Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi!"

Transkript

1 Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Hvordan kan byggebransjen og energibrukerne tilpasse seg? Lars Thomas Dyrhaug, Energi & Strategi AS Klimautfordringene og Klimaforliket 23.april 2008

2 Disposisjon Strukturen i det nordiske kraftmarkedet Hvorfor Kyotoavtalen og klimapolitikken vil gi oss dyrere energi Hva kan energibrukerne gjøre for å tilpasse seg situasjonen? Hva kan byggebransjen gjøre for å tilpasse oss situasjonen?

3 Brutto elforbruk i Norden 2006 (TWh) Norge Sverige Finland Danmark Totalt TWh 112,6 146,4 90,1 36,4 395,5 Befolkning ant mill 4,7 9,1 5,3 5,4 24,5 Forholdstall 26,1 16,1 17 6,7 16,1

4 Netto elforbruk 2006 (TWh) Norge Sverige Finland Danmark Totalt Bygninger 35,5 40,1 20,9 9,8 106,3 Industri 48,4 59,9 50,2 10,1 168,6 Handel 23,7 27,3 14,7 11,4 77,1 og service Annet 1,6 6,4 0,9 3,0 11,9 Totalt 109,2 133,7 86,7 34,3 363,9

5 Brutto elproduksjon 2006 (TWh) Vindkraft Vannkraft Kjernekraft Kraftvarme, fjernvarme Kraftvarme, industri Kondenskraft Oljeturbiner Totalt 8,0 192,4 87,0 27,9 24,2 44, ,8

6 Tilbudskurve for elkraft i Norden Vindkraft Vannkraft Kjernekraft Kraftvarme fjernvarme Kraftvarme industri Kondenskraft Oljeturbiner

7 Det nordiske elmarkedet fra jan 2007 Prisutviklingen i spotmarkedet (euro/mwh) 160,00 Systempris Stockholm Oslo Helsinki Tyskland 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,

8 Prisområdeforskjeller i Norge Systempris og norsk prisutvikling fra (euro/mwh) Systempris Oslopris Bergenpris Trondheimspris 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,

9 Den praktiske konklusjon av Kyotoavtalen EU skal for Kyotoperioden redusere sine gjennomsnittlige klimagassutslipp med 2 % i forhold til 1990 Utslippet er i dag klart høyere. Målsetningen skal dels nås ved reduserte utslipp innenlands og dels ved innkjøp av karbonkreditter via CDM- og JI-prosjekter Det felles kvotemarkedet omsetter utslippsrettigheter og skal legge til mest mulig effektive utslippsreduksjoner

10 EUs energi- og klimapakke 23.januar 23.januar nytt direktivforslag med tiltak for perioden 2013 og % fornybar kraftproduksjon innen 2020 (8,5 % i dag) 20 %s reduksjon av klimagassutslipp 20 % energieffektivisering Norge blir omfattet pga EØS

11 Det norske klimaforliket 17.januar Norge skal være klimanøytralt allerede i 2030 og ikke i 2050 Ambisjonene for innenlandske kutt i klimagassutslippene innen 2020 økes millioner tonn til millioner tonn Ny fornybar energi skal bygges ut. Sertifikatforhandlingene med svenskene gjenopptas Oljefyring i bygg skal fases ut gjennom støtteordninger og senere lovforbud. Det forberedes et forbud mot oljefyring fra 2009 i offentlige bygg og næringsbygg ved erstatning av gamle oljekjeler eller hovedombygging av varmeanlegg. Det blir krav om energifleksible oppvarmingssystemer i offentlige bygg Energibruken i bygg skal ned!

12 Elmarkedet er svært påvirket av kvotekostnader Mange produksjonsformer representerer merkbare utslipp I dag er behov for nesten hele produksjonskapasiteten Utveksling av kraft blir mer og mer utbredt pga nedbygging av markedshindre og flere og sterkere eksport-/importkabler

13 Markedet for klimagasskvoter Priser for utslippsrettigheter (euro/ton CO2) EUADEC-08 EUADEC-09 EUADEC-10 EUADEC-11 EUADEC

14 Eksempler på utslipp ved kraftproduksjon 1 MWh (1000 kwh) gasskraft har et utslipp på ca 0,35 tonn CO2 1 MWh kullkondenskraft har et utslipp på 0,8 tonn CO2 En pris på 22,5 euro pr tonn CO2, vil bety en ekstra kostnad for gasskraft på 7,88 euro/mwh En pris på 22,5 euro pr tonn CO2, vil bety en ekstra kostnad for effektiv kullkondenskraft på 18 euro pr MWh

15 Økning i marginalkostnadene i kraftproduksjonen 1 euro tilsvarer omtrent 7,90 NOK 1 MWh gasskraft vil ved en kvotepris på 22,50 euro/mwh få en kvotekostnad på 62 NOK som tilsvarer 6,2 øre pr KWh 1 MWh gasskraft vil ved en kvotepris på 22,50 euro/mwh få en kvotekostnad på 142 NOK som tilsvarer 14,2 øre pr kwh

16 Tilbudskurve for elkraft med CO2-kvoter Vindkraft Vannkraft Kjernekraft Kraftvarme fjernvarme Kraftvarme industri Kondenskraft Oljeturbiner CO2-kvoter

17 Fremtidsmarkedet for el våren 2008 Prisutvikling for noen terminkontrakter (euro(mwh) ENOMMAY-08 ENOQ2-08 ENOQ3-08 ENOQ4-08 ENOYR-09 ENOYR-11 ENOYR-13 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,

18 Hva er fremtidsutsiktene? Dersom vi skal tro på Nord Pools fremtidsmarked, vil prisen på kraft de nærmeste årene kunne ligge mellom 50 og 55 euro/mwh. Det tilsvarer øre/kwh. Våren 2008 har prisen sønnafjells ligget mellom 25 og 30 euro/mwh. Vi må mao forvente en dobling av elprisen de nærmeste årene. Ingen vet hvor prisen faktisk havner, men sentrale analytikere i karbonmarkedet sier at prisen på utslippskvoter kan stige med 50 %. Strengere avtaler kan øke prisen ytterligere. Praktisk fornuft tilsier at vi arbeider med utgangspunkt i langt høyere elpriser enn det vi har sett inneværende år!

19 Hva kan energibrukerne gjøre for å tilpasse seg situasjonen? Energianalyse. For å gjøre noe med sitt eget forbruk må en vite hva forbruket er og hvordan det er bygget opp. Energieffektivisering Energistyring / Bedre driftspolicy Vurdere investeringsalternativer : - utskifting av belysningsutstyr, - sensorer for belysning, varme og ventilasjon,- forbedring av ventilasjonsanlegg, - solavskjerming, - inndeling i temperatursoner, - varmepumper, - fjernvarme,- bioenergi Optimal utforming og drift av et energianlegg er et komplisert og interaktivt analysearbeid!

20 Hva er verdien av energifleksibilitet? Prisutvikling - kull (USD/tonn), olje (USD/fat) og gass (GBp/BTU) 160 Gass Olje Kull

21 Sammenhengen mellom ulike energipriser Det er over lengre tid en klar sammenheng mellom prisutviklingen for de ulike energibærerne for de konkurrerer og substituerer hverandre i noen grad. Men prisutviklingen kan også være ulik fordi det er ulike makroøkonomiske trender som bestemmer utviklingen for f eks kull og olje. Kullprisen påvirker elprisen, men olje påvirker den i mindre grad. Generelt er det over tid en klar sammenheng mellom olje- og gasspris. Biobrenselspris er ofte bestemt ut fra konkurranseforholdet til elektrisitet og olje. Norsk fjernvarme har ofte blitt priset ut fra et ønske om at en både skal konkurrere med olje og el. Det kan være fordel å satse på energifleksibilitet i sin egen forsyning om kostnadene er lave, men gevinstene blir mindre ettersom elmarkedet blir mer internasjonalisert.

22 Hva kan byggebransjen gjøre for å tilpasse seg betydelig høyere energipriser og behovet for å redusere utslipp? Lage bedre bygg hvor energiforbruket tillegges større vekt! Garantere for et definert energiforbruk i byggekontrakten! Aktuelle spørsmål: - fasader, - plassering av bygninger, - planløsning/soneinndeling, Markedsføre bygg ved å påpeke byggets energiøkonomi ved bruk, - markedsføre bedre bygg som et attraktivt investeringsalternativ - påpeke det miljømessige og klimavennlige ved god energiøkonomi i bygninger.

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

2 Optimal global klimapolitikk... 13 2.1 Oppsummering av kapittel 2... 17 2.2 Appendiks til kapittel 2: Nærmere om optimal karbonpris...

2 Optimal global klimapolitikk... 13 2.1 Oppsummering av kapittel 2... 17 2.2 Appendiks til kapittel 2: Nærmere om optimal karbonpris... Innhold 1 Innledning og sammendrag... 5 2 Optimal global klimapolitikk... 13 2.1 Oppsummering av kapittel 2... 17 2.2 Appendiks til kapittel 2: Nærmere om optimal karbonpris... 17 3 Klimapolitikk uten

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene?

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10 Energistatus Innhold Utgitt av: NVE Redaktør: Ellen Skaansar 1. utgave: januar 2011 2. utgave: januar 2011 Foto: forrige side, s. 2, 15, 19, 25 og 91 Bjørn Lytskjold/NVE, s. 23, 35, 73, 76 Hilde Totland

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer