppet. Strikk nå 5 pinner glattstrikk, deretter mønster B ( husk kantmaskene ). Etter mønster B justeres maskeantallet til 97 m ( mellom kantene ). Strikk så mønster C, deretter mønster D. Strikk 4 pinner glattstrikk og juster maskeantallet til 96 m. Strikk mønster A i alt 5 ruter i høyden. Strikk så 4 pinner glattstrikk og 2 riller, deretter mønster C ( juster maskeantallet til 97 m igjen ). Strikk mønster B, mønster E, mønster B, mønster C. Strikk så 2 riller og 4 pinner glattstrikk, deretter mønster A i alt 5 ruter i høyden ( juster maskeantallet til 96 m igjen ) og slutt med 4 pinner glattstrikk. Juster maskeantallet til 97 m igjen og strikk mønster D, mønster C, mønster B og 4 pinner glattstrikk. Juster maskeantallet til 96 m og strikk mønster A oer alle maskene, i alt 6 ruter i høyden. Fell a med rett oer rett og rangt oer rangt. Mønster A Mønster C o I o o I o o I o o / \ o o / \ o o / \ o o o I o o I o o / \ \ o o / \ o o / \ o o / \ o o / \ o o / \ o o / \ o \ o \ o Slutt her = Rett fra retten, rangt fra rangen o = 1 kast \ = Ta 1 m løst a. Strikk 1 m rett, trekk den løse m oer / = 2 m rett sammen I = Ta 1 m løst a. Strikk 2 m rett sammen, trekk den løse m oer Mønster D Slutt her Mønster E = Rett fra retten, rangt fra rangen = Vrangt fra retten, rett fra rangen Mønster B

12 Dåpskjole, jakke og lue Størrelser: 3 mnd Liidde: 51 cm Hel lengde: 95 cm M ø nst er I g j e n t a s Dåpskjole Hitt nr 300 : 10 nøster Grått nr 313 : 1 nøste Koks nr 317 : 1 nøste Jakke Hitt nr 300 : 1 nøste Grått nr 313 : 1 nøste Koks nr 317 : 1 nøste Lue Rester fra jakken Pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 2½ og 3, heklenål nr hekter. = R et t = V rang t Mønster II = Set t 3 m p å hj p f o ran arb eid et St rikk 3 m ret t, så m f ra hj p ret t Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 cm. Dåpskjole Legg opp på pinne nr 2 ½, 306 m og strikk 5 riller ( 1 rille = 2 pinner rett ), fram og tilbake. Del arbeidet inn i 18 deler, med 17 masker til her del. Skift til pinne nr 3. Fortsett rundt og strikk : * 13 m rangt og øk 2 m oer de neste 4 m = mønster I *. Gjenta fra * til * omg rundt. Det er nå 342 m i omg og 19 m til her del. Fortsett etter denne inndelingen til arbeidet måler ca 84 cm ( slutt mønster I som ist i diagrammet ). Strikk 2 omganger glattstrikk og fell på 1. omgang, 2 masker i her flette = 306 masker. På 2. omgang strikkes 2 og 2 masker rett sammen= 153 masker. Alle målene tas herfra. Strikk mønster II, men juster maskeantallet til 152 masker på 1. omgang. Etter mønster II strikkes 2 omg hitt glattstrikk. Begynn nå omg midt foran, og fortsett fram og tilbake. Sett et merke med 38 masker til hert forstykke og 76 masker til ryggen. Flettestrikk kreer flere masker enn glattstrikk for å holde samme strikkefasthet. Det skal derfor økes slik : Strikk 2 m rangt, øk til 6 m oer de neste 4 maskene = mønster I + 32 m rangt = forstykket. Øk til 96 m oer de neste 76 m = ryggen og strikk mønster III oer disse maskene. Strikk 32 masker rangt, øk til 6 m oer de neste 4 maskene = mønster I og slutt med 2 m rangt. Fortsett etter denne inndelingen. Når arbeidet måler ca 2 cm ( målt fra mønster II ), felles 10 m i her side ( 5 m på her side a merket ) og strikk her del for seg. Ryggen : Fortsett fram og tilbake med mønster III, samtidig som det felles for ermehull med 2 masker 1 gang og 1 maske 1gang. Når ryggen måler ca 12 cm ( målt fra mønster II ), strikkes 1 pinne oer alle maskene og fell bort på denne pinnen alle de range maskene slik: *Strikk 2 m rett sammen. Strikk 4 m rett. Ta den neste m løst a, strikk 1 m rett og ta den løse m oer *. Gjenta fra * til * ut pinnen. Fell a. Høyre forstykke : Fell for ermehull som på ryggen. Når forstykket måler ca 9 cm ( målt fra mønster II ) felles 1 rang m på her side a mønster I som oppe på ryggen. Fell deretter de 6 første maskene for halsåpning. Fell deretter på halssiden med 5 m 1 gang, 3 m 1 gang og 1 m 2 ganger. Strikk til forstykket er like langt som ryggen. Fell a. Venstre forstykke : Strikkes som høyre, men speilendt. Montering : Sy sammen på skuldrene. Ermekanter : Begynn midt under ermet og strikk eller plukk opp med hitt på pinne nr 2 ½, ca 66 masker og strikk 4 riller ( 1 rille = 2 pinner rett ), samtidig som det felles 1 maske på begynnelsen og slutten a her 2. pinne, 3 ganger. Fell a. Halskant : Hekle en rad med fm. = Koksgrått = Hitt M ø nst er III g j e n t a s Dåpsjakke str 3 mnd Oeridde: 46 cm Hel lengde: 17 cm Ermelengde: 14 cm Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, 131 masker og strikk : 1 kantmaske, mønster A oer 129 masker og 1 kantmaske, fram og tilbake. Når mønster A er ferdig strikket ( 3 ruter i høyden ), skift til pinne nr 3 og strikk mønster B fram og tilbake med 1 kantmaske først og sist. Sett et merke i her side med 63 masker til ryggen og 34 masker til hert forstykke. Når arbeidet måler ca 8 cm, felles 8 masker i her side ( 4 masker på her side a merket ) og strikk ryggen ferdig først. Rygg: Fortsett fram og tilbake med mønster B, samtidig som det felles idere for ermehull på her 2. pinne med 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang. Strikk til arbeidet måler ca 17 cm. Fell a. Høyre forstykke : Strikk og fell til ermehull som på ryggen. Når arbeidet måler ca 14 cm, felles de 10 første maskene for halsåpning. Fell deretter på halssiden på her 2. pinne med 3 masker 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang. Strikk til forstykket er like langt som bakstykket. Fell a. Venstre forstykke : Strikkes som høyre, men speilendt. Ermer : Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, 42 masker og strikk mønster A, rundt. Skift til pinne nr 3. Strikk mønster B og øk på 1. omgang jent fordelt til 45 masker. Sett et merke i omgangens begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 maske på her side a merket ca her 2 cm til det er 55 masker på pinnen og ermet måler ca 14 cm. Fell 8 m midt under ermet ( 4 masker på her side a merket ). Fortsett fram og tilbake med mønster B, samtidig som det felles for ermetopp med 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 6 ganger. Det er nå 25 masker på pinnen. Fell a. Montering: Damp arbeidet forsiktig på rangsiden. Mask eller sy sammen 8 m på her skulder. Belegg foran : Plukk opp med hitt på pinne nr 2 ½ ca 46 masker og strikk 2 cm glattstrikk til belegg. Fell a. Strikk tilsarende på andre siden. Brett belegget inn mot rangen og sy det til. Halskant: Plukk eller strikk opp med hitt på pinne nr 2 ½, slik : Begynn på retten på høyre forstykke. Plukk opp ca 21 m langs

13 halsfellingen, 27 m på bakstykket og ca 21 m langs halsfellingen på enstre side. Strikk mønster A, fram og tilbake. Fell a på siste pinne a mønsteret med rett oer rett, og rangt oer rangt. Montering : Hold de 25 afelte maskene på toppen a ermet, lett sammen og sy i ermene. Dåpslue Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, 96 masker og strikk mønster I, fram og tilbake. Skift til pinne nr 3 og fortsett fram og tilbake. Strikk mønster B ( juster maskeantallet til 97 m på 1. pinne ). Der hor pilen iser strikkes en brettekant med grått oer alle maskene slik : Strikk 6 pinner glattstrikk, en hullrad ed å strikke * 2 masker rett sammen, 1 kast *. Gjenta fra * til * ut omgangen og slutt med 1 m rett. Strikk så 5 pinner glattstrikk. På neste pinne lages brettekanten slik: Plukk opp fra rangen, her maske fra den 1. glattstrikkede pinnen, på en hjelpep nr 2 ½. De 2 pinnene ligger nå parallelt på her side a bretten. Strikk nå 1m fra her pinne, rett sammen. Strikk rangt tilbake. Fell deretter 32 masker i her side. Fortsett med mønster C oer de 33 midterste maskene ca 11 cm. Montering: Sy bakstykket til de afelte maskene i her side (kant i kant). Plukk eller strikk opp med hitt på pinne nr 2 ½, 30 masker langs kanten på høyre side, strikk 2 og 2 m rett sammen oer maskene midt bak (som er på pinnen) og til slutt 30 masker langs enstre side. Strikk nå 6 pinner glattstrikk, 1 hullrekke og 5 pinner glattstrikk. Fell løst a. Brett kanten dobbel mot rangen og sy den lett til. Tinn en snor a Viking Baby ull på ca 80 cm ferdig lengde og træ den igjennom løpegangen. Mønster A Begynn her = Vrangt fra retten, rett fra rangen = Rett fra retten, rangt fra rangen Mønster B Mønster C ( gjentas på luen ) Slutt her på luen Viking Baby Ull Bleiebukse Størrelser: BabyB/Prem 1 3/6 9/12mnd 2 3/4 år Stussidde: cm Hitt nr 300 : nøste Grått nr 315 : nøste Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner og nr 2 ½ og 3 + elastikk Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 cm. Legg opp med grått pinne nr 2 ½, masker og strikk mønster I, rundt. Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk og øk på denne omgang jent fordelt til = Sett et merke rundt en midtmaske midt foran, midt bak og i her side. Det er masker til her del mellom merkene. Strikk buksen høyere bak slik: Begynn ed merket midt bak, strikk m rett, snu og strikk m rangt tilbake. Fortsett å snu med m mer for her snuing i alt 6 ganger ( 3 ganger til her side). Du er nå ed merket i enstre side. Strikk nå mønster II rundt oer alle maskene. Når arbeidet måler ca cm ( målt midt foran) begynner man å felle for benåpning. Begynn ed merket i enstre side ( før forstykket ) og strikk m, fell a m, strikk m ( = midtstykke midt foran) og fell a m. Sett nå de neste m + de m til bakstykket masker før 1. benåpning, på en hjelpepinne. Fortsett med mønster A fram og tilbake oer de maskene til forstykket, samtidig som det felles i her side på her 2. pinne : 3 m gang, 2 m ganger og 1 m ganger. Fortsett fram og tilbake med mønster A oer de resterende maskene til buksen måler ( målt midt foran ) cm. Sett maskene på en tråd. Bakstykket : Sett maskene fra hjelpepinnen oer på en pinne nr 3 og strikk og fell i her side som på forstykket = masker. Sett et merke på begynnelsen a pinnen. Fortsett med mønster A fram og tilbake. Når arbeidet måler cm ( målt fra merket ), felles i her side på her 2. pinne: 1 m ganger, 2 m ganger, 6 m 1 gang, 2 m ganger og 1 m ganger = masker igjen. Når bakstykke måler cm, settes maskene på en tråd. Montering: Mask sammen i skrittet. Fest en elastikk med kryss-sting på innsiden a mønster I, i liet. Kanter: Strikk opp med grått på pinne nr 2 ½, ca m rundt den ene buksebeinåpningen. Strikk 4 riller ( 1 rille = 1 omgang rett, 1 omgang rangt ). Fell løst a. Strikk tilsarende rundt den andre åpningen. Fest alle løse tråder pent på rangen. M ø nst er I Midt på ermet Begynn her = Hitt = Koksgrått = Lys grått = rangt = rett

14 Mønster II m ø n s t e r A strikk m ( = midtstykke midt foran) og fell a m. Sett nå de neste m + de m til bakstykket masker før 1. benåpning, på en hjelpepinne. Fortsett med mønster A fram og tilbake oer de maskene til forstykket, samtidig som det felles i her side på her 2. pinne: 3 m gang, 2 m ganger og 1 m ganger. Fortsett fram og tilbake med mønster A oer de resterende maskene til buksen måler ( målt midt foran ) cm. Sett maskene på en tråd. Bakstykket : Sett maskene fra hjelpepinnen oer på en pinne nr 3 og strikk og fell i her side som på forstykket = masker. Sett et merke på begynnelsen a pinnen. Fortsett med mønster A fram og tilbake. Når arbeidet måler cm ( målt fra merket ), felles i her side på her 2. pinne: 1 m ganger, 2 m ganger, 6 m 1 gang, 2 m ganger og 1 m ganger = masker igjen. Når bakstykke måler cm, settes maskene på en tråd. Montering: Mask sammen i skrittet. Fest en elastikk med kryss-sting på innsiden a rangborden i liet. Kanter: Strikk opp med marine på pinne nr 2 ½, ca m rundt den ene buksebeinåpningen. Strikk 2 cm med 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk. Fell løst a med rett oer rett og rangt oer rangt. Strikk tilsarende rundt den andre åpningen. Fest alle løse tråder pent på rangen. = Hitt = Grått før sidemerket str prem, 3/6, 9/12mnd og 3/4 år før sidemerket str 1 mnd og 2 år Viking Baby Ull Bleiebukse Størrelser:BabyB/Prem 1 3/6 9/12mnd 2 3/4 år Stussidde: cm Rødt nr 350 : nøste Marine nr 326 : nøste Hitt nr 300 : nøste Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinne nr 2 ½ og 3 + elastikk. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 cm. Legg opp med rødt på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang rundt i rangbordstrikk cm. Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk og øk på denne omgang jent fordelt til = Sett et merke rundt en midtmaske midt foran, midt bak og i her side. Det er masker i her del mellom merkene. Strikk buksen høyere bak slik: Begynn ed merket midt bak, strikk m rett, snu og strikk m rangt tilbake. Fortsett å snu med m mer for her snuing i alt 6 ganger ( 3 ganger til her side). Du er nå ed merket i enstre side. Strikk nå mønster A rundt oer alle maskene. Når arbeidet måler ca cm ( målt midt foran) begynner man å felle for benåpning. Begynn ed merket i enstre side ( før forstykket ) og strikk m, fell a m, M ø nst er A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x før sidemasken str 1, 3 / 6, 9 / 12 mnd o g 2 år = R ø d t før sidemasken str x = Hit t B ab yb / p rem o g 3 / 4 år x = Hit t = M arine

15 Viking Baby Ull Bleiebukse,trekant Størrelser: BabyB/Prem mnd Stussidde: cm Hitt nr 300 : nøster Veiledende pinner og tilbehør: Strømpepinne og rundpinne nr 2 ½ og 3 + elastikk. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 cm. Legg opp på pinne nr 2 ½, m og strikk 1 rett, 1 rang rundt i rangbordstrikk, 2 cm. Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk og øk på denne omgang jent fordelt til masker. Strikk mønster I rundt til arbeidet måler ca cm. Strikk 1 omgang glattstrikk og fell på denne omgang alle de range maskene slik: Strikk 2 m r sammen, strikk 2 m r, ta den neste m løs a, strikk 1 m rett og trekk den løse m oer = m. Del arbeidet og fortsett fram og tilbake = midt foran. Strikk mønster II ( som gjentas ), samtidig som det felles 1 m innenfor de 2 ytterste m i her side a her 2.pinne fra retten (i begynnelsen a pinnen strikkes 2 m rett sammen, og i slutten a pinnen strikkes 2 m ridd rett sammen). Fortsett slik til det står igjen 4 m på p. Fell a. Bring enden/spissen a trekanten opp til mønster I midt foran og sy den til. Sy også sammen på her side a trekanten (ned mot bena) til det er passe åpning (ca cm benåpning ). M ø nst er I G j e n t a s = Rett (r fra retten og r fra rangen) = Vrangt (r fra retten og r fra rangen) Mønster II = Sett 2 m på en hj p foran arbeidet Strikk 2 m rett, så m fra hj p rett Body Størrelser: mnd 2 år Oeridde: cm Hel lengde: cm Ermelengde: cm Hitt nr 300 : nøster Grått nr 315 : nøste Pinner og tilbehør: Liten rundp og strømpep nr 2½ og knapper Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 cm. Når det strikkes mønster med 2 farger, er det eldig iktig At du alltid holder trådene likt på fingeren. Ds at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge. Bakstykket: Legg opp med hitt på pinne nr 3, masker og strikk glattstrikk fram og tilbake, samtidig som det legges opp 2 m i slutten a her pinne, 6 ganger ( 3 ganger i her side ). Øk deretter 1 maske, 1 m innenfor en kantmaske på begynnelsen og slutten a her 2. pinne ganger. Videre økes det 1 maske på begynnelsen og slutten a her 4. pinne, ganger. Det er nå masker på pinnen. Legg arbeidet til side. Forstykket : Legg opp med hitt på pinne nr 3, masker og strikk glattstrikk fram og tilbake, samtidig som det legges opp masker i slutten a de 2 neste pinnene. Det er nå masker på pinnen. Deretter legges det opp 2 m i slutten a her pinne til det er masker på pinnen. Sett begge delene inn på samme rundpinne. Det er nå m i omgangen. Sett et merke i oergangen mellom for- og bakstykke. Når arbeidet måler ca cm ( målt fra oppleggskanten foran ) strikkes mønster A etter diagrammet. Der hor pilen iser, felles det 8 masker i her side til ermehull (= 4 m på her side a merket). Legg arbeidet til side og strikk ermene. Ermene: Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk rundt cm. Skift til pinne nr 3 og fortsett idere i glattstrikk, samtidig som det økes jent fordelt til m på første omg. Sett et merke i omgangens begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 maske på her side a merket ca her ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ cm. Når ermet måler ca cm strikkes mønster A. Fortsett å øke til det er masker på pinnen. Der hor pilen iser, felles det 8 masker midt under ermet, til ermehull (= 4 m på her side a merket). Strikk det andre ermet likt. Bærestykke: Sett nå alle delene inn på samme rundpinne nr 3. Sett et erme oer hert a de afelte maskene i her side a bolen = m. Sett et merke i her sammenføyning. Fortsett med mønster A, samtidig som det felles for raglan slik: Strikk til 2 m før merket, ta den neste masken løst a, strikk 1 m rett og trekk den løse masken oer denne. Strikk så 2 m rett sammen. Gjenta denne fellingen i alle 4 sammenføyningene Str 1 og 3 mnd : Her 4. omgang 4 2 ganger, deretter her 2. omgang. Str mnd og 2 år : Her 2. omgang. Alle str : Etter mønster A, strikkes grått glattstrikk til det er masker i omgangen. Skift til pinne nr 2 ½. Fortsett fram og tilbake med 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk til halskanten måler ca cm. Fell løst a med rett oer rett og rangt oer rangt. Brett halskanten dobbel mot rangen og sy løst til. Hekle en rad fm i dobbel halskant. Hekle 2 knapphull, hert oer 2 lm. Sy sammen under ermene. Kant nede : Begynn på bakstykket og strikk eller plukk opp med hitt

16 på pinne nr 2 ½, helt rundt ca m. Sett et merke på her side a oppleggsmaskene foran og bak. Strikk 1 pinne glattstrikk, deretter 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk, samtidig som det økes 1 m på her side a hert merke på her 2. pinne. Etter ca 1 cm, strikkes 2 knapphull på forstykket, hert oer 3 masker, med masker imellom ( 1 knapphull strikkes ed å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne ). Strikk til kanten måler ca 2 cm. Fell a med rett oer rett, og rangt oer rangt. M ø nst er A = Hitt = Grått M idt på ryggen, midt på forstykket og midt på ermene b eg her Fell her for ermehull Body Størrelser: mnd 2 år Oeridde: cm Hel lengde: cm Ermelengde: cm Fortsett rundt med glattstrikk, men når arbeidet måler ca cm ( målt fra oppleggskanten på forstykket ), strikkes mønster A midt på forstykket, deretter glattstrikk. Når arbeidet måler ca cm cm ( målt fra oppleggskanten på forstykket ), felles det 8 masker i her side til ermehull (= 4 m på her side a merket). Legg arbeidet til side og strikk ermene. Ermene: Legg opp på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk rundt cm. Skift til pinne nr 3 og fortsett idere i glattstrikk, samtidig som det økes jent fordelt til m på første omg. Sett et merke i omgangens begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 maske på her side a merket ca her ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ cm, til det er masker på pinnen og ermet måler ca cm. Fell 8 masker midt under ermet, til ermehull (= 4 m på her side a merket). Strikk det andre ermet likt. Bærestykke: Sett nå alle delene inn på samme rundpinne nr 3. Sett et erme oer hert a de afelte maskene i her side a bolen = m Sett et merke i her sammenføyning. Fortsett med glattstrikk, samtidig som det felles for raglan slik: Strikk til 2 m før merket, ta den neste masken løst a, strikk 1 m rett og trekk den løse masken oer denne. Strikk så 2 m rett sammen. Gjenta denne fellingen i alle 4 sammenføyningene på her 2. omgang til det er masker i omgangen. Skift til pinne nr 2 ½. Fortsett fram og tilbake med 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk til halskanten måler ca cm. Fell løst a med rett oer rett og rangt oer rangt. Brett halskanten dobbel mot rangen og sy løst til. Hekle en rad fm i dobbel halskant. Hekle 2 knapphull, hert oer 2 lm. Sy sammen under ermene. Kant nede: Begynn på bakstykket og strikk eller plukk opp på pinne nr 2 ½, helt rundt ca masker. Sett et merke på her side a oppleggsmaskene foran og bak. Strikk 1 pinne glattstrikk, deretter 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk, samtidig som det økes 1 m på her side a hert merke på her 2. pinne. Etter ca 1 cm, strikkes 2 knapphull på forstykket, hert oer 3 masker, med masker imellom ( 1 knapphull strikkes ed å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne ). Strikk til kanten måler ca 2 cm. Fell a med rett oer rett, og rangt oer rangt. Mønster A Lys blå nr 322 : nøster Pinner og tilbehør: Liten rundp og strømpep nr 2½ og knapper Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 cm. Bakstykket: Legg opp på pinne nr 3, masker og strikk glattstrikk fram og tilbake, samtidig som det legges opp 2 m i slutten a her pinne, 6 ganger ( 3 ganger i her side ). Øk deretter 1 maske, 1 m innenfor en kantmaske på begynnelsen og slutten a her 2. pinne ganger. Videre økes det 1 maske på begynnelsen og slutten a her 4. pinne, ganger. Det er nå masker på pinnen. Legg arbeidet til side. Forstykket : Legg opp på pinne nr 3, masker og strikk glattstrikk fram og tilbake, samtidig som det legges opp masker i slutten a de 2 neste pinnene. Det er nå masker på pinnen. Deretter legges det opp 2 m i slutten a her pinne til det er masker på pinnen. Sett begge delene inn på samme rundpinne. Det er nå m i omgangen. Sett et merke i oergangen mellom for- og bakstykke på her side. = Rett = Vrangt Midt på forstykket Vognteppe Størrelse : 54 x 80 cm Superfine Alpaca, 15% Highland wool ), nøster à 50 Hitt nr 300 : 4 nøster Grå nr 315 : 1 nøste Lys grå nr 313 : 1 nøste

17 Veiledende pinner: Rundpinne og strømpepinner nr 2 ½ og 3. M ø nst er A Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3 måler ca 10cm. Når det strikkes mønster med 2 farger, er det eldig iktig at du alltid holder trådene likt på fingeren. D..s. at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge. Gjør du ikke det, er det umulig å få mønsteret jent. Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, 150 m og strikk 1 pinne glattstrikk. Flettestrikk trekker seg sammen og kreer derfor flere masker enn glattstrikk for å holde samme strikkefasthet. Derfor skal det nå økes jent fordelt til 200 masker. Strikk mønster I som gjentas til arbeidet måler ca 5 cm ( = 3 ridninger. Slutt som ist på diagrammet ). Sett de 16 første og 16 siste maskene på en hjelpetråd (= kanter langs sidene a teppet). Skift til pinne nr 3. Strikk mønster A og fell på 1.omgang, jent fordelt til 129 masker. Legg opp 4 nye masker i slutten a pinnen. Disse maskene strikkes hele tiden rangt ( = klippemasker som ikke er medregnet i maskeantallet ). Etter mønster A, strikkes mønster B, deretter mønster C. På siste omgang økes jent fordelt til 168 masker. Strikk nå sidekantene. Sett de 16 asatte maskene på den ene siden oer på pinne nr 2 ½. Legg opp 5 nye masker med hitt inn mot teppet, som hele tiden strikkes i glattstrikk til belegg. Strikk mønster I, som gjentas til sidekanten måler ca 70 cm. Slutt fletten som ist på diagrammet. ( Det er eldig iktig at kanten ikke blir for lang, den må ære kortere enn du tror). Fell a belegget og sett de 16 maskene til sidekanten på en tråd. Den andre kanten strikkes likt, men med belegget på motsatt side ( belegget skal ære inn mot teppet ). Montering: Damp arbeidet forsiktig på rangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i klippemaskene. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en anlig sikk-sakk en søm oer sårkanten etter oppklipp. Sy til kantene og fest belegget. Sett maskene fra hjelpetrådene oer på pinnen og strikk med hitt, mønster I fram og tilbake oer alle maskene, ca 5 cm ( = 3 ridninger. Slutt som ist på diagrammet ). Strikk 1 pinne oer alle maskene og fell på denne pinne alle de range m slik: Strikk 2 m rett sammen, strikk 4 m rett, ta den neste m løs a, strikk 1 m rett, og trekk den løse m oer. Det er nå 150 m på p. Fell a rangt fra rangen. M ø nst er I g j e n t a s = Hitt = ret t = rang t = Lys grå = Grå = Set t 3 masker p å hj.p f o ran arb eid et. St rikk 3 m ret t, d eret t er m f ra hj.p. ret t

18 M ø nst er C M ø nst er B Dress og lue Størrelser: 3 6/ mnd 2 4 år Oeridde: cm Hel lengde: cm Ermelengde: cm Benlengde: cm Hitt nr 300 : nøster Grått nr 315 : nøster Pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 2½ og 3 + glidelås. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 cm. Når det strikkes mønster med 2 farger, er det eldig iktig at du alltid holder trådene likt på fingeren. Ds at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge. Beg nederst på det ene benet: Legg opp med hitt på p nr 2½, m og strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk rundt cm. Skift til p nr 3. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omgang jent fordelt til m. Sett et merke i omgangens begynnelse ( = innsiden a benet ). Strikk mønster A, samtidig som det økes 1 maske på her side a merket ca her 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 2 cm til det er masker i omgangen og benet måler ca cm. Legg arbeidet til side og strikk det andre benet likt. Fortsett med mønster A og strikk maskene fra det ene benet oer på en rundpinne nr 3. Legg opp 12 nye masker ( = kile foran ), strikk maskene fra det andre benet oer på samme rundpinne og legg opp 12 nye masker

19 ( = kile bak ). Det er nå masker i omgangen. Strikk idere oer alle maskene, samtidig som kilen felles bort slik: Strikk til det gjenstår 1 maske på det ene benet, ta 1 maske løst a, strikk 1 maske og ta den løse masken oer. Strikk 10 m glattstrikk, deretter 2 masker rett sammen. Gjenta fellingen på den andre kilen. Fortsett å felle på samme måte på her omgang, men med 2 m mindre mellom fellingene for her gang. Når alle kilemaskene er felt bort, felles det idere slik: Strikk til det gjenstår 2 m midt foran, strikk 2 m rett sammen, ta den neste masken løst a. Strikk 1 m rett og trekk den løse masken oer. Gjenta fellingen midt bak ( = 4 masker felt på her omgang ). Gjenta fellingen i alt 6 ganger = m i omgangen. Fortsett rundt oer alle maskene. På 3. omgang felles 7 masker midt foran for åpning ( = 3 masker før merket og 4 masker etter merket ). På neste omgang legges det opp 5 nye masker oer disse som hele tiden strikkes rangt ( = klippemasker. Disse er ikke medregnet i maskeantallet ). Det er nå masker i omgangen. Sett et merke i her side med masker til hert forstykke og masker til ryggen. Når arbeidet måler ca cm felles det 8 masker i her side til ermehull (= 4 m på her side a merket). Legg arbeidet til side og strikk ermene. Ermene: Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk rundt cm. Skift til pinne nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk og øk på denne omgang jent fordelt til m. Sett et merke i omgangens begynnelse ( = midt under ermet ). Nå må du måle ca cm nedoer fra maskene på pinnen på bolen. Da finner du ut hor du skal starte i mønster A på ermene. Øk deretter 1 m på her side a merket ca her 2 cm ( likt for alle størrelser ) til det er m på pinnen og ermet måler ca cm. Fell 8 masker i her side til ermehull (= 4 m på her side a merket). Strikk det andre ermet likt. Bærestykke: Sett nå alle delene inn på samme rundpinne nr 3. Sett et erme oer hert a de afelte maskene i her side a bolen = m ( de 5 range maskene er ikke medregnet ). Sett et merke i her sammenføyning. Fortsett med mønster A, samtidig som det felles for raglan slik: Strikk til 2 m før merket, ta den neste masken løst a, strikk 1 m rett og trekk den løse masken oer denne. Strikk så 2 m rett sammen. Gjenta denne fellingen i alle 4 sammenføyningene på her 2. omgang til det er masker i omgangen. Sett maskene på en hjelpepinne. Montering: Damp arbeidet forsiktig på rangsiden. Sy med den minste sikk-sakken, 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en anlig sikk-sakk en maskinsøm oer sårkanten etter oppklipp. Venstre stolpe: Plukk eller strikk opp med hitt langs enstre forstykke på pinne nr 2 ½, ca masker og strikk 4 pinner glattstrikk. Fell a. Pass på at kanten ikke strammer. Snu arbeidet og plukk eller strikk opp fra rangen ca masker ( = belegg ) med hitt på pinne nr 2 ½. Strikk 4 pinner glattstrikk. Fell a. Strikk høyre stolpe på samme måte. Halskant: Begynn ytterst på høyre stolpe og plukk eller strikk opp med på pinne nr 2 ½, 3 masker. Strikk maskene fra hjelpepinnen oer på pinnen og tilslutt plukk eller strikk opp 3 masker på enstre stolpe. Det er nå masker på pinnen. Strikk 1 rett, 1 rang fram og tilbake, 5 cm. Fell a med rette og range masker. Montering : Brett halskanten dobbelt mot rangen og sy den til med løse sting. Sy sammen under ermene og sy i en glidelås mellom beleggene på her forkant. LUE Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk ca 3 cm. Skift til pinne nr 3. Strikk mønster A etter diagrammet til luen måler ca cm ( slutt etter hel stripe ). Del luen inn i 2 like deler og mask sammen delene. Fest en liten dusk i her hjørne. Mønster A g j e n t a s = Hitt Midt på benet på luen = Grått Teppe Størrelse : 50 x 74 cm Rosa nr 364 : 4 nøster Veiledende pinner: Rundpinne 3. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3 måler ca 10cm. Legg opp på pinne nr 3, 144 masker og strikk 1 pinne rangt tilbake. Flettestrikk kreer flere masker enn glattstrikk for å holde samme strikkefasthet. Det skal derfor økes på neste pinne, jent fordelt til 192 masker. Strikk mønster I, fram og tilbake, 3 flettinger i høyden. Slutt som ist på diagrammet. Fortsett nå etter denne inndelingen : Strikk mønster I oer 24 masker ( = 3 fletter ). Fell alle de range maskene oer de neste 144 maskene slik: strikk 2 m rett sammen, 4 m rett. Ta den siste rette m løst a, strikk den 1. range m rett og trekk den løse masken oer. Gjenta denne fellingen oer alle flettene = 108 masker glattstrikk og tilslutt 24 masker mønster I. Det skal hele tiden strikkes mønster I oer de 24 første og siste maskene. Juster maskeantallet til 109 masker oer de resterende 108 maskene og strikk slik: *10 pinner glattstrikk oer midtmaskene, deretter 6 m glattstrikk, mønster A oer 96 masker og tilslutt 7 m glattstrikk *. Gjenta fra * til * 5 ganger i høyden. Strikk deretter 9 pinner glattstrikk oer de 109 midterste maskene. På neste pinne økes det jent fordelt til 144 masker oer de 109 maskene. Strikk mønster I oer alle maskene, 3 ridninger i høyden. Slutt som ist på diagrammet. Strikk 1 pinne oer alle maskene der alle de range m felles bort. Fell a.

20 M ø nst er I g j e n t a s = R et t f ra ret t en, rang t f ra rang en = V rang t f ra ret t en, ret t f ra rang en Mønster A = Set t 3 m p å hj p f o ran arb eid et St rikk 3 m ret t, så m f ra hj p ret t = Rett fra retten, rangt fra rangen = Vrangt fra retten, rett fra rangen Genser, bukse, lue og skjerf Størrelse : mnd- 2 år Oeridde: cm Hel lengde: cm Ermelengde : cm Benlengde : cm Hodeidde: cm Rosa nr 364 : nøster Hitt nr 300 : nøste Beige nr 307 : nøste Pinner og tilbehør: Rundpinne og strømpepinner nr 2½ og knapper og elastikk. Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr 3 måler ca 10 cm. Når det strikkes mønster med 2 farger, er det eldig iktig at du alltid holder trådene likt på fingeren. Ds at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge. Gjør du ikke det, er det umulig å få mønsteret jent. et merke i her side med m til forstykket og m til ryggen. Når arbeidet måler ca cm, deles det i her side for ermeåpning og strikk her del for seg. Bakstykket : Etter mønster A, strikkes mønster II. Flettestrikk trekker seg sammen og kreer derfor flere masker enn glattstrikk for å holde samme strikkefasthet. Derfor skal det nå økes jent fordelt til m. Strikk mønster II fram og tilbake til arbeidet måler ca cm. Strikk 1 pinne oer alle maskene der det felles slik : Strikk 2 m rett sammen, 2 m rett. Ta den siste rette m løst a, strikk den 1. range m rett og trekk den løse masken oer. Gjenta denne fellingen oer alle flettene. Strikk deretter 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk fram og tilbake til arbeidet måler ca cm. Fell a med rett oer rett og rangt oer rangt. Forstykket : Strikkes som ryggen, men når arbeidet måler ca cm, settes de midterste masken på en tråd for halsåpning og strikk her del for seg. Fell deretter på halssiden, her 2. pinne med m 1 gang og 1 maske ganger. Det er nå masker på pinnen. Strikk til arbeidet måler ca cm. Strikk 1 pinne oer alle maskene og fell bort alle de range maskene ( som øerst på ryggen ). Sett maskene på en hjelpetråd og strikk den andre siden likt, men speilendt. Montering halskant : Ta de asatte maskene på enstre skulder inn på en pinne nr 2 ½ ( sett et merke ). Strikk eller plukk opp ca masker langs halsfellingen ( sett et merke ) og tilslutt de asatte maskene på høyre side. Strikk 1 rett, 1 rang i rangbordstrikk, fram og tilbake, samtidig som det økes 1 m på her side a hert merke, på her 2. pinne. Etter ca 1 cm strikkes 2 knapphull ( 1 knapphull strikkes ed å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne ), på her skulder. Det første etter m. Det andre i oergangen til halsfellingen. Strikk til kanten måler ca 2 cm. Fell løst a med rett oer rett og rangt oer rangt. Ermene: Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, m og strikk 1 rett, 1 rang rundt i rangbordstrikk ca cm. Skift til pinne nr 3. Strikk mønster A, samtidig som det økes på 1.omgang, jent fordelt til masker. Sett et merke i omgangens begynnelse ( = midt under ermet ) og øk 1 m på her side a merket a her ½ 2 ½ 2 ½ cm. Etter mønster A, strikkes hitt glattstrikk til det er masker på pinnen og ermet måler ca cm. Fell a. Strikk det andre ermet likt. Montering: Damp arbeidet forsiktig på rangsiden ( ikke oer flettene ). Legg kanten med knapphull oer rangbordskanten på ryggen og sy i ermene. Sy i 2 knapper på her skulder. M ø nst er I = Rett = Vrangt g j e n t a s = Sett 2 m på hj p foran arb Strikk 2 m rett, så m fra hj p rett GENSER Legg opp med hitt på pinne nr 2 ½, masker og strikk 1 rett, 1 rang i rangborstrikk rundt cm. Skift til pinne nr 3. Strikk mønster A etter diagrammet og øk på 1.omg jent fordelt til masker. Sett

Viking Bjørk. Strand-dress 1409-1A

Viking Bjørk. Strand-dress 1409-1A Strand-dress 1409-1A Størrelse-1-3-6-9-12mnd-2år Overvidde-40-43-47-51-55-60cm Hel lengde-40-43-46-49-52-55cm Benlengde-5-6-7-8-9-10cm GARNALTERNATIV: (90 % bomull, 10% merino ull), Viking Alpaca Silk

Detaljer

Pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 3 + 8 knapper

Pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 3 + 8 knapper Genser 1302-1 Størrelser: liten middels stor x-stor Oeridde: ca. 94 100 109 117cm Hel lengde: ca. 72 74 75 75 cm Ermelengde: ca. 50 50 51 51 cm GARNALTERNATIV: (90% bomull, 10% merino, superwash), Viking

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et

Detaljer

Viking Balder Kjøredress med hette og votter 0814-2 Størrelser: 0/3mnd 6 mnd vervidde: Hel lengde: Ermelengde:

Viking Balder Kjøredress med hette og votter 0814-2 Størrelser: 0/3mnd 6 mnd vervidde: Hel lengde: Ermelengde: Viking Balder Kjøredress med hette og otter 0814-2 Størrelser: 0/3mnd 6 mnd Oeridde: 53 58 cm Hel lengde: 55 60 cm Ermelengde: 17 20 cm MATERIALER: Viking Balder (100% ull, superwash), hespler à 100 gr.

Detaljer

Viking Baby Ull 1006-1

Viking Baby Ull 1006-1 Viking Baby Ull 1006-1 Jakke, bukse, lue og sokker Størrelser: 0/3 6 9 mnd Overvidde: ca. 53 57 62cm Hel lengde: ca. 25 27 29 cm Ermelengde: ca 17 20 23 cm GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino

Detaljer

Viking Odin. Viking Odin. Skuldervarmer, lue og votter 1307-1. Genser 1307-2

Viking Odin. Viking Odin. Skuldervarmer, lue og votter 1307-1. Genser 1307-2 Skulderarmer, lue og otter 1307-1 Liten middels stor Skulderidde : 90 105 120 cm Lue, hodeidde : 51 53 56 cm Skulderarmer: Hitt nr 800 : 3-3 - 4 nøster Lue og otter: Hitt nr 800: 2-2 - 2 nøster 5 og 5

Detaljer

Viking Alpaca Maya Kåpe 1418-3

Viking Alpaca Maya Kåpe 1418-3 Jakke 1418-1 Størrelse Liten - middels - stor/x-stor Overvidde: 90-100 - 110 cm Hel lengde: 80-80 - 83 cm Ermelengde: 50-51 - 51 cm Svart nr 703: 4-4-5 nøster Grått nr 713: 2-2-3 nøster Veiledende pinner

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Pinneforslag: Rundp nr 2 1/2 Heklenål: nr 2 1/2

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Pinneforslag: Rundp nr 2 1/2 Heklenål: nr 2 1/2 263 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du algte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder iktig informasjon og eiledning, som il hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et ellykket

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du algte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder iktig informasjon og eiledning, som il hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et ellykket

Detaljer

Viking Kid Mohair og Viking Bjørk Genser 1417-1

Viking Kid Mohair og Viking Bjørk Genser 1417-1 Viking Kid Mohair og Viking Bjørk Genser 1417-1 liten-middels-stor- X-stor Overvidde: 93-105-117-128cm Hel lengde: 65-66-67-68cm Ermelengde: 50-51-52-53 cm Superfine alpaca, 15% Highland wool ),Viking

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Garnforbruk: Genser og hårbånd: (200) 200 (250) g Sko: 50 g

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Garnforbruk: Genser og hårbånd: (200) 200 (250) g Sko: 50 g 229 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 314 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Viking Bjørk. Hvitt nr 500 : 4-5-6 nøster + rester av grønt nr 536, cerise nr 563, lilla nr 569 og lys lilla nr 567, til blomster.

Viking Bjørk. Hvitt nr 500 : 4-5-6 nøster + rester av grønt nr 536, cerise nr 563, lilla nr 569 og lys lilla nr 567, til blomster. Jakke 1410-1A Størrelse : 2/3-4-6 år Overvidde: 55-60-65 cm Hel lengde : 36-40-45 cm Ermelengde: 24-28-31 cm GARNALTERNATV: (90 % bomull, 10% merino ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpakka, 50 % silke),

Detaljer

Ermer: Legg opp (40) 44 (48) 52 m med. mellombrun på strømpep nr 2½,

Ermer: Legg opp (40) 44 (48) 52 m med. mellombrun på strømpep nr 2½, Hefte 1214 Tema 4 Oppskrift: Sandnes Garn A: HEL DRESS (0-3) 6 (12) 18-24 mnd Plaggets mål: Overvidde: (48) 52 (60) 64 cm Lengde fra skrittet og opp: (36) 38 (42) 45 cm Ermelengde: (14) 16 (21) 24 cm,

Detaljer

Viking Superwash Ponsjo

Viking Superwash Ponsjo Viking Superwash Ponsjo 1213-1 Dame Oeridde 139cm Lengde ca 50 cm GARNALTERNATIV: Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30% alpakka, 40% merino ull, 30% nylon), Viking Sportsragg

Detaljer

Strikke. No. 254. Adore 60% alpakka 40% akryl. Superwash Sport 100% ull. Silja 80% ull 20% nylon. «Lettstrikk» Dame & barn

Strikke. No. 254. Adore 60% alpakka 40% akryl. Superwash Sport 100% ull. Silja 80% ull 20% nylon. «Lettstrikk» Dame & barn Strikke No. 254 No. 254 «Lettstrikk» Dame & barn Adore 60% alpakka 40% akryl Superwash Sport 100% ull Silja 80% ull 20% nylon 254-1 Garnforbruk til størrelse 6 år: ca 8 nøster (Adore) Garnforbruk til

Detaljer

Viking Bjørk bomull/merino Kjole

Viking Bjørk bomull/merino Kjole Viking Bjørk bomull/merino Kjole 1105-1 Størrelser: 1 2 3 4 5 år Overvidde: ca. 48 50 53 55 58 cm Hel lengde: ca. 44 48 52 56 60 cm Ermelengde: ca 4 5 5 6 6 cm GARNALTERNATIV: Viking Bjørk (90% bomull,

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 273 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk fr at du valgte VIKING GARN g ppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden innehlder viktig infrmasjn g veiledning, sm vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat g et vellykket

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Diagrammer til dame- og pikeoppskriftene:

STRIKKEFASTHET. Diagrammer til dame- og pikeoppskriftene: 233 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Viking Alpaca Sport. Viking Alpaca Sport

Viking Alpaca Sport. Viking Alpaca Sport Vest 1009-1 Størrelser: liten middels stor Overvidde: ca. 90 95 103 cm Hel lengde: ca. 78 80 80 cm GARNALTERNATIV: (30 % alpakka, 40 % ull, 30 % nylon). Viking Sportsragg (60 % ull, 20 % grått nr 615 ca

Detaljer

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne nr 2 ½ og knapper

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne nr 2 ½ og knapper Viking Alpaca Fine Emblakofta 1416-1 Størrelser: Liten- Middels- Stor- X-Stor -XX-Stor Overvidde: 89-98 - 106-115 123 cm Hel lengde: 65-66 - 67-69 - 70 cm Ermelengde : 48-50 - 51-51 - 52 cm GARNALTERNATIV:

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 311 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

D A L E G A R N. VM genser. til Norges Skiforbund 2011 DALE GARN NR 228. Aker er hovedsponsor til langrennslandslaget. www.dalegarn.

D A L E G A R N. VM genser. til Norges Skiforbund 2011 DALE GARN NR 228. Aker er hovedsponsor til langrennslandslaget. www.dalegarn. NR 228 D A L E G A R N VM genser til Norges Skiforbund 2011 Aker er hovedsponsor til langrennslandslaget DALE GARN www.dalegarn.no VM genser til Norges Skiforbund 2011 DALE GARN Nr 228 VM genser til Norges

Detaljer

DALE GARN NORGESGENSEREN VOKSEN - BARN - TILBEHØR FALK - HEILO NR 299

DALE GARN NORGESGENSEREN VOKSEN - BARN - TILBEHØR FALK - HEILO NR 299 NR 299 DALE GARN NORGESGENSEREN VOKSEN - BARN - TILBEHØR FALK - HEILO DALE GARN Nr 299 NORGESGENSER Norsk inspirasjon nattehimmel - nordlys fjell - snøkrystaller hav - blomster Dette er vinnerdesignet

Detaljer

Viking Bjørk 1115-2 Flaskedekor og glassbrikke. Viking Odin 1115-1. Pledd og pute. Størrelse: Pledd 140 ruter, ca

Viking Bjørk 1115-2 Flaskedekor og glassbrikke. Viking Odin 1115-1. Pledd og pute. Størrelse: Pledd 140 ruter, ca Viking Odin 1115-1 Pledd og pute Størrelse: Pledd 140 ruter, ca 123 168 cm Pute 32 ruter, ca 5353 cm GARNALTERNATIV: Viking Odin (100 % ull, superwash), nøste à 100g, Viking Eco Alpaca ( 100% alpakka),

Detaljer

Viking Fox4you Skjørt Størrelse: liten middels stor Hoftevidde ca cm Hel lengde ca cm

Viking Fox4you Skjørt Størrelse: liten middels stor Hoftevidde ca cm Hel lengde ca cm Jakke 1211-1 Overvidde ca 92 100 111cm Hel lengde ca 65 66 68cm Ermelengde ca 34 35 36cm av. Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy den pent til med dobbel sytråd. Sy i ermene med dobbel sytråd. Sy i 12

Detaljer

DALE GARN NYHET! MOHAIRGARN - DALE PÅFUGL 274 MOHAIR UNGDOM DAME BARN 6-12 ÅR. www.dalegarn.no

DALE GARN NYHET! MOHAIRGARN - DALE PÅFUGL 274 MOHAIR UNGDOM DAME BARN 6-12 ÅR. www.dalegarn.no DALE GARN 274 MOHAIR UNGDOM DAME BARN 6-12 ÅR NYHET! MOHAIRGARN - DALE www.dalegarn.no Nr 274 MOHAIR Nytt mohairgarn fra Dale Garn Dale Påfugl Vi har gleden av å presentere en herlig ny mohairkvalitet

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du algte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder iktig informasjon og eiledning, som il hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et ellykket

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 297 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Størrelse: (0-3) 6-9 (12-18) mnd (3-4) år

Størrelse: (0-3) 6-9 (12-18) mnd (3-4) år Hefte 1214 Tema 2 Oppskrift: Sandnes Garn BOBLE- MØNSTER Garn: lanett (100 % merinoull, 50 gram = ca 182 meter) Veiledende pinner: Rundp og strømpep nr 2 og 2½ Strikkefasthet: 31 m glattstrikk, og 29 m

Detaljer

Nr 1 Tovet skjørt m/tilbehør Tove (100 % ull. 50 gram = ca 160 meter) Garnmengde til alle delene: Turkis 6426: 100 gram Multifarge 9380: 50 gram 4 knapper til skjørtet, 3 knapper til genser. Rundpinne/strømpepinner

Detaljer

Viking Superwash Sportsgarn - Sportsragg Jakke og lue 0709-3 Størrelser: 2 4 6 8 10 12 år Overvidde: ca. 70 75 80 86 91 96 cm Hel lengde: ca. 37 42 46 49 52 56 cm Ermelengde: ca. 24 28 31 35 39 42 cm MATERIALER:

Detaljer

29502 DESIGN: KARI HAUGEN PÅFUGL

29502 DESIGN: KARI HAUGEN PÅFUGL 295 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

SETT TIL BABY GRATIS OPPSKRIFT #TRYSILGARN #EUROPRIS MODELL EP15 03 EUROPRIS TRYSIL BABYULL EP15-03

SETT TIL BABY GRATIS OPPSKRIFT #TRYSILGARN #EUROPRIS MODELL EP15 03 EUROPRIS TRYSIL BABYULL EP15-03 SETT TIL BABY MODELL EP15 03 GRATIS OPPSKRIFT #TRYSILGARN #EUROPRIS 1 3 3 6 BABY ULL EP15 03 JAKKE, BUKSE LUE OG SOKKER GARN BABY ULL 100% merinoull, nøster à 50 gram STØRRELSER (0/3) 6 (9) 12 måneder

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 286 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Viking Heklegarn. Brikke 1406-1. GARNALTERNATIV: Viking Heklegarn ( 100% bomull), nøster à 100 g

Viking Heklegarn. Brikke 1406-1. GARNALTERNATIV: Viking Heklegarn ( 100% bomull), nøster à 100 g Brikke 1406-1 Størrelse 52 70 cm GARNALTERNATIV: Viking Heklegarn ( 100% bomull), nøster à 100 g Hit nr 800 Pinner og tilbehør: Heklenål nr 1,5 mm 2 nøster Heklefasthet: 40 st i bredden med heklenål 1,5

Detaljer

Ekstra liten (Liten) Middels (Stor) Ekstra stor (XX-stor).

Ekstra liten (Liten) Middels (Stor) Ekstra stor (XX-stor). STERK + BLING JAKKE www.dustorealpakka.com RUNDFELT JAKKE Design: BIRTHE AARTUN 3 + 3,5 3 + 3,5 STERK - BLING STØRRELSER pinner MÅL Strikkefasthet Garnforbruk Ekstra liten (Liten) Middels (Stor) Ekstra

Detaljer

Mod. 054R-3. Jakke med hette, genser, lue, leggvarmere og poncho med ermer. RAUMA ULLVAREFABRIKK AS www.raumaull.no. Garn: Rauma Babygarn

Mod. 054R-3. Jakke med hette, genser, lue, leggvarmere og poncho med ermer. RAUMA ULLVAREFABRIKK AS www.raumaull.no. Garn: Rauma Babygarn RAUMA ULLVAREFABRIKK AS www.raumaull.no Mod. 054R-3 Jakke med hette, genser, lue, leggvarmere og poncho med ermer Garn: Rauma Babygarn Hvit nr B10 eller rød nr B35 Hvit nr B10, lilla nr B42 Lue med øreklaffer:

Detaljer

Viking Eco Alpaca Fox4you Genser

Viking Eco Alpaca Fox4you Genser Viking Genser 1207-1 Størrelse: one sice Oeridde :ca 120 cm Hel lengde :ca 44 cm Ermelengde:ca 16 cm GARNALTERNATIV: Viking (100% alpakka) à 100 gr hespel. Viking Odin ( 100% ull, superwash), à 100 gr

Detaljer

sandnes dukke SISU 1207 dukke Håndstrikket - alltid spesielt! Modell:1. Design: Brigitte Myklebust 1207

sandnes dukke SISU 1207 dukke Håndstrikket - alltid spesielt! Modell:1. Design: Brigitte Myklebust 1207 1207 dukke sandnes dukke SISU Modell:1. Design: Brigitte Myklebust 1207 Håndstrikket - alltid spesielt! SISU Modell:2-3. Design: Brigitte Myklebust 1207 smart superwash Modell:4. Design: Brigitte Myklebust

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 264 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

NR 164. Strikkedesign til baby

NR 164. Strikkedesign til baby NR 164 D A L E G A R N Strikkedesign til baby 2 Nr. 1 Dale Baby Ull Kåpe: 3 mnd - 3 år Kjole: 6 mnd - 3 år Design: Olaug Kleppe D A L E G A R N NR 164 Designene i dette heftet er strikket i garnkvalitetene

Detaljer

Viking Odin. Mønster I. v = vrang på retten, rett på vrangen

Viking Odin. Mønster I. v = vrang på retten, rett på vrangen Genser, lue og votter 1412-1a + b Størrelser: 2-4-6-8-10-12 år Overvidde : 60-65-70-75-80-85 cm Hel lengde :36-40-45-50-54-58 cm Ermelengde : 28-31-34-38-42-45 m GARNALTERNATIV: ( 100% ull, superwash ),

Detaljer

DALE GARN MOR & DATTER. Lerke - merino bomull NR 314

DALE GARN MOR & DATTER. Lerke - merino bomull NR 314 NR 314 DALE GARN MOR & DATTER Lerke - merino bomull DALE GARN Nr 314 MOR & DATTER Vår & sommerstrikk til mor & datter med oppskrifter til anvendelige gensere, poncho, kjole og jakker. Plaggene strikkes

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et

Detaljer

PÅ TOPPEN, lue/hals. Strikket i Fin

PÅ TOPPEN, lue/hals. Strikket i Fin Tradisjon, jakke PÅ TOPPEN, lue/hals Strikket i Fin Tradisjon - Jakke med hette STØRRELSER 6 9 (12 18) 24 mnd. MÅL Plagg: Overvidde: 64 (68) 72 cm. Hel lengde: 30 (34) 38 cm. Ermelengde: 18 (20) 24 cm.

Detaljer

Nr 1 Reinsdyrgenser, Herre (XS) S (M/L) L/XL (XXL) Plaggets mål: Overvidde: (110) 117 (123) 128 (135) cm Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72) cm Ermelengde: (52) 52 (52) 52 (52) cm Peer Gynt (100 % ren ny

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Frg 2: 4018 Rød Frg 3: 0020 Ubleket hvit. Frg 2: 4516 Skarp rosa Frg 3: 0017 Hvit Bukse: Frg 1: 4203 Lys rosa

STRIKKEFASTHET. Frg 2: 4018 Rød Frg 3: 0020 Ubleket hvit. Frg 2: 4516 Skarp rosa Frg 3: 0017 Hvit Bukse: Frg 1: 4203 Lys rosa 266 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

GENSER, BUKSE OG LUE OPPSKRIFT #DALEGARN #DALEGENSER #HOUSEOFYARN_NORWAY MODELL

GENSER, BUKSE OG LUE OPPSKRIFT #DALEGARN #DALEGENSER #HOUSEOFYARN_NORWAY MODELL GENSER, BUKSE OG LUE MODELL 318 11 OPPSKRIFT #DALEGARN #DALEGENSER #HOUSEOFYARN_NORWAY 3,5+4 3,5+4 3 3-4 DALE PURE ECO WOOL 318 11 GENSER, BUKSE OG LUE DESIGN GARN Kari Haugen DALE PURE ECO WOOL 70% økologisk

Detaljer

DALEBABY ALPINT GRATIS MODELL DG31604 OPPSKRIFT. #DaleBaby #Alpint2016

DALEBABY ALPINT GRATIS MODELL DG31604 OPPSKRIFT. #DaleBaby #Alpint2016 DALEBABY ALPINT MODELL DG3104 GRATIS OPPSKRIFT #DaleBaby #Alpint201 FØR DU BEGYNNER Les gjennom oppskriften før du begynner å strikke. Da får du en generell forståelse for gangen arbeidet, og du unngår

Detaljer

år. lanett baby. Håndstrikket - alltid spesielt!

år. lanett baby. Håndstrikket - alltid spesielt! 0714 0-4 år lanett baby Håndstrikket - alltid spesielt! 1 lanett superwash Tema:1. Design: Janne H. Rasmussen 0714 10 2 1/2 31 lanett er vårt myke babygarn i 100% merinoull. Ullen er kjemmet og superwash

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 252 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Frg 2: (200) 250 (250) 300 (300) g Frg 3: 50 g alle str

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Frg 2: (200) 250 (250) 300 (300) g Frg 3: 50 g alle str TRIKKEFATHET 236 es alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet

Detaljer

DALE GARN DAME ALPAKKA DALE ALPAKKA COTINGA ERLE NR 308

DALE GARN DAME ALPAKKA DALE ALPAKKA COTINGA ERLE NR 308 NR 308 DALE GARN DAME ALPAKKA DALE ALPAKKA COTINGA ERLE DALE GARN Nr 308 DAME ALPAKKA Spennende og anvendelige plagg som strikkes i Dale Garns myke alpakkakvaliteter. Erle i kid mohair og silke er brukt

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Garnforbruk: (100) 100 (150) g + 50 g til Lue og strømper

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Garnforbruk: (100) 100 (150) g + 50 g til Lue og strømper 237 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Modell 1 Modell 4. Modell 2 Modell 5. Modell 3. Sandvikveien 19, 3070 Sande Tlf.950 33 163, www.birgirsdottir.no

Modell 1 Modell 4. Modell 2 Modell 5. Modell 3. Sandvikveien 19, 3070 Sande Tlf.950 33 163, www.birgirsdottir.no Modell 1 Modell 4 Genser med smalere vr-bord Genser med smalere vr-bord Lue med rillekant Lue i ribbestrikk Modell 2 Modell 5 Genser - rett modell med Jakke med påstrikket knappestolper rillestrikket nederkanter

Detaljer

BØLGE / BARNEGENSER, BUKSE & LUE

BØLGE / BARNEGENSER, BUKSE & LUE BØLGE / BARNEGENSER, BUKSE & LUE Garn: KARMA 100 % Baby Alpakka Farge: Snø og Skyggeblå Sjarmørstrikk med mønsterdetaljer. Nostalgisk sett til de minste strikket i det mykeste garn! Genser med raglandfelling,

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Alt II: Frg 1: 4401 Pudder Frg 2: 0017 Hvit

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Alt II: Frg 1: 4401 Pudder Frg 2: 0017 Hvit 276 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

28702 DESIGN: DALE DESIGN FREESTYLE

28702 DESIGN: DALE DESIGN FREESTYLE 287 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Mohair Svart nr 303 8 8 9 nøster Chicago Brunt nr 736 8 9 10 nøster. ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

Mohair Svart nr 303 8 8 9 nøster Chicago Brunt nr 736 8 9 10 nøster. ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. Viking og Jakke 1215-1 Overvidde 112 120 134 cm Hel lengde bak 68 71 74 cm Hel lengde foran 62 65 68 cm Svart nr 303 8 8 9 nøster Brunt nr 736 8 9 10 nøster Legg opp 56 60 66 masker på pinne nr 10 og strikk

Detaljer

DALE GARN. Barn. Dale Alpakka Dale Baby Ull Dale Condor Daletta Falk Freestyle NR 246

DALE GARN. Barn. Dale Alpakka Dale Baby Ull Dale Condor Daletta Falk Freestyle NR 246 NR 246 DALE GARN Barn Dale Alpakka Dale Baby Ull Dale Condor Daletta Falk Freestyle DALE GARN Nr 246 Barn Til hverdags og til fest... Dale har helt siden 1879 levert produkter av høy kvalitet, og det er

Detaljer

Viking Norgesraggen Heklet lue - Norge 1401-1 Størrelser

Viking Norgesraggen Heklet lue - Norge 1401-1 Størrelser Viking Norgesraggen Heklet lue - Norge 1401-1 Størrelser Dame hodevidde: 50 cm GARNALTERNATIV: Viking Norgesraggen (70% ull, superwash 30% nylon), nøster à 50 gr. Rødt nr 850 Hvitt nr 800 Marineblått nr

Detaljer

Babysett med riller og knuter - Air og Sky

Babysett med riller og knuter - Air og Sky Babysett med riller og knuter - Air og Sky Design: Sidsel Janne Høivi Foto: Fotograf B.T. Stokke as STØRRELSER Jakke og bukse: 1 3 (6) 12 (18) 24 måneder. 1 3 (6 12) 18 24 måneder. MÅL Jakke: Overvidde:

Detaljer

DALE BABY LANGRENN GRATIS MODELL DG31506 OPPSKRIFT. #DaleBaby #Langrenn2016 HOUSE OF YARN DALEBABY LANGRENN2016 DG31506

DALE BABY LANGRENN GRATIS MODELL DG31506 OPPSKRIFT. #DaleBaby #Langrenn2016 HOUSE OF YARN DALEBABY LANGRENN2016 DG31506 DALE BABY LANGRENN MODELL DG31506 GRATIS OPPSKRIFT #DaleBaby #Langrenn2016 1 FØR DU BEGYNNER Les gjennom oppskriften før du begynner å strikke. Da får du en generell forståelse for gangen arbeidet, og

Detaljer

GARN: KITTEN MOHAIR GARN: KITTEN MOHAIR. Hefte 1416 XS-XXL. Modell 2. Hefte 1416. Modell 1

GARN: KITTEN MOHAIR GARN: KITTEN MOHAIR. Hefte 1416 XS-XXL. Modell 2. Hefte 1416. Modell 1 KITTEN MOHAIR DENNE KOLLEKSJONEN ER STRIKKET I VÅR MYKE OG LUFTIGE MOHAIRKVALITET: KITTEN MOHAIR. KOLLEKSJONEN INNEHOLDER LETTSTRIKKEDE DESIGN MED ET UHØYTIDELIG CASUAL UTTRYKK SOM PASSER ÅRET RUNDT. Du

Detaljer

SANDNES. 0508 Barn. 1 Design: Lene Holme Samsøe. Sandnes Uldvarefabrik AS

SANDNES. 0508 Barn. 1 Design: Lene Holme Samsøe. Sandnes Uldvarefabrik AS 0508 Barn SANDNES MiX 1 Lene Holme Samsøe Sandnes Uldvarefabrik AS 0508 Håndstrikket - alltid spesielt! 2 Inger Hove 2-14 år SandnesGarn presenterer her moteriktige modeller i våre merkegarn: Smart, Sisu,

Detaljer

Viking pure MILK fiber Viking Baby Ull

Viking pure MILK fiber Viking Baby Ull Viking pure MILK fiber Viking Baby Ull Kjole, bukse og teppe 0816-1 Design: Bente Presterud Røvik Størrelser: 1 (3) 6 (9) mnd. Mål: Overvidde 46 (48) 50 (52) cm hel kjolelengde 40 (42) 44 (46) cm hel bukselengde

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et

Detaljer

SANDNES. 0507 Barn. Sandnes Uldvarefabrik AS. 2-8 år. Design: Solbjørg Langnes

SANDNES. 0507 Barn. Sandnes Uldvarefabrik AS. 2-8 år. Design: Solbjørg Langnes 0507 Barn SANDNES S U P E R W A S H 1 Design: Solbjørg Langnes 2-8 år Sandnes Uldvarefabrik AS 2 3 Joan Design 2-10 år 10 3 1/2 22 0507 Håndstrikket -alltid spesielt 4 Design: Solbjørg Langnes 2-12 år

Detaljer

Viking Balder. Hals og lue 1201-1

Viking Balder. Hals og lue 1201-1 Hals og lue 1201-1 Størrelser one size barn Hals, høyde-omkrets ca 20x 70cm Lue, hodevidde ca 47 cm GARNALTERNATIV: (100 % ull, superwash) hespler à 100g, Viking Alpaca Superfine (100% alpakka), Viking

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 299 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 228 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

mix barn alpakka 1102 barn Håndstrikket - alltid spesielt! mini Modell:1. 2-8år Design: Janne H. Rasmussen 1102

mix barn alpakka 1102 barn Håndstrikket - alltid spesielt! mini Modell:1. 2-8år Design: Janne H. Rasmussen 1102 12 barn mix barn mini alpakka Modell:1. 2-8år Design: Janne H. Rasmussen 12 3 27 Håndstrikket - alltid spesielt! mini alpakka Modell:2. 2-8år Design: Liv Stangeland 12 3 27 2 lanett superwash Modell:3.

Detaljer

Viking Merino Soft Kåpe og lue 1405-1. Viking Merino Soft Jakke, bukse og lue 1405-2

Viking Merino Soft Kåpe og lue 1405-1. Viking Merino Soft Jakke, bukse og lue 1405-2 Kåpe og lue 1405-1 29 cm 26 cm Ermelengde: 8 cm Omkrets hode 30 cm Beige nr 707 Lys lilla nr 767 Mørk lilla nr 769 Veiledende pinner: Liten rundpinne nr 3, heklenål nr 3 ½ + 1 liten knapp r KÅPE Legg opp

Detaljer

Strikkedesign. No Bomull Sport Vestlandsgarn Superwash Sport. Basisplagg Voksne og barn

Strikkedesign. No Bomull Sport Vestlandsgarn Superwash Sport. Basisplagg Voksne og barn Strikkedesign Basisplagg Voksne og barn No. 232 232-1 Bomull Sport Vestlandsgarn Superwash Sport 100% Mercerisert bomull 100% Ren ny ull 100% Superwash ull 232-2 232-3 Jakker 232-5 Jakker 232-5 232-4 232-4

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 290 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

18901 DESIGN: PIA MÜLLER HEILO - FALK

18901 DESIGN: PIA MÜLLER HEILO - FALK 189 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

DRESS, JAKKE, KYSE & LUE

DRESS, JAKKE, KYSE & LUE DRESS, JAKKE, KYSE & LUE MODELL 324 10 PURE ECO BABY WOOL #DALEGARN #DG #HOUSEOFYARN_NORWAY 1 2,5+3 2,5+3 2,5+3 9-10 PURE ECO BABY WOOL 324 10 HJERTEDRESS, JAKKE, KYSE & LUE DESIGN GARN Anne-Kirsti Espenes

Detaljer

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt.

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. STRIKKETIPS Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. For at plagget du strikker skal få riktige mål og fasong, er det viktig

Detaljer

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt.

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. STRIKKETIPS Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. For at plagget du strikker skal få riktige mål og fasong, er det viktig

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Tilbehør: 4 knapper til genser Strikk i passe livvidde til kortbukse

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Tilbehør: 4 knapper til genser Strikk i passe livvidde til kortbukse 313 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Strikkedesign. No måneder. 100% Merino ull 100% Mercerisert bomull Design: Berit K. Skårland

Strikkedesign. No måneder. 100% Merino ull 100% Mercerisert bomull Design: Berit K. Skårland Strikkedesign 0-12 måneder No. 234 234-1 Design: Berit K. Skårland Baby Ull 8/4 Baby Bomull 100% Merino ull 100% Mercerisert bomull 234-2 Design: Berit K. Skårland 234-3 Design: Berit K. Skårland 234-4

Detaljer

Viking Bjørk bomull/merino

Viking Bjørk bomull/merino Viking Bjørk bomull/merino Genser, jakke, bukse, lue og sokker 1005-1 Størrelser: 3/6 9 12 /18mnd 2 4 år Overvidde: ca. 52 58 62 67 72 cm Hel lengde: ca. 24 29 33 36 40 cm Ermelengde: ca 20 22 25 28 31

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Strikkefasthet: Mønster A og B: 32 m = 10 cm 30 m perlestrikk = 10 cm

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Strikkefasthet: Mønster A og B: 32 m = 10 cm 30 m perlestrikk = 10 cm 270 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

20301 DESIGN: KARI HAUGEN LERKE

20301 DESIGN: KARI HAUGEN LERKE 203 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Bunader SANDNES. Sandnes Uldvarefabrik AS TEMA 05

Bunader SANDNES. Sandnes Uldvarefabrik AS TEMA 05 Barn Bunader TEMA 05 SANDNES Sandnes Uldvarefabrik AS TEMA 05 1 3 Design: Pia Madsen Design: Marianne Stangeland 1/2-4år TEMA 05 t e k k i r t s Hånd sielt! alltid spe SandnesGarn er kjent for sine nydelige

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 288 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

LILLE BØLGETOPP HENTESETT

LILLE BØLGETOPP HENTESETT LILLE BØLGETOPP HENTESETT MODELL 276 08 #DALEGARN #DG #HOUSEOFYARN_NORWAY 276 08 2,5 + 3 2,5+3+4+6 2,5 6 SILKEBÅND LILLE BØLGETOPP HENTESETT, TEPPE & VOGNTEPPE DESIGN GARN Olaug Kleppe 53 % merinoull,

Detaljer

18101 DESIGN: ANE SÆTHRE HUBRO

18101 DESIGN: ANE SÆTHRE HUBRO 181 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

NR. 315 SKIGENSER TIL HELE FAMILIEN

NR. 315 SKIGENSER TIL HELE FAMILIEN NR. 315 SKIGENSER TIL HELE FAMILIEN DALETTA DALE BABY ULL FALK HEILO Nina Løseth - Aksel Lund Svindal HOVEDSPONSOR LANGRENN Det norske langrennslandslaget i Norges Skiforbund vil bruke denne klassiske

Detaljer

mandarin petit Modell:1 topp (forside) Modell:2 kjole S-XL Design: Gerd Auestad 0905

mandarin petit Modell:1 topp (forside) Modell:2 kjole S-XL Design: Gerd Auestad 0905 0905 voksne mandarin dame Håndstrikket - alltid spesielt! mandarin petit Modell:1 topp (forside) Modell:2 kjole S-XL Design: Gerd Auestad 0905 10 3 27 2 mandarin classic Modell:3. XS-XXL Design: Gerd Auestad

Detaljer

0611 barn/voksne. til fjells. Håndstrikket - alltid spesielt!

0611 barn/voksne. til fjells. Håndstrikket - alltid spesielt! 0611 barn/voksne til fjells Håndstrikket - alltid spesielt! smart superwash peer gynt Modell:2. 2-12år Design: Olaug Kleppe 0611 10 3 1/2 22 peer gynt smart superwash Modell:1 (forside) Design: Olaug Kleppe

Detaljer

19701 DESIGN: OLAUG KLEPPE DALE BABY ULL

19701 DESIGN: OLAUG KLEPPE DALE BABY ULL 197 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

NR 263 DALE GARN. Lille Lerke

NR 263 DALE GARN. Lille Lerke NR 263 DALE GARN Lille Lerke DALE GARN Nr 263 Lille Lerke Dale Garn presenterer her et utsøkt spekter av baby & barnedesign fra 0-4 år i et nytt garn, Lille Lerke. Lille Lerke er en myk, deilig kvalitet

Detaljer

OLIVER & OLIVIA HENTESETT

OLIVER & OLIVIA HENTESETT MODELL 310-03 OLIVER & OLIVIA HENTESETT BABY ULL #dalegarn #DG #houseofyarn_norway 2,5+3 4 2,5+3 1 10-14 310-03 OLIVER & OLIVIA HENTESETT GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: BABY ULL 100 % merinoull, superwash

Detaljer