Er virkemidlene effektive for å nå fornybarmålene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er virkemidlene effektive for å nå fornybarmålene?"

Transkript

1 E-CO Energi Er virkemidlene effektive for å nå fornybarmålene? Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid Pareto Securities` kraft- og fornybar energikonferanse, Oslo 21. januar jan

2 E-COs visjon, mål og verdier E-CO skal maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning E-CO skal være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø E-CO skal utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet Engasjert Skikkelig Skapende Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende 22. jan

3 Norges nest største kraftprodusent Årsproduksjon 2008: 12 TWh Eiendeler: MNOK Omsetning: MNOK Årsresultat: MNOK E-CO eies 100% av Oslo kommune. Selskapet drifter og eier, helt eller delvis mer enn 60 kraftverk i Sør-Norge, i hovedsak lokalisert i indre Sogn, Hallingdal, Oppland og indre Østfold E-CO E-CO Energi eier 100% i E-CO Vannkraft som eier 100% i Oslo Lysverker. Oppland Energi, Opplandskraft, Vinstra kraftselskap Eidsiva Vannkraft drifter og vedlikeholder anleggene til Oppland Energi (E-CO 61,4%), Vinstra Kraftselskap (E-CO 66,7%) og Opplandskraft (E-CO 40%). E-CO HOVEDKONTOR Norsk Grønnkraft E-CO eier 21% Uvdal I og II E-CO eier 10% Embretsfosskraftverkene DA E-CO eier 50% 22. jan

4 Norge kommer til å få pålegg Mål for hvert medlemsland satt ut fra økonomisk evne Additional 60% 2005 Formel: (andel 2005) +5,5% + f(vekst i BNP/capita)? 50% 40% 30% 20% EU % EU % Belgium Bulgaria National targets set on combination of renewable potential and GDP Czech Republic Denmark Germany Estonia Ireland Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom EU 15 EU 25 EU 27 Norway 22. jan

5 Fornybarbrøken: Målene kan nås på forskjellige måter Andel fornybar energi = Kraft produsert fra fornybare energikilder + Forbruk av fornybar energi til varme/kjøling + Forbruk av fornybar energi i transportsektoren = Forbruk av fornybar energi 2020 Andel øker ved: Økning i nevner Netto innenlands sluttforbruk + forbruk i energisektoren + distribusjonstap = Sluttforbruk av energi Reduksjon i teller Norge fornybarandel på 61% (2005) Mål for 2020: Minimum 66,5% - Maksimum 76% Tiltakspakken i ENKL-planen gir 67% 22. jan

6 EUs mål krever støtte Marginalkostnad: Rundt 120 øre/mwh Totalt RES-mål ( el og varme): Pluss 1474 TWh 2020 RES-mål: Totalt: 3250 TWh Kraft: 1235 TWh Varme: 1595 TWh Transport: 420 TWh RES-produksjon 2005: Kraft: 514 TWh Varme: 842 TWh Antatt fremtidig kraftprisnivå (Kontinentet) 22. jan Kilde: Green-X, Pöyry Energy Consulting 6

7 Store investeringer, store utfordringer Investeringsbehov for ny fornybar kapasitet , prosent Vind til havs Vind på land Bølge Sol PV Småkraft Vannkraft Biologisk avfall Biomasse Biogass 1,0 1,0 2,3 3,7 4,1 7,6 11,8 18,6 22. jan Source: OPTRES ,5 Utfordringer 26,5 Usikre støtteordninger Totalt investeringsbehov: 330 milliarder Euro Fra 11 TWh/år til 60 TWh/år Budsjettunderskudd (fra 0.8% i 2007 til 7.6% i 2010 (Kommisjonens anslag)) Innfasing av kapasitet Økende investeringstempo

8 Norge har flere, ulike fornybarmål Enovas mål: Inkluderer energieffektivisering? Vindkraftmålet for 2010 blir ikke nådd Ikke spesifisert fordeling for 2011 og 2020 TWh Norsk målsetning EU krav Både Norge og EU 30? 14 Bioenergistrategien 10 TWh oppnådd per varme 3 vind 18 Antydet mål for sertifikatmarked (fornybar kraft) 12,5 Regjeringens mål for 2010 Avtalt mål med Enova 2011 Regjeringens mål Mulig krav fra EU? Enovas arbeidsmål for 2020 Sertifikatmarked 2020 Norge: Basisår 2001 EU: Basisår 2005 Sammenstilling: 22. jan Econ Pöyry 8

9 Potensialet er stort 140 Total costs (NOK øre/kwh) Meldte prosjekter Vannkraft Mål for fornybar kraft? Landbasert vind Bio Havsbasert vind Økonomisk potensial (ref. NVE) TWh Stor Aggregated usikkerhet supply om curve anslagene for renewable electricity in Norway (2020) Vannkraft: mye smått teoretisk potensial er mye større Vindkraft: konkurrerende prosjekter Bio kraftvarme: avhengig av infrastruktur, langsiktige avtaler 22. jan Kilde: ECON Pöyry 9

10 En rekke med ikke-beslutninger Støttesystem for fornybar kraft i Norge St meld nr /07: Fast påslag OED: Høringsnotat om fast påslag Representantforslag: Nasjonalt marked for grønne sertifikater Forståelse om regionalt elsertifikatmarked NO/SE Sentrale prinsipper i regionalt elsertifikatmarked med Sverige lagt frem Sverige starter opp med elsertifikatsystem OED: Høringsnotat om utkast til lov om pliktige elsertifikater Forhandlinger med Sverige brøt sammen Nye samtaler med Sverige Riis-Johansen: Fornybardirektivet er EØS-relevant Nytt investeringsstøtteregime Bio (3 program) Juni: Nasjonal handlingsplan? 22. jan Vind (tak tatt bort) 10

11 Subsidier: Vannkraften mindre verdt Pris Pris Eksport Import Eksport RES Import Tid og energi Tid og energi Utbygging av (subsidiert) fornybar kraftproduksjon i Norge fører til at vannverdien reduseres og all norsk kraft blir mindre verd. Det gjelder i tilfelle der den fornybare kraftproduksjonen kommer i tillegg til, og ikke i stedet for investeringer i annen kapasitet i Norge eller på kontinentet. Vi unngår forvitring av vannkraftverdier ved å benytte markedet som virkemiddel. 22. jan

12 E-COs potensial Rosten Nedre Otta Storruste Tolga Innlandet Rendalen Øyom/Kåja Sogn Aurland 1/Låvi Leinafoss Mork Lovisberget Brekkefoss Vestredalstjern Bergsjø Frosen Hemsil III Hol 3/Usteåni Hallingdal Vannkraftprosjekter under bygging/utvikling Embretsfoss IV 22. jan

13 Mork kraftverk i Erdalen i Lærdal Elvekraftverk 90 GWh 37 MW 22. jan

14 Ting tar tid Mork er et relativt ukontroversielt prosjekt, men antatt tid fra planlegging til idriftsettelse er 8 år. Kun 10 år igjen til 2020: Hvor lang tid tar de virkelig kontroversielle vann- og vindprosjektene? Oppstart planlegging 2005 Melding sendt , folkemøte , høringsfrist Søknad sendt , folkemøte , høringsfrist Søknad innvilget (1. halvår 2010?) Byggestart 2011? Avtaler med fallrettseiere på plass ca. mai 2006 Konsekvensutredninger oppstart avsluttet mai/juni 2008 Positiv innstilling fra NVE til OED Investeringsbeslutning, prosjektering, kontrahering 2010? Idriftsettelse 2013? 22. jan

15 Oppsummering Store utfordringer for EU om de skal nå målet Mange land i en vanskelig økonomisk situasjon: Statsfinansielt, arbeidsplasser, industri. Norge kommer til å få et krav om å øke fornybarandelen av energiforbruket EU har satt ambisiøse mål Norge i en særstilling: Kan tilby reguleringskapasitet og energi. Forutsetter imidlertid kabler. Ressursmessig vil det ikke være uoverkommelig for Norge å nå målene potensialet for vann- og vindkraft er stort De norske målene kan sannsynligvis nås uten støtte, men det økonomiske potensialet er usikkert Teknologinøytralitet er uansett en forutsetning kostnadseffektivitet 22. jan

16 Konklusjon For Europa er det nødvendig å nå målene, men ikke mulig. For Norge er det mulig å nå målene, men ikke nødvendig. Det er ikke lenge til 2020! 22. jan

17 22. jan

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Lindesnesseminaret Smøla 2006. Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS

Lindesnesseminaret Smøla 2006. Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS Lindesnesseminaret Smøla 2006 Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS 12,000 Installed Wind Power in the World - Annual and Cumulative - 60,000 10,000 50,000 8,000 40,000 MW per year 6,000 4,000 30,000

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat VANNKRAFT OG FREMTIDEN *Hva kan skje med og i norske vassdrag *Konsekvenser av beslutninger om økt satsing på fornybar energi Torodd Jensen, tje@nve.no Innhold: 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked

Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked Side side 30 1 Frokostseminar: STATKRAFT Et JUNI europeisk 2007 grønt sertifikatmarked EUROPEISKE RAMMEBETINGELSER FOR FORNYBAR ENERGI - gir forslag til fornybardirektiv muligheter for kraftbransjen? EUROPADIREKTØR

Detaljer

Betydningen av elektrisitet for mer miljøvennlig transport EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Betydningen av elektrisitet for mer miljøvennlig transport EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Elektrifisering som klimatiltak: Betydningen av elektrisitet for mer miljøvennlig transport EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Klima og forsyningssikkerhet styrer energipolitikken EUs

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 69/13 Akershus Energi

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft Årsrapport 2009 grønn Vi leverer kraft 1 Kort historikk Høydepunkter 2009 1919 Elektrisitet Forsyningen i Buskerud ble etablert. 1955 Beslutning om kjøp av fallrettigheter for Mykstufoss kraftverk. 1962-1967

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer