Elsertifikatmarkedets effekt på kraftmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elsertifikatmarkedets effekt på kraftmarkedet"

Transkript

1 Elsertifikatmarkedets effekt på kraftmarkedet Statnetts Elsertifikatkonferanse, Gardermoen, 15/ Torjus Folsland Bolkesjø

2 INNHOLD DEL I: En modellstudie av elsertifikatsystemet DEL II: Elsertifikatsystemet versus andre kraftprisdrivere på lang sikt

3 DEL I: STUDIE AV ELSERTIFIKATSYSTEMET

4 Investmentcost (M /GWh annual production) UTGANGSPUNKT: LANGSIKTIGE MARGINALKOSTNADER FOR FORNYBAR ENERGI I NORGE OG SVERIGE Sverige - GIS analyse av vind- og vannkraftpotensialer (Elforsk 2008) + +lanlagte prosjekter - Biomasse potensialer og kostnader fra ulike studier (bla Swedish Energy Agency 2010) Norge - GIS analyse vannkraftpotensialet (NVE 2012) + planlagte prosjekter (NVE 2012) - Vindatlas og studier av regionale vindkraftpotensialer(nve 2005, 2009, 2012) - Biomassepotensialer og kostnader fra ulike kilder 0,8-5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30, TWh 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Wind_SE 0,3 Wind_NO Hydro_SE 0,2 Hydro_NO Biomass and waste_se 0,1 Biomass and waste_no 0, Annual production (TWh) Source: Tveten & Bolkesjø (2013) 0,7 0,6 0,5 0,4

5 ANALYSETILNÆRMING Anvender en detaljert modell for kraft og varmesektoren Basert på modellstruktur utviklet i Danmark (Balmorel) To moduler Investeringsmodul som optimerer investeringer I produksjonsenheter og nett med årlig oppløsning Korttidsmodul som simulerer markedet med timesoppløsning Simulerer markedet i 2025 under forutsetning om 26,4 TWh ny fornybar

6 Annual production (TWh) MODELLERTE INVESTERINGER I NY FORNYBAR ENERGI UNDER ELSERTIFIKATSYSTEMET Bio TWh NO SE Wind Hydro Hydro (ROR) Wind Bio and waste Norway Sweden Total Source: Tveten & Bolkesjø (2013)

7 ENDRING I IMPORT OG EKSPORT 2020 transmission Capacity (MW) Change (TWh) Change (%) Net export Import Export Import Export Between Norway and other model countries DK % 35 % FI % - GE % 50 % NE % 69 % SE % -56 % UK % 173 % Total % 30 % Between Sweden and other model countries DK % 129 % FI % 61 % GE % -100 % NO % -15 % Total % 23 % Source: Tveten & Bolkesjø (2013) 7

8 EFFEKT PÅ KLIMAGASSUTSLIPP Change in CO2 emissions by country(mtonnes CO2/year) NO -1.0 DK -0.1 FI -0.2 GE -5.6 NE -1.7 SE +0.6 UK -2.0 Total change Emission reduction per produced unit (g CO2/kWh) -379 Change in produced amount (TWh) Wind power 13.6 Hydro power 7.1 Biomass and waste 5.7 Solar - Nuclear - Lignite -0.0 Fuel oil -0.2 Coal -2.6 Natural gas CO2 UTSLIPP FOR ULIKE CO2 KVOTEPRISER 38.8 /ton Source: Tveten & Bolkesjø (2013)

9 DEL II: ELSERTIFIKATSYSTEMET VERSUS ANDRE KRAFTPRISDRIVERE

10 KRAFTMARKEDET PÅ LANG SIKT NOEN GENERELLE TRENDER I EUROPA Moderat forbruksvekst Industriell aktivitet Energieffektivitet Stor utbygging av fornybar energi Onshore vind og sol har vokst raskere enn ventet Offshore vind og bioenergy vokser saktere enn ventet Usikre utsikter for kjernekraft Ønskelig med mindre produksjon basert på fossile ressurser Europeiske kraftmarkeder er i rask endring Mer nett

11 NORDISK SDDP MODELL GENERELL STRUKTUR Geografisk utstrekning: Norden Men tar hensyn til handel med resten av verden Prisområder ihht Nord Pool markedet Modell for mellomlang sikt: 3 års prognosehorisont 208 tidsperioder i et år 4 lastblokker per uke week Langtidsmodell: 20 års prognosehorisont 48 tidsperioder per år 4 load blocks per month

12 FORUTSETNINGER FOR ENDRINGER I TILBUD OG ETTERSPØRSEL Moderat forbruksvekst (+0.4%/år) Langsiktig utvikling i produksjonskapasitet basert på eksterne analyser Storskala inverteringer i ny fornybar energi (jmf studie presentert over) Variert bilde for kjernekraft Tyskland faser ut innen 2023 Antar ingen nye anlegg i Finland etter Olikilouto 3 Ringhals 1 og 2 antas stengt ved 50 års alder, de øvrige ved 60 år Analyserer ulike brensels- og kvoteprisscenarier Basisscenario: IEA World Energy Outlook 2013 («Central scenario») Kontinentale kraftpriser linkes til brensels- og kvoteprisscenarierene

13 KRAFTPRISPROGNOSE FOR NORDEN - UNDER FORUTSETNIGN AV GRØNNE SERTIFIKATER OG IEA S BRENSELS- OG KVOTEPRISER

14 ALTERNATIVE SCENARIER Alt 1) Low nuclear assume that Swedish nuclear plants close at age 50 Alt 2) No growth in power consumption

15 PRODUKSJONSMIKS & EKSPORTBALANSE, 2030 (TWh) Eksport Balanse + 14 TWh Eksport Balanse + 35 TWh Eksport Balanse + 2 TWh

16 SYSTEMPRISPROGNOSE & SRMC KULL ( /MWh) Low nuclear Base Low consumpt. SRMC Coal ,7 34,6 33,8 35, ,6 47,6 45,3 49, ,1 52,8 49,7 53, ,3 57,2 53,3 60,5

17 Dark spread ( /MWh) KRAFTPRISPROGNOSE (CLEAN DARK SPREAD) VERSUS EKSPORTBALANSE ( /MWh & TWh) Eksportbalanse ( /MWh)

18 KARBONPRISSCENARIER ( /TON) Carbon price scenario Resulting power price

19 KJERNEKRAFT ER EN BUFFER MOT LAVE OG HØYE PRISER PÅ LANG SIKT 60 TWh/år med svensk kjerenkraft må stenge eller reinvestere på sikt Investeringskostander for kjerekraft er høye og stigende Faktiske utbyggingskostnader blir som regel høyere ennventet (Thomas, 2005) /MWh Vil kraftprisene på lang sikt bli lavere en langsiktige marginalkostnader for kjerenekraft?

20 OPPSUMERT Elsertifikatsystemet gir: Økt eksportoverskudd fra begge land (Noe) lavere elpris Reduserte utslipp på kontinentet Utviklingen av kraftmarkedet på lang sikt: Fornybarutbygging og moderat forbruksvekst bidrar isolert sett til lavere elpriser Sannsynligvis større prisvariasjon mellom sesonger og over døgnet Svært lave sommerpriser i våtår og færre tilfeller av veldig høye priser i tørrår Dersom kvotemarkedet revitaliseres så kan høye kvotepriser bidra til stigende kraftpriser til tross for elsertifikatsystemet og eksportverskudd Usikkerhet mht svensk kjernekraft på lang sikt, og disse beslutningene vil nok i noen grad henge sammen med kraftprisnivået

21

VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI. Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø

VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI. Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø BRUTTO BIOENERGIPRODUKSJON I NORGE OG MÅLSETNING MOT 2020 (TWh/år) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Kraftsystem og kraftpris i Nord-Europa i 2030 effekter av offshore vindkraft. Erlend Støle Hansen

Kraftsystem og kraftpris i Nord-Europa i 2030 effekter av offshore vindkraft. Erlend Støle Hansen Kraftsystem og kraftpris i Nord-Europa i 2030 effekter av offshore vindkraft Electricity system and electricity price in northern Europe in 2030 - the effects of offshore wind power Erlend Støle Hansen

Detaljer

ENERGIMARKEDENE I NORD-EUROPA SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG IMPLIKASJONER FOR SKOGSEKTOREN

ENERGIMARKEDENE I NORD-EUROPA SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG IMPLIKASJONER FOR SKOGSEKTOREN ENERGIMARKEDENE I NORD-EUROPA SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG IMPLIKASJONER FOR SKOGSEKTOREN Skog & Tre 31/5-2011 Torjus Folsland Bolkesjø Institutt for naturforvaltning, UMB Global energibruk i 2008 fordelt

Detaljer

Innledning med problemstilling Bakgrunn/teori Metode Data og forutsetninger

Innledning med problemstilling Bakgrunn/teori Metode Data og forutsetninger Effekter på nordiske kraftpriser av endringer i overføringskapasitet, etterspørsel og ny fornybar kraftproduksjon på lang sikt Effects on Nordic power prices by changes in interconnection capacity, demand

Detaljer

Først og fremst vil jeg takke min veileder, Torjus Folsland Bolkesjø for en meget interessant problemstilling og god støtte gjennom hele prosessen.

Først og fremst vil jeg takke min veileder, Torjus Folsland Bolkesjø for en meget interessant problemstilling og god støtte gjennom hele prosessen. EFFEKTER AV KRAFTUTVEKSLING MELLOM NORGE OG TYSKLAND - EN MODELLANALYSE AV DET NORD-EUROPEISKE KRAFTMARKEDET MOT 23 The effects from power exchange between Norway and Germany - a model analysis of the

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Hydro 3. mai 211 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til 23 er avgjørende for

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Kjerstin Dahl Viggen NVE kdv@nve.no Kraftmarkedet, kvotemarkedet og brenselsmarkedene henger sammen! 2 Et sammensatt bilde Kvotesystemet

Detaljer

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-12-1 FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Mars 2012 THEMA Rapport 2012-05 Oppdragsgivere: BKK, Lyse Energi, Agder Energi, Statkraft og Vattenfall Om prosjektet

Detaljer

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035 Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Innhold Langsiktig markedsutvikling i Europa og Norden Mulig drivere og utfallsrom for nettbehov 2025-35 Langsiktig markedsanalyse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 2 FORUTSETNINGER...5 2.1 Kraftsystem...5 2.2 Ny fornybar kraft...5 2.3 Utslippskoeffisienter...5 3 SIMULERINGSRESULTATER...8 3.1 Årsbalanser for elektrisk kraft

Detaljer

Konsekvenser for vannkraftsystemet

Konsekvenser for vannkraftsystemet Konsekvenser for vannkraftsystemet - Hvordan takler Norge store mengder ny fornybar kraft? Bjørn Grinden Bjørn H. Bakken TRANSES workshop 27. mars 28 ...fra MARKAL tilbake til Samkjøringsmodellen For å

Detaljer

RAPPORT [2014/03] Avkastningskrav ved investering i kabler til England og Tyskland. Michael Hoel, Arndt von Schemde, Henning Wahlquist

RAPPORT [2014/03] Avkastningskrav ved investering i kabler til England og Tyskland. Michael Hoel, Arndt von Schemde, Henning Wahlquist RAPPORT [2014/03] Avkastningskrav ved investering i kabler til England og Tyskland Michael Hoel, Arndt von Schemde, Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/03 Rapporttittel

Detaljer

Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termisk energi i framtidens smarte energisystem FLEXELTERM

Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termisk energi i framtidens smarte energisystem FLEXELTERM Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termisk energi i framtidens smarte energisystem FLEXELTERM Erik Trømborg Bioenergidagene 6. mai 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 INNHOLD I PRESENTASJONEN

Detaljer

Notater 2008/1. Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl. Notater. Kraftpris og CO 2. -utslipp fram mot 2020. Gruppe for petroleum og miljøøkonomi

Notater 2008/1. Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl. Notater. Kraftpris og CO 2. -utslipp fram mot 2020. Gruppe for petroleum og miljøøkonomi 2008/1 Notater Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl Notater Kraftpris og CO 2 -utslipp fram mot 2020 Gruppe for petroleum og miljøøkonomi Forord Dette notatet drøfter mulig utvikling i kraftprisen i

Detaljer

SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME

SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME SAMSPILL MELLOM ELEKTRISITET OG FJERNVARME - ER ELKJEL TIL SUBSTITUSJON AKTUELT I NORGE? INTERACTION BETWEEN ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING - ARE ELECTRIC BOILERS FOR SUBSTITION FEASIBLE IN NORWAY? STINE

Detaljer

FREMTIDENS ENERGISYSTEM

FREMTIDENS ENERGISYSTEM FREMTIDENS ENERGISYSTEM Monica Havskjold, Dr.ing MBA Energiseminar 2012, 25. mars 2012 No. 1 89% 283 33% 3300 EMPLOYEES... WITHIN RENEWABLES IN EUROPE RENEWABLE ENERGY POWER AND DISTRICT HEATING PLANTS

Detaljer

APPENDIX: Kraftutveksling med Europa mot 2050

APPENDIX: Kraftutveksling med Europa mot 2050 APPENDIX: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Figuroversikt... 2 Om analysen... 3 Analyseprosessen... 3 Underlag for analysen... 3 Tidsperspektivet... 4 Usikkerhet... 4 Kraftsystemet

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 UiO 26. februar 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor THEMA Report 2011-13 Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor Utarbeidet for Olje- og energidepartementet Oktober 2011 INNHOLD SAMMENDRAG...5 Bakgrunn og problemstilling...5 Hovedpunkter...5

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Fornybar kraft utfordrer nett og system. Energi 2009, 18. november 2009 Konserndirektør Gunnar G. Løvås

Fornybar kraft utfordrer nett og system. Energi 2009, 18. november 2009 Konserndirektør Gunnar G. Løvås Fornybar kraft utfordrer nett og system Energi 2009, 18. november 2009 Konserndirektør Gunnar G. Løvås Agenda Utviklingstrekk i kraftmarkedet Koordinert utbygging av nett og produksjon Driftsmessige utfordringer

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Skogbasert bioenergi til oppvarming - økonomisk potensiale i Norge og effekt av økonomiske virkemidler

Skogbasert bioenergi til oppvarming - økonomisk potensiale i Norge og effekt av økonomiske virkemidler ISSN 1503-9439 Skogbasert bioenergi til oppvarming - økonomisk potensiale i Norge og effekt av økonomiske virkemidler Erik Trømborg Torjus F. Bolkesjø Birger Solberg INA fagrapport 9 Institutt for naturforvaltning

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Ingri Marie Hyldbakk Master i energi og miljø Innlevert: februar 2014 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Medveileder: Magnus Korpås,

Detaljer

SOL I KRAFTSYSTEMET EFFEKTER AV SATSINGEN PÅ FORNYBAR ENERGI I TYSKLAND

SOL I KRAFTSYSTEMET EFFEKTER AV SATSINGEN PÅ FORNYBAR ENERGI I TYSKLAND SOL I KRAFTSYSTEMET EFFEKTER AV SATSINGEN PÅ FORNYBAR ENERGI I TYSKLAND Fagdag i fornybar energi 20/10-2011 Torjus Folsland Bolkesjø Institutt for naturforvaltning, UMB FORNYBAR ENERGI VED INSTITUTT FOR

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi.

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Hva er elsertifikater? Markedsbasert virkemiddel for å støtte utbygging av fornybar kraftproduksjon Sikrer at det blir bygd ut mer fornybar

Detaljer