Tilsynsrapport - systemrevisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsrapport - systemrevisjon"

Transkript

1 Rapprt tilsynsrevisjn fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet: Fungerende daglig leder, Hafslund Nett AS, Sigurd Kvistad Kvalitetssjef, Hafslund Fakturaservice AS, Trleif Krneliussen Hafslund Nett AS, Jn Eivind Jhannessen Merkantile avtaler Hafslund Nett, Frde Remvåg Markedssjef, Hafslund Nett, Petter Gunnulfsen Senirrådgiver, Hafslund Nett AS, Jn Østensen Kundebehandler privat, Hafslund Fakturaservice AS, Linn Grytbakk Kundebehandler bedrift, Hafslund Fakturaservice AS, Ina Wiik Revisjnsgruppe Gunn Oland, Revisjnsleder... x (sign) fra NVE Kristin Klseth, Medrevisr Karl Ma us Ellin ard, Medrevisr Vår ref Saksnr./Arkiv: Innledning 1.1 Frmål med revisjnen Frskrift 301 m måling, avregning g samrdnet pptreden ved kraftmsetning g fakturering av nettjenester (avregningsfrskriften) stiller blant annet krav til at nettselskapet sm nøytral aktør sørger fr effektiv infrmasjnsutveksling ved leverandørskifte, måling g avregning slik at knkurransen i kraftmarkedet blir mest mulig effektiv i samsvar med energilvens frmål. Frmålet med systemrevisjnen er å kntrllere m Hafslund Nett AS pptrer på en måte sm er i verensstemmelse med kravene til nettselskapets nøytralitet, samt krav til utøvelse av nettselskapets leveringsplikt. 1.2 Revisjnsgrunnlag NVE fører tilsyn med knsesjnæren på følgende grunnlag: Lv m prduksjn, mfrming, verføring, msetning, frdeling g bruk av energi m.m. (energilven) Frskrift m prduksjn, mfrming, verføring, msetning, frdeling g bruk av energi m.m. (energilvfrskriften) Frskrift m måling, avregning g samrdnet pptreden ved kraftmsetning g fakturering av nettjenester (avregningsfrskriften) Omsetningsknsesjnen med tilhørende vilkår

2 Følgende dkumentasjn er mttatt i frbindelse med revisjnen: Rapprt tilsynsrevisjn fr Hafslund Nett AS Dkumentasjn av selskapets rutiner knyttet til infrmasjn m leveringsplikt Infrmasjn m valg av leverandør NVEs standardskriv Oversikt ver leverandører i nettmrådet Faktura fr kunde på leveringsplikt Utskrift av infrmasj n på intemettsidene til Hafslund NettAS, inkl. kraftleveringsavtale fr kunder på leveringsplikt Rutiner fr å sikre at nettselskapets nøytralitet verhldes Nøytralitetsprgram, inkl. nøytralitetserklæring g betingelser fr tilgang til kundeinfrmasjn Årsapprt m nøytralitet i Hafslund Nett AS fr 2007 Opplæringsmateriell Kundeinfrmasjn g markedsføring Infrmasjn m hafslund.n g nye regler fr kmpensasjn ved langvarige strømbrudd Elsikkerhet i hjemmet Prisendring nettleie Infrmasjn m miljø g pprinnelsesgaranti Skjemaer fr flytting, ppsigelse g bestilling av kraftlevering Bestilling g ppsigelse av nettleie Bestilling av nettleie g melding m kraftleveranse Rutiner fr stenging i frbindelse med betalingsmislighld Betalingspåminnelse Stengerdre Saksutskrift stengerdre Instruks fr stengepersnell Frberedelse stenging Gjenåpne stengt anlegg - vksen tilstede Behandling av stengeretur Håndtering av stenging g gjenåpning Saksbehandling mt ssialkntrene i frbindelse med stenging Krav til gjenåpning g fremgangsmåte ved feilstenging Behandling av stengeretur

3 Rapprt tilsynsrevisjn fr Hafslund Nett AS Behandling av rettslig inkass med g uten stenging av anlegg Behandling av pstbks 338 Inkass på aktive kunder sm ikke går til stenging Sluttkunder sm går direkte til stenging uten å gå til inkass Inkass på aktive sluttkunder sm går direkte til stenging via inkass Inkassløp på pphørte sluttkunder Rettslige løp Avtale mellm Hafslund Nett g Hafslund Fakturaservice m stenging g innfrdring Organisasjnskart Hafslund ASA Hafslund Nett AS I tillegg undersøkte vi intemettsidene til Hafslund Nett AS i frkant av tilsynsbesøket. Følgende mråder ble kntrllert: Avregningsfrskriften Leveringsplikt, jf. 2-la m prising av leveringspliktige kraftleveranser. Nøytralitet g infrmasjn, jf. 7-1 m nøytralitet, infrmasjn, gebyrer g brtsetting av tjenester g 7-la Prgram fr vervåking av nettselskapets nøytralitet Omsetningsknsesjnen: Rutiner fr å verhlde nettselskapets nøytralitet, jf. vilkår Tema fr revisjnen ved Hafslund Nett AS 6. mai 2008 Nøytralitet Leveringsplikt 1.4 Funn 1 Avvik 1 Anmerking Avvik er: Brudd på krav fastsatt i lver, frskrifter, knsesjn g vilkår gitt i vedtak. Anmerkning er: påpekning av frhld med frbedringsmulighet eller et frhld sm bør vurderes nærmere av virksmheten, men sm ikke er brudd på krav satt i lv, frskrift eller vilkår i vedtak

4 1.5 Generelle kmmentarer Rapprt tilsynsrevisjn fr Hafslund Nett AS NVE ønsket i frkant av kntrllbesøket 6. mai 2008 å gjennmføre dkumentbasert revisjn av Hafslund Nett AS rutiner fr nøytralitet, leveringsplikt m.m. I tilsynsvarselet sm ble sendt ut mandag 14. april 2008 ble frist fr innsendelse av gjeldende rutiner satt til 18. april Det ble gitt en krt frist fr versendelse av denne dkumentasjnen fr å sikre at nettselskapet sendte inn den dkumentasjnen sm frelå i nettselskapet da tilsynsvarselet gikk ut. Denne fristen ble ikke verhldt av nettselskapet sm mente at fristen var fr krt siden det ville ta lang tid å samle sammen all infrmasjnen. NVE ba da m å få tilsendt freliggende infrmasjn g eventuelt spesifisere hva slags rutiner sm ikke frelå p.t. Til dette gjentk Hafslund Nett AS at de trengte mer tid til å samle sammen dkumentasjnen g at dette ville bli sendt inn i løpet av den påfølgende uken ( april). Dkumentasjnen ble sendt inn til NVE med dat 24. april, men ankm ikke NVE før tirsdag 29. april. Begrenset tid til gjennmgang av den etterspurte dkumentasjnen vanskeliggjrde tilsynsrevisjnen av Hafslund Nett AS. Under kntrllbesøket fikk vi inntrykk av at det var enkelte uklarheter med hensyn på ansvarsfrdeling. Dette gjaldt spesielt i frhld til nettselskapets avtaler med andre enheter i Hafslundknsemet m utsetting av tjenester fr kundesenter g fakturering. Hafslund Nett AS har ikke selv avtale med Hafslund Kundesenter AS sm utfører kundehåndteringen tjenesteutsetting til Hafslund Fakturaservice AS. fr nettselskapet, men kun indirekte gjennm sin Når det gjelder infrmasjn på intemett, så ble det frklart at ansvaret fr dette lå hs mrselskapet Hafslund ASA. Det er da av vesentlig betydning at Hafflund Nett AS rutinemessig sørger fr at innhldet på internett sidene kntrlleres slik at kravet til nettselskapets nøytralitet verhldes. 2. Hjemmel, avvik g angivelse av tidsfrister Avvik Nr. Hjemmel Beskrivelse av avvik Frist fr lukking 1 Avregningsfrskriften 7-1, 1. ledd: Nettselskapet skal i enhver sammenheng pptre nøytralt verfr kraftleverandører sluttbrukere g På frsiden til hafslund,n ligger det på høyre side en bks 1. juli 2008 med "vanlige stilte spørsmål" sm kun gjelder kundene til Hafslund Strøm. Klikker man på "Privat" g så på "På flytteft?" kmmer man til en side sm kun gjelder flytting av kraftavtale hs Hafslund Strøm. Hafslund Nett må sørge fr at infrmasjnen sm legges ut på sider sm kundene må gå inn på fr å få infrmasjn fra nettselskapet er nøytral i frhld til kraftmsetning g kraftprduksjn.

5 Rapprt tilsynsrevisjn fr Hafslund Nett AS 3. Beskrivelse av anmerkninger 1 Ordet strømbrukes både i frbindelse med kraftleveranse fra Hafslund Strøm AS, nettleie fra Hafslund Nett AS g kraft etter leveringsplikt fra Hafslund Nett AS på Hafslund.n g på Min side, ne sm gjør det vanskelig fr kundene å frstå frskjellen mellm kraft g nett. Hafslund Nett AS ppfrdres til å være tydeligere i sin kmmunikasjn med nettkundene slik at det blir lettere fr dem å frstå frskjellen mellm kraft g nett.

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerakenergi.no ORG. NR.: 979 422 679 MVA Program

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Nettselskapenes nøytralitetsplikt

Nettselskapenes nøytralitetsplikt Nettselskapenes nøytralitetsplikt Temadag 4. november 2009 advokat Charlotte Heberg Trondal www.thommessen.no Nøytralitet - generelt Energiloven 4-1 og avregningsforskriften 1-1 Nøytral og ikke-diskriminerende

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Strategi og overordnede retningslinjer... 4. 2.1 Strategi... 4 2.2 Risikorammer... 5 2.3 Sentrale retningslinjer... Risikbasert tilsyn Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Evaluering av styring g kntrll DATO: 10.09.2010 Mdul fr markeds- g kredittrisik i frsikring Innhld 1. Innledning... 3 2. Strategi g verrdnede

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer