Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI Cecilie Aagestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad"

Transkript

1 Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI Cecilie Aagestad

2 Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse i et europeisk perspektiv Trakassering - Seksuell trakassering - Trakassering grunnet etnisk bakgrunn Konsekvenser av vold og trakassering

3 Trend Vold, trakassering og mobbing Utsatt for vold eller trussel om vold, et par ganger i mnd el mer 4 Utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarar eller lignende, et par ganger i mnd el mer Utsatt for plaging eller erting av arbeidskamerater, et par ganger i mnd el mer Utsatt for plaging eller erting av overordnet, et par ganger i mnd el mer Kilde: SSB, Statistikkbanken

4 4 Data Statistisk Sentralbyrå sin levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø Landsomfattende, representativ tverrsnittsundersøkelse - Telefonbasert spørreskjemaintervju sysselsatte (18 66 år) - Svarprosent 67,2 European Working Condition Survey respondenter fra 27 EU land i tillegg til Norge, Sveits m.m 1000 intervjuet fra hvert land Svarene er vektet i forhold til landenes populasjon

5 Forekomst av mobbing Studier fra Norge viser at forekomsten av mobbing er redusert det siste tiåret (men, resultatet avhenger av hvilke definisjoner som legges til grunn 2 4,6% (Birkeland Nielsen m.fl. 2009)) 1,6 prosent rapporterer at de blir mobbet av kollegaer en gang i mnd eller mer 1,4 prosent opplever at de mobbes av nærmeste leder en gang i mnd eller mer Jevnt fordelt utover ulike grupper, både når det gjelder kjønn, alder, utdanning og sektor SSB, LKU 06

6 Mobbing - ett blikk på helseplager Blant dem som opplever å bli mobbet av kollegaer er det 3 ganger så mange som er ganske eller svært plaget av arbeidsrelaterte smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Blant dem som oppgir å bli mobbet en eller flere ganger i uken oppgir 37 % at de er fysisk utmattet når de kommer hjem fra jobb (11 % blant dem som mobbes sjeldnere, 5 % blant dem som ikke blir mobbet) Blant dem som oppgir å bli mobbet av overordnet oppgir 23 % vanskeligheter med å sove pga jobbtanker, 1 prosent blant dem som ikke mobbes. SSB, LKU 06

7 Negative sosiale relasjoner: mobbing, vold og trakassering Ja, en eller flere ganger i måneden Ja, en eller flere ganger i uken 1,8 1 0,8 6,1 5,1 2,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Utsatt for vold Mobbing fra kollegaer Mobbing fra overordnet Trakassering SSB, LKU 06

8 Prosentandel som opplever vold eller trusler om vold, etter bransje SSB, LKU 06

9 Prosentandel som er utsatt for vold en gang i måneden eller mer, etter kjønn og alder 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Mann Kvinne 3,0% 2,0% 1,0%,0% Kilde: SSB, lku 2006

10 Prosentandel som opplever vold eller trusler om vold, etter yrke Opplevelsen av å være utsatt for vold og trusler om vold er mest vanlige hos yrkesaktive med en universitets eller høyskoleutdanning på inntil 4 år (8,5 %) SSB, LKU 06

11 Andel som opplever vold og trusler om vold, fordelt etter sektor Andel som opplever vold og trusler om vold, fordelt etter sektor Kommunal virksomhet 15,3 % personer Statlig virksomhet 10,1 % personer Fylkeskommunal virksomhet 6 % personer Personlig eid firma 2,1 % personer Privat virksomhet 1,9 % personer Fylkeskommunal virksomhet Kommunal virksomhet Statlig virksomhet Personlig eid firma Privat virksomhet SSB, LKU 06

12 Tall fra FAFO 60 % av arbeidstakere i tjenester for psykisk utviklingshemmede, på barnevernskontor og på barnevernsinstitusjoner har opplevd vold, trusler om vold eller begge deler. Flere menn 64 % enn kvinner 54 % 1 av 5 ansatte på institusjon opplever vold og trusler om vold når de arbeider alene Dette gjelder for 1 av 3 i hjemmebaserte tjenester Mer opplæring i å forebygge eller takle voldelige eller truende personer blant ansatte på institusjon og i større virksomheter 8 prosent av arbeidstakerne innen disse områdene av offentlig sektor har vært sykmeldt pga vold eller trusler om vold i løpet av siste 12 måneder. Fafo- rapport 2009:30

13 Trusler om vold i et europeisk perspektiv Kulturelle forskjeller Vekting av dataene Finland Netherlands United Kingdom Sweden Belgium Ireland Norway France Estonia EU15 Croatia Poland EU27 Slovenia Malta Czech Republic Denmark Spain Latvia Austria Germany Lithuania Greece Portugal Luxembourg Turkey Romania Slovakia Bulgaria Hungary Cyprus Italy,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% Kilde: EWCS 2005

14 Fysisk vold fra kunder, klienter, pasienter og lignende i et europeisk perspektiv United Kingdom France Finland Netherlands Ireland Latvia Norway Malta Croatia Belgium EU 15 Slovakia Luxembourg EU 27 Slovenia Estonia Poland Portugal Spain Romania Germany Czech Republic Turkey Switzerland Sweden Lithuania Austria Greece Denmark Cyprus Bulgaria Hungary Italy,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Aksetittel Kilde: EWCS 2005

15 Fysisk vold fra medarbeidere og kollegaer Kilde EWCS Ikke spørsmål om dette i LKU I Sverige opplever nær 4 % fysisk vold fra medarbeider eller kollegaer Netherlands Sweden United Kingdom Ireland Belgium Denmark France Croatia Turkey EU15 EU 27 Austria Greece Finland Estonia Romania Lithuania Spain Poland Slovenia Czech Republic Bulgaria Italy Switzerland Latvia Norway Portugal Germany Hungary Slovakia Malta Luxembourg Cyprus,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% Kilde: EWCS 2005

16 Vold og trusler om vold - helseplager 16 % av de som er utsatt for vold eller trusler om vold, er plaget av nedtrykthet eller depresjon (10 % blant de som ikke er utsatt). 16 % har hatt sammenhengende ikke arbeidsrelatert sykefravær på 14 dager siste 12 måneder. Nærmere 12 % har hatt et arbeidsrelatert sykefravær (for de som ikke er utsatt er prosentandelene henholdsvis 11 og 7) 28 % føler seg ille til mote på grunn av jobben (14 prosent blant de som ikke er utsatt) SSB, LKU 06

17 Helseproblemer assosiert med vold på arbeidsplassen Kilde: EWCS 2005

18 Konsekvenser av vold og trussel om vold En registerbasert studie fra Sverige avdekket at helsepersonell stod for 29 prosent av alle sykefraværsdager som skyldes vold og trusler i arbeidslivet.

19 Trakassering rammer kvinner 12,0% I overkant av en av ti yrkesaktive kvinner i aldersgruppen år opplever å bli utsatt for seksuell trakassering minst en gang i måneden. Totalt opplever 3,6 prosent yrkesaktive dette 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Mann Kvinne 2,0%,0% SSB, LKU 06

20 Trakassering ett blikk på EU Malta Czech Republic United Kingdom Norway Lithuania Estonia Denmark Croatia Slovenia Sweden Turkey Ireland Finland Greece Belgium Poland Portugal EU 15 EU 27 Austria Romania France Netherlands Switzerland Germany Bulgaria Slovakia Hungary Italy Latvia Spain Luxembourg Cyprus,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% Kilde: EWCS 2005

21 Trakassering - konsekvenser Utsatt for seksuell trakassering SSB, LKU 06 Ikke utsatt for seksuell trakassering

22 Prosent Trakassering - konsekvenser Utsatt for seksuell trakassering Ikke utsatt for seksuell trakassering 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 Svært plaget Ganske plaget Litt plaget Totalt Nedtrykthet/depresjon SSB, LKU 06

23 Prosent Konsekvenser av trakassering - sykefravær Ikke arbeidsrelatert sykefravær Arbeidsrelatert sykefravær Utsatt for seksuell trakassering Ikke utsatt for seksuell trakassering SSB, LKU 06

24 Forulemping eller trakassering på arbeidet på grunn av utenlandsk bakgrunn I 2005 svarte 10 prosent ja, at de i løpet av det siste året har blitt utsatt for forulemping eller trakassering på arbeidet på grunn av sin utenlandske bakgrunn. I 1996 svarte 13 prosent at de i løpet av det siste året har opplevd å bli plaget på grunn av sin innvandrer bakgrunn i eller forbindelse med jobben SSB,Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 1996, 2005

25 Oppsummering Offentlig ansatte mest utsatt for vold og trusler om vold Vold og trusler om vold øker i omfang Mobbing fra arbeidskamerater avtar Personer utsatt for mobbing, vold, trusler om vold og seksuell trakassering rapporterer i større grad helseplager og dårligere mental helse

26 Mer info: Nedlasting av rapporter Bestilling av rapporter Takk for oppmerksomheten

Fakta er forutsetning for kunnskap - sykepleierens helse og arbeidssituasjon. Status i Norge.

Fakta er forutsetning for kunnskap - sykepleierens helse og arbeidssituasjon. Status i Norge. Fakta er forutsetning for kunnskap - sykepleierens helse og arbeidssituasjon. Status i Norge. Hvordan kan kunnskapen anvendes til det beste for sykepleiernes interesser? Skien 11. mai, 2012 Steinar Aasnæss

Detaljer

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker?

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Finnes det risikoutsatte grupper i petroleumssektoren? Seminar Petroleumstilsynet 4. Desember 08 Steinar

Detaljer

6. Sysselsetting, arbeidsmiljøforhold og trygdebruk

6. Sysselsetting, arbeidsmiljøforhold og trygdebruk Elisabeth Rønning 6. Sysselsetting, arbeidsmiljøforhold og trygdebruk Sysselsettingen synker når alderen øker, og den er lavere blant kvinner enn blant menn. Sysselsettingen synker markant etter fylte

Detaljer

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 - Fokus på kommunal sektor

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 - Fokus på kommunal sektor Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 - Fokus på kommunal sektor KS 01.12.11 Steinar Aasnæss Arbeidsmiljø og -helse i Norge 2011 - status og utviklingstrekk Faktabok 2011 stami.no/noa Faktabok 2011 -

Detaljer

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no arbeidsmiljø og

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

organisatorisk arbeidsmiljø

organisatorisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 814 Dep 0033 Oslo www.skin.no organisatorisk arbeidsmiljø

Detaljer

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse et fokus på fylkeskommunen Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) Tom Sterud Disposisjon Del 1: Hovedrapporten Arbeidsmiljø og helse samlet

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU EN SAMMENLIGNING BASERT PÅ DATA FRA EUROPEAN WORKING CONDITIONS SURVEY Denne rapporten er skrevet av: Cecilie Aagestad Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet 06. Desember

Detaljer

Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad. Vold og trusler i finansnæringen

Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad. Vold og trusler i finansnæringen Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad Vold og trusler i finansnæringen Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad Vold og trusler i finansnæringen Fafo-rapport 2012:54 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-948-8 (papirutgave)

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

ET TREDELT ARBEIDSLIV

ET TREDELT ARBEIDSLIV ET TREDELT ARBEIDSLIV Norsk arbeidsliv etter EØS-avtalen og EUs østutvidelse Les mer om: Sosial dumping og utviklingen av A-, B- og C-lag i arbeidslivet Norsk arbeidsliv etter EØS-avtalen og EUs østutvidelse

Detaljer

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i uføretrygda i 2017 og om barnetillegget om et år eller

Detaljer

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Status og utviklingstrekk

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Status og utviklingstrekk Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 Status og utviklingstrekk Innhold FORORD 3 1 INNLEDNING 4 1.1 Sammendrag 6 1.2 Forkortelser 12 1.3 Om NOA 14 1.4 Om rapporten herunder SSB s levekårsundersøkelser

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015 Status og utvikling. Tom Sterud, Forsker, STAMI, NOA

Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015 Status og utvikling. Tom Sterud, Forsker, STAMI, NOA Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015 Status og utvikling Tom Sterud, Forsker, STAMI, NOA - Formidler status og trender for arbeidsmiljøet og arbeidsrelaterte helseproblemer i norsk arbeidsliv samlet sett

Detaljer

Bedre Læringsmiljø Hamar 08.11.2011. Elisabeth Staksrud, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO

Bedre Læringsmiljø Hamar 08.11.2011. Elisabeth Staksrud, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO Bedre Læringsmiljø Hamar 08.11.2011 Elisabeth Staksrud, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO Oppsummering Vi vet MYE om barn og nettbruk Det går stort sett bra Dess tidligere barn bruker Internett

Detaljer

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak

Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen - en gjennomgang og forslag til tiltak Oslo Kommune KS Arbeids- og velferdsdirektoratet Januar 2014 1 Sammendrag I etterkant av drapet på en medarbeider ved

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt 2013 1 Innhold 1.

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Europeisk virksomhetsundersøkelse om nye arbeidsmiljørisikoer og risikoer i framvekst Sammendrag

Europeisk virksomhetsundersøkelse om nye arbeidsmiljørisikoer og risikoer i framvekst Sammendrag Det europeiske arbeidsmiljøorganet Europeisk virksomhetsundersøkelse om nye arbeidsmiljørisikoer og risikoer i framvekst Sammendrag s (EU-OSHAs) undersøkelse av virksomheter i Europa har som mål å bistå

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

ergonomisk arbeidsmiljø

ergonomisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no ergonomisk arbeidsmiljø

Detaljer

Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv

Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv Bergen Bullying Research Group Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen 2007 1 Et brutalt

Detaljer

arbeidsliv Foto: Jan Tomas Espedal/SCANPIX

arbeidsliv Foto: Jan Tomas Espedal/SCANPIX arbeidsliv Foto: Jan Tomas Espedal/SCANPIX De siste årene har arbeidsmarkedet vært preget av gode tider med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er et uttalt politisk mål at det norske arbeidsmarkedet

Detaljer