Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009"

Transkript

1 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

2 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser i Norden Statnetts scenarier Hvorfor utenlandsforbindelser ikke gir så mye eksport Gode argumenter for å øke utvekslingskapasiteten Kan vi få scenarier med veldig stor netto eksport? Oppsummering 16. februar

3 Energisektoren er i rask endring virkningene for Norge kan bli store Klimaendringer gir bedre energibalanse i Norden Anslagsvis 5 TWh nå for Norge (2 TWh tilsig, 3 TWh forbruk) Hvor mye mer de neste årene? Det langsiktige bildet er fortsatt høye energipriser, særlig for olje og gass Klimapolitikken gjør fossil kraft dyrere EU er opptatt av forsyningssikkerhet og importavhengighet Gir sterk drivkraft til fornybarsatsingen i tillegg til klimamål Norden og særlig Norge har store fornybare ressurser med vesentlig lavere kostnader enn på kontinentet Høyere energipriser globalt og i Europa gjør norsk fornybar kraft mer lønnsom 16. februar

4 Energisektoren er i rask endring virkningene for Norge kan bli store EUs fornybardirektiv vil gi betydelig utbygging i andre nordiske land I 2010 får vi trolig vite Norges forpliktelser for 2020 Hva blir kravene til Norge? TWh? Mye kommer som kraft eller erstatning for kraft => sterkere kraftbalanse Norsk salg av fornybarhet? Kan gi store volumer Viktig å ha et tidsperspektiv som går lenger enn 2020 Overføringsforbindelser kan være virksomme til 2060 Langt fra sikkert at EU når 2020-målene i 2020 På lang sikt kan EU gå lenger en 20-prosent målet 16. februar

5 Drivkrefter for kraftoverskudd / lave priser Norden kjennestegnes av: Mye vannkraft som fortsetter å produsere til evig tid Og klimaendringer gir gradvis mer Kjernekraft med lang levetid og muligheter for forlenget levetid, mulige utvidelser i eksisterende anlegg + nye anlegg, hvis det er lønnsomt Om lag 1/3 av forbruket går til prosessindustri Kan både vokse og avta avhengig av bl.a. kraftpriser EUs støtteregime gir ikke nasjonale incentiver til industribygging og fremmer ikke hensiktsmessig flytting Stort potensial for mer fornybar kraft: konvensjonell vannkraft, tilsigsøkning, O/U, småskala vann, vindkraft, bio kraftvarme og varme til erstatning for elektrisitet 16. februar

6 Drivkrefter for kraftoverskudd / lave priser Potensial for fornybar kraft i Norden illustrasjon fra GreenStream 16. februar

7 Drivkrefter for kraftoverskudd / lave priser Ny kraftproduksjon i Norge (og Sverige) må finne nytt forbruk Ingen kullkraftverk som tilpasser seg eller kan nedlegges Innenlands Erstatte fossilt i transport (hybridbiler osv), oppvarming og industriprosesser (også biobrensel) Vekst i alminnelig forsyning tross energieffektivisering og mildere vintre? Mer prosessindustri? Petroleumssektoren kan trolig ta unna en del ved vekst Eksport avhenger av handelsmuligheter Kabler gir ikke stor andel netto eksport pga prisstrukturen i termiske systemer 16. februar

8 Drivkrefter for kraftoverskudd / lave priser Gjensidig avhengighet mellom flere av driverne demper ekstreme utslag: Mer subsidiert fornybar => lavere priser Mindre kjernekraft og mindre konvensjonell vannkraft Mer prosessindustri? Økt fokus på elbiler og økt eksport Helheten avhenger av markedsmessige og politiske forhold Relativt sannsynlig med kraftpriser som er klart lavere enn på kontinentet Kanskje i området rundt kostnadene ved ny kjernekraft Størst prisforskjell mot kontinentet i scenarier hvor fossilt brensel blir veldig dyrt og med liten vilje/evne til å bygge kjernekraft i Europa 16. februar

9 Statnetts scenarier Vind og vekst Moderat global vekst gir moderate brenselspriser og moderat CO2 pris. Stor samlet forbruksvekst. Mest fornybart her (vind), middels kabelutbygging Kraftbalanse: + 9 TWh 3. Eksport og utveksling Høy global vekst gir høye brenselspriser. Sterk klimaavtale gir høy CO2 pris. Ubetydelig forbruksvekst (sparetiltak og høy kraftpris). Relativt mye fornybart (vann). Størst kabelutbygging både fra Norge (UK, Tyskland og Nederland) og fra Sverige. Kraftbalansen: +15 TWh 5700 MW til kontinentet og UK Eksport nesten 2/3 av tiden Krever vesentlig lavere priser enn hos handelspartnerne Antar kraftoverskudd i Sverige 1. Stillstand Lav global vekst gir lave brenselspriser og lav CO2-pris. Små endringer på alle områder ingen nye kabler utenom SK4. Kraftbalansen: februar

10 Høy konsentrasjon av vindkraft i vårt nærområde Prisstrukturen på kontinentet drar i retning utveksling 120 Gjennomsnittlig kraftpris i EEX Vinter Vår Sommer Høst 16. februar

11 Prisstrukturen på kontinentet drar i retning utveksling Varighetskurve kontinental pris Eksport Import Gjennomsnittspris kontinentet Norsk prisnivå et normalår 0% Timer 100% 16. februar

12 Fornybar kraft trenger mer handelskapasitet Vindkraft krever mer handel for å balansere svingningene Europa trenger et mye sterkere nett Fleksibel vannkraft kan bidra til balansering Norge som svingprodusent Kullkraft har bidratt mye til Nordens energibalanse Klimapolitikken kan gi mindre energifleksibilitet Vi får trolig behov for å handle med flere land enn før for å balansere svingninger i tilgangen på kraft Våre naboer trenger oss mer enn før, og vi trenger flere naboer 16. februar

13 Samfunnsøkonomisk lønnsom utveksling Statnett jobber med omfattende analyse Lønnsomheten ser lovende ut Lønnsomt på grunn av ulik prisstruktur og volatilitet i markedene (sjokk og variasjon) Høyere energipriser og mer vindkraft øker lønnsomheten 16. februar

14 Prisvirkninger av økt utveksling Mer prisforskjell dag natt Mindre forskjell mellom våte og tørre år Prisnivået påvirkes mindre enn mange forestiller seg 16. februar

15 Kan vi få ekstremscenarier med virkelig stor krafteksport? (som 100 TWh?) Kan i prinsippet utløses av EUs fornybarmål og mulighetene for finansiering av tiltak i andre land Stor eksport krever et veldig sterkt nett langt ned i Europa og/eller vesentlig lavere priser i Norge Ikke tid fram til 2020 aktuelt på lenger sikt? Bedre å flytte industri til Norden enn kraft til kontinentet? Men dét fremmes ikke av nåværende mål og regulering i EU Fornybarmålene med handelsmulighet kan gi langt sterkere utbygging i Norge på sikt 16. februar

16 Oppsummering Stor usikkerhet og samtidig mange faktorer som trekker i retning av kraftoverskudd Produksjonsveksten vil bli begrenset av avsetningsmulighetene Eksport eller nytt forbruk trengs for å gi plass til mer fornybar kraft Kraftsektor med lave utslipp krever langt mer handelskapasitet Vannkraftens rolle som svingprodusent er viktig Trolig god lønnsomhet i utenlandsforbindelser Stor krafteksport kan kanskje bli et resultat av EUs regelverk, men vil kreve tid Formelt ikke krav om eksportmuligheter, men kanskje reelt hvis store volumer og over tid Kanskje mer effektivt med flytting av industri 16. februar

17 Takk for oppmerksomheten! 16. februar

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

NyAnalyse AS. Kilde: SSB

NyAnalyse AS. Kilde: SSB Våre energi-vaner endrer seg og strøm får flere anvendelser. Det gjør at vi generelt blir mer energiavhengige. Samtidig blir det mindre vanlig med bruk av tradisjonelle varmekilder, slik som vedovner i

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Norge i energi-europa

Norge i energi-europa Norge i energi-europa Kraftforsyningens betydning Energipolitiske debatter og vurderinger er krevende, enten det dreier seg om de lange linjers politikk eller spenninger rundt spesifikke industrielle og

Detaljer

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor THEMA Report 2011-13 Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor Utarbeidet for Olje- og energidepartementet Oktober 2011 INNHOLD SAMMENDRAG...5 Bakgrunn og problemstilling...5 Hovedpunkter...5

Detaljer

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR PÅ RIKTIG VILLSPOR KRAFTBRUK Miljøkonsekvenser En rapport om hvordan av kortere norsk reisetid kraft bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning ISBN: 978-82-7478-284-6

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer