Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling"

Transkript

1 Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling VP Spot: Therese Gjerde 1

2 Agenda Prisområder i Sverige Hva trodde vi skulle skje med prisene? Hva har skjedd med prisene? Hvorfor har det blitt slik? Markedskobling Hvordan har dette påvirket prisen? Hva kommer til å påvirke prisene fremover? Økt andel fornybar kraft Oppsummering 2

3 Bakgrunn prisområder Sverige Sverige overførte mer kraft fra nord til syd, reduserte eksportkapasitet mot Sør-Norge, til kontinentet og til Danmark ved anstrengte situasjoner (gav høye priser i DK) Danmark klaget Sverige inn for EU som førte til at EU bestemte at Sverige måtte innføre fire prisområder. Skal i tillegg bidra til en forbedret driftssikkerhet i Norden og gi mer reelle Elspot priser ble fire nye områder innført i Sverige Malmø, Stockholm, Sundsvall og Luleå 3

4 Prisområder i Sverige 4

5 Område priser før nye prisområder SE3 NO1 NO4 5

6 Forventninger Forventet lavere priser i SE1 og SE2 fordi mye av vannproduksjonen ligger i dette området Høye priser i SE3 og SE4 Grunnet høyt forbruk. Da den nordiske kraftforsyningen henger så tett sammen, forventes det følgende konsekvenser for Norge Høyere kraftimport til Sør-Sverige ved høyt forbruk vil gi prispress på NO1 Det forventes at NO4 og NO3 vil få en sterk kobling til Nord-Sverige, og gå litt ned. Videre er det forventet at prisene i Midt-Norge og Nord-Norge nå vil bli mindre påvirket av dager og timer med høyt forbruk og høye priser i Sør- Sverige. 6

7 Hva skjedde? 7

8 Områdepriser etter nye prisområder SE3 Avg NO4 Avg NO1 Avg 8

9 Områdepriser etter nye prisområder SE3 Avg NO4 Avg NO1 Avg 9

10 Hva har skjedd? NO4 er sterkt korrelert med Sverige NO4 er ikke blitt et lavprisområdet Stor overføringskapasitet i Sverige er medvirkende årsak. Begrenset overføringskapasitet til NO1 NO1 er i liten grad blitt påvirket av høye priser i Sverige 10

11 Hvorfor har det blitt slik? NO4 har lavt forbruk med kraftoverskudd Eksporterer Norge har dårlig overføringskapasitet internt i nettet. SE3 har en dominerende rolle i prisfastsettelsen Sverige har stor intern overføringskapasitet Pluss transitt via Finland Fenno-Scan 2 Enklere for produsentene å planlegge? Produsentene vil alltid sende kraft mot et høyprisområdet. En aktør med stor markedsmakt (NO4) Gjenspeiler prisene i NO4 den reelle kraftsituasjonen i området? 11

12 Effekt av områdeprisen i Sverige påvirker NO3 & NO Begrenset kapasitet fra NO1 til SE3 (1000 MW ute) som gir en avkobling til SE3 Redusert kjernekraftproduksjon gir prispress i Sverige (kun 58 %) Høy pris i Sverige, NO3 og NO FXNO1EURAL=NPX Trade Close FXNO2EURAL=NPX Trade Close FXNO3EURAL=NPX Trade Close FXNO4EURAL=NPX Trade Close FXNO5EURAL=NPX Trade Close FXSE3EURAL=NPX Trade Close FXSE1EURAL=NPX Trade Close 12

13 Hva med resten av Europa? 13

14 Markedskopling Kobling av spot prisene gir en harmonisering av priser i hele regionen Flyt i retning lav pris til høy pris område Mer effektiv utnyttelse av kapasiteter Uten flaskehalser er prisen identisk i områdene Et stort skritt mot ett Europeisk marked Norden er siden nov 2009 koplet mot Europe 14

15 Antall timer Effekt av markeds kopling % % 14% % % 600 8% 400 6% 4% 200 2% Like priser på NP og EEX % 0% 15

16 Antall Timer Effekt av markeds kopling EEX: Antall negative eller null pris timer 16

17 Hva er skjedd: Høyere antall like priser Norden- Europa Norden påvirkes av Europa i sterkere grad Antall negative priser som følge av høy vind produksjon er gått ned Avlastes mot Norden 17

18 Hva med fremtiden? 18

19 Foventet vekst i fornybar energi GW effekt fra fornybar produksjon Stor andel vind Source Pöyry 19

20 Effektøkning? Uforutsigbar effekt Vind om vinteren Sol om sommeren Sterkt behov for back-up produksjons kapasitet Termisk produksjon Fornybarkraft, en energi ressurs Ikke en effekts ressurs Source Pöyry 20

21 Prispåvikrning Høyere volatilitet i prisenen Lange perioder med null priser og negative priser Høy uforutsigbarhet Prisene blir drevet av vær mønster Historisk vær: = least windy day = Windiest day Source Pöyry Hourly wholesale prices for a single day ( /MWh) 21

22 Hva med Norden? Med økt overførings kapasitet til Europa Vil prisen forventes å øke i Nord Pool regionen Hydro produksjon vil i større grad møte høyere priser i Europa Historisk flat døgnprofil og variabel sesong profil reduseres Vil få mer døgnprofil (base peak spread) Sesong profilen vil muligens også forsvinne - bli mer kontinental Men det trengs MYE overføringskapasitet Source Pöyry 22

23 Oppsummering Prisområder i Sverige: NO4 er ikke blitt lavpris område Korrelerer sterkt med Sverige og får Europeiske priser SE3 situasjonen forplanter seg oppover i Sverige pga. god intern utveksling NO1 i liten grad påvirket For liten overføringskapasitet mot Sverige Markedskobling Går mot ett Europeisk marked Høyere andel like priser Norden - Kontinentet Negative priser ved mye vind balanseres mot Norden Effekt avhengig av kabler 23

24 Fremover Høy andel ny fornybar kraft gir: Uforutsigbarhet Været styrer prisene i økende grad Høyere grad av volatilitet Norden vil få økte priser i takt med økende kapasitet mot Europa Komplekst bilde.mange påvirkningsfaktorer! Olkiluoto 13 TWh produksjon (1600 MW).Påvirke Sverige og Norge? Russisk import til Finland. El sertifikater 26 TWh økt produksjon? Hvor og når? Effekt avhengig av kabler og nett utbygning 24

25 Spørsmål? Therese Gjerde -Vice President Spot Bergen Energi AS 25

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

! " # $ % & !$ ) * +,

!  # $ % & !$ ) * +, ! " # $ % & ''('(!$ ) *, ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Rekordhøy magasinfylling for årstiden. Temperaturer over normalen og kraftig tilsig er årsaken. Vi har gått fra rekordlav til rekordhøy magasinfylling

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

NyAnalyse AS. Kilde: SSB

NyAnalyse AS. Kilde: SSB Våre energi-vaner endrer seg og strøm får flere anvendelser. Det gjør at vi generelt blir mer energiavhengige. Samtidig blir det mindre vanlig med bruk av tradisjonelle varmekilder, slik som vedovner i

Detaljer

! " # $ %& '() # +, " -

!  # $ %& '() # +,  - ! " # $ %& '() * #, " - ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Vannmagasinstatistikk for uke 9 viser en fyllingsgrad på 54,2%. En reduksjon på 11% poeng siden forrige rapport (uke 5). Fyllingsgraden for

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Nord Pool Consulting Oppdrag for NVE, prosjekt Havvind

Nord Pool Consulting Oppdrag for NVE, prosjekt Havvind DANSK VINDKRAFT OG KRAFTUTVEKSLING SKAGERRAK Rapport Mai 21 6, 4, 2, 1976 1981 1986 1991 1996 21 26-2, -4, -6, Nord Pool Consulting Oppdrag for NVE, prosjekt Havvind INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGSBESKRIVELSE

Detaljer

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Økonomiske analyser 4/26 Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Det nordiske kraftmarkedet er utsatt for

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

Investering i småkraftverk i Norge

Investering i småkraftverk i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.2012 Investering i småkraftverk i Norge En analyse av mulighetene til en grunneier med fallretter Hilde Holden Veileder: Professor Øystein Gjerde Masteroppgave i finansiell

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Fakta Myndighetenes vurderinger Strømkrise? Energibalanse Større hendelser

Detaljer

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 1 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

Subsidier til vindkraft og fleksibiliteten av kraftsystemet: Vindkraft er ikke gratis når møllen er bygd! 1

Subsidier til vindkraft og fleksibiliteten av kraftsystemet: Vindkraft er ikke gratis når møllen er bygd! 1 Subsidier til vindkraft og fleksibiliteten av kraftsystemet: Vindkraft er ikke gratis når møllen er bygd! 1 ORVIKA ROSNES Econ Pöyry, Postboks 5, 0051 Oslo E-mail: Orvika.Rosnes@poyry.com og BERIT TENNBAKK

Detaljer