VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19"

Transkript

1 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1

2 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største produsent av elektrisk kraft. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg. Selskapet eies av Oslo kommune. E-CO har eierinteresser i Oslo Lysverker, Oppland Energi, Opplandskraft, Øvre Otta, Vinstra Kraftselskap, EB Kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft. Samlet årsproduksjon er på ca. 10 TWh, som utgjør ca. 8 prosent av Norges totale kraftproduksjon. PRODUSERER OVER HELE SØR-NORGE E-CO har egne produksjonsanlegg i Aurland, Hallingdal og nedre Glomma. Deleide anlegg finnes over hele Sør-Norge, hvorav de fleste i Oppland, Hedmark og Buskerud. Totalt eier og forvalter E-CO, helt eller delvis, mer enn 60 kraftverk, deriblant Norges tredje største, Aurland 1. e-co_brosjyre_ferdig.indd 2-3

3 SMÅ DRÅPER KAN GI BETYDELIGE BIDRAG E-COs visjon er å være en ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende. Våre verdier er engasjert, skikkelig og skapende. E-CO BRINGER KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET Mange av våre kraftverk ble bygget i en tid da teknologien var mindre avansert enn i dag. Ved å oppgradere anleggene utnytter vi vannet bedre. Vi får mer ren kraft ut av hver vanndråpe. NY KRAFTUTBYGGING ER IKKE SOM FØR I dag har bevaring av natur og miljø høyeste prioritet, og nye kraftverk er langt mer skånsomme mot naturen. De siste årene har E-CO bygget ut flere hundre GWh ny og ren kraft. Vi har planer for 1000 nye GWh de nærmeste årene, tilsvarende forbruket til boliger. SELSKAP MED LANG HISTORIE Selskapet ble etablert i 1892 under navnet Christiania Elektricitetsværk, og Hammeren kraftverk i Maridalen sto ferdig i I over 120 år har selskapet utviklet ren, fornybar kraft. Gjennom årene har navnet vandret fra Christiania Elektricitetsværk, via Oslo Lysverker, til Oslo Energi og nå E-CO Energi. e-co_brosjyre_ferdig.indd 4-5

4 DET BESTE FOR MILJØET For mererinformasjon Vannet like rent etter omå ha avgittmiljøarbeid, vårt sin kraft tilse samfunnet E-COs miljørapport på VANNKRAFT ER REN Å LAGE OG REN Å BRUKE I dag vet vi at klodens største utfordring er klimautslipp og global oppvarming. Fossilt brensel som olje, gass og kull fører til at temperaturen øker. Heldigvis finnes det energi som ikke belaster klimaet. Vannkraft gir ikke CO2-utslipp, verken ved produksjon eller bruk. Medregnet byggingen, er utslippene fra et av E-COs kraftverk ca 0,7 kg CO2 /MWh, hvilket er to promille av gjennomsnittlig CO2-utslipp fra produksjon ved de 21 største kraftprodusentene i EU-15. Jo mer ren kraft vi produserer i Norge, desto mindre miljøbelastende kraft må det produseres i Norge og i utlandet. På den måten kan lille Norge bidra til mindre CO2-utslipp i den store verden. Når E-CO vokser, blir miljøet litt bedre. Ikke mange industriselskaper kan vise til noe lignende. FOKUS PÅ VERN AV NATUR Enhver industrivirksomhet påvirker naturen rundt seg. Bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg vil nødvendigvis være synlig. E-COs mål er at dette skal gjøres så skånsomt som mulig. Hensynet til miljøet er viktig for oss. Vannet er like rent etter å ha avgitt sin kraft til samunnet. e-co_brosjyre_ferdig.indd 6-7

5 MYE UNDER ARBEID E-CO er involvert i prosjekter som vil gi1000 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer forbruket til ca boliger. Se planene på: AMBISIØSE MÅL E-CO har ambisiøse mål om å utvikle produksjonskapasiteten. Vi er involvert i prosjekter som vil øke produksjonen med mer enn GWh. Det skal oppnås gjennom oppgraderinger og utvidelser av eksisterende anlegg, nye utbygginger og småkraft. De mange prosjektene er i ulike faser: Noen er på planleggingsstadiet, noen under konsesjonsbehandling og andre under bygging. Kraftutbygging er store investeringer og komplekse prosjekter som involverer mange mennesker. Flere prosjekter gjennomfører E-CO derfor i samarbeid med andre selskaper, der vi deler både investeringskostnader, ressurser og kompetanse. KABELFORBINDELSE TIL STORBRITANNIA Vi deltar i kabelprosjektet NorthConnect, som tar sikte på å etablere en ny kabelforbindelse mellom Norge og Skottland. Det vil være den første forbindelsen som knytter det nordiske og britiske kraftmarkedet sammen. Prosjektet vil bedre forsyningssikkerheten, og muliggjøre økt utbygging av fornybar energi i begge markeder. e-co_brosjyre_ferdig.indd 8-9

6 NOEN AV VÅRE PROSJEKTER Oppgraderingsprosjekter fører til at vi får mer kraft ut av hver dråpe og hvert snøfnugg som faller i fjellet - kraft som er ren å produsere og ren å bruke. HOL 1 KRAFTVERK (HALLINGDAL) Oppgradering: I kraftverket Hol 1 er turbinhjulet nylig skiftet ut og generatorene modernisert. Ved å utnytte vannet bedre, øker vi effekten med 32 MW og produksjonen med 15 GWh/år. Oppgraderingen har ingen konsekvenser for natur og miljø og er usynlig utenfor kraftstasjonsområdet. NEDRE OTTA (GUDBRANDSDALEN) Nytt kraftverk: Nederst i Otta-vassdraget i Sel kommune planlegger E-CO et nytt kraftverk gjennom eierskapet i Opplandskraft. Prosjektet vil gi over 300 GWh ny, utslippsfri kraft. En utbygging i Nedre Otta vil bidra til å bedre kraftbalansen i region Midt-Norge, som er høyt prioritert av myndighetene. I tillegg vil kraftverket bidra til bedre ressursutnyttelse i vassdraget, som allerede er berørt av flere kraftutbygginger. NORSK GRØNNKRAFT (HELE NORGE) Småkraft: E-CO er deleier i Norsk Grønnkraft, Norges største småkraftselskap. Selskapet har mer enn 20 kraftstasjoner i drift og et titalls under prosjektering. I Elsfjorden i Nordland er fire kraftverk under bygging. Ferdig utbygd vil de produsere ca. 46 GWh per år. e-co_brosjyre_ferdig.indd 10-11

7 JOBBE I E-CO Ønsker du å vite mer om hvordan det er å jobbe i energibransjen? Se MANGE MULIGHETER I NORSK VANNKRAFT I energibransjen finnes det mange jobbmuligheter med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. En energifaglig utdanning gir deg muligheter til å spille en viktig rolle i å løse klimautfordringen. Det vil gi deg en jobb du kan være stolt av. I E-CO arbeider vi med spennende prosjekter for å øke produksjonen av ren, fornybar energi. Dette betyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, som planlegging, prosjektering og gjennomføring. Til dette arbeidet trenger vi engasjerte og kompetente medarbeidere. KOMPETANSEBEHOV Vi har behov for ulike typer av ingeniører og sivilingeniører, industrimekanikere og elektromontører. I tillegg har vi biologer, hydrologer og økonomer. E-COs store bredde i fagområder og prosjekter gir store utviklingsmuligheter for alle ansatte. Det er samarbeid på tvers av fagområder som gjør oss gode! e-co_brosjyre_ferdig.indd 12-13

8 REN VERDISKAPING E-COs For hver mål: GWh Maksimere vi øker vår verdiskapingen kraftproduksjon ogmed gi eier årlig, høy og reduseres stabil avkastning. det Være en attraktiv globale CO2-utslippet arbeidsgiver, med et inkluderende med 526 tonn arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet. En stor kraftprodusent som E-CO skaper store verdier. For husholdninger, industri og andre som er avhengig av6000 elektrisitet. For de ansatte som mottar lønn og betaler skatt. For vertskommuner og staten som mottar 5000 skatter, avgifter og kraft. For næringslivet som leverer varer og tjenester For långivere som mottar renter. Og for eieren som mottar utbytte E-CO arbeider kontinuerlig med å forvalte verdiene mest mulig optimalt, effektivisere virksomheten og bringe1000 ny kraft inn i markedet. Vi oppsummerer arbeidet vårt slik: 0 Ansatte Eier Skatt og avgift lånegivere Selskapet Gjennomsnittlig fordeling av E-COs verdiskaping e-co_brosjyre_ferdig.indd 14-15

9 E-CO Energi AS C.J. Hambros plass 2 C Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo Telefon Telefaks e-co_brosjyre_ferdig.indd 16

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no

2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no årsrapport 2006 E-CO ENERGI E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no INNHOLD 01 2006 i korte trekk 02 Om E-CO Energi 04 Administrerende direktør

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Vannkraft i Vest-Viken

Vannkraft i Vest-Viken Vannkraft i Vest-Viken Kilden til fornybarsamfunnet BEDRE KLIMA SIKKER FORSYNING GRØNN VEKST - miljøvennlig kraftverksopprusting Kraftverket Embretsfoss 4 i Drammensvassdraget er et miljøprosjekt som viser

Detaljer

Drivkraft. eidsivakonsernet 2008

Drivkraft. eidsivakonsernet 2008 Drivkraft eidsivakonsernet 2008 1 innhold Begivenheter i 2008 side 4 Drivkraft for oss i Innlandet side 6 Fornøyde kunder og eiere side 8 Idrett og kultur gir energi side 10 Kapital og kompetanse for Innlandet

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

«Vi gleder oss til å gå på jobb i morgen»

«Vi gleder oss til å gå på jobb i morgen» sandbeck.no foto : Jens Haugen Eidsiva utnytter naturens evige fornybare råstoffer; vann og skog. Det lager vi store mengder fornybar energi av. Fornybar energi er ren energi. Den forurenser ikke, og er

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

drivkraft årsrapport 2011

drivkraft årsrapport 2011 drivkraft årsrapport 2011 N eidsivas virksomhet i hedmark og oppland V Ø S Os Lesja Folldal Tynset Tolga 1 2 3 Skjåk Dovre 23 24 25 Alvdal Engerd Lom Sel 26 Rendalen 38 5 Vågå 4 5 Nord-Fron Sør-Fron 6

Detaljer

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere.

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere. Årsmelding 2010 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT GIR ENERGI ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD KJÆRE LESER 04 NORDKRAFTS ROLLER 05 FORNYBAR ENERGI 06 EN HELT NØDVENDIG INFRASTRUKTUR 08 ENERGIEFFEKTIVISERING 10 SAMFUNNSROLLEN 12 TYSFJORD 14 NORDKRAFT ARENA 16 EIERINTERESSER,

Detaljer

Årsrapport 2006 Del 1

Årsrapport 2006 Del 1 Årsrapport 2006 Del 1 Om Eidsiva Eidsiva Energi AS er et av Innlandets største industriselskap og Norges femte største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Norge i energi-europa

Norge i energi-europa Norge i energi-europa Kraftforsyningens betydning Energipolitiske debatter og vurderinger er krevende, enten det dreier seg om de lange linjers politikk eller spenninger rundt spesifikke industrielle og

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Med samhandling og kunnskap

Med samhandling og kunnskap ET SMÅKRAFTMAGASIN FRA FJELLKRAFT AS Med samhandling og kunnskap Fjellkraft AS er en sammensveiset organisasjon av høyt kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, men med felles mål: Vi skal i samarbeid

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

Årsrapport 2012. Innhold. Del 3 Årsregnskap. Del 1 Om Statkraft

Årsrapport 2012. Innhold. Del 3 Årsregnskap. Del 1 Om Statkraft Årsrapport 2012 Innhold Del 1 Om Statkraft 4 Konsernsjefens brev 5 Konsernledelsen 6 Statkraft på tvers 8 Vekstkraft av vannkraft 10 Internasjonal vekst med ren energi 13 Kraft fra havvindene 14 Medvind

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL NØKKELTALL 1 Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3 Konsernsjefens forord 5 Eierstyring og selskapsledelse 6 «Siden 2008 er våre årlige investeringer mer enn fordoblet, og vi regner med å investere

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer