Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningsundersøkelse om akupunktur"

Transkript

1

2 Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo

3 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer i alderen 15 år eller eldre undersøkelsen Det er foretatt sammenligninger på bakgrunnsvariablene Kjønn Helsetilstand Prøvd akupunktur/ Ikke akupunktur Resultatene er vektet for på kjønn, alder og geografi Ansvarlig konsulent for undersøkelsen: Tonje Haugberg tlf I tillegg til powerpoint- rapporten er det levert tabeller med alle bakgrunnstall 3

4 Innhold Prosjektbeskrivelse Oppsummering og konklusjoner Resultater fra undersøkelsen 4

5 Oppsummeringer og konklusjoner

6 Tiden er moden for autorisasjon av akupunktører som egen helsepersonellgruppe Opinion mener undersøkelsen gir et godt grunnlag for en diskusjon med myndighetene om en autorisasjonsordning for akupunktører - synet støttes særlig av følgende funn i undersøkelsen: Akupunktører nyter stor grad av tillit i befolkningen Stadig flere oppsøker akupunktør Et klart flertall opplever bedret helsetilstand av akupunkturbehandling Akupunktur fungerer i hovedsak som supplement til skolemedisin og skjer ofte i samråd med lege Mange opplever at det er vanskelig å finne frem til de seriøse aktørene i bransjen Nesten 70% støtter en refusjonsordning for akupunktur mens over 80% mener det bør innføres en autorisasjonsordning for akupunktur 6

7 Resultater fra undersøkelsen

8 Egen helse

9 Hvordan vil du karakterisere din egen helsetilstand? Er den 27 % 62 % -9 % -2 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Svært god Nokså god Mindre god Dårlig Ikke sikker 9 Base: n = 1036

10 Har du oppsøkt lege siste år? I tilfelle hvor mange ganger? 1 gang 28 % 2 ganger 23 % 3 eller flere ganger 32 % Ingen 18 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 10 Base: n = 1036

11 Har du noen gang oppsøkt en alternativ behandler, i tilfelle hvor mange ganger? En gang 10 % To ganger 6 % 3 eller flere ganger 22 % Ingen 56 % Ikke sikker 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 11 Base: n = 1036

12 Egen helse 9 av 10 opplever egen helse som god Over 80% har likevel oppsøkt lege i løpet av det siste året Menn svarer også dobbelt så ofte som kvinner at de ikke har vært hos lege det siste året Vi finner en liten økning i andelen som har oppsøkt lege i 2006 (82%) i forhold til i 1997 (72%). 12

13 Personlig erfaring med alternative behandlere 13

14 Har du oppsøkt alternativ behandler i løpet av det siste året, i tilfelle hvor mange ganger? 1 gang 17 % 2 ganger 7 % 3 eller flere ganger 19 % Ingen 57 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 14 Base: n = 405

15 Har du noen gang gått til behandling hos noen av følgende? Akupunktør 28 % Healer, håndspålegger 9 % Homøopat 17 % Kinesolog 7 % Kiropraktor 31 % Naturmedisiner 8 % Soneterapeut 13 % Nei, ingen av disse 44 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 15 Base: n = 1036

16 Økning i andel som har gått til alternativ behandling - Nesten en av tre har gått til akupunktur 40%, altså nær halvparten av befolkningen i Norge har oppsøkt en alternativ behandler. I 1997 var dette tallet 33 %, vi ser altså en økning i andelen som oppsøker alternativ behandlere 28 % har gått til akupunktur. Tilsvarende tall for 1997 var omtrent 10%. Noe av forskjellen kan henge sammen med at vi i 2006 har stilt spørsmålet til alle, også de som ikke sa at de hadde gått til alternativ behandler. Interessant nok finner vi at 22% av de som oppgir at de aldri har gått til en alternativ behandler faktisk har gått til akupunktur. Akupunktur defineres med andre ord ikke allment som alternativ behandling. 16

17 Det er omtrent dobbelt så mange kvinner som menn som oppgir at de har gått til akupunktur. Tilsvarende har nesten like mange menn som kvinner fått behandling av kiropraktor De med høyere utdanning oppgir i større grad enn de med lav utdanning at de har prøvd akupunktur Av de alternative behandlingsformene vi spør om i undersøkelsen er akupunktur er den behandlingsformen kvinner i størst grad har prøvd. Menn har i størst grad vært hos kiropraktor De som har gått til akupunktur har i større grad enn de som ikke har gått til akupunktur gått til vanlig lege. Dette henger også sammen med at kvinner i større grad enn menn går til lege og til akupunktør 17

18 Mot hvilke lidelser prøver man akupunktur

19 Hvilken/ Hvilke sykdom eller lidelse(r) fikk du akupunkturbehandling for? Nakkeproblemer Ryggsmerter, isjas Betennelse, infeksjon Hodepine, migrene Allergi Fordøyelse, magebesvær Revmatiske smerter, leddgikt Nedsatt almenntilstand, ingen spesifikk lidelse Bihulebetennelse Menstruasjonsplager Nerver, depresjoner Astma Utslett, eksem Gikt, artrose Lammelse Menstruasjonsplager Annet spesifiser: 29 % 28 % 18 % 16 % 11 % 6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 4 % 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 19 Base: n = 293

20 I hvilke av følgende tilfeller ville du gått til akupunktør? Nakkeproblemer Hodepine, migrene Ryggsmerter, isjas 39 % 47 % 45 % Allergi Revmatiske smerter, leddgikt 22 % 27 % Fordøyelse, magebesvær Betennelse, infeksjon Gikt, arthrose Bihulebetennelse Nerver, depresjoner Menstruasjonsplager Lammelse Astma Nedsatt almenntilstand, ingen spesifikk lidelse Utslett, eksem Annet spesifiser: 15 % 14 % 14 % 12 % 12 % 11 % 10 % 9 % 9 % 6 % 6 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 20 Base: n = 464

21 Muskel og skjelettplager er vanligste årsaker til å gå til akupunktur Nakke og ryggsmerter er de mest vanlige lidelsen man oppsøker akupunktur for. Deretter kommer betennelser og infeksjoner, samt hodepine. Blant de som kunne tenke seg å gå til akupunktur oppgir nesten halvparten hodepine, nakkesmerter og ryggsmerter som lidelser de ville oppsøkt akupunktur for. Blant annet - svarene finner vi rundt 5% som nevner plager i tilknytning til svangerskap, enten fertilitet, bekkenløsning, kvalme, eller akupunktur under selve fødselen. 21

22 Resultater av akupunktur

23 Over halvparten, ca 60% opplever forbedret helsetilstand etter akupunkturbehandling Hva var resultatet av akupunkturbehandlingen for den siste lidelsen, ble du 4 Helt frisk 11 % 3 Bedre 47 % 2 Verken bedre eller dårligere 40 % 1 Dårligere 1 % Henvist til annen hjelp, spesifiser: 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 23 Base: n = 293

24 1 av 4 gikk til akupunktur på grunn av akutte lidelser Vil du karakterisere sykdommen eller plagene du gikk til akupunkturbehandling for som kroniske eller akutte? Kroniske 61 % Akutte 24 % Annet noter 4 % Ikke sikker 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 24 Base: n = 293

25 Et stort flertall oppgir at de vil gå til akupunktur neste gang de blir syke, men det er i stor grad avhengig av lidelse Kunne du tenke deg å gå til en akupunktør neste gang du blir syk? Ja, uansett 10 % Ja, men avhengig av lidelse 64 % Nei 14 % Ikke sikker 12 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 25 Base: n = 293 de som har gått til akupunktur

26 Menn bruker i større grad akupunktur mot akutte lidelser Menn går i større grad enn kvinner til akupunktur som følge av akutte lidelser Menn oppgir også i større grad enn kvinner at akupunktur gjorde dem bedre eller helt friske De yrkesaktive oppgir i dobbelt så høy grad som de ikkeyrkesaktive at de har blitt friske eller bedre av akupunkturbehandlingen 26

27 Akupunktur kontra vanlig medisin

28 8 av 10 har vært hos lege før de gikk til akupunktur Gikk du til akupunktør etter at du hadde vært hos vanlig lege? Ja 78 % Nei 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 28 Base: n = 293

29 Halvparten går til lege etter akupunkturbehandlingen Gikk du til lege etter at du hadde gått til akupunktør? Ja 49 % Nei 51 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 29 Base: n = 293

30 Det er vanlig å fortelle legen om akupunkturbehandlingen Fortalte du legen at du hadde vært hos akupunktør? Ja 84 % Nei 16 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 30 Base: n = 142

31 Akupunktur er i første rekke oppfattet som et nyttig supplement til mer tradisjonell medisin Hva var grunnen til at du gikk til akupunktør i forbindelse med den siste lidelsen? Ville ha en annen fagpersons vurdering 7 % Anså akupunktur som en nyttig supplement 65 % Trodde ikke lenger på legen 4 % Følte at legen hadde gitt meg opp 5 % Generelt større tiltro til akupunktur 6 % Andre grunner Noter: 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 31 Base: n = 293

32 Holdninger til akupunktur blant de som ikke har forsøkt

33 Flertallet av de som ikke har prøvd akupunktur er åpne for å prøve. 4 av 10 er skeptiske Kunne du tenke deg å gå til en akupunktør? Ja 62 % Nei 38 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 33 Base: n = 743

34 Manglende tro på effekt er en viktig årsak til å ikke ville prøve til akupunktur Hva er de viktigste grunnene til at du ikke kunne tenke deg å gå til akupunktur? Ikke aktuelt 33 % Vet ikke nok om det 16 % Redd for at det skal gjøre vondt 20 % Bekymret for hygiene/ smitte 3 % Tror ikke det har noen effekt 32 % Annet Noter: 10 % Ikke sikker 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 34 Base: n = 279

35 Tillitsindeks

36 3 av 4 har tillit til akupunktører Hvordan vil du karakterisere din tiltro til følgende yrkesgrupper Leger 33 % 59 % -6-1 % % Kiropraktorer 28 % 55 % -12 %-1-4% % Homøopater 5 % 32 % -34 % -14 % -16 % Akupunktører 12 % 62 % -17 % -5 %-5 % Farmasøyter 25 % 56 % -8 %-2 %-9 % Fysioterapeuter 34 % 57 % -7-1 %-2 % Healere 1 % 10 % -31 % -46 % -11 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Liten tiltro Ingen tiltro Vet ikke Base: n =

37 Tillit Blant de såkalte alternative behandlere har kiropraktorer høyest tillit, 83% har svært stor eller ganske stor tillit til kiropraktorer Også akupunktører har relativt stor tillit i befolkningen- med en tillitsscore på 74%. Akupunktører får en litt dårlige tillitsscore enn representantene for autorisert helsepersonell som er med i undersøkelsen Healere og homøpater får lav score på tillitsindeksen, noe som indikerer at befolkninger i stor grad evner å skille mellom de ulike yrkesgruppene som inngår i samlesekken alternativ behandling. 37

38 Refusjon og autorisasjon 38

39 Bred støtte til refusjonsordning for akupunkturbehandling Bør Rikstrygdeverket etter din oppfatning refundere en del av utgiftene til akupunktur, eller bør man holde fast ved dag? Bør innføre refusjon av behandlingsutgifter 68 % Bør holde fast ved dagens ordning der utgifter til akupunktu 14 % Ikke sikker 18 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 39 Base: n = 1036

40 8 av 10 støtter en autorisasjonsordning for akupunktører Innenfor hvilke av følgende helsegrupper mener du det bør være en slik autorisasjonsordning? Akupunktører 83 % Kiropraktorer 90 % Homøopater 62 % Fotsoneterapeuter 49 % Ingen av disse 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 40 Base: n = 1036

41 Bred oppslutning om autorisasjonsordning for akupunktører og kiropraktorer 7 av 10 mener man bør innføre refusjonsordning for akupunktur Det er en høyere andel av de som har prøvd akupunktur som mener dette, men mer enn halvparten av de som ikke har prøvd akupunktur støtter et slikt forslag 83% mener det bør innføres en autorisasjonsordning for akupunktører, og 90% mener det samme for kiropraktorer. 41

42 Holdninger til akupunktører 42

43 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: Det er vanskelig å vite om en akupunktør driver seriøst eller ikke 24 % 44 % -19 % -9 %-3 % Det er mye snusk og skatteunndragelser blant akupunktører 3 % 7 % -76 % -5 % -8 % For å praktisere som akupunktør trenger man minst 5 års utdannelse 18 % 24 % -49 % -5 %-4 % Jeg ville foretrekke å gå til en akupunktør som har fysioterapi eller tilsvarende som grunnutdanning 41 % 34 % -19 % -3-2 %% Akupunkturbehandling er dyrt 27 % 28 % -43 % -1 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Base: n = 1036 Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 43

44 Holdninger til akupunktører: Oppsummert Nesten 7 av 10 synes det er vanskelig å vite om en akupunktur driver seriøst Få forbinder akupunktører med skattesnusk 3 av 4 foretrekker å gå til en akupunktør med fysioterapi eller tilsvarende som grunnutdanning Over halvparten opplever akupunktur som dyrt 44

45 Akupunktur og sykefravær 45

46 Hvis du tenker på den siste gangen du fikk akupunktur, var du sykmeldt forbindelse med den lidelsen? Ja 29 % Nei 71 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 46 Base: n = 221

47 Hvor sannsynlig er det at du ville vært sykmeldt i en lengre periode enn det du var dersom du ikke hadde fått akupunktur? 30 % 27 % -27 % -15 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Base: n = 64 47

48 Hvor sannsynlig er det at du ville blitt sykmeldt dersom du ikke hadde fått akupunkturbehandling 13 % 15 % -51 % -21 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Base: n =

49 Akupunktur har positiv effekt på sykefraværet Halvparten av de som var sykmeldte i forbindelse med siste akupunkturbehandling tror de ville vært sykmeldt lenger uten akupunktur Ca 30% av de som ikke var sykmeldt antar at de ville vært sykmeldte uten akupunkturbehandling 49

50 50

51 51

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer