Vi ønsker tidlig og bred media dekning for å nå ut til befolkningen. Det er viktig for deltakelse at betydning av undersøkelsen kommer godt frem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker tidlig og bred media dekning for å nå ut til befolkningen. Det er viktig for deltakelse at betydning av undersøkelsen kommer godt frem."

Transkript

1 Foreøpig kortversjon European Heath Examination Survey (EHES) i Norge Nasjona heseundersøkese Norge (HES) Nasjona heseundersøkese Norge (HES) er de av et europeisk samarbeid hvor hensikten er å få oversikt over hesetistanden bant voksne i Europa, med vekt på hjertekarsykdom, diabetes og høyt bodtrykk. Fokeheseinstituttet (FHI) er ansvarig for en evt. nasjona HES i Norge. En nasjona andsrepresentativ heseundersøkese i Norge er avhengig av godkjenning fra de sentrae hesemyndigheter og finansiering. Formå Formået med studien er å fremskaffe oppysninger om risikofaktorer for kronisk sykdom bant den voksne befokningen, for dermed å bidra ti økt kunnskap om hvordan hjerte- og karsykdom, diabetes og astma oppstår og hvordan de kan forebygges. Høyt bodtrykk, høyt koestero, overvekt og røyking er kjente risikofaktorer, men forekomsten i befokningen i Norge er ikke godt kjent. Resutatene fra undersøkesen vi bidra ti evauering og videre panegging av hesefremmende og forebyggende titak og forskning. Informasjon kan ikke innhentes fra nasjonae sykdomsregistre, da disse som rege ikke innehoder informasjon om eksposisjoner, oftest kun endepunkter. Utvag HES-Norge tar sikte på å rekruttere minst et "nasjonat representativt utvag" på minst 4000 voksne personer fordet over hee andet. Undersøkesen er samtykkebasert. For å oppnå høyst muig detakese er det viktig med god informasjon ti de inviterte, hest fere ganger. Tibakemeding fra detakere og fetarbeidere i piotundersøkesen viser at hyppigere kontakt med de inviterte er ønskeig og nødvendig. Det må derfor egges vekt på dette i søknad om godkjenning av prosjektet ti REK. Vi vi søke om å sende ut en beskjed ti den utvagte om undersøkesen før bussen ankommer stedet. Deretter HES invitasjon som vi inkudere informasjonsbrosjyre og samtykkeerkæring. En sms-påminnese som sendes dagen før avtaen vi også være aktue. Vi ønsker tidig og bred media dekning for å nå ut ti befokningen. Det er viktig for detakese at betydning av undersøkesen kommer godt frem. Datamateriae Detakere bir invitert ti en hesesjekk og ti å avgi en bodprøve. Videre vi detakerne bi bedt om å fye ut et spørreskjema om sin generee hese og hesevaner, samt noen bakgrunnsoppysninger. Detakerne vi få resutatene fra sine egne undersøkeser. Dersom det oppdages noen forhod som bør føges opp av ege vi detakeren få beskjed om dette. Undersøkesen var piotert i mai-juni 2011 på Sotra utenfor Bergen. En heseundersøkesesbuss be brukt som undersøkesesokae. Bussen har det nødvendige utstyr ti undersøkesen J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

2 som fast inventar. Erfaring med bruk av bussen fra pioten var god, men andre øsninger vi også bi vurdert for hovedstudien. Datainnsaming Fetag vi bestå av f.eks. egesekretærer, bioingeniører og sykepeier. Disse vi få oppæring i ae deer av undersøkesen i god tid før prosjektstart. Oppæring vi være i tett samarbeid med aboratoriet og medisinske rådgivere. Laboratoriet vi hode kurs i bodprøvetaking for HES-persone. Det vi hodes treningskurs i bodtrykkmåing og de andre måingene internt i FHI etter ma fra treningsseminar ved EHES-Reference Centre. For kontinuitet er det ønskeig at det samme personeet føger bussen gjennom hee undersøkesen. Fetarbeidere vi bi edet av en fetkoordinator som vi ha tett samarbeid med prosjektkontor og aboratoriepersone. Fetprotoko som var brukt i piotundersøkesen vi danne grunnag for fetprotoko i hovedstudien (Annex 1). Protokoen beskriver prosedyrer for b.a. måinger og bodprøvetaking og sikkerhet. Kvaitetssikring av utstyr og måeteknikker vi bi nøye fugt opp. Måinger og spørreskjema Kjernemåinger høyde, vekt, ivvidde og bodtrykk ska måes i ae detakende and. Tieggsmåinger i HES-Norge er avhengig av finansiering. I piotundersøkesen be en modu om ora hese inkudert. Det kan være aktuet å utvide spørreskjemaet med fere spørsmå utover kjernespørsmå, men engde på spørreskjemaet bør ikke være mer enn 6 sider. En web-versjon av spørreskjemaet kan være et aternativ, men andre undersøkeser i Norge har erfart avere svarprosent på spørreskjemaer på web enn papir. Spørreskjemaet vi kun være på norsk. Laboratorier Kun akkrediterte aboratorier vi bi brukt ti anayser av bodprøver. Anayseresutater fra bodprøvene vi bi tibakeført ti HES-databasen. Protokoen for bodprøvetaking og transport vi bi utarbeidet i samråd med aboratoriet, men basert på fetprotokoen fra piotundersøkesen. Bodprøver vi bi agret i FHIs biobank i Oso. Datahåndtering Et eget eektronisk system for fordeing av timeavtaer, registrering og tracking vi bi utviket okat av FHIs IT-avdeingen for denne undersøkesen. Ae endringer vi bi ogget i dette systemet. Datasikkerhet vi føge FHIs godkjente sikkerhetsrutiner. Spørreskjemaet bir optisk est og data kvaitetssikret. Data vi bi overført ti HES-database på egen server. Finansiering Ikke avkart Bergen J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

3 PROTOKOLL B Annex 1 Registrering/Resepsjon Hesepersone/resepsjonist tar imot detakeren. Hun presenterer seg sev og takker for at personen vi deta i undersøkesen. Hun ber om ID (bankkort, førerkort eer ignende) for å sjekke identitet ti personen og svarer på eventuee spørsmå. Det er aget en mappe for hver invitert. Finn frem mappen ti vedkommende. Mappen innehoder: Henvisningsskjema med etikett en konvoutt ti tannheseundersøkese med 2 etiketter bodprøveetiketter Trackingssystem EHES-study Finn personen i EHES-study ved bruk av enten personnummer eer navn Kontroer navn og adresse Registrere samtykkeerkæring i trackingsystemet Ta imot samtykkeerkæringen og kontroer at ae oppysninger er fyt ut og at den er underskrevet Registrer samtykkeerkæring ved å registrere dato utfyt Registrer teefonnr Legg samtykkeerkæringen i detakers mappe Dersom personen har gemt samtykkeerkæring Ta en ny samtykkeerkæring Sett på en av etikettene fra mappen Be personen ese igjennom og skrive under samtykkeerkæringen Registrer samtykkeerkæring ved å registrere dato utfyt Registrer teefonnr Legg samtykkeerkæringen i detakers mappe Spørreskjema Ta imot spørreskjema og registrer mottak med bruk av strekkkoden Legg skjema i detakers mappe Kontroer at ingenting er skrevet siste side Dersom det aerede utfyt egg ti en ny siste side med etikett Dersom personen har gemt spørreskjema Ta et nytt spørreskjema Sett på en av etikettene fra mappen Be detakeren fye ut skjemaet Ta imot spørreskjema og registrer mottak med bruk av strekkkoden Legg spørreskjemaet i detakers mappe J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

4 Måinger Registreringsskjema er på siste siden av spørreskjemaet. Fy ut: Dato Kokkesett Dine initiaer Kryss detakerfet etter kontro av personnr Kryss av for mottatt samtykke Kryss av hvis gravide evt. anta svangerskapsuker Høyde Høyde og vekt brukes ti å kartegge vektforhod (inkudert undervekt, overvekt og fedme) i befokningen. Vekt og høyde brukes ti å beregne kroppsmasseindex (KMI) på engesk; body mass index (BMI). Overvekt og fedme er kjent for å være en risikofaktor for mange kroniske sykdommer, som diabetes type 2, høyt bodtrykk, søvnforstyrreser, hjerte- og karsykdom og uførhet. Kartegging av KMI gjør det muig å beregne forekomsten av fedme i befokningen. KMI = vekt det på høyde 2 Bruk forme vekt (kg)/høyde(m) 2 og beregn BMI. < 20 undervekt; norma, Overvekt, 30 fedme. For den enkete personen må man ta i betraktning at BMI ikke skier meom musker og fett. En muskuøs person trenger ikke være overvektig eer fet sev om BMI igger i området 25 ti rundt 30. Prosedyre høyde/vekt måing Høyde/vekt måes uten yttertøy men med vanige kær og uten sko, hårpynt eer ue. Kontroer at ommene tømmes for tungt innhod. Høyde registreres på nærmeste have centimeter. Vekt registreres med en desima. Måing av høyde og vekt Detakeren stier seg på vekten på fotsporene med rett rygg og føttene samet. Hendene angs sidene. Detakeren ska se rett fram. Trykk på startknappen Måestav vi gå ned ti den stoppes av hodet Les av og registrer vekt/høyde på skjemaet Eventuee avvik registreres (se avviksiste) Ti sutt trykk på startknappen og måestaven vi returnere ti utgangsposisjon OBS: Måeverdiene som føres opp må være måt på stedet. J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

5 Avvikskoder: Høyde 1 = Frisyre/høyt hodepagg/turban 2 = Invaiditet inkudert ruesto 3 = Ustø 4 = For høy for høydemåeren 5 = Nekter 7 = Måt men med bøyd nakke, ryggkrumming eer bøyde knær 9 = Annet (skriv i kommentarfet) Vekt (foretas med vanige innendørs kær) 1 = Invaiditet inkudert ruesto 2 = Ustø 3 = For tung 4 = Nekter 5 = Gravid 9 = Annet (skriv i kommentarfet) Når måing og registrering av høyde/vekt får detaker mappen sin med beskjed om å gå videre ti neste kontor. Undersøkeses rom (1 eer 2) Her bir midjemå, bodtrykk og bodprøver tatt. Fy ut på registreringsskjema: hesepersones initiaer Kontroer personnummer og kryss av i detakerfet Sjekk at spørreskjemaet er fyt ut tifredstiende og svar på evt spørsmå Kryss av for mottatt/sjekket spørreskjema Registrer tidspunkt for siste måtid (se definisjon av et måtid) Definisjon av et måtid Man regner med en hav ti en he brødskive med påegg som ett måtid, også te eer kaffe med sukker, ett gass mek eer ett stykke frukt bir også regnet som et måtid. J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

6 Midjemåing Livvidde må brukes som en indikator på abdomina fedme. Stor midjeomkrets er forbundet med økt risiko for hjerte- karsykdommer og diabetes type 2. Ved å måe midjen ti ae detakerne bir det muig å estimere abdomina fedme i befokningen. Måing av midje Midje måes stående uten yttertøy men så nær kroppen som muig uten at detaker ker av seg. Ta av eventuet bete. Livvidden måes ti den nærmeste 0,5 centimeter Måbåndet ska hodes fast og stødig. Båndet ska ikke være for stramt eer øst Hesepersonae står rett foran detaker, midjen måes midt imeom nedre ribbe og hoftekammen Detakeren står med 10 cm avstand imeom bena sik at vekten bir fordet på begge ben Armene ska henge rett ned Måebåndet ska være i horisonta posisjon eventuet ska detaker snu seg eer sjekke i ett spei Detaker ska puste normat Les av og registrer måing på skjema Eventuee avvik registreres (se avviksiste) OBS: Måeverdiene som føres opp må være måt på stedet. Husk å desinfisere måbåndet etter hver detaker. Avvikskoder: 1 = Invaiditet inkudert ruesto 2 = Har probemer med å stå rett opp og ned 3 = Gravid (svangerskapsuke 20 eer mer) 4 = Har brokk eer utagt tarm 9 = Annet (skriv i kommentarfet) Noen vi spørre om sin verdi og om hva som er normat og for høyt midjemå. Det er ingen kar grense meom normat og forhøyet midjemå. Verdier over 88 cm for kvinner og over 102 cm for menn regnes som høyt. I dette igger ikke at ae med høye verdier ska sanke seg ; midjemået må sees i sammenheng med andre heseforhod. J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

7 Bodtrykk Hva er bodtrykk Bodtrykket vi måer på overarmen er, når det gjeder det systoiske trykket ( overtrykket ), tinærmet det samme trykket som hjertet ager i det hjertet sår, dvs aktivt pumper bodet ut i pusårene. Det diastoiske bodtrykket, undertrykket, er trykket i de store pusårene under hjertets hviepause meom sagene. Er bodtrykket høyt, bidrar dette ti økt arbeid for hjertemuskuaturen. Hjertet bir i første omgang større på grunn av tykkere vegg, men på ang sikt kan hjertet bi svekket. Det høye trykket er heer ikke bra for pusårene eer for vevene som pusårene fører bod ti. Høyt bodtrykk øker risikoen for bødninger og bidrar også ti aveiringer i årene ( åreforkakning ). Høyt bodtrykk er derfor en viktig årsak tihjernesag og fere typer av kroniske sykdommer. Hvorfor måer vi bodtrykk i EHES? Forhøyet bodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdommer, demens, og nyresykdommer. Ved å måe bodtrykket kan vi kartegge høyt bodtrykk og få en oversikt over endringer i bodtrykksnivået i befokningen. Standardisering av måemetoder er viktig for å få nøyaktige og sammenignbare verdier. Det er mange forhod som kan påvirke bodtrykket inkudert stress, føeser, måtid, røyking, temperatur, smerter osv. Hva er norma bodtrykk Det ideee er systoisk bodtrykk 120 eer avere og diastoisk bodtrykk 80 eer avere. Det er ikke noe skarpt skie meom normat og høyt bodtrykk. Midt forhøyet bodtrykk defineres som systoisk mmhg eer diastoisk mmhg. Moderat forhøyet bodtrykk defineres som systoisk mmhg eer diastoisk mmhg. Bodtrykk ik eer over 180/110 regnes som høyt. Verdens heseorganisasjon definerer systoisk bodtrykk 160 og høyere og/eer diastoisk trykk 95 mmhg eer høyere som hypertensjon. Behovet for behanding av høyt bodtrykk vurderes av ege etter både å ha måt trykket ved fere besøk, og ved å ta hensyn ti andre forhod som påvirker risikoen for sykdom. Aktivitetsskjema (vedegg 1) Undersøkesesrom (1 eer 2) Det ska være roig, middes temperatur og det er viktig at detakeren sapper av. Er det noen forstyrreser for eksempe støy, høye yder osv. under måingen ska dette noteres i kommentarfet i skjema. Bodtrykksapparatet ska passeres sik at detakeren ikke sev kan ese av resutatet av måingene. Bodtrykk måes på høyre arm pga forskjeige trykk i høyre og venstre arm. HUSK Svært høyt bodtrykk, DBT > 120 mmhg Ved BT på dette nivået må sykepeier forsikre seg om at personen straks (i øpet av 1-2 dager) får time hos fastegen, eventuet ringe egen sev. Legen bør søkes snarig også hvis systoisk 180 og/eer diastoisk 110. Hvis DBT under 120 kan sykepeier be detakeren sev å få time hos fastegen, men trenger ikke ha time straks. J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

8 I undersøkesen brukes Omron i-c10 automatisk bodtrykksmåer. Se vedagt bruksanvisning. Måing av bodtrykket Detaker sitter roig i 5 minutter før måingen (mens det gås gjennom spørreskjema, tas måing av armen, settes på mansjett). Detakeren ska ikke ha stramt tøy på armen verken over eer under mansjetten. Mansjetten ska være på bar hud. 1. Detakeren ska sitte avsappet i stoen med høyre overarm i tinærmet hjertehøyde med åpen håndfate. 2. Begge bena paraet i guvet ikke krysset. Bena ska hvie ikke dinge, sett en krakk under detakerens ben om de ikke når ned ti guvet 3. Overarmens omkrets måes i hee centimeter, 10 centimeter over abue - bøyen. Registrer armmå på skjema 4. Veg riktig mansjettstørrese. (17-22cm og 22-42cm) Viktig å huske; Er mansjetten for iten bir bodtrykket måt høyere, er mansjetten for stor bir det måt avere. 5. Mansjetten egges fast men ikke stramt på høyre arm sik at nedre kant er 2-3 cm (to fingre) over abue bøyen med edningen iggende rett fram Viktig å huske: Detakeren og hesepersonae ska ikke snakke under måingene 6. Forkar detaker at det bir tre måinger med ett minutt meom hver måing 7. Trykk Start-knappen Bodtrykket måes 3 ganger automatisk 8. Registrer på skjemaet gjennomsnittsmåingen som vises på dispayet når bodtrykket har vært måt 3 ganger 9. Trykk Set-knappen 10. Registrer på skjema måing Trykk Set-knappen 12. Registrer på skjema måing Trykk Set-knappen 14. Registrer på skjema måing Eventuee avvik registreres (se avviksiste) Avvikskoder 1 = Begge armer amputert 2 = Misdannese i begge armene som forhindrer korrekt passering av mansjetten 3 = Detakeren har fjernet ymfeknuter i armhuen 4 = Måt på venstre arm 5 = Mansjetten passer ikke 9 = Annet (skriv i kommentarfet) Dersom detakeren spør om resutatet av bodtrykksmåingene kan han/hun få vite dette. J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

9 Straksmedinger Oversikt over prøvesvar som tibakemedes rutinemessig ti detakere i brev eer ved straksmeding. Prøvesvar Verdi som utøser straksmed Verdi som utøser anbefaing i rutinebrev Tekst i brev Bodtrykk, systoisk (NSAM 1993): SBT: 145,8 0,68*ader (begge kjønn). Ae med systbt => 170 Resutatet kan tyde på høyt bodtrykk. Hvis du ikke har oppføging hos ege for bodtrykket anbefaes kontro hos fastege. Bodtrykk, diastoisk 120 mmhg i måing 2 OG 3 DBT: 94,20,32*ader (begge kjønn). Ae med diabt =>100 Resutatet kan tyde på høyt bodtrykk. Hvis du ikke har oppføging hos ege for bodtrykket anbefaes kontro hos fastege. Koestero, totat år, menn 6,26 stigende ti 8,00 (tabe) år, kvinner 6,78 stigende ti 8,00 (tabe) Ae med totakoestero =>8,00 Resutatet kan tyde på forstyrreser i fettstoffskifte, høyt koestero. Hvis du ikke har oppføging hos ege for dette, anbefaes kontro hos fastege innen seks måneder. HDL koestero Straksmeding for gukose>20 Laboriatoriet gir beskjed ti prosjektkontoret etter at detakers anayser er gjort. Medisinsk ansvarig for EHES tar kontakt med personen. J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

10 Bodprøve Bodprøver i undersøkesen er: HDL koestero totat koestero trigyserider gukose o i serum - anaysen utføres kun på de 50 første prøvene o i pasma anaysen utføres på ae prøvene Hva forteer bodprøvene oss? I undersøkesen er hensikten å få kunnskap om gjennomsnittsverdier og fordeing av høye og ave verdier i befokningen. Dette trengs som veiviser i fokehesearbeidet. Vi kan sammenigne med verdier i Norge tibake i tid og med andre and i EHES. For den enkete detakere er det nyttig å vite sine egne verdier. Det forventes at detaker avgir bodprøve, men det er friviig. Detaker kan være med uansett. Hvis man ikke ykkes med å ta bodprøve på første stikk spør man detakeren om han/hun godtar ett forsøk ti. Vurdering av om prøvene ska forkastes gjøres hos LKB f.eks for ite bod, dårig kvaitet Persone ska behande materie som smittet med HIV/hepatitt. Det ska ikke spørres om bodsmitte. At materiae som er forurenset med bod ska vurderes som farig. Ae kanyer og annet som har vært i kontakt med bod ska kastes i en avfasbehoder beregnet for dette Utstyr for bodprøvetaking Vakuumrør serum og pasma Kanyer for vakuumrør Kanyehoder Stasesange Bomusdott Tape Engangshansker Pute Stativer LKB-rekvisisjon Engangshansker kan brukes ved bodprøvetaking og ska brukes ved behanding av serum/pasma bod (sentrifugering). Bodprøverør Serumrør (gut kork, 3 m) Pasmarør (grå kork, 3 m) Pipetteringsrør (pastrør hvit kork) Stativ Hjepestativ J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

11 Hentestativ Transportstativ (med transporteske) Etiketter ti bodprøverør 4 etiketter EHES-Idnummer SE EHES-Idnummer PE1 EHES-Idnummer PE2 EHES-Idnummer rekvisisjon LKB Rekkeføge for prøvetakingsrørene, denne rekkeføgen ska ikke avvikes 1. Serumrør (gu kork) 2. Pasmarør (grå kork) Arbeidsbeskrivese Ta av ringer/kokke/armbånd. Desinfisere hendene Gjør utstyret kart Vri forsiktig på nåen for å bryte forsegingen, øsne dekseet fra enden av nåen, a kanye beskytteren sitte på, kobe hoder og nå Passer detakerens arm på skrå nedover og sett på stasesangen. Bruk gjerne en pute under armen. Før prøvetakingskanye inn mot bodåren i armen mens hoderen peker på skrå nedover. Sik ska den også være når bodprøverørene settes i. Løs stasesange så snart bodet begynner å strømme inn i røret, OBS! Stasesangen bør ikke sitte på mer enn ett minutt. Sett inn serumsrør (gu kork) Umiddebart etter å ha tatt serumsrør ut av hoderen bandes det fem ganger, ved å snu røret opp ned og sett i hjepestativet. Bytt ti pasmarør (grå kork) (rørene tappes fortøpende) Umiddebart etter å ha tatt pasmarør ut av hoderen bandes det 15 ganger ved å snu røret opp ned og sett i hjepestativet. Fjern siste rør før kanye trekkes ut OBS! rørene må ikke egges på bordet. Hvis rørene bir agt på bordet HUSK å snu noen ganger ti Fjern kanye fra åre, sett umiddebart press på stikkstedet med en bomusdott/kompress ti bødningen stopper. Sett en tape på bomusdotten. OBS! personer som bruker bodfortynnende midde(for eksempe marevan) må bi sittende ti bødningen stopper Sett ID-etikett på bodprøverørene inkudert pastrør ti pipettering og rekvisisjonen OBS! rett etikett på rett gass (Se, PE1) Etiketten settes på ved korken og nedover Registrer kokkesett for bodprøvetaking både på skjemaet og på rekvisisjon Registrer eventue avvik (se avvikskodeiste) Rørene (3 stykk) fyttes over fra hjepestativ ti hentestativ i skapet. Legg også rekvisisjonen i skapet. J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

12 Avvikskodeiste 1 = Nekter 2 = Misykket 3 = Besvimt 4 = Liggende 9 = Annet Merking av smittebod Dersom detaker informerer om smitte, merkes rørene med gu app OBS: ikke egg opp på strekkoden Sentrifuge på bussen er KUBOTA se egen bruksanvisning Sentrifugen settes på program 1 ved start av dagen. Temperaturen vi da hode 20 grader etter ca 10 minutter. Man kjører program 1 hee dagen. Dersom hovedstrømbryteren bir sått av mister sentrifugen forhåndsprogrammeringen. Føg bruksanvisninger som er i bussen. Skue det oppstå probemer med sentrifugen kan bodprøvene fraktes ti LKB Haukeand Universitetssjukehus. Det er viktig med ikevekt ved sentrifugering. Rør med vann kan brukes ti ikevekt i sentrifugen. VIKTIG! Ae rør ska stå i 30 minutter i romtemperatur for at bodet ska koagueres Ae rør ska sentrifugeres innen 1 time fra prøvetaking (spesiet viktig pga gukose i serum) OBS! Etter sentrifugering og pipettering oppbevares rørene i romtemperatur Pasmarør pipetteres over på nytt rør etterpipetteringsrør merkes med korrekt etikett (fra okk og ned) Restbod med rør kastes i avfasbehoder Laboratoriet Ansvar for sentrifugering og pipettering og sending av prøvene ti LKB rueres bant hesepersone. Transport av bodprøver ti LKB Bring henter hver dag k untatt onsdager og ørdager. De Ti bud henter onsdager og ørdager k 14. Kontaktteefon på LKB (ringes fra Sentrabokken (ørdager) EHES egen dagsrapport for bodprøvesending skrives EHES-study k 12 J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

13 J:\Administrative\EHES_tender\Fina_report\Technica_report\Appendix15. Nationa HES manuas\nationa HES manua_norway_norwegian short

14 Den europeiske heseundersøkesen i Norge (EHES) Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer best, sik: x Hvis du mener at du har satt kryss i fei boks, kan du rette det ved å fye boksen het, sik: Oppgi dag, måned og år for utfying av skjemaet dag måned år SYKDOM OG HELSE 1. Hvordan vurderer du hesen din sånn i aminneighet? Vi du si at den er Meget god God Verken god eer dårig Dårig Meget dårig 2. Har du eer har du hatt angvarig sykdom eer hesepager? (Sykdommer eer hesepager som har vart eer forventes å vare i 6 måneder eer engre.) Ja Nei (gå ti spørsmå 5) 3. Hvis ja, i hviken grad har dette begrenset dine aktiviteter i øpet av de siste 6 månedene. I vedig stor grad I iten grad Ikke i det hee tatt EHES Wittusen & Jensen 4. Kryss av om du i de siste 12 månedene eer tidigere har hatt noen av føgende sykdommer/pager? Kryss også av hvis sykdommen/pagen har vært diagnostisert av ege. (Du kan sette fere kryss.) Hvis ja, De siste 12 var sykdommen månedene Tidigere diagnostisert av ege? 1. Astma Kronisk bronkitt/kronisk obstruktiv ungesykdom (KOLS)/emfysem. 3. Hjerteinfarkt Angina pectoris /hjertekrampe Høyt bodtrykk / hypertensjon Høyt koesteronivå Hjernesag / hjernebødning / bodpropp i hjernen Sitasjegikt / artrose Kroniske ryggpager Kroniske nakkepager Diabetes / sukkersyke Poenaergi / dyrehårsaergi / mataergi / eksem Magesår / sår på magesekk eer tovfingertarm Kronisk eversykdom Kreft (inkudert eukemi og ymfom) Migrene, kraftig hodepine Urininkontinens / urinekkasje Kronisk angst Kronisk depresjon Andre psykiske heseprobemer Permanent skade eer defekt forårsaket av uykke Annet... Beskriv:

15 2 BRUK AV MEDISINER DE 2 SISTE UKENE 5. Har du i øpet av de 2 siste ukene brukt medisiner utskrevet på resept eer anbefat av ege eer brukt urtemedisiner eer vitaminer? Ja Nei (gå ti spørsmå 6) 7. Hvor ofte driver du mosjon? (Med mosjon mener vi at du f.eks går en tur, går på ski, svømmer eer driver trening/idrett.) Adri (gå ti spørsmå 10) Sjednere enn en gang i uken 2-3 ganger i uken Omtrent hver dag 5a. Hvis ja, hva brukte du disse medisiner for? (Du kan sette fere kryss.) Astma Kronisk bronkitt Høyt bodtrykk Høyt koestero Hjerte-karsykdommer (f.eks hjernesag eer hjerteinfarkt) Smerter i edd Smerter i nakke eer rygg Migrene / hodepine Andre smerter Diabetes / sukkersyke Aergi/aergiske symptomer Magepager / fordøyesesprobemer Kreft (ceegifthanding) Depresjon Angst 5b. Hvis, ja, har du brukt noen andre medisiner foreskrevet av ege i øpet av de siste 2 ukene? (sett evt. fere kryss) Sovetabetter Antibiotika (f.eks peniciin) P-pier Hormoner for pager i overgangsaderen Andre medisiner på resept, angi navn: LEVEVANER 6. Angi bevegese og kroppsig anstrengese i din fritid. Hvis aktiviteten varierer meget for eksempe meom sommer og vinter, så ta et gjennomsnitt. Spørsmået gjeder bare det siste året. (Sett kun ett kryss i den ruten som passer best.) Leser, ser på fjernsyn eer annen stiesittende beskjeftigese Spaserer, syker eer beveger deg på annen måte minst 4 timer i uken (her ska du også regne med gang eer syking ti arbeidsstedet, søndagsturer med mer) Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid, snømåking e.. (merk at aktiviteten ska vare minst 4 timer i uken) Trener hardt eer driver konkurranseidrett regemessig og fere ganger i uken 8. Hvor hardt mosjonerer du da i gjennomsnitt? Tar det roig uten å bi andpusten eer svett Tar det så hardt at jeg bir andpusten og svett Tar meg nesten het ut 9. Hvor enge hoder du på hver gang i gjennomsnitt? Mindre enn 15 minutter minutter 30 minutter - 1 time Mer enn 1 time 10. Hvor ofte drikker du akoho? Adri (gå ti spørsmå 13) En gang i måneden eer sjednere 2 4 ganger i måneden 2 3 ganger per uke 4 eer fere ganger per uke 11. Hvor mange enheter akoho tar du vanigvis når du drikker? (en enhet = en iten faske ø, et gass vin, eer en drink) eer fere 12. Hvor ofte drikker du 6 eer fere enheter akoho ved én anedning? Adri Sjednere enn 1 gang i måneden 1 3 ganger i måneden 1 gang i uken Fere ganger i uken

16 3 13. Røyker du nå? Ja, dagig Ja, av og ti Nei (gå ti spørsmå 16) 18. Hvor mange personer bor i hushodningen? (inkudert deg sev.) 13a. Hvis ja, hva røyker du og hvor mange per dag? (Du kan sette fere kryss.) Sigaretter anta ARBEID Ruesigaretter Sigarer anta anta 19. Har du noen gang hatt ønnet arbeid? Ja Nei (gå ti spørsmå 25) Pipe anta Annet, beskriv 14. Har du noen gang røykt dagig, eer nesten dagig, i minst ett år? Ja Nei 15. Hvor mange år har du røykt dagig? Regn med ae perioder du har røykt dagig. (Hvis du ikke husker nøyaktig oppgi omtrentig anta år.) år 20. Hva er din arbeidssituasjon nå? (Du kan sette fere kryss.) Skoeeev/student Hjemmearbeidende Yrkespraksis/æring Miitærtjeneste Arbeidssøkende/permittert Arbeidsavkaringspenger/uførepensjon Ansatt i offentig virksomhet Ansatt i privat virksomhet Sevstendig næringsdrivende Famiiemedem uten fast ønn i famiiebedrift (f.eks.gårdsbruk, forretning) Pensjonert Foredrepermisjon Sykmedt (engre enn 6 måneder) 16. Bruker du snus nå? Annet, beskriv: Ja, dagig Ja, av og ti Nei anta porsjoner per dag anta porsjoner per uke 17. Hvor ofte er du eksponert for tobakksrøyk innendørs? Adri/nesten adri Mindre enn 1 time per dag 1-5 timer per dag Mer enn 5 timer per dag 21. Arbeider du hetid eer detid (i din hovedstiing)? Hetid Detid

17 4 22. Beskriv virksomheten på nåværende arbeidspass eer tjenestested så nøyaktig som muig. (Skriv f.eks sykehusavdeing for barn med kreft, karosseriavdeing, verksted for diesebier, gårdsbruk med korn og gris, hjemmearbeid.) 23. Yrkestitte på dette arbeidssted? (Skriv f.eks avdeingssykepeier, bioppretter, formann, adjunkt, eev, spesiaarbeider, renhodsassistent, hjemmeværende.) 24. Hvis du er i ønnet eer uønnet arbeid, hvordan vi du beskrive arbeidet ditt? For det meste stiesittende arbeid (f.eks skrivebordsarbeid, montering) Arbeid som krever at du går mye (f.eks ekspeditørarbeid, ett industriarbeid, undervisning) Arbeid der du går og øfter mye (f.eks postbud, peier, bygningsarbeider) Tungt kroppsarbeid TANNHELSEVANER 25. Hvike av føgende tannpeiemider bruker du og i tifee hvor ofte? (Kryss av for hver inje.) Sjeden/ En gang 1 gang 2 ganger Mer enn 2 ganger adri i uken om dagen om dagen om dagen Tannbørste... Fuortannkrem... Tanntråd... Tannstikkere... Fuortabetter... Skyevæske Hvor ofte har du gått ti tannege de 3 siste årene? Regemessig, minst 1 gang i året... To ganger i øpet av de 3 siste årene... En gang i øpet av de 3 siste årene... Har ikke vært ti kontro de 3 siste årene... Husker ikke Hva var den viktigste årsaken ti ditt siste tannegebesøk? Vanig kontro/behanding... På grunn av smerter... Andre akutte probemer, men ikke smerter... Annet... Spesifiser:

18 28. Hvor enge er det siden du sist var hos tannpeier? Adri vært hos tannpeier... Mer enn 5 år siden år siden år siden... Under 1 år siden Hvis det er mer enn 1 år siden siste besøk hos tannege/tannpeier, hva skydes det? (Du kan sette fere kryss.) 1. Trenger ikke behanding så ofte Er redd Trenger ikke behanding, har gebiss/østenner/protese Har ikke tid (arbeid, forpikteser) Har ikke råd Ønsker time, men står på venteiste Venter på innkaing Kinikkens åpningstider passer ikke Avstanden ti kinikken er for stor Det er mer enn 1 år meom hver gang jeg bir kat inn Annet... spesifiser: 30. I øpet av de siste 6 månedene hvor ofte vi du si at tann-og munnhuepager har gjort det vanskeig for deg å. Hver dag Sjednere enn eer nesten ganger ganger i 1 gang i hver dag i uken måneden måneden Adri spise og nyte maten?... snakke og uttrykke deg tydeig?... utføre tannrengjøringen (pusse tenner)?... sove og sappe av?... smie og vise tenner uten å bi brydd?... være føesesmessig stabi uten å bi irritabe?... gede deg over samvær med andre mennesker?... utføre dagig gjøremå? Hvordan vurderer du din tannhese? Meget god... God... Verken god eer dårig... Dårig... Meget dårig Er du tørr i munnen på dagtid? Ja Av og ti Nei 33. Er du tørr i munnen om natten? Ja Av og ti Nei 34. Hvor mye betate du for din egen tannbehanding de siste 24 månedene? Ingenting (har ikke vært)... Ingenting (har fått dekket)... kr kr kr kr kr Mer enn kr Husker ikke... TUSEN TAKK FOR INNSATSEN! Husk å ta det utfyte spørreskjemaet med deg ti heseundersøkesen.

19 6 FYLLES UT AV HELSEPERSONALET INNLEDNING: Dato: Kokkesett: Måing av ivmå og bodtrykk: Livmå: cm avvikskode: Bodtrykkapparatnr.:, Hesepersone initiaer: Armmå:, cm Detaker Samtykkeerkæring Mansjett: Stor Liten Gravid Svangerskapsuke Bodtrykkmåinger: Systoisk Diastoisk Pus Måing av høyde og vekt: Høyde: cm avvikskode:, Vekt: kg avvikskode: Gjennomsnitt: Måing 1: Måing 2: Måing 3: HELSESJEKK: Avvikskode: Hesepersone initiaer: Detaker Spørreskjema Tidspunkt for siste måtid - kokkesett:. Bodprøve: Kokkesett:. Avvikskode: Kommentar:

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Årlig oppfølging Birkebeiner aldringsstudien. Spørreskjema 4/5 års oppfølging 2014

Årlig oppfølging Birkebeiner aldringsstudien. Spørreskjema 4/5 års oppfølging 2014 Årig oppføging Birkebeiner adringsstudien Spørreskjema 4/5 års oppføging 2014 Kjære Birkebeiner Mai 2014 Takk for at du tok deg tid og vie være med på vårt forskningsprosjekt i 2009 og/eer 2010. Vedagt

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Hvordan vurdere samtykkekompetanse?

Hvordan vurdere samtykkekompetanse? Geriatrisk avdeing Oso universitetssykehus Hvordan vurdere samtykkekompetanse? Torgeir Bruun Wyer Professor / overege Geriatrisk avdeing, Oso universitetssykehus Geriatrisk avdeing Oso universitetssykehus

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 5 Helse

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 5 Helse 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 5 Helse Innhold Del 5, Helse Mat og mosjon 1 Temperatur 5 Medisiner 6 Vekstdiagrammer 9 Hverdagsmatte Del 5 side 1 Kostsirkelen, Landsforeningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

En time for bedre folkehelse. Invitasjon til HUNT 3. Vel møtt til undersøkelsen! Tid og sted for oppmøte. Åpningstida: Viktig Enkelt.

En time for bedre folkehelse. Invitasjon til HUNT 3. Vel møtt til undersøkelsen! Tid og sted for oppmøte. Åpningstida: Viktig Enkelt. Invitasjon til HUNT 3 Viktig Enkelt Gratis Du inviteres herved til å delta i den tredje store Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag (HUNT 3). Ved å delta f du en enkel undersøkelse av din egen helse, og

Detaljer

Alkoholvaner. Diabetes Høyt blodtrykk Hjerte-/karsykdommer Annet (hva?)

Alkoholvaner. Diabetes Høyt blodtrykk Hjerte-/karsykdommer Annet (hva?) Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann Henvist av: Tatt kontakt selv Behov for tolk? På hvilket språk? 1. Har du brukt frisklivssentralens tilbud tidligere? Antall oppfølgingsperioder: Hvis ja, når avsluttet

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann

FRISKLIV OPPSTART NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne. Mann Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann Henvist av: Tatt kontakt selv Behov for tolk? På hvilket språk? 1. Har du brukt frisklivssentralens tilbud tidligere? Antall oppfølgingsperioder: Hvis ja, når avsluttet

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON 1. Hvor ofte driver du mosjon? Med «mosjon» mener vi at du f.eks. går tur, går på ski, svømmer, danser

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80 FRISKLIV FULLFØRT Dato: Navn: Alder: 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 60-69 70-79 Over 80 FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) For å kunne følge din generelle helsetilstand, er det fint om du kan svare på seks spørsmål om

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Årlig oppfølging. Birkebeiner aldringsstudien (The Birkebeiner Ageing Study)

Årlig oppfølging. Birkebeiner aldringsstudien (The Birkebeiner Ageing Study) Årlig oppfølging Birkebeiner aldringsstudien (The Birkebeiner Ageing Study) Kjære Birkebeiner November 2011 Takk for at du tok deg tid og ville være med på vårt forskningsprosjekt i 2009 og/eller 2010.

Detaljer

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING Forlaget Aldring og helse Foto: Jørn Grønlund Trykk: BK Grafisk, 2011 ISBN: 978-82-8061-155-0 Vi gjør oppmerksom på at bildene er arrangert

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Hedmark fylke Helseundersøkelsen 2000-01

Hedmark fylke Helseundersøkelsen 2000-01 Hedmark fylke Helseundersøkelsen 2000-01 Inviterte/deltakelse Antall inviterte 1203 2560 986 771 1258 2589 956 903 Antall deltatt 408 1367 659 487 582 1666 673 520 Antall deltatt, i prosent av inviterte

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

6. Levevaner. På like vilkår? Levevaner

6. Levevaner. På like vilkår? Levevaner 6. Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 28 Mosjon. De siste tolv månedene: Hvor ofte trener eller mosjonerer du vanligvis på fritiden? Regn også med arbeidsreiser. Aldri, sjeldnere

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Senter for marine ressurser. O - gruppeundersøkelser. FARTØY: "G. O. Sars"

INTERN TOKTRAPPORT. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Senter for marine ressurser. O - gruppeundersøkelser. FARTØY: G. O. Sars HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Senter for marine ressurser INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: "G. O. Sars" AVGANG: Bodø, 27 jui 1990 k. 21.00 ANLØP: Bodø, 6 august (mannskapsskifte) ANKOMST: Tromsø, 20 august OMR~DE:

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon

PALLiON. Spørreskjema for pasient. Inklusjon Initialer Gruppe I Reg. gang 0 1 PALLiON Spørreskjema for pasient Inklusjon Dato for utfylling.. 2 0 Fødselsår Inkludert av (navn) Stilling Dato for signert informert samtykke.. 2 0 1 Høyeste fullførte

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Funn om helse fra SSBs levekårsunders. rsundersøkelse blant innvandrere 2005/2006 og ideer til videre analyse. Svein Blom Statistisk sentralbyrå

Funn om helse fra SSBs levekårsunders. rsundersøkelse blant innvandrere 2005/2006 og ideer til videre analyse. Svein Blom Statistisk sentralbyrå 1 Funn om helse fra SSBs levekårsunders rsundersøkelse blant innvandrere 2005/2006 og ideer til videre analyse Svein Blom Statistisk sentralbyrå Utvalg og spørreskjema 3053 innvandrere og norskfødte med

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Menn Kvinner. Generell helse (%) Helsa er god eller svært god 87 81 68 55 83 77 54 49

Menn Kvinner. Generell helse (%) Helsa er god eller svært god 87 81 68 55 83 77 54 49 Troms fylke Helseundersøkelsen 2001-2003 Inviterte/deltakelse Antall inviterte 1283 2227 777 436 1223 2164 784 547 Antall deltatt 392 1187 545 273 574 1447 590 339 Antall deltatt, i prosent av inviterte

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Navn: with Timon and Pumbaa:

Navn: with Timon and Pumbaa: Skjema for håndvask Timon og Pumbaa har lært at for å bli kvitt bakterier, må du vaske hendene med såpe og varmt vann i minst 20 sekunder. Vask hendene i det du tror er 20 sekunder. Få noen til ta tiden

Detaljer

Program 1 Program 2 Program 3

Program 1 Program 2 Program 3 HÅNDBALLPROGRAM Håndball og skulderplager henger dessverre ofte tett sammen. Mange harde kast, taklinger i skuddøyeblikket og generell stor belastning på skulderen har ført til mange vonde skuldre. Det

Detaljer

5-åringer. Barn og vekt

5-åringer. Barn og vekt 5-åringer Barn og vekt Den skal tidlig krøkes... Stadig flere barn blir overvektige. Årsakene er i de fleste tilfeller for mye mat og for lite mosjon. Har man et barn som legger lett på seg er det ekstra

Detaljer

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth DAB/DAB+ adapter med Buetooth Takk for at du vagte DAB-03, en DAB/DAB+ mottaker med buetooth. Denne enheten vi hjepe deg å høre på DAB/DAB+ radio, teefon, musikk eer ringe med teefon fra din biradio. For

Detaljer

Bekkenbunnsog blæretrening

Bekkenbunnsog blæretrening Bekkenbunnsog blæretrening Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror, og du kan få behandling for det. De aller fleste med inkontinens er kvinner. Det er ikke bare eldre

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

Personlig innbydelse

Personlig innbydelse Appendix 11. BRUK AV MEDISINER Tok du noen slags medisiner I GÅR?... Hvis, kan du gå til avsnitt 12. Hvis, besvar følgende: Hvilke medisiner tok du I GÅR, og hva var grunnen til at du tok medisinen (diagnose,

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Gikk ned 27 og 28 kilo på Moss EasyLife Senter

Gikk ned 27 og 28 kilo på Moss EasyLife Senter Varig vektreduksjon og ivsstisendring! MOSS SENTER 1 2019 UTGAVE 7 www.mosseasyife.no RING 69 25 76 07 Gikk ned 27 og 28 kio på Moss EasyLife Senter... og hoder vekten i årene etterpå Tore Eiert Arnesen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, 31.10.2006 Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Spørreskjema for skiftarbeidere

Spørreskjema for skiftarbeidere Spørreskjema for skiftarbeidere Dette spørreskjemaet er en norsk oversettelse av skjemaet "Survey of shiftworkers" som er utarbeidet av et forskningsteam i Sheffield, England, som forsker i helseeffekter

Detaljer

NUTRITIONDAY in EUROPE explanations and definitions:

NUTRITIONDAY in EUROPE explanations and definitions: NUTRITIONDAY in EUROPE explanations and definitions: ARK 1 1. Dato: Skriv inn NutritionDay datoen dag/mnd/år. 2. Sykehuskode: Skriv inn Sykehuskoden (1 til 999) som du har mottatt fra 3. Avdelingskode:

Detaljer

Finnmark fylke Helseundersøkelsen

Finnmark fylke Helseundersøkelsen Finnmark fylke Helseundersøkelsen 2002-2003 Inviterte/deltakelse Antall inviterte 602 1037 818 429 609 963 709 493 Antall deltatt 173 512 528 263 271 604 499 282 Antall deltatt, i prosent av inviterte

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder HVORDAN DU BRUKER INSTANYL Pasientveiledning Viktig informasjon om Instanyl Gjør deg kjent med denne viktige informasjonen og sørg for å lese pakningsvedlegget i boksen

Detaljer