Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri"

Transkript

1 Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid

2 Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

3 Norges nest største kraftprodusent Årsproduksjon 2011: 9,8 TWh Res før skatt: MNOK Årsresultat: 943 MNOK E-CO eies 100 % av Oslo kommune. Selskapet drifter og eier, helt eller delvis mer enn 60 kraftverk i Sør-Norge, i hovedsak lokalisert i indre Sogn, Hallingdal, Oppland og indre Østfold E-CO E-CO Energi Holding eier 100 % i E-CO Energi som eier 100 % i Oslo Lysverker. Oppland Energi, Opplandskraft, Vinstra kraftselskap Eidsiva Vannkraft drifter og vedlikeholder anleggene til Oppland Energi (E-CO 61,4%), Vinstra Kraftselskap (E-CO 66,7%) og Opplandskraft (E-CO 40%). E-CO HOVEDKONTOR Norsk Grønnkraft E-CO eier 25% Uvdal I og II E-CO eier 10% Embretsfosskraftverkene DA E-CO eier 50%

4 El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi

5 Ett el-sertifikat = èn produsert MWh 5

6 26,4 TWh: Realistisk? Ja. Sertifikatmarkedet vil fungere og bidra til at målet nås. I prinsippet vil til enhver tid det prosjektet med lavest utbyggingskostnad bygges ut først, uavhengig av landegrenser, gitt like rammebetingelser. Det är slutligen marknaden som kommer avgöra var produktionen byggs. (Statens energimyndighet) I realiteten vil ulike hindre avgjøre hvor investeringene kommer. Spørsmålet er hvor og med hvilken teknologi målet vil nås Anslag (NVE/Energimyndigheten): Vann: ¼ (N) Vind: ¼ (N) og ¼ (S) Bio: ¼ TWh (S)

7 Elsertifikater -konsekvenser for E-CO Norge og Sverige i prinsippet samme marked Men Energi viktigere enn effekt Pumpe-/effektkraftverk nedprioritert Elvekraft opp-prioritert Vindkraft mer interessant Kraftverket må være i drift innen Diskriminerer vannkraft Diskriminerer investeringer i Norge

8 Eksempel: Mork kraftverk Nytt elvekraftverk (90 GWh) Miljøtilpasset prosjekt Konsesjonsprosess har tatt 5 år Fremtidige utfordringer: Videre saksbehandling i OED Lokale nettforsterkninger i Lærdal Oppstart planlegging 2005 Melding sendt , folkemøte , høringsfrist Søknad sendt , folkemøte , høringsfrist Planendringssøknad Prosjektering. Anbudsarbeid Byggestart 2013? Avtaler med fallrettseiere på plass ca. mai 2006 Konsekvensutredninger oppstart avsluttet mai/juni 2008 Positiv innstilling fra NVE til OED Positiv innstilling fra NVE til OED Idriftsettelse 2015?

9 >60 kraftverk under utvikling E-CO har >60 vannkraftverk under utvikling fra utredning til utbygging Prosjektene har en samlet produksjon på >1500 GWh Ca 1/5 (¾ av antallet) er småkraftverk i Norsk Grønnkraft Småkraft Større sertifikater sertifikater sertifikater Embretsfoss 4, Modum (EB/E-CO) Rendalen (Opplandskraft) Hol 1, Hallingdal (E-CO)

10 Kraftmarkedet fremover

11 Kraftmarkedet et marked i balanse

12 Det mot et stort kraftoverskudd frem mot 2020 Neste 10 år: Fra store økonomiske overskudd til stort kraftoverskudd? Kilde: Syspower, prognose for Norden pr. des 2011

13 Nordisk Forbruk Produksjon og Balanse TWh Kilde Markedskraft

14 Årsak: Marked i ubalanse Etterspørselsveksten flater ut Lavkonjunktur Energieffektivisering Konvertering FRA elektrisitet Begrenset potensial for nytt elforbruk Kontinentalsokkelen Transportsektoren Oppvarming Grønne IT-sentra Tilbudet av kraft: Anabole steroider Elsertifikatmarkedet vil gi 26.4 TWh ny kraft innen 2020 Men Statnett lover flere kabler til UK og Tyskland (2020 og 2018)

15 NorthConnect: Forberedelse til konsesjonssøknad Fase 2: Utføre undersøkelser og studier som trengs for å sende inn konsesjonssøknad. Varer ut Ilandføringspunkt på den britiske siden skal være Peterhead, nord i Skottland. I Norge blir sannsynligvis ilandføringen i Sima eller Samnanger.

16 Markedet forventer lavere priser fremover

17 Priser på elsertifikater og kraft ( /MWh)

18 Noen strukturelle utfordringer

19 Noen strukturelle utfordringer Vi vet det vil bli et betydelig overskudd av kraft frem mot 2020, med mindre noe «uventet» skjer «Alle» land i nærheten av det nordiske markedet planlegger også i retning av energioverskudd Det er skapt usikkerhet om energimarkedets funksjonsmåte fremover (el-sertifikater, feed in, andre støtteordninger, CO2, etc)

20 - noen strukturelle utfordringer Samlet skal det investeres langt over 100 milliarder kroner i ny fornybar energi frem mot 2020 Samtidig har de fleste selskaper eiere som har krav om høyt og stabilt utbytte i et marked med fallende priser hele overskuddet til utbytte. Bare ett selskap har en eier som kan og er villig til å tilføre selskapet ny kapital i alle fall i vesentlig grad Finansiering er blitt mer krevende når det gjelder pris og krav til egenkapital Husk; det er bygget ut mye vannkraft som aldri kommer til å bli lønnsom!

21 Men for all del; Vannkraft er en del av klimaløsningen

22 Tolga >1000 nye GWh 205 GWh / 86 MW 190 GWh / 41 MW Rosten Aurland: Søknad om unntak fra Samlet plan for opprusting og utvidelse sendt til DN Svar mottatt ! Sogn 387 GWh / 95 MW 92 GWh / 37 MW Nedre Otta Innlandet Rendalen 40 GWh / 110 MW GWh / 400 MW Mork Brekkefoss Aurland I og II Hol I Stolsvann 7 GWh / 3 MW Hemsil III North Connect 85 GWh / 150 MW Hallingdal 100 GWh / 85 MW 120 GWh / 50 MW Embretsfoss

23 E-COs utfordringer Høyt, stabilt og forutsigbart utbytte -Elsertifikater -Stabilt forbruk -Fra el til varme -Vilkårsrevisjoner -Vanndirektiv -Naturmangfoldlov Høy avkastning Lavere kraftpriser Produksjonstap Strategi

24 NM i kraftutbygging Norsk Mesterskap i kraftutbygging De siste årene er det bygget ca 0,5 TWh årlig. Målet om 50 % av sertifiserbar kraft i Norge betyr en økning til ca 1,5 TWh. Mulige flaskehalser/hindre: Kapital, kompetanse, konsulenter, leverandørindustri mm. Utbyggingstakten må opp fra 0,5 til 1,5 TWh pr år. Nordisk Mesterskap i konsesjonsbehandling NVE behandlet 30 konsesjonssaker 1. halvår i I 2010:101. (Kilde: TU) For tiden er 760 konsesjonssøknader til behandling i NVE. Mulige flaskehalser/hindre knyttet til: Saksbehandlingskapasitet, inkl klagebehandling i OED. Offentlige høringsinstanser: Kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, DN m.fl. Forholdet til annet regelverk: Vanndirektiv, vilkårsrevisjoner, naturmangfoldlov osv. Saksbehandlingstakten i NVE har gått ned fra 2010 til 2011.

25 NM i kraftutbygging Norsk Mesterskap i kraftutbygging De siste årene er det bygget ca 0,5 TWh årlig. Målet om 50 % av sertifiserbar kraft i Norge betyr en økning til ca 1,5 TWh. Mulige flaskehalser/hindre: Kapital, kompetanse, konsulenter, leverandørindustri mm. Nordisk Mesterskap i konsesjonsbehandling For tiden er over 700 konsesjonssøknader til behandling i NVE. NVE behandlet under 100 konsesjonssaker i Mulige flaskehalser/hindre knyttet til: Saksbehandlingskapasitet, inkl klagebehandling i OED. Offentlige høringsinstanser: Kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, DN m.fl. Forholdet til annet regelverk: Vanndirektiv, vilkårsrevisjoner, naturmangfoldlov osv. Utbyggingstakten må opp fra 0,5 til 1,5 TWh pr år. Saksbehandlingstakten i NVE har gått ned fra 2010 til 2011.

26 Vi har noen gode år bak oss TWh Produksjon Systempris Salgspris E-CO 12 NOK/MWh

27 for staten, vertskommuner, eier og E-CO

28 E-CO strategi vi skal åpne noen dører Strategi Fleksibilitet i egne reguleringer utenlandskabler Delta i restrukturering Fornybar kraft i Norden Vannkraft utenfor Norden Levere system- / balansetjenester Tilby eksterne tjenester Fortsatt utvikle egen kompetanse

Er virkemidlene effektive for å nå fornybarmålene?

Er virkemidlene effektive for å nå fornybarmålene? E-CO Energi Er virkemidlene effektive for å nå fornybarmålene? Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid Pareto Securities` kraft- og fornybar energikonferanse, Oslo 21. januar 2010 22. jan. 2010 1

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi.

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Hva er elsertifikater? Markedsbasert virkemiddel for å støtte utbygging av fornybar kraftproduksjon Sikrer at det blir bygd ut mer fornybar

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping www.e-co.no

REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping www.e-co.no REN VERDISKAPING Ren verdiskaping www.e-co.no ENERGI E-CO ENERGI. Vår visjon er å være Norges ledende leverandør av miljøriktige og lønsomme energiløsninger. Selskapet er i dag et av Norges ledende energikonsern.

Detaljer

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen Krafthandel Ny plattform skapte meglertrøbbel s.4 Nettmeldingen OED vil øke konsesjonsfarten s.5 Energiutvalget Ser lyse utsikter for industrien s.6 Nr 10 2012 Nyhetsbrev Norge 7. mars 50 40 Nasdaq OMX

Detaljer

Norge i energi-europa

Norge i energi-europa Norge i energi-europa Kraftforsyningens betydning Energipolitiske debatter og vurderinger er krevende, enten det dreier seg om de lange linjers politikk eller spenninger rundt spesifikke industrielle og

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-27-5 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region sør Januar 2013 THEMA Rapport 2012-32 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 69/13 Akershus Energi

Detaljer

Innst. 346 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2014 2015)

Innst. 346 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 97 L (2014 2015) Innst. 346 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 97 L (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)

Detaljer

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Hans Erik Horn, NPM 1 Agenda Aktuelle tema vi jobber med: Dagsaktuelle temaer Vanndirektivet og utfordringer videre Geir Taugbøl Verneplaner og andre planer

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Kapasitetsutfordringer omgivelser med vekst - sett fra en finansiell leverandørs perspektiv

Kapasitetsutfordringer omgivelser med vekst - sett fra en finansiell leverandørs perspektiv Kapasitetsutfordringer omgivelser med vekst - sett fra en finansiell leverandørs perspektiv Jon Arild Hellebust Banksjef Team Energi Bransjeansvarlig Fornybar Energi AGENDA Sparebanken Vest satsningen

Detaljer

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge FAKTA 2013 EnErgi- og vannressurser i norge Fakta 2013 Energi- og vannressurser i Norge Redaktør: Inger Østensen Redaksjonen avsluttet: November 2012 Design: iteragazzette Omslagsfoto: Foran og bak: Viddalsdammen

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer