Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE"

Transkript

1 Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser Knut Hofstad Norges vassdrags og energidirektorat NVE

2 Om NVE NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet NVEs forvaltningsområder: Vassdrag Energiproduksjon Energibruk NVE - sentral rolle i Flomberedskap Nasjonal kraftforsyningsberedskap

3 Disposisjon Noen ubehagelige sannheter og utfordringer Internasjonale avtaler -Nasjonale forpliktelser Energi- og klimapolitiske mål Økonomiske forutsetninger tilgjengelige ressurser

4 Globalt energiforbruk (Kilde: K. Bendiksen, IFE)

5 Norges klimaforpliktelser Utslipp 2007: 55 Mt (vekst 3 %) Vekst siden 1990: 10,8 %)

6 Klimaforliket i Stortinget 2030: Norge klimanøytral 2020: 30 % mindreutslipp (ref. 1990) =>15 Mt CO 2 -ekv- mindreutslipp Utslippsvekst, (17 år): 5,4 Mt CO 2 Nødvendig utslippsreduksjon til 2020 (12 år): 20 Mt CO 2

7 Ny klimaavtale etter 2012 (København) Norske posisjoner: Maks 2 o C global temperaturøkning (Resulterende krav til utslippsreduksjoner er uavklart) Avskoging i U-land Må inn i forhandlingene Finansieringsmekanismer Kvotesystem for skipsfart (70 % av skipsflåten er registrert i ikke-kyoto-land)

8 Ny klimaavtale etter 2012 (København) Noen utfordringer: IPCC anbefaler % kutt i industrilandene i 2020 EUs mål om evt. 30 % reduksjon blir da for lite USA krever at Kina og India må pålegges forpliktelser Kina og India krever økonomisk vekst Indikatorer for energieffektivitet, et alternativ til utslippskvoter?

9 EU-mål: i 2020 (En retorisk genistrek) 20 % fornybar energiproduksjon 20 % økning i energieffektivitet 20 % reduksjon i CO 2 -utslipp (justeres til 30 % hvis ny internasjonal klimaavtale inngås)

10 EUs fornybardirektiv 2020: 20 % fornybar energi i EU (i dag: 8,5 %) 7-14 prosentpoengs økning i EU-landene Byrdefordeling etter økonomisk evne

11 EUs fornybardirektiv Terje Riis-Johansen (TU 05/09): EUs fornybardirektiv er EØS-relevant Utelukker ikke pruting

12 Fornybarandel i Norge Beregnet andel fornybar 2005: El produsert fra fornybare energikilder + Forbruk av fornybar energi til varme/kjøling + Forbruk av fornybar energi til transportsektoren = Forbruk av fornybar energi (130 TWh) netto innenlands sluttforbruk + forbruk i energisektoren + distribusjonstap = Sluttforbruk av energi (235 TWh) Andel: 130/235 = ca 55% (59%) (Uoff.: nr. 3 i verden etter Island og New Zealand)

13 Fornybarmål for Norge Beregningsmetoden i direktivet: 14 prosentpoeng (fra 55 % - 69 %) Mulige konsekvenser: Uendret forbruk: 1% økt energibruk: Ingen ny produksjon: Ny produksjon: 30 TWh Ny produksjon: 55 TWh Energisparing: 45 TWh

14 Regjeringens egne energimål For 2010: Vindkraft produksjonskapasitet: 3 TWh/år For 2016: 30 TWh (ny fornybar energiproduksjon + energieffektivisering) For 2020 (OED): 14 TWh (økt produksjon av bioenergi)

15 Klimameldingens anbefaling: 2050: Klimagassutslipp ned med 2/3 Tiltak (med konsekvenser for energiforsyningssystemet): Energieffektivisering CO 2 -nøytral fyring Transport: Innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy CO 2 -fangst

16 A. Økt produksjon av fornybar energi Fossil -> fornybar energi Fornybare energikilder Vannkraft (el) Bioenergi (varme) Vindkraft (el) Solenergi (varme/el) Geotermisk energi (varme) Havenergi (el) CO2-fri energibærere El Biodrivstoff, -gass, ved (varmt) Vann Hydrogen

17 B. Energieffektivisering - aktuelle tiltak ( Negawatt den mest skånsomme form for utbygging) Normative tiltak (NVE) Energimerking Energisertifikater - bygninger Informasjonsvirksomhet (adferdsendringer) Støtteordninger (Enova) Varmepumpe Pelletskjeler

18 Energiressurser Det økonomiske grunnlaget for norsk klimapolitikk

19 TWh Gjenværende utbyggbare, fornybare energiressurser Bioenergi (varme) Vannkraft (el) Vindkraft (el) NB! Ulike kostnadsgrenser

20 Vannkraftpotensial Under bygging; 1,3 TWh Gitt utbyggingstillatelse; 1,8 TWh Konsesjon søkt/meldt; 5,2 TWh Små kraftverk inkl. O/U; 18,5 TWh Utbygd; 121,8 TWh Ny produksjon over 10 MW inkl. O/U; 10,9 TWh Vernet; 45,5 TWh

21 Vindkraft på land Det er søkt konsesjon om ca 44 TWh Gitt konsesjon, ikke i drift 1400 MW (~3,5 TWh) Ca 420 MW er satt i drift (~1 TWh) Teknisk realiserbart innen 2015: 12,5-14 TWh Teknisk realiserbart innen 2025: 17,4-21,5 TWh

22

23 Sum i 2025: ca.20 TWh

24 Bioenergi Studie fra 2008: Bioenergi i dag: Mulig økt anvendelse: Regjeringens mål (2020): 16 TWh TWh 14 TWh Kostnadene for økt uttak er under utredning (NVE)

25 Konsekvenser for energisammensetningen Begrenset produksjon av bioenergi Ytterligere økning av fornybar energi må skje med vann/vind-kraft Utfasing av fossil energi -> el Merk: elektrisitetens høye bruksvirkningsgrad medfører at sluttforbruket reduseres ved overgang til el. Da vil fornybarbrøken øke både som følge av at ny produksjon av fornybar energi (telleren i fornybarbrøken) og som føge av at sluttforbruket avtar (nevneren i brøken Dette vil isolert bidra til økt elandel (el er nødvendig for å distribuere vann/vindkraft)

26 Mulig økt produksjon av fornybar energi (2020): Vannkraft Vindkraft TWh 6-13 TWh Bioenergi 14 TWh (Regjeringens mål) Sum TWh

27 Rammebetingelser i Norge Enova Investeringsstøtte til vindkraft Mål om 3 TWh vindkraft innen 2010 Har bevilget over 1 mrd kr til ca 1,4 TWh vind siden 2001 Støtte til fjernvarme stort sett infrastruktur Mål om 4 TWh fjernvarme innen 2010 Vurderer investeringsstøtteprogram til bioenergi Fått 1,2 mrd i 2009 regjeringens krisepakke Vannkraft/Biokraft ingen støtteordning Ble lovet grønne sertifikater siden Mer enn 3 TWh er bygd ut fra og med 2005 til og med 2008

28 Hva sier direktivet om støtteordninger? Legger vekt på videreføring og utvikling av nasjonale støtteordninger Tre fleksible mekanismer i direktivet Handel med statistikk mellom land Felles prosjekter mellom land fornybar gevinst fordeles Felles støtteordning og felles mål f. eks norsksvensk sertifikatordning. Støtteordninger i Norge må utvikles når målet er forhandlet og de fleksible mekanismene er vurdert!

29 Takk for oppmerksomheten

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Energi for Norge. Hva kan vi velge?

Energi for Norge. Hva kan vi velge? Tekna Hedmark og Oppland Energi i ledninger Energi i rør Hvordan utnytte begge deler best mulig Energi for Norge. Hva kan vi velge? Gjøvik 28. september 2011 Hans H. Faanes 1 Energipolitikken må balansere

Detaljer

Fra Kyoto til Barduelva - fornybarsatsing i Norge, Europa og verden og betydningen for lokale miljøinteresser

Fra Kyoto til Barduelva - fornybarsatsing i Norge, Europa og verden og betydningen for lokale miljøinteresser Fra Kyoto til Barduelva - fornybarsatsing i Norge, Europa og verden og betydningen for lokale miljøinteresser Forskningsdagene i Bardu 18. september 2013 Tine Larsen, advokat for Landssamanslutninga av

Detaljer

ZERO Maridalsveien 10 0178 Oslo. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Oslo, 11. mars 2008

ZERO Maridalsveien 10 0178 Oslo. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Oslo, 11. mars 2008 ZERO Maridalsveien 10 0178 Oslo Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Oslo, 11. mars 2008 Svar på høring: Direktiv for å fremme bruk av fornybar energi Viser til brev fra OED der det

Detaljer

VASSDRAGSSEMINARET 2009 Fornybardirektivet og grønne sertifikater. Torodd Jensen, Energiavdelingen, NVE

VASSDRAGSSEMINARET 2009 Fornybardirektivet og grønne sertifikater. Torodd Jensen, Energiavdelingen, NVE VASSDRAGSSEMINARET 2009 Fornybardirektivet og grønne sertifikater Torodd Jensen, Energiavdelingen, NVE Innhold Fornybardirektivet Kort om elsertifikater Fornybar teknologi 2 18. nov. 2009 Kapitalkostnader:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat VANNKRAFT OG FREMTIDEN *Hva kan skje med og i norske vassdrag *Konsekvenser av beslutninger om økt satsing på fornybar energi Torodd Jensen, tje@nve.no Innhold: 3

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 UiO 26. februar 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen?

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå 1 1 Rapporten er skrevet for, og finansiert av Energi Norge 1 Sammendrag I juli 2011 sendte regjeringen inn

Detaljer

Energistatus Innlandet

Energistatus Innlandet ØF-rapport nr. 10/2009 Energistatus Innlandet av Merethe Lerfald, Arne Vasaasen og Morten Ørbeck ØF-rapport nr. 10/2009 Energistatus Innlandet av Merethe Lerfald, Arne Vasaasen og Morten Ørbeck Tittel:

Detaljer

Internasjonale rammebetingelser for 2009

Internasjonale rammebetingelser for 2009 En rapport fra etatsgruppen Klimakur 2020 Internasjonale rammebetingelser for 2009 norsk klimapolitikk TA-2574 Utført av: Forord Denne rapporten gjennomgår utviklingen i mål og virkemiddelbruk internasjonalt,

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet

Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet Tekna 18. mars 2009 Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) Utgangspunkt: Klimatrusselen Trusselen om menneskeskapte klimaendringer og konsekvenser

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Elektrisitet som fremtidens energibærer

Elektrisitet som fremtidens energibærer Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-15-2 (elektronisk utgave) ISBN nr. 978-82-93150-16-9 (trykt utgave) Elektrisitet som fremtidens energibærer På oppdrag fra Elektroforum mai 2012 THEMA Rapport 2012-12 Om

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

Derfor er energibransjen en del av klimaløsningen!

Derfor er energibransjen en del av klimaløsningen! Markedskonferansen Derfor er energibransjen en del av klimaløsningen! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Gjermund Løyning Politisk rådgiver, EBL Markedskonferansen 2009, 22. september

Detaljer

Klimapolitikk for utslippsreduksjoner og næringsutvikling

Klimapolitikk for utslippsreduksjoner og næringsutvikling Klimapolitikk for utslippsreduksjoner og næringsutvikling LO og NHOs innspill til ny norsk klimaforpliktelse mot 2030 Forord LO og NHO har lenge samarbeidet om, og utfordret hverandre på, klimapolitiske

Detaljer

Vindkraft i Verdal. Et forsøk på å sette dette inn i en nasjonal og internasjonal politikk omkring klima, fornybar energi og verdiskaping

Vindkraft i Verdal. Et forsøk på å sette dette inn i en nasjonal og internasjonal politikk omkring klima, fornybar energi og verdiskaping Vindkraft i Verdal. Et forsøk på å sette dette inn i en nasjonal og internasjonal politikk omkring klima, fornybar energi og verdiskaping Norge står i en særstilling Rikelig tilgang på fornybar energi

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland ROGALAND FYLKESKOMMUNE Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer