NORSK 1.periode Ukene 34-40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK 1.periode Ukene 34-40"

Transkript

1 NORSK 1.periode Ukene trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige 0 Kunne gjenfortelle handlinga i en tekst de har lest. Bruke et egnet ordforråd til å fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger 0 Kunne fortelle om egne opplevelser på en måte som gjør det greit for andre å forstå. Kan si noe om hva teksten handlet om. Kvier seg for å fortelle. Forteller lite og med få detaljer (eller evt. mange uvesentlige)og svak struktur. Viser svak forståelse for mottakerens Kan fortelle slik at tingene kommer i riktig rekkefølge. Er fortrolig med rollen som forteller. Kan fortelle med bra struktur, og viser gjennom måten det fortelles på bra forståelse for mottakerens Kan fortelle slik at tingene kommer i riktig rekkefølge. Alt som er viktig er med. Kan fortelle om egne tanker og erfaringer knyttet til tekstens tema/innhold. Forteller gjerne. God struktur og mottakerbevissthet. Forteller på en levende måte som vekker interesse. tilbakemelding i klassen. tilbakemelding i samtale med eleven. respons på elevarbeidlaktivitet Skriftlig tilbakemelding på elevarbeid. Variere stemmebruk og intonasjoni framføring av. o Kunne lese høyt og tydelig 0 Stoppe opp/ta naturlig pause ved punktum 0 Kunne lese i et Iesetempo som gjør det lett for mottaker â oppfatte innholdet. Leser utydelig. Er ikke bevisst på punktum som markør for å ta en liten pause. Leser for sakte(ei. raskt)og unøyaktig. Leser tydelig. Stopper ofte opp ved punktum. Har forståelse for at lesetempo er av betydning for mottakers forståelse. Mestrer i noen grad å ta hensyn til dette. Leser høyt og tydelig. Stopper opp ved punktum. Leser i et tempo som gjør det lett å lytte til. Korrigerer sine feillesinger spontant.

2 Skriftlig kommunikas'lon Lese av ulike typer på bokmål med sammenheng og forståelse Kan lese korte med Kan lese en hel bok med enkel tekst Kan lese en hel bok med litt mer ø Lese tekst og kunne svare på spørsmål til innholdet enkle setninger. Kan lese og finne svar på enkle og mange bilder på egen hånd. Kan finne svar på spørsmål der tekst og færre bilder på egen hånd. Kan finne svar på mange ulike spørsmål hvis teksten har svaret står klart uttrykt i teksten. spørsmål til innholdet i teksten. tilpasset vanskegrad. Kan gå tilbake i teksten og finner et Går på eget initiativ tilbake i teksten svar en er usikker på. for å finne svar man er usikker på. Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i på skjerm og papir ø Bruke BO når en tekst leses. Begynner å lese tekst direkte uten å bruke tid på bilder og Trenger noen ganger å bli minnet om at bruk av BO påvirker Bruker BO når en tekst leses. Vet at dette er viktig for god leseforståelse. overskrift. leseforståelsen positivt. Kan ellers glemme å fokusere på dette. Skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur. (Komp.mål etter 2.trinn i LKO6) ø Kunne termen setning ø Kunne bruke opphold mellom ord i skrift ø Kunne bruke stor bokstav og punktum ø Kunne bruke spørretegn og utropstegn Kan ikke termen setning. Skriver uten tydelig skille mellom ord. Blander ofte store og små bokstaver i egen skriving. Bruker i liten grad punktum. Kan termen setning. Har opphold mellom ord i skrift. Har ofte riktig bruk av stor bokstav og store skilletegn. Kan termen setning. Har opphold mellom ord i skrift. Har riktig bruk av stor bokstav og store skilletegn. ø Kunne alfabetet utenat ø Kunne ordne ord alfabetisk etter første bokstav Kan ikke alfabetet utenat. Kan alfabetet utenat og kan ordne ord alfabetisk etter første bokstav. Kan alfabetet utenat og kan ordne ord alfabetisk etter første bokstav. ø Kunne hva som er vokaler og hva som er konsonanter Er usikker på begrepene vokaler og konsonanter. Vet hava som er vokaler og hva som er konsonanter. Kan ikke raskt Vet hva som er vokaler og hva som er konsonanter. Kan raskt navngi de Kan ikke navngi vokalene. navngi de ni vokalene. ni vokalene.

3 Strukturere med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Bruke eksempel som grunnlag for egen skriving Skrive enkle fortellende 0 Skrive enkle fortellende 0 Dikte korte fortellinger med utgangspunkt i enkle tegneserier. 0 Vite at en fortelling skal ha Har vanskelig for finne innhold til en kort fortellende tekst. Kan skrive en kort tekst med utgangspunkt i enkle tegneserier, men bruker ikke så mange ord. Kan skape en kort og enkel fortelling. Teksten kjennetegnes av korte setninger og svak tekstbinding. Kan skape en kort og enkel, men mer sammenhengende fortelling. Kan skrive varierte setninger både med hensyn til lengde og struktur. en innledning, en midtdel og en avslutning Skrive med sammenhengende og funksjonell händskrift 0 Skrive bokstaver med riktig skrivebevegelse og i riktig Skriver flere bokstaver med feil skrivebevegelse/-posisjon. posisjon Skriver stavskriftbokstaver i Har begynt å ta i bruk stavskrift i 0 Skrive stavskriftbokstaver øvingssituasjonen egen skriving. 0 Øve på sammenbinding Sgrâk, litteratur og kultur Finne skjønnlitteratur til egen lesing 0 Velge bok til egen lesing /{E Har liten leseinteresse og har vansker med å lete ii bibliotek-kasser og hyller for å Trenger hjelp til å finne bok til egen lesing. Kan gi uttrykk for hva slags bok som er ønskelig (tema, Finner lett bok til egen lesing. Vet hvilke hyller på biblioteket lønner seg å lete i. det finne bok til egen lesing. skriftstørrelse, illustrasjoner, i Avviser ofte tips fra lærer. boktykkelse...)

4 . j FRA LKO6 KJENNETEGN MÅLOPPNÅELSE Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikasjon tilbakemelding i Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige Kan si noe om hva teksten Kan fortelle slik at tingene kommer Kan fortelle slik at tingene kommer klassen. 0 Kunne gjenfortelle handlinga i en tekst de har lest. handlet om. i riktig rekkefølge. i riktig rekkefølge. Alt som er viktig er med. Kan fortelle om egne tanker og erfaringer knyttet til tekstens tilbakemelding samtale med eleven. respons på i tema/innhold. elevarbeid/-aktivitet Bruke et egnet ordforråd til å fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne Skriftlig tilbakemelding på meninger 0 Kunne fortelle om egne opplevelser på en måte som gjør det greit for andre å forstå. Kvier seg for å fortelle. Forteller lite og med få detaljer (eller evt. mange uvesentlige)og svak struktur. Er fortrolig med rollen som forteller. Kan fortelle med bra struktur, og viser gjennom måten det fortelles på bra forståelse for Forteller gjerne. God struktur og mottakerbevissthet. Forteller på en levende måte som elevarbeid. Viser svak forståelse for mottakerens vekker interesse. mottakerens Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner 0 Samtale og diskusjon Kan uttrykke egne meninger, Kan uttrykke egne meninger og Kan uttrykke egne meninger, lytte men lytter i liten grad til lytte til andres. til andres og gi respons. andres. Kan delta i dramatisering; vet når Kan delta idramatisering; vet når 0 Delta i dramatisering. Kvier seg for å delta i egne replikker skal sies, men egne replikker skal sies og prøver å dramatisering. leser/sier disse uten innlevelse i lese/si disse med stemme og situasjonen. intonasjon som passer. Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av. 0 Kunne lese høyt og tydelig Leser utydelig. Leser tydelig. Leser høyt og tydelig. Stopper opp ved punktum. 0 Stoppe opp/ta naturlig Er ikke bevisst på punktum Stopper ofte opp ved punktum. pause ved punktum som markør for å ta en liten pause.

5 Kunne Iese i et lesetempo Leser for sakte(el. raskt)og Har forståelse for at lesetempo er Leser i et tempo som gjør det lett å som gjør det lett for unøyaktig. av betydning for mottakers lytte til. Korrigerer sine feillesinger mottaker å oppfatte forståelse. Mestrer i noen grad å ta spontant. innholdet. hensyn til dette. Skriftlig kommunikas'lon Lese av ulike typer på bokmål med sammenheng og forståelse Lese tekst og kunne svare på spørsmål til innholdet Kan lese korte med enkle setninger. Kan lese og finne svar på enkle spørsmål hvis teksten Kan lese en hel bok med enkel tekst og mange bilder på egen hånd. Kan finne svar på spørsmål der Kan lese en hel bok med litt mer tekst og færre bilder på egen hånd. Kan finne svar på mange ulike spørsmål til innholdet i teksten. har tilpasset vanskegrad. svaret står klart uttrykt i teksten. Går på eget initiativ tilbake i Kan gå tilbake i teksten og finner et teksten for å finne svar man er svar en er usikker på. usikker på. Finne informasjon ved â kombinere ord og illustrasjon i på skjerm og papir Bruke BO når en tekst leses. Begynner å lese tekst direkte uten å bruke tid på bilder og Trenger noen ganger å bli minnet om at bruk av BO påvirker Bruker BO når en tekst leses. Vet at dette er viktig for god overskrift. leseforståelsen positivt. Kan ellers leseforståelse. glemme å fokusere på dette. Skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur. (Komp.mål etter 2.trinn i LK06) Kunne termen setning Kunne bruke opphold mellom ord i skrift Kunne bruke stor bokstav og punktum Kunne bruke spørretegn og utropstegn Kan ikke termen setning. Skriver uten tydelig skille mellom ord. Blander ofte store og små bokstaver i egen skriving. Bruker i liten grad punktum. Kan termen setning. Har opphold mellom ord i skrift. Har ofte riktig og store skilletegn. bruk av stor bokstav Kan termen setning. Har opphold mellom ord i skrift. Har riktig bruk av stor bokstav og store skilletegn. Kunne alfabetet utenat Kunne ordne ord alfabetisk etter første Kan ikke alfabetet utenat. Kan alfabetet utenat og kan ordne ord alfabetisk etter første bokstav. Kan alfabetet utenat og kan ordne ord alfabetisk etter første bokstav. bokstav Kunne hva som er vokaler og hva som er konsonanter Er usikker på begrepene vokaler og konsonanter. Kan ikke navngi vokalene. Vet hva som er vokaler og hva som er konsonanter. navngi de ni vokalene. Kan ikke raskt Vet hva som er vokaler og hva som er konsonanter. de ni vokalene Kan raskt navngi

6 Strukturere med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Bruke eksempel som grunnlag for egen skriving Skrive enkle fortellende 0 Skrive enkle fortellende 0 Dikte korte fortellinger med utgangspunkt i enkle tegneserier. 0 Vite at en fortelling skal ha en innledning, en midtdel og en avslutning Har vanskelig for finne innhold til en kort fortellende tekst. Kan skrive en kort tekst med utgangspunkt i enkle tegneserier, men bruker ikke så mange ord. Er i liten grad bevisst hvilken informasjon vi kan forvente å finne innledningen og avslutningen til en tekst Kan skape en kort og enkel fortelling. Teksten kjennetegnes av korte setninger og svak tekstbinding. Vet hvilken informasjon vi finner i innledning og avslutning. Kan skape en kort og enkel, men mer sammenhengende fortelling. Kan skrive varierte setninger både med hensyn til lengde og struktur. Vet hvilken informasjon vi finneri innledning og avslutning. Kan gjengi essensen i en lest fortellings innledning og avslutning. Skrive med sammenhengende og funksjonell hândskrift 0 Skrive bokstaver med riktig skrivebevegelse og i riktig posisjon 0 Skrive stavskriftbokstaver 0 Øve på sammenbinding Skriver flere bokstaver med feil skrivebevegeise/-posisjon. Skriver stavskriftbokstaver i øvingssituasjonen. Har begynt å ta i bruk stavskrifti egen skriving. Språk, litteratur og kultur Finne skjønnlitteratur til egen lesing 0 Velge bok til egen lesing Har liten leseinteresse og har vansker med å lete ii bibliotek-kasser og hyller for â finne bok til egen lesing. Avviser ofte tips fra lærer. Trenger hjelp til å finne bok til egen lesing. Kan gi uttrykk for hva slags bok som er ønskelig (tema, skriftstørrelse, illustrasjoner, boktykkelse...) Finner lett bok til egen lesing. Vet hvilke hyller på biblioteket lønner seg å lete i. det

7 FRA LK06 KIENNETEGN j VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare og tilbakemelding i reflektere over innholdet i muntlige 0 Kunne gjenfortelle handlinga i en tekst de har lest. Kan si noe om hva teksten handlet om. Kan fortelle slik at tingene kommer i riktig rekkefølge. Kan fortelle slik at tingene kommer i riktig rekkefølge. Alt som er viktig er med. Kan fortelle om egne tanker og klassen. tilbakemelding samtale med i erfaringer knyttet til tekstens eleven. tema/innhold. 0 Vite hva som kjennetegner en gåte og kunne fortelle og forklare gåter for andre Har vanskelig for â skille mellom gåter og vanlige spørsmål. Vet at gåter er spørsmål med lure svar og kan fortelle gåter for andre. Vet hva som kjennetegner en gåte og kan fortelle og forklare gåter for andre. respons på elevarbeid/- aktivitet Bruke et egnet ordforråd til å fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne Skriftlig menlnger v Kunne fortelle om egne opplevelser på en måte som gjør det greit for andre å forstå. Kvier seg for å fortelle. Forteller lite og med få detaljer (eller evt. mange uvesentlige)og svak struktur. Er fortrolig med rollen som forteller. Kan fortelle med bra struktur, og viser gjennom måten det fortelles på bra forståelse for mottakerens Forteller gjerne. God struktur og mottakerbevissthet. Forteller på en levende måte som tilbakemelding elevarbeid. på Viser svak forståelse for vekker interesse. mottakerens Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av. 0 Kunne lese høyt og tydelig Leser utydelig. Leser tydelig. Leser høyt og tydelig. Stopper opp ved punktum. 0 Stoppe opp/ta naturlig Er ikke bevisst på punktum som Stopper ofte opp ved punktum. Leser i et tempo som gjør det lett å pause ved punktum markør for å ta en liten pause. Har forståelse for at lesetempo er av lytte til. Korrigerer sine feillesinger 0 Kunne lese i et lesetempo Leser for sakte(el. raskt)og betydning for mottakers forståelse. spontant. som gjør det lett for mottaker å oppfatte unøyaktig. Mestrer i noen grad å ta hensyn til dette. innholdet.

8 Skriftlig kommunikasjon Lese av ulike typer på bokmål med sammenheng og forståelse Kan lese korte med enkle setninger. Kan lese en hel bok med enkel tekst og mange bilder på egen hånd. Kan lese en hel bok med litt mer tekst og færre bilder på egen hånd. 0 Lese tekst og kunne svare på spørsmål til innholdet Kan lese og finne svar på enkle spørsmål hvis teksten har tilpasset vanskegrad. Kan finne svar på spørsmål der svaret står klart uttrykt i teksten. Kan gå tilbake i teksten og finner et Kan finne svar på mange ulike spørsmål til innholdet i teksten. Går på eget initiativ tilbake i teksten svar en er usikker på. for å finne svar man er usikker på. 0 Kunne stille-lese i bok tilpasset eget lesenivå. Har vanskelig for å konsentrere seg om teksten i boka. Klarer å lese konsentrert i mer enn 15 minutter i bok tilpasset eget Er lesemotivert og kan lese lenge i bok tilpasset eget lesenivå. Går fort lei. lesenivå. Vil bare lese bøker som er svært enkle i forhold til eget lesenivå. Finne informasjon ved â kombinere ord og illustrasjon i på skjerm og papir 0 Bruke BO når en tekst leses. Begynner å lese tekst direkte uten å bruke tid på bilder og Trenger noen ganger å bli minnet om at bruk av BO påvirker Bruker BO når en tekst leses. Vet at dette er viktig for god leseforståelse. overskrift. leseforståelsen positivt. Kan ellers glemme å fokusere på dette. Skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen hàndskrift og på tastatur. (Kompmål etter 2.trinn i LK06) 0 Beherske vanlige ord med e for æ. 0 Beherske ordene de og det. 0 Beherske spørreord med hv Har som regel Iydrett skriving, både der æ-lyd skrives med e, av ordene de og det og spørreord med hv. Behersker noen vanlige ord med e for æ. Skriver de og det riktig. Har fortsatt ikke konsekvent riktig skriving av spørreordene med hv. Behersker vanlige ord med e for æ, riktig skriving av ordene de og det og spørreord med hv.

9 Strukturere med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Bruke eksempel som grunnlag for egen skriving Skrive enkle fortellende 0 Skrive enkle fortellende 0 Vite at en fortelling skal ha en innledning, en midtdel og en avslutning Har vanskelig for finne innhold til en kort fortellende tekst. Kan skrive en kort tekst med utgangspunkt i enkle tegneserier, men bruker ikke så mange ord. Er i liten grad bevisst hvilken informasjon vi kan forvente å finne innledningen og avslutningen til en tekst Kan skape en kort og enkel fortelling. Teksten kjennetegnes av korte setninger og svak tekstbinding. Vet hvilken informasjon vi finner i innledning og avslutning. Kan skape en kort og enkel, men mer sammenhengende fortelling. Kan skrive varierte setninger både med hensyn til lengde og struktur. Vet hvilken informasjon vi finner i innledning og avslutning. Kan gjengi essensen i en lest fortellings innledning og avslutning. 0 Skrive brev Har vanskelig for å ordlegge seg og finne passe innhold til brev til en man kjenner. Kan skrive et enkelt brev til en man kjenner Kan skrive et brev til en man kjenner. Har gode ideer til hva det passer å fortelle og spørre om i brevet, og hvordan brevet kan innledes og avsluttes Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift 0 Skrive bokstaver med riktig skrivebevegelse og i riktig posisjon 0 Skrive stavskriftbokstaver 0 Øve på sammenbinding Skriver flere bokstaver med feil skrivebevegeise/-posisjon. Skriver stavskriftbokstaver i øvingssituasjonen Har begynt å ta i bruk stavskrift i egen skriving. Sgråk, litteratur og kultur Finne skjønnlitteratur til egen lesing 0 Velge bok til egen lesing Har liten leseinteresse og har vansker med â lete i i bibliotek-kasser og hyller for å finne bok til egen lesing. Avviser ofte tips fra lærer. Trenger hjelp til å finne bok til egen lesing. Kan gi uttrykk for hva slags bok som er ønskelig (tema, skriftstørrelse, illustrasjoner, boktykkelse...) Finner lett bok til egen lesing. Vet hvilke hyller på biblioteket det lønner seg å lete i.

10 NRSK 4.periode:1fJl ne 9-17,:-_" V u.: _ ' w.. i» MÅL FRA LK06 KJENNETEGN PA MÃLOPPNÃELSE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikasion Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige 0 Kunne gjenfortelle handlinga i en tekst de har lest. 0 Vite hva som kjennetegner en gåte og kunne fortelle og forklare gåter for andre Kan si noe om hva teksten handlet om. Har vanskelig for å skille mellom gåter og vanlige spørsmål. Kan fortelle slik at tingene kommer i riktig rekkefølge. Vet at gåter er spørsmål med lure svar og kan fortelle gåter for andre. Kan fortelle slik at tingene kommer i riktig rekkefølge. Alt som er viktig er med. Kan fortelle om egne tanker og erfaringer knyttet til tekstens tema/innhold. Vet hva som kjennetegner en gåte og kan fortelle og forklare gåter for andre. tilbakemelding i klassen. tilbakemelding i samtale med eleven. respons på elevarbeid/- aktivitet Bruke et egnet ordforråd til å fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger 0 Kunne fortelle om egne opplevelser på en måte som gjør det greit for andre å forstå. Kvier seg for å fortelle. Forteller (eller evt. mange uvesentlige)og lite og med få detaljer svak struktur. Viser svak forståelse for Er fortrolig med rollen som forteller. Kan fortelle med bra struktur, og viser gjennom måten det fortelles på bra forståelse for mottakerens Forteller God struktur gjerne. og mottakerbevissthet. Forteller på en levende måte som vekker interesse. Skriftlig tilbakemelding elevarbeid. på mottakerens Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner 0 Samtale og diskusjon Kan uttrykke egne meninger, men lytter i liten grad til andres. Kan uttrykke egne meninger og lytte til andres. Kan uttrykke egne meninger, lytte til andres og gi respons. 0 Delta i dramatisering. Kvier seg for å delta i dramatisering. Kan delta i dramatisering; vet når egne replikker skal sies, men leser/sier disse uten innlevelse i situasjonen. Kan delta i dramatisering; vet når egne replikker skal sies og prøver å lese/si disse med stemme og intonasjon som passer.

11 0 Samarbeide om å lage Kan i korte tidsrom samhandle Kan holde fokus på og samhandle Kan formidle ideer til hva og på rorbu med andre om å løse en felles om felles arbeid når dette er har hvilken måte noe kan gjøres. oppgave. enkel og tydelig struktur. Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av. 0 Kunne lese høyt og tydelig 0 Stoppe opp/ta naturlig pause ved punktum Leser utydelig. Er ikke bevisst på punktum som markør for å ta en liten pause. Leser tydelig. Stopper ofte opp ved punktum. Har forståelse for at lesetempo er av Leser høyt og tydelig. Stopper opp ved punktum. Leser i et tempo som gjør det lettå lytte til. Korrigerer sine feillesinger 0 Kunne lese i et lesetempo Leser for sakte(el. raskt)og betydning for mottakers forståelse. spontant. som gjør det lett for unøyaktig. Mestrer i noen grad å ta hensyn til mottaker å oppfatte dette. innholdet. Skriftlig kommunikasjon Lese av ulike typer pâ bokmål Kan lese korte med Kan lese en hel bok med enkel tekst Kan lese en hel bok med litt mer med sammenheng og forståelse enkle setninger. og mange bilder på egen hånd. tekst og færre bilder på egen hånd. 0 Lese tekst og kunne svare på spørsmål til innholdet Kan lese og finne svar på enkle spørsmål hvis teksten har Kan finne svar på spørsmål der svaret står klart uttrykt i teksten. Kan finne svar på mange ulike spørsmål til innholdet i teksten. tilpasset vanskegrad. Kan gå tilbake i teksten og finner et Går på eget initiativ tilbake i teksten svar en er usikker på. for å finne svar man er usikker på. 0 Kunne stille-lese i bok tilpasset eget lesenivå. Har vanskelig for â konsentrere seg om teksten i boka. Går fort Klarer å lese konsentrert i mer enn 15 minutter i bok tilpasset eget Er lesemotivert og kan lese lenge i bok tilpasset eget lesenivå. lei. lesenivå. Vil bare lese bøker som er svært enkle i forhold til eget lesenivå. Finne informasjon ved á kombinere ord og illustrasjon i på skjerm og papir 0 Bruke BO når en tekst leses. Begynner å lese tekst direkte uten å bruke tid på bilder og overskrift. Trenger noen ganger å bli minnet om at bruk av BO påvirker leseforståelsen positivt. Kan ellers Bruker BO når en tekst leses. Vet at dette er viktig for god leseforståelse. glemme å fokusere på dette.

12 Skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen hándskrift og på tastatur. (Komp.mål etter 2.trinn i LKO6) 0 Beherske vanlige ord med stum g, stum d, u for o og ord med ng. Har lydrett skriving av ord med stum g, stum d og u for o. Behersker vanlige ord med ng. Skriver ofte ord med stum g, stum d, og u for o riktig. Behersker vanlige ord med ng. Behersker vanlige ord med stum g, stum d, u for o og ord med ng. Strukturere med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Bruke eksempel som grunnlag for egen skriving Skrive enkle fortellende 0 Skrive enkle fortellende Har vanskelig for finne innhold til en kort fortellende tekst. Kan skrive en kort tekst med Kan skape en kort og enkel fortelling. Teksten kjennetegnes av korte setninger og svak tekstbinding. Kan skape en kort og enkel, men mer sammenhengende fortelling. Kan skrive varierte setninger både utgangspunkt i enkle med hensyn til lengde og struktur. tegneserier, men bruker ikke så mange ord. 0 Vite at en fortelling skal ha en innledning, en midtdel og en avslutning Er i liten grad bevisst hvilken informasjon vi kan forvente å finne innledningen og Vet hvilken informasjon vi finner i innledning og avslutning. Vet hvilken informasjon vi finneri innledning og avslutning. Kan gjengi essensen i en lest fortellings avslutningen til en tekst innledning og avslutning. 0 Skrive e-post Er avhengig av mye hjelp for å Kan med litt støtte logge inn, lete Kan logge inn, lete opp hvor man logge inn, lete opp hvor man opp hvor man starter en ny melding, starter en ny melding, skrive inn starter en ny melding, skrive skrive inn mottaker og sende. Kan mottaker og sende. Kan skrive inni inn mottaker og sende. skrive inn i emnefeltet. Innleder og emnefeltet. Innleder og avslutter e- avslutter e-posten som et vanlig posten som et vanlig brev. brev. Skrive med sammenhengende og funksjonell hándskrift 0 Skrive bokstaver med riktig skrivebevegelse og i riktig Skriver flere bokstaver med feil skrivebevegelse/-posisjon. posisjon 0 Skrive stavskriftbokstaver 0 Øve på sammenbinding Skriver stavskriftbokstaver i øvingssituasjonen Har begynt å ta i bruk stavskrift i egen skriving.

13 Sgråk, litteratur og kultur Finne skjønnlitteratur til egen lesing Velge bok til egen lesing Har liten leseinteresse og har vansker med å lete i Trenger hjelp til å finne bok til egen lesing. Kan gi uttrykk for hva slags Finner lett bok til egen lesing. Vet hvilke hyller på biblioteket det bibliotek-kasser og hyller for å bok som er ønskelig (tema, lønner seg å lete i. finne bok til egen lesing. skriftstørrelse, illustrasjoner, Avviser ofte tips fra lærer. boktykkelse...)

14 NORSK 5.periode Ukene trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÅLoPPNÃELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikasjon Lytte etter, gjenfortelle, forklare og tilbakemelding i reflektere over innholdet i muntlige 0 Kunne gjenfortelle handlinga i en tekst de har lest. ~ Kan si noe om hva teksten handlet om. Kan fortelle slik at tingene kommer i riktig rekkefølge. Kan fortelle slik at tingene kommer i riktig rekkefølge. Alt som er viktig er med. Kan fortelle om egne tanker og klassen. tilbakemelding samtale med i erfaringer knyttet til tekstens eleven. 0 Vite hva som kjennetegner en gåte og kunne fortelle og forklare gåter for andre Har vanskelig for å skille mellom gåter og vanlige spørsmål. Vet at gåter er spørsmål med lure svar og kan fortelle gåter for andre. tema/innhold. Vet hva som kjennetegner en gåte og kan fortelle og forklare gåter for andre. respons eievarbeid/- aktivitet på Bruke et egnet ordforråd til å fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne Skriftlig meninger o Kunne fortelle om egne opplevelser på en måte som gjør det greit for andre å forstå. Kvier seg for å fortelle. Forteller lite og med få detaljer (eller evt. mange uvesentlige)og svak struktur. Er fortrolig med rollen som forteller. Kan fortelle med bra struktur, og viser gjennom måten det fortelles på bra forståelse for mottakerens Forteller gjerne. God struktur og mottakerbevissthet. Forteller på en levende måte som tilbakemelding elevarbeid. på Viser svak forståelse for vekker interesse. mottakerens Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner 0 Samtale og diskusjon Kan uttrykke egne meninger, Kan uttrykke egne meninger og lytte Kan uttrykke egne meninger, lytte til men lytter i liten grad til til andres. andres og gi respons. andres. 0 Delta i dramatisering. Kvier seg for å delta i Kan delta i dramatisering; vet når Kan delta i dramatisering; vet når dramatisering. egne replikker skal sies, men leser/sier disse uten innlevelse i egne replikker skal sies og prøver å lese/si disse med stemme og situasjonen intonasjon som passer

15 a Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av. 0 Kunne lese høyt og tydelig 0 Stoppe opp/ta naturlig pause ved punktum Leser utydelig. Er ikke bevisst på punktum som markør for å ta en liten pause. Leser tydelig. Stopper ofte opp ved punktum. Har forståelse for at lesetempo er av Leser høyt og tydelig. Stopper opp ved punktum. Leser i et tempo som gjør det lett å lytte til. Korrigerer sine feillesinger 0 Kunne lese i et lesetempo som gjør det lett for mottaker å oppfatte Leser for sakte(el. raskt)og unøyaktig. betydning for mottakers forståelse. Mestreri noen grad å ta hensyn til dette. spontant. innholdet. Skriftlig kommunikasjon Lese av ulike typer på bokmål med sammenheng og forståelse 0 Lese tekst og kunne svare på spørsmål til innholdet Kan lese korte med enkle setninger. Kan lese og finne svar på enkle spørsmål hvis teksten har Kan lese en hel bok med enkel tekst og mange bilder på egen hånd. Kan finne svar på spørsmål der svaret står klart uttrykt i teksten. Kan lese en hel bok med litt mer tekst og færre bilder på egen hånd. Kan finne svar på mange ulike spørsmål til innholdet i teksten. tilpasset vanskegrad. Kan gå tilbake i teksten og finner et Går på eget initiativ tilbake i teksten svar en er usikker på. for å finne svar man er usikker på. 0 Kunne stille-lese i bok tilpasset eget lesenivå. Har vanskelig for å konsentrere seg om teksten i boka. Går fort Klarer å lese konsentrert i mer enn 15 minutter i bok tilpasset eget Er lesemotivert og kan lese lenge i bok tilpasset eget lesenivå. lei. lesenivå. Vil bare lese bøker som er svært enkle i forhold til eget lesenivå. Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i på skjerm og papir 0 Bruke BO når en tekst leses. Begynner å lese tekst direkte uten å bruke tid på bilder og Trenger noen ganger å bli minnet om at bruk av BO påvirker Bruker BO når en tekst leses. Vet at dette er viktig for god leseforståelse. overskrift. leseforståelsen positivt. Kan ellers glemme å fokusere på dette. Gjenkjenne og bruke språklige Har vanskelig for å gjenkjenne Kan lage enkle setninger der de Kan lage enkle setninger der de virkemiddel som rim, gjentakelse og enkle språklige bilder. og bruke språklige virkemiddel. bruker språklige virkemiddel. bruker språklige virkemiddel.

16 Strukturere med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Bruke eksempel som grunnlag for egen skriving Skrive enkle fortellende 0 Skrive enkle fortellende Har vanskelig for finne innhold til en kort fortellende tekst. Kan skrive en kort tekst med utgangspunkt i enkle tegneserier, men bruker ikke så mange ord. Kan skape en kort og enkel fortelling. Teksten kjennetegnes av korte setninger og svak tekstbinding. Kan skape en kort og enkel, men mer sammenhengende fortelling. Kan skrive varierte setninger både med hensyn til lengde og struktur. 0 Vite at en fortelling skal ha en innledning, en midtdel og en avslutning Er i Iiten grad bevisst hvilken informasjon vi kan forvente å finne innledningen og avslutningen til en tekst Vet hvilken informasjon vi finner i innledning og avslutning. Vet hvilken informasjon vi finner i innledning og avslutning. Kan gjengi essensen i en lest fortellings innledning og avslutning. Skrive med sammenhengende og funksjonell hàndskrift 0 Skrive bokstaver med riktig skrivebevegelse og i riktig posisjon 0 Skrive stavskriftbokstaver 0 Øve på sammenbinding Skriver flere bokstaver med feil skrivebevegelse/-posisjon. Skriver stavskriftbokstaver i øvingssituasjonen Har begynt å ta i bruk stavskrift i egen skriving. Språk, litteratur og kultur Beskrive ordklasser og deres funksjon 0 Kunne identifisere og selv finne substantiv, verb og adjektiv Behersker ikke begrepene, men kan plassere ord i rett kategori i oppgaver der bare substantiv, verb og adjektiv er representert. Kan identifisere og selv finne substantiv, verb og adjektiv. Kan identifisere og selv finne substantiv, verb og adjektiv. 0 Kunne beskrive gjenstander og personer ved hjelp av adjektiv Bruker i liten grad adjektiver når gjenstander og personer beskrives. Kan beskrive gjenstander og personer ved hjelp av adjektiv i muntlig tale. Bruker dette i noen grad i eget skriftlig arbeid. Beskriver ofte gjenstander og personer ved hjelp av adjektiv; også i eget skriftlig arbeid.

17 Finne skjønnlitteratur til egen lesing Velge bok til egen lesing Har liten leseinteresse og Trenger hjelp til å finne bok til egen Finner lett bok til egen lesing. har vansker med å lete ii lesing. Kan gi uttrykk for hva slags Vet hvilke hyller på biblioteket det bibliotek-kasser og hyller for å bok som er ønskelig (tema, lønner seg å lete i. finne bok til egen lesing. skriftstørrelse, illustrasjoner, Avviser ofte tips fra lærer. boktykkelse...)

Årsplan i norsk for 3. klasse Skoleåret: Kaldfjord skole (Med forbehold om endringer)

Årsplan i norsk for 3. klasse Skoleåret: Kaldfjord skole (Med forbehold om endringer) Årsplan i norsk for 3. klasse Skoleåret: 2018-2019 Kaldfjord skole (Med forbehold om endringer) Kompetansemål etter 4. klasse. Muntlig kommunikasjon Eleven skal kunne: lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, Ersfjordbotn skole,

Årsplan i norsk 3. trinn, Ersfjordbotn skole, Årsplan i norsk 3. trinn, Ersfjordbotn skole, 2015-2016 Læreverk: Zeppelin 3. Språkbok og lesebok. Akka, bakka., Stavskrift, Leseforståelse og andre oppgaver fra ulike bøker. Periode Kompetansemål Innhold

Detaljer

Årsplan Norsk 3.trinn, Salto.

Årsplan Norsk 3.trinn, Salto. Årsplan Norsk 3.trinn, Salto. Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Læringsmål/Kriterier fra Sfj.kom. (eleven skal kunne...) 35 36 37 Ny Start Side 4 23 Stor forbokstav Setninger Jeg-fortelling Tonefall

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 3 og Zeppelin lesebok 3, samt tilhørende arbeidshefter. Læringstrategier/ Mnd Læreplanmål

Detaljer

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving.

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. Halvårsplan i norsk våren 2017 Bogafjell skole Ukenummer: Tema: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Elevene skal kunne: 1 Kap 24: Ukedagene - Kunne lese tekster av ulike typer -

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2015/16 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2018-2019 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 3. Lærer: Ane Bårdsen Kompetansemål etter 4.trinn: Muntlig Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3. og 4. trinn A - plan

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3. og 4. trinn A - plan RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3. og 4. trinn A - plan Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget),

Detaljer

Læreplan i norsk Sira skole

Læreplan i norsk Sira skole Læreplan i norsk Sira skole Læringsmål i norsk for 1. klasse lytte til høytlesning og kunne lytte til andre som forteller lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om disse leke og improvisere

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 Fag: Norsk Trinn: 3.trinn høst 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 41 34-42 Ny start Fritid Jeg er så sysgjerrig Lesing/leselekser HØSTFERIE Opphold mellom ordene Setning,

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 3. trinn 2014/2015

Halvårsplan/årsplan i norsk for 3. trinn 2014/2015 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-34 -lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige -bruke ulike typer notater og eksempel som grunnlag for egen skriving Halvårsplan/årsplan

Detaljer

Lesestrategi Førlesing. Lære å bruke BOI. Lesestrategier under lesing. Arbeide med gjenfortelling. Lesestrategier etter skriving.

Lesestrategi Førlesing. Lære å bruke BOI. Lesestrategier under lesing. Arbeide med gjenfortelling. Lesestrategier etter skriving. Årsplan i norsk 3.trinn 2017/18 Uke Kompetansemål Læringsmål Grunnl. ferdigheter Læremiddel Sider VFL 33 Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. Strukturere

Detaljer

Årsplan i norsk 4.klasse 2019/2020

Årsplan i norsk 4.klasse 2019/2020 Overordnet plan for fagene Fag: Norsk Trinn: 4. trinn Skole: Årnes Lærer: Svein Bernhard Aas År: 2019-2020 Lærestoff: Zeppelin språkbok 4 m/arb.bok, Zeppelin lesebok 4 m/arb.bok, Zeppelin skriftforming

Detaljer

Årsplan i Norsk 3.trinn 2018/2019. lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster

Årsplan i Norsk 3.trinn 2018/2019. lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster Årsplan i Norsk 3.trinn 2018/2019 Tidspunkt Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året: Vurderingsmetoder gjennom året: August september Tema: Sommer Grammatikk: Sammensatte

Detaljer

-Veiledet lesing -Skriftlige oppgaver -Praktiske oppgaver -Digitale oppgaver. Alfabetet: -Vokaler og konsonanter. -Alfabetisk rekkefølge

-Veiledet lesing -Skriftlige oppgaver -Praktiske oppgaver -Digitale oppgaver. Alfabetet: -Vokaler og konsonanter. -Alfabetisk rekkefølge Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategier og vurderingsformer Muntlig kommunikasjon: Elevene skal kunne: Uke 34 Uke 35 TIEY: -Samhandle med andre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

Årsplan i norsk for 4.årstrinn Skoleåret 2015/2016

Årsplan i norsk for 4.årstrinn Skoleåret 2015/2016 Kompetansemål etter 4.årstrinn: Årsplan i norsk for 4.årstrinn Skoleåret 2015/2016 «Årsplanen er et levende dokument. Det er vanskelig å tidfeste alt, endringer kan komme» Muntlig Kommunikasjon: Skriftlig

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering Årsplan i norsk 3. trinn 2016-2017 Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34 35 36 37 38 39 40 41 Høstferie Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering,

Detaljer

Å rsplan i norsk 3.trinn

Å rsplan i norsk 3.trinn Å rsplan i norsk 3.trinn 2017 2018 33 34 35 36 Muntlig kommunikasjon (LK06) variere bruke et egnet ordforråd til å faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Skriftlig kommunikasjon

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lokal læreplan Lærebok: Antall uker 6 uker Tema: 1 Skolestart Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lærebok. Annet lærestoff. Zeppelin

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Lokal læreplan i norsk Trinn 3 Periodeplan 1. Kompetansemål

Lokal læreplan i norsk Trinn 3 Periodeplan 1. Kompetansemål Lokal læreplan i norsk Trinn 3 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Grunnskole NORSK. Overordnet plan for fagene. Fag: Trinn: 4. Skole: Å Barneskole. År: 2018/2019. Grunnleggende ferdigheter (GRF) Generell del (GD)

Grunnskole NORSK. Overordnet plan for fagene. Fag: Trinn: 4. Skole: Å Barneskole. År: 2018/2019. Grunnleggende ferdigheter (GRF) Generell del (GD) Grunnleggende ferdigheter (GRF) a) Å kunne uttrykke seg muntlig b) Å kunne uttrykke seg skriftlig c) Å kunne lese d) Å kunne regne e) Å kunne bruke digitale verktøy Generell del (GD) 1) Det meningssøkende

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

jeg vet hva en setning er. Jeg vet at setninger begynner med stor bokstav. Jeg kan finne punktum i ensetning.

jeg vet hva en setning er. Jeg vet at setninger begynner med stor bokstav. Jeg kan finne punktum i ensetning. Spørretegn og utropps tegn Setning, stor bokstav og punktum Opphold mellom ord Halvårsrsplan i norsk 3. trinn 2017/2018 34 Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Lytte etter, gjenfortelle,

Detaljer

Årsplan i norsk 4. trinn,

Årsplan i norsk 4. trinn, Årsplan i norsk 4. trinn, 2018-2019 Eidsvåg skole * Planen er todelt; først kommer en oversikt over hvordan man arbeider gjennom hele året med kompetansemålene innenfor de tre hovedområdene Muntlig kommunikasjon,

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Å rsplan i norsk 3.trinn

Å rsplan i norsk 3.trinn Å rsplan i norsk 3.trinn 2018 2019 Lærere: Maria Flesjå Sivertsen og Lena Gauksås Læreverk: Salto (Gyldendal), Jeg lærer stavskrift (Damm) Nettressurser: http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samlesideoverom/overom3a

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

Obj109. I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Obj109. I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen. Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2013/14 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter. Vi repeterer alfabetet. Vokaler og konsonanter.

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter. Vi repeterer alfabetet. Vokaler og konsonanter. ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 3 Fag: Norsk Utarbeidet av: Lars og Therese Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 36 37 38 39 40 41 Skrive med sammenhengende og funksjonell

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Unneberg skole. Fortellerstund Klassens time Møter i forbindelse med elevråd Leker i klasserom, gymsal og på tur Rollespill

Unneberg skole. Fortellerstund Klassens time Møter i forbindelse med elevråd Leker i klasserom, gymsal og på tur Rollespill Unneberg skole ÅRSPLAN I NORSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne samhandle med andre lek, dramatisering, samtale og diskusjoner. forstå noe svensk og dansk tale. lytte etter, gjenfortelle,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Årsplan Norsk trinn N Uke 33 34 35 36 37 38 39 Tema ør vi leser Mens vi leser, tankekart ompetansemål muntlige muntlige tter at vi har lest, tankekart muntlige akta og skjønnlitteratur samtale om faglige

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan «Norsk»

Årsplan «Norsk» Årsplan «Norsk» 2019-2020 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Bao Nguyen, Marianne Beichmann, Karin Macé Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt Innhold Muntlig kommunikasjon -lytte

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: SLS Astrid Lindgren Trinn: 6. klasse Tidsramme: Fire uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN KOMPETANSEMÅL: Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå,

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s.

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s. ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Else Brit og Margrete Læreverk: Zeppelin UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 18. august - lytte, ta ordet etter tur og gi

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur HALVÅRSPLAN Trinn: 2. Periode: Høst FAG: Norsk Område Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1

Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1 Lokal læreplan i norsk Trinn 2 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem samtale

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON forstå noe svensk og dansk tale samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon bruke et egnet ordforråd til å samtale

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER jeg kan/jeg vet Bli kjent. Jeg kan beskrive noen Repetisjon av

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER jeg kan/jeg vet Bli kjent. Jeg kan beskrive noen Repetisjon av RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2018/2019 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og øve opp lesehastigheten.

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e Uk e Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff 1 - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i riktig i bokstavhuset. samtaler Jeg kan fortelle

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2015-16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterære tekster. På

Detaljer

Halvårsplan våren 2016. - spørreord - beskjed eller liste - gåter - dagbok

Halvårsplan våren 2016. - spørreord - beskjed eller liste - gåter - dagbok 4-7 skrive med sammenhengende og. samtale om innhold og form i sammensatte samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med Veke/ Månad Veke 33-51 Veke 44-46 Felles tema Thorbjørn Egner, 1.-4. klasse. KOMPETANSEMÅL Kompetansemål etter 4. klasse (LK06) Elevane skal kunne Munnleg kommunikasjon Lytte til, fortelje, forklare og

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 UKE TEMA LÆRINGSMÅL KOMPETANSEMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 34 35 36 SB: Å lese høyt - Å lese høyt for andre. Å skrive replikker/ Mer om replikker dialog, ordrett, replikk,

Detaljer

Årsplan Zeppelin 3 Bokmål

Årsplan Zeppelin 3 Bokmål bli kjent med språkboka bli seg bevisst ord i tale kunne bruke opphold mellom ord i skrift kunne gjenkjenne og selv lage sammensatte ord kunne bruke tastatur i egen skriving kunne bruke termen setning

Detaljer

Lokal læreplan norsk 1. trinn

Lokal læreplan norsk 1. trinn Lokal læreplan norsk 1. trinn Lærebok: Zeppelin start, Zeppelin A Antall uker Hele året Tema: SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON ( innlæring av lyder og bokstaver) Læringsstrategi Tankekart Lærebok. Annet lærestoff.

Detaljer

1 Opphold mellom ord, s. 6. 2 Setning, stor bokstav, punktum, s. 8. 3 Spørretegn, utropstegn, s. 10. 4 Stor forbokstav i fornavn og etternavn, s.

1 Opphold mellom ord, s. 6. 2 Setning, stor bokstav, punktum, s. 8. 3 Spørretegn, utropstegn, s. 10. 4 Stor forbokstav i fornavn og etternavn, s. Årsplan 3 Kunnskapsmål til bli kjent med a bli seg bevisst ord i tale lære å bruke opphold mellom ord i skrift lære å gjenkjenne og selv lage sammensatte ord lære termen setning lære å bruke stor bokstav

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon - lese av ulike - gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse,

Detaljer

Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål

Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål 34 35 Jeg kan! Fortelling Alfabetet Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Kan skrive en kort fortelling. opplevelser,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15 Obj111 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med en skriftlig oppgave innen sjangeren sakprosa/fagtekst eller skjønnlitterær tekst.

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter. årstrinn kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk HALVÅRSPLAN Trinn: Periode: VÅR FAG: Norsk Område Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere

Detaljer

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om.

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om. Årsplan 2.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 33 Skolestart Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan fortelle om en

Detaljer

Årsplan Norsk skoleåret

Årsplan Norsk skoleåret Årsplan Norsk skoleåret 2019-2020 4. trinn, Selma Hartsuijker, Nora Madeleine Aanonsen, Åshild Ruud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt

Detaljer

Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Opphald mellom ord.

Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Opphald mellom ord. Årsplan i Norsk for 3.årssteg Ve ke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Opphald mellom ord. 35 Setning, stor bokstav, punktum. 36 Spørjeteikn, utropsteikn 37 Stor forbokstav i

Detaljer

2017/2018 Årsplaner i norsk 3. trinn Salto

2017/2018 Årsplaner i norsk 3. trinn Salto 2017/2018 Årsplaner i norsk 3. trinn Salto (då mykje er kopiert frå Salto si nettside og Udir.no er mykje av dette på bokmål) Læreplan i norsk- Kompetansemål etter 4. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Årsplan i Norsk, 5.trinn

Årsplan i Norsk, 5.trinn Årsplan i Norsk, 5.trinn 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 LES OG LÆR Alfabetet - å bli en bedre leser - å skille skjønnlitteratur

Detaljer

språkbok 1 Opphold mellom ord, s. 6 2 Setning, stor bokstav, punktum, s. 8 3 Spørretegn, utropstegn, s. 10

språkbok 1 Opphold mellom ord, s. 6 2 Setning, stor bokstav, punktum, s. 8 3 Spørretegn, utropstegn, s. 10 Årsplan 3 Uke lesebok 34 35 36 bli kjent med a bli seg bevisst ord i tale lære å bruke opphold mellom ord i skrift lære å gjenkjenne og selv lage sammensatte ord lære termen setning lære å bruke stor bokstav

Detaljer

Unneberg skole. Leselekser og felles arbeid i klassen. Lesing, lytting, se ord på tavla.

Unneberg skole. Leselekser og felles arbeid i klassen. Lesing, lytting, se ord på tavla. Unneberg skole ÅRSPLAN I NORSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, meningsbærende elementer og ord. sette ord på egne følelser

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn og gruppe: 2ab Lærer: Lena Rygg og Kristin U. Svartveit Uke Årshjul 33 34 35 36 37 38 39 Hovedtema Kompetansemål Delmål

Detaljer

Årsplan «Norsk»

Årsplan «Norsk» Årsplan «Norsk» 2016-2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Elisabet B. Langeland, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer