Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen."

Transkript

1 Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice AS g Gematikkbedriftene, Arve Leiknes fra Høgsklen i Bergen g Tekna Samfunnsutviklerne, August E. Røsnes fra NMBU g egen virksmhet, Berit Danielsen fra Røyken kmmune, Hans Sevatdal fra NMBU, Helge Onsrud fra Kartverket, Håkn Andresen fra Gematikk Survey AS g Gematikkbedriftene, Leiv Bjarte Mjøs fra Høgsklen i Bergen, Marin Svendsen NMBU student g fra Tekna Samfunnsutviklerne, Per Ove Røkke fra Kartverket g Tekna Samfunnsutviklerne, Trnd Engen fra Ingeniørservice AS g Gematikkbedriftene, Øystein Halvrsen fra Rambøll AS g Gematikkbedriftene g Leikny Gammelm fra NMBU g Tekna Samfunnsutviklerne sm referent. Møtte ikke: Fredrik Hlt, Einar Hegstad, Børge Aadland g Frde Aleksander Brge. 1. Velkmmen g krt presentasjn av deltagerne Bakgrunnen fr wrkshpen er tdelt: 1) Frskrift til matrikkellven er ute på høring i frbindelse med endringer på grunn av ny jrdskiftelv, hvr det er gså tatt inn andre, mindre endringer. 2) Da matrikkellven ble vedtatt ble rdningen med privatisering av landmålerfretak tatt ut, sammen med blant annet reglene m kmpetanse. Nå ønsker Gematikkbedriftene endringer i lven g å innføre «fritt landmålervalg». I den frbindelse har de bedt Samfunnsutviklerne å engasjere seg. Det kan være aktuelt at Tekna benytter ss sm ressursgruppe hvis det kmmer i gang et lvarbeid. I løpet av 2013/2014 ble det fretatt en evaluering av matrikkellven, men rapprten er ikke ffentliggjrt. Når det nå kmmer knkrete endringsfrslag ser Tekna Samfunnsutviklerne det sm nødvendig å vurdere frslagene i sammenheng g se helheten i systemet vårt. Det ble derfr invitert til en wrkshp med deltagere fra freningen, bransjen g andre viktige støttespillere. Dessverre hadde ikke alle anledning til å kmme. Målet med wrkshpen er gjennm innlegg fra deltagerne g knstruktiv diskusjn å kmme frem til gde g faglig funderte innspill på følgende i kmmende prsesser: 1) Hvilken rlle skal den private eiendmslandmåleren ha? 2) Hvrdan bør lvverket utfrmes? 3) Hvilke samfunnsppgaver skal registeret fylle? Oppdatert

2 2. GBL legger frem sitt ønske g frslag v/øystein Halvrsen Gematikkbedriftene jbber fr rammebetingelsene fr arbeidet til sine medlemmer. Mer infrmasjn finnes på deres hjemmeside. De representerer gdt ver 1000 arbeidsplasser. De ønsker nå å ta tak i fritt landmålervalg. De km med innspill i frbindelse med lvevaluering av ML. Når det gjelder landmålervalg, var ikke dette ne sm Kartverket kunne ta videre g de fikk beskjed m at dette er et plitisk valg. Derfr gikk GBL til departementet g det plitiske miljøet. Krt gjennmgang av lvarbeidet g histrikken: - NOU Lv m eiendmsregistrering - OTP nr. 70 Statsråd Energi g miljøkmiteen Høring Leif Frde Onarheim saksrdfører Innstilling Odelstinget vedtk matrikkellven Herunder fritt landmålervalg - Lagtinget sak nr. 10 den Samme vedtak - De «rødgrønne» endrer lven g ppretthlder kmmunalt mnpl på eiendmsmåling GBL freslår fritt landmålervalg ved at: - Mnplet ppheves slik at både private g kmmunalt ansatte kan utføre eiendmsmålinger. - Krtere saksbehandlingstid fr kunden dagens 16 ukers frist + vinterfrskrift gjør at kunden må vente lenge. - Vesentlig rimeligere fr kunden dette blir spesielt synlig når kmmunen leier inn private fretak til å gjøre jbben g betaler dem langt mindre enn det de fakturer kunden fr. - Fagmrådet landmåling styrkes gjennm en gdkjenningsrdning. Krever økt kmpetanse innen: Eiendmsjus Landmåling - Innføre gdkjenningsrdning. Det er gdkjenningsrdninger fr andre saker etter PBL g det bør det gså innføres fr denne type saker. Hvrdan gdkjenning sm er ønskelig må man kmme tilbake til; persnnivå eller firma? ML 5 a) Matrikkelstyresmaktene Staten ved sentral matrikkelstyresmakt skal syte fr rdning, drift g frvaltning av matrikkelen. Kmmunen er lkal matrikkelstyresmakt, g har under dette ansvaret fr å utføre ppmålingsfrretningar1 g føre matrikkelen i kmmunen. Kmmunen kan etter avtale verlate til andre å utføre ppmålingsfrretningar på sine vegner. Kmmunen kan etter avtale verlate til annan kmmune etter reglane i kmmunelva2 kapittel 5, eller til sentral matrikkelstyresmakt, å føre matrikkelen på sine vegner. Departementet kan i frskrift gi nærare reglar m matrikkelstyresmaktene, under dette m rgan sm kan utføre matrikkelføringsppgåver. 2 Med tradisjn g innvasjn skaper vi fremtiden!

3 Rådgivende Ingeniør Gematikk - Gematikkfaget er nå gdkjent slik at utøvere av faget kan kalle seg rådgivende ingeniør gematikk. Dette kan det nå brukes i anbudsrunder. - Rådgivende Ingeniørers Frening (RIF) er en frittstående bransjefrening innenfr rådgivning, planlegging g prsjektledelse i bygg- g anleggsnæringen - Gematikk faget blir kjent g det blir lettere å synliggjøre hva de kan. Spørsmål g innspill fra deltagerne Etter innlegget ble det åpnet fr spørsmål g innspill fra de andre deltagerne g Gematikk bedriftene fikk mulighet til å svare g kmmentere. Hva skal GBL bidra med? GBL har str kmpetanse g de må argumentere bedre enn bare at de kan tilby jbben til en lavere pris. Når de går til plitikerne må de få frem kmpetansen. Kart er det viktigste grunnlaget fr all fysisk planlegging. Det er flere valgmuligheter når det gjelder autrisasjn: skal dere henge dere på det internasjnale systemet fr autrisasjn? Det er ikke diskutert i GBL. De har tenkt at det er naturlig å legge seg på samme gdkjenningssystem sm fr andre ingeniørfag g det eksisterende systemet i PBL. Andre nrdiske land henger seg på EU-systemet sm er knyttet pp til utdannelse g praksis. Vårt eksisterende system fr gdkjenning er ikke i tråd med EU-systemet, men det er endring på gang i vårt gdkjenningssystem gså. Det er ulike meninger m gdkjenningssystem g nen mener at så lenge vi har et gdkjenningssystem i Nrge så må vi benytte det. Tenker de bare at private landmålere skal gdkjennes eller alle eiendmslandmålere? Alle skal gdkjennes, m det er kmmunen eller private firma, men dette er ikke diskutert veldig grundig enda. Det er vanskelig å være veldig knkret før det er et lvarbeid i gang. Har de vurdert kmpetanse i frhld til eiendmsfaget? Gjennm gdkjenningsrdning på persnnivå vil man styrke kmpetansen. Det er mange bestyrere rundt mkring sm ikke har den nødvendige eiendmsfaglige kmpetansen g det er viktig å styrke denne. Det må være kvaliteten på sluttprduktet sm er det viktige g sm må stå i fkus. 3. Innlegg fra arbeidsgruppen v/ August E. Røsnes, Hans Sevatdal g Leiv Bjarte Mjøs g innspill fra deltagere Byggetmt, PBL g register Det stilles krav til kmpetanse i PBL fr alle aktører, utenm tjenesteyting på ppmåling. Det sm nå er ønskelig er å transfrmere et system. Deler av det faglige kmmune Nrge vil ikke bli sm før m kmmunens landmålere går ut av kmmunen. Kmmunen kan miste denne type kmpetanse g persner sm i mange kmmuner har hatt andre faglige tilleggsppgaver. ML på sine premisser er fr så vidt grei nk men den er i utakt med samfunnet ellers i frhld til hvrdan man danner en tmt. Dette skaper et mer kmplekst utgangspunkt. Det er viktig fr de sm danner eiendm at de ikke betaler fr samme tjeneste flere ganger (først betaler de fr ppmåling av hele tmten g så fr hver tmt sm deles fra denne). Gebyret må ha fkus på sluttresultatet. Da må PBL bli tydelig. Vi kan stille spørsmål ved m PBL 20-1 m snakker m en byggetmt eller m den/de eiendmmer sm etableres til slutt fr salg eller utleie. Ansvarlig søker bør gså være ansvarlig fr søknad m deling, 3 Med tradisjn g innvasjn skaper vi fremtiden!

4 blant annet av hensyn til den prsjekteringen sm ligger til grunn fr byggesøknaden. Dette må krdineres under byggesøknaden. På denne måten får vi en frm fr pakkeløsning. De måletransaksjner sm fretas fr byggetmt bør være basert på "utstikking" slik at man gså kan unngå at unøyaktigheter i kartgrunnlag, prsjektering etc. i seg selv ikke resulterer i at det må måles flere ganger. Bestemmelsene i ML bør justeres deretter. Når målinger skjer til slutt kan det gså være ne rm fr en fleksibilitet i frhld til sluttresultatet så ikke det stpper pp på grunn av frskyvninger sm gjør at arealer g arealutnyttelse på den enkelte tmt ikke stemmer med planen. Om man er privat eller ffentlig er ikke viktig så lenge man gjør en gd jbb. Strt sett all utbygging skjer av utbyggere g de skaffer seg eiendm. Eiendm msettes gjennm AS fr næringseiendm. Fr bligbygg erverver utbygger uten å verføre hjemmel- En årsak til dette er dkumentavgift (fr å spare penger) et demtiverende system. Det gjøres ved fr eksempel urådighetserklæringer. Når det da er flere matrikkelenheter g rettigheter i fast eiendm får vi fte et lite håndterlig kmpleks av rettigheter sm berører mange parter, gså finansinstitusjner (panterettigheter). Det landmåleren gjør skal inn i et register. Det betyr at feil sm gjøres havner i registeret g det er viktig å ta pp hvrdan vi skal få rettet pp registeret. I andre land finnes blant annet et system med rettsgyldige grenser der partene skriver under på at grensen sm påvises er rettsgyldig fr dem. Dette er med på å garantere kvaliteten på det man gjør. Det vil gså være en sikkerhet i frhld til ansvar. Dagens gebyrsystem er sm bukken g havresekken. Innføres det private landmålere bør gebyrene fr måletjenester fastsettes sentralt (statlig instans). Uansett hvrdan denne tjenesten rganiseres bør ikke gebyrene fastsettes av utfører, med unntak av de tilfeller hvr det freligger tilnærmet fri knkurranse m utførelsen. Med Nrges gegrafi g bsetting er det siste vanskelig å få til. Frhldet frvaltning tjenesteyting g kmmunale arkiv Vi må ha et lengre perspektiv enn bare å få en lvendring sm neste regjering kan endre tilbake. Ved lvarbeidet sist var ffentlig frvaltning g tjenesteyting viktig å skille. Dette ser det ut til at det i dag er mye rt g misfrståelser rundt. Landmålere fatter ikke vedtak, det er det grunneiere sm gjør. Fra kmmunens side er det den prsessen sm ligger før ppmålingsfrretningen, med tillatelse, sm er et vedtak. Ved fritt landmålervalg må dette presiseres g skapes klarhet i. Dette innebærer gså at det må være klarhet i muligheten til å klage. Det vanlige er at enkeltvedtak kan påklages. Hva er det så mulig å påklage i en ppmålingsfrretning? Det sm en privat landmåler utfører kan ikke påklages etter reglene m klage på enkeltvedtak. Arbeiderpartiregjeringen fjernet kmpetansekrav g skille mellm ffentlig g tjenesteyting ved å si at alt er myndighetsutøvelse. Det betyr et annet innhld i hva sm er myndighetsutøvelse enn det sm vanligvis gjelder etter lv. Matrikkelføring er myndighetsutøvelse g kan påklages. Svenskene har et annet system. Vi har freløpig en tredeling g må frhlde ss til det. 4 Med tradisjn g innvasjn skaper vi fremtiden!

5 Nå har vi hatt lven i nen år g vi har eksempler på at private leies inn av kmmunen. Dette bør vi få nen erfaringer på sm kan tas med i diskusjnen. Ikke bare i frhld til gebyr g penger til landmåler g kmmune, men hvrdan det har fungert. Hvis landmåleren er privat, så må matrikkelføreren være enda mer kmpetent til å sjekke at alle regler er fulgt fr å kunne føre. Da må kanskje matrikkelføring flyttes til et statlig nivå. Det blir nye krav g det må stilles spørsmål ved m dette lar seg gjennmføre. Vil en privat landmåler føre til større krav til kmmunen? Hvrdan kmmunene stiller seg er vanskelig å regulere i lv frdi kmmunene rganiserer seg ut fra hva sm er praktisk mulig. Offentligrettslig privatrettslig må vi gså ha et frhld til. Dette kmmer spesielt inn i prsessen ved tillatelse. Her bør det avklares bedre hvilke prblemstillinger kmmunen skal gå inn i g hva kmmunen gir tillatelse til. Kmmunens arkiv: Hvrdan ser dette ut? Hvrdan tilrettelegge dette fr innsyn fr en privat landmåler? Hvr langt er kmmunene kmmet i å få digitalisert sine arkiv? Matrikkel g landmålerrllen PBL 21-6 Privatrettslige frhld Med mindre annet følger av lven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige frhld ved behandling av byggesøknader. Dersm det framstår sm klart fr bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden frutsetter, kan søknaden avvises. Eventuell tillatelse etter denne lv innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige frhld. Kmmunen kan fastsette frist fr tiltakshaver fr supplering av søknaden. Det er viktig å ta stilling til hvilken rlle matrikkelen skal ha g hvrfr vi måler pp eiendmsgrenser. Av verdens ca. 6 milliarder eiendmmer måles ca % pp. I England g på Island måles det ikke pp grenser, de tegnes inn på kart g beskrives på andre måter. Vårt system stammer fra det Tyske systemet, men i mtsetning til andre sm bygger på dette systemet målte ikke Nrge pp grenser på 1800-tallet slik de andre landene gjrde (nen målte allerede på 1600-tallet). Nrge gjennmførte dette på 1960-tallet g fikk ØK. Byene våre er i en særstilling g ble målt tidligere. Det var først i 1980 Nrge innførte eiendmsppmåling fr hele landet. Bakgrunnen må være behvet fr å ppdatere eiendmskartet, Matrikkelen. Kjerneppgaven til eiendmslandmåleren må være å hlde eiendmskartet ppdatert. Dette er gså kjerneppgaven til andre lands landmålere; kartet skal være riktig. Behvet fr et prfesjnelt landmålersystem, med ansvar fr å ppdatere ØK, førte frem til delingslven, men det ble ikke fulgt pp ved innføringen av delingslven. Dette har ført til at vi har et rt i dag med liten garanti fr at dagens eiendmskart er riktig. Her er det selvfølgelig stre frskjeller i landet. Matrikkelkartet er kjernen i infrmasjnssystemet g ekstremt mangelfullt. Slik det er i dag kan det ikke få den rlle sm et «multi-purpse-cadaster» har. Det må gjøres en avklaring av hvilken rlle kartet skal ha. Dagens system fanger ikke nødvendigvis pp grenseendringer mellm partene da systemet ikke medfører nen plikt fr partene til å registrere grenseendringene eller ta saken gjennm ffentlig saksbehandling med påfølgende ppmålingsfrretning. Dagens system garanterer ikke kmpetanse hs den landmåleren sm kmmer ut fr å måle. I Sverige fr eksempel er kjerneppgaven fr landmåler å måle pp den krrekte grensen mellm partene g få den registrert. I Nrge er det partenes påstander sm måles pp g er det tvist må det til rettsapparatet. Kartet må være kmplett g krrekt. Kravet m ppmåling ved msetning frsvant i 1980 g er ikke kmmet tilbake. Dette gjør blant annet at de gamle tmtene vi ikke vet hvr er bare blir vanskeligere 5 Med tradisjn g innvasjn skaper vi fremtiden!

6 å finne. Verdien av et kart sm ikke må være krrekt vil være begrenset. Det er en knsekvens av at landmåleren ikke har vært g ikke er ansvarlig fr å måle pp den riktige grensen. Landmålerprfesjnen sm blir etablert må ha kmpetanse g kunne ta stilling til hva sm er den riktige grensen. Landmåleren må frstå avtalerett g vilkår fr registrering. En slik landmålerprfesjn kmmer ikke av seg selv g det må kmme en bestilling g plan fr å kunne utdanne denne landmåleren. Autrisasjn etter PBL gir ikke gd nk garanti fr kvaliteten i den enkelte sak. Her må vi se på hvrdan andre land autriserer. Den nrmale standarden er master g 2 3 års praksis, men her finnes det mange frskjellige løsninger sm fr eksempel master, 5 års praksis g en ekstra eksamen. Feil kan føre til tap av autrisasjn. Andre steder der det er statlig matrikkelsystem er det ikke autrisasjn, men sm i fr eksempel Sverige er det Lantmäteriet sm står fr ansvaret. Autrisasjnsrdningen må sikre kvalitet g ikke bare være en frmalitet. Landmåleren må være ansvarlig. 4. Innlegg fra deltagerne g diskusjn Etter lunsj ble alle deltagerne invitert til å ha krte innlegg før rdet var fritt. I det følgende er innleggene g diskusjnen frsøkt rdnet etter tema med argumenter fr g imt alt ettersm det deltagerne la frem. Det er viktig å påpeke at de fremmøte hadde ulike syn på hvrdan man kan kmme videre med privatiseringen. Fra de sm mener at måle- g matrikkelsystemet er nenlunde tilfredsstillende i dag g kan privatiserer mer eller mindre direkte til de sm mente at man burde benytte anledningen til å skape et mer enhetlig system med samrdning av lvterminlgi g innføring av rutiner g krav til kmpetanse sm bidrar til å frbedre kvaliteten i systemet ver tid. Hvis ikke privatiseringen kan bidra til både å styrke kvaliteten i måling g i registersystemene samt effektiviteten i tjenesten fr brukeren, vil flere av deltagerne hevde at en privatisering har liten eller ingen hensikt. Privat eller ffentlig - Hvrfr privatisere? Sentral matrikkelmyndighet skal frvalte til enhver tid gjeldende lvverk. Tilsynene underbygger at mange kmmuner gjør en gd jbb. Lvverket er nytt g må få tid til å gå seg til. Vi må ikke si eller ha fkus på at kmmunene gjør en dårlig jbb fr det er det ikke belegg fr. Men at kapasiteten er et prblem i mange kmmuner blir stadig påpekt. Det kan være bra fr bransjen å få fritt landmålervalg g få løsnet prppene i systemet. Når det gjelder hva landmåleren skal gjøre så utfører de private, flere stede, jbben i dag, men det er på bestilling fra g på vegne av kmmunen. Det er viktig at kmmunen ppretthlder kmpetanse fr å kntrllerer g matrikkelføre. Så det kan ikke slippes helt løs. Det må være en hel prduksjnslinje sm fungerer. Det viktigste er at fagmrådet styrkes g at det er rekrutering til faget. Privatisering kan være bra både fr grunneierne (kundene) g fr registeret (matrikkelen) g dermed gi et bedre grunnlag fr samfunnsutvikling. Gebyr g tid Gebyrene kan ikke Kartverket vurdere, men at det spriker så mye er grunn til at det bør sees på. Ved privatisering kan nk gebyrene øke nen steder g det vil kmme gebyr på matrikulering. Kstnader fr matrikkelføring må dekkes inn g dette må nen betale fr. Det hevdes gså at ppheving av 6 Med tradisjn g innvasjn skaper vi fremtiden!

7 mnplet vil gi raskere g billigere ppmåling enn i dag. Det er viktig at kmmunen ikke tar så mye fr matrikkelføring at det ikke hjelper at landmåleren blir billigere. Hvrdan skal vi få knkurranse i grisgrendte strøk, da kan vi få et privat mnpl? Hvem skal måle i de i mrådene der det er vanskelig å skaffe nen til å gjennmføre ppmålingsfrretninger? De private mener at de med enkle tiltak kan bidra til at tiden går ned. Dette må knyttes sammen med Rådgivende Ingeniør Gematikk g de må inn i tidlig fase av prsjektet. Vinterfrskriften er bra å ha, men kanskje det bør være enklere å få matrikulert uten frretning. Saksbehandlingstiden kan settes ned fr å få sakene gjennmført raskere. Grenser Det ble en krt diskusjn rundt frståelsen av hvr eksisterende grense går. NOU 1988: 16 ble nevnt sm en kilde g rettspraksis sm en annen. Det blir kmplisert hvis utøvere i systemet vårt har frskjellig ppfattelse av hvrdan eiendmmer dannes g fri avtalerett. Her må vi blant annet gå igjennm rettspraksis. Et annet prblem med ppmålingsfrretninger fr å fastsette eksisterende grenser er at partene ikke må møte, slik at det kan være kun den ene partens påstand sm registreres i matrikkelen. Matrikkelen Hvilken rlle skal matrikkelen fylle? Nasjnal felleskmpnent g publisitet. «Shit-in shit-ut»: Vi må starte med ne sm er riktig. Det er viktig med et gdt eiendmskart g landmålerne må vite hva de hlder på med. Dagens løsning hvr de fte må sjekke mye gjør dette tungvint. Landmåleren må tilføre data til matrikkelen. Den private landmåleren må gså tilføre ne. Landmåleren sin rlle er viktig. Partene / Publikum Hvem er publikum? Han sm bestiller i dag eller han du møter igjen m 10 år? Landmåleren må levere en kvalitet sm gså bidrar til å frbedre systemet. Frstå egen fagintegritet. Må frstå eiendmsdannelse. Kmpetanse. Kapasitet. Arkivløsningene må på plass. Autrisasjnsrdning sm er internasjnal gjør det lettere å få flk. Matrikkelen benyttes sm utgangspunkt i mange sammenhenger, fr eksempel i det nye systemet fr garasjebygging. Arkiv Det at arkivene ikke er digitale gjør at kmmunen frtsatt får mye jbb med å finne frem dkumenter. Det bør være fkus på å få versikt ver dkumentasjn på eiendmsgrenser g at denne dkumentasjnen er tilgjengelig fr de sm trenger den. Arkiv ver gamle dkumenter kan være vanskelig å få tak i. Matrikkel med gd stedfestningsnøyaktighet er ikke til hjelp når partene g landmåler trenger infrmasjn med utmål fra bygg. Autrisasjn g kmpetanse Gematikk bedriftene ønsker å innføre en autrisasjnsrdning (PBL systemet) g at den frie landmåleren gjør jbben sm den kmmunale gjør i dag, men på bestilling fra partene ikke 7 Med tradisjn g innvasjn skaper vi fremtiden!

8 kmmunene. Målet må være å gi partene bedre tjenester. Bedre, billigere g effektivere tjenester til publikum. Dagens private landmåler er vant med ansvarlighet i frhld til plassering av bygg m.m. men det vil være viktig fr fretaket å sette rett persn på jbben. Den private landmåleren vil gså bli ansvarlig fr den jbben de gjør. I dag er ikke kmmunen ansvarlig på samme måte. Samtidig må vi være klar ver at vi ikke vet hva ansvarligheten vil gå ut på. Det er str risik å sette i gang fritt landmålervalg uten å avklare ansvarsfrhldene fr de private landmålerne. Oppmålingsfrretning GIS selskapene begynner å få mye tekniske løsninger sm har endret seg, fr eksempel ved å benytte i-pad ute g knytte deg mt siste dkumenter m.m. Den papirløse verden. Hvrdan få budskapet m lvendring frem til plitikeren, du får 20 min å si ne g så går deres prsess videre. Teknlgi kan løse mye, men landmåleren må finne sin plass i dette. Hva er hveddkumentet på en ppmålingsfrretning? Hva skal vi finne frem m 50 år? Vi mangler det håndfaste dkumentet sm kan benyttes fr å reknstruere grensene m lang tid. Den private landmåleren kan hjelpe grunneierne med mye g det ligger ne der. Hveddkumentet er en gd prtkll g en landmåler sm kan håndtere grenselandet mellm privat g ffentlig rett. Heldigvis gjøres det mye bra i kmmunene i dag, men systemet er ikke gdt nk. Kvalitet trenger nen å frklare g vi trenger avklaring på begrepene (hva er en tmt g hva er en eiendm). Vi må vite hvrdan vi skal frhlde ss til grenser i kartet, mye av det er fiktive grenser. Det ble påpekt at det er viktig at landmålerne er kmpetente g får en undersøkelsesplikt fr å finne frem til riktig grense. En prtkll eller annen dkumentasjn trenger ikke beskrive riktig grense mellm partene dersm de har innrettet seg på med andre grenser. Denne frståelsen må utvikles. Regne eksempel På bakgrunn av tall fra deltagerne ble det satt pp et regnestykke på hva sm legges ned av penger i året. Det er viktig å påpeke at det er ingen referanser fr tallene grunneiendmmer / år a kr ,- = ,- Oppmåling ved salg seksjner / år a kr ,- = ,- Grenser / arealverføring = ,- Ttalt 500 MNOK Det ble diskutert mulighetene til å få innført ppmålingskrav ved salg g satt i kraft ML 7. Det er delte meninger blant deltagere m dette er realistisk. Det er usikkert m kmmunen vil ha kapasitet, kanskje kan den private landmåler bransjen bidra psitivt i dette. Det kan gså kreves ppmåling ved regulering. Meglere g takstmenn bør si ne m hvrdan det står til med grensene. 5. Hva gjør vi videre? I følge GBL har FRP vedtatt at de vil innføre fritt landmålervalg g få et prinsippvedtak i Strtinget på det før smmeren. Det er ønskelig at Samfunnsutviklerne er med å stille seg bak dette. At det blir et bedre lvfrslag hvis alle er med. Freningen kan ikke etter en wrkshp hverken si seg enig eller 8 Med tradisjn g innvasjn skaper vi fremtiden!

9 uenig. Utvalget sm var spurt m de kunne uttale seg skulle stille de kritiske spørsmålene g være med på å få belyst saken fra flere sider. Det er viktig at det arbeidet sm nå settes i gang gjøres grundig. Det er i utgangspunktet ikke etterlyst en NOU. Det er viktig at vi ikke går fr frt frem. En endring lar seg ikke innføre ver natten g det blir viktig med en gd vergangsperide. Tekna Samfunnsutviklerne tar saken pp igjen på neste styremøte g vil jbbe med å få saken kjent blant medlemmene fr å finne ut hva de mener. Referatet i første versjn har vært versendt alle deltagerne g kmmentarer mttatt etter det er innarbeidet i denne versjnen. -Leikny 9 Med tradisjn g innvasjn skaper vi fremtiden!

Geomatikkdagene 8. mars «Synspunkter på fritt landmålervalg» Øystein Halvorsen Geomatikkbedriftene

Geomatikkdagene 8. mars «Synspunkter på fritt landmålervalg» Øystein Halvorsen Geomatikkbedriftene Gematikkdagene 8. mars 2015 «Synspunkter på fritt landmålervalg» Øystein Halvrsen Gematikkbedriftene DAGENS NÆRINGSLIV 23.02.2016 INNLEDNING Opprinnelig rdlyd i frslag fremsatt 4 strtingsrepresentanter

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1. Hva er fordelene og ulempene med forslaget om å innføre fritt landmålervalg? (Gruppe 1A svarer på spørsmål a, gruppe 1B på 1B og gruppe 1C på 1C )

1. Hva er fordelene og ulempene med forslaget om å innføre fritt landmålervalg? (Gruppe 1A svarer på spørsmål a, gruppe 1B på 1B og gruppe 1C på 1C ) Høringsseminar gruppeppgaver GRUPPEOPPGAVER 1. Hva er frdelene g ulempene med frslaget m å innføre fritt landmålervalg? (Gruppe 1A svarer på spørsmål a, gruppe 1B på 1B g gruppe 1C på 1C ) Departementet

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Kommunal geomatikkonferanse «Fritt landmålervalg» Øystein Halvorsen Geomatikkbedriftene

Kommunal geomatikkonferanse «Fritt landmålervalg» Øystein Halvorsen Geomatikkbedriftene Kmmunal gematikknferanse 01.12.2015 «Fritt landmålervalg» Øystein Halvrsen Gematikkbedriftene HISTORIKK 1980-1999 Delingslven av 1980 gav ss et ensartet system fr å måle pp eiendmmer. Kmmunene ble gitt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat 2011-10-07 Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfld fylkeskmmune Jn Haugland Jernbaneverket Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen Askim kmmune/indre

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 06.05.2014 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 06.05.2014 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat 06.05.2014 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfld Asbjørn Brge Fredrikstad kmmune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer Spørsmål g svar m nyheter g endringer fr Bndelagets persnfrsikringer Denne versikten med spørsmål g svar er aktuell i frbindelse med leverandørskifte fr Bndelagets gruppelivs- g ulykkesfrsikringer fra

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Referat fra styremøte 27. januar 2016

Referat fra styremøte 27. januar 2016 Referat fra styremøte 27. januar 2016 Tilstede: Medlemmer: Frfall: Adm.: Odd Aksland, Siv Wiken (på skype), Bernt Reitan Jenssen i sak, Kurt Bnes, Erik Gundersen g Eirik Strand Oddmund Sylta Olv Grøtting

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer