Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land"

Transkript

1 Rammebetingelser for vindkraft Norge sammenlignet med andre europeiske land Per Ove Eikeland Presentasjon for Statoil, Innhold Vindkraftens utvikling i Europa Drivkrefter for vindkraftutvikling Rammebetingelser i Norge Nasjonalt støttesystem Nettsituasjonen Lokal motstand og støtte Rammebetingelser i andre land Fremtiden for vindkraft i Norge 1

2 Vindkraftens utvikling 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Vindkraft i Norge I drift ca. 430 MW / 1,65 TWh 18 prosjekter Smøla: 150 MW (450 TWh) 1 offshore Konsesjon gitt til 1800 MW (3,5 TWh) 34 prosjekter 2 offshore Enormt potensiale 7

8 Drivkrefter i Europa Klimapolitikk Mål å bremse klimaendringen til 2 grader forutsetter mindre utslipp av CO2 EU har tatt lederskap i internasjonal klimapolitikk med sin energi- og klimapakke Energisikkerhetsutviklingen Økt etterspørsel etter og usikkerhet knyttet til leveranse av fossile brensler Europa ønsker å redusere sin import av energi Fornybardirektivet et viktig redskap Industripolitikk Global konkurranse om ny leverandørindustri Europeiske vindselskaper har ennå globalt lederskap 8

9 Rammebetingelser for vind i Norge Politiske rammer klimaforliket Mål for klimavennlige energiløsninger (18 TWh i 2011) Gjeldende mål for vind: 3 TWh i 2010 Nye mål gjennom EUs fornybardirektiv? Administrative rammer Konsesjonsystemet Lokal aksept og planlegging (pre-consent) Økonomiske rammer ENOVA gir investeringsstøtte Nettkapasitet Konsesjonssystemet Opphoping av søknader i NVE (66 TWh) Kun prosjekter som passer inn i tilgjengelig nettkapasitet får konsesjon Lang behandlingstid NVE Lang ankeprosess OED NVE har som mål å gi konsesjon til MW i 2014 (tilgjengelig nettkapasitet) Problemer med konsesjonsprosessen for nett 9

10 Nasjonal/lokal planlegging Ressurskart delvis utviklet Ingen riksplan Fylkesdelsplaner som i liten grad tar hensyn til vindforhold Betydelig motstand mot vindkraft lokalt, men mindre i kommuner med vindkraft ENOVA - støttesystemet Investeringsstøtte fra fond Avkastning fra fondet fordeles mellom ulike prosjekttyper klimatiltak som gir mest effekt per krone Så langt lite til vindkraft Vindkraftstøtten Individuell prosjektvurdering av lønnsomhet og rangering 8 % avkastning før skatt Støtte som andel av investeringene (50 % av investeringsstøtten i dag på grunn av lave energipriser) Støttenivået tilsvarer øre/kwh i tillegg til energiprisen Rammen for : 2009 bevilget 1,1 mrd. til 4 prosjekter (183 MW 465 GWh) TWh) Rammen for mrd. 10

11 Støttesystemer i Europa Kvotesystemer (sertifikater) 7 land i EU Feed-in systemer 18 land i EU Skatteinsentiver 2 land i EU Investeringstøtte (Norge) Nettkapasitet og betaling for nettforsterkninger - ulik praksis Rammebetingelser i Sverige Sverige installert 1020 MW (ca. 2 TWh) Støttesystem: Sertifikater Andre støttesystemer (miljøbonus) gradvis faset ut, men gjelder fremdeles for offshore vindkraft Sertifikatsystemet Produsenter får sertifikater per MWh Sertifikatene gjelder i 15 år All fornybar el men for vannkraft bygget ut før 2003 kun anlegg under 1,5 MW Strømleverandørene har årlige kvoter Kvotene annulleres hvert år og leverandørene må kjøpe nye 11

12 Sverige / sertifikatsystemet Gjennomsnittspriser i det svenske sertifikatmarkedet, SEK/MWh ( ) Rammebetingelser - Sverige Konsesjonsprosesser måneder for miljøkonsesjon 3-5 måneder for byggetillatelse Kortere for mindre verk (normalt 6 uker) Nasjonal/lokal planlegging Riksinteresse for vind 9600 km2 (3800 offshore) Nasjonale rammer for vindplanlegging lokalt: 30 TWh i 2020 Nasjonalt vindkraftnettverk Støtte til konsesjonsmyndighet og kommuner for lokal energiplanlegging Nettsystemer God kapasitet så langt anleggsbidrag 12

13 Rammebetingelser i UK ROCs (Renewable Obligation Certificates) Produsenter av fornybar energi gis 1 ROC/MWh Fra April 2010 endres teknologinøytraliteten offshore vind gis 1,5 ROC/MWh Elleverandører krav om årlige kvoter (obligation) Kvote : 9,1 ROC/100 MWh (1 ROC=1 MWh) Kvote : 9,7 ROC/100 MWh 15.4 ROC/100 MWh I perioden Oppfylle kvoten Produsere selv Kjøpe sertifikater (ROCs) fra produsenter Eller betale buy-out price (penalty)for manglende oppfylling av kvoteplikt Base-year pris ( ) = 30/MWh Pris-indeksert pris for = 37.19/MWh Tilbakeføring av penger fra buy-out-ordningen Buy-out payment tilbakeført til leverandører som oppfyller kvoten og dermed øke verdien av kvotene Hvis leverandører ikke kan betale må de andre gjennom en ny runde innbetalinger opp til et gitt tak (mutualisation ceiling) Prisen på ROC satt i markedet men den nominelle verdien kan kalkuleres ved å addere buy-out prisen med fondsmidler tilbakebetalt per ROC Buyout-pris : 34.3/MWh Nominell ROC verdi i : 52.95/MWh Feed-in-tariffsystem for småskala fornybar vedtatt i 2008 (mindre enn 5 MW) Rammebetingelser Tyskland Feed-in-tariffsystemet (fra 1991) Fornybar energi gis prioritet i nettet Nettselskapene er forpliktet å kjøpe fornybar energi som produseres i sitt område til garanterte minstepriser (feed-in-tariffer) Kostnadene fordeles gjennom nettariffen for alle kundene i området Ulike feed-in-tariffer for ulike teknologier 13

14 Rammebetingelser - Tyskland Gjeldende system fra 2008 Feed-in tariffene reduseres over tid (degressive tariffer for å reflektere kostnadsreduksjoner) Tariffen gis for 20 år Starttariff landbasert vind i 5-20 år, avhengig av hvor gode vindforholdene er (5 år for vindverdier over 150% av en referanseverdi, forlengelse mulig for dårligere vindforhold, ingen tariff for vindforhold under 60 % av referanseverdi) Starttariff offshore vind gis i 12 år Siden gis en lavere grunntariff som reduseres med 1% per år for nyankomne anlegg på land og 5% for offshore anlegg Starttariff for vindkraft:» landbasert: 9.2 c /kwh» Offshore: 13 c /kwh + 2 c /kwh for anlegg i drift før 2015 Grunnavgift:» c 5.02/kWh for landbasert» c 3.5/kWh System service bonus: 0.5 c kwh Fremtiden vindkraft i Norge Europa driver den politiske utviklingen i Norge Felles elsertifikatsysem med Sverige i 2012? Sertifikatsystemet vannkraft og/eller vindkraft? Nettsystemer som barriere Hvem betaler kabler og forsterkning av nett? Internasjonalisering bygging der rammebetingelsene er best The answer my friend, is blowing in the wind 14

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

1 Det%overordnede%bildet.%%

1 Det%overordnede%bildet.%% SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner.

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer