Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder"

Transkript

1 Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder

2 Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i Norge -har 2,5 mill nettkunder, dvs 91% av totalt antall nettkunder -har samlet sett en årlig omsetning på mrd NOK -sterkt offentlig eierskap

3 Bakgrunn for elsertifikatordningen KLIMAUTFORDRINGEN -generelt ønske om å utnytte fornybarressursene på en bærekraftig måte -forsterket gjennom EUs Fornybardirektiv og økt krav til Norges fornybarandel -erfaringene fra det svenske elsertifikatmarked

4 Elsertifikatordningen Mål: Utløse 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige innen 2020 (13,2 + 13,2) Teknologinøytral -i Norge mest vann- og vindkraft, men også bio Anlegg må godkjennes av NVE -trer i kraft 1. januar 2012, men omfatter også -anlegg med byggestart etter 9. september 2009 og -vannkraftverk med installert effekt inntil 1 MW med byggestart etter 1. januar 2004

5 Må være satt i drift innen 31. desember 2020 (Norge) Sertifikatene varer i 15 år, seneste utløp april 2036 Erstatter andre støtteordninger (ENOVA)

6 Ordningen i praksis Kraftprodusentene (elsertifikatberettigede) får 1 sertifikat for hver produsert megawatt time (MWh) basert på dokumentert produksjon Kraftleverandørene (elsertifikatpliktige) er pliktig til å kjøpe sertifikater tilsv. en viss prosentandel av omsetningen* i MWh. Denne prosentandelen vil øke fram til 2020, for så å avta fram til 2035 (sertifikater utgår)

7 En markedsbasert ordning Sertifikatprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel -for lave priser gir redusert produksjon/sertifikater som gir knapphet på sertifikater som igjen vil løfte prisen til et nivå som utløser investering De beste prosjektene kommer først Både kjøpere og selgere stilles ovenfor en markedsrisiko -produsentene må investere basert på en forventning om sertifikatpris og selge sertifikatene til rett tid -kraftselgerne må velge rett kjøpsstrategi

8 Vi sertifikatmarkedet virke? Grunn til å tro at en vil nå volummålet Fordelingen mellom Sverige og Norge kan bli annerledes enn 50/50 pga. potensialet for vannkraft og gode vindforhold i Norge Sertifikatordningen vil isolert sett gi en tilleggskostnad for en gjennomsnittkunde ( KWh) økende fra ca 150 kr i 2012 til ca 900 kr i men det reelle økningen blir lavere pga forventet redusert markedspris som følge av økt produksjon

9 Konsekvenser for det nordiske kraftmarkedet? Vil gi et betydelig kraftoverskudd (25 45 TWh) Overskuddet kan bli et effektivt klimatiltak dersom ny kabelkapasitet mot kontinentet og UK kommer på plass -balansetjenester/ alternativ til fossil energiproduksjon -økt verdi på fleksibiliteten i norsk vannkraft Økt fornybarproduksjon og økt overføringskapasitet til utlandet krever betydelig forsterkning av det norske kraftnettet Viktige usikkerhetsmomenter: -utvikling i forbruk i kraftkrevende industri -svensk kjernekraft

10 FEM STRATEGISKE PRINSIPPER SOM LEDER OSS TIL ET BÆREKRAFTIG ENERGISYSTEM MOT 2050

11 En bærekraftig omstilling må: Redusere klimagassutslipp Sørge for et velfungerende energisystem

12 2 grader i 2050 tillater maks 2 tonn per hode 2-GRADERSMÅLET I 2050: Internasjonal enighet 80-90% KUTT TIL 2050: EUs low carbon roadmap 2050 KONSEKVENSER FOR NORGE OG ANDRE LAND: 1-2 tonn utslipp per hode i 2050

13 Energibruk er en del av klimaproblemet også i Norge Klimagassutslipp i Norge (MtCO 2 ekvivalenter, 2009-data) Kilde: Statistisk sentralbyrå

14 Et velfungerende energisystem er en del av løsningen for klima og verdiskapning

15 Manglende helhetssyn Store energi- og klimaspørsmål behandles hver for seg Nettmelding Vi må ha verktøy som viser sammenhengene Vi må ha verktøy til å prioritere St mld om bygningspolitikk

16 Viser veien mot 2050 Definerer prinsipper alle tiltak kan testes mot Gir forståelse for sammenhengene mellom klima, energi og verdiskaping Viser konsekvenser på tvers av sektorer Fremmer diskusjon om avbøtende tiltak Gir retning og prioriteringer for politikk og næringsliv

17 Klimagassutslipp tonn CO 2ekv /innbygger Norge IPCC: Maks 2 tonn CO2 utslipp pr innbygger i 2050 Våre utslipp må minst reduseres fra 11 tonn til 2 tonn pr innbygger 11 Dette må vi planlegge for i dag IPCC bærekraftig nivå

18 Prinsipp 1: Handlingsregel for klima Minst 1 mill tonn CO2 reduksjon per år Handlingsregelen for utfasing av klimagassutslippene Maks 13 mill tonn CO2 i 2050 CO2-pris i 2050 gjør også tunge norske tiltak lønnsomme

19 Ikke spørsmål om vi skal kutte, Men når vi skal ta kuttene hjemme Handlingsregelen for utfasing av klimagassutslippene Gradvis utfasing av klimagassutslippene Åpner for økte utslipp i perioder for å sikre verdiskaping og forsyningssikkerhet

20 Prinsipp 2: CO2-nøytrale energibærere I 2050 må produsentene håndtere CO2 fra bruk av fossil energi

21 Prinsipp 3: Robusthet - Energisystemets leveringspålitelighet FORSYNINGSSIKKERHET Systemets evne til å levere energi i øyeblikket, over døgn og over sesongen SÅRBARHET Unngå avhengighet av én elle noen få energibærere i den grad det er mulig FLEKSIBILITET Evne til å tilpasse endringer i produksjon etter forbruk på kort sikt

22 Prinsipp 4: Balansert utvikling

23 PRINSIPP 5: EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE Tar miljøhensyn (utenom klima) Bruker energieffektive løsninger Velger kostnadseffektive tiltak -målt mot alternative tiltak for klimareduksjoner (tiltakskost) eller for energisystemet over tid Frigjør ressurser til økt verdiskaping i andre sektorer Forutsetter velfungerende energimarkeder med et konkurransedyktig næringsliv

24 Eksempel på bruk av En grønn tråd Elsertifikater som virkemiddel Korrigerende tiltak: Prinsipp 1: Handlingsregel for klima Prinsipp 2: CO2-nøytrale energibærere Prinsipp Prinsipp 3: Robust 3: Robust energisystem energisystem Prinsipp 4: Balansert utvikling Prinsipp 4: Balansert utvikling Bygge flere magasinverk Nett og mellomlandsforbindelser Investeringer i nett Mellomlandsforbindelser Konvertering Industri utvikling Prinsipp 5: Effektiv ressursutnyttelse

25 Tre trygge tiltak i en usikker verden 1 Energi til sluttbruker leveres som elektrisitet, bio, fjernvarme og hydrogen 2 Nok nett mellom landsdeler og land 3 Nok effektkapasitet og fleksibilitet både i produksjon og bruk av energi

26 Enorme investeringer i fornybar energi og nett Høy årlig vekst i kapasitet i de nasjonale handlingsplanene for fornybar energi i Europa ( ) GW Solkraft Vindkraft til havs Vindkraft på land Biomasse Vannkraft der anslagene for nødvendige nettinvesteringer neste fem år er milliarder euro -5

27 kwh/m² Energiforbruk i husholdningene Fjernvarme Olje Gass Bio Elektrisitet Norge Sverige Danmark Finland 27

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet En preliminær analyse av oppnåelige utslippsreduksjoner gjennom økt sammenkobling av det tyske og norske elektrisitetsmarkedet Helene Moen NorNed Aalborg

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen?

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå 1 1 Rapporten er skrevet for, og finansiert av Energi Norge 1 Sammendrag I juli 2011 sendte regjeringen inn

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat VANNKRAFT OG FREMTIDEN *Hva kan skje med og i norske vassdrag *Konsekvenser av beslutninger om økt satsing på fornybar energi Torodd Jensen, tje@nve.no Innhold: 3

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Norge i energi-europa

Norge i energi-europa Norge i energi-europa Kraftforsyningens betydning Energipolitiske debatter og vurderinger er krevende, enten det dreier seg om de lange linjers politikk eller spenninger rundt spesifikke industrielle og

Detaljer