Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om."

Transkript

1 Årsplan 2.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 33 Skolestart Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Gjentatt lesing (Hele året, på skolen og hjemme) Korlesing, ekkolesing. - finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing (Hele året) Bli kjent med personer i leseboka. Bibliotek (Hele året) 34 Førlesing Muntlig kommunikasjon -lytte etter, forstå, gjengi og - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -lese store og små trykte bokstaver -trekke lyder sammen til ord 35 Fakta Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om. Jeg forstår sammenhengen mellom språklyd og bokstav. Jeg kan gjengi fakta fra en tekst. Jeg kan fortelle hva BO betyr. Høyfrekvente ord (Hele året) Elevbok 2A: s.6-7 Arbeidsbok 2A: s.4 Lærerveiledning s Se på bilder til tekst. Øve på å trekke lyder sammen til ord: Skrive enkle ord, lete etter like ord. Elevbok 2A: s.8-11 Arbeidsbok: s.5-7 Lærerveiledning s Jobbe med å kombinere bilde og overskrift: BO. Tankekart (Se arbeidsbok s.60-61)

2 -lytte etter, forstå, gjengi og Lese en faktatekst 36 Lureord: Jeg, deg, meg Ord med b og d. - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -lese store og små trykte bokstaver -trekke lyder sammen til ord -lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer -lytte etter, forstå, gjengi og - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -lese store og små trykte bokstaver -trekke lyder sammen til ord -lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. - skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i Jeg kan lese lureordene: Jeg, meg, deg. Jeg kan skrive setninger med lureordene: Jeg, meg, deg. Elevbok 2A: s Se flere fakta bak i boka (Les mer fra s.74). Arbeidsbok: s.8. (Les mer fra s.41) Lærerveiledning s Klippe ut bokstavene b og d fra avis, ukeblad. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s.9-11 Lærerveiledning s Skrive setninger på Ipad

3 37 Setninger og setningsforståelse Lureord det og de egen håndskrift og på tastatur Muntlig kommunikasjon -lytte etter, forstå, gjengi og -leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -lese store og små trykte bokstaver -trekke lyder sammen til ord -lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. - skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur 38 Ellinger og regler Muntlig kommunikasjon -leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord -trekke lyder sammen til ord Språk, litteratur og kultur Jeg kan skrive en fullstendig setning. Jeg kan lese og skrive ordene det og de. Jeg kan leke og eksperimentere med ellinger. Kombinere setninger og bilder. Leke og eksperimentere med setninger, rekkefølge på ord. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Jobbe med konsonantgrupper: Sv, sl, sk, sp, st (opptakter). Lese og skrive ord med disse opptaktene. Finne ord som rimer Lage klassens ellingsbok Elevbok 2A: s.28-33

4 39 og 41 Ord med O for Å Tegneserier -samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk - arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing -skrive etter mønster av enkle eksempel og ut fra andre kilder for skriving Jeg forstår at noen ord ikke er lydrette. Jeg kan fortelle hva som kjennetegner en tegneserie. Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Arbeide kreativt med å lage tegneserier. Samtale om virkemidler i tegneserier. Bruke en mal for å skrive egne tegneserier, på papir og ipad. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s.18-19, Lærerveiledning s Språk, litteratur og kultur -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i Høstferie Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 42 Faktatekst Jeg kan gjengi fakta fra en tekst. BO Lureord med E for Æ Muntlig kommunikasjon -lytte etter, forstå, gjengi og - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk Jeg kan lese og skrive ord der æ- lyden skrives med e. Tankekart Høytlesing. Øve på å lytte etter nøkkelord, forstå, huske og fortelle hva man legger merke til i teksten. Elevbok 2A: s Se flere fakta bak i

5 -trekke lyder sammen til ord 43 Tekst til bilde - arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing - skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur 44 Lesestrategi: Når vi ikke forstår Dramatisering, replikker 45 Rim og gåter Ord med ng Språk, litteratur og kultur -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i Muntlig kommunikasjon -samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening -lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm -bruke egne kunnskaper og Muntlig kommunikasjon -leke, improvisere og Jeg kan skrive en setning som begynner med stor bokstav og slutter med punktum. Jeg kan skrive setninger til et bilde. Jeg kan lese en replikk med innlevelse. Jeg kan lytte og gi respons til andres fremføringer. Jeg kan leke og eksperimentere med rim. boka (Les mer fra s.74). Arbeidsbok: s.20-22(les mer fra s.41) Lærerveiledning s Samtale om hvordan bilde og tekst henger sammen. Arbeide kreativt med å tegne og skrive setninger til tegningen. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s BO Lesestrategier: Første bokstav, neste bokstav, overskrift, bilder. Lese setningen før og etter. Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå vanskelige ord. Lage en plakat med overskriften: «Når det er et ord jeg ikke forstår». Øve på å lese replikker. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Lese rim og gåter

6 eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -trekke lyder sammen til ord Språk, litteratur og kultur -samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt Bokomtale, muntlig Muntlig kommunikasjon -lytte til på bokmål og nynorsk og samtale om dem -uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk -bruke egne kunnskaper og Språk, litteratur og kultur -samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk -samtale om hvordan ord og Jeg kan fortelle en gåte. Jeg kan lese og skrive ord med nglyd. Jeg kan uttrykke mine egne meninger gjennom en bokomtale. Jeg kan kommentere innholdet i en bok jeg har lest. Samtale om hva som kjennetegner en gåte Lureord med ng-lyd. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s.29-33, Ng-lyd s.58 Lærerveiledning s Samtale om hva forside, tittel, forfatter og illustratør er. Presentere en nynorsk bok/fortelling. Høytlesing på biblioteket. Presentere bokomtaler for hverandre. Innføre stillelesing flere ganger i uka. Bestille bøker fra biblioteket i byen. Elevbok 2A: s Lærerveiledning s

7 bilde virker sammen i -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger 48 Faktatekst Muntlig kommunikasjon -lytte etter, forstå, gjengi og 49 Leseforståelse Muntlig kommunikasjon -lytte etter, forstå, gjengi og -bruke egne kunnskaper og Språk, litteratur og kultur -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Friskriving -skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur -skrive enkle beskrivende og fortellende Jeg kan gjengi fakta fra en tekst. Jeg forstår teksten, slik at jeg kan lage spørsmål til den. Jeg kan skrive en setning med stor bokstav og punktum. Lage spørsmål til en faktatekst, og la medelever svare. Elevbok 2A: s Se flere fakta bak i boka (Les mer fra s.74). Arbeidsbok: s.35 (Les mer fra s.41) Lærerveiledning s Hypoteser: Hva tror elevene teksten handler om? Elevene øver på å bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå. Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s.36 Lærerveiledning s Skrive ønskeliste, julekort, juledikt/sansedikt Skrive fortelling på papir, ipad eller chromebook.

8 Elevbok 2A: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s JULEFERIE 1 Det beste som hendte i fjor Elevbok 2B: s.6-7 Arbeidsbok: s.4 2 Det er kaldt i luften Ukeregle 3 Pingvin 2B skriver bokomtale Å skrive etter mønster Lærerveiledning s Elevbok 2B: s.8-11 Arbeidsbok: s.5-7 Lærerveiledning s Bruke en mal for å skrive bokomtaler. Fremover kan elevene fortsette å skrive bokomtaler til bøker de har lest selv. 4 Sint Jeg vil rømme 5 Bestemor og bestefar Foreldreløs Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s.8 Lærerveiledning s Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s.9-11 Lærerveiledning s Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s

9 6 Lag smudi Å lese oppskrifter 7 Monsteret Et mareritt Elevbok 2B: s Lærerveiledning s Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Vinterferie 9 Ulv Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Mona i fortellerstolen 2A spiller teater (Dobbel konsonant) Lærerveiledning s Elevbok 2B: s Arbeidsbok: s Lærerveiledning s Språk, litteratur og kultur -samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk Faste uttrykk: Tusen takk, god morgen Ordtak Begreper

10 42 Tekst og bilde Bokstaven U 43 Lureord med e for æ. Bokstavene D og Y 44 Riktig tekst til riktig bilde Bokstavene H og Y 45 Hvis jeg ikke forstår Bokstavene P og Ø -lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -bruke egne kunnskaper og -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i -lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -bruke egne kunnskaper og -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i -Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -bruke egne kunnskaper og -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i -lytte til på bokmål og nynorsk og samtale om dem -lytte etter, forstå, gjengi og -lese store og små trykte bokstaver Jeg kan bokstavnavn og lyd til U. Jeg kan skrive U i bokstavhus. Jeg forteller læringsvennen min om leseleksen, ved og bare se på bildene. (Tekst et barn, et frø) Jeg lytter til læringsvennen min når han/hun forteller. Jeg fortelle om hvorfor kaktusen har pigger. Jeg kan bokstavlyden til D og Y. Jeg kan skrive D og U i bokstavhus. Jeg kan skrive tre lureord som har e istedet for æ Jeg kan bokstavlyden til H og Y. Jeg kan skrive H og U i bokstavhus. Jeg kan finne setningen som passer til bildet. Jeg kan fortelle de andre om bursdagen min. Jeg lytter når de andre i klassen snakker. Jeg kan skrive små setninger og tegne til. Jeg kan bokstavnavn og lyd til bokstavene P og Ø. Jeg kan skrive P og Ø i bokstavhus. Jeg kan fortelle hva jeg skal gjøre hvis det er et ord jeg ikke forstår. Zeppelin 2a elevbok (s ) og arbeidsbok (s. 19 og 20) Zeppelin 2a elevbok (s. 42, 43, 32 og 33) og arbeidsbok (s. 21 og 22) Zeppelin 2a elevbok (S ) og arbeidsbok (s ) Zeppelin 2a elevbok (s ) og arbeidsbok (s. 26 og 27)

11 46 Lureord med ng Bokstavene B og Æ 47 Fortell om en bok Bokstavene C og Q 48 Faktatekst Bokstavene X og Z -arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i -lytte til på bokmål og nynorsk og samtale om dem -lytte etter, forstå, gjengi og -lese store og små trykte bokstaver -arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i -lytte til på bokmål og nynorsk og samtale om dem -lytte etter, forstå, gjengi og -lese store og små trykte bokstaver -arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i -lytte til på bokmål og nynorsk og samtale om dem -lytte etter, forstå, gjengi og -lese store og små trykte Jeg kan bokstavnavn og lyd til bokstavene B og Æ. Jeg kan skrive B og Æ i bokstavhus. Jeg har hørt minst to på nynorsk denne uka. Jeg har skrevet en tekst med ordene lang, seng, ring og slange Jeg kan skrive stor og liten C og Q. Jeg kan skrive C og Q i bokstavhus. Jeg har sittet foran klassen, vist en bok og fortalt om den. Jeg kan skrive stor og liten X og Y. Jeg kan skrive C og Q i bokstavhus. Jeg har skrevet en faktatekst og tegnet til. Jeg vet hva en Farao er. Zeppelin 2a elevbok (s ) og arbeidsbok (28 33) Zeppelin 2a elevbok (s ) og arbeidsbok (s ) Zeppelin 2a elevbok (s ) og arbiedsbok (s. 36)

12 bokstaver -arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 49 Jul -lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til på bokmål og nynorsk og samtale om dem -skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur -skrive enkle beskrivende og fortellende -arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i Jeg vet hvilken dato Lucia-dagen er. Jeg vet hvorfor Lucia måtte dø. Jeg kan skrive min egen ønskeliste. 50 Skriving er gøy. -lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til på bokmål og nynorsk og samtale om dem -skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur -skrive enkle beskrivende og fortellende -arbeide kreativt med tegning Jeg kan skrive et dikt. Jeg kan lage forside på en bok. Jeg kan skrive minst 5 setninger på data. Zeppelin 2a elevbok (s ) og arbeidsbok (38 40) Tekstene bakerst i Zeppelin elevbok 2a (84-85) og arbeidsbok.

13 og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i 51 Lesing er gøy. -lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til på bokmål og nynorsk og samtale om dem -skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur -skrive enkle beskrivende og fortellende -arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i 1 Jeg kan lytte til en fortelling og tegne fra den. Jeg klare å sitte stille og konsentrere meg om å lese i en bok i minst 15.min. Tekstene bakerst i Zeppelin elevbok 2a og arbeidsbok. 2 Arbeid med -samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening - lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. 3 Bokomtaler ukedager -samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening -skrive etter mønster av enkle eksempel og ut fra Jeg vet at det skal være stor bokstav etter punktum og i navn. Jeg har lest en tekst for læringsvennen min. Jeg skriver med mellomrom Jeg bruker punktum og stor bokstav når jeg skriver. Jeg har skrevet en bokanmeldelse. Jeg har lest en tekst for klassen Zeppelin 2b elevbok (s.6 10) og Zeppelin 2b elevbok (s12 19) og arbeidsbok (s.8-11

14 4 Bokomtaler Høytlesing 5 Bokomtaler Høytlesing andre kilder for skriving -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger -samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening -skrive etter mønster av enkle eksempel og ut fra andre kilder for skriving -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger -samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening -skrive etter mønster av enkle eksempel og ut fra andre kilder for skriving -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger 6 Tekstskaping -lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -skrive etter mønster av enkle eksempel og ut fra andre kilder for skriving 7 Innhold i tekst -bruke egne kunnskaper og uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk 8 Jeg kan si fire adjektiv. Jeg vet hva personlig pronomen er. Jeg kan si en setning med ulik stemmebruk og intonasjon. Jeg kan begrunne hvorfor jeg liker en tekst. Jeg har skrevet en faktabok om et dyr. Jeg kan lage en historie til en bildeserie. Jeg husker punktum og stor bokstav. Jeg har fortalt en vits foran klassen. Jeg kan lage mat etter en oppskrift Jeg kan lage spørsmål fra en tekst. Jeg kan fortelle fra en tekst. Zeppelin bak i boka (68 72) Zeppelin bak i boka (71 77) Zeppelin 2b elevbok (s ) og arbeidsbok ( 12 og 13 Zeppelin 2b elevbok (s ) og arbeidsbok (s )

15 9 Ord med stum d Les og finn spørsmål -bruke egne kunnskaper og uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk 10 Dikt og quiz -samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. -sette ord på egne følelser og meninger-skrive enkle beskrivende og fortellende -leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord 11 Dikt og regler -samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. -sette ord på egne følelser og meninger-skrive enkle beskrivende og fortellende -leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord -samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk Vinterferie Jeg kan lage et les og finn spørsmål. Jeg kan si 6 ord med stum d. Jeg kan skrive et dikt. Jeg kan finne rimord til: Jord og skatt. Jeg har lest et dikt på nynorsk. Jeg vet om tre ord som skrives annerledes på nynorsk enn på bokmål. Jeg kan finne et rimord til bjørn og plaske Zeppelin 2b elevbok (s ) og arbeidsbok Zeppelin 2b elevbok (38 44) og arbeidsbok (40 43) Zeppelin 2b elevbok (45, 45, 96, 97, 106 og 107)

16 12 Eventyr -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger -finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing -skrive enkle beskrivende og fortellende -arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing -skrive etter mønster av enkle eksempel og ut fra andre kilder for skriving. 13 Eventyr fra andre land -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger -finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing -skrive enkle beskrivende og fortellende -arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing -skrive etter mønster av enkle eksempel og ut fra 14 Lureord med ei og øy Bokstaven z andre kilder for skriving -leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord -vise forståelse for sammenhengen mellom Jeg kan 4 kjennetegn for eventyr. Jeg har skrevet et lite eventyr. Jeg kan skrive øveordene Jeg kan fem ord som har z i seg. Jeg vet hvordan jeg bruker spørretegn. Zeppelin 2b elevbok (s46-51) og arbeidsbok (s.27 og 28) Zeppelin 2b elevbok (s ) og arbeidsbok (s.50) Zeppelin 2b elevbok (s.52-55) Og arbeidsbok (s.30 og 31) Larven

17 15 språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk -lese store og små trykte bokstaver -trekke lyder sammen til ord Påskeferie 16 skjønnlitteratur -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger -finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i 17 skjønnlitteratur -samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger -finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i 18 Ulike sjangre -lytte etter, forstå, gjengi og -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer - bruke egne kunnskaper og Jeg kan konsentrere meg om å lese i en bok minst 15.min. Jeg har lånt en bok på biblioteket som jeg klarer å lese selv. Jeg kan lage et tankekart og skrive en tekst om temaet i tankekartet. Jeg kikker på bildene før jeg leser en tekst. Jeg ser på bildene og tenker over hva teksten handler om før jeg leser. Jeg kan svare på tenk selv spørsmål til en tekst. Jeg kan lage tekst til bilder i en tegneserie. Jeg kan lage overskrift til en tegneserie. Zeppelin 2b elevbok (s.56-63) og arbeidsbok (s.32 og 33) Bibliotek Larven Zeppelin 2b elevbok (S.64-69) Og arbeidsbok (s. 34 til 68) Bibliotek Zeppelin 2b elevbok (s76-81) Arbeidsbok (S.41 45) It`s learning.

18 -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i - lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. 19 Ulike sjangre -lytte etter, forstå, gjengi og -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer - bruke egne kunnskaper og -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i - lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. 20 Ulike sjangre -lytte etter, forstå, gjengi og -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer - bruke egne kunnskaper og -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i Jeg har skrevet en tekst med tydelig begynnelser og slutt.. Jeg har skrevet om en av hobbyene mine. Jeg har en mening om det bør være gutter og jenter på samme fotballag. Jeg kan begrunne meningen min. Zeppelin 2b elevbok (s 84-89) Arbeidsbok (s. 46) It`s learning. Zeppelin elevbok (s90-95) Arbeidsbok (s. 48) It`s learning.

19 - lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. 21 Arbeid med faktak -lytte etter, forstå, gjengi og -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer - bruke egne kunnskaper og -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i - lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. 22 Lureord med stum h -lytte etter, forstå, gjengi og -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer - bruke egne kunnskaper og -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i - lese enkle med sammenheng og forståelse på papir og skjerm. Jeg kan si skrive tre faktasetninger om gjøken. Jeg kan to betydninger av ordet yr. Jeg kan skrive tre ord med stum h. Jeg kan skrive spørsmål med tre ulike spørreord. 23 Ord og utrykk -samtale om opphavet til og Jeg kan tre ordtak. Kopi Zeppelin elevbok (s 94, , 99,104 og 105) Arbeidsbok (S.50, 52 og 53) It`s learning Zeppelin 2b elevbok s.( ) Larven

20 24 Repetisjon betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk -samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk Jeg kan komme med eksempler på et fast utrykk Larven 25 Repetisjon

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 34 35 Bli kjent Lese store og små trykte bokstaver. Trekke sammen lyder til ord. Jeg kan fortelle hva og hvem teksten handler om. Jeg kan skrive

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s.

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s. ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Else Brit og Margrete Læreverk: Zeppelin UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 18. august - lytte, ta ordet etter tur og gi

Detaljer

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst.

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst. Uk e 33 Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff - lytte, ta ordet etter tur Zeppelin 2A s. 4 og 5 og gi respons til andre i Jeg kan navnet på alle

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e Uk e Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff 1 - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i riktig i bokstavhuset. samtaler Jeg kan fortelle

Detaljer

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE ÅRSPLAN 2015-2016 ØYSLEBØ SKOLE Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Trine Helle Tids rom Dato uke 35 Kompetansemål Muntlig Kommunikasjonlytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Læreverk: Zeppelin elevbok som basisbok, Salto 1+2 (arbeidsbok), Haugstad sitt leseverk som lesebok etter veke 43. Årsplanen vil bli jobba etter på ein dynamisk måte. Det

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

Jeg kan si lyden og navnet til

Jeg kan si lyden og navnet til Bokstaven s Bokstaven i Uke Tema Kompetansemål 33-34 35 Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler *Lytte til tekster på bokmål og samtale om dem *Fortelle sammenhengende

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk Faglærer Vibeke Strømme Lesestøtte Jorunn Langeland Fagbøker/lærestoff Zeppelin lesebok 2a og 2b. Arbeidsbok a og b. Småbøker gul, blå, rød. Lærerveiledningen. Sidetall

Detaljer

Lokal læreplan norsk 1. trinn

Lokal læreplan norsk 1. trinn Lokal læreplan norsk 1. trinn Lærebok: Zeppelin start, Zeppelin A Antall uker Hele året Tema: SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON ( innlæring av lyder og bokstaver) Læringsstrategi Tankekart Lærebok. Annet lærestoff.

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons til lytte til tekster på bokmål

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2017-2018 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Mona Fjeldsgård Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons lytte til tekster på bokmål og nynorsk

Detaljer

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord Veiledende årsplan i norsk 1.trinn 2016-2017 Endringer kan forekomme, særlig på bokstavprogresjon. Høsten 2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Detaljer

Årsplan i Norsk

Årsplan i Norsk Årsplan i Norsk 2015-2016 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 - Trekke sammen bokstavlyder sammen til ord. - Vise forståelse for sammenhengen

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 2. årstrinn on Hovedområdet muntlig on å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom

Detaljer

Læringstrategier/Lesestrategier/ Arbeidsmetoder - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtale. Tema/ emne. 18. august, s.

Læringstrategier/Lesestrategier/ Arbeidsmetoder - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtale. Tema/ emne. 18. august, s. ÅRSPLAN for skoleåret 2017 /18 i Norsk Faglærer: Marianne Skjegstad Lesestøtte: Jorunn Langeland Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok og arbeidsbok 2a og 2b. Småbøker, Leseforståelse 1, Salto læreverk.

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Ine Susann Rehnlund Læreverk:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

- Zippys venner (ca. 1.hver uke)

- Zippys venner (ca. 1.hver uke) Årsplan i norsk - 2. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid K Amundsen/Evelyn Haugen Læreverk: Vi leser av Odd Haugstad Arbeidsbok: «Jeg kan stavskrift» og «Elle Melle» av Anne Lise

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter.

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter. Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Muntlig arbeid har vi hele året. Metoder og lærestoff: Lærestoff

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Muntlig kommunikasjon (LK06) 34 35 36 37 38 39 40 - Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske - Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring LÆREPLAN I NORSK kompetansemål etter 2. trinn MUNNLEG KOMMUNIKASJON - Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: Lytta, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar Lytta til tekstar på bokmål

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Antall timer i uken: 8 Lærere: Karen Anne Hodnefjell (2a), Lena Gauksås (2b) Læreverk: Salto 2 Nettsted: http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-2 34 35 36 37

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 2.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 2.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Skolestart -lese små og store bokstaver 35 -lese små og store bokstaver 36 -lese små og store bokstaver -Jeg kan fortelle fra det jeg har lest stor og liten S -Jeg kan fortelle fra det jeg har lest

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015 ÅSPLN I NOSK, 1. TINN, 2014/2015 untlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord,

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole 2017-2018 FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 266 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansemål

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lokal læreplan Lærebok: Antall uker 6 uker Tema: 1 Skolestart Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lærebok. Annet lærestoff. Zeppelin

Detaljer

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 1.klasse Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Bokstavinnlæring (LOESIAMRFUDÅ N) (kjenne navnet og lyden til

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

ÅRSPLAN Bjelland skole

ÅRSPLAN Bjelland skole ÅRSPLAN 2017-2018 Bjelland skole Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Ingebjørg Aurebekk Uke Kompetansemål 35 Muntlig kommunikasjon - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til tekster

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving.

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. Halvårsplan i norsk våren 2017 Bogafjell skole Ukenummer: Tema: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Elevene skal kunne: 1 Kap 24: Ukedagene - Kunne lese tekster av ulike typer -

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 1 Lærer: Gerd Undheim Reinertsen og Ina Haugland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2015/16 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2017-2018 : NORSK 1.trinn Faglærer: Marit Nodenes Heggland Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker fra Zeppelin lærerveiledning og Salto. Salaby

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Stine Guttormsen og

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering Årsplan i norsk 3. trinn 2016-2017 Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34 35 36 37 38 39 40 41 Høstferie Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering,

Detaljer

Årsplan i Norsk 1. klasse.2015-2016

Årsplan i Norsk 1. klasse.2015-2016 Antall timer pr uke: 9 timer Lærere: Lillian Iversen og Grethe Marie Minnesjord Årsplan i Norsk 1. klasse.2015-2016 Læreverk: og Jørgen Frost. Grunnbok og Leseboken: ABC en lesebok av Odd Haugstad Nettsteder:

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Årsplan i norsk-2.klasse

Årsplan i norsk-2.klasse Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid Kornmo. Læreverk: Salto A og B, ekstra lesebok: «Vi leser» Haugstad. Arbeidsbok: Salto arbeidsbok «Jeg kan» Nettsted: http://web2.gyldendal.no/salaby/ Grunnleggende

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser

Detaljer

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet Lokal læreplan i norsk for 1.trinn Skoleåret 17/18 Uke Hovedområde Kompetansemål LK06 Læringsmål med utgangspunkt i de 5 grunnleggende ferdighetene(muntlig, skriftlig, lesing, regning, digitalt) Hele året

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE Trinn: 2. Piode: Vår, 2012 FAG: Norsk HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE Område Muntlige tekst Skriftlige tekst Sammensatte tekst Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekst Mål for opplæringen at

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse

Årsplan i norsk for 3. klasse Årsplan i norsk - 3.klasse 2016/17 Antall timer pr. uke: 7t. Lærere: Lillian Harestad Iversen og Maria Grossmann Læreverk: Salto lesebok a og b, og salto arbeidsbok. I tillegg bruker vi datainnlæring på

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Halvårsplan i norsk 2. trinn VÅR Bokmål

Halvårsplan i norsk 2. trinn VÅR Bokmål Kunnskapsmål Zeppelin 2B Elevbok 2B Arbeidsbok 2B Lærerveiledning 2A/2B ha skrevet om «det beste som hendte i fjor» ha bidratt til en gruppetekst ha arbeidet med ordene på fargelinjen kunne fortelle hvem

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 3 og Zeppelin lesebok 3, samt tilhørende arbeidshefter. Læringstrategier/ Mnd Læreplanmål

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

Årsplan i Norsk 1. klasse

Årsplan i Norsk 1. klasse Antall timer pr uke: 9 timer Lærere: Elise Gjerpe Solberg og Gro Åkerlund. Årsplan i Norsk 1. klasse.2017-2018 Læreverk: og Jørgen Frost. Grunnbok og Leseboken: Salto 1 av Siw Monica Fjeld, Astrid Granly

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i Norsk 1. klasse

Årsplan i Norsk 1. klasse Antall timer pr uke: 9 timer Lærere: Adeleid K Amundsen Læreverk: og Jørgen Frost. Grunnbok og Leseboken: Salto 1 av Siw Monica Fjeld, Astrid Granly og Linn T Sunne og ABC en lesebok av Odd Haugstad Nettsteder:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav og punktum.

Detaljer

Årsplan i Norsk 1. klasse.2014-2015

Årsplan i Norsk 1. klasse.2014-2015 Antall timer pr uke: 9 timer Lærere: Ida Nystuen Askjer, Elise G. Solberg og Ellen H. Bjerk Læreverk: og Jørgen Frost. Grunnbok og Leseboken: ABC en lesebok av Odd Haugstad Nettstedet: moava.org, lesekorpset

Detaljer

Årsplan «Norsk»

Årsplan «Norsk» Årsplan «Norsk» 2016-2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Elisabet B. Langeland, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 Fag: Norsk Trinn: 3.trinn høst 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 41 34-42 Ny start Fritid Jeg er så sysgjerrig Lesing/leselekser HØSTFERIE Opphold mellom ordene Setning,

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i norsk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33 Vise forståelse for mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og 34 Trekke lyder sammen til ord. 35 Lese store og små bokstaver. 36 37 Lese enkle tekster med

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn 2016-2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN

ÅRSPLAN 2. TRINN ÅRSPLAN 2. TRINN 2016-2017 Kompetansemåla i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. For å nå desse

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer