PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET"

Transkript

1 PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1

2 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride: Prsjektet Det eventyrlige Vesterårslammet har jbbet fr å bygge samhld g samarbeid fr sauenæringen i Vesterålen. Målet med prsjektet var å skape økt lønnsmhet g løfte sauenæringen ved å øke prduksjnen, bidra til rekruttering, g gjennmføre knkrete g målrettede tiltak. Sluttrapprten er tar fr seg ei evaluering av prsjektet g mer detaljert versikt ver tiltakene. Glenn Peter Knædal Prsjektleder 2

3 Sammendrag Prsjektet har jbbet med: - Øke kmpetanse, g gjennm det lønnsmhet fr sauenæringen - Tilrettelegging fr samhld g samarbeid - Øke rekruttering til næringa - Viderefredling av prdukter - Nettverksbygging Målet med prsjektet var å skape økt lønnsmhet g et løft i sauenæringa i Vesterålen ved å øke prduksjnen, bidra til rekruttering gjennm en prsjektperide på tre år. I løpet av prsjektperiden er en rekke ulike tiltak blitt gjennmført med mål m øke prduksjnen av lam i Vesterålen med 20 % innen Prsjektet har ikke nådd målet i frhld til å øke prduksjnen av lam i Vesterålen. Men prsjektet har bidratt til å gi næringa et slid løft. Prsjektet har i str grad ppnådd alle delmålene. I løpet av prsjektperiden har vi skapt en samlingsplass g blitt et nettverksenter fr næringsutøverne i Vesterålen. Prsjektet har bygget et tett g gdt fagmiljø mellm bønder, fagmiljøer g frskingsmiljøer langt utver Vesterålens grenser. Kmpetansen til næringen har økt gjennm ei sterkt g aktiv deltakelse på arrangementene sm ble arrangert i prsjektperiden. Interessen fr prsjektet har gså økt gjennm hele prsjektperiden. I alt arrangerte prsjektet 30 arrangementer g møter, samt en rekke andre tiltak fr sauenæringen i Vesterålen. Næringen har signaliserte prsjektet sm svært vellykket g har et ønske m å videreføre aktiviteten. På bakgrunn av dette anses prsjektet sm vellykket, selv m målet m økt prduksjn av sau g lam i Vesterålen ikke er nådd. Prsjektvurdering Prsjektvurdering Alt gikk etter plan, Ne prblemer, Betydelig avvik fra plan Ressurser Budsjett Milepæler Aktiv deltagelse i prsjektet Synliggjøring av prsjektet Målppnåelse Helhet 3

4 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 5 Organisering av prsjektet... 5 Styringsgruppen... 6 Samarbeidspartnere i prsjektet... 6 Øknmi... 7 Gjennmførte aktiviteter... 7 Samarbeidsprsjekter Arktisk kmpetansesenter fr sau Prsjekt «Imunstatus hs lam» Andre aktiviteter sm prsjektet har tatt del i Annet arbeid i prsjektet Prfilering av prsjektet Målppnåelse g evaluering av prsjektet Effektmål Effektmål Delmål 1a) Delmål 1 b) Delmål 1c) Delmål 1 d) Hva må til fr å øke prduksjnen av lammekjøtt i Vesterålen?

5 Bakgrunn Initiativet til å løfte frem sauenæringa i Vesterålsreginen km pprinnelig Bø kmmune. De så behv fr å tilføre ekstra ressurser fr å ta tak i nen vesentlig utfrdringer. Satsinga var ment å dekke mer enn Bø, g henvendelsen ble gjrt til hele reginen. Vesterålen har pplevd en avskalling i næringa, da sauedriften har vært g er en del av en mangsyslerikultur med røtter tilbake til fiskarbndetida. Verden trenger mat g Vesterålen har et strt ptensial til å bidra med verdens beste kjøtt fra lam sm har gått på verdens mest næringsrike kyst- g fjellbeiter. Vesterålen har: frdige utmarksbeiter tilnærmet rvdyrfrie beiter gdt avlsmateriale stedvis ledige dyrkajrdressurser ei aktiv g seriøs sauenæring Organisering av prsjektet Prsjektet har vært gjennmført med prsjektleder i 100 % stilling. Prsjektansvar, med ansvar fr øknmi g arbeidsgiveransvar av prsjektet, ble lagt til Landbrukstjenesten Midtre Hålgaland. Prsjektet ble tidlig i ppstartsfasen rganisert med en styringsgruppe sm best av representanter fra næringen, kmmunene, Landbrukstjenesten M. H., g Nrtura. Gårdbrukerne Samarbeidspartnere Landbrukstjenesten MH Styringsgruppen Prsjektleder Figur 1: Organisasjnsmdell av prsjektet 5

6 Styringsgruppen best av: Bjørn-Arne Skglund Gårdbruker i Andøy Leder i styringsgruppen Arild Jakbsen Landbrukstjenesten Midtre Hålgaland Geir Amundsen Gårdbruker i Hadsel g Vesterålsmat Tr Andersen Landbrukssjef i Bø kmmune Ottar Kristffersen Gårdbruker i Bø Birger Thedrsen Nrtura Geir Jnny Jhansen Kntaktpersn fr Andøy Samarbeidspartnere i prsjektet Disse har bidratt i prsjektet: - Gårdbrukere fra hele Vesterålen - Sau g geitavlslag/småfelag i Vesterålen - Andøy værring - Langøya værring - Strdyrveterinærene i Vesterålen - Næringsavdelingene i kmmunene - Fylkesmannen i Nrdland - Nrdland fylkeskmmunen - BØKS mstillingsprgrammet fr Bø g Øksnes kmmune - Vesterålen reginråd - Srtland vgs, avdeling Kleiva 6

7 - Animalia - Nrtura - Felleskjøpet - Vesterålsmat BA - Bø gårdsslakteri - NOA-maskin - Vesterålen Gjeterhundlag Øknmi Fra prsjektbeskrivelsen hadde prsjektet et budsjett på kr. Nå prsjektet startet den 15.juni 2011 var det bevilget kr til prsjektet. Det vil si at prsjektet kun hadde midler til administrasjn g lønn til prsjektlederen. I en kmbinasjn mellm begrensede midler til gjennmføring av tiltak, g etterskuddsutbetaling av bevilga midler, ga dette begrensinger på hvilken type tiltak vi kunne gjennmføre i startfasen av prsjektet. Prsjektet var hele tiden avhengig av nye bevilgninger fra kmpetansemidlene hs Nrdland fylkeskmmune fr å sette i gang tiltak. Underveis i prsjektet viste det seg at Vesterålen reginråd sm fikk mindre bevilgninger. Dette medførte kutt i budsjetterte prsjektmidler. Prsjektbeskrivelsen hadde kalkulert med en ramme på kr fra Vesterålen reginråd. Prsjektet fikk kr. Disse manglende inntektene har gjrt det nødvendig å finansiere mer av prsjektet gjennm deltageravgift på de ulike aktivitetene. Prsjektkstnader fr hele prsjektperiden ble på kr Dette er kr mer enn budsjett. Prsjektinntektene fr hele prsjektperiden ble til slutt på kr , frutsatt sluttfinansiering. Prsjektet ble styrt til å gå i balanse. Se vedlagt prsjektregnskap fr hele prsjektperiden (NB! Ettersendes.). Prsjektregnskapet er sammenlignet mt budsjett fra prsjektbeskrivelsen. Gjennmførte aktiviteter Aktivitet Tid g sted Innhld Antall deltagere Inspirasjnsfredrag med humørbnden Geir Styve 7.ktber 2011, Selnes Bygdøhus i Srtland Humørbnden Geir Styve ble innleid til å hlde et mtivasjns- g inspirasjnsfredrag fr sauebøndene i Vesterålen. Temaet på fredraget var "Sauehald - 9, 90 eller 900 kr pr. kg?" Det ble servert lammegryte m/tilbehør under arrangementet. 20 Saueklipper g ullhåndteringskurs ktber 2011, Hland i Srtland Kurs i saueklipping g ullhåndtering fr nybegynnere g viderekmmende. Målsetningen med kurset er å kunne klippe sine egne sauer krrekt g uten assistanse, på en slik måte at verdien av ulla blir ivaretatt, g et med et minimum av ubehag fr både sau g klipper. 4 Fagmøte med Strdyrveterinærene Seminkurs 24. nvember 2011, Srtland vgs. avdeling Kleiva 27. nvember 2011, Srtland vgs. avdeling Frebyggende helsearbeid i vinterhalvåret. Temaene på møtet var: Endparasitter hs sau Utfrdringer med høyt lammetall Erfaringer med fjøsgruppemøter Uttak av hjerneprøve på selvdøde dyr Semin er en viktig del av avlsarbeidet g fr å ppnå bedre øknmi hs den enkelte gårdbruker. Temaer under kurset var: Reprduksjnsfysilgi hs sau Brunstkntrll

8 Busstur til Nrd- Nrsk avlsseminar i Bdø Kleiva. Inseminasjn Praktisk gjennmføring av en inseminasjn Innrapprtering av seminresultater Hygiene g smittefrebyggende tiltak i frbindelse med semin februar Avlsseminaret ble arrangert av NSG. Prgrammet var sm følger: 2012, Thn Dag 1: htell i Bdø Status fr avlsarbeidet i Nrd-Nrge Avlsarbeidet i stre buskaper Hvrdan kan jeg sm bruksbesetning benytte meg av det værmaterialet sm fremskaffes i ringene? Tanker fra avlssjefen Fellesmiddag på kvelden 12 Kick ff seminar mars 2012 på Myre Htell i Øksnes Dag 2: Søyevekt / kjøttsau / hldbar sau Utfrdringer ved drift av en liten værring Registreringsarbeidet (utrangering /helsepplysninger /vekter / rvdyr) sauekntrllen sentralt Helsesituasjnen innenfr et værringsystemene Innledning til åpen pst Kick ff seminaret innehldt i hele 12 faglige presentasjner. Med temaer innen bygningsplanlegging, finansiering, øknmi, sauekntrllen, fôring, ppdrett av kpplam, viderefredling, frsikringssaker, samt underhldning g festmiddag fr deltagerne. Fr mer inf, se her 38 Gjeterhundkurs mars 2012 på Hland i Srtland Frmål med kurset var å gi en grunnleggende pplæring m bruk av gjeterhund på sau. Kurset ble arrangert i løpet av 3 dager, g best av både teri g praktiske øvelser. I hvedsak mfatter kurset følgende tema: Hva brukes gjeterhunden til Bruk av gjeterhunden i trening, arbeid g hverdag/familie Ssialisering Kjøp av gjeterhund Hundens språk g signaler Hunden g dens leder lederskap Trening mellm hund g fører Kurset ble arrangert av Vesterålen gjeterhundlag i samarbeid med prsjektet 26 Befaring i nyetablert sauefjøs 29.mars 2012 Grytting i Hadsel Visning av nyetablert sauefjøs fr 350 vfs. hs Knut Jakimsen. Sm fagpersn ble Lars-Ivar Fause fra Nrtura innleid. Tips i bygningsplanleggingen g nyttig erfaringsutveksling ble presentert. Etter visningen dr deltakerne til Rødbrygga fr en felles middag. I hvedsak var følgende tema tatt pp: 25 Bakgrunn fr valg av løsninger: fôring, fôrhåndtering, lgistikk i fjøset, (dyreflyt, drivganger g srtering ved flytting), dyreflyt under lammingen, gjødselhåndtering. islert/uislert, glv, ventilasjn, vann, dyretall, bingestørrelse, plass per dyr, takhøyde, innredning, etefrnt, gjødselhåndtering g generelt begrunnelse fr valg av de praktiske løsningene i fjøset. Kstnader g øknmi Støtterdninger Fagkveld før lamming 26.mars 2012 Kmmunehuset Temaene på fagmøtet var: Helse g velferd i lammingen Endparasitter hs sau 11 8

9 Vårmøte før lamming Beitevandring i Andøy g Srtland Kkkekurs Framtidsfjøs fr sau - Fredrag under messa Landbruk i Nrdavind Kurs i bruk av RFID (elektrniske øremerker) i Bø Engkvalitet g srtsvalg - Hvrdan få ei gd eng til sau? SMIL-midler 11.april 2012 på Frebyggende helsearbeid i lammingen. Temaene på vårmøtet var: den gamle Fôring av sau sklen på Nøss, Det nye kraftfôrsrtimentet til sau Andøy Helse g velferd i lammingen Endparasitter hs sau 7 g 8. juli 2012 Nøss i Andøy g på Hland i Srtland. 22. august Elevkjøkkenet på Kleiva Vgs. 25.august Kleiva, Srtland Onsdag 29.august 2012, Åse i Andøy Med dagens driftspplegg fr sau, høstes mlag % av all fôret i utmarka. Dette er en viktig g helt avgjørende ressurs i dagens driftspplegg fr sau. Flere tiltak kan gjøres fr å få bedre bruk av utmarken g tilveksten på lammene. Temaene var under beitevandringen var: Utmarksbeitet fra fjære til fjell Vegetasjnstypene Plantekjennskap Beitekvalitet Beiteutnytting Beitekapasitet Gjengring Tidligbeite g seinsmmerbeite Under Vesterålen matfestival arrangerte prsjektet i samarbeid med Vesterålen Matfestival kkkekurs med tema: «Lam - frt, gdt g enkelt - til hverdags g til fest!» Den islandske kkken Thráinn Lárussn lærte kursdeltakere å lage enkle, raske g gde hverdagsretter av lam fra Vesterålen. Det ble laget tre lammeretter; «Middag fra scratch på 30 minutter» Anders Kngelevll fra Reime hldt under landbruksmessa i Nrdavind fredraget m "fremtidsretta fjøs fr sau". Fredraget mhandlet en ny ppstallingsmetde fr sau, der man tar i bruk appetittfringskasse, kraftfôrautmat, handteringsrenne/srteringsanlegg, lammebkser i fellesbinge g bruk av lettgrinder, istedenfr tradisjnell løsning. Prsjektet arrangerer kurs i bruk av RFID. Bjørn Arne Skglund vise hvrdan han benytter seg av sitt srteringsanlegg g hvrdan han frbereder g henter ut data fra leserstaven g PDA en. Bruk av RFID har gevinst både i tid, arbeidsbesparelse g nøyaktighet. Bedre versikt gir bedre prduksjn sm igjen gir bedre lønnsmhet Studietur til Trms ktber Målselv, Sørreisa g Lyngen i Trms Trsdag mrgen dr en full buss med bønder g studenter til Trms fr å studere fjøsløsninger hs tre nyetablerte gårdsbruk g fr en mvisning på slakteriet i Målselv. Sm fagpersn ble Lars-Ivar Fause fra Nrtura innleid. Første dag besøkte vi slakteriet i Målselv g Jan- Erik Niklaisen fra Sørreisa. Han har bygd islert sauefjøs fr vel 600 vfs. Etter besøkene dr vi til Nrdkjsbtn fr vernattet på Vllan gjetestue. Dag t dr vi til Lyngen, hvr vi besøkte Asgeir Larsen g Øystein Fssm. Asgeir Larsen hadde bygd ny driftsbygning med islandskasser fr 240 vfs, mens Øystein Fssm bygd islert sauefjøs beregna fr 550 vinterfôra sauer, med ekstra lammingsplass i deler av gammelfjøset. 35 Målet med studieturen var å innhente tips ved bygningsløsninger, planlegging g nyttig erfaring sm de har gjrt seg i bygningsprsessen. I hvedsak var følgende tema tatt pp: Bakgrunn fr valg av løsninger: fôring, fôrhåndtering, lgistikk i fjøset, (dyreflyt, drivganger g srtering ved flytting), dyreflyt under lammingen, gjødselhåndtering. islert/uislert, glv, ventilasjn, vann, dyretall, 9

10 bingestørrelse, plass per dyr, takhøyde, innredning, etefrnt, gjødselhåndtering g generelt begrunnelse fr valg av de praktiske løsningene i fjøset. Kstnader g øknmi Støtterdninger Fagmøte 6.nvember 2012, Elevstua på Kleiva vgs. Temaene på fagmøtet var: Fôring av påsett-lam - Hvrdan få lam i åringene? Brunstsynkrnisering g frberedelser vi gjør før parringen Endparasittprsjektet - Utbredelse, skademfang, frebygging g resistens av endparasitter 56 Studietur til Hrdaland Julebrd nvember 2012 i Hrdaland 23.nvember 2012, Nylandslftet i Srtland Etter fredraget m "fremtidsretta fjøs fr sau" den 25.august med Anders Kngelevll fra Reime var det flere sm ønsket å se sauefjøs med appetittfringskasse g kraftfôrautmat i praktisk drift. I den frbindelse arrangerte prsjektet tur til Hrdaland fr å se på sauefjøs med ei slik driftsløsning. Vi besøkte t sauefjøs. Et gammelt mbygd sauefjøs, sm i dag er blitt til et praktisk, effektivt g mderne fjøs fr 160 vfs. Den andre sauefjøsen vi besøkte var et nybygg fr 200 vfs. med appetittfôringskasse, kanalmrøring g langsgående kraftfôrgang. Under besøkene studerte vi appetittfringskassen, kraftfôrautmaten, handteringsrenne/srteringsanlegg, kanalmrøring, lammebkser i fellesbinge g bruk av lettgrinder g generelt praktisk drift av den type fjøsløsninger. Ssial sammenkmst med mat g underhldning fr sauebøndene. Det ble vist film g bilder fra saueåret 2012 g hldt quiz Studiegruppe/ fjøsgruppemøte 25.nvember 2012, Nylandslftet i Srtland Prsjektet arrangerte «fjøsgruppemøte» der temaet var driftsbygninger fr sau. Flere g flere ser nå mulighetene til å satse på sau. Nen ønsker å mdifisere eksisterende driftsbygning, nen ønsker bygge ut g andre ønsker å bygge helt nytt sauefjøs. 11 Under fjøsgruppemøtet var det en engasjert gjeng sm utvekslet erfaringer, frdeler g ulemper med frskjellige fjøsløsninger. Alt fra planløsninger, lgistikk i fjøset, dyreflyt under lammingen, bingestørrelse, gjødselhåndtering, fôrhåndtering, ventilasjn, vann, islert/uislert g mye mer ble tatt pp g diskutert. Det mange sm sitter med ideer g tanker m fjøsløsninger. Mange har behv fr å diskutere sine ider med andre bønder. Derfr har prsjektet satt i gang ei gruppe fr både nye sauebønder g bønder med erfaring, hvr de kan diskutere g hente erfaringer. Det vil arrangeres flere møter utver vinteren. Sm hjemmelekse til neste fjøsgruppemøte har gruppen fått til ppdrag å tegne sitt ideelle sauefjøs. Etterhvert vil det bli aktuelt å hente inn ekstern kmpetanse sm bygningsplanleggere g Innvasjn Nrge. Grunnkurs i bruk av gjeterhund februar 2013 Kursinstruktører fr gjeterhundkurset var Ester Nrdby g Ellen Jhnsen. Kurset startet fredagskveld med teri g frtsetter lørdag g 20 10

11 søndag med praktisk arbeid mellm hund g fører. Kurset ble individuell tilpasset mellm hund g fører. Kurset var tilpasset både fr ung hunder g viderekmmende hunder. Kurset er gså åpent fr bservatører. Fagmøte før lammingen 19.mars 2013 på Kleiva Prsjektet arrangerte fagkveld før lamming. Strdyrveterinærene i Vesterålen st fr det faglige innhldet g presenterte temaer m vaksinering, melkefeber, jurbetennelse, børbetennelse, lamming g lammingshjelp. Hele 54 persner deltk på møtet. Her kan du laste ned PwerPint presentasjnene fra møtet: 54 Saueseminar Lørdag 6.april 2013 på Srtland Htell ROGRAM Kl.11:00 Grvfôrdyrking v/ragnhild Renna g Arild Jakbsen, Landbrukstjenesten 39 Overvintring g vårnnutfrdringer lkalt Engkvalitet, frøblandinger fr sau - Hvrdan få en gd eng til sau? Slått g innhøstingsstrategi Grvfôrøknmi Kl 13:00: Lunsj Kl.14:00: Fôring g fôringsplanlegging fr sau v/ Finn Avdem, Nrtura Hvrdan fungerer frdøyelsen til en drøvtygger? Fôrbehvet til sauen gjennm sesngen Faktrer sm påvirker grvfôrpptaket Grvfôranalyse hva er et gdt grvfôr? Praktisk fôrplanlegging Hva er ideelt grvfôr i ulike perider av året i frhld til øknmi, prduksjn g dyrevelferd Kraftfôrvalg Når er det lurt å spare grvfôr når en har fr lite? Hldvurdering g ideelt hld på sauen Behvet fr beiter g resultat av beitebasert sluttfôring av lam g ppdrett av verskuddslam Kl.17:00: Kultur g ukultur i nrsk natur - m turistar sin frståing av det nrske reiselivslandskapet. v/bjørn Egil Flø, Nrsk senter fr bygdefrskning Saueskle ei studiegruppe fr nye sauebønder. 4 kurskvelder, 2013 Prsjektet "Det eventyrlige Vesterålslammet" startet ei gruppe fr nyppstarta sauebønder g persner sm har planer m å starte med sau. Gruppen har fungert sm diskusjnsfrum g mentrrdning fr nyetablerte sauebønder. T etablerte g dyktige saubønder bist gruppa sammen med de lkale strdyrveterinærene. Det har vært gjennmført flere kveldssamlinger gjennm hele året, der vi har tatt pp aktuelle fagtemaer sm gruppen etterspør. Temaer under kveldsmøtene har være alt fra rutiner gjennm året, dyrehelse, lammingsrutiner, fôring g stell. Dette er gjennmført i regi av studiegruppa: 14 gårdsbruk 12.februar. Under dette møtet ble frelest m frskrift fr hld av småfe, innsett, valg av påsettlam, gjennmføring av parringa, fôring, hldvurdeing, gruppering av dyr etter hld g antall lam g rutiner ved behandling g vaksinering av søyer 12.mars. Tema: Tips g tiltak i lamminga. Det ble vist film g gruppearbeid med lamming sm tema. 11

12 19.mars 2013: Tema: Vaksinering, melkefeber, jurbetennelse, børbetennelse, lamming g lammingshjelp. 25.juni. Grvfôrhåndtering, engkvalitet, frøblandinger fr sau, vervintring g vårnnutfrdringer lkalt, grvfôrøknmi, slått g innhøstingsstrategi. 21.nvemer: Avlsarbeid g bruk av sauekntrllen. Gjeterhundprøve 14.april 2013 Ttalt stilte 15 hunder til start. 8 hunder i klasse 1, g 7 hunder i klasse 2. Publikum kste seg med vafler g pølse. Hele 7 hunder tk gjeterhundprøven med sin hund. 15 Studietur til Skttland august 2013, Skttland Trsdag 8.august reiste 40 sauebønder fra Vesterålen på studietur til Skttland i regi av prsjektet «Det eventyrlige Vesterålslammet». Med Aberdeen i Skttland sm utgangspunkt. Med egen guide g buss sm ventet på ss, reiste vi rundt i sauens rike fr å studere sauehld i Skttland. I tillegg til vår guide hadde vi en medhjelper sm var landbruksrådgiver fra Skttland sm frtalte m landbruket i Skttland, g sm svarte på alle spørsmål sm dukket pp under gjennmreisen. 40 Etter 5 dager med guiding, 3 gårdsbesøk, lammeauksjn, gjeterhundknkurranse, ppvisninger g en busstur i et landskap ulikt Nrge, satt vi igjen med mange inntrykk g nye perspektiver etter studieturen. Inspirerende! Se film g bilder fra studieturen her: Målet med studieturen var å mtivere, inspirere g gi sauebøndene ssialt g faglig på fyll. Vår lkale kntaktmann g kjentmann i Skttland hadde plukket gårdsbruk g satt sammen er prgram sm ga mtivasjn g en str pplevelse fr alle sm deltk. Bøndene sm var med har nk lært mye av den faglige innehlde i studieturen g diskusjnen på bussen g på puben m kvelden. Studieturen har i etterkant skapt et et gdt samhld, ptimisme g en "gd will" blant deltakerne. På sikt kan dette skape rekruttering til næringen. Et viktig avbrekk før ei hektisk sauesanking g ny lammesesng. En svært innhldsrik g vellykket studietur med et skreddersydd prgram. Det var kun psitive tilbakemelding fra alle deltakerne. Studietur gir samhld, inspirasjn, mtivasjn g tren på økt rekruttering til sauenæringen i Vesterålen. Fagkveld 24.ktber 2013 på Kleiva Prsjektet arrangerte fagkveld trsdag 24.ktber. Fagkvelden startet kl.19:00 med kaffe g ne å bite i før fredragene startet kl. 19: PROGRAM 19:30-20:00 - Kraftfôrsrtiment g tilskuddsfôr til sau g lam v/ Ann-Lisbeth Lieng, Felleskjøpet 20:00-20:30 - Intensiv fôring av ppfôringslam v/ Wenche Anderssen, Strdyrveterinærene i Vesterålen 20:30-20:45 - Sauekntrllen på ny plattfrm - nye muligheter, v/bjørn-arne Skglund 20:45-21:00 - Pause 21:00-21:45 - Klauvhelse v/ Lisbeth Hekten, Animalia Helsetjenesten fr sau 21:45-21:55 - Prsjekt: Immunstatus hs lam, v/ Wenche Anderssen 12

13 21:55-22:15 - Behandlingsrutiner g annen infrmasjn, v/ Berit Hansen, Strdyrveterinærene. Kurs i klauvskjæring 25.ktber 2013 på Nyland gård i Srtland Lisbeth Hekten fra Animalia km ppver fr å ha et praktisk kurs i klauvskjæring fr sau. Kurset ga en innføring i de krrekte metdene fr klauvstell g diagnstikk, kntrll g behandling av skader g sjukdmmer i klauver g bein. 11 Gd klauvhelse er viktig fr dyras velferd g fr at de skal kunne prdusere gdt Gd klauvhelse gir trivsel fr sauen g bedre øknmi fr bnden Gd klauvhelse er viktig fr at dyra skal kunne utnytte våre fltte beiter Gjeterhundkurs, julebrd g gjeterhundprøve 2. g 3. nvember 2013 Finn Engan g Knut Nym hldt kurs i banetrening. Kurset fant sted på Nyland gård 2. nvemer. Kurset ga en innføring i de viktigste g mest avgjørende mment i en gjeterhundprøve; utgang, løysing, inndriving, driving g kve. Hunder sm ikke har gdkjent klasse 1 prøve ble priritert først. 14 Det ble på lørdagskveld arrangert julebrdet på Nylandlftet. Dagen etter ble det arrangert Vesterålsmesterskap i gjeterhund med prøve i klasse 1 g 3, Vi kjørte t runder i begge klassene. Nytt i år er at det blir kåret Vesterålens beste gjeterhund g beste unghund (under 3 år) med en vandrepkal. Det ble servert mat under prøven. Fagdag m gjerdehld rett g plikt til gjerdehld 6.nvemver på Kleiva Gjerderett g gjerdeplikt er temaer sm vekker debatt. Det er ikke til å unngå at det fra tid til annen ppstår diskusjn m hvr gjerdet burde gå, g m eventuell gjerdeplikt. Imellmtiden kmmer beitedyr på uønskede steder pga. manglende eller dårlig gjerdehld. Dette er ei belastning fr bøndene, g skaper irritasjn fr de sm får beitende dyr på steder hvr disse ikke er ønsket. Dette er velkjente prblemstillinger sm vi ønsker å løse i samarbeid med alle bønder, grunneiere g kmmuner i Vesterålen. 74 Prgram 11:00-11:30: Gjerde- g beitespørsmål i jrdskifteretten v/ Arnulf O. Prestbakm, leder av Often g Sør- Trms jrdskifterett 11:30-12:00: Tilskudd til tiltak i beitemråder g gjerdeprsjektet sm ble igangsatt av i Bø kmmune. v/tr Andersen, jrdbrukssjef i Bø kmmune 12:00-12:30: Varm lunsj 12:30-14:00: Gjerdelvens regler m rett g plikt til gjerdehld - samlet fremstilling av lvverket sm legger føringer g begrensninger på gjerdehldet v/ advkat Heidi Anita Skjærvik 14:00:14:30: Spørsmål g diskusjn Arktisk Lammekngress mars i Trmsø Kngressen ble avhldt i Trmsø mars Arrangørsted ble valgt etter innspill fra finansiør. Det var representanter fra næringa, fredlingsaktører, frvaltning g frskningsmiljø. I tillegg var det flere utstillere. Blant disse var det utstyrsfrhandlere (tekniske nyvinninger demnstrert) g husflidsaktører (viderefredlede prdukter, kunst/handverk). 132 Vi vil under presentere aktiviteten på kngressen krt, i lys av målene - Kngressen la pp til innlegg med ulike utgangspunkt. Det var innlegg av flere næringsutøvere, flere fredlingsaktører, g fra rådgivingsenheter g frskningsmiljø. Det var 13

14 Kurs sm er blitt avlyst: Ullhåndteringskurs i Bø, Andøy g Hadsel Samarbeidsprsjekter tilrettelagt fr debatt, samt satt av rm fr nettverksbygging i frbindelse med felles prgrampster, lunsjer g festmiddag. Utvikling g utnytting av Nrdnrsk lam ble fkusert på fra ulike innfallsvinkler. Stikkrd fra prgrammet er: Kvalitet (Arktisk lam g beiteplanter), viderefredling (Thulefjrd, Ekte Nrdnrsk), merkevarebygging (identitet, design, markedsføring), muligheter innen ull. Et innlegg m arktisk kvalitet innledningsvis ga intrduksjn til temaet. Kunnskap g lønnsmhet fikk fkus i innleggene m paringsstrategi, utplukk av slaktelam, avl, sauekntrllen, mangelsykdmmer i lamminga, fôring rundt lamming, rutiner ved beiteslipp, bruk av gjeterhund. Videre var det inspirasjnsfredrag innledningsvis, et innlegg fra en stlt sauebnde søndag mrgen, samt et inspirerende innlegg avslutningsvis m samhld g samarbeid i næringa. Innenfr temaene sm var rettet mt å øke prduksjn g lønnsmhet var temaene m fremtidsfjøset sentral, samt GPS-vervåkning, g gjeterhundhld. Det ttale prgrammet var ment å bidra til næringsutvikling i frm av å skape interesse hs ptensielle gårdbrukere, samt gi faglige innspill sm kan være ballast fr satsing/videreutvikling av eksisterende sauedrift. De ssiale møteplassene fr nettverksbygging var flere. En av dem var utstilling i fajeen på arrangørhtellet. Der var utstyrsfrhandlere sm selger tekniske nyvinninger, g husflidsaktører. I tillegg til felles måltider, var det hyppig med pauser, ne sm la til rette fr dialg g erfaringsutveksling. Arktisk kmpetansesenter fr sau Gjennm prsjektet Det eventyrlige vesterålslammet er det i samarbeid med Srtland videregående skle, avdeling Kleiva, gjennmført frstudie fr å utrede muligheten fr etablering av et arktisk kmpetansesenter fr sau. Det er gjennmført spørreundersøkelse med dkumentasjn av behvet. Det er 110 besvarelser fra de 3 nrdligste fylkene. Resulterte i en søknad m KIL-midler til "Sauehøgsklen" på 35 stp i samarbeid med Høgsklen i Nrd- Trøndelag. Hvedmålet i frstudiet var å utrede muligheter fr etablering av kmeptansesenter. Det er utført, med følgende knklusjner: Det er dkumentert behv fr et kmpetansesenter fr arktisk sauehld. Det er søkt m midler til høgsklestudium. Det er gjrt en analyse av hva sm er det beste rganisering. Knklusjnen er at senteret bør knyttes til Landbrukstjenesten Midtre Hålgaland i nært samarbeid med Srtland vgs- Kleiva/OPUS-Srtland. Arbeid med etablering av Sauehøgsklen har vært gdt mttatt i næringa, g det er av den grunn aktuelt g naturlig å gå videre med disse planene. Det er utviklet ny prsjektplan med søknad m nye prsjektmidler. 14

15 Prsjekt «Immunstatus hs lam» Prsjektet Det eventyrlige Vesterålslammet, Strdyrveterinærene i Vesterålen, g Helsetjenesten fr sau, har i sammarbeid igangsatt et frskingsprsjekt på immunstatus hs lam. Frmålet med prsjektet er å kntrllere m lammene får i seg nk antistffer. Bakgrunnen fr prsjektet er den høy frekmst av leddbetennelser hs lam i mange besetninger i Vesterålen. Lam med leddbetenelse skal utdersøkes fr å se m årsaken kan knyttes pp til dårlig immunfrsvar. Andre aktiviteter sm prsjektet har tatt del i: Presentasjner av prsjektet fr sauenæring i Vesterålen, kmmuner, Kleiva landbruksskle, Langøya væring, NSG Nrdland g til andre arrangementer. Det er ttalt hldt 16 presentasjner m prsjektet. Prsjektet har bidratt med rådgiving/veiledning til gårdbrukere. Prsjektet har hldt flere fredrag m øknmi, slakteresultater, beitekvalitet g rganisert beitebruk Prsjektleder at tatt kurs i driftsplanlegging. Prsjektet har gitt 5 gratis driftsplanleggingstimer g har utarbeidet fem driftsplaner fr sau. Prsjektet har jbbet aktivt fr å etablere et kmpetansesenter fr sau. Prsjektet har bidratt til utvikling av ny Sauekntrll. Prsjektet g næringsutøvere v/bjørn Arne Skglund har bidratt med å utvikle sauekntllen til en bedre tjeneste fr brukerne. Prsjektet har kartlagt behvet til sauenæringen i Nrd-Nrge gjennm en spørreundersøkelse Prsjektlederen deltk under miniseminaret m landbruket i Øksnes Prsjektet var medarrangør i landbruksmessa Landbruk i nrdavind den august Prsjektet arrangerte blant annet saueklipper-shw med lkale plitikkere, saueklippeknkurranse, faglig fredrag, gjeterhundppvisning g hadde stand på messa Prsjektet har vært bidragsyter til Vesterålen gjeterhundlag. Prsjektet har søkt m midler fr laget g arrangert felles gjeterhundtreninger, kurs g knkurranser. Prsjektlederen har deltatt i fagrådet til Srtland vgs, avdeling Kleiva Prsjektlederen hlde stand under åpen gård i Srtland den 25.august 2013 Prsjektlederen sitter i styringsgruppen fr kmmunedialgen g har deltatt under møter med Bø kmmune. Prsjektlederen har tatt del i sauesanking hs beitelag/sankelag i hele Vesterålen, fra 2011 til 2013 Prsjektlederen deltk under beiteknferansen i Oppdal den 11. g 12. februar Prsjektet deltk med stand under åpen gård i Andøy, 20. august 2011 Prsjektleder deltk på beitekurs, 22. september 2011 Prsjektet har arrangert sankefest sammen med Bø sankelag i 2011 g 2012 Annet arbeid i prsjektet Planleggingsarbeid g rganisering. Skriving av søknader fr prsjektet, g fr lkallagene. Rapprteringsarbeid til samarbeidspartner g spnsrer. Øknmistyring. Møtevirksmhet med styringsgruppen. Møtevirksmheter i lkale NSG lag, sankelag, gjeterhundlag g værring. Rådgivningsarbeid. 15

16 Slakta lam Prfilering av prsjektet En mediestrategi fr prsjektet ble tidlig i prsjektperiden igangsatt fr å nå målsetningen i prsjektet, men gså fr å prfiler prsjektet g samarbeidspartnerne utad. Dette er gjrt fr å nå målgruppen: Prsjektet har pprette egen hjemmeside; Sm har blitt jevnlig ppdatert med infrmasjn gjennm helle prsjektperiden. Hjemmesiden er hyppig besøkt hver dag Det er gjrt arbeid med prfilering av prsjektet i media. Nen av mtalene m prsjektet kan leses her Prsjektet har ei aktiv Facebk-gruppe. Facebk-gruppen har i dag 184 medlemmer. Det er laget lg fr prsjektet. Lgene er brukt både på klær, dkumenter, web, penner g plakater til å prfilere prsjektet. Prsjektet har prfilert samarbeidspartnerne i media, samt benyttet lgene deres på plakater g hjemmeside. Det er sendt ut e-pst m nyheter fra prsjektet gjennm nyhetsbrevet til Landbrukstjenesten Midtre Hålgaland. Det er ppdrettet en kntaktliste med adresse g telefnnummer til de fleste sauebøndene g saueinteresserte i Vesterålen. Ut fra kntaktlisten er det ppdrettet en SMS-liste, slik at man lett kan kntakte sauebøndene i Vesterålen via SMS raskt g effektivt. Prsjektet har skrevet flere pressemeldinger m prsjektet, g har presentert fagstff til blant annet Bladet Vesterålen, Vl g Vårnnavisa. Målppnåelse g evaluering av prsjektet Effektmål 1 «Øke prduksjnen av lam i Vesterålen med 20 % innen 2014» Antall slakta lam i Vesterålen År Figur 2: Figuren viser utviklingen i antall slakta lam gjennm prsjekt periden Figuren 2 venfr ser vi utviklingen i antall slakta lam i Vesterålen gjennm prsjektperiden. Tallene viser at vi ikke har nådd prsjektmålet med økt prduksjnen av lam i Vesterålen gjennm prsjektperiden. Figuren viser at det er en nedgang fra lam til lam. (21 færre lam) fra 2011 til

17 Antall saueprudusentert Antall saueprdusenter i Vesterålen År Figur 3: Figuren viser utviklingen i antall saueprdusenter i Vesterålen gjennm prsjektperiden På figur 3 venfr ser man utviklingen i antall saueprdusenter i Vesterålen. Figur viser en nedgang på 20 færre saueprdusenter i Vesterålen gjennm prsjektperiden Dette er en nedgang på 11,4 % i antall saueprdusenter i Vesterålen. Andøy er den eneste kmmune i Vesterålen der antallet saueprdusenter har økt. Økningen i Andøy tilsvarer 6,9% flere saueprdusenter. Nedgangen i antall saueprdusenter er størst i Øksnes g Bø kmmune. Her er nedgangen på hele med 25 % g 18 % færre saueprdusenter. Men til trss fr færre bønder i Vesterålen har prduksjnen hldt seg stabil. Effektmål 2 «I løpet av prsjektperiden bidra til økt viderefredling av lammekjøtt i reginen» Gjennm prsjektperiden er det jbbet fr økt viderefredling av lam. Vesterålen har et unikt ptensial til å bidra med verdens beste kjøtt fra lam sm har gått på verdens mest næringsrike kyst- g fjellbeiter. Vårt nrdlige klima gir beitegraset en krt vekstsesng i et kjølig klima med lange, lyse dager. Slakteresultat g dkumentert frskning viser at nrdnrske lam er et kvalitetsprdukt i Nrges- g verdenstppen. Prsjektet har gjennm prsjektperiden framsnakket g vist til den gde kvalitetsfrtinnet gjennm media g til prdusentene. Under Arktisk lammekngressen i Trmsø hadde vi flere fredrag sm mhandlet økt vidrefredling av Nrdnrske lam. Vi har tidligere i prsjektperiden arrangert fagfredrag m vidrefreding g hldt kkkekurs m.m. (se alle gjennmførte aktiviteter lengere pp). Prsjektet har deltatt på flere møter med blant annet MatMerk, Vesterålsmat g Viltkra. Vi mener at prsjektet har bidratt til å økt viderefredling av lam i Vesterålen. Vi kan blant annet vise til at det er etablert Bø gårdslakteri, Villtkra (videresalg av lkale råvarer) g Gdviking Mat i periden prsjektet pågikk. Delmål 1a) «Bidra til å styrke g bygge fagmiljø, skape nettverk g øke kmpetansen i næringa. Ha særlig fkus på utsatte kmmuner/mråder.» 17

Presentasjon av prosjektet

Presentasjon av prosjektet Presentasjon av prosjektet Bakgrunn Initiativ til å løfte frem sauenæringa i Vesterålsregionen kom fra Bø kommune. Vi så behov for å tilføre ekstra ressurser for å ta tak i noen vesentlig utfordringer.

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Lederkonferanse i tiden juni 2017

Lederkonferanse i tiden juni 2017 Møtested: Scandic Ambassadeur Htell Drammen Lederknferanse i tiden 8. 9. juni 2017 Til stede: 22 representanter fra avdelingene (Harstad hadde meldt frfall) 12 representanter fra Landsstyret (4 av Landsstyrets

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys Søknad Extrastiftelsen 2012-13 Nedsatt funksjnsevne i et kulturelt lys DVD, knferanser g artikkelsamling Nedre Gausen kmpetansesenter Dat: 14.6.2011 Prsjektleder: Elisabeth Nilsen Innhldsfrtegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter.

REFERAT medlemsmøte. Jan Evensen fra Folkeuniversitetet redegjorde om BKA-kurs som er gratis for våre medlemsbedrifter. Sammen m gde vekstvilkår REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dat: 03.02.15 Tema: Behvet fr næringsarealer i Grenland v/ Grenlandskmmunene g Telemark Fylkeskmmune Antall deltagere: ca 80 Infrmasjn

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Sammensetning av styret og valgkomite i 2013. Aktiviteter gjennom året. Geir Fuglehaug. Bjørn Nielsen

Sammensetning av styret og valgkomite i 2013. Aktiviteter gjennom året. Geir Fuglehaug. Bjørn Nielsen Siden HallingExp s medlemmer ikke er rientert m hva vi til enhver tid jbber med, har vi laget en relativt detaljert versikt ver hva vi har hldt på med av prsjekter g aktiviteter i året sm har gått. Vi

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni»

Sluttrapport «Fysioterapi ved dystoni» Sluttrapprt «Fysiterapi ved dystni» 2014-2016 Bakgrunn fr prsjektet g målsetting: Dystni er den nest hyppigste nevrlgiske bevegelsesfrstyrrelse sm gir ufrivillige bevegelser, sannsynligvis ligger prevalenstallene

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB

STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB 2017-2019 1 Innhldsfrtegnelse: FORORD 3 ORGANISASJON 4 STRATEGIMODELL 5 VISJON: 5 VERDIER: 5 FORMÅL: 5 HOVEDMÅL: 5 RAMMEBUDSJETT FOR PERIODEN 6 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Mål g rammer BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal

Detaljer