Velkommen til PTK Administrerende direktør Oluf Ulseth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth"

Transkript

1 Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth

2 Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling øker Energi, klima og verdiskaping må ses i sammenheng i et helhetlig energisystem

3 Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Elsertifikater utløser investeringer som er flere ganger større enn støttebeløpet Investeringer i fornybar energi: gir verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet genererer skatter og avgifter i investerings- og driftsfasen. styrker kompetansemiljøene rundt fornybar energi Det er derfor attraktivt å få mer enn halvparten av investeringene i Norge

4 Eksempel : Vindkraftprosjekt (100 MW) mill (nåverdi) Sverige (sør) Norge Innmatingstariff Lavere pris i Sverige Sverige har geografisk differensiert innmatingspris i sentralnettet, som innebærer tydelige prissignal nord-sør Tariffering av produksjon i regionalnettet Nåverdi før tariffer Nåverdi etter innmatingsavgift -12 Nåverdi etter marginaltap Tapsavregninger i S-nett Korreksjonsfaktor i Sverige reduserer tapskostnadene til svenske aktører med 20 % Administrative grenser for avregning er ulike Avregningspris

5 Hva skjer etter nyttårsaften 2020? Unødig risiko for investorer i Norge Norge: ikke sertifikater hvis anlegget settes i drift etter fristen Sverige: gir sertifikater etter sluttdato, men med avkortet tildelingsperiode Behov for harmonisering eller overgangsordning Prosjekter under arbeid bør få sertifikater ved idriftsetting innen En ordning med forhåndsgodkjenning kan også være en løsning Vannkraftprosjekter trolig mer følsom for usikkerhet om sluttdato enn andre?

6 Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling øker Energi, klima og verdiskaping må ses i sammenheng i et helhetlig energisystem

7 Fram til 2020 planlegger energibransjen å investere langt over 100 mrd kr mrd kr. i nye produksjonsinvesteringer før ,4 TWh ny fornybar energi i Norge gjennom felles el-sertifikatmarked med Sverige 70 mrd kr. i nettinvesteringer Fornye gammelt nett Nytt nett for å tilknytte ny fornybar produksjon og nytt forbruk Forsterke nettforbindelser innenlands og mot utlandet I tillegg kommer investeringer i sentralnettet og kabler fra utlandet

8 Nettmeldingen bærer bud om forsterket kraftnett og flere utlandskabler Samfunnskostnadene ved å bygge nett for sent er større enn ved å investere i forkant Alle prosjekter skal kvalitetssikres av eksterne fagmiljøer To politiske behandlinger i OED, med fortsatt åpning for tilleggsutredninger og dobbeltarbeid Forsyningssikkerheten i sentralnettet skal styrkes Grønt lys til nye samfunnsøkonomisk lønnsomme mellomlandsforbindelser. Mer restriktiv bruk av jord- og sjøkabler i nye sentralnettprosjekter

9 Konsesjonsprosessen: hva må til? Troverdige og strukturelle tiltak for å redusere dobbeltarbeid og tidsbruk i klagebehandlingen Sikre tilstrekkelige ressurser til effektiv saksbehandling i hele søknadsprosessen Frister og prosesser må være forutsigbare og følge stramme løp Tilleggsutredninger og nye krav bør begrenses Myndighetene må opptre lojalt i forhold til vedtatte prosesser

10 Balansere hensyn til energi, klima og natur Miljøhensyn må balanses opp mot andre viktige samfunnshensyn Praksis i gjennomføring av vannforskriften og naturmangfoldloven formes nå Det bør tas relevante miljøhensyn, men ikke en uforutsigbar tidsforsinkelse med overdrevne krav til dokumentasjon Samla plan bør ikke være et grunnlag for egne søknadsprosesser, omplassering og innplassering gir dobbel saksbehandling ved konsesjon

11 Bedre insentiver for investeringer i nett Konsesjoner for småkraft og vind avhenger av tilgang på nett på alle nettnivå Gode investeringsinsentiver for nettselskapene er viktig for å få bygget nok nett til riktig tid Reguleringsmodellen må forbedres, særlig for regionalnettselskapene Legg mindre vekt på resultatene fra effektivitetsmålingen ved fastsettelsen av regionalnettselskapenes inntekter Sentralnettsanlegg som bygges og eies av regionalnettselskap må ha samme regulering som Statnett

12 Kompetanse blir avgjørende Vassdragsteknikk (IVM) 3 mill kr over 5 år Fullfinansiert professor Betydelig økning av studenter Vannkraftlabratoriet (maskin) PhD program over 5 år 4 PhD fullført, 3 i gang, 1-2 nye planlagt 23 mill inkl NFR

13 Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling øker Energi, klima og verdiskaping må ses i sammenheng i et helhetlig energisystem

14 Klimamål og forsyningssikkerhet definerer energi- og klimapolitikken fremover Maks 2 grader global oppvarming Forsyningssikkerhet Kvote- direktivet 3. markedspakke Fornybardirektivet Energieffektiviserings direktivet

15 En grønn tråd: Viser veien mot 2050 Gir forståelse for sammenhengene mellom klima, energi og verdiskaping Viser konsekvenser på tvers av sektorer Fremmer diskusjon om avbøtende tiltak Gir retning og prioriteringer for politikk og næringsliv Lanserer fem prinsipper alle tiltak må testes mot

16 Fem strategiske prinsipper PRINSIPP 1: Handlingsregel for klima PRINSIPP 2: CO 2 -nøytrale energibærere Prinsipp PRINSIPP 3: Robust 3: Robust energisystem energisystem Prinsipp 4: Balansert utvikling PRINSIPP 4: Balansert utvikling PRINSIPP 5: Effektiv ressursutnyttelse

17 Energipanelets rapport "Norge som energinasjon" Norske energiressurser er en del av klimaløsningen for Europa Kraftforedlende industri eksporterer fornybar energi i fast form Energiressursene skaper global leverandørindustri Energiløsninger krever kompetanse- og teknologiutvikling

18 Energiutvalget Rapporten omtaler gode enkelttiltak: Utbygging av kraftnett Effektivisering av konsesjonssystemet Konvertering fra fossil til fornybar energibruk Vi trenger ikke vente på en ny stortingsmelding for å komme i gang!

19 Økonomisk stagnasjon, høy statsgjeld og finansiell uro i eurosonen Økte krav til soliditet i bankene og det finansielle systemet Økende usikkerhet om etterspørsel, kapitaltilgang og kapitalkostnader

20 Hva skal til for økt verdiskaping? Ressursene og kompetansen Trenger utveksling, markedsløsninger og politikk Stort marked og økende etterspørsel etter fleksibel og utslippsfri produksjon

21 Hva skal til for økt verdiskaping? Ressursene og kompetansen Utveksling, markedsløsninger og politikk Stort marked og økende etterspørsel etter fleksibel og utslippsfri produksjon

22 Harmonisering av markedene i Norden og EU Integrerte nordiske markeder Integrering av europeiske markeder pågår Globale og regionale brenselspriser: gass, kull og utslippsretter Kilde: Nord pool

23 Europeisk politikk definerer rammene også for utvikling i Norge Svært omfattende prosesser for politikkutvikling, lovgivning, regelverk Hva blir konsekvensene for fremtidig organisering av myndighetsfunksjoner i Norge? NVEs posisjon og fremtidige rolle og påvirkningsmulighet i ACER Statnetts fremtidige rolle og påvirkningsmulighet i ENTSO-E Europeisk Norsk organisering OED Kommisjonen Statnett ENTSO- E Norge EU NVE ACER

24 Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling øker Energi, klima og verdiskaping må ses i sammenheng i et helhetlig energisystem

25 Bedre klima sikker forsyning grønn vekst

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Vassdrag 4 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 7 Elsertifikatinvesteringer og rammevilkår

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Energi Norge 2011. Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge B 1. Foto: Johnny Syversen. Foto forside: Scanpix

Energi Norge 2011. Oluf Ulseth Administrerende direktør Energi Norge B 1. Foto: Johnny Syversen. Foto forside: Scanpix Energi Norge 2011 A Energi Norge 2011 Mens det i inngangen til 2011 var rettet mye oppmerksomhet mot rekordlave nedbørsmengder og rekordhøye strømpriser, var utgangen preget av helt andre uroligheter.

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-12-1 FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Mars 2012 THEMA Rapport 2012-05 Oppdragsgivere: BKK, Lyse Energi, Agder Energi, Statkraft og Vattenfall Om prosjektet

Detaljer

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi.

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Hva er elsertifikater? Markedsbasert virkemiddel for å støtte utbygging av fornybar kraftproduksjon Sikrer at det blir bygd ut mer fornybar

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Aktuelle saker Nett og Marked EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs arbeid overfor små og mellomstore bedrifter Vi ønsker å forbedre oss Vi ønsker ikke å fremstå som fjerne i forhold

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer