PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER. Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013"

Transkript

1 PUMPEKRAFT ERFARINGER OG UTSIKTER Adm. direktør - Gaute Tjørhom 3. september 2013

2 INNHOLD Kort om Sira-Kvina kraftselskap Erfaringer design Erfaringer regelverk Barrierer Markedsutsikter Oppsummering

3 Kort om Sira-Kvina kraftselskap

4 NEDSLAGSFELT / REGULERINGSOMRÅDE Balansekraft Lister

5 NØKKELTALL Installert effekt: 1760 MW ( 6 % *) Pumpe effekt: 200 MW Årsproduksjon: 6,3 TWh ( 5 % *) Magasinkapasitet: 5,6 TWh ( 5 % *) Nedslagsfelt: 2700 km 2 (1,2 ganger Vestfold fylke) Ansatte: Ca. 100 årsverk * referert totaltall for Norge Balansekraft Lister

6 VANNVEISYSTEMET Balansekraft Lister

7 Erfaringer design

8 Illustrasjonstegning Tonstad kraftverk Balansekraft Lister

9 MULIG EFFEKTUTVIDELSER TONSTAD III Balansekraft Lister

10 MULIG EFFEKTUTVIDELSER TONSTAD III Naturgitte forutsetninger Cable Corner Konsekvensgrad + Liten negativ / ubetydelig Tonstad III Konsesjonssøkt MW - døgnregulering Homstølvatn - Sirdalsvatn Reguleringshastighet magasin + Øvre: Maks 50 cm/time + Nedre: Maks 3 cm/time Tømming/fylling magasin + Øvre: 1,5 døgn + Nedre: 1,5 døgn (kan enkelt forbedres) Balansekraft Lister

11 MULIG EFFEKTUTVIDELSE TONSTAD III - MODIFISERT Sirdalsvatn Homstølvatn Nesjen (A1.1 + A1.2) Sirdalsvatn Nesjen (A2) Tonstad III modifisert (A2) 1400 MW (2 * kabel) Reguleringshastighet magasin + Øvre: Maks 14 cm/time + Nedre: Maks 3 cm/time Tømming/fylling magasin + Øvre: Min. 8,3 døgn + Nedre: Min. 1,3 døgn (kan enkelt forbedres).1 A1.2 Balansekraft Lister

12 Erfaringer regelverk

13 SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER PUMPEKRAFTVERK Skatte art Konsekvens Kommentar Inntektsskatt Øker? Økt inntekt (+) Fradrag energikostnader pumping (-)? Fradrag avskrivning nyinvesteringer (-) Grunnrenteskatt Reduseres Bruttoproduksjon uendret Fradrag energikostnader pumping. (-) Økt friinntekt pga investering (-) Naturressursskatt Reduseres Bruttoproduksjon uendret Fradrag energi til pumping (-) Eiendomsskatt Uendret Økt brutto salgsinntekt (+) (maks 2,74 øre/kwh) Økte driftskostnader, blant annet energi til pumping (-) Maksimumsgrense begrenser (vurderes) Konsesjonsavgift Uendret? Pumping representerer overføring og øker ikke beregningsgrunnlaget (kraftgrunnlaget) Konsesjonskraft Uendret? Tilsvarende som konsesjonsavgift Balansekraft Lister

14 «Det fremgår av det som er uttalt i det foregående at det ikke er mulig å gi noe anslag for hvordan eiendomsskatten vil endre seg som følge av utvidelsen av Tonstad kraftverk. Bortsett fra en mulig øking i konsesjonsavgiftene, ser vi ikke noen fordeler av økonomisk karakter verken for de direkte berørte kommuner eller for de øvrige kommuner/fylkeskommuner som er berørt av Sira-Kvina utbyggingen. Tvert i mot kan det tenkes at kommunene totalt sett vil kunne tape penger i betydelig omfang hvis utbyggingen blir realisert.» Balansekraft Lister

15 Barrierer

16 BARRIERER «GRØNT BATTERI» Politisk vilje Norsk energipolitikk! Forretningsmodell Inntektsfordeling mellom kabeleier og produsent Dagens ordning gir kun inntekter til kabeleier Kapasitetsmarked i viktige EU land Utvekslingskapasitet Eksisterende fra Sør-Norge 3,7 GW Statnetts nettutviklingsplan ,1 GW (innen 2021) Neppe behov for pumpekraft før minst 10 GW kabelkapasitet er på plass! (ref CEDREN workshop i Düsseldorf desember 2010) Samfunnsmessig aksept Lokalt offer mot global miljøgevinst (framføring av infrastruktur) Balansekraft Lister

17 Markedsutsikter

18 EUROPAS NYE «ENERGIKART» Balansekraft Lister

19 BEHOVET FOR BALANSEKRAFT ER ÅPENBART 26,4 TWh i Norge og Sverige innen MW uregulerbart Vindkraft onshore/offshore Europa MW pr MW pr MW i Tyskland pr 2050 Solenergi Europa MW pr 2012 Derav MW i Tyskland 15 % av EUs elbehov fra Sahara innen 2050 Balansekraft Lister

20 RESSURSER I DAGENS SYSTEM KAN UTNYTTES Magasin basert vannkraft Område Produksjon (TWh) Magasin kapasitet (TWh) Installert kapasitet (GW) Produksjon / installert kapasitet (h) Magasin kapasitet / installert kapasitet (h) UCTE Nordel ex. NO 76,2 38,6 19, Norway 112,6 84,1 27, Sira-Kvina 6,3 5,6 1, Dersom norsk vannkraft var utbygd tilsvarende UCTE hadde installert kapasitet vært 72,3 GW Balansekraft Lister

21 «MARKEDSSYNSING» Mange baller i spill gir enorm usikkerhet El sertifikat innen 2020 (26,4 TWh / 8-10 GW) Kraftoverskudd Norden (30-40 TWh?) Kraftoverskudd i hele Europa? «Motstridende virkemidler setter elmarkedet ut av spill» Auke Lont - Statnett Moderate ambisjoner for bygging av utenlandskabler Elektrifisering av Nordsjøen? Forbruksstyring (AMS Smart Grid?) Utviklingen i kraftkrevende industri? Store investeringer i pumpekraft og effekt tenger forutsigbarhet i et langsiktig perspektiv Ser ingen lønnsomhet i nær framtid og heller ingen tydelig energipolitikk Balansekraft Lister

22 GRØNT OG GRÅTT BATTERI I SAMSPILL Kan kraftoverskudd i Europa være en mulighet isteden for et problem? Norge eneste land i Europa (eksl Island) med intakt kraftkrevende industri Enkelt å ekspandere Verden skriker etter metaller Kan produsenter og kraftkrevende industri finne sammen i et «vinn vinn» samarbeid? Produsenter utnytter magasinkapasitet til å foredle enorme mengder energi som går tapt Kraftkrevende industri får forutsigbare kraftpriser til økt eksport av metall Grønt batteri Grått batteri Balansekraft Lister

23 GRØNT OG GRÅTT BATTERI I SAMSPILL Kan kraftoverskudd i Europa være en mulighet isteden for et problem? Norge eneste Kabler land i Europa til utveksling (eksl Island) og import med intakt kraftkrevende industri Enkelt å ekspandere Verden skriker etter metaller Kan produsenter og kraftkrevende industri finne sammen i et «vinn vinn» samarbeid? Produsenter utnytter magasinkapasitet til å foredle enorme mengder energi som går tapt Kraftkrevende industri får forutsigbare kraftpriser til økt eksport av metall Grønt batteri Grått batteri Balansekraft Lister

24 Oppsummering

25 OPPSUMMERING Erfaringer Barrierene er først og fremst politiske, ikke tekniske Fysisk, teknologisk og miljømessig er det mulig å levere store mengder balansetjenester til EU innen 2030, men vil vi.? Markedsutsikter Å skape et bærekraftig energisystem i Europa er et enormt prosjekt langt ut over 2020 Sira-Kvina og eierne har fortsatt tro på pumpekraftverk men Ting Tar Tid (TTT) Effektreserver i Skandinavia vil først bli utnyttet Minst 10 år fram, men politikk og kabler blir avgjørende Kan enorme mengder billig fornybar energi omgjøres fra en trussel til en mulighet? Balansekraft Lister

26 FORVALTER AV NATURENS KREFTER

KRAFTUTVEKSLING MED EU AGDERS MULIGHETER OG UTFORDRINGER. Grimstad 26. september 2012 Adm. direktør - Gaute Tjørhom

KRAFTUTVEKSLING MED EU AGDERS MULIGHETER OG UTFORDRINGER. Grimstad 26. september 2012 Adm. direktør - Gaute Tjørhom KRAFTUTVEKSLING MED EU AGDERS MULIGHETER OG UTFORDRINGER Grimstad 26. september 2012 Adm. direktør - Gaute Tjørhom INNHOLD Sira-Kvina kraftselskap Fornybar satsingen i EU Behovet for fleksibilitet Europeisk

Detaljer

Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder

Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder DATO: Tirsdag 3. september 2013 TID: kl. 10-15 STED: Tonstad, Sira-Kvina kraftselskap Deltakere Jan Alne, Statkraft

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035 Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Innhold Langsiktig markedsutvikling i Europa og Norden Mulig drivere og utfallsrom for nettbehov 2025-35 Langsiktig markedsanalyse

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi

Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi Innledning Miljøvirkning og miljødesign av fornybar energi av Atle Harby Seniorforsker og senterleder Centre for Environmental Design of Renewable Energy SINTEF Energi Postboks 4761 Sluppen, 7465 Trondheim

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 KONSEKVENSER FOR SATSING PÅ UTVIKLING AV SMÅKRAFTVERK I NORGE Utarbeidet av Småkraftforeningen i Norge BA Fjellkraft AS Småkraft AS Norsk Grønnkraft AS HydroPool Gruppen

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk Helge Briseid Risnes Briseid Gård 4770 Høvåg Høvåg 14.01.2014 Norges- vassdrags og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Sendes som E-post til: NVE@NVE.NO Betraktninger og uttalelser til

Detaljer

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-12-1 FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Mars 2012 THEMA Rapport 2012-05 Oppdragsgivere: BKK, Lyse Energi, Agder Energi, Statkraft og Vattenfall Om prosjektet

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Hans Erik Horn, NPM 1 Agenda Aktuelle tema vi jobber med: Dagsaktuelle temaer Vanndirektivet og utfordringer videre Geir Taugbøl Verneplaner og andre planer

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om?

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Trondheim, 21. april 2015 Vidar Lindefjeld politisk rådgiver «Norge trenger ny fornybar energi!» Ny fornybar kraft er nødvendig i norsk strømforsyning. Vi

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Samfunnsaksept knyttet til balansetjenester hvordan kan vi skape en bedre prosess? Audun Ruud SINTEF Energi A/S

Samfunnsaksept knyttet til balansetjenester hvordan kan vi skape en bedre prosess? Audun Ruud SINTEF Energi A/S Samfunnsaksept knyttet til balansetjenester hvordan kan vi skape en bedre prosess? Audun Ruud SINTEF Energi A/S Introduksjon Idéen om å bruke norsk vannkraft som et "grønt batteri" har også samfunnsmessige

Detaljer