NORD POOL SPOT - DET FYSISKE KRAFTMARKEDET I NORDEN OG BALTIKUM NORD POOL SPOT. Ellen Charlotte Stavseth Trading Adviser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD POOL SPOT - DET FYSISKE KRAFTMARKEDET I NORDEN OG BALTIKUM NORD POOL SPOT. Ellen Charlotte Stavseth Trading Adviser"

Transkript

1 LVK Konsesjonskraftseminar, 21.mai 2014 NORD POOL SPOT - DET FYSISKE KRAFTMARKEDET I NORDEN OG BALTIKUM NORD POOL SPOT Ellen Charlotte Stavseth Trading Adviser

2 AGENDA NORD POOL SPOT MARKEDSSTRUKTUR OG PRISBEREGNING MARKEDSKOBLING MOT EUROPA

3 Nord Pool Spot en markedsplass Den første og største markedsplassen for å handle fysisk elektrisitet i Europa 370 selskaper fra 18 ulike lander «møtes» daglig gjennom Nord Pool Spot Fysisk strøm er kjøpt og solgt Total turnover 2012: 90 milliarder Nord Pool Spot fysisk handel Elspot day-ahead market Elbas intraday market Nasdaq OMX Commodities finansiell handel 3 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

4 Nord Pool Spot s historie Det norske kraftmarkedet dereguleres Statnett marked etablert En felles Norsk-Svensk kraftbørs etableres ved navnet Nord Pool Finland innlemmes i børsområdet Danmark innlemmes i børsområdet Nord Pool Spot etableres som en kun fysisk handelsplass Markedskobling mellom Norden/Baltikum og Tyskland/Nederland UK markedet N2EX åpnes. Estland innlemmes i børsområdet. Litauen innlemmes i børsområdet Latvia innlemmes i børsområdet. Markedskobling i Nord-Vest Europa åpnes (NWE) 4 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

5 Eierskap Nord Pool Spot eies av de Nordiske og Baltiske TSO ene (Transmission System Operators) TSO ene eier sentralnettet - elektronenes E6 Sentralnettet binder de ulike anmeldingsområdene sammen til et felles marked Elering (Estonia) 2% Statnett (Norway) 28.2% Svenska Kraftnät (Sweden) 28.2% Fingrid (Finland) 18.8% Energinet.dk (Denmark) 18.8% Litgrid (Lithuania) 2% Nord Pool Spot AS AST (Latvia) 2% 5 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

6 Markedsplassen Plassering av kraftverk og forpliktelser bestemmer hvor aktører kan/vil handle Anmeldingsområder NO1, NO2 osv. Overføringskapasiteter Kapasitet til å importere/eksportere strøm ut/inn av et anmeldingsområde Skaper et marked, og ikke isolerte mindre markeder TSOer bestemmer hvor mange anmeldingsområder per land 6 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

7 Organisasjon Totalt 80 ansatte i 7 ulike land Finland Helsinki Norway Oslo, Head quarter Sweden Stockholm Denmark Copenhagen Estonia Tallinn UK London Lithuania Tallinn The Nordic market The UK market offering N2EX 7 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

8 Europeiske kraftbørser Day Ahead Auction Market Volumes i TWh TWh 400 EPEX FRA EPEX GER-AUT Nord Pool Spot APX NL N2EX / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

9 Forbruk i Norden GWh Elspot 2013 Elspot 2014 Nordic consumption 2013 Nordic consumption / NORD POOL SPOT STATISTICS

10 Nord Pool Spot tilbyr: En likvid kraftbørs Daglig omsetning ~1 TWh Like forhold og muligheter for all aktører Motpart i alle handler En trygg markedsplass med garanti for oppgjør Presis og rask information til hele markedet Publisering av fundamental data (priser, flyt etc.) Gjennom Urgent Market Messages (UMM) 10 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

11 AGENDA NORD POOL SPOT MARKEDSSTRUKTUR OG PRISBEREGNING MARKEDSKOBLING MOT EUROPA

12 Aktørene i markedet PRODUSENTER Eiere av kraftverk TRADERE Handler på både det fysiske og finansielle markedet NORD POOL SPOT Kraftbørsen FORBRUKERE Store industrier Husholdninger TSO ER Eierne av infrastrukturen i kraftmarkedet - kraftnettet 12 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

13 Etterspørsels-kurve Pris [EUR/MWh] Kjøperens villighet til å kjøpe kraft Volum [MWh] 13 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

14 Tilbuds-kurve Pris [EUR/MWh] Produsentens villighet til å selge kraft Volum [MWh] 14 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

15 Tilbudskurven i Norden/Baltikum Marginalkostnad Våt-år Gas turbines Økende marginalkostnad Oil Hydro Nuclear CHP Coal TWh 15 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014 Årlig forbruk i Nordiske/Baltiske kraftmarkedet

16 Tilbudskurven i Norden/Baltikum Marginalkostnad Tørr-år Gas turbines Økende marginalkostnad Oil Hydro Nuclear CHP Coal TWh 16 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014 Årlig forbruk i Nordiske/Baltiske kraftmarkedet

17 Nord Pool Spot s markeder Elspot Day-ahead auksjon for det Nordiske- Baltiske markedet Turnover 2013: 348 TWh (+5 %) Elbas Intraday handel 4.2 TWh (+31 %) N2EX UK Day-ahead auksjon 139 TWh (+47 %) 17 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

18 Elspot ELectrical SPOT marked Det fysiske markedet for krafttrading med levering neste dag «Kjernen» i det Nordiske/Baltiske kraftmarkedet Dekker Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Litauen og Latvia 18 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

19 Elspot overview (day-ahed marked) Daglig auksjon 365 dager/år kl 12:00 CET Bud mottas elektronisk i valgt valuta Price [EUR/MWh] Priser beregnes for levering neste dag fra 00:00 23:59, 24 timer Kjøpere/Selgere kan sende inn ulike typer bud: 1. Single Hourly orders 2. Block orders 3. Flexible Hourly orders Alle tilbudskurver aggregeres, alle etterspørselskurver aggregeres. Equilibrium beregnes for hver(t): Time Område Index pris (System pris) Market price Mål for algoritmen: maksimere samfunnsøkonomisk overskudd Turnover Volume [MWh] 19 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

20 OPPGJØR PRISBEREGNING (ELSPOT) KLAR- GJØRING En dag hos Nord Pool Spot 10:00 Overføringskapasiteter mottas fra TSO er, kontrolleres og publiseres på NPS hjemmesider Aktørene studerer på kapasitetene og gjør sine egne prisprognoser 12:00 Nord Pool Spot s operatører kontrollerer anmeldinger og sjekker at alle anmeldinger er inne 12:00 Gate closure ingen mulighet til å justere anmeldinger 12:02 12:30 Prisberegning starter i NWE markedskoblings systemet og systempris og områdepriser beregnes Resultater publiseres med en 4 minutters forvarsel 14:00 Overføring av handelsresultater til oppgjørssystem og fakturering 20 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

21 Hva regner Nord Pool Spot ut? System pris En felles teoretisk pris for børsområdet Antar uendelig overføringskapasitet i nettet Brukes som referanse pris i det finansielle markedet Område pris(er) Tar hensyn til faktiske begrensninger i nettet Flaskehalser i nettet kan føre til prisforskjeller Kraftflyt mellom alle anmeldingsområder 21 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

22 Pris [EUR/MWh] Pris [EUR/MWh] Isolerte områder Norge - overskuddsområde Sverige - underskuddsområde 150 EUR/MWh 100 EUR/MWh 100 MW Volum [MWh] 100 MW Volum [MWh] 22 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

23 Pris [EUR/MWh] Uendelig overføringskapasitet System pris Antar uendelig overføringskapasitet i nettet Markedspris = 125 EUR/MWh Omsetning = 200 MW Volum [MWh] 23 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

24 Pris [EUR/MWh] Pris [EUR/MWh] Utveksling mellom land I 100 MW tilgjenglig overføringskapasitet mellom Norge og Sverige 100 MW 100 MW 100 EUR/MWh 150 EUR/MWh Felles pris for Norge og Sverige = 125 EUR/MWh Volum [MWh] Volum [MWh] 24 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

25 Pris [EUR/MWh] Pris [EUR/MWh] Utveksling mellom land II Kun 50 MW tilgjenglig overføringskapasitet mellom Norge og Sverige 50 MW 50 MW 110 EUR/MWh 140 EUR/MWh Volum [MWh] Volum [MWh] 25 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

26 Anmeldingsområder Prisområder NO1 SE3 NO5 NO2 NO1 NO1 SE3 26 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

27 Prisforskjeller i børsområdet Område Pris 27 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

28 Områdepriser Prisforskjeller mellom områder oppstår bl.a. pga: Store kraftoverskudd Ikke tilstrekkelig overføringskapasitet Kraftflyt fra overskuddsområde til underskuddsområde F.eks. Norge eksporterer til Sverige Begrensninger i overføringskapasitet kan skape store prisforskjeller internt 1.Februar / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

29 Struktur av de tilhørende markedene Elspot marked (Nord Pool Spot) Day-ahead auksjon. Markedskrysset mellom tilbud og etterspørsel beregnes for det neste døgnets 24 timer. Elbas marked (Nord Pool Spot) Intradag markedet med kontinuerlig handel inntil en time før levering. Ca. 34 timer. Regulerkraft markedet (TSO ene) Driftes av de ulike TSO ene hvor justeringer gjøres for å oppnå balanse mellom tilbud og etterspørsel. Prisen settes etter driftstimen, aktørene er pristakere. Finansielt marked (Nasdaq OMX) Pengetransaksjoner for futures, forwards og opsjoner. Clearing services. Tid 6 år 24 timer 13:00 Finansielt marked Referanse pris Cash settled 11.feb Elspot marked ELBAS marked 12.feb Leveringstimen Regulerkraft markedet Fysisk levering av kraft 29 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

30 AGENDA NORD POOL SPOT MARKEDSSTRUKTUR OG PRISBEREGNING MARKEDSKOBLING MOT EUROPA

31 Ulike børsområder FINLAND NORWAY SWEDEN ESTONIA RUSSIA LATVIA DENMARK LITHUANIA IRELAND BELARUS UK NETHERLANDS POLAND BELGIUM GERMANY UKRAINE LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC SLOVAKIA MOLDOVA Forbindelser mellom børsområder FRANCE SWITZERLAND ITALY AUSTRIA SLOVENIA CROATIA HUNGARY BOSNIA & HERZEGOVINA MONTENEGRO SERBIA ROMANIA BULGARIA PORTUGAL SPAIN ALBANIA MACEDONIA GREECE TURKEY /

32 Price Coupling of Regions (PCR) Price Coupling of Regions (PCR) er et prosjekt hvor syv kraftbørser har samarbeidet om å harmonisere priskalkuleringen i de europeiske kraftmarkedene Felles algoritme som skal brukes i hele Europa til å kalkulere kraftprisene Felles design av system som skal sikre en robust drift hos kraftbørsene Hver børs er fortsatt ansvarlig for egen drift og eget marked Prosjektet er åpent for alle europeiske kraftbørser 32 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

33 Price Coupling of Regions (PCR) FINLAND Markeder som dekkes av PCR 2860 TWh NORWAY SWEDEN ESTONIA LATVIA RUSSIA Markeder som har vist interesse for å bli med IRELAND DENMARK LITHUANIA BELARUS Markeder som kan bli med som del av en større europeisk plan UK NETHERLANDS BELGIUM GERMANY LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC POLAND SLOVAKIA UKRAINE MOLDOVA FRANCE SWITZERLAND ITALY AUSTRIA SLOVENIA CROATIA HUNGARY BOSNIA & HERZEGOVINA SERBIA ROMANIA BULGARIA MONTENEGRO PORTUGAL SPAIN ALBANIA MACEDONIA GREECE TURKEY /

34 North-Western Europe (NWE) Prosjektet involverer 13 netteiere (TSOer) og 4 kraftbørser Er den første europeiske regionen som implementerer PCR i alle markeder og på alle mellomlandsforbindelser Dekker 75% av kraftforbruket i Europa NWE ble lansert 4.februar 2014 som den første regionen til å ta i bruk PCR løsningen For første gang vil kraftprisen i day-ahead markedet, fra Frankrike til Finland inkludert England, beregnes på samme måte, på samme tidspunkt 34 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

35 North Western Europe (NWE) FINLAND North Western Europe (NWE) NORWAY SWEDEN ESTONIA LATVIA RUSSIA DENMARK LITHUANIA IRELAND BELARUS UK NETHERLANDS POLAND BELGIUM GERMANY UKRAINE LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC SLOVAKIA MOLDOVA FRANCE SWITZERLAND ITALY AUSTRIA SLOVENIA CROATIA HUNGARY BOSNIA & HERZEGOVINA SERBIA ROMANIA BULGARIA MONTENEGRO PORTUGAL SPAIN ALBANIA MACEDONIA GREECE TURKEY /

36 NWE/PCR Struktur Input data: Tilgjengelig overføringskapasitet mellom alle land Alle kjøp og salgsordre i alle land Output data: Priser Flyt Volum Fordel: Optimalisert kraftflyt på tvers av alle land involvert i NWE Et stort steg mot et felles europeisk kraftmarked 36 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

37 Spørsmål? Ellen Charlotte Stavseth Trading Adviser Nord Pool Spot AS 37 / Nord Pool Spot - 21.mai 2014

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Tariffering - en kort gjennomgang av en hel del

Tariffering - en kort gjennomgang av en hel del Tariffering - en kort gjennomgang av en hel del Temadager regional- og sentralnett, 31. mai 2007 Lars Svindal, Disposisjon Organisering av sentralnettet Påvirker utviklingen i Europa Norge? Norske og nordiske

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Ingri Marie Hyldbakk Master i energi og miljø Innlevert: februar 2014 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Medveileder: Magnus Korpås,

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked?

Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked? Økonomiske analyser 2/2007 Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked? Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked? Torgeir Ericson Kortsiktig etterspørselsrespons er viktig

Detaljer

TROX Auranor Innkjøpspolicy

TROX Auranor Innkjøpspolicy TROX Auranor Innkjøpspolicy 1. Innkjøpsfunksjonens rolle 2. TROX Auranors «kjøpe-lage»-policy 3. TROX Auranors forhold til leverandøren 4. Valg av leverandør 5. TROX Auranors krav til leverandørene 6.

Detaljer

Et kraftsystem i endring - hvordan ivareta sikker systemdrift

Et kraftsystem i endring - hvordan ivareta sikker systemdrift Et kraftsystem i endring - hvordan ivareta sikker systemdrift Kraftsystemmøte 9. april 2015 Ingrid H. Eivik System- og markedsutvikling Systemdrift Sørge for sikker drift, - høyeste prioritet Legge til

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities HVA HAR SKJEDD Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker,

Detaljer

D07-30 Besøk oss på Stand

D07-30 Besøk oss på Stand Visit us at Stand D07-30 Besøk oss på Stand Latvian Metal Industry at Industridagene Latvisk metallindustri på Industridagene MASOC (Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer