Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål"

Transkript

1 Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i sentrum. NCFU skal frmidle muligheter. Ikke begrensninger. Visjn I 2014 skal det legges grunnlag fr videre vekst på arrangementene i regi av NCFU. Både sentralt g lkalt. Lkallagene skal styrkes, sm den vikmgste delen av NCFU, g mtren fr all vekst g akmvitet. Smmerleir Mål 2018: 100 deltakere. Mål 2014: 80 deltakere Vi har mellm 1500 g 2000 medlemmer. Vil 1 av 10 kmmer på leir, når vi målet med svært gd margin. Sørge fr at alle vet m leiren Gjøre leiren Al ne alle har lyst Al å delta på Smmerleir skal være det NCFUs medlemmer snakker m g vil delta på Flere eldre deltakere på leir Prgram med akaviterer fr de lik eldre(ver 1820) planlegge høsten 2014 fr leiren 2015 Reklame m smmerleir i påske g rmjul planlegge høst 2014 fr gjennmførelse i 2015 Bruke Allitsvalgte i lkallag g Adligere styremedlemmer Al å gjennmføre akaviteter på leir Lkallagene må mbilisere Al leiren

2 frtseke rdningen med snikebånd SeKe fylkesvise deltakermål på rganisasjnsseminaret Alle nye medlemmer må mka infrmasjn flyer i velkmstpakken Infrmasjn m leire på alle arrangementer i regi av NCFU Hype leirene i før, under g eker Kmmunisere tydelig hva sm har vært gjrt på arrangementet fr å skape interesse fr neste år Facebkpage, instagram bilder før under g eker leiren NeKsider Persnlig epst Al deltakere i ekerkant av leiren Tydelig prfil på leiren det skal ikke være tvil m hva sm fregår her. Tidlig påmelding hvert år lansere på rgsanisasjnsseminaret Vintercamp Mål: 50 deltakere Vintercampen arrangeres i januar/februar. Det skal tilstrebes å være på ulike steder i landet. Vintercampen tar utgangspunkt i de aktivitetene g mulighetene vinteren gir. Arrangere en vintercamp (2014) fr minst 50 deltakere, med frbehld fr dekning på kapasitet Tilby aktiviteter i skibakke i tilknytning til hytten Sørge fr at deltakerne får bekreftelse på påmeldingen g rikelig infrmasjn i frkant av arrangementet Arrangere matlagingen sm en learning by ding, slik at deltakerne kan utveksle erfaringer g kunnskap når de lager mat sammen Utfrme en gratis gaveartikkel Jbbe fr å sikre spnsing av mat, g annen øknmisk støtte til smmerleiren Bke hytte 4 måneder i frkant av leiren.

3 Helg fr de eldre Mål: arrangere et felles arrangement fr 20(18) 30 sammen med NCF. Vi har i dag ingen dialg med NCF m debe. Medlemmene faller lib mellm t stler. NCF har ingen målrebede Mlbud Ml denne gruppen. Ha en dialg med NCF i 2014, med sikte på å ha den første helgen fr 20(18) 30 i deltakere på første leiren Ta kntakt med NCF Mdlig i 2014 Avklare finansiering Medlemsundersøkelse: er det ønskelig med en slik leir? Hva skal leiren innehlde/rmme Ha egen NCFansvarlig i styret, sm skal frberede arbeidet med denne leiren Lkallag Mål: Sterke lkallag i alle fylker Det er i dag ikke lkallag i alle fylker i landet. Det må det gjøres ne med. Mange unge cøliakere går glipp av et gdt Albud. Lkallagene er ryggraden i rganisasjnen. Det er dem sm leverer de beste g vikagste Albudene Al medlemmene. Mer prffe lag Alle reginale leire blir gjennmført 15% deltakelse på alle treff ABrakMvt å sibe i styret: ssialt samvær g fkus på trivsel! Mer knmnuitet Ny rganisasjnsmanual: Mllitsmannen. SeBe ned arbeidsgruppe Lansering høst 2014 eller vår 2015 Utvikle nyb skleringspplegg Ml arrangementer NCFUsklen Nivå 1 fr begynnere/nye Mllitsvalgte, nivå 2 fr viderekmne, nivå 3 fr eksperter

4 Med læringsmål fr hva man skal kunne Bedre ppfølging av lkallag fra sentralstyret Sjekkliste fr lkallagskntakt Ansvarssentralistene skal snakke med sine lkallag minst en gang i måneden Samling fr ansvarssentralist g lkallag på sentrale arrangementer, skal kartlegge lkallagenes u_rdringer g behv. Ansvarssentralist skal frsøke å delta på lkale arrangementer ved mulighet Se på mrganisering av sekretariatet, inkludert mulighet fr nyansebelse, med sikte på hvrdan sekretariatet best mulig kan støbe lkallag g styrets lkallagsppfølging Invitasjnsmal på neb: Velge design, fyll inn infrmasjn m arrangementene, g send. Målsetning fr lkallagsvirksmhet Minst tre treff i året 1 matkurs SeBe individuelle fylkesvise målsetninger fr deltakelse på treff Styrke lkallagenes markedsføring av lkale treff Lkallagene skal sende minst t persner på landsmøtet g rganisasjnsseminar Vaske medlemslistene i alle fylker Vaske listene mens det gjenbetalingsringes Lage sjekkliste fr adressevasking på kntret Lkallagene bør ringe medlemmer før treff, g sammdig sjekke m kntakmnfrmasjn er rikmg Evaluere eber alle treff lkalt g nasjnalt Bruke lkallagsmappa Ml dkumentasjn Sentralstyret Mål: Sentralstyret skal være et akrakavt sted å engasjere seg fr medlemmene g Allitsvalgte. Sentralstyret skal tenke langsikag, g være handlekra^ige på krt sikt. Bedre kmmunikasjn i styret Alle skal ha klare ansvarsmråder: rm fr å gjennmføre på egen hånd 7 Arbeidslystne g psimve styremedlemmer Fkus på ssial hygge! Styremøte i utlandet 100% ppmøte på styremøter SeBe dater gd Md i frveien

5 Kurs g sklering av styret Fredrag på hvert styremøte. Drar på aktuelle kurs med jevne mellmrm Bruke medlemsundersøkelser fr å kartlegge hva medlemmene ønsker Bruke en helg i desember på å knsmtuere styret, g diskutere planene fr neste år. Med ssialt pplegg (desember 2013) Flere ansvarlige fr de største arrangementene Frdele hvedansvar g underansvar TeBere kmmunikasjn før styremøter Saksframlegg sendes ut t uker før møtet. Undersøke muligheten fr å ta i bruk Pdi sm styreverktøy Rullerende ansvar fr å skrive en nebsak hver uke Persn i styret med ansvar fr ssiale medier Øknmi Mål: NCFU skal ha en stabil g gd øknmi, med gd likviditet g en sunn egenkapital. Det skal lages gde budsjeker, g budsjekkntrllen skal sikre at vi hlder ss innenfr de vedtake budsjekrammene. Videreføre gde øknmistyringsprinsipper Arbeide aktivt fr å finne nye inntektskilder Frtsette ppbygningen av en tilstrekkelig egenkapital Frtsette å søke støtte fra Funksjnshemmedes Studiefrbund Søke støtte fra kmmunale tildelingsrdninger Utadrettet kmmunikasjn Mål: NCFU skal være Alstede i relevante kanaler med gd g effekav kmmunikasjn i tråd med frmålet med akaviteten. Oppretthlde g ppdatere internettsidene sm den viktigste kilden til infrmasjn i NCFU Sende ut et månedlig nyhetsbrev via internettsidene. Ha en ansvarlig i styret fr medlemsbladet

6 Opprette side på Facebk, g Instagram Oppdatere aktivitetskalenderne både i medlemsblad i på hjemmesiden Øke antall bidrag fra lkallag i til medlemsbladet Revidere innhldet i velkmstpakken iløpet av året Plitisk arbeid Mål: Påvirke cøliakeres hverdag i hele landet. Følge med på den plitiske debatten, i saker sm angår cøliakere g persner med DH Ta initiativ til plitiske løsninger sm fremmer cøliakeres situasjn i Nrge Skrive høringsuttalelser på relevante høringer Frtsette arbeidet med å kartlegge det glutenfrie tilbudet på nrske skler Kartlegge grunnstønad fr utenlandsstudier. Internasjnalt Mål: Lære av andre rganisasjner, g bidra med ressurser, kapasitet g erfaring fr å bygge en sterkere ungdmscøliakibevegelse i hele Eurpa. Frtsette å bidra aktivt inn i den eurpeiske paraplyen Celiac Yuth f Eurpe (CYE) Frtsette å styrke samarbeidet med de nrdiske søsterrganisasjnene i Sverige, Danmark g Finland Delta på CYEs årsknferanse med t representanter Arrangere nrdisk møte iløpet av året Delta på nrdisk møte i Helsinki NCF Mål: NCFU skal ha et gdt samarbeid med NCF i hele landet.

7 Delta på eksterne møter sm er relevante eller mhandler ss. Frtsette å dele kntr med NCF Arbeide fr at NCFUs lkallag deltar på styremøter i NCFs lkallag Være behjelpelig med å lede NCF junir på aktiviteter på leire g lkalt Annet NCFU skal frtsette å presse på fr gd utvikling av medlemsregisteret, Hypersys, siden vi er aksjnærer i bedriften. NCFU skal ppretthlde seg gde samarbeid med LNU

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Frist for å fremme endringsforslag til alle saker er torsdag 7. mai.

Frist for å fremme endringsforslag til alle saker er torsdag 7. mai. Arbeidsutvalget innstiller på Sunniva H. Eidsvll g Siavash Sangtarash sm rdstyrere, Ane Fidjestøl sm referent g en redaksjnskmité bestående av Benjamin Larsen (leder), Ingunn Gjerstad g Ezgi Kutal. Frist

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Årlig nyhetsbrev fr Nrsk frening fr blæreekstrfi g epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et år er gått siden frrige NFBE Nytt. Sm dere ser av listen til høyre så skjedde det gså mye i 2012. Vi feiret 30 år sm egen

Detaljer

NSRs valgprogram 2009 2013

NSRs valgprogram 2009 2013 NSRs valgprgram 2009 2013 OM NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Nrske Samers Riksfrbund (NSR) er en samisk hvedrganisasjn sm driver aktivt kultur-, samfunns- g pplysningsarbeid gjennm sine lkallag, g stiller til

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering NORME Nrsk Råd fr Misjn g Evangelisering ÅRSRAPPORT 2011 2012 Styret har i periden hatt følgende sammensetting: Rlf Kjøde (leder), Andreas Nrdli (nestleder), Øyvind Åsland, Øyvind Helliesen, Heidi Westbrg

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Strategisk plan 2014 2018 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo

Strategisk plan 2014 2018 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo Strategisk plan 2014 2018 Senter fr Ibsen-studier Universitetet i Osl Illustrasjn: Erik Werenskild, 1895 1 Innhld 1. Innledning... 3 Fakta... 3 2. Frskning... 3 Mål 1: Styrke frskningen: prsjektutvikling

Detaljer