! " # $ % & !$ ) * +,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! " # $ % & !$ ) * +,"

Transkript

1 ! " # $ % & ''('(!$ ) *,

2 ! "# $% & ' ( ) *, -. / / ,

3 2- Rekordhøy magasinfylling for årstiden. Temperaturer over normalen og kraftig tilsig er årsaken. Vi har gått fra rekordlav til rekordhøy magasinfylling og fra tørt og kaldt til vått og mildt vær. I 2011 har nyttbart tilsig vært 151 TWh, opp fra 101 TWh året før. Vannmagasinstatistikk for uke 52 viser en fyllingsgrad på 80,3%. En økning på 0,6% fra uken i forveien hvor vi hadde en nedgang på 2,1%. Sammenligner vi med samme periode i fjor hadde vi da en vannmagasinfylling på 45,3%. Vi ser også av grafen under at vi ligger over tidligere målte maks nivå. Magasinfyllingen er 8,7% over medianverdien. Detaljerte verdier finnes i grafen, og splitting i prisområder på neste side &. /

4 7 3. & / 56 &- &- 7, 3! & & , ,(( % ' : - /

5 < 6 'A6 ) 6A B:1 ; 8 ' 8 2 * < : =* > (( *: &. /

6 Hydrobalansen har holdt seg i overskudd siden i høst og dagens varsel viser en forventet hydrobalanse på 9,3 TWh. 15 dagers værvarsel Normalt nivå, både for nedbør og temperatur, vises i blått felt. De ulike grafene representerer ulike værvarsle som har kommet det siste døgnet. Varslene spriker noe. I starten av 15 dagers perioden varsles det nedbør over normalen. Deretter spriker varslene mer og det ser ut til at det kan bli noe tørrere. Temperaturvarselet er rimelig samstemt om at det skal bli kjøligere. Imidlertid har vi en rekke ganger sett at det varsles tørrere og kjøligere, men at vi likevel har holdt oss på den våte og milde trenden. /

7 En betydelig andel av vinteren er tilbakelagt uten at vi har sett høye vinter priser. Sammenligner vi med vinteren i fjor hadde vi betydelig høyere spotpriser enn hva som er tilfellet nå. Ressurssituasjonen og lavere forbruk er hovedårsaker til at vi denne vinteren opplever mer normale priser. I korte perioder på natt har det faktisk vært negative priser på kontinentet som følge av høy vindkraftproduksjon i Danmark og Tyskland. Jo større del av vinteren vi legger bak oss uten at vi tærer nevneverdig på vannressursene, jo mindre blir muligheten for at vi skal oppleve at prisene snur. Imidlertid kan vi fortsatt oppleve perioder med midlertidige prishopp dersom det skulle komme et væromslag og vi får perioder med sprengkulde. Da er prisen imidlertid drevet av effektproblematikk og ikke av ressursmangel. "7$ ,6, & 5 / !

8 " 0C1D ; 2 375: 2 375: 2375:- 2 37,5 & " * 2 4 -= '- - -E F 16 C" / #

9 $ Fallende pristrend siden i sommer. Kortvarige oppsving innimellom, men stadig har hovedtrenden vært nedadgående. År 2013 er lavest priset og like over følger år 2014 og deretter år Dette gjenspeiler at markedet tror at den gode ressursbalansen vi har i dag også vil påvirke neste år. Vi har også en pågående eurokrise som har påvirket nedgangen, og som man kanskje vekter noe mindre i Hvor hurtig denne situasjonen vil utvikle seg og i hvilken retning er noe som vil påvirke de lengste kontraktene mye fremover. / -9 -"6 / %

10 & './<C71 '* ''- - 8 * ' ' -' 8 -' A* - G /8C71 ) : * / (

11 ) 1'6 1' H,,(, (!:%( IC J,(IC 7*6 7* /0 - 'G - '2 0 -*'* /

12 * Svensk kjernekraft produksjon er på 82% av installert kapasitet. Ringhals 1 er i redusert drift, og kjører på ca. 610 MW inntil videre grunnet problemer med dreneringssystemet. Oskarshamn 1 har vært ute av drift siden 30. oktober grunnet vibrasjonsproblemer. Oppstart er nå satt til 1. februar. Da skal nødvendige tiltak være utført for å rette problemene med sprinklersystemet. Ringhals 2 ventes tilbake i drift 19. januar. Finsk kjernekraftproduksjon er stabil og alle anlegg er i drift. Produksjon ligger på 100,9% av installert kapasitet. Samlet er svensk og finsk kjernekraftproduksjon på 86,4% av installert kapasitet. Heller ikke denne vinteren har det vært full drift i kjernekraftproduksjonen. Men til forskjell fra forrige vinter hvor vi var helt avhengige av produksjonen har det denne vinteren ikke vært knyttet like stor spenning til kjernekraftproduksjonen fordi ressurssituasjonen for øvrig er god. Samtidig som produksjonen har vært relativt stabil. Under ser vi den planlagte effektsutnyttelsen videre utover vinteren. / ,

13 - 3%* ' ; ' 5 = / /, / / 8 ' *' : -' /

14 . 1. januar ble lov om elsertifikater innført. Et felles svensk norsk elsertifikatmarked er dermed åpnet. Målet er økt fornybar kraftproduksjon og ordningen er et ledd i Norges forpliktelse til EUs fornybardirektiv Sertifikatene fungerer som en økonomisk støtteordning til produsentene og kostnaden finansieres av kunden. Hvordan er markedet for handel med elsertifikater? Foreløpig er Norge avhengige av handel med Sverige Overskudd av Elsertifikater i Sverige Markedet preges av lav omsetning Svak prisutvikling de siste måneder nært «all time low» Usikkert hvor stor innvirkning Norges inntog i markedet har på prisen på kort sikt. Prisinformasjon for svenske elsertifikater uke 49: J ' 8-9 * 2 8' (.1 3 K(((D5 /

15 / 3B '-5 " ' -?- : -- - ' -' :--' 6 1 "' '- J - ' "./<CD Foreløpig ingen avklaring i gjeldskrisen i Eurosonen. Dette setter sitt preg på verdensøkonomien. Lavere aktivitetsnivå påvirker etterspørsel etter både kraft, og råvarer som kull og olje, som igjen senker marginalkostnaden som kraft salderer mot. Ressurssituasjonen vår er god denne vinteren og selv om det skulle bli væromslag til en kjøligere og tørrere trend fryktes ikke ressursmangel. Da vil det i så fall være begrensninger i overføringskapasitet som driver prisene. Forward kurven viser at forventningene fremover er priser under 46 /MWh, laveste priser for år Dette har klar sammenheng med den gode ressurssituasjonen. År 2013, 2014 og 2015 er delvis underpriset ifht forecast. /

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer