LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN I NORSK"

Transkript

1 MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK elevene skal kunne: -rime -telle ordene i en setning -dele et ord i deler/stavelser -knytte bokstaver til lydene i språket -lytte ut om en lyd/bokstav finnes gjemt i et ord. -lytte ut første- og siste lyd i et trelydsord -kunne fortelle og forstå enkle gåter og vitser. -vente på tur. -lytte til andre. -ta enkle instrukser fra medelever og voksne TRINN -skille mellom ordets formside og innholdsside. -vite hva en setning, et ord og en stavelse representerer i språket. -forstå betydningen av hvordan et sammensatt ord er bygd opp. -lytte ut lyder og stavelser i flerstavelsesord -kunne uttrykke hva en mener om enkle nære ting. -ha et tilstrekkelig ordforråd til å beskrive følelser og meninger.(jmf steg for steg) metoder og arbeidsmåter Morgensamling hver morgen. Brukes til samtale, fortellertrening, begrepstrening og miljøskapende arbeid. Hver enkelt skal bli sett og ha mulighet til å uttrykke egne meninger og følelser. ( ) Klasseråd/samlinger. Elevene får uttrykke egne meninger og medbestemmelse. (2-3-4) Rimeleker og rimesanger Ukens dikt, talekor. (1) Elevsamtaler. (2-3) Presentere tekst i ulike sjangere. Bli bevisst på fremføringsteknikk. Høytlesning hver dag. Samtale i etterkant. Muntlig tilbakemelding fra lærer Observere elevene med utgangspunkt i leseloskriteriene -tommel opp/ned -grønt-gult-rødt "lys" Bruke kartleggingsverktøy som utgangspunkt for vurdering for læring

2 3. fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer 4. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. 5. Lytte og gi respons til andre i samtaler under fremføringer og høytlesing 6. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger -holde fokus på et tema i muntlige samtaler. -formidle en opplevelse slik at andre forstår. -lytte og kunne gjengi noe fra innholdet ved høytlesing. -vite at det en sier ikke bare formidles med ord og at tonefall, stemmebruk og annet kroppsspråk påvirker budskapet. -uttrykke følelser på en konstruktiv og forståelig måte -lytte til, og fortelle fra, innholdet i en tekst ved høytlesing. -gi enkle instrukser til en annen -gjenfortelle en kort og enkel tekst med egne ord. -gjenfortelle selvopplevde situasjoner med riktig tids- og stedsaspekt -øve på å bruke intonasjon og stemmebruk bevisst for å oppnå en effekt,- i for eksempel rollespill, dikt, sanger og andre fremføringer. -kunne fremføre gåter og dikt for medelever. -øve på å gi positiv muntlig respons i et fellesskap. -kunne skille mellom eventyr og fortelling -med enkle ord kunne beskrive personer og figurer Bevisstgjøring av forfatterens rolle. Dramatisering av eventyr (4-6) Høre et variert utvalg av eventyr og fabler. (5-6) Fremføre egenproduserte tekster, rim, dikt og fortellinger for gruppen. (3-4- 5) Bokstavplansjer synlig i klasserommet, og lesestoff tilgjengelig. (1) Fokusere på begynnelse, midtdel og slutt i fortellingene. (3-6) Presentere fabeldyret. Bruke fortellerstol i samlingstunder, der elevene forteller om opplevelser eller gjenstander de har med seg. ( )

3 SKRIFTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1. Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over leste tekster. elevene skal kunne: elevene skal kunne: metoder og arbeidsmåter -være trygg på leseretningen -kjenne igjen noen logoer og høyfrekvente ordbilder -tegne til og samtale om tekst en har hørt eller lest. -være på utkikk etter en helt spesiell opplysning når en hører eller leser tekst. -gjette hvordan en fortelling slutter ut fra en fortalt begynnelse. -være vant til å samtale om en tekst, og greie å uttrykke hva de mener om en bok. -vite noe om forskjellen på sjangrene tegneserie, billedbok, faktabok, avis og skjønnlitterær bok -lese enkel tekst med syntetisk metode Arbeid med språklig bevissthet hver dag. Bruk Jørgen Frost sine språkleker og følg årsplanen som er satt opp der. (2) Ta i bruk alle sanser ved innlæringen av bokstaver. Tips: Astrid Skaatun sitt bokstavprogram. (1-2-3) Muntlig tilbakemelding fra lærer Observere elevene med utgangspunkt i leseloskriteriene -grønt-gult-rødt "lys" 2. Snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -vite hva en setning, et ord og en stavelse er. -dele en stavelse inn i enkeltlyder. -knytte språklyden til alle bokstavene. -artikulere lyden rett. -plassere ord i alfabetisk rekkefølge Plansjer m/store bokstaver henges opp i klasserom v/skolestart. Tekster, bilder og bokstaver skal være en naturlig del av klasserommets interiør. (1-2-3) Bruke kartleggingsverktøy som utgangspunkt for vurdering for læring

4 3. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. 4.Bruke datamaskinen til tekstskaping 5. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. -ha riktig blyantgrep -skrive de store bokstavene -skrive sitt eget navn -lese to- og tre- lydsord -skrive to- og tre- lydsord etter diktat -delta i felles tekstskaping -eksperimentere med skriftspråket og lekeskrive -skrive navnet sitt på pc -kjenne til pedagogisk programvare og kunne bruke det -bruke pedagogisk programvare for 1.trinn Jamfør IKT-plan -kjenne til lånesystemet på et bibliotek. -vite at en forside gir oss informasjon om en bok. -kjenne begrepene tittel og forfatter. -vite at det finnes ulike typer bøker, til ulike typer læring. -skrive de små bokstavene -bruke pedagogisk programvare for 2. trinn Jamfør IKT-plan. -forstå systemet på skolebiblioteket -låne bøker på egenhånd -vurdere om en bok passer i nivå til egne leseferdigheter ved å prøvelese. Syntetisk metode er den viktigste i den begynnende leseopplæringen.(1) Tekstskaping og analytisk metode bør også brukes. (1) La barna leke med bokstavene ved å skrive hemmelig skrift, brev, logg m.m. (3-4) Regelmessige skriveøvinger i finskriftbok Skriveprogram på data. (3-4) Høytlesning hver dag. (1-2) Lese et variert utvalg av eventyr og fabler. (1-2-5) Bruke biblioteket med en voksen til stede, på faste tider.(5)

5 SAMMENSATTE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. 2. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelse. 3. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. -knytte tekst til egen tegning, eventuelt læreren som sekretær -hente informasjon om hva en tekst handler om ved å se på bildet -tegne til innholdet i en tekst -gjenfortelle en kort tekst -lage en dans til musikk. -bevege seg til musikk -kjenne til at ulike bilder har ulikt budskap på bakgrunn av farger og utforming. -kunne si noe om hvordan ord og bilder virker på hverandre -tegne til en tekst -skrive om en tekst -skrive til et bilde -tegne til musikk -kjenne til ulike typer musikk, og vite at de uttrykker ulike ting. -vise på ulike måter at musikk kan være knyttet til sinnsstemning. -kjenne til 3 kjente illustratører. -kunne lage enkle sammensatte tekster vha digitale verktøy metoder og arbeidsmåter Lage fellesbøker/ lese i dem, snakke om dem. (1-2-3) Lage felles og individ bilder. (1-2-3) Skape samtale rundt bildene, lærer kan være sekretær og hjelpe å skive ned tekst. (1-2- 3) Male til musikk. (1-2-3) Lage tegneserier Lage billedbøker Lage veggaviser Lage forestillinger, utstillinger og framføringer der dans, musikk, bilder, ord etc er integrert Muntlig tilbakemelding fra lærer

6 SPRÅK OG KULTUR Kompetansemål etter 2.trinn metoder og arbeidsmåter 1. Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt 2. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk. -kjente ellinger, regler, rim, sangleker og folkeviser -noen hverdagsuttrykk og klarer å gi en forklaring på hvordan disse er blitt til. -hva som er opphavet til eget navn. -reflektere over opphavet til stedsnavn. -kunne sammenligne og identifisere forskjeller på eldre og nyere sanger, regler og dikt -minst 7 kjente ordtak, og betydningen og opphavet til disse. Dramatisere eventyr og ordtak (1-2) Høytlesing og samtale i etterkant (1-2) Bruk av fabeldyret, begynnelse, midtdel, slutt(1-2) lage tegneserier (2) Muntlig tilbakemelding fra lærer lage billedbøker (1-2) lage veggaviser(1-2) lage forestillinger, utstillinger og framføringer der dans, musikk, bilder, ord etc er integrert(1-2)

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE VEFSN KOMMUNE 1.UTGAVE INNLEDNING Vefsn kommune har gjennom prosjektet Språk i fokus satt i gang med å utarbeide en helhetlig plan for språkstimulering, skriftspråkstimulering

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 1.trinn - (CP) Kompetansemål Eleven skal kunne: Forslag til arbeidsmåter og innhold- med de 5 ferdighetene Forslag til vurdering (metoder) Forslag

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Vennesla kommune. Plan for sprak- og. 4-8ar. - et levende redskap for arbeidet i barnehage og skole

Vennesla kommune. Plan for sprak- og. 4-8ar. - et levende redskap for arbeidet i barnehage og skole Vennesla kommune Plan for sprak- og leseutvikling 4-8ar Følg den røde tråden - et levende redskap for arbeidet i barnehage og skole FORORD I 2008 ble det satt i gang et 3 årig prosjekt i Vennesla kommune

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Årstimer i norsk FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Norsk 304 304 266 266 209 190 190 1729

Årstimer i norsk FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Norsk 304 304 266 266 209 190 190 1729 Årstimer i norsk FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn Norsk 304 304 266 266 209 190 190 1729 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig Å ha

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept 2009. Lokal læreplan NORSK. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. sept 2009. Lokal læreplan NORSK. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE sept 2009 Lokal læreplan NORSK Åsveien skole glad og nysgjerrig Første trinn (1) oppleve glede ved å bli lest for lære bokstavene og oppøve språklig bevissthet

Detaljer

SPRÅKPLAN. for barnehage og skole BIRKENES KOMMUNE

SPRÅKPLAN. for barnehage og skole BIRKENES KOMMUNE SPRÅKPLAN for barnehage og skole BIRKENES KOMMUNE Å mektige feer! Gi mitt barn i faddergave ikke bare helse og skjønnhet og rikdom Og alt det der som dere pleier å komme stikkende med. Gi mitt barn lesehunger,

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Norsk

Midtun skoles Læreplan i Norsk Midtun skoles Læreplan i Norsk Side 1 av 26 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015 ÅSPLN I NOSK, 1. TINN, 2014/2015 untlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord,

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

"Språket mitt set grensene for verda mi " - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof

Språket mitt set grensene for verda mi  - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Forord "Språket mitt set grensene for verda mi " - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet for all læring, personlig utvikling og deltakelse i samfunnet.

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

SPRÅKSTIMULERING OG LESEOPPLÆRING I STOKKE KOMMUNE

SPRÅKSTIMULERING OG LESEOPPLÆRING I STOKKE KOMMUNE SPRÅKSTIMULERING OG LESEOPPLÆRING I STOKKE KOMMUNE INNHOLD Innledning I. Språkstimulering i barnehagen og forebyggende arbeid på helsestasjonen Forebyggende arbeid på helsestasjonen Språkstimulering i

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer