8 Likninger med to ukjente rette linjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8 Likninger med to ukjente rette linjer"

Transkript

1 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin. Mntene er på henholdsvis 0 og 0 kroner. Han ber kameraten om å finne ut hvor mange han har av hver sort. I tillegg vil Per at kameraten skal vise matematisk hvordan han kommer fram til svaret. Kameraten prøver seg fram for å finne riktig antall. Han finner ut at Per har fem 0-kroninger og fire 0-kroninger. Dette vil til sammen bli 40 kroner ð 0 þ 4 0 ¼ 40Þ. Kameraten har lært seg å løse likninger, men han er litt usikker på hvordan man takler uoppstilte likninger. Han tenker slik: antall 0-kroninger: antall 0-kroninger: 9 Verdien av 0-kroninger er antallet multiplisert med 0. Har Per for eksempel fire mnter à kr 0, vil dette til sammen bli kr 80. Verdien av de to mntsortene kan settes opp på to måter, og kameraten setter opp følgende likning: 0 þð9 Þ0 ¼ 40 6

2 MATEMATIKK: 8 Likninger med to ukjente rette linjer Løsning gir 0 þ 90 0 ¼ ¼ ¼ 0 ¼ Per har fem mnter à kr 0 og ð9 Þ ¼fire mnter à kr 0. Dette problemet kan også løses på en annen måte, noe kameraten ikke har lært. Her har vi egentlig to ukjente: antall mnter à kr 0 og antall mnter à kr 0. Bruker vi to ukjente, kaller vi de ukjente for henholdsvis og. Vi kan strukturere problemstillingen og sette opp Dette gir likningene: 0-kroninger 0-kroninger Sum Antall: 9 Verdi: I þ ¼ 9 0 þ 0 ¼ 40 Innsettingsmetoden Det er ulike måter å løse dette likningssettet på. Vi velger å bruke innsettingsmetoden, fordi det på lang sikt vil lønne seg å kunne denne metoden (hvis man skal fortsette med matematikk). Fra likning I kan vi finne et uttrkk for, dvs. ¼... Dette uttrkket kan settes inn i likning. Det vil si at bttes ut med det uttrkket vi fant i likning I. I 0 ¼ þ 0ð9 Þ ¼40 0 þ 90 0 ¼ 40 0 ¼ 0 ¼ dvs. fem mnter à kr 0. Vi setter inn i I 0 for å finne antall 0-ere: ¼ 9 ¼ 4 dvs. fire mnter àkr0 Vi fikk selvfølgelig samme svar som foran. 7

3 Eksempel Løs dette likningssettet: ¼ ^ þ ¼ 0 ð^ betr «og»þ Løsningsforslag Vi kaller ¼ for likning I og den andre for likning. I ¼ þ ¼ 0 Vi btter ut i likning med fra likning I. Dette gir þ ¼ 0 ¼ 0 ¼ ¼ Vi setter inn for ii: ¼ ¼ 0. Løsning: ¼ ^ ¼ 0 Eksempel Løs dette likningssstemet: I þ ¼ 7 4 ¼ Løsningsforslag Her er det enklest å finne et uttrkk for i likning : 0 ¼ 4 þ ¼ 4 Innsatt i I: þ ð4 Þ ¼7 þ 8 4 ¼ 7 ¼ ¼ Vi setter inn for i 0 : ¼ 4 ¼. Løsning: ¼ ^ ¼ 8

4 MATEMATIKK: 8 Likninger med to ukjente rette linjer Eksempel Løs følgende likningssett: I þ ¼ 0 þ ¼ Dette likningssstemet kan vi nå løse på to måter, først som ovenfor og så på en alternativ måte. Denne måten får vi me bruk for senere. Løsningsforslag Fra likning I kan vi finne et uttrkk for. I 0 ¼ Likning inneholder også leddet og det kan vi btte ut med. þð Þ ¼ þ ¼ ¼ ¼ Vi setter inn for i likning I: þ ¼ 0 ¼ ¼ Løsning: ¼ 4 ¼ ^ ¼ 4 ð ¼, ^ ¼ 0,Þ Alternativ måte: Vi skal etter hvert lære å tegne grafer og løse likningssett grafisk. Da finner vi alltid et uttrkk for. Dette kaller vi å skrive likningene på eksplisitt form ( ¼...): I ¼ j : ¼ ¼ ¼ þ j : ¼ þ ¼ þ 9

5 Her har vi funnet to uttrkk for, og de to uttrkkene setter vi lik hverandre: ¼ þ þ ¼ þ ¼ Vi setter inn for i en av likningene (det spiller ingen rolle hvilken). La oss velge å sette inn i likning I: ¼ ¼ ¼ 4 Dette stemmer overens med løsningen vi fikk på den ordinære måten. 8. Grafisk løsning av likningssett Koordinatsstem Mange problemstillinger kan løses ved å bruke matematikk, for eksempel likninger. Vi kan også finne løsninger ved å prøve oss fram og ved å lage oss et bilde av problemet. Likninger kan virke ganske «kjølige» for noen, men hvis en får se et bilde av hva en likning skal uttrkke, vil mange kunne forstå betdningen av å bruke modeller. For noen kan bruk av modeller føre til at de for første gang snes at matematikk er morsomt. For å visualisere et problem bruker vi koordinatsstemer. De fleste kjenner det rektangulære koordinatsstemet, men vi tar likevel en liten repetisjon. Et koordinatsstem består av to tallinjer som står vinkelrett på hverandre. Den vannrette (horisontale) tallinjen kaller vi for førsteaksen (aksen) og den loddrette (vertikale) tallinjen for andreaksen (-aksen). Skjæringspunktet mellom tallinjene kaller vi origo, og både første- og andreaksen har verdien null i origo. For å markere et punkt nøaktig i et koordinatsstem må vi kjenne til to verdier, én -verdi og én -verdi. Skal vi for eksempel markere punktet ð, Þ, betr det at -verdien er og -verdien er. Vi sier at punktet ð, Þ er skrevet på koordinatform. Førsteaksens verdi står alltid først. Vi tegner et koordinatsstem og markerer punktet ð, Þ. 0

6 MATEMATIKK: 8 Likninger med to ukjente rette linjer 4 (, ) 4 6 Som vi ser av koordinatsstemet, ligger punktet der hjelpelinjene fra ¼ og ¼ krsser hverandre. Vi viser nedenfor hvor punktene A ¼ð, 4Þ, B ¼ð, Þ, C ¼ð0, Þ og D ¼ð4, 0Þ ligger i diagrammet eller koordinatsstemet. B 4 D 4 4 C A NB! Et punkt som D ¼ð4, 0Þ; der andrekoordinaten er null, kaller vi for et nullpunkt for en graf (funksjon). Rette linjer Når vi skal løse likningssstemer grafisk, skriver vi først likningene på eksplisitt form, det vil si på formen ¼... Hvis vi tar for oss eksempel, vil likningene kunne skrives som I ¼ ¼ þ

7 Vi tegner likning I i et koordinatsstem. Vi bruker «table» på lommeregneren for å finne punkter som vi kan merke av Av diagrammet nedenfor ser vi at likningen framstiller en rett linje Legg merke til hvor linjen (grafen) krsser -aksen, og hvor me linjen stiger når vi øker -verdien med. Vi gjør det samme for likning. Følgende tabell kan vi få fra «table»-menen: Linjen skjærer -aksen i, og den snker med når viøker med (sammenlikn med linje ).

8 MATEMATIKK: 8 Likninger med to ukjente rette linjer Linjene I og i samme koordinatsstem: Av diagrammet ser vi at de to linjene krsser hverandre på -aksen, dvs. i punktet der ¼ og ¼ 0, eller ð, 0Þ skrevet på koordinatform. Dette er den grafiske løsningen av likningssettet. Uttrkkene ð Þ og ð þ Þ er altså like når ¼. Verdien av de to uttrkkene er da 0 (null). Løsningen er den samme som vi fikk ved regning. Grafisk løsning av eksempel Likningene for de to linjene kan, som vist ovenfor, skrives som I ¼ Denne linjen skjærer -aksen i, og den stiger med 0, når viøker med (eller stiger med når øker med ). ¼ þ Linjen krsser -aksen i,, og den snker med 0, når vi øker med (snker med når øker med ). De to linjene tegnet i samme koordinatsstem:

9 Vi ser av diagrammet at de to linjene skjærer hverandre i punktet der ¼, og ¼ 0,. Dette er det samme som vi fikk ved regning. Skjæringspunktet skrives ð,, 0,Þ eller, 4 på koordinatform. 8. Lineære funksjoner Alle lineære likninger med to ukjente kan skrives på denne formen: ¼ a þ b Grafisk vil a uttrkke hvor me linjen stiger/snker når vi øker med, og b uttrkker hvor linjen krsser (skjærer) -aksen. Eksempel 4 ðþ ¼ 4

10 MATEMATIKK: 8 Likninger med to ukjente rette linjer Denne linjen krsser -aksen i ð Þ og stiger med når øker med. I koordinatsstemet merker vi først av ð Þ på -aksen, og fra dette punktet teller vi til høre og opp. Da har vi to punkter som vi kan tegne linjen igjennom. ðþ ¼ þ Linjen krsser -aksen i og stiger med ¼ 0,...når øker med. Hvis vi bruker cm som enhet på begge aksene, kan det å telle til høre og 0,... opp bli litt unøaktig. Derfor teller vi til høre og opp. ðþ ¼ þ Linjen krsser -aksen i. Foran står det egentlig ð Þ. Linjen har altså en negativ stigning, dvs. linjen snker mot høre. Fra på -aksen teller vi mot høre og nedover. ð4þ ¼ 7 þ

11 Vi avmerker på -aksen og teller mot høre og 7 nedover. Konklusjon Vi teller alltid mot høre fra et kjent punkt på -aksen. Hvis stigningstallet er positivt, teller vi oppover, og vi teller nedover hvis stigningstallet er negativt. (Vi kan selvfølgelig telle mot venstre, da blir det omvendt med «opp» og «ned». Vi holder oss til én av tellemåtene, ellers blir det «kaos».) Å finne likningen for en rett linje ( ¼ a þ b) Når vi lager matematiske modeller, må vi bl.a. prøve å finne likninger som passer så godt som mulig til gitte data. For eksempel vil en økonomisk samfunnsmodell bestå av flere tusen likninger/sammenhenger og flere tusen variabler. Så omfattende modeller skal vi ikke ha her, men vi skal se på prinsippene bak matematiske modeller. Eksempel Vi skal finne likningen for en rett linje som går gjennom punktet ð, Þ og har stigningstallet. Grafisk løsning 4 6

12 MATEMATIKK: 8 Likninger med to ukjente rette linjer Vi avmerker punktet ð, Þ i aksesstemet og teller mot høre og opp. Da får vi grafen gitt ovenfor. Vi legger merke til at linjen krsser -aksen i ð Þ. Siden vi vet at stigningstallet er, kan vi ut fra grafen si at likningen for den rette linjen vil bli ¼ ¼ ða ¼ og b ¼ Þ Algebraisk løsning (ved regning) Generell formel for en rett linje er ¼ a þ b. Vi setter inn koordinatene for punktet ¼, ¼ og stigningstallet a ¼ : ¼ þ b ¼ þ b b ¼ Vi har regnet ut at grafen krsser -aksen i ð Þ. Linjens likning: ¼. Eksempel 6 En rett linje med stigningstall går gjennom punktet ð, Þ. Finn likningen for linjen både grafisk og algebraisk (ved regning). Grafisk løsning 4 Merk av punktet ð, Þ, og tell til høre og ned. Trekk linjen gjennom de to punktene (se figur). Linjen krsser -aksen i ca.,. Det kan være vanskelig å se den korrekte verdien. Linjens likning, tilnærmet: ¼ þ eller ¼ 0, þ, 7

13 Algebraisk løsning Vi setter inn ¼, ¼ oga ¼ i ¼ a þ b: Linjens likning: ¼ ð Þþb ¼ þ b ¼ b ¼ 0 8 ¼ b 8 ¼ 8 : ¼,6 ¼ þ 8 eller ¼ 0, þ,6 Linjen krsser -aksen i,6 og ikke,, som vi leste av (det er ikke så lett å avlese nøaktig,6). I de to foregående eksemplene har vi satt inn tall i ¼ a þ b for å regne ut b. Deretter kunne vi skrive opp likningen for den rette linjen. I det generelle tilfellet kan vi sette inn «tallene» og fra punktet ð, Þ og finne et uttrkk for b: Dette gir Vi får altså formelen ¼ a þ b b ¼ a ¼ a þ a ¼ a a ¼ að Þ ¼ að Þ Denne formelen kaller vi for ettpunktsformelen fordi den kan brukes når bare ett punkt og stigningstallet til linjen er oppgitt. Da kan vi sette inn tallene i denne formelen og få svaret mer direkte. I eksempel var punktet ð, Þ¼ð, Þ og stigningstallet a ¼ gitt: ¼ ð Þ 8

14 MATEMATIKK: 8 Likninger med to ukjente rette linjer Vi setter inn i formelen: ¼ ¼ I eksempel 6 var punktet ð, Þ ¼ð, Þ og stigningstallet a ¼ gitt: ¼ ð ð ÞÞ ¼ ð þ Þ ¼ þ 8 Hvis to punkter er oppgitt, ð, Þ og ð, Þ, og en rett linje går igjennom dem, kan vi finne stigningstallet a ved å bruke formelen: a ¼ Denne formelen kan knttes til ettpunktsformelen, der bttes ut med og med. Vi kaller formelen topunktsformelen, fordi vi skal sette inn tall fra to punkter. Når vi har funnet stigningstallet a, kan vi sette det inn i ettpunktsformelen for å finne likningen for den rette linjen. Eksempel 7 En rett linje går gjennom punktene ð, Þ og ð, Þ. Tegn den rette linjen i et diagram, og avles linjens likning. Finn også linjens likning ved regning. (, ) 4 4 (, ) 4 9

15 Ved regning: ð, Þ¼ð, Þ ð, Þ¼ð, Þ a ¼ ¼ 6 ¼ ¼ ð Þ ¼ 4 ¼ 0

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logaritmer 9.1 Potenser Regneregler 2 3 ¼ 2 2 2 Vi kaller 2 3 for en potens. 2 kaller vi for potensens grunntall og 3 for eksponenten. En potens er per definisjon produktet av like store tall.

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning MATEMATIKK: 6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning 6.1 Forsøk. Utfallsrom. Sannsynlighet (sjanse). Sannsynlighetsmodell Ved ett kast med en terning vet vi at terningen vil vise enten ett, to,

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner Grafer og funksjoner Fredrik Meyer Sammendrag Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Det forutsettes at du husker hva et koordinatsystem

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

10 Funksjoner. Lineære funksjoner

10 Funksjoner. Lineære funksjoner 10 Funksjoner Lineære funksjoner 1 En bedrift skal produsere postkasser og kalkulerer med faste kostnader på 15 000 kroner og variable kostnader på 50 kroner per kasse. a) Hva koster det totalt å produsere

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MX etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK av samme forfatter. Mål og hovedmomenter 1 2 Mål 3:

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål DEL 1 Oppgave 1 63023 a) Gjør overslag: 101 699 b) Tallet 11011 er skrevet i totallssystemet. Gjør det om til

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning.

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. 01.05.98 TEXAS INSTRUMENTS Eystein Raude, EMC eraude@c2i.net MATEMATIKK MED TI-83 GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. Eystein Raude Texas Instruments Kjære bruker av TI-83. Matematikk er både en vitenskap

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z KOMPLEKSE TALL. Innledning og definisjoner Mengden av komplekse tall danner en utvidelse av den reelle tallmengden. Denne utvidelsen skjer ved at vi innfører en ny størrelse (et tall) i som er slik at

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver!

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver! SPESIELLE KRAV TIL MATEMATIKK I VIDEREGÅENDE SKOLE FOR Å KOMME INN PÅ UNIVERSITET OG HØGSKOLER: 3-ÅRIG INGENIØRUTDANNING (Bachelor i ingeniørfag) Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 INTEGRERT MASTERSTUDIUM

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer