Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling"

Transkript

1 Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner Energirike, 24. juni 211, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

2 Samfunnets oppdrag til Statnett Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning Bedre klimaløsninger Bygge neste generasjon sentralnett

3 Fremtiden er elektrisk og utenlandsforbindelser er ikke noe mål, men et virkemiddel Sitat fra energiminister Ola Borten Moe

4 Kraftforsyningen - et stabilt og effektivt kraftsystem er en forutsetning for samfunnssikkerheten i Norge Oversikt over gjensidig avhengighet mellom viktige samfunnsfunksjoner Kraftforsyning Tele Transport Drivstoff Industri og handel Brann Vann Politi Finans Kraftforsyning Tele Transport Drivstoff Industri og handel Brann Vann Politi Finans Sterk avhengighet Mer usikker avhengighet Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt (1997): Viktige samfunnsfunksjoner. FFI/RAPPORT-97/1458.

5 Balanserer kraften 24 /

6 Norge i et Nordisk kraftmarked Norge Forbruk: 13 TWh Topplast: MW Installert kapasitet: 31 7 MW Vannkraft: 98 % Norden Forbruk: 4 TWh Topplast: 7 MW Installert kapasitet: 9 3MW Vannkraft: 55 % Kjernekraft: 23 % Termisk kraft: 2 % Vindkraft: 2 % 27/6/211 6

7 Hvordan har vi investert og i hvilken skala skal vi investere i fremover? Mill NOK (real) Nyinvesteringer siden Prognose nyinvesteringer Reservekraftverk Møre Historiske nyinvesteringer 13 TWh TWh Forbruk [TWh] (*): Kun nyinvesteringer, eksklusiv reiinvesteringer IT/Tele, og byggelånsrente. Prognose pr. sommer

8 Status nettilstand # 1-7 % av sentralnettet ute til revisjoner i Antall timer med redusert forsyningssikkerhet Nord-Norge Lofoten Stavanger BKK-området

9 Status nettilstand # 2 12 Antall avvik pr. måned Trend Frekvenskvaliteten er en parameter på helsetilstanden til kraftsystemet - Høyt blodtrykk men lever godt

10 TWh TWh Forbruksutvikling Alminnelig forsyning temperaturkorrigert Forbruk Kraftintensiv industri

11 Statnett må håndtere alle situasjoner - med det sentralnettet vi har for hånden 3 25 All time high forbruk 6. Januar MW 2 Forbruk 6. januar 15 Forbruk 27. juni 1 Produksjon 27. juni All time low produksjon i fjor sommer 4 82 MW

12 Rekord # 1 Kaldeste time 6. januar MW Rekordhøyt forbruk MW 127 MW 378 MW 7 MW 236 MW 518 MW

13 Rekord # MW Laveste produksjon MW 27. juni MW 1186 MW 1946 MW 698 MW 594 MW

14 Rekord # Norge (total magasinkapasitet GWh) Rekordtidlig snøsmelting Median, minimum og maksimum er referert til perioden 1993 til 29 NorNed kabelfeil Norge - 21 Norge Norge - Maks Norge - Min

15 Rekord # 4-5 prisområder men svært like priser NOK 2 1 Mai 21 - April 211 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NOK Mai 21 - April 211 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 Industribedrift med årlig forbruk 1 GWh. Konstant forbruk gjennom hele døgnet og året. Husholdning med årlig forbruk 2 kwh. Forbruk er vektet etter normale forbruksvariasjoner

16 Rekord # 5 - Markedskobling i Nord Vest Europa -18 TWh Verdens største multinasjonale kraftmarket 4 kraftbørser, 11 TSOer Priskobling i 212 en server en algoritme 14 land -24 prisområder Effektive markedsløsninger gir økt verdiskaping og lavere klimautslipp

17 Sentralnettet om 2 år - da har vi bygget neste generasjon sentralnett Viktige regionale forsterkninger Et nasjonalt 42 kv nett Sterkere satsing i Nord-Norge Tettere nordisk samarbeid Utenlandskabelprosjekter 4 mrd kr skal investeres frem til

18 Hva koster sentralnettet for våre kunder? Øre/kWh 7 Kostnader sentralnett (realverdier) 6 Sentralnettstariff (Øre/kWh) 5 4 Prognose - sentralnettstariff

19 Utenlandsforbindelser nødvendig del av sentralnettet - /MWh 8 Gjennomsnittlig uke i Tyskland og Sør-Norge EEX NO1 Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn Norsk vannkraft kan lett regulere produksjonen Økt handel gir: bedre ressursutnyttelse større forsyningssikkerhet

20 Gode klimaløsninger med sentralnett til havs Utvikling av installert effekt vindkraft i det danske kraftsystemet MW Sk 4 fullfører omstilling av det danske fornybarprosjektet SK Kilde: Environmental report 21

21 Norsk vannkraft muliggjør dansk energiomstilling* Forbruk, produksjon og utveksling til Norge 6. og 7. oktober 21 MW MW 3 5 MW Utveksling Jylland - Norge (+ import til Danmark) Vindkraftproduksjon - Jylland 5 Forbruk - Jylland Source: Technical data from energinet.dk *Tørrårssikring 1996 / 23

22 Før jeg går inn for landing har jeg svart på spørsmålene? 1 Hvordan er dagens nettilstand? 2 Hvordan ser Statnett for seg at kraftnettet vil se ut om 2 år? 3 Hvorfor må vi investere i elektrisk infrastruktur? 4 Hvordan jobber Statnett opp mot kraftkrevende industri? 5 Hvordan ville det ideelle kraftnettet sett ut for Statnett? 6 Elektrifisering av sokkel og hvordan dette kan legge grunnlag for infrastruktur for offshore vindmøller? (Super grid) 7 Elektrifisering av sokkelen. Blir det noe av eller er det for dyrt?

23 Det skal ikke stå på oss Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning Bedre klimaløsninger Bygge neste generasjon sentralnett

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Energiskolen Oppgavehefte

Energiskolen Oppgavehefte Energiskolen Innhold t skal bidra til en bredere og dypere forståelse av teorien rundt kraftsystemet og Statnett sin rolle. Heftet er delt inn i to hoveddeler. er teorioppgaver som kan løses ved bruk av

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

! " # $ %& '() # +, " -

!  # $ %& '() # +,  - ! " # $ %& '() * #, " - ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Vannmagasinstatistikk for uke 9 viser en fyllingsgrad på 54,2%. En reduksjon på 11% poeng siden forrige rapport (uke 5). Fyllingsgraden for

Detaljer