Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien."

Transkript

1 Årsplan 2.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem trekke lyder sammen til ord Lese høyt for klassen og la elevene lytte til og samtale om tekster. Jobbe gjennom hele året med lesing og skriving både på papir og skjerm. Skrive setninger og tekster med håndskrift og på tastatur. lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm Bruke biblioteket og la elevene finne forskjellige bøker til egen lesing og høytlesing. skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing 33 Skolestart -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Gjentatt lesing (Hele året, på skolen og hjemme) Korlesing, ekkolesing.

2 - finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing (Hele året) Bli kjent med personer i leseboka. Bibliotek (Hele året) 34 Førlesing -lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -lese store og små trykte bokstaver -trekke lyder sammen til ord 35 Faktatekster -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer -lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om. Jeg forstår sammenhengen mellom språklyd og bokstav. Jeg kan gjengi fakta fra en tekst. Jeg kan fortelle hva BO betyr. Høyfrekvente ord (Hele året) Elevbok 2A: s.6-7 Arbeidsbok 2A: s.4 Lærerveiledning s Se på bilder til tekst. Øve på å trekke lyder sammen til ord: Skrive enkle ord, lete etter like ord. Elevbok 2A: s.8-11 Arbeidsbok: s.5-7 Lærerveiledning s Jobbe med å kombinere bilde og overskrift: BO. Tankekart (Se arbeidsbok s.60-61) Lese en faktatekst

3 36 Lureord: Jeg, deg, meg Ord med b og d. - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -lese store og små trykte bokstaver -trekke lyder sammen til ord -lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer -lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -lese store og små trykte bokstaver -trekke lyder sammen til ord -lese enkle tekster med Jeg kan lese lureordene: Jeg, meg, deg. Jeg kan skrive setninger med lureordene: Jeg, meg, deg. Elevbok 2A: s Se flere faktatekster bak i boka (Les mer fra s.74). Arbeidsbok: s.8. (Les mer fra s.41) Lærerveiledning s Klippe ut bokstavene b og d fra avis, ukeblad. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s.9-11 Lærerveiledning s Skrive setninger på Ipad

4 37 Setninger og setningsforståelse Lureord det og de sammenheng og forståelse på papir og skjerm. - skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur -lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon -leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -lese store og små trykte bokstaver -trekke lyder sammen til ord -lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. - skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur Jeg kan skrive en fullstendig setning. Jeg kan lese og skrive ordene det og de. Kombinere setninger og bilder. Leke og eksperimentere med setninger, rekkefølge på ord. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s.76-82

5 38 Ellinger og regler -leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord 39 og 41 Ord med O for Å Tegneserier -trekke lyder sammen til ord -samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk - arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing -skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier Jeg kan leke og eksperimentere med ellinger. Jeg forstår at noen ord ikke er lydrette. Jeg kan fortelle hva som kjennetegner en tegneserie. Jobbe med konsonantgrupper: Sv, sl, sk, sp, st (opptakter). Lese og skrive ord med disse opptaktene. Finne ord som rimer Lage klassens ellingsbok Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Arbeide kreativt med å lage tegneserier. Samtale om virkemidler i tegneserier. Bruke en mal for å skrive egne tegneserier, på papir og ipad. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s.18-19, Lærerveiledning s.91-95

6 40 Høstferie Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 42 Faktatekst Jeg kan gjengi fakta fra en tekst. BO Lureord med E for Æ -lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -trekke lyder sammen til ord 43 Tekst til bilde - arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing - skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre Jeg kan lese og skrive ord der æ- lyden skrives med e. Jeg kan skrive en setning som begynner med stor bokstav og slutter med punktum. Jeg kan skrive setninger til et bilde. Tankekart,eventuelt fra høstferien og skrive tekst. Høytlesing. Øve på å lytte etter nøkkelord, forstå, huske og fortelle hva man legger merke til i teksten. Elevbok 2A: s Se flere faktatekster bak i boka (Les mer fra s.74). Arbeidsbok: s.20-22(les mer fra s.41) Lærerveiledning s Samtale om hvordan bilde og tekst henger sammen. Arbeide kreativt med å tegne og skrive setninger til tegningen. ipad: Skoleskrift Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s

7 44 Lesestrategi: Når vi ikke forstår Dramatisering, replikker 45 Rim og gåter Ord med ng bildemedier -samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening -lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm -bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster -leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -trekke lyder sammen til ord Jeg kan lese en replikk med innlevelse. Jeg kan lytte og gi respons til andres fremføringer. Jeg kan leke og eksperimentere med rim. Jeg kan fortelle en gåte. Jeg kan lese og skrive ord med ng-lyd. BO Lesestrategier: Første bokstav, neste bokstav, overskrift, bilder. Lese setningen før og etter. Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå vanskelige ord. Lage en plakat med overskriften: «Når det er et ord jeg ikke forstår». Øve på å lese replikker. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Lese rim og gåter Samtale om hva som kjennetegner en gåte Lureord med ng-lyd. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s.29-33, Ng-lyd s.58 Lærerveiledning s

8 -samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt Bokomtale, muntlig -lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem -uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk -bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster -samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger 48 Faktatekst -lytte etter, forstå, gjengi og Jeg kan uttrykke mine egne meninger gjennom en bokomtale. Jeg kan kommentere innholdet i en bok jeg har lest. Jeg kan gjengi fakta fra en tekst. Samtale om hva forside, tittel, forfatter og illustratør er. Presentere en nynorsk bok/fortelling. Høytlesing på biblioteket. Presentere bokomtaler for hverandre. Innføre stillelesing flere ganger i uka. Bestille bøker fra biblioteket i byen. Elevbok 2A: s Lærerveiledning s Skrive bokomtale, lage bokorm og henge på veggen. Lage spørsmål til en faktatekst, og la medelever svare.

9 kombinere informasjon 49 Leseforståelse -lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon -bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Friskriving -skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur -skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Jeg forstår teksten, slik at jeg kan lage spørsmål til den. Jeg kan skrive en setning med stor bokstav og punktum. Elevbok 2A: s Se flere faktatekster bak i boka (Les mer fra s.74). Arbeidsbok: s.35 (Les mer fra s.41) Lærerveiledning s Skrive faktabok: Boka om meg Hypoteser: Hva tror elevene teksten handler om? Elevene øver på å bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s.36 Lærerveiledning s Skrive ønskeliste, julekort, juledikt/sansedikt Skrive fortelling på papir, ipad eller chromebook. Vinterdikt og fantasiturfortelling Elevbok 2A: s.72-73

10 JULEFERIE 1 Fortelle og skrive om egne opplevelser og erfaringer 2 Førlesing: BO (Bilde og overskrift) 3 Faktatekst VØL-skjema (Vet, ønsker å vite, lært) Bokomtaler -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer -skrive enkle beskrivende og fortellende tekster -bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster -skrive enkle beskrivende og fortellende tekster -bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster -skrive enkle beskrivende Jeg kan fortelle om noe jeg opplevde i fjor, og skrive en tekst om det. Jeg kan bruke BO (lese bilde og overskrift) for å forstå hva en tekst kan handle om. Jeg kan bruke et VØL-skjema. Jeg kan skrive bokomtale. Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Elevene forteller om noe de opplevde i fjor og eller fra ferie/nyttår. Skrive fortelling på papir, ipad eller chromebook. Elevbok 2B: s.6-7 Arbeidsbok: s.4 Lærerveiledning s Elevene øver på BO, slik at de kan bruke kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i tekster. Skrive en ukeregle. Elevbok 2B: s.8-11 Arbeidsbok: s.5-7 Lærerveiledning s Elevene bruker VØL-skjema for å bruke egne kunnskaper og erfaringer før og etter de har lest teksten «Pingviner». Bruke en mal for å skrive bokomtaler.

11 og fortellende tekster 4 Følelser i bilder og tekst -sette ord på egne følelser og meninger 5 Skjønnlitterære tekster adjektiv -skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Språk, literatur og kultur -samtale om personer og handling i eventyr og andre fortellinger -skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing Jeg kan kjenne igjen følelser i et bilde. Jeg kan si fire adjektiv Jeg kan fortelle om mine besteforeldre Fremover kan elevene fortsette å skrive bokomtaler til bøker de har lest selv. Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s.8 Lærerveiledning s Elevene samtaler om personer og handling i fortellinger om sinne. Bruk BO. Elevene setter ord på egne følelser gjennom å tegne og skrive om «En gang jeg var sint». Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s.9-11 Lærerveiledning s Elevene skriver en enkel tekst om sine besteforeldre/ hvordan de vil bli som besteforeldre med fokus på adjektiv. Elevene bruker egne erfaringer og kunnskaper når de forteller hverandre om noe kjent(besteforeldre, familie, dyr). De arbeider kreativt og skriver/tenger rundt et kjent tema.

12 fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Forkortelser og oppskrifter faktatekst lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon skrive enkle beskrivende og fortellende tekster skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster 7 Monsteret og Et mareritt samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Jeg kan fortelle hva en forkortelse er Jeg kan si hva som kjennetegner en faktatekst Jeg kan skrive faktasetninger/faktatekst Jeg kan lage spørsmål til en tekst jeg har lest Jeg kan forklare hvordan stemmen min kan gjøre noe med en tekst jeg leser. Klassesamtale om forkortelser og oppskrift. Elevene lytter etter for å forstå informasjon i en oppskrift. Elevene kan bruke egne kunnskaper og skrive en enkel oppskrift etter mønster(tulleoppskrift er gøy!) Elevene jobber med faktatekster og hva som kjennetegner en faktatekst. Elevbok 2B: s Lærerveiledning s Klassesamtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon kan gjøre en tekst spennende, skummel eller morsom. Arbeid med les og finn-spørsmål og tenk selv-spørsmål. Elevene arbeider kreativt med tekster. De

13 Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing kan skrive avslutning på en lest tekst, tegne til en tekst de har lest og skrive om et kjent emne(en gang jeg var redd, en gang jeg så et monster osv.) 9 Mona i fortellerstolen 2A spiller teater (Dobbel konsonant) lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening VINTERFERIE Jeg lytter og gir respons når noen leser en tekst høyt. Jeg kan skrive et svar på et tenk selv-spørsmål Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Klassesamtale om hvordan man bruker stemmen når man leser høyt/gjenforteller for klassen. Elevene kan lese tekstene i leseboka for hverandre. De kan jobbe med å lytte, ta ordet etter tur og gi respons på hvordan de andre elevene leser. fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer sette ord på egne følelser og meninger Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Bruk tekstene i leseboka til å finne ord med dobbel konsonant. Arbeid med les og finn-spørsmål og tenk selv-spørsmål. Still åpne spørsmål til klassen og la de sette ord på, fortelle og svare skriftlig (eks. hva kan vi gjøre for å være en god venn? Hva skal vi gjøre når noen blir ertet eller mobbet?) Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s.16-18

14 10 dikt Lure ord: stum d 11 Quiz og lek med ord Spørreord: hvor, hva, hvem, hvordan, hvorfor 12 Lek med ord faktatekst Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk Skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. Skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord. Leke, improvisere og eksperimentere med rim, Jeg kan skrive et fem-linje-dikt. Jeg kan forklare hva stum d er Jeg kan skrive minst 6 ord med stum d Jeg kan lage spørsmål til en tekst(quiz). Jeg kan lage en bokstavhistorie Jeg kan skrive tekster med ord som rimer. Lærerveiledning s Letelese tekst for å finne ord med stum d. Jobbe med rimeord med stum d(brød rød). Elevene skal vise forståelse for at ord skrives på en annen måte enn vi sier dem. Elevene skriver fem-linje-dikt og dikt med enderim(stum d). Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Elevene skriver spørsmål og lager oppsett til en enkel quiz. Vi jobber med bokstavhistorier i klassen. La elevene eksperimentere og leke med bokstavrim (elefanten Emma elsket et ensomt esel). Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s.21 Lærerveiledning s Jobbe med bokstavrim, enderim. Leke og eksperimentere med rim og rytme.

15 rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord. uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt 14 Fortellinger og eventyr. Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. Jeg kan finne rimord til: jord og skatt Jeg kan skrive jeg vet-setninger til en tekst jeg har lest. PÅSKE Jeg kan skrive en enkel beskrivelse. Jeg kan fortelle om 4 kjennetegn for eventyr La elevene uttrykke sine tekstopplevelser gjennom å tegne tegninger som passer til tekstene de leser/lager. Klassesamtale om innhold/form i sanger, dikt og regler. Fokus på ord som rimer og forskjellig typer rim. Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Samtale om personer(hvem) i en tekst. Elevene kan skrive enkle beskrivelser om personene som er med i tekstene. Kjennetegn for eventyr: det var en gang, tallet 3 og 7 går igjen, lykkelig slutt, snipp snapp snute, de levde lykkelig i alle sine dager, kampen mellom det gode og det onde. 15 Faktatekst Lure ord ai, au, ei, øy Lytte etter, forstå, gjengi og Jeg kan lytte til en tekst og svare på spørsmål til teksten. Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Elevene lytter etter informasjon og svarer på spørsmål til en bestemt tekst.

16 kombinere informasjon Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing Jeg kan lytte til en tekst og gjenfortelle hva den handlet om. De skal også vise at de forstår innholdet ved å gjenfortelle handlingen/ gitt informasjon. Når dere jobber med diftongene kan elevene arbeide kreativt med tegning og skriving. Tegne ord med diftonger, skrive ord med diftonger, bingo osv. 16 Lystlesing og mengdelesing : lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Jeg kan skrive en tekst om vennskap (eller annet emne). Jeg kan lage et tankekart. Jeg kan skrive setninger som beskriver noen jeg har lest om i en tekst Elevbok 2B: s.46 og Arbeidsbok: s.26 og Lærerveiledning s og Elevene leser og det fokuseres på leselyst. Det viktigste er at de motiveres til videre lesing. La elevene bruke egne kunnskaper og erfaringer i arbeidet med Frans og Lovise (og andre karakterer elevene kan relatere seg til). Klassesamtale/videre arbeid hvor elevene bruker egne erfaringer til å svare på(forstå og kommentere) spørsmål knyttet til innholdet i tekstene, skrive egne fortellinger om vennskap og andre emner, tegning osv. Elevbok 2B: s.54 61(mengdelesing) Arbeidsbok: s Lærerveiledning s

17 17 Lystlesing/ mengdelesing VØL Skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Jeg kan lage et VØL-skjema. Jeg kan forklare forskjellen på les og finn-spørsmål og tenk selv-spørsmål. Jeg bruker BO før jeg leser en tekst Elevene øver på å lage/skrive VØL-skjema etter mønster vist på tavle. Jobb med og lage les og finn-spørsmål og tenk selv- spørsmål. Elevene kan skrive faktasetninger/faktatest om katter. 18 Arbeid med tekst: Hunder (eller annet kjent tema). Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer sette ord på egne følelser og meninger lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Jeg kan svare på tenk selvspørsmål til en tekst Jeg kan fortelle om en opplevelse jeg har hatt med en hund. Jeg kan skrive en setning/en tekst om en hund jeg kjenner. Jeg kan lage en passende overskrift til en tekst jeg har skrevet Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Elevarbeid der elevene kan lytte til/lese tekster om hunder, og fortelle sammenhengende og samtale om opplevelser og erfaringer der hunder er tema. Legg opp til elevsamtale/læringsvenn der elevene setter ord på egne følelser, meninger og erfaringer om hunder. Elevene kan skrive faktatekster eller fortellinger om hunder. De kan jobbe med å skrive tekst til bilder av hunder og andre dyr. Jobb med les og finn spørsmål og tenk selv spørsmål.

18 19 Skrive bøker skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Jeg kan lage en bok med tekst og tegninger. Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Elevene lager fakta-, og fantasibøker. De skriver og tegner(arbeider kreativt) for å lage bøker med tekst og bilder. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing skrive etter mønster av 20 Hva kan vi skrive om? enkle eksempeltekster og ut Jeg kan fortelle om minst 3 idéer fra andre kilder for skriving til bøker jeg kan skrive. lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Jeg kan si hva som var bra med boka til en annen i klassen. Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Elevene kan lese bøkene sine høyt for klassen/ en gruppe. Elevene gir respons til andres arbeid/forteller hva de liker med boka og hva som kan bli bedre. I dette arbeidet må de øve på å lytte og ta ordet etter tur. 21 Mengdelesing og lystlesing Forskjellige tekster(faktatekst, skjønnlitterære tekster, lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem Jeg kan svare på spørsmål til en faktatekst Jeg kan gjengi innholdet i en tekst jeg har hørt/lest Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Jobbe med tekstene i Zeppelin og andre bøker. Repetisjon/samtale om hvordan bilder og tekst virker sammen i tekster/bøker.

19 rim, regler og tekst på nettsider) lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon skrive enkle beskrivende og fortellende tekster arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier Jeg kan finne informasjon på en nettside Jeg kan søke etter informasjon på en nettside Jeg kan lage en tegning til et dikt jeg har hørt/lest Repetisjon: BO, lytte til, forstå, gjengi og kombinere informasjon i en tekst. Lese og skrive forskjellige tekster. Gjengi innhold i tekst skriftlig, muntlig, gjennom tegning og kreativt arbeid. Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Faktatekster Song til Agnes Hamida Stum h lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk Jeg kan lage tre jeg ser-setninger til et bilde Klassesamtale om dialekt, bokmål og nynorsk. Lese og lytte til tekster på nynorsk. Jobbe med ord med stum h. Tegne og skrive tekster til årstidene. Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s

20 23 Faktatekst Tellevise Spørreord med stum h leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord Jeg kan skrive spørreordene Jeg kan bruke spørreordene når jeg skriver spørsmål til en tekst jeg har lest. Klassesamtale om innhold og form i regler, sanger og dikt. Elevene leker, improviserer og eksperimenterer med rim og rytme i tekst. Jobbe med ord og spørreord med stum h Repetisjon og avslutning av skoleåret. samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om.

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om. Årsplan 2.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 33 Skolestart Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan fortelle om en

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN KOMPETANSEMÅL: Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå,

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2019-2020 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Tids rom Dato uke 35 Kompetansemål Muntlig Kommunikasjonlytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler

Detaljer

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 34 35 Bli kjent Lese store og små trykte bokstaver. Trekke sammen lyder til ord. Jeg kan fortelle hva og hvem teksten handler om. Jeg kan skrive

Detaljer

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE ÅRSPLAN 2015-2016 ØYSLEBØ SKOLE Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Trine Helle Tids rom Dato uke 35 Kompetansemål Muntlig Kommunikasjonlytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s.

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s. ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Else Brit og Margrete Læreverk: Zeppelin UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 18. august - lytte, ta ordet etter tur og gi

Detaljer

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst.

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst. Uk e 33 Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff - lytte, ta ordet etter tur Zeppelin 2A s. 4 og 5 og gi respons til andre i Jeg kan navnet på alle

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e Uk e Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff 1 - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i riktig i bokstavhuset. samtaler Jeg kan fortelle

Detaljer

Lokal læreplan norsk 1. trinn

Lokal læreplan norsk 1. trinn Lokal læreplan norsk 1. trinn Lærebok: Zeppelin start, Zeppelin A Antall uker Hele året Tema: SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON ( innlæring av lyder og bokstaver) Læringsstrategi Tankekart Lærebok. Annet lærestoff.

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

Årsplan NORSK 1. trinn

Årsplan NORSK 1. trinn Norsk som 1. språk Kompetansemål etter 2. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Årsplan NORSK 1. trinn - 2018-19 Av TCMØ - Dato: 14/10/18 Zeppelin start, Zeppelin 1A og Zeppelin 1B, samt

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål

Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål 34 35 Jeg kan! Fortelling Alfabetet Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Kan skrive en kort fortelling. opplevelser,

Detaljer

Unneberg skole. Leselekser og felles arbeid i klassen. Lesing, lytting, se ord på tavla.

Unneberg skole. Leselekser og felles arbeid i klassen. Lesing, lytting, se ord på tavla. Unneberg skole ÅRSPLAN I NORSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, meningsbærende elementer og ord. sette ord på egne følelser

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan for 2. trinn Fag: Norsk høst: 2017/18

Årsplan for 2. trinn Fag: Norsk høst: 2017/18 Årsplan for 2. trinn Fag: Norsk høst: 2017/18 Lesing i 2. klasse Lesestrategier: fonologisk lesestrategi (lyd for lyd), ortografisklesestrategi (helordslesing) Lesestrategier er bevisste planer for hvordan

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse,

Årsplan i norsk 1.klasse, Årsplan i norsk 1.klasse, 2017-2018 Kompetansemål (LK06) Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. *Lytte til tekster på bokmål og nynorsk, og samtale om dem

Detaljer

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Læreverk: Zeppelin elevbok som basisbok, Salto 1+2 (arbeidsbok), Haugstad sitt leseverk som lesebok etter veke 43. Årsplanen vil bli jobba etter på ein dynamisk måte. Det

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

Jeg kan si lyden og navnet til

Jeg kan si lyden og navnet til Bokstaven s Bokstaven i Uke Tema Kompetansemål 33-34 35 Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler *Lytte til tekster på bokmål og samtale om dem *Fortelle sammenhengende

Detaljer

Årsplan i Norsk

Årsplan i Norsk Årsplan i Norsk 2015-2016 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 - Trekke sammen bokstavlyder sammen til ord. - Vise forståelse for sammenhengen

Detaljer

Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering. Tema. Muntlig kommunikasjon. Salto elevbok A og B Alderstilpassede barnebøker

Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering. Tema. Muntlig kommunikasjon. Salto elevbok A og B Alderstilpassede barnebøker Årsplan «Norsk» 2018-2019 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Ingrid Wicklund Messel, Bao Nguyen og Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk Faglærer Vibeke Strømme Lesestøtte Jorunn Langeland Fagbøker/lærestoff Zeppelin lesebok 2a og 2b. Arbeidsbok a og b. Småbøker gul, blå, rød. Lærerveiledningen. Sidetall

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 2.trinn

Årsplan Norsk Årstrinn: 2.trinn Årsplan Norsk 2019-2020 Årstrinn: 2.trinn Lærere: Ingrid Wicklund Messel, Maria Sigvartsen Grün, Vibeke Wågsæther & Rovena Vasquez Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema

Detaljer

Læreplan i norsk Sira skole

Læreplan i norsk Sira skole Læreplan i norsk Sira skole Læringsmål i norsk for 1. klasse lytte til høytlesning og kunne lytte til andre som forteller lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om disse leke og improvisere

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2017-2018 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Mona Fjeldsgård Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons lytte til tekster på bokmål og nynorsk

Detaljer

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter.

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter. Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Muntlig arbeid har vi hele året. Metoder og lærestoff: Lærestoff

Detaljer

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord Veiledende årsplan i norsk 1.trinn 2016-2017 Endringer kan forekomme, særlig på bokstavprogresjon. Høsten 2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons til lytte til tekster på bokmål

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2019/2020

Årsplan «Norsk» 2019/2020 Årsplan «Norsk» 2019/2020 Årstrinn: 1.trinn Lærere: Kirsten G. Varkøy, Monika Szabo og Elisabet B. Langeland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Emne Delemne/læringsmål Vurderingskriterier Høg måloppnåing - Kunne gjennkjenna, lydera og skriva - Lytte

Emne Delemne/læringsmål Vurderingskriterier Høg måloppnåing - Kunne gjennkjenna, lydera og skriva - Lytte PERIODE 1: Skulestart til haustferien - Bokstav og lyd innlæring - Lære seg desse store og små - Rim, rytme og lytteleikar bokstavane: i,s, v,e,l,a,m - Sjangerlære: Ellingar og eventyr. - Kunne gjennkjenna,

Detaljer

Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1

Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1 Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem samtale

Detaljer

ÅRSPLAN Bjelland skole

ÅRSPLAN Bjelland skole ÅRSPLAN 2017-2018 Bjelland skole Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Ingebjørg Aurebekk Uke Kompetansemål 35 Muntlig kommunikasjon - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til tekster

Detaljer

Læringstrategier/Lesestrategier/ Arbeidsmetoder - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtale. Tema/ emne. 18. august, s.

Læringstrategier/Lesestrategier/ Arbeidsmetoder - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtale. Tema/ emne. 18. august, s. ÅRSPLAN for skoleåret 2017 /18 i Norsk Faglærer: Marianne Skjegstad Lesestøtte: Jorunn Langeland Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok og arbeidsbok 2a og 2b. Småbøker, Leseforståelse 1, Salto læreverk.

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 2. årstrinn on Hovedområdet muntlig on å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 2. årstrinn on Hovedområdet muntlig on å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Ine Susann Rehnlund Læreverk:

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan i Norsk 1. trinn

Årsplan i Norsk 1. trinn Årsplan i Norsk 1. trinn Periode Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August, introduksjon til alfabetet og innlæring av «Jeg ser» setninger Mål for opplæringen

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lokal læreplan Lærebok: Antall uker 6 uker Tema: 1 Skolestart Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lærebok. Annet lærestoff. Zeppelin

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Muntlig kommunikasjon (LK06) 34 35 36 37 38 39 40 - Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske - Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan 1.trinn 2017/2018

Årsplan 1.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 33-34 Bli kjent Jeg kan ta et etter tur og Bli kjent-leker lytte når andre har et Lytte, ta et etter tur og gi respons til andre i samtaler

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse Skoleåret: Kaldfjord skole (Med forbehold om endringer)

Årsplan i norsk for 3. klasse Skoleåret: Kaldfjord skole (Med forbehold om endringer) Årsplan i norsk for 3. klasse Skoleåret: 2018-2019 Kaldfjord skole (Med forbehold om endringer) Kompetansemål etter 4. klasse. Muntlig kommunikasjon Eleven skal kunne: lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Årsplan Norsk 3.trinn, Salto.

Årsplan Norsk 3.trinn, Salto. Årsplan Norsk 3.trinn, Salto. Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Læringsmål/Kriterier fra Sfj.kom. (eleven skal kunne...) 35 36 37 Ny Start Side 4 23 Stor forbokstav Setninger Jeg-fortelling Tonefall

Detaljer

Årsplan i Norsk 3.trinn 2018/2019. lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster

Årsplan i Norsk 3.trinn 2018/2019. lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster Årsplan i Norsk 3.trinn 2018/2019 Tidspunkt Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året: Vurderingsmetoder gjennom året: August september Tema: Sommer Grammatikk: Sammensatte

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Antall timer i uken: 8 Lærere: Karen Anne Hodnefjell (2a), Lena Gauksås (2b) Læreverk: Salto 2 Nettsted: http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-2 34 35 36 37

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015 ÅSPLN I NOSK, 1. TINN, 2014/2015 untlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3. og 4. trinn A - plan

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3. og 4. trinn A - plan RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3. og 4. trinn A - plan Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget),

Detaljer

- Zippys venner (ca. 1.hver uke)

- Zippys venner (ca. 1.hver uke) Årsplan i norsk - 2. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid K Amundsen/Evelyn Haugen Læreverk: Vi leser av Odd Haugstad Arbeidsbok: «Jeg kan stavskrift» og «Elle Melle» av Anne Lise

Detaljer

Grunnskole NORSK. Overordnet plan for fagene. Fag: Trinn: 4. Skole: Å Barneskole. År: 2018/2019. Grunnleggende ferdigheter (GRF) Generell del (GD)

Grunnskole NORSK. Overordnet plan for fagene. Fag: Trinn: 4. Skole: Å Barneskole. År: 2018/2019. Grunnleggende ferdigheter (GRF) Generell del (GD) Grunnleggende ferdigheter (GRF) a) Å kunne uttrykke seg muntlig b) Å kunne uttrykke seg skriftlig c) Å kunne lese d) Å kunne regne e) Å kunne bruke digitale verktøy Generell del (GD) 1) Det meningssøkende

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Halvårsplan i norsk 2. trinn VÅREN 2019

Halvårsplan i norsk 2. trinn VÅREN 2019 uke Kunnskapsmål Elevbok 2B Faktatekster knytter vi opp mot naturfag, samfunnsfag og rle. Lærer-veiledning 2A/2B Damms leseunivers Ukas læringsmål Tester lesefres etter ord i en tekst 2 Lære sammensatte

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Halvårsplan i norsk 2. trinn VÅR Bokmål

Halvårsplan i norsk 2. trinn VÅR Bokmål Kunnskapsmål Zeppelin 2B Elevbok 2B Arbeidsbok 2B Lærerveiledning 2A/2B ha skrevet om «det beste som hendte i fjor» ha bidratt til en gruppetekst ha arbeidet med ordene på fargelinjen kunne fortelle hvem

Detaljer

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 1.klasse Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Bokstavinnlæring (LOESIAMRFUDÅ N) (kjenne navnet og lyden til

Detaljer

Årsplan i norsk 4.klasse 2019/2020

Årsplan i norsk 4.klasse 2019/2020 Overordnet plan for fagene Fag: Norsk Trinn: 4. trinn Skole: Årnes Lærer: Svein Bernhard Aas År: 2019-2020 Lærestoff: Zeppelin språkbok 4 m/arb.bok, Zeppelin lesebok 4 m/arb.bok, Zeppelin skriftforming

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring LÆREPLAN I NORSK kompetansemål etter 2. trinn MUNNLEG KOMMUNIKASJON - Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: Lytta, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar Lytta til tekstar på bokmål

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2018-2019 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 3. Lærer: Ane Bårdsen Kompetansemål etter 4.trinn: Muntlig Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 1 Lærer: Gerd Undheim Reinertsen og Ina Haugland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole 2017-2018 FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, Ersfjordbotn skole,

Årsplan i norsk 3. trinn, Ersfjordbotn skole, Årsplan i norsk 3. trinn, Ersfjordbotn skole, 2015-2016 Læreverk: Zeppelin 3. Språkbok og lesebok. Akka, bakka., Stavskrift, Leseforståelse og andre oppgaver fra ulike bøker. Periode Kompetansemål Innhold

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2017-2018 : NORSK 1.trinn Faglærer: Marit Nodenes Heggland Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker fra Zeppelin lærerveiledning og Salto. Salaby

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

Halvårsplan i norsk 3.trinn våren 2018 Karuss skole

Halvårsplan i norsk 3.trinn våren 2018 Karuss skole Ord for farge Ord for tid: månedene og årstidene Lureord: Ord med o for å 1 Mål fra kunnskapsløftet Læringsmål Læringsressurser Vurdering Skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster.

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 266 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansemål

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet Lokal læreplan i norsk for 1.trinn Skoleåret 17/18 Uke Hovedområde Kompetansemål LK06 Læringsmål med utgangspunkt i de 5 grunnleggende ferdighetene(muntlig, skriftlig, lesing, regning, digitalt) Hele året

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Stine Guttormsen og

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer