Funn om helse fra SSBs levekårsunders. rsundersøkelse blant innvandrere 2005/2006 og ideer til videre analyse. Svein Blom Statistisk sentralbyrå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funn om helse fra SSBs levekårsunders. rsundersøkelse blant innvandrere 2005/2006 og ideer til videre analyse. Svein Blom Statistisk sentralbyrå"

Transkript

1 1 Funn om helse fra SSBs levekårsunders rsundersøkelse blant innvandrere 2005/2006 og ideer til videre analyse Svein Blom Statistisk sentralbyrå

2 Utvalg og spørreskjema 3053 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (9 pst) i alder år med bakgrunn fra ti ikke-vestlige land Skjema oversatt til 12 språk Innvandrere som intervjuere

3 Temaer i undersøkelsen Bakgrunn fra opprinnelseslandet Bånd til opprinnelseslandet Bolig Familie i Norge Venner og naboer Religion Utdanning Arbeid Arbeidsmiljø Inntekter og utgifter Ubetalt arbeid Ektefelle/samboers arbeid Barnepass Norskkunnskaper Vold og trusler Organisasjonsdeltakelse og mediebruk Statsborgerskap Opplevd diskriminering Helse

4 Nærmere om helsespørsmålene Fem forskjellige helseindikatorer Fedme eller undervekt Røyking Mosjon Bruk av helsetjenester (fastlege, spesialist osv.) Behov for tolk hos legen Tilfredshet med helsetjenester

5 Egenvurdering av helsen 5

6 Andel som vurderer sin egen helse som god eller meget god. Aldersstandardisert. Prosent Chile Somalia Sri Lanka Vietnam Pakistan Iran Irak Tyrkia Serbia-Montenegro Bosnia-Hercegovina I alt Befolkningen Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2005

7 Vurdering av egen helse. Andel som mener helsen er god eller meget god. Prosent Menn, befolkningen 2005 Kvinner, befolkningen 2005 Menn, innvandrer & etterkommer Kvinner, innvandrer & etterkommer år år år år Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2005

8 Kartlegging av faktiske sykdommer 8

9 *O2. Har du eller har du hatt noen av disse sykdommene? Vis kort 5. Kryss av EKSEM ASTMA SOM MEDFØRER BRUK AV ASTMAMEDISIN ALLERGI DIABETES (SUKKERSYKE) ANNEN STOFFSKIFTESYKDOM (VITAMINMANGEL, HØYT KOLESTEROL OSV.) KRONISK BRONKITT, EMFYSEM (KOLS) URINLEKKASJE (INKONTINENS) MAGESÅR HØYT BLODTRYKK SOM MEDFØRER BRUK AV BLODTRYKKSMEDISIN ANGINA PECTORIS, HJERTEKRAMPER HJERTEINFARKT HJERNESLAG, HJERNEBLØDNING, "DRYPP" KREFT BENSKJØRHET (OSTEOPOROSE) REVMATISKE PLAGER (GIKT, LEDDGIKT) SLITASJE I MUSKLER OG LEDD (SLITASJEGIKT)

10 Andel som har eller har hatt forskjellige sykdommer (15 i alt). Prosent Leddgikt Benskjørhet Kreft Innvandrere og etterkommere Hele befolkningen Hjerneslag Hjerteinfarkt Angina pectoris Høyt blodtrykk Magesår Urinlekkasje Kronisk bronkitt, emfysem, kols Stoffskifte-sykdom Diabetes Allergi Astma Eksem Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2002

11 Gjennomsnittlig antall sykdommer av 15 oppgitte som personen har eller har hatt. Aldersstandardisert 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 I alt Bosnia- Hercegovina Serbia- Montenegro Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile Hele befolkningen 2002 Innvandrere og etterkommere Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2002

12 2,5 2,0 Gjennomsnittlig antall sykdommer av 15 oppgitte som personen har eller har hatt Menn, befolkningen 2002 Kvinner, befolkningen 2002 Menn, innvandrer & etterkommer Kvinner, innvandrer & etterkommer 1,5 1,0 0,5 0, år år år år Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2002

13 Vurdering av helseproblemenes virkning i hverdagen 13

14 50 40 Andel som mener at helseproblemer påvirker hverdagen i høy grad. Aldersstandardisert. Prosent Menn Kvinner I alt Bosnia- Hercegovina Serbia- Montenegro Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile Hele befolkningen 2005 Innvandrere og etterkommere Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2005

15 Andel som mener at helseproblemer påvirker hverdagen i høy grad. Prosent 50 Menn, befolkningen 2005 Kvinner, befolkningen Menn, innvandrer & etterkommer Kvinner, innvandrer & etterkommer år år år år Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2005

16 Psykosomatiske plager 16

17 Andel med varige eller tilbakevendende plager. Prosent Irritabel eller aggressiv Innvandrere og etterkommere Befolkningen Trett og slapp Søvnproblemer Konsentrasjonsvansker Hoste Fordøyelsesbesvær (mageplager) Hodepine eller migrene Smerter i kroppen Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2005

18 60 Andel med fire eller flere varige eller tilbakevendende helseplager av åtte oppgitte i løpet av siste tre måneder. Prosent 50 Menn, befolkningen 2005 Kvinner, befolkningen 2005 Menn, innvandrer & etterkommer Kvinner, innvandrer & etterkommer år år år år Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2005

19 Psykiske problemer 19

20 Andel som de siste 14 dagene har vært svært eller ganske plaget av.. Prosent Bekymring eller uro Innvandrere og etterkommere Hele befolkningen Nedtrykthet og tungsinn Følelse av håpløshet Redsel og engstelse Nervøsitet og indre uro Kilde: Levekår blant innvandrere 2006/2007 og Levekårsundersøkelsen 2002

21 50 Andel med symptomer på psykiske helseproblemer. 1) Prosent Menn, befolkningen 2002 Kvinner, befolkningen Menn, innvandrer & etterkommer Kvinner, innvandrer & etterkommer år år år år 1) The Hopkins Symptoms Checklist-5 (HSCL-5)=2,0-4,0 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2002

22 Andel som har symptomer på psykiske helseproblemer (angst og depresjon). Aldersstandardisert. Prosent 1) Menn Kvinner I alt Bosnia- Hercegovina Serbia- Montenegro Tyrkia Irak Iran Pakistan Vietnam Sri Lanka Somalia Chile Hele befolkningen 2002 Innvandrere og etterkommere 1) The Hopkins Symptoms Checklist-5 (HSCL-5)=2,0-4,0 Kilde: Levekår blant innvandrere 2005/2006 og Levekårsundersøkelsen 2002

23 23 Nye problemstillinger om innvandreres helse

24 Spm 1: Foreligger det hopning i helseproblemer? Er det samvariasjon mellom helseindikatorene i materialet?

25 Spm 2: Varierer helsen etter sosiale kjennemerker? Er det helseforskjeller for eksempel etter: Foreldres utdanningsnivå Eget utdanningsnivå Innvandringsgrunn Økonomiske ressurser Opplevd diskriminering Arbeidsmiljø

26 Spm 3: Varierer helsen etter egenskaper som graden av Tilknytning til Norge Norskferdighet Tilknytning til opprinnelseslandet Etnisk samhold i Norge Religiøsitet Familietilknytning i Norge Sosial kontakt (venner, naboer)

27 Spm 4: Varierer den psykiske helsen etter valg av tilpasningsstrategier? Er det best for psyken å forsøke å bli mest mulig norsk? (Assimilasjon) bevare egne kulturelle tradisjoner? (Segregasjon) balansere de to? (Integrasjon)

28 Spm 5: Har det noe å si for sykeligheten hvorvidt innvandreren har tilbrakt størst del av livet sitt i opprinnelseslandet eller i Norge? Med andre ord: Hva betyr alder ved ankomst til Norge?

29 Oppsummering Tilfredsheten med helsen avtar raskere med alder blant innvandrere enn i befolkningen Forekomsten av faktiske sykdommer er alt i alt ganske lik blant innvandrere og i befolkningen Helseproblemer oppleves som mer alvorlig i hverdagen blant innvandrere enn i befolkningen Innvandrere rapporterer mer psykosomatiske og psykiske plager enn befolkningen Innvandrerkvinner over 40 år har i snitt de største helseproblemene Dataene gir anledning til nærmere studier av sammenhengen mellom sykdom og sosiale bakgrunnsfaktorer

Svein Blom Innvandreres helse 2005/2006

Svein Blom Innvandreres helse 2005/2006 Rapporter 2008/35 Svein Blom Innvandreres helse 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.)

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) 2008/5 Rapporter Reports Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien

Detaljer

4. Tannhelse og tannhelsetjenester

4. Tannhelse og tannhelsetjenester 4. Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 28 Tannhelse. Hvordan vurderer du din tannhelse? Vil du si den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig, meget dårlig. To år siden

Detaljer

Mange låner mye. Dag Ellingsen. Innvandrere og deres norskfødte barn på lånemarkedet

Mange låner mye. Dag Ellingsen. Innvandrere og deres norskfødte barn på lånemarkedet Mange låner mye Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre gjør på flere vis som resten av befolkningen på lånemarkedet, og likheten er til en viss grad større jo lenger de har bodd her. Men avstanden

Detaljer

Notater. Gunnlaug Daugstad og Benedicte Lie. Kvalitativ forstudie til levekårsundersøkelse blant ikkevestlige. 2004/88 Notater 2004

Notater. Gunnlaug Daugstad og Benedicte Lie. Kvalitativ forstudie til levekårsundersøkelse blant ikkevestlige. 2004/88 Notater 2004 2004/88 Notater 2004 Gunnlaug Daugstad og Benedicte Lie Notater Kvalitativ forstudie til levekårsundersøkelse blant ikkevestlige innvandrere Seksjon for levekårsstatistikk Forord Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Migrasjon og helse Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Rapportens tittel: Migrasjon og helse utfordringer og utviklingstrekk Utgitt: Mai 2009 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet...

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Helse - og levekårsundersøkelse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Ja Egen helse 2. Hvordan er helsen din nå? (Sett bare ett kryss) Dårlig

Detaljer

Ekteskapsmønster blant utvalgte grupper. Nasjonalt og Oslo

Ekteskapsmønster blant utvalgte grupper. Nasjonalt og Oslo Ekteskapsmønster blant utvalgte grupper Nasjonalt og Oslo Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Ekteskapsinnvandringen i dag og «i morgen»... 3 2 Ekteskapsmønster...

Detaljer

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/29 Rapporter Reports Kristin Henriksen Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

VOKSNE. Liv Grøtvedt

VOKSNE. Liv Grøtvedt HELSEPROFIL FOR OSLO VOKSNE Liv Grøtvedt Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon: Hegland Trykkeri

Detaljer

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2 2/2010 Samfunnsspeilet 2/2010 24. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut fem ganger i året, med årets siste utgave som dobbeltnummer om sosiale

Detaljer

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med?

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstre i innvandrerbefolkningen Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstrene viser at Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og at det er tydelige sammenhenger mellom

Detaljer

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad HELSEPROFIL FOR OSLO BARN OG UNGE Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon:

Detaljer

Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja

Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja ØF-notat nr.: 07/2009 Levekår i Oppland Fordelinger for Dovre og Lesja av Vegard Johansen og Rolf Rønning Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud

Detaljer

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret En delrapport i prosjektet HMS SJØ Fregatten Nordstjernen Forfattere: Nils Magerøy, Valborg Baste, Kristin Bondevik, Inger Haukenes,

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent.

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent. Gunnlaug Daugstad 3. I 2007 gikk nær 9 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Andelen har økt fra nær 5 prosent i 2000 til nesten 8 prosent i 2007. 43 prosent av de minoritetsspråklige

Detaljer

Helse i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Helse i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 41 Statistiske analyser Statistical Analyses Helse i Norge Helsetilstand og behandlingstilbud belyst ved befolkningsundersøkelser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser

Detaljer

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter.

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Dykkerstudien 2011 Rapport Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Norsk senter for dykkemedisin Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Hanna Bild, Jon Erik Finnvold, Kari Kveim Lie, Rannveig Nordhagen og Arnfinn Schjalm

Hanna Bild, Jon Erik Finnvold, Kari Kveim Lie, Rannveig Nordhagen og Arnfinn Schjalm 98/11 Rapporter Reports Hanna Bild, Jon Erik Finnvold, Kari Kveim Lie, Rannveig Nordhagen og Arnfinn Schjalm Hvordan møter småbarnsfamiliene helsetjenesten? Analyser av variasjoner i helsetilstand, sosiale

Detaljer

Med utdanning i bagasjen?

Med utdanning i bagasjen? Innvandrere og utdanning: Med utdanning i bagasjen? Du spør deg kanskje hvorfor i all verden Statistisk sentralbyrå (SSB) er interessert i å vite noe om hvorvidt personer som flytter til Norge har med

Detaljer

Helse flere velger alternativt

Helse flere velger alternativt Helse flere velger alternativt Flere søker hjelp mot helseplager hos alternative behandlere, men de bruker samtidig konvensjonelle helsetjenester. For ti år siden oppsøkte en av ti voksne alternativ behandling,

Detaljer