ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015"

Transkript

1 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler (veiledet lesing, sanalyse av tekst) lytte til tekster på bokmål og nynorsk og dem (høytlesing, veiledet lesing, skriverksted.) lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon (fagtekster, gjenfortelling). leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord (språklig bevissthet) hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (fremføringer, Olweus, fagtekster, fortellinger. Modellere og øve) fortelle sammenhengende om opplevelser og vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk (skrivetrening, rettskriving, øveord, språklig bevissthet, veiledet lesing) trekke lyder sammen til ord (egne lekser, tilpasset kodingsnivå) lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm.(skjønnlitterær e tekster og faktatekster. Forstå kjennetegn og særegne trekk) hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier (kontinuerlig personer og handling i eventyr og fortellinger begrepene dialekt, bokmål og nynorsk (Møte ulike tekster. Bruke eksempeltekster, bruke nettet gjennom året, se tema). finne Tema: -God skolestart (jf Olweus) - Fagtekster VS fortellinger (jf naturfag, arbeid med tekster om dyr) LSLOS: (Alle områdene i leselos arbeides med kontinuerlig, se draft og arbeidsmåter) Fagtekster: -Innføring av BO-blikk (førlesing) -Jobbe bevisst med å aktivere forkunnskaper. -Studering av kjennetegn ved ulike sjangre. Veiledet lesing i grupper. -Nivådelte grupper når det gjelder lekser -I stasjoner, felles tekstarbeid i mindre grupper. -I plenum. Den litterære samtalen. Leselekser Tilpasset nivå når det gjelder koding Felles tema og leseoppdrag. Daglige samlinger i klassering, der situasjonsuavhengig språk og andre muntlige ferdigheter Generelt: levene skal i alt arbeid vite hvilke mål vi arbeider mot, hvilke ferdigheter de trenger å øve på, hva de skal lære, og hvordan. I dette arbeidet legger vi vekt på førkunnskaper, tilbakemeldinger underveis og også til slutt. Da vurderes tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og innsats/holdninger til læring.

2 O K T O B erfaringer ( i samlinger. Lage fortellinger skriftlig) sette ord på egne følelser og meninger (samtaleringer, læringspar) uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk (bøker, veiledet lesing, billedfortellinger, rollespill) bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. (Samtale om personene og handlingen. Kjenne sjanger og oppbygning av faktatekster og fortellinger). skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur (IKT, tekstskaping felles og alene i daglig skrivearbeid, ukentlige lekser) skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. Skrive fortelling og fagtekst. Sammen og også i egen skriving ut fra egne forutsetninger. Skrive enkle tekster om interesseområder. skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing Fortellinger -oppbygningen av en fortelling (fortellerfisken) - Bruk av kreativ tegning og skriving. -Bildefortelling -Skrive «jeg ser»-setninger, ut fra sammensatte tekster Språklig bevissthet: -Skille mellom ordets formside og innholdsside, -Vite hva en setning, et ord og en stavelse representerer i språket. -Lytte ut lyder og stavelser i flerstavelsesord. -Kunne avkode nonord ettlesing/rettskriving: -Kunne skrive noen av de mest vanlige høyfrekvente ordene. -Vite at alle navn skrives med stor bokstav. vektlegges. Daglig høytlesing, ofte med vekt på nye begreper, egne refleksjoner rundt teksten og ulike lesestrategier. Ukentlig stasjonsarbeid, med skaping av enkel tekst, ved håndskrift og digitalt, og også veiledet lesing. Bruk av læreverket Zeppelin Smartboard: bruk av pedagogisk programvare og notebook. Bruk av «FOLAG» Vurdering av leseutvikling v.h.a. LSLOS, med vekt på seks områder innen lesing. Kartlegging: -bokstavferdigheter ved skolestart. -språklig bevissthet ved skolestart (rim, lytting av lyder) To større elevsamtaler i året, der sosial og faglig utvikling samtales om. Muntlige tilbakemeldinger, enkeltvis, i gruppe og i stasjonsarbeid. arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. (Lage bildefortellinger. -Kunne alfabetet. -Skille mellom vokaler og konsonanter. -Dele ord i fonemer og som metode Jevnlig medlesing/ korlesing av korte, Test: Carlsten, arbeid med ord. Kameratvurdering,

3 Bruke salaby og nett.bruke FISK!) stavelser. felles tekster ut fra gitte kriterier på gjennomført skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. (Studere ulike sjangre. Lage bok og egne tekster) Høyfrekvente ord: se egen liste over de 100 mest høyfrekvente ordene. Vi følger listen utover året. Skriveverksted: Vi bruker kunnskapene våre om fortellinger, og skaper historier og fortellinger sammen. arbeid. Daglig egenvurdering, ved bruk av tommel i Lureord i løpet av perioden: Dette brukes også som plenum. jeg utgangspunkt og deg motivasjon til å skape Muntlig vurdering i meg egen tekst i etterkant. elevsamtaler/felles/i det klasseromssituasjon. de Fremføring av egne Som utgangspunkt tekster for medelever. brukes læringsmål i par, grupper eller for uke og økt. plenum. (her er klare kriterier viktig, og Gjennomføre kameratvurdering en jevnlige vanlig vurderingsform). elevsamtaler, der sosial og faglig Ukentlige diktater på utviklinger i fokus. øveord og lureord. Ukentlig trening i grunnleggende IKTbruk. t viktig prinisipp;

4 lærer som N O V M B - D S M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler (veiledet lesing, sanalyse av tekst) lytte til tekster på bokmål og nynorsk og dem (høytlesing, veiledet lesing, skriverksted.) lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon (fagtekster, gjenfortelling). leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord (språklig bevissthet) hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (fremføringer, Olweus, fagtekster, fortellinger. Modellere og øve) fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer ( i samlinger. Lage fortellinger skriftlig) sette ord på egne følelser og meninger (samtaleringer, læringspar) uttrykke egne vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk (skrivetrening, rettskriving, øveord, språklig bevissthet, veiledet lesing) trekke lyder sammen til ord (egne lekser, tilpasset kodingsnivå) lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm.(skjønnlitterær e tekster og faktatekster. Forstå kjennetegn og særegne trekk) bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. (Samtale om personene og handlingen. Kjenne opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk. (tema eventyr) innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier (kontinuerlig) personer og handling i eventyr og fortellinger begrepene dialekt, bokmål og nynorsk (Møte ulike tekster, Tema: -ventyr (jf samfunnsfag) im og regler Dikt ventyr: -Få kjennskap til sjangeren eventyr -Kunne skille mellom eventyr og fortelling -Med enkle ord kunne beskrive personer og figurer. Dikt, rim, regler -Lære kjennetegn ved sjangeren rim, regler, dikt. Bruke det i produksjon av egne tekster. modell/modellerer. Veiledet lesing i grupper. -Nivådelte grupper når det gjelder lekser -I stasjoner, felles tekstarbeid i mindre grupper. -I plenum. Den litterære samtalen. Leselekser Tilpasset nivå når det gjelder koding Felles tema og leseoppdrag. Daglige samlinger i klassering, der situasjonsuavhengig språk og andre muntlige ferdigheter vektlegges. Daglig høytlesing, ofte med vekt på nye begreper, egne Se øverst, vurdering Generelt: Vurdering av leseutvikling v.h.a. LSLOS, med vekt på seks områder innen lesing. To større elevsamtaler i året, der sosial og faglig utvikling samtales om. Muntlige tilbakemeldinger, enkeltvis, i gruppe og i stasjonsarbeid. Kameratvurdering, ut fra gitte kriterier på gjennomført arbeid.

5 tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk (bøker, veiledet lesing, billedfortellinger, rollespill) sjanger og oppbygning av faktatekster og fortellinger). skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur (IKT, tekstskaping felles og alene i daglig skrivearbeid, ukentlige lekser) bruke eksempeltekster, bruke nettet gjennom året, se tema). finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing LSLOS -draftet BO-blikk -førforståelse -leseforstålse: -les og finn- spørsmål -tenk selv- spørsmål -vi lager selv spørsmål til tekst refleksjoner rundt teksten og ulike lesestrategier. Ukentlig stasjonsarbeid, med skaping av enkel tekst, ved håndskrift og digitalt, og også veiledet lesing. Daglig egenvurdering, ved bruk av tommel i plenum. Muntlig vurdering i elevsamtaler/felles/i klasseromssituasjon. Som utgangspunkt brukes læringsmål skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. Skrive fortelling og fagtekst. Sammen og også i egen skriving ut fra egne forutsetninger. Skrive enkle tekster om interesseområder. Språklig bevissthet: -Vite hva en setning, et ord og en stavelse representerer i språket. -n fortellende setning starter med stor bokstav og avsluttes med punktum -overskrift Bruk av læreverket Zeppelin Smartboard: bruk av pedagogisk programvare og notebook. for uke og økt. Gjennomføre jevnlige elevsamtaler, der sosial og faglig utviklinger i fokus. arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. (Lage bildefortellinger. Bruke salaby og nett.bruke FISK!) -avsnitt -fortellende setning -å beskrive med adjektiv - ulike sjangre, og hvordan de er bygget opp. Bruk av «FOLAG» som metode Jevnlig medlesing/ korlesing av korte, skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. (Studere ettlesing/rettskriving: -Kunne gjenkjenne og lese vanlig småord, regelrette og uregelrette, som ordbilder. felles tekster Skriveverksted: Vi bruker kunnskapene

6 ulike sjangre. Lage bok og egne tekster) -Kunne skrive noen av de mest vanlige høyfrekvente ordene, se egen liste -Vite at alle navn skrives med stor bokstav. -Dele ord i fonemer og stavelser. -Lese med riktig tonefall i forhold til tegnsetting -Skape setninger med riktig tegnsetting i forhold tl innhold. Lureord: -ord med o for å -ord med e for æ våre om fortellinger, og skaper historier og fortellinger sammen. Dette brukes også som utgangspunkt og motivasjon til å skape egen tekst i etterkant. Fremføring av egne tekster for medelever. i par, grupper eller plenum. (her er klare kriterier viktig, og kameratvurdering en vanlig vurderingsform). Ukentlige diktater på øveord og lureord. Ukentlig trening i grunnleggende IKTbruk. t viktig prinisipp; lærer som modell/modellerer.

7 Tema: Veiledet lesing i Se øverst, vurdering J A N U A - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler (veiledet lesing, sanalyse av tekst) lytte til tekster på bokmål og nynorsk og dem (høytlesing, veiledet lesing, skriverksted.) lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon (fagtekster, gjenfortelling). leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord (språklig bevissthet) hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (fremføringer, Olweus, fagtekster, fortellinger. Modellere og øve) fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer ( i samlinger. Lage fortellinger skriftlig) sette ord på egne følelser og meninger (samtaleringer, læringspar) uttrykke egne vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk (skrivetrening, rettskriving, øveord, språklig bevissthet, veiledet lesing) trekke lyder sammen til ord (egne lekser, tilpasset kodingsnivå) lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm.(skjønnlitterær e tekster og faktatekster. Forstå kjennetegn og særegne trekk) bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. (Samtale om personene og handlingen. Kjenne sjanger og oppbygning hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier (kontinuerlig) personer og handling i eventyr og fortellinger begrepene dialekt, bokmål og nynorsk (Møte ulike tekster, bruke eksempeltekster, bruke nettet gjennom året, se tema). finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing Skjønnlitteratur/faglitt Bokomtaler Gjenfortelling -Samtaler -Analyser av sammensatt tekst og setningsbygning -gjenfortelling vha illusrasjoner og annet (fisken) LSLOS: -Les og finn- spørsmål -Tenk selv- spørsmål -Vi lager selv spørsmål til tekst -Bevisst aktivering av førkunnskaper - BO-blikk -Bruk av tankekart Språklig bevissthet -Vite hva en setning, et ord og en stavelse representerer i språket. grupper. -Nivådelte grupper når det gjelder lekser -I stasjoner, felles tekstarbeid i mindre grupper. -I plenum. Den litterære samtalen. Leselekser Tilpasset nivå når det gjelder koding Felles tema og leseoppdrag. Daglige samlinger i klassering, der situasjonsuavhengig språk og andre muntlige ferdigheter vektlegges. Daglig høytlesing, ofte med vekt på nye begreper, egne refleksjoner rundt teksten og ulike Generelt: Vurdering av leseutvikling v.h.a. LSLOS, med vekt på seks områder innen lesing. To større elevsamtaler i året, der sosial og faglig utvikling samtales om. Muntlige tilbakemeldinger, enkeltvis, i gruppe og i stasjonsarbeid. Kameratvurdering, ut fra gitte kriterier på gjennomført arbeid. Daglig egenvurdering, ved

8 F B U A tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk (bøker, veiledet lesing, billedfortellinger, rollespill) av faktatekster og fortellinger). skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur (IKT, tekstskaping felles og alene i daglig skrivearbeid, ukentlige lekser) skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. Skrive fortelling og fagtekst. Sammen og også i egen skriving ut fra egne forutsetninger. Skrive enkle tekster om interesseområder. -n fortellende setning starter med stor bokstav og avsluttes med punktum -overskrift -avsnitt -fortellende setning -ulike sjangre, og hvordan de er bygget opp. ettskriving/rettlesing: -Kunne gjenkjenne og lese vanlig småord, regelrette og uregelrette, som ordbilder. -Kunne skrive noen av de mest vanlige høyfrekvente ordene, se egen liste -les og skrive noen ord med lesestrategier. Ukentlig stasjonsarbeid, med skaping av enkel tekst, ved håndskrift og digitalt, og også veiledet lesing. Bruk av læreverket Zeppelin Smartboard: bruk av pedagogisk programvare og notebook. bruk av tommel i plenum. Muntlig vurdering i elevsamtaler/felles/i klasseromssituasjon. Som utgangspunkt brukes læringsmål for uke og økt. Gjennomføre jevnlige elevsamtaler, der sosial og faglig utviklinger i fokus. arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. (Lage bildefortellinger. Bruke salaby og nett.bruke FISK!) komplekse grafemer -Lese med riktig tonefall i forhold til tegnsetting -Skape setninger med riktig tegnsetting i forhold til innhold. Bruk av «FOLAG» som metode Jevnlig medlesing/ korlesing av korte, felles tekster skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. (Studere ulike sjangre. Lage bok og egne tekster -Kunne dele enkel tekst i avsnitt Lureord: -ord med ng Skriveverksted: Vi bruker kunnskapene våre om fortellinger, og skaper historier og

9 fortellinger sammen. Dette brukes også som utgangspunkt og motivasjon til å skape M A S - A P I L lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler (veiledet lesing, sanalyse av tekst) lytte til tekster på bokmål og nynorsk og dem (høytlesing, veiledet lesing, skriverksted.) lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon (fagtekster, gjenfortelling). leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord (språklig bevissthet) hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (fremføringer, Olweus, fagtekster, fortellinger. Modellere og øve) fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer ( i samlinger. Lage fortellinger skriftlig) sette ord på egne følelser vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk (skrivetrening, rettskriving, øveord, språklig bevissthet, veiledet lesing) trekke lyder sammen til ord (egne lekser, tilpasset kodingsnivå) lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm.(skjønnlitterær e tekster og faktatekster. Forstå kjennetegn og særegne trekk) bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk. (tema ordtak) hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier (kontinuerlig) personer og handling i eventyr og fortellinger begrepene dialekt, bokmål og nynorsk (Møte ulike tekster, bruke eksempeltekster, bruke nettet Tema: Forlag Ordtak -Samtaler -Analyser av sammensatt tekst og setningsbygning -gen produksjon av enkle fag- eller skjønnlitterære bøker ettskriving/rettlesing -sammensatte ord -diftongene som en språklyd -ord med komplekse grafemer -Spørresetninger -Kunne gjenkjenne og lese vanlig småord, regelrette og egen tekst i etterkant. Fremføring av egne tekster for medelever. i par, grupper eller plenum. (her er klare kriterier viktig, og kameratvurdering en vanlig vurderingsform). Ukentlige diktater på øveord og lureord. Ukentlig trening i grunnleggende IKTbruk. t viktig prinisipp; lærer som modell/modellerer. Se øverst, vurdering Generelt: Vurdering av leseutvikling v.h.a. LSLOS, med vekt på seks områder innen lesing. Kartlegging: -bokstavferdigheter ved skolestart. -språklig bevissthet ved skolestart (rim, lytting av lyder) To større elevsamtaler i året, der sosial og faglig utvikling samtales om. Muntlige tilbakemeldinger,

10 og meninger (samtaleringer, læringspar) uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk (bøker, veiledet lesing, billedfortellinger, rollespill) innholdet i leste tekster. (Samtale om personene og handlingen. Kjenne sjanger og oppbygning av faktatekster og fortellinger). skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur (IKT, tekstskaping felles og alene i daglig skrivearbeid, ukentlige lekser) gjennom året, se tema). finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing uregelrette, som ordbilder. -Kunne skrive noen av de mest vanlige høyfrekvente ordene, se egen liste Lure-ord: Ord med ai og au Ord med ei og øy Se over enkeltvis, i gruppe og i stasjonsarbeid. Kameratvurdering, ut fra gitte kriterier på gjennomført arbeid. Daglig egenvurdering, ved bruk av tommel i plenum. skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. Skrive fortelling og fagtekst. Sammen og også i egen skriving ut fra egne forutsetninger. Skrive enkle tekster om interesseområder. Muntlig vurdering i elevsamtaler/felles/i klasseromssituasjon. Som utgangspunkt brukes læringsmål for uke og økt. arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. (Lage bildefortellinger. Bruke salaby og nett.bruke FISK!) Gjennomføre jevnlige elevsamtaler, der sosial og faglig utviklinger i fokus. skrive etter mønster av

11 M A I - J U N I - J U L lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler (veiledet lesing, sanalyse av tekst) lytte til tekster på bokmål og nynorsk og dem (høytlesing, veiledet lesing, skriverksted.) lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon (fagtekster, gjenfortelling). leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord (språklig bevissthet) hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening (fremføringer, Olweus, fagtekster, fortellinger. Modellere og øve) enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. (Studere ulike sjangre. Lage bok og egne tekster) hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier (kontinuerlig) personer og handling i eventyr og fortellinger begrepene dialekt, bokmål og nynorsk (Møte ulike tekster, bruke eksempeltekster, bruke nettet gjennom året, se tema). Tema: Forberedelse av foreldrekveld: Vi leker med ord, og ulike sjangre. -Vi skriver dikt etter ulike modeller. -Vi lager et enkelt skuespillskriftlig og med dramatisering. ettskriving/rettlesing: -Vite hva en setning, et ord og en stavelse representerer i språket. -n fortellende setning starter med stor bokstav og avsluttes med punktum Se over Se øverst, vurdering Generelt: Vurdering av leseutvikling v.h.a. LSLOS, med vekt på seks områder innen lesing. Kartlegging: -bokstavferdigheter ved skolestart. -språklig bevissthet ved skolestart (rim, lytting av lyder) To større elevsamtaler i året, der sosial og faglig utvikling samtales I fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer ( i samlinger. Lage fortellinger skriftlig) sette ord på egne følelser og meninger finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing -overskrift -avsnitt -ulike sjangre, og hvordan de er bygget opp. sammensatte ord om. Muntlige tilbakemeldinger, enkeltvis, i gruppe og

12 (samtaleringer, læringspar) -diftongene som en språklyd i stasjonsarbeid. uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk (bøker, veiledet lesing, billedfortellinger, rollespill) -ord med komplekse grafemer -Spørresetninger -Kunne gjenkjenne og lese vanlig småord, regelrette og uregelrette, som ordbilder. Se første side Kameratvurdering, ut fra gitte kriterier på gjennomført arbeid. -Kunne skrive noen av de mest vanlige høyfrekvente Daglig ordene, se egen liste egenvurdering, ved bruk av tommel i Lureord: plenum. Ord med stum h Spørreord med stum h Muntlig vurdering i elevsamtaler/felles/i klasseromssituasjon. Som utgangspunkt brukes læringsmål for uke og økt. Gjennomføre jevnlige elevsamtaler, der sosial og faglig utviklinger i fokus.

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015 ÅSPLN I NOSK, 1. TINN, 2014/2015 untlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord,

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2017/2018 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Malin Knudsen

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2017/2018 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Malin Knudsen ål ÅSPLN I NOSK, 1. TINN, 2017/2018 Faglærer: adeleine Tolleshaug og alin Knudsen untlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Kartlegging S P T lytte, ta ordet etter tur

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 1. TRINN, 2016/2017

ÅRSPLAN I NORSK FOR 1. TRINN, 2016/2017 ÅSPLN I NOSK FO 1. TINN, 2016/2017 untlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Delmål Kartlegging S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler vise forståelse

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om.

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om. Årsplan 2.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 33 Skolestart Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan fortelle om en

Detaljer

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s.

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s. ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Else Brit og Margrete Læreverk: Zeppelin UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 18. august - lytte, ta ordet etter tur og gi

Detaljer

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 34 35 Bli kjent Lese store og små trykte bokstaver. Trekke sammen lyder til ord. Jeg kan fortelle hva og hvem teksten handler om. Jeg kan skrive

Detaljer

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE ÅRSPLAN 2015-2016 ØYSLEBØ SKOLE Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Trine Helle Tids rom Dato uke 35 Kompetansemål Muntlig Kommunikasjonlytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til

Detaljer

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst.

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst. Uk e 33 Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff - lytte, ta ordet etter tur Zeppelin 2A s. 4 og 5 og gi respons til andre i Jeg kan navnet på alle

Detaljer

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Læreverk: Zeppelin elevbok som basisbok, Salto 1+2 (arbeidsbok), Haugstad sitt leseverk som lesebok etter veke 43. Årsplanen vil bli jobba etter på ein dynamisk måte. Det

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Muntlig kommunikasjon (LK06) 34 35 36 37 38 39 40 - Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske - Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons til lytte til tekster på bokmål

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Ine Susann Rehnlund Læreverk:

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Antall timer i uken: 8 Lærere: Karen Anne Hodnefjell (2a), Lena Gauksås (2b) Læreverk: Salto 2 Nettsted: http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-2 34 35 36 37

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2017-2018 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Mona Fjeldsgård Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons lytte til tekster på bokmål og nynorsk

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Jeg kan si lyden og navnet til

Jeg kan si lyden og navnet til Bokstaven s Bokstaven i Uke Tema Kompetansemål 33-34 35 Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler *Lytte til tekster på bokmål og samtale om dem *Fortelle sammenhengende

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e Uk e Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff 1 - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i riktig i bokstavhuset. samtaler Jeg kan fortelle

Detaljer

Lokal læreplan norsk 1. trinn

Lokal læreplan norsk 1. trinn Lokal læreplan norsk 1. trinn Lærebok: Zeppelin start, Zeppelin A Antall uker Hele året Tema: SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON ( innlæring av lyder og bokstaver) Læringsstrategi Tankekart Lærebok. Annet lærestoff.

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole 2017-2018 FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 2.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 2.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Skolestart -lese små og store bokstaver 35 -lese små og store bokstaver 36 -lese små og store bokstaver -Jeg kan fortelle fra det jeg har lest stor og liten S -Jeg kan fortelle fra det jeg har lest

Detaljer

Årsplan i Norsk

Årsplan i Norsk Årsplan i Norsk 2015-2016 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 - Trekke sammen bokstavlyder sammen til ord. - Vise forståelse for sammenhengen

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

- Zippys venner (ca. 1.hver uke)

- Zippys venner (ca. 1.hver uke) Årsplan i norsk - 2. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid K Amundsen/Evelyn Haugen Læreverk: Vi leser av Odd Haugstad Arbeidsbok: «Jeg kan stavskrift» og «Elle Melle» av Anne Lise

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering Årsplan i norsk 3. trinn 2016-2017 Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34 35 36 37 38 39 40 41 Høstferie Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Stine Guttormsen og

Detaljer

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring LÆREPLAN I NORSK kompetansemål etter 2. trinn MUNNLEG KOMMUNIKASJON - Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: Lytta, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar Lytta til tekstar på bokmål

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord Veiledende årsplan i norsk 1.trinn 2016-2017 Endringer kan forekomme, særlig på bokstavprogresjon. Høsten 2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Læringstrategier/Lesestrategier/ Arbeidsmetoder - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtale. Tema/ emne. 18. august, s.

Læringstrategier/Lesestrategier/ Arbeidsmetoder - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtale. Tema/ emne. 18. august, s. ÅRSPLAN for skoleåret 2017 /18 i Norsk Faglærer: Marianne Skjegstad Lesestøtte: Jorunn Langeland Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok og arbeidsbok 2a og 2b. Småbøker, Leseforståelse 1, Salto læreverk.

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter.

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter. Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Muntlig arbeid har vi hele året. Metoder og lærestoff: Lærestoff

Detaljer

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2015/16 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk Faglærer Vibeke Strømme Lesestøtte Jorunn Langeland Fagbøker/lærestoff Zeppelin lesebok 2a og 2b. Arbeidsbok a og b. Småbøker gul, blå, rød. Lærerveiledningen. Sidetall

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lokal læreplan Lærebok: Antall uker 6 uker Tema: 1 Skolestart Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lærebok. Annet lærestoff. Zeppelin

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 1 Lærer: Gerd Undheim Reinertsen og Ina Haugland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 1.klasse Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Bokstavinnlæring (LOESIAMRFUDÅ N) (kjenne navnet og lyden til

Detaljer

ÅRSPLAN Bjelland skole

ÅRSPLAN Bjelland skole ÅRSPLAN 2017-2018 Bjelland skole Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Ingebjørg Aurebekk Uke Kompetansemål 35 Muntlig kommunikasjon - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til tekster

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsplan i norsk-2.klasse

Årsplan i norsk-2.klasse Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid Kornmo. Læreverk: Salto A og B, ekstra lesebok: «Vi leser» Haugstad. Arbeidsbok: Salto arbeidsbok «Jeg kan» Nettsted: http://web2.gyldendal.no/salaby/ Grunnleggende

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 4-5 vise forståelse for 8 trekke lyder sammen til lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med 10 sammenheng og Ny bokstav forståelse på papir og z og w skjerm bruke egne kunnskaper og erfaringer

Detaljer

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet Lokal læreplan i norsk for 1.trinn Skoleåret 17/18 Uke Hovedområde Kompetansemål LK06 Læringsmål med utgangspunkt i de 5 grunnleggende ferdighetene(muntlig, skriftlig, lesing, regning, digitalt) Hele året

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav og punktum.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2017-2018 : NORSK 1.trinn Faglærer: Marit Nodenes Heggland Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker fra Zeppelin lærerveiledning og Salto. Salaby

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 2. årstrinn on Hovedområdet muntlig on å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 1.trinn - (CP) Kompetansemål Eleven skal kunne: Forslag til arbeidsmåter og innhold- med de 5 ferdighetene Forslag til vurdering (metoder) Forslag

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn 2016-2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 266 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansemål

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur HALVÅRSPLAN Trinn: 2. Periode: Høst FAG: Norsk Område Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE Trinn: 2. Piode: Vår, 2012 FAG: Norsk HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE Område Muntlige tekst Skriftlige tekst Sammensatte tekst Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekst Mål for opplæringen at

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 Fag: Norsk Trinn: 3.trinn høst 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 41 34-42 Ny start Fritid Jeg er så sysgjerrig Lesing/leselekser HØSTFERIE Opphold mellom ordene Setning,

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse

Årsplan i norsk for 3. klasse Årsplan i norsk - 3.klasse 2016/17 Antall timer pr. uke: 7t. Lærere: Lillian Harestad Iversen og Maria Grossmann Læreverk: Salto lesebok a og b, og salto arbeidsbok. I tillegg bruker vi datainnlæring på

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Uk e Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Grammatikk og språk Arbeidsmåte Vurdering 34 -Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer