Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side side 30 1 Frokostseminar: sertifikatmarked"

Transkript

1 Side side 30 1 Frokostseminar: STATKRAFT Et JUNI europeisk 2007 grønt sertifikatmarked

2 EUROPEISKE RAMMEBETINGELSER FOR FORNYBAR ENERGI - gir forslag til fornybardirektiv muligheter for kraftbransjen? EUROPADIREKTØR OLUF ULSETH, STATKRAFT AS OSLO, 9. SEPTEMBER 2008

3 EN EUROPEISK ENERGIPOLITIKK.. Bærekraft Konkurranseevne Forsyningssikkerhet side 3

4 ..MED AMBISIØSE MÅL Minst 20% lavere klimagassutslipp 20% 20% bedre energieffektivitet 20% innen % 20% andel fornybar energibruk side 4

5 ..FULGT OPP MED EN GRØNN PAKKE..med dokumenter fra energi, miljø og konkurranse melding om i 2020 nytt kvotehandelsdirektiv Europeisk strategisk energiteknologiplan (nov 07) 20% 20% innen % direktiv om fangst og lagring av CO2 melding om fangst, transport og lagring av CO2 melding om energieffektivisering nye retningslinjer for statsstøtte ift miljøvern nytt fornybarhetsdirektiv + en rekke konsekvensanalyser, bakgrunnsnotater, høringsnotater osv.

6 20% FORNYBAR ENERGI I Antatt fordeling av mål per sektor (2020) Vekst frem til 2020 (~1700 TWh / 146 mtoe) Transport 10 % Elektrisitet ~35 % Varme ~18 % Kilde: EU Kommisjonen, Eurostat, Statkraft

7 ..FORDELT PÅ MANGE DELMÅL.. x 30 land side 7

8 ..MED ULIKE KRAV TIL VEKST PER LAND.. Fra 8 % i 2005 til 20 % i 2020 side 8 Norge 2005 Kilde: EU Kommisjonen

9 ..KREVER ENORME INVESTERINGER I FORNYBAR KRAFT.. Fornybar kraft i Europa (TWh)..der regningen i hovedsak deles av noen få land ~ 600 Vekstbehov frem til I dag ~ 600 Byrdefordeling ny fornybar kraft (TWh) side 9 Kilder: OPTRES, EU Kommisjonen, Statkraft, ECON

10 .. I MANGE ULIKE TEKNOLOGIER 600 TWh i ny fornybar kraftproduksjon frem mot 2020 Det tekniske potensialet for utbygging av fornybar energi i Europa er stort, men mesteparten krever støtte i tillegg til kraftprisen Det samlede støttenivået for fornybar kraft vil basert på Statkrafts beregninger være ca mrd per år ( mrd kr) Kilde: OPTRES, Statkraft, Econ

11 DAGENS LAPPETEPPE AV ULIKE STØTTESYSTEMER.. Europa 2007 Feed-in tariff schemes Tradable green certificates schemes Fiscal insentives gjør det viktigere å se etter høye subsidier enn gode prosjekter side 11 Kilde: EU, Statkraft og ECON

12 ..FØRER TIL UTBYGGING i FLAU BRIS Vindressurser.og installert kapasitet Wind potential On-Shore and Off-Shore Kilde: VGB PowerTech Kilde: EWEA

13 SAMSPILL MED KRAFT- OG KVOTEMARKEDENE Nødvendig inntekt for å sikre målsatte investeringer i fornybar energi Kraftprisen /MWh Grønn sertifikatpris (RCS) CO2-kostnad (ETS) Marginal kost for kraftproduksjon (ex CO2) for investorer: Avkastningen på investeringen vil styres av tre likvide markeder, der grønne sertifikater typisk vil redusere risikoen av de to andre for myndigheter og forbrukere: Et sertifikatmarked vil begrense risikoen for å betale for mye støtte eller til ikke å møte målet side 13

14 VERDIEN AV ET FELLES MARKED EU Kommisjonens egne estimater tilsier at det kan koste 8 mrd mer per år (64 mrd kr) og høyere klimagassutslipp dersom hvert land må oppfylle alle egne krav Modellberegninger fra EU Kommisjonen indikerer at særlig fire land bør kjøpe sertifikater, mens en rekke land kan tenkes å tilby sertifikater (der Spania er størst) Etterspørsel ut over beregnet optimal tilpasning Tilbud ut over beregnet optimal tilpasning Kilde: EU Kommisjonen, Statkraft

15 EN EUROPEISK ARENA FOR INNOVASJON Teknologiutvikling og innovasjon vil være avgjørende for måloppnåelse Det er behov for store offentlig finansierte FoU-programmer, men disse bør være utenfor støttesystemet En videreføring av ~30 ulike støttesystemer, vil føre til fragmentert utvikling Et felles marked vil bidra til at leverandørindustrien kan utvikle global konkurransekraft innen fornybar energi TWh TWh kan kan utgjøre utgjøre ~ mrd mrd i i investeringer investeringer over over de de neste neste årene. årene. side 15

16 ET FELLES MARKED BEGRENSER MILJØBELASTNINGEN Store investeringer i ny kraftproduksjon vil ha vesentlige miljøvirkninger Bruk av de mest effektive teknologiene og ressursene vil også begrense arealbruk transportbehov utslipp Et marked vil også bidra til at ny kapasitet plasseres optimalt ift forbruk, netttilgang mv side 16

17 Åpning for handel (forslag) Tre muligheter for samarbeid I et kompromissforslag som nå diskuteres vil medlemsstater kunne velge mellom tre ulike mekanismer for å samarbeide stat-til-stat om å nå 2020-målene om en gitt andel fornybar energibruk nasjonalt: To eller flere medlemsstater kan enes om såkalte statistiske overføringer, som innebærer at fornybar energi produsert i ett land bokføres i et annet land. To eller flere medlemsstater kunne slå sammen sine forpliktelser og nå dem i fellesskap To eller flere medlemsstater kan i fellesskap utvikle prosjekter for fornybar energi og fordele den resulterende fornybare energien mellom de deltagende partene.

18 RAMMEBETINGELSER FOR NY TEKNOLOGI Definisjon av fornybar energi: Article 2 (a) "energy from renewable sources" means renewable non-fossil energy sources: wind, solar, geothermal, wave, tidal, hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas and biogases; Statkraft er opptatt av at definisjonen ikke begrenser mulighetene for flere kommersielle fornybare teknologier

19 HANDEL MED OPPRINNELSESGARANTIER (GOO) Opprinnelsesgarantier for kraftproduksjon Etablert ordning for varedeklarasjon for all elektrisk kraft Omfattende eksport av opprinnelsesgarantier fra Norge Behov for ytterligere harmonisering av regelverk på tvers av land Direktivforslaget legger opp til å fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier Vil frata konsumenter og bedrifter muligheten til å velge grønn kraft basert på felles EU-direktiv og system Kan føre til oppbremsing i en positiv utvikling der kundene er mer bevisste enn før Bilde: e-connection side 19

20 STOR UTFORDRING FOR OVERFØRINGSNETTET Foto: Statnett Behov for enorme investeringer i nettkapasitet som følge av store investeringer i ny produksjonskapasitet, særlig innen vindkraft, øker behovet for koordinering av nettinvesteringer i Europa Utfordring å finne en god modell for å sikre attraktive og markedsbaserte systemer for nettilknytning for ny fornybar energi

21 ET NORDISK MARKED FOR GRØNNE SERTIFIKATER Direktivforslaget åpner for at enkeltland kan gå sammen om å etablere felles markeder for grønne sertifikater Et norsk-svensk sertifikatmarked kan være starten på et nordisk og nord-europeisk marked, og bør utredes i sammenheng med nåværende prosess side 21

22 NORGES UTFORDRING Forhandling og dialog med EU: EØS-relevans av fornybardirektivet Høyeste andel fornybar energibruk i Europa Høy BNP/capita Avklaring av konsekvensene av fornybarhetsdirektivet for Norge og Sverige er avgjørende for etablering av et norsk-svensk sertifikatmarked Mål om implementering i Norge fra samme dato som øvrige land Kilde: SSB

23 EUROPA SOM VEKSTMOTOR FOR FORNYBAR ENERGI Den europeiske energipolitikken gir sterke insentiver til videre vekst innen fornybar energi: Et felles europeisk energimarked Videreføringen av et europeisk kvotemarked for CO2 etter 2012, uavhengig av Kyoto-avtalen Bindende mål om 20% fornybar energi i 2020

24 STATKRAFT 2008 Hovedkontor i Oslo Datterselskaper Europakontor Tilknyttede selskaper vannkraftverk vindkraftverk Baltic Cable Gasskraftverk Nye anlegg (E.ON byttehandel) Fjordkraft Småkraft BKK Agder Energi Amsterdam London Düsseldorf Trondheim Energi Statkraft Stockholm Skagerak Energi Beograd Bucuresti Tirana Sofia side 24 NHD

25 Side side Frokostseminar: STATKRAFT Et JUNI europeisk 2007 grønt sertifikatmarked

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Energieffektivisering og hvite sertifikater nødvendig energipolitikk eller feilslått klimapolitikk?

Energieffektivisering og hvite sertifikater nødvendig energipolitikk eller feilslått klimapolitikk? Energieffektivisering og hvite sertifikater nødvendig energipolitikk eller feilslått klimapolitikk? av Eigil Knutsen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi

Detaljer

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon Industriens PA-Messen 11.10.2007 Sverre Gotaas, Statkraft Kort introduksjon til Statkraft STATKRAFT 2007 Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1%

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge FAKTA 2013 EnErgi- og vannressurser i norge Fakta 2013 Energi- og vannressurser i Norge Redaktør: Inger Østensen Redaksjonen avsluttet: November 2012 Design: iteragazzette Omslagsfoto: Foran og bak: Viddalsdammen

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer