Kraftseminar Trøndelagsrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftseminar Trøndelagsrådet"

Transkript

1 Kraftseminar Trøndelagsrådet

2 Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh)

3 Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon Ingen politisk vilje til å kjøre gasskraftverkene på Møre (300 MW) Monsterpriser i spotmarkedet i Midt-Norge Spotprisene er høyest i Midt-Norge (stort sett) For liten produksjon i Midt-Norge i forhold til etterspørselen For liten kapasitet på strømnettet til Midt-Norge Bedrifter måtte innstille produksjonen Arbeidsplasser sto på spill

4

5 Prisdannelsen i kraftmarkedet Tilbudskurven for kraft nærmer seg loddrett posisjon når etterspørselen nærmer seg produksjonsgrensen på kort sikt

6 Kraftbalansen i Midt-Norge 2008 (GWH) Fylke Produksjon Forbruk Balanse Sept.08-aug Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sum * Merknad: *) herav brukt i kraftintensiv industri GWh

7 Kommentar til kraftbalansen Fylkene regner med en langsiktig økning i kraftbehovet til alminnelig forsyning på ca 0,8% per år. Behovet til kraftkrevende industri framover er vanskelig å spå: Norske skog på Skogn regnes som stabil på ca. 1,5 TWh Smelteverk i Sør-Trøndelag antas ikke å øke forbruket, ca. 1,5 TWh Hydro aluminium på Sunndalsøra kjører med 2/3 forbruk, ca. 4 TWh. Industrianlegget Tjeldbergodden har et årsforbruk på ca 1,5 TWh. Statoil har planer om et nytt byggetrinn.

8 Elspotpriser jan 07-sept 10 Østlandet NO1 og Midt-Norge NO3 (pris i kr/mwh) Knapphet på produksjon og overføringslinjer medfører forskjeller i priser mellom landsdeler Flom på Østlandet Flom på Østlandet

9 Krafta er dyrest i Midt-Norge

10 Oversikt over mulig ny produksjon (fornybar) i Midt-Norge (Tall i GWh)(Kilde: NVE)

11 Tiltak i sentralnettet i Midt-Norge Ny 420 kv-linje Ørskog-Fardal. Ferdig 2015? Spenningsoppgradering 300 kv Klæbu-Namsos til 420 kv. (Konsesjonssøknad sendt) Ny 420 kv-linje Namsos-Roan-Storheia-Orkdal under planlegging. (NVE har gitt konsesjon for parsellen Namsos-Roan-Storheia. Statnett har sendt søknad om konsesjon for parsellen Storheia-Orkdal)

12 Hvordan er så dagens situasjon - får vi samme situasjon som sist vinter? Hydrologisk situasjon er svak i Norden (-22 TWh). (Svakere enn i fjor på denne tiden). Svensk kjernekraft går med ca. 65% kapasitets-utnyttelse. I løpet av november skal alle kjernekraftverk være i full drift (9440 MW). Overføringslinja mellom Nea og Järpstrømmen er forsterket fra 300 KV til 420 KV. Dvs. Vi blir mer påvirket av svenske områdepriser (elspot). Vil gasskraftverkene på Møre bli kjørt i vinter? (Neppe) Temperaturen i vinter? Eventuelle utfall i sentralnettet og kabelforbindelsene mot utlandet Olje/gass og kull-priser. Ingen klare trender p.t. Co2-prisen. Relativt stabil i det korte perspektivet.

13 Svensk kjernekraftproduksjon per Forsmark 2 og 3 skal være i full produksjon Oskarshamn 2 og 3 samt Ringhals 1 er ute pga årlig vedlikehold. Tilbake i full produksjon ultimo nov. d.å.

14 Magasinfylling i Nordpoolområdet Tall i % av reservoarkapasitet

15 Kraftprisen på lenger sikt (2 5 år) Markedet vurderer kraftprisen relativt stabil fram til Grunnkraft prises i området øre/kwh) Verdens konsum av energi ventes å ta seg opp etter global resesjon i 2008/10, men mye av økningen kommer fra fornybare kilder Kjernekraft og gasskraft vil øke Etterspørslen etter kull i Europa vil kanskje avta, men i Asia øker den Olje og gasspriser ventes å øke. Dette drar opp C02-prisen og påvirker kraftprisen i Norden.

16 Priser for kommende år Systempris på Nordpool (ekskl. områdetillegg) (per ) Periode Sist omsatt (Euro/MWh) (NOK/MWh) Des 10 49,45 40,5 Jan 11 50,75 41,6 Feb 11 51,25 42,0 Mars 11 49,00 40,2 Q211 44,00 36,1 Q311 42,10 34,5 Q411 45,15 37,0 Kurs: 8,20

17 Priser for YR11 på Nordpool Des 09 - nov 10 (Euro/mWh) NOK 37,0

18 Priser for YR12 på Nordpool Des 09 - nov 10 (Euro/mWh) NOK 35,0

19 Priser for YR13 på Nordpool Des 09 - nov 10 (Euro/mWh) NOK 36,0

20 Hvordan redusere områdeprisforskjeller og hindre framtidige ekstremsituasjoner? Økt kraftproduksjon i Midt-Norge Bedre overføringskapasitet mellom prisområder Energiøkonomisering Inntil dette er på plass, må Norge har ett prisområde slik at befolkning og bedrifter har like vilkår for pris på elektrisk kraft NTE arbeider for lik pris på elektrisk kraft til alle i Norge!

21 Kraftsituasjonen i vinter Lavere magasinfylling enn normalt Svensk kjernekraft ser ut til å komme i normal produksjon Bedre overføringskapasitet fra Sverige denne vinteren Det eneste som er sikkert - er at kraftmarkedet er usikkert!

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

! " # $ %& '() # +, " -

!  # $ %& '() # +,  - ! " # $ %& '() * #, " - ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Vannmagasinstatistikk for uke 9 viser en fyllingsgrad på 54,2%. En reduksjon på 11% poeng siden forrige rapport (uke 5). Fyllingsgraden for

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

Energiskolen Oppgavehefte

Energiskolen Oppgavehefte Energiskolen Innhold t skal bidra til en bredere og dypere forståelse av teorien rundt kraftsystemet og Statnett sin rolle. Heftet er delt inn i to hoveddeler. er teorioppgaver som kan løses ved bruk av

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Innst. S. nr. 208. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:41 (2007-2008)

Innst. S. nr. 208. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:41 (2007-2008) Innst. S. nr. 208 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:41 (2007-2008) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen Krafthandel Ny plattform skapte meglertrøbbel s.4 Nettmeldingen OED vil øke konsesjonsfarten s.5 Energiutvalget Ser lyse utsikter for industrien s.6 Nr 10 2012 Nyhetsbrev Norge 7. mars 50 40 Nasdaq OMX

Detaljer

Hvor står gasskraftsaken?

Hvor står gasskraftsaken? Hvor står gasskraftsaken? Hvorfor blir det ikke bygd gasskraft i Norge? - hva om vi hadde hatt gasskraft i vinter? Geir Holler Direktør Statkraft SF Statkraft Eierposisjoner Ansatte Kraftprod. TWh Elkunder

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Tusen takk til Rebella Hex, spilt av Mildrid Ryan, som har valgt å besøke nettopp NTE sin bedriftsforsamling når hun første gang

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer