System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man"

Transkript

1 System av likninger System av likninger er en mengde likninger med flere ukjente. I økonomiske sammenheng er disse svært vanlige ved optimering. Ofte må vi kreve deriverte lik null for å optimere. I kurset grunnleggende matematikk skal vi lære oss å optimere med Lagranges metode. Når vi bruker Lagranges metode deriverer vi først. Deretter ønsker vi finne for hvilke verdier på variablene vi har optimum og da må vi kreve at deriverte er null. Dette gir et system av likninger vi må klare av å løse. Vi begynner med system av to likninger. Hvis vi har to ukjente trenger vi til å ha mer enn en likning normalt for ikke å ha for mange løsninger. Normalt skal man ha to likninger for to ukjente. Hvis vi har større antall likninger enn ukjente får vi normalt ingen løsning. Eksempel 1. Vi løser likningene x 2y=3 2x 1 3x =4 Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man 1+2y=3 hvorfra man får y=1 En metod for å løse system av likninger er å forsøke eliminere en ukjent gjennom å finne en likning hvor man har kun en ukjent. Eksempel 2. Vi løser likningene 2x y=1 3x y=4 Vi ser at 2x y 3x y =1 4 gjennom å addere likningene. Forenkling gir 5x = 5 og x=1, hvorfra vi kan løse ut y fra første eller andre likning (hvor x=1) 2+y=1 gir y=-1 og 3-y = 4 gir også y=-1. 1

2 En annen metod er å løse ut en ukjent og sette inn i andre likning Eksempel 3. Vi løser likningene 3x 5y=1 7x 3y=17 Vi kan gjøre minst på to måter. Vi kan forsøke å få en likning i y: 7 3x 5y 3 7x 3y = gir 44y=-44 og y=-1 og bruker vi første likning får vi 3x 5=1 med løsning x=2 Vi kan også forsøke å få en likning i x: 3 3x 5y 5 7x 3y = =88 gir 44x=88 og x=2 og bruker vi igjen første likning fås 6+5y=1 hvorfra y=-1 Eksempel 4. Vi løser igjen 2x y=1 3x y=4 Vi kan løse ut y fra første likning y=1-2x. Setter vi inn i andre får vi 3x-(1-2x)=4 og 5x-1=4 gir x=1 og så har vi y=1 2 1= 1 hvis vi bruker y=1-2x. Vi kan også løse ut y fra andre likning y=3x-4. Setter vi inn i første får vi 2x + (3x-4)=1 med løsning x=1 og y=3 1 4= 1 Vi kan også løse ut x=(1-y)/2 og sette inn i andre likning og får 3(1-y)/2 -y =4 som gir -5y/2 =5/2 og y=-1 og videre x=(1-(-1)/2=1 Så kan vi løse ut x ur andre og sette inn i første. Så du må velge hvilken du liker mest. Eksempel 5. Vi løser systemet. 2x+y=1 13x+12y=1 Nå er det enklest å bruke ikke standard metode. Vi subtraherer første likning fra den andre 13x+12y-(2x+y)=1-1 og får 11x+11y=0 hvorfra y=-x hvilket vi setter inn i første likning for å finne x=1 fra 2x-x=1. Så er også y=-1. Sjekkes lett i likningene? 2

3 Vi har oven brukt to metoder, innsettningsmetode og addisjonsmetode. Vi gjør nå et sammendrag av disse på et nyt eksempel. Vi forsøker løse likningssystem (1) 2x+3y=8 (2) x+4y = 9 Vi kan bruke begge metodene. Vi begynner med innsettingsmetode. Vi løser ut en av x eller y fra likning (1) eller (2). Vi ser x alene i (2) og det er fristende å løse ut x=9-4y. Dette legger vi da inn i likning (1) og får 2(9-4y)+3y=8 og 18-8y+3y=8. Trekker vi sammen fås 18-5y=8. Vi flytter 18 til høyre og får -5y=-10. Deler vi på -5 får vi y=2 (men vi ser kanskje naturlig at y må være to, vi har jo -5 ganger to er -10). Nå kan vi bruke x=9-4y vi fikk oven for å finne x. Vi setter inn y=2 og får x=9-8=1. Løsning er x=1 og y=2. Vi kan ha regnet feil så det er godt å sjekke, spesiellt hvis vi senere skal bruke løsningene er det godt å sjekke tidlig. Vi må sjekke begge (1) og (2), ikke kun en av disse. Vi sjekker (1): Vi sjekker (2): =2 6=8 ser grei ut =2 6=9 ser grei ut. Vi kan bruke innsettningsmetode på mange måter. Vi kan løse ut x fra (1) og få x=(8-3y)/2 vi legger inn i (2) og får (8-3y)/2+4y=18. Tar vi begge sidene ganger to får vi 8-3y+8y=20 og 8+5y=18 og 5y=10 og y=2 igjen og vi får x=(8-6)/2=1. Vi kan også løse ut y fra en likning, for eksempel (1): y=(8-2x)/3. Setter vi inn i (2) får vi x+4(8-2x)/3=9. Vi tar begge sidene ganger 3 og får 3x+4(8-2x)=27 og 3x+32-8x=27 og -5x=-5 og sist x=1. Setter vi inn i y=(8-2x)/3 får vi y=(8-2)/3=2. Vi bruker nå addisjonsmetoden. Vi ser at hvis vi tar (2) ganger 2 får vi samme x-ledd i (1) og (2) 2x+3y=4 (3) 2x+8y=18 (4) Trekker vi nå (4) fra (3) får vi (2x+3y)-(2x+8y)=8-18 hvilket gir -5y=-10 og y=2. For å finne x må vi bruke den ene av (1) eller (2)og legge inn y=2. Hvis vi bruker (1) får vi 2x+6=8 som gir 2x=2 og x=1. 3

4 Husk igjen å sjekke. Vi har også andre måter vi kan bruke addisjonsmetode på. Tar vi (1) ganger 4 og (2) ganger 3 får vi samme y-ledd. 8x+12y=32 (5) 3x+12y=27 (6) Vi trekker (6) fra (5) og får (8x+12y)-(3x+12y)=32-27 og trekker sammen til 5x=5 og får x=1. Legger vi inn x=1 i (1) får vi 2+3y=8 og 3y=8-2=6 og y=2. Alle systemer med to ukjente og to likninger har ikke nødvendigvis løsninger. Eksempel 6.. Systemet x+y = 1 2x+2y= -1 har ikke løsning dersom det gir -1=2x+2y=2(x+y)=2. Det kan også finnes uendelig mange løsninger. Eksempel 7. Systemet 2x+y=1-4x-2y=-2 har som løsninger alle x og y hvis kun y=1-2x. Dvs x=0, y=1 er løsning men også x=1 og y=-1 eller x=-2 og y=5. Vi tar nå eksempler hvor vi har tre ukjente. Eksempel 8. Vi løser 2x-y-2z = -1 x+y+z=2 3x+2y+2z=5 Vi kan forsøke å bli av med en. Multipliserer vi andre likning med to og trekker fra første likning får vi 2 x y z 2x y 2z =2 2 1 og etter forenkling 3y+4z=5. Multipliserer vi andre likning med tre og trekker fra siste likning får vi 3 x y z 3x 2y 2z =3 2 5 og etter forenkling y+z=1 4

5 Nå kan vi løse systemet 3y+4z=5 y+z=1 Det kan løses som tidligere med svar y=-1 og z=2. Fra andre likning ser vi så at x=1. Men studentene i Alta fant en flink og kortere løsning: Multipliser andre likning med to og trekk fra siste likning hvorfra 2 x y z 3x 2y 2z =2 2 5 gir -x=-1 og x=1. Hvis vi addere første og andre likning fås 3x-z=1 og dersom x=1 må z være 2. Fra første likning fås så lett y=-1 gjennom å sette inn x=1 og z=2. Et system av likninger hvor vi kun har konstante ledd (ledd er et tall, f eks 5, -10) og ledd med et tall ganger en ukjent (f eks 4x, -3y...) kalles lineære. Det fins en formel for alle lineære likningssystemer. F eks har likningssystemet ax+by=e cx+dy=f løsning x=(de-bf)/(ad-bc), y=(af-ec)/(ad-bc) i det fall når ad-bc er ulik null. Disse formler er normalt mer vanskelige å bruke enn å regne på annen måte. Ikke heller datamaskinsprogram bruker disse formlene dersom det går vesentlig hurtigere med andre algoritmer. Likninger i lineære systemer med to ukjente kan grafisk presenteres med rette linjer og løsning blir skjæring av linjer. Men selvfølgelig kan vi også ofte ha bruk for systemer som ikke er lineære. Ofte er det i det hele tatt ikke mulig å løse disse med eksplisitte formler. Vi må bruke numeriske algoritmer (og datamaskin) som beregner gode tilnærmete løsninger. Likevel eksisterer det masser av ikke-lineære systemer som kan løses uten maskin. Vi ser på ett eksempel. Eksempel 9. Vi løser systemet x+y=5 xy=6 Nå kan vi ikke få lettere likninger enkelt med å addere likningene og multiplisere med tall. Så vi løser y=5-x og setter inn i xy=6. Vi får x(5-x)=6 som gir etter regning x 2 5x 6=0 Denne likning løses som standard andregradslikning med røtter x=2 og x=3. 5

6 Hvis x=2 fås y=3 og hvis x=3 fås y=2. Vi kan også løse ut y=6/x fra andre likning og sette inn i første å få x 2 6 x+6/x=5 som etter forenkling gir = 5x x 2 5x 6 og =0 x x x Vi får så lett igjen samme andregradslikning i teller og kommer til samme svar. Dersom x=0 ikke kan være løsning (gir 0=6 i andre likning) kan vi dele og utvide med x. Løsningene nok så lette å gjette uten å regne? Det er også viktig å tenke hva er realistisk gjennom å se på likningene uten å løse. F eks hvis vi har systemet 2x+3y=5055 3x+4y=7000 og forventer oss positiv løsninger ser vi lett att begge ikke kan være under 1000? Oppgave 1. Løs likningssystemene a) x+y=5 b) 2x-3y=11 c) 4x-5y=9 x-y=-1 3x+2y=23-2x+7y=-5 Oppgave 2. Løs likningssystemene a) x+5y=2-y b) 2x+y=5-x c) 2x+y=4-x -x+3y+1=x+y-13 2x+y=10-y 2x+y=10-y Oppgave 3. Løs likningssystemene a) x 2 y 3 = 1 6 x 3 y 4 = 7 12 b) 0.01x y=3 c) x-2y+5=3x+y+4 0.3x-0.002y=10 6x+y-3=4x-3y-1 d) x 1 2 2y= x 2 5x 2y 1 2y 1 =4y 2 4 Oppgave 4. Hva er a hvis x=3, y=-2 og x+y=a og ax+y=1? 6

7 Oppgave 5. Ved kjøp av 2 rugbrød og 3 hvetebrød må betales 129 kroner, og ved kjøp av 5 rugbrød og 2 hvetebrød må betales 163 kroner. Selger oppgir ikke stykkepris, kan du finne ut hvilke pris han bruker? Oppgave 6. For et lån av type A på og et lån av type B på må betales sammen i rente. For et lån av type A på og et lån av type B på må betales i rente. Hvilke er rentene får lån av type A og for lån av type B? Oppgave 7. Løs likningssystem x+y+z=6 2x-y+3z=9 3x-2y-6z=-19 Oppgave 8. Løs likningssystem x+y+z=2 2x-3y+4z=13+x+z+3y 5x+6z=20-3x Oppgave 9. Løs likningssystem Oppgave 10. Løs likningssystem x-y-z=3 2x+3y+4z=5 3x+2y+3z=0 2x+y=3 xy=1 Oppgave 11. Løs likningssystem x-y=2 x 2 y 2 =2 Oppgave 12. Løs likningssystem x 2 y 2 =5 x 2 y 2 =3 Oppgave 13. Begge løsningene til system 3x+4y=700 2x+5y=777 er positive. Kan du si noe om løsningene uten å regne? Fasit. Oppgave 1. a) x=2, y=3 b) x=7, y=1 c) x=1, y=-1 Oppgave 2. a) x=8, y=-1, b) uendelig mange løsninger, alle hvor y=5-x c) har ikke løsning. Oppgave 3. a) x=1, y=-1 b) x=100, y=10000 c) x=-1, y=1 d) x=1, y=1/2 Oppgave 4. a=1 Oppgave 5. Rugbrød koster 21 kroner og hvetebrød 29 kroner 7

8 Oppgave 6. Rente for A er 10% og for B 5% Oppgave 7. x=1, y= 2, z= 3 Oppgave 8. x=1, y=-1, z=2 Oppgave 9. har ikke løsning Oppgave 10. To løsninger: x=1 og y=1 eller x=1/2 og y=2 Oppgave 11. x=1, y=-1 Oppgave 12. Fire løsninger x=2 og y=1 eller x=2 og y=.-1 eller x=-2 og y=1 eller x=-2 og y=-1. Oppgave 13. For eksempel: Begge kan ikke være over hundre og begge kan ikke være over

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logaritmer 9.1 Potenser Regneregler 2 3 ¼ 2 2 2 Vi kaller 2 3 for en potens. 2 kaller vi for potensens grunntall og 3 for eksponenten. En potens er per definisjon produktet av like store tall.

Detaljer

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst Prosent (pro cent) betyr «av hundre» eller «hundredeler». I mange sammenhenger står prosentregning svært sentralt. Prisstigning (inflasjon) måles i prosent.

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011?

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011? 2: Lineære funksjoner VG1-T - teoretisk retning En del av dere synes nok at innføringa i kapittel 1 er i vanskeligste laget. Trass i at vi stort sett har repetert foreløpig, ser jeg at dere merker overgangen

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z KOMPLEKSE TALL. Innledning og definisjoner Mengden av komplekse tall danner en utvidelse av den reelle tallmengden. Denne utvidelsen skjer ved at vi innfører en ny størrelse (et tall) i som er slik at

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner Grafer og funksjoner Fredrik Meyer Sammendrag Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Det forutsettes at du husker hva et koordinatsystem

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer