Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger"

Transkript

1 Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

2 Agenda og budskap Drivkrefter for flere utenlandsforbindelser Europeisk klimapolitikk gir tap av fleksibilitet Utenlandsforbindelser får økende lønnsomhet Økt krafttilgang og overskudd i Norden Konsekvenser av flere utenlandsforbindelser Hvordan får vi det til? Innenlandske nettforsterkninger Effektutvidelser Pumpekraftverk

3 Klimapolitikken svekker fleksibiliteten i europeisk kraftproduksjon Fossil kraft har stått for fleksibiliteten i europeisk kraftproduksjon Har tilpasset kraftproduksjonen til forbruket Vannkraften er et fleksibelt batteri, men har ingen energifleksibilitet produserer det tilsigene gir over tid I Norden har kullkraft i stor grad stått for energifleksibilitet ved å balansere tørre og våte år (energitilgangen) Utslippsfrie alternativer er vanskeligere å reguler Vanskeligere/dyrere: Kjernekraft, CCS, kombinert kraft og varme med bio (CHP) Styrt av værforhold: Småskala vann, solkraft, vindkraft Gasskraft blir viktig som mellomløsning for regulering i Europa Men: Behov for store volumer for å erstatte kullkraft - bekymring for forsyningssikkerheten Gasskraft tar ikke Europas utslipp ned til det langsiktige målet andre løsninger er nødvendig etter hvert

4 Sterke økonomiske drivere for økt handel med land utenfor Norden Systemforskjellene skaper lønnsomhet Prisstruktur innenfor uken er veldig ulik Prisvariasjoner over tid måneder, sesonger og år NorNed med 700 MW: hvis ferdig januar 2002, ville den vært nedbetalt med renter i 2008 Store variasjoner i inntektene fra år til år Minst 40 års levetid 16 % realavkastning (IRR) Noe mindre for andre forbindelser

5 /MWh Prisstruktur innenfor uken 80 Gjennomsnittlig prisstruktur over uken i Tyskland og Syd-Norge EXX NO desember

6 Mange drivere for kraftoverskudd og relativt lave priser i Norden En del kjernekraft er på vei, og mer kan komme Klimaendringer gir tilsigsøkninger og mindre oppvarmingsbehov Stort potensial for fornybar kraft til lavere kostnader enn på kontinentet og i UK særlig i Sverige og Norge Fornybardirektivet er en viktig drivkraft Betydelig potensial for energieffektivisering og økte krav Norge og Sverige har ingen fossil kraft å stenge ned ny produksjon og lavere forbruk gir overskudd av kraft Danmark og Finland har litt å stenge ned kullkondens kan bli tørrårssikring Men: Lavere priser vil dempe noen av driverne og kan gi økt forbruk i noen sektorer 6. desember

7 Hvor mye kapasitet mot utlandet tåler det norske systemet? Det er utført omfattende analyser av påvirkningen på kraftmarkedet og kraftsystemet Oppgradering av vestre og østre korridor legger til rette for nye forbindelser Gir plass for ca 4200 MW ny kapasitet (inkl. SK4) Totalt 5900 MW Reguleringsbehov: Inntil MW Ytterligere kabelkapasitet krever økt fleksibilitet i produksjonssystemet Først og fremst økt effektinstallasjon Dernest pumpekraftverk Økt forbrukerfleksibilitet vil også bidra 6. desember

8 Aktuelle utenlandsforbindelser Eksisterende/besluttede kabler Skagerrak 1,2 og 3, 1000 MW NorNed Skagerrak 4 Sum Planer om kabler 6. desember MW 700 MW 2400 MW NORD.LINK/NorGer 1400 MW Tyskland 2 NorNed 2 NSN til UK Sydvestre Linken Sum 1400 MW 700 MW 1400 MW 1200 MW 6100 MW

9 Utenlandsforbindelser (og vindkraft) gir mer prisstruktur Pris Effektskranke Pris Effektskranke Før utbygging av utenlandsforbindelser Med flere utenlandsforbindelser Elvekraft Elvekraft Volum Volum Økt etterspørsel etter fleksibilitet øker lønnsomheten av å bygge ut fleksibilitet 6. desember

10 Markedet løser utbyggingen av fleksibilitet best Ulike prisbevegelser påvirker lønnsomheten av ulike reguleringsanlegg forskjellig Døgnstruktur Prisvolatilitet skapt av uregulert vannkraft og vindbeltet om sommeren? Mange andre kilder til volatilitet Salg av S&B samspill med elspot viktig med effektivt marked Markedet er sannsynligvis best til å utvikle de gode prosjektene ut fra innsikt i prisbevegelser og lokale begrensninger og muligheter Koordineringsproblem i tid? Kan utvikle og klargjøre prosjekter, og gjennomføre når lønnsomheten er tilfredsstillende avklart 6. desember

11 Faktorer som påvirker behov for nettkapasitet Hvor mye av reguleringen kan tas av produksjon på Sørlandet? Effektutvidelser i produksjon Pumpekraftverk Påvirker overføringsbehovet i Sørlandssnittet Økt kapasitet mot utlandet utfordrer systemet Redusert nettkapasitet ved revisjoner Økt behov for reguleringsevne ved endring av utveksling på kablene (ramping) Markedsdesign og regler for ramping påvirker muligheter og kostnader Muligheter for håndtering av overføringsbegrensninger innenlands Ledninger i nye traseer er krevende Prisområder vanskelig i forhold til motpart på forbindelsene 6. desember

12 Kabler og effektutvidelser/pumpekraftverk Hvordan håndtere situasjoner hvor det ikke er lønnsomt å pumpe? Skal nettet dimensjoneres for denne situasjonen? Redusert / ingen utveksling? Markedsmessig ingen 6. desember

13 Utviklingsstrategi på Sør- og Vestlandet 6. desember

14 Nettiltakene på Sørlandet er omfattende Spenningsoppgradering av 275 km duplex ledninger Riving / nybygging av 210 km simplex ledinger Berører 14 stasjoner Nytt spenningsnivå i 9 stasjoner Utvidelse av 3 stasjoner 2 nye stasjoner Mulig behov for seriekompensering av de oppgraderte ledningene Arbeidet med nettforsterkninger er i gang! 6. desember

15 Erfaringer fra Kristiansand Bamble og andre prosjekter på Sørlandet Ombygging og utvidelse av stasjoner er utfordrende 420 kv krever mer plass Krevende å bygge om mens stasjonen er i drift Arendal stasjon planlegges flyttet ca 0,5 km Tonstad 420 kv koblingsanlegg og hvdc anlegg planlegges i Ertsmyra, ca 2 km unna Feda stasjon med likestrømsanlegg gir utfordringer mht støy Økt overføringsnivå gir økt strøm og økt magnetfelt Økt magnetfelt gir bekymrede naboer Reinvesteringsbehov og nye prosjekter gir mulighet for å ta store grep Flytting av transformatorstasjoner og ledningsinnføringer mulig i enkelte tilfeller 6. desember

16 Oppsummering Mer handel og mer integrasjon i Europa Mange nye forbindelser ut av Norden, både fra Norge og Sverige Mer prisstruktur og behov for fleksibilitet Nordisk vannkraft blir viktig leverandør av fleksibilitet Behov for mer effektinstallasjon og pumpekraft, særlig etter 2020 Behov for økt innenlandsk nettkapasitet Omfattende nettinvesteringer Krevende gjennomføring (særlig spenningsoppgradering)

17 Statnett vil jobbe aktivt for å realisere flere utenlandsforbindelser Det skal ikke stå på oss!

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet En preliminær analyse av oppnåelige utslippsreduksjoner gjennom økt sammenkobling av det tyske og norske elektrisitetsmarkedet Helene Moen NorNed Aalborg

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer