Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftsituasjonen pr. 20. februar:"

Transkript

1 Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge (NO1) enn i resten av Norden. Fyllingsgraden i vannmagasinene har lenge vært høyere enn normalt for årstiden, og det er mye snø i fjellet. Samtidig er det varslet mildere og våtere vær fremover. Totalt ble det nettoeksportert 383 fra Norge i uke 7. Det er 193 mer enn i uken før. Sør-Norge står for 85 prosent av den norske eksporten. Så langt i år utgjør den norske nettoeksporten 1 TWh, mens den norske kraftutvekslingen var tilnærmet i balanse i tilsvarende periode i fjor. Børsprisen for elektrisk kraft økte for de fleste nordiske elspotområdene fra uke 6 til 7, og prisen er nå lavest i de norske elspotområdene. I Sør-Norge (NO1) var prisen 31,6 øre/kwh. Det er omtrent uendret sammenlignet med foregående uke. I Midt- og Nord Norge (NO2 og NO3) var prisen 34,9 og 33, øre/kwh. Det innebærer en oppgang på,7 øre for Midt-Norge og en nedgang på 1,1 øre for Nord-Norge.

2 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 2 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Innhold 1. Magasinfylling Tilsig og nedbørforhold Produksjon, forbruk og utveksling Kraftpriser Kraftforbruk Kraftsystemets tilstand...19

3 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 3 Norges vassdrags- og energidirektorat, Magasinfylling Fortsatt nedgang i fyllingsgraden Ved utgangen av uke 7 var fyllingsgraden i norske magasiner 59,7 prosent. Gjennom uken falt fyllingsgraden med 3, prosentpoeng mot 2,6 prosentpoeng uken før. Magasinfyllingen er nå 2,3 prosentpoeng under maksimalverdien fra 199 og 4,1 prosentpoeng over medianverdien for uken. Figur 1 Vannmagasinenes fyllingsgrad i Norge. Prosent. Kapasitet=84,3 TWh. Kilde: NVE Median (199-27) Maks. (199-27) Min. (199-27) Prosent Uke nr. Svenske magasiner hadde en fyllingsgrad på 51,4 prosent, en nedgang på 3,5 prosentpoeng fra uken før. Figur 2 Vannmagasinenes fyllingsgrad i Sverige. Prosent. Kapasitet=33,8 TWh. Kilde: Svensk Energi 1 9 Prosent Median (195-24) Maks. (195-24) Min. (195-24) Uke nr. I elspotområde NO1 (Sør-Norge) var fyllingsgraden 57,4 prosent, en nedgang på 3,4 prosentpoeng. Elspotområde NO2 (Midt-Norge) hadde en fylling på 51,8 prosent. Det er en nedgang på 3,7 prosentpoeng fra foregående uke. I elspotområde NO3 (Nord-Norge) gikk fyllingsgraden ned med 1,6 prosentpoeng til 69,2 prosent.

4 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 4 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Figur 3 Vannmagasinenes fyllingsgrad for elspotområdene NO1, NO2 og NO3. Prosent. Kilde: NVE 1 9 Prosent NO1 1 Uke nr. 1 9 Prosent NO2 1 Uke nr. 1 9 Prosent NO3 1 Uke nr.

5 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 5 Norges vassdrags- og energidirektorat, Tilsig og nedbørforhold Beregnet nyttbart tilsig for uke 7 var,8 TWh, eller 5 prosent mer enn normalt. Hittil i 28 har tilsiget vært 7,1 TWh, som er nesten 2 TWh mer enn normalt, men 1,3 TWh mindre enn for de syv første ukene i 27. Basert på dagens meteorologiske prognoser ventes et energitilsig på 1,5 TWh for uke 8, eller 25 prosent av normalt. 1 Figur 4 Nyttbart tilsig i Norge i 27 og 28, maks, min og gjennomsnitt for perioden ,. Kilde: Nord Pool og NVE Maks Gj.snitt Min Årstilsig Tilsig til og med uke 7 I uke 7 kom det 4-5 mm nedbør på Vestlandet, 2-4 mm i Trøndelag, 6-8 mm i Nordland og Troms og 1-2 mm i Finnmark. Ellers i landet kom det lite nedbør. Omregnet i nedbørenergi kom det 2,3 TWh, eller 75 prosent av normalt. Hittil i år har nedbørenergien vært 23 TWh som er 1, TWh mer enn normalt. For inneværende uke ventes 4,7 TWh nedbørenergi, eller nesten 7 prosent mer enn normalt. Figur 5 Nedbør i Norge i 27 og 28, og gjennomsnitt for perioden ,. Kilde: NVE 1 75 Gj.snitt Årsnedbør Nedbør til og med uke 7 1 For flere detaljer når det gjelder vannføring i Norge se:

6 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 6 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Temperaturene i uke 7 var 1-2 grader over normalt i hele landet. For uke 8 ventes mildt vær i hele landet med temperaturer 6-8 grader over normalt. Det er fortsatt noe over normale snømengder tilgjengelig for vannkraftproduksjon. Figur 6 Utviklingen av snømagasinet for de norske vannkraftmagasinene vintrene 25-6, 26-7 og Maksimum og minimum fra perioden Kilde: NVE 14 % Snøens energiinnhold i % av median kulminasjon 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % Maximum Median Minimum / 6 26 / 7 27 / 8 % 1. sep. 1. des. 1. mar. 1. jun. For flere detaljer om snø, smelting, nedbør og temperatur henvises det til:

7 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 7 Norges vassdrags- og energidirektorat, Produksjon, forbruk og utveksling Norsk totalproduksjon var 3334 i uke 7. I alle de norske elspotområdene økte produksjonen sammenlignet med i uke 6. I den sammenheng er det verdt å fremheve Sør- Norge (NO1), der produksjonen økte med 196 fra forrige uke. Det norske kraftforbruket var 2951 i uke 7. Det er 85 mer enn i foregående uke, men 72 mindre enn i tilsvarende uke i fjor. Økningen i forbruket fra uke 6 kan primært forklares med lavere temperaturer for hele Norden i uke 7. Samlet sett var det norsk nettoeksport på 383 i uke 7, som er 193 mer enn i forrige uke og 249 mer enn i tilsvarende uke i fjor. For øvrig må vi tilbake til uke 4 i 27 for å finne en høyere norsk nettoeksport (448 ). Tabell 1 Norsk produksjon, forbruk* og kraftutveksling i uke 6 og 7 i 28. Alle tall i. Kilde: Nord Pool År Endring Uke uke 7-6 Produksjon NO NO NO Norsk Totalproduksjon Forbruk NO NO NO Norsk Totalforbruk Import NO NO NO Norsk Nettoimport *Ikke temperaturkorrigerte tall Nordisk totalproduksjon var 9162 i uke 7. Det er en økning på 251 fra foregående uke. Norge stod for mesteparten av denne økningen. I Sverige var kjernekraftverket Oskarhamn 3 ute av drift i siste halvdel av uken, samtidig som Forsmark 2 reduserte sin produksjon. Bortfallene ble kompensert med høyere vannkraftproduksjon. Likevel ble den svenske produksjonen redusert med 28 sammenlignet med sist uke. I Finland og Danmark var produksjonen omtrent uendret fra foregående uke. Nordisk totalforbruk var 898 i uke 7. Det er en økning på 2,5 prosent fra uken før, men en reduksjon på 4 prosent fra tilsvarende uke i fjor. Den nordiske nettoeksporten var 182 i uke 7. Det er en økning på 43 fra foregående uke.

8 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 8 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Tabell 2 Nordisk produksjon, forbruk* og kraftutveksling i uke 5 og 6 i 28. Alle tall i. Kilde: Nord Pool År Endring Uke Uke 6-7 Produksjon Norge Sverige Finland Danmark Jylland Sjælland Nordisk Totalproduksjon Forbruk Norge Sverige Finland Danmark Jylland Sjælland Nordisk Totalforbruk Import Norge Sverige Finland Danmark Nordisk Nettoimport *Ikke temperaturkorrigerte tall Utviklingen i kraftproduksjon og forbruk Nordisk kraftproduksjon er 62,7 TWh hittil i år. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er dette en svak økning på,1 TWh. Det har vært økning i vannkraft- og kjernekraftproduksjonen, mens det har vært nedgang den termiske produksjonen. Norsk kraftproduksjon er 21,3 TWh hittil i år. Det er en økning på 5,5 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Figur 7 Produksjonsutvikling i de nordiske landene, 26, 27 og 28,. Kilde: Nord Pool 4 NORGE 4 SVERIGE /27 27/ /27 27/ FINLAND 12 DANMARK /27 27/ /27 27/

9 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 9 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 I de første sju ukene i 28 har det nordiske kraftforbruket vært 62,2 TWh. Det er 1,5 TWh lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Det norske kraftforbruket har vært 2,6 TWh hittil i år. Til sammenligning var forbruket 2,4 TWh i samme periode i fjor. Figur 8 Forbruksutvikling i de nordiske landene, 26, 27 og 28,. Kilde: Nord Pool 4 NORGE 4 SVERIGE /27 27/ /27 27/ FINLAND 12 DANMARK /27 27/ /27 27/ Kraftutveksling Så langt i år har den nordiske nettoeksporten vært,5 TWh. Til sammenligning var det nordisk nettoimport på 1,1 TWh i tilsvarende periode i fjor. I uke 7 var det norsk nettoeksport på,4 TWh. Samlet sett har den norske nettoeksporten vært 1, TWh hittil i år, mens den norske kraftutvekslingen var omtrent i balanse i tilsvarende periode i fjor. Figur 9 Nettoutveksling pr. uke for Norge og Norden, 26, 27 og 28,. Kilde: Nord Pool Import NORGE 26/27 27/28-5 Eksport NORDEN Import 26/27 27/28-5 Eksport Høyere norsk vannkraftproduksjon, lavere svensk kjernekraftproduksjon og lavere dansk vindkraftproduksjon har bidratt til høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Eksporten fra Sør-Norge til Sverige var 24 denne uken, mens det var 131 nettoeksport foregående uke. Begrensninger i eksportkapasiteten har dempet den norske eksporten til Sverige i store deler av uken. I høylasttimene i ukedagene har eksportkapasiteten

10 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 1 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 mellom Sør-Norge og Sverige vært redusert med 1 til 45 MW. På lørdag var eksportkapasiteten redusert til 1 MW de fleste timene. Det er under halvparten av maksimal overføringskapasitet. Årsaken til kapasitetsbegrensningene er oppgitt å være kapasitetsproblemer nordvest for Oslo-området. Det ble eksportert 8 fra Sør-Norge til Danmark i uke 7. Eksporten var nær eller lik full tilgjengelig eksportkapasitet til Danmark hele uken. Det var 6 nettoeksport fra Midt-Norge til Sverige i uke 7, mens det i uke 6 var 46 nettoimport fra Sverige til Midt-Norge. Nettoeksporten fra Nord-Norge til Sverige økte med 28 fra uke 6 til 61 i uke 7. Det har vært gjennomgående høyere priser i Tyskland enn i Norden i uke 7, og med unntak av noen få timer sist søndag har det vært svensk og dansk eksport til Tyskland i alle ukens timer. Den samlede nordiske eksporten til Tyskland var 362. Sett opp mot uke 6 er det en økning på 69. Figur 1 Import og eksport mellom de nordiske land og fra/til tilgrensende områder i uke 7 i 28 (uke 6 28). Alle tall i. Kilde: Nord Pool* Ukentlig utveksling () NO3 () NO2 84(9) () 11 (9) 1 (1) 61(38) (5) 12 () 6 (46) () 1 (1) RU NO1 8 (69) (13) 24 (144) SE 126 (11) (2) FI 43(39) 196 (195) 192 (158) (4) DK1 1 (9) DK2 () EST () (6) TY 292 (241) 7 (62) (4) 51 (6) PO * Tallene i figur 1 er ikke avstemt mot tallene i tabell 1, og det eksisterer avvik i forhold til nettohandelstallene i tabell 1. Kraftflyten mellom Sverige og de norske elspotområdene NO2 og NO3, samt utveksling internt i Norge er basert på planlagt elspot flyt. Tallene vil avvike fra faktisk utveksling ved endringer i driftsforholdene.

11 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 11 Norges vassdrags- og energidirektorat, Kraftpriser Engrosmarkedet Børsprisen i de norske elspotområdene var i gjennomsnitt lavere enn i de øvrige elspotområdene i Norden i uke 7. Dette kan delvis forklares med den høye norske vannkraftproduksjonen denne uken. Fyllingsgraden i vannmagasinene er for tiden høyere enn normalt, og det er mye snø i fjellet. I tillegg skaper varsler om mildere og våtere vær forventinger om lavere priser og insitamentene til å lagre vann svekkes. Ukeprisen var 316 kr/mwh i Sør-Norge sist uke. Det er 1 kr høyere enn i uken før. Ukeprisen i Nord-Norge gikk ned med 11 kr og var 33 kr/mwh i uke 7. Av de norske prisområdene var prisen høyest i Midt-Norge med 349 kr/mwh. Det er en oppgang på 7 kr sammenlignet med uken før. I Sverige og Finland var børsprisen 35 kr/mwh. Det var størst prisoppgang i Danmark fra uke 6 til 7. Lav dansk vindkraftproduksjon og høy eksport til Tyskland har bidratt til dette. Prisen på Jylland og Sjælland var 436 og 425 kr/mwh. Det er en oppgang på henholdsvis 43 og 55 kr fra uken før. På den tyske kraftbørsen EEX var ukeprisen 52 kr/mwh i uke 7. Det er 36 kr høyere enn i uke 6. Figur 11 Ukegjennomsnitt for døgnmarkedspris (elspotprisen) for prisområde NO1 og European Electricity Exchange (EEX), 26/27 og 27/28, NOK/MWh. Kilde: Nord Pool og EEX /27 Nord Pool NO1 26/27 EEX 27/28 Nord Pool NO1 27/28 EEX 8 7 kr/mwh Uke nr.

12 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 12 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Figur 12 Spotpriser i Norden, Nederland og Tyskland i uke7 28, NOK/MWh. Kilde: Nord Pool, EEX og APX NOK/MWh NO1 NO2 NO3 Sverige og Finland Sjælland Jylland Tyskland (EEX) Nederland (APX) Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Det var høy utveksling av kraft og store prisforskjeller mellom de nordiske elspotområdene i uke 7. I kun 11 prosent av ukens timer var det lik pris i alle områdene. Prisen i Sør-Norge var lavere enn i de øvrige prisområdene hele uken med unntak av enkelte timer om kvelden og natten da Sør-Norge hadde lik pris som Sverige og Finland. Den danske og tyske vindkraftproduksjonen var spesielt lav i begynnelsen av uken. Det bidro til høye danske og tyske priser i denne perioden. I time 19 på mandag var den tyske prisen 81 kr/mwh som er den høyeste prisen ved kraftbørsen EEX så langt i år. I Sverige varierte børsprisen mellom 3 og 37 kr/mwh i begynnelsen av uken mens prisen var over 6 kr/mwh i enkelte timer i slutten av uken. Dette kan i hovedsak forklares med lavere svensk kjernekraftproduksjon, da kjernekraftverket Oskarshamn 3 var ute av drift fra og med torsdag forrige uke. Det har vært en nedgang i de finansielle kraftmarkedene i Norden fra uke 6 til uke 7, mens det i Tyskland har vært svak oppgang i prisene som tilbys for andre kvartal 28. Den nordiske kvartalskontrakten for andre kvartal endte på 323 kr/mwh mandag i uke 7. Det er en nedgang på 21 kroner fra uken før. Prisen på tredjekvartalskontrakten falt med 5 kroner og var 359 kr/mwh på mandag. I Tyskland prises andrekvartalskontrakten til 448 kr/mwh, mens tredjekvartalskontrakten endte på 488 kr/mwh mandag. Begge kontrakter hadde en oppgang på 8 kroner fra uken før. Prisen på utslippskvoter for 28 endte på 165 kr/tonn mandag i uke 7, opp 3 kroner fra uken før. Kontraktprisen for 29 økte også med 3 kroner til 169 kr/tonn.

13 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 13 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Figur 13 Daglige sluttpriser for enkelte kontraktstyper i det finansielle kraftmarkedet siste tolvmånedersperiode, NOK/MWh. Kilde: Nord Pool og EEX kr/mwh NP 2. kvartal 8 NP 3. kvartal 8 EEX 2. kvartal 8 EEX 3. kvartal 8 Figur 14 Daglige sluttpriser for utslippskvoter på CO 2, kroner/tonn. Kilde: Nord Pool kr/tonn 1 5 CO2 des 8 CO2 des

14 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 14 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Sluttbrukerprisene Tirsdag i uke 8 var prisen på standard variabel kraftleveringskontrakt som tilbys for uke 1, 47,4 øre/kwh. Det er ned 1,7 øre fra forrige uke. Utviklingen i standard variabel kraftpris er beregnet på bakgrunn av et volumveid snitt for dominerende kraftleverandører i 22 nettområder. Til sammenligning vil gjennomsnittlig pris for de 15 billigste landsdekkende kraftleverandørene som tilbyr standard variabel kontrakt, være 45,8 øre/kwh for levering i uke 1. Denne prisen er ned 1,2 øre i forhold til pristilbudet for forrige uke. Dette betyr at gjennomsnittsprisen hos de landsdekkende leverandørene vil være 1,6 øre billigere enn gjennomsnittet blant de dominerende for levering i uke 1. En markedspriskontrakt med et påslag på 1,9 øre/kwh ville i uke 7 gitt en pris til sluttbruker i Sør-Norge på 41,4 øre/kwh, opp,2 øre fra uke 6. Samme kontrakt i Midt- og Nord-Norge ville gitt priser på henholdsvis på 45,5 og 43,1 øre/kwh. Prisen i Midt- Norge går opp med,9 øre, mens prisen i Nord-Norge, går ned med 1,4 øre/kwh fra uke 6. Figur 15 Utviklingen i standard variabel kraftpris siste 52 uker for dominerende leverandør (volumveid snitt), gjennomsnittet av landsdekkende leverandører og en tenkt spotpriskontrakt med påslag på 1,9 øre/kwh. Alle priser inkludert mva. Kilde: Konkurransetilsynet og NVE Standard variabel pris - dominerende leverandører Standard variabel pris - gjennomsnitt av landsdekkende leverandører Spot pluss påslag (1,9 øre) i Sør-Norge (NO1) Spot pluss påslag (1,9 øre) i Midt-Norge (NO2) Spot pluss påslag (1,9 øre) i Nord-Norge (NO3) 5 øre/kwh Uke nr. Gjennomsnittsprisen på 1-års fastpriskontrakt i Norge i uke 8 er 51,7 øre/kwh, ned,4 fra uke 7. I Sverige er prisen i uke 8 for 1-års fastpris 6,2 øre/kwh målt i norsk valuta. Dette er en nedgang på,1 øre fra uke 7. Endringen skyldes justering i valutakursen mellom Norge og Sverige. Gjennomsnittsprisen for de fem norske, landsdekkende leverandørene som tilbyr 3-års fastpriskontrakt er 55,3 øre/kwh i uke 8, opp,2 fra uke 7.

15 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 15 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Figur 16 Utviklingen i 1-årige norske og svenske fastpriskontrakter med årsforbruk på 2 kwh for siste 52 uker. Den svenske prisene er oppgitt inklusive kostnader til elsertifikat. Alle priser inkl. mva. Aritmetisk gjennomsnitt for 36 svenske og 16 norske leverandører, norske øre/kwh. Kilde: Montel og Konkurransetilsynet øre/kwh Norsk 1-års fastpris Svensk 1-års fastpris Uke nr.

16 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 16 Norges vassdrags- og energidirektorat, Kraftforbruk Det norske temperaturkorrigerte totalforbruket var 3231 i uke 6. Det er en oppgang på 9 fra uke 5. Det samlede temperaturkorrigerte forbruket for de seks første ukene i 28 er 19, TWh. Det er 6 prosent mer enn for tilsvarende periode i 27, og omtrent likt med samme periode i 26. Det temperaturkorrigerte forbruket i alminnelig forsyning var 2456 i uke 6. Det er en økning på 9 (4 prosent) fra forrige uke og 29 (13 prosent) mer enn i tilsvarende uke i 27. Det samlede forbruket i alminnelig forsyning (temp. kor.) var 14,3 TWh i løpet av årets første seks uker. Det er 1, TWh (7 prosent) og,5 TWh (3,5 prosent) mer enn i tilsvarende periode i henholdsvis 27 og 26. Figur 18 Temperaturkorrigert totalforbruk i Norge.. Kilde: Nord Pool F Årsforbruk Forbruk til og med uke 6

17 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 17 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Figur 19 Temperaturkorrigert forbruk i alminnelig forsyning i Norge.. Kilde: Nord Pool Årsforbruk Forbruk til og med uke 6 Forbruket i kraftintensiv industri endte på 638 i uke 6, kun 2 mer enn i uken før og omtrent likt med tilsvarende uke i fjor. Sammenlignet med fjorårets seks første uker har forbruket i denne kategorien økt med 61. Forbruket i norske elektrokjeler var 93 i uke 6, og med dette holdt det seg omtrent uendret fra uken før (94 ). Forbruket i denne kategorien er 542 for de seks første ukene i 28. Det er omtrent likt med tilsvarende periode i 27, mens det er 156 mindre enn for tilsvarende periode i 26. Figur 2 Forbruk i kraftintensiv industri i Norge.. Kilde: Nord Pool Årsforbruk 4 Forbruk til og med uke 6

18 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 18 Norges vassdrags- og energidirektorat, 28 Figur 21 Forbruk i elektrokjeler i Norge,. Kilde: Nord Pool Årsforbruk Forbruk til og med uke 6 Det svenske temperaturkorrigerte forbruket var 3682 i uke 6, som er en økning på 23 fra uken før. I løpet av årets seks første uker var det svenske temperaturkorrigerte totalforbruket 21,7 TWh. Til sammenligning var forbruket 21,5 TWh i tilsvarende periode i 27 og 22, TWh i 26. Figur 22 Totalt kraftforbruk i Sverige, temperaturkorrigerte tall,. Kilde: Svensk Energi Årsforbruk Forbruk til og med uke 6

19 Kraftsituasjonen pr. 2. februar 19 Norges vassdrags- og energidirektorat, Kraftsystemets tilstand 2 Vedlikeholdsarbeider på linjenett og ved kraftstasjoner pågår flere steder i Norden. For mer informasjon om linjer og kraftverk som er berørt, vises det til Nord Pools hjemmesider. NorNed kabelen (7 MW) ventes å være i kommersiell drift i april. Det meldes om at kabelen skal testes i mars. Kapasiteten på overføringen SwePol kabelen (6 MW) fra Polen til Sverige ble redusert til null fra 1. februar. Kapasiteten ventes tilbake 29. februar. Kapasiteten fra Sverige til Polen har ofte vært redusert med 1 til 3 MW på dagtid i samme periode. Det svenske kjernekraftverket Forsmark 2 (99 MW) gikk med redusert effekt (46 MW) fra 16. til 19 februar på problemer med ventil. Det svenske kjernekraftverket Oskarshamn 3 (115 MW) har vært ute av drift siden 14. februar på grunn av skifte av brenselpatron som følge av lekkasje. Oppstart er planlagt 21. februar. Det danske kullkraftverket Fynsværket 7 (41 MW) var ute av drift fra 1. til 19. februar på grunn av vedlikehold. Det danske gasskraftverket Skærbek 3 (418 MW) har vært ute av drift siden 15. februar på grunn av feil i ventilasjonssystemet. Det er ventet å være tilbake i drift 23. februar. Det danske oljekraftverket Kyndby 21 (26 MW) var ute av drift fra 13. februar til 15. februar på grunn av vedlikehold. Det finske kullkraftverket Kristiina 2 (24 MW) var ute av drift fra 15. til 17 februar på grunn av feil. Ved Kårstø gasskraftverk (42 MW) var det ingen produksjon fra 13. til 15. februar som følge av reparasjonsarbeid. 2 Kilde: ( Urgent Market Messages (UMM) ).

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10 Energistatus Innhold Utgitt av: NVE Redaktør: Ellen Skaansar 1. utgave: januar 2011 2. utgave: januar 2011 Foto: forrige side, s. 2, 15, 19, 25 og 91 Bjørn Lytskjold/NVE, s. 23, 35, 73, 76 Hilde Totland

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer