ENERGIMARKEDENE I NORD-EUROPA SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG IMPLIKASJONER FOR SKOGSEKTOREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIMARKEDENE I NORD-EUROPA SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG IMPLIKASJONER FOR SKOGSEKTOREN"

Transkript

1 ENERGIMARKEDENE I NORD-EUROPA SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG IMPLIKASJONER FOR SKOGSEKTOREN Skog & Tre 31/ Torjus Folsland Bolkesjø Institutt for naturforvaltning, UMB

2 Global energibruk i 2008 fordelt på energikilder Kilde: IPCC (2011) 2

3 Innhold Sentrale utviklingstrekk i energimarkedene (med vekt på kraftmarkedet) Historisk Nåsituasjon Drivkrefter framover Implikasjoner for skogsektoren Diskusjon av ulike effekter Hovedresultater fra skogsektoranalyser utført ved INA/UMB 3

4 Kraftprisprognose fra NOU 1998:11 Øre/kWh, (faste 1997 kroner)

5 Kraftprisprognose fra NOU 1998:11 mot faktiske priser og dagens forventninger Øre/kWh, (faste 1997 kroner)

6 Hva bestemmer prisen på kraft i dag? Normal situasjon Pris Etterspørsel Oljekondensverk Gasskraft P normalt Kullkraft Regulert vannkraft 6 Vind, elvekraft Kjernekraft Mengde

7 P kaldt/tørt Hva bestemmer prisen på kraft i dag? Tørt og kaldt værsituasjon Pris Etterspørsel Etterspørsel, kaldt Oljekondensverk Gasskraft P normalt Kullkraft Regulert vannkraft 7 Vind, elvekraft Kjernekraft Mengde

8 Hva bestemmer prisen på kraft i dag? Våt værsituasjon Pris Etterspørsel Oljekondensverk Gasskraft Kullkraft 8 P vått Vind, elvekraft Vannkraft Kjernekraft Mengde

9 Hva bestemmer prisen på kraft i dag? Pris Etterspørsel Oljekondensverk Gasskraft P normalt Kullkraft Regulert vannkraft 9 Vind, elvekraft Kjernekraft Mengde

10 10 Forventet markedsutvikling mot 2015 Tilbudssiden Mer kjernekraft (i Norden): TWh/år Grønne sertifikater bidrar gradvis til mer fornybar kraftproduksjon Etterspørselssiden Totalkonsumet i Norden falt med ca 30 TWh (8-10%) etter finanskrisen Konsumet har tatt seg noe opp igjen i 2010 og De fleste langsiktige prognoser legger til grunn en moderat vektsrate på 0.5-2% per år -> Sannsynligvis en bedret kraftbalanse i Norden, men fortsatt høye produksjonskostnader for kullkraft og gasskraft

11 Forventet markedsutvikling på lengre sikt To sterke drivere: 1) Klimapolitikk 2) Integrasjon 11

12 Klimapolitikk: Ambisiøse politiske målsetninger EU s energi- og klimapakke (2008) Norge Klimagassutslippene 20% lavere i 2020 enn i 1990 Andel fornybar energi i samlet energiforbruk minst 20% Og minimum 10% av energien i transportsektoren skal være biodrivstoff innen % bedring i energieffektiviteten i 2020 Klimaforliket (2008) Klimanøytralt samfunn fra /3 av utslippsreduksjonene tas hjemme 14 TWh ny bioenergi innen 2020

13 Klimapolitikk: Kvotemarked for klimagassutslipp EU s marked for handel med utslippsretter (EU ETS) påvirker europeisk og også norsk energi sektor i sterk grad En økning i kvoteprisen på 10 /tonn -> økt produksjonskostnader i kullkraftverk på ca 7 øre/kwh -> økt kraftpris i Norge på ca 5 øre/kwh (avhengig av hydrologisk situasjon) Kvoteprisen ventes å stige kraftig gjennom EU ETS fase 3 ( ) Estimater varierer 17 /tonn til 40 /tonn i 2020 Kvotepris i EU ( /t) 13 Kilde: Point Carbon

14 Klimapolitikk: Grønne sertifikater Trer sannsynligvis i kraft fra 2012 Mål: Øke produksjonen av fornybar elektrisitet med 26.4 TWh ( ) fra Blir et kraftig virkemiddel for økt utbyggingstakt for fornybar kraft i Norge og Sverige Merk: Varmemarkedet er ikke inkludert og det er, isolert sett, dårlig nytt for bioenergibruk i Norge Men økt utbygging av ny fornybar kraft vil trolig bidra til høyere nettleie

15 Integrasjon: Planlagte nye utenlandsforbindelser Statnett,

16 /MWh UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 100 Integrasjon: Gjennomsnittspriser over uka i Norge og Europa ( ) APX EXX NO1 DKW UK Kilde: Statnett 16

17 Eksempel: Prognose for elpriser ( /MWh) i EU til Kilde: Capros, et al. (2010). EU Energy Trends to 2030

18 Sentrale utviklingstrekk i energimarkedene, oppsummert Sannsynligvis en bedret kraftbalanse på sikt Kostnadene ved termisk produksjon vil sannsynligvis forbli høye og dette vil bidra til høye kraftpriser Mer vindkraft og uregulert vannkraft, samt økt utveksling med kontinentet vil gi større prisvariasjoner Tre «jokere»: Utviklingen i energiforbruket på lang sikt Teknologisk utvikling Kjernekraftens rolle Pris Fortid Pris Framtid 18 Volum Statnett, 2010 Volum

19 IMPLIKASJONER FOR SKOGSEKTOREN 19

20 Pris Pris Massevirkemarkedet historisk og mulig framtidig Etterspørsel, treforedling Etterspørsel, energi Tilbud Samlet etterspørsel Fortid? Mengde Framtid? 20 Mengde

21 Effekter av høye energipriser - generelt Høye drifts- og transportkostnader Høye produksjonskostnader i treforedlingsindustrien (på sikt) Høy etterspørsel etter biprodukter (flis, bark mm) -> konkurranseflate mot plateindustrien, økte inntekter for trelastindustrien Økende etterspørsel etter GROT og annet lavkvalitetsvirke Bedre konkuranseevne for trelast mot andre bygningsmaterialer Ulike energiformer kan bli konkurrerende: Varme, drivstoff, kraft Regionale forskjeller 21 -> Mange og komplekse sammenhenger -> kvantifisering av effektene krever metoder som behandler verdikjeden fra tilbud av tømmer, via foredling og transport til etterspørsel etter skogprodukter samlet

22 Eksempel I: Modellprognoser med NTM fra 2004 med en årlig økning i energiprisen på 2 øre/kwh

23 Eksempel I: Modellprognoser med NTM fra 2004 med en årlig økning i energiprisen på 2 øre/kwh

24 Eksempel II: Modellert sammenheng mellom varmepris og massevirkepris i Norge 24 Trømborg & Solberg, 2010

25 25 Noen hovedresultater fra modellanalyser av energiprisenes virkning på norsk skogsektor Høye energipriser vil (på sikt) være positivt for trelastindustrien, men neppe for treforedlingsindustrien i Norge For skogbruket vil høye energipriser høyst sannsynlig være positivt Økende konkurranse om virket. Hever «gulvet» for massevirkeprisene Økt etterspørsel fra trelastindustrien Men regionalt kan effektene være negative Merk: Biodrivstoff og CHP basert på biomasse, eller effektene av grønne sertifikater, er foreløpig ikke inkludert Analysene så langt er relativt «optimistike» mht framtidig etterspørsel etter trykkpapir En bør tolke resultatene med varsomhet siden mange usikre faktorer inngår

26 Tre vesentlige faktorer framover Produksjon av biodrivstoff og/eller kombinert kraft-varmeverk kan tenkes på sikt Men har Norge komparative fortrinn? Grønne sertifikater er et kraftig virkemiddel Men effekten for norsk bioenergiproduksjon er uklar Bioenergiens «klimaimage» framover 26

27 Og avslutningsvis Framtida er høyst usikker Det er behov for mer forskning på alle felt Takk for oppmerksomheten! Kontakt: 27

28 Ekstra 28

29 It s the economy, stupid! (Bill Clinton, 1992) 29 It s All About Energy, Stupid! (Newsweek, 2007)

30 ENERGIMARKEDENE SENTRALE UTVIKLINGSTREKK 30

31 Kraftprisprognoser fra NOU 1998:11 og faktiske priser Øre/kWh, (faste 1997 kroner)

32 Eksempel I: Modellprognoser med NTM fra 2004 med en årlig økning i energiprisen på 2 øre/kwh

33 NTM en romlig partiell likevektsmodell Returpapir Sawlogs tømme Sag Trelast Industriflis Plater Sagflis/ bark Masse Papir Hogstavfall Bioenergi (varme) Massevirke Primær Biprodukt Mellom Ferdigprodukt produkt produkt produkt

34 Fordeler med en modelltilnærming som dette: Konsistent med økonomisk teori gir anslag for det økonomiske potensialet gitt ulike scenarier for olje og elpris God beskrivelse av tømmertilbudet Tar hensyn til konkurranseflaten mot skogindustrien på råstoffsiden Tar hensyn til tilgangen av biprodukter fra skogindustrien Tar hensyn til ulik etterspørselsstruktur og råstofftilbud i ulike regioner Inkluderer mulighetene for handel mellom innenlandsregioner og import Kan brukes til å analysere effektene av energi- og skogpolitiske virkemidler

35 35

36 36

Skogbasert bioenergi til oppvarming - økonomisk potensiale i Norge og effekt av økonomiske virkemidler

Skogbasert bioenergi til oppvarming - økonomisk potensiale i Norge og effekt av økonomiske virkemidler ISSN 1503-9439 Skogbasert bioenergi til oppvarming - økonomisk potensiale i Norge og effekt av økonomiske virkemidler Erik Trømborg Torjus F. Bolkesjø Birger Solberg INA fagrapport 9 Institutt for naturforvaltning

Detaljer

Spesifikasjon av scenarioer for skogsektormodell-analyser i Klimatre

Spesifikasjon av scenarioer for skogsektormodell-analyser i Klimatre Hanne K. Sjølie Per Kristian Rørstad Birger Solberg 07.03 2010 Spesifikasjon av scenarioer for skogsektormodell-analyser i Klimatre 1. Innledning DP2 i Klimatre er delt inn i tre arbeidspakker, innbefattet

Detaljer

Notater 2008/1. Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl. Notater. Kraftpris og CO 2. -utslipp fram mot 2020. Gruppe for petroleum og miljøøkonomi

Notater 2008/1. Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl. Notater. Kraftpris og CO 2. -utslipp fram mot 2020. Gruppe for petroleum og miljøøkonomi 2008/1 Notater Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl Notater Kraftpris og CO 2 -utslipp fram mot 2020 Gruppe for petroleum og miljøøkonomi Forord Dette notatet drøfter mulig utvikling i kraftprisen i

Detaljer

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge ØF-notat nr. 15/2008 Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge - Delprosjekt: Bioenergi av Kjetil Løge ØF-notat nr. 15/2008 Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge - Delprosjekt:

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING mars 1999. Tillegg til utredning februar 2000

KONSEKVENSUTREDNING mars 1999. Tillegg til utredning februar 2000 KONSEKVENSUTREDNING mars 1999 Tillegg til utredning februar 2000 1 1 INNLEDNING...4 2 SAMFUNNSØKONOMISKE KONSEKVENSER...4 2.1 INNLEDNING... 4 2.2 AVGRENSNING AV BEREGNINGENE... 4 2.3 INVESTERINGS- OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

ØF-rapport nr. 17/2007 Bioenergi i Norge potensialer, markeder og virkemidler

ØF-rapport nr. 17/2007 Bioenergi i Norge potensialer, markeder og virkemidler ØF-rapport nr. 17/2007 Bioenergi i Norge potensialer, markeder og virkemidler av Bjørn Langerud, Norsk institutt for skog og landskap Ståle Størdal, Østlandsforskning Halfdan Wiig, Institutt for strategisk

Detaljer

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Foredrag for Norsk Geofysisk Forening Geilo, 20. september 2007 Erik Trømborg, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for

Detaljer

Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termisk energi i framtidens smarte energisystem FLEXELTERM

Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termisk energi i framtidens smarte energisystem FLEXELTERM Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termisk energi i framtidens smarte energisystem FLEXELTERM Erik Trømborg Bioenergidagene 6. mai 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 INNHOLD I PRESENTASJONEN

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Støtte til fornybar energi er viktig

Støtte til fornybar energi er viktig Støtte til fornybar energi er viktig En stor utbygging av fornybar energi er nødvendig for å nå langsiktige klimamål. Likevel hevdet Michael Hoel i Brennpunkt 25/9 2012 at mer fornybar energi i Europa

Detaljer

Skog som biomasseressurs

Skog som biomasseressurs Skog som biomasseressurs TA 2762 2011 Forord Skogen er en viktig råvare for byggematerialer, papirprodukter og energi. Skogen er også et stort karbonlager. I denne rapporten viser vi hvordan karboninnholdet

Detaljer

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor THEMA Report 2011-13 Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor Utarbeidet for Olje- og energidepartementet Oktober 2011 INNHOLD SAMMENDRAG...5 Bakgrunn og problemstilling...5 Hovedpunkter...5

Detaljer

NyAnalyse AS. Kilde: SSB

NyAnalyse AS. Kilde: SSB Våre energi-vaner endrer seg og strøm får flere anvendelser. Det gjør at vi generelt blir mer energiavhengige. Samtidig blir det mindre vanlig med bruk av tradisjonelle varmekilder, slik som vedovner i

Detaljer

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi!

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Hvordan kan byggebransjen og energibrukerne tilpasse seg? Lars Thomas Dyrhaug, Energi & Strategi AS Klimautfordringene og Klimaforliket 23.april 2008

Detaljer

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035 Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Innhold Langsiktig markedsutvikling i Europa og Norden Mulig drivere og utfallsrom for nettbehov 2025-35 Langsiktig markedsanalyse

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

BIOENERGI. -Teknologier, potensiale, utfordringer. Erik Trømborg, institutt for naturforvaltning

BIOENERGI. -Teknologier, potensiale, utfordringer. Erik Trømborg, institutt for naturforvaltning BIOENERGI -Teknologier, potensiale, utfordringer Erik Trømborg, institutt for naturforvaltning 2111 2005 Plan for forelesningen Kort om utfordringer i det norske energimarkedet Hva er bioenergi? Teknologier

Detaljer

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-12-1 FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Mars 2012 THEMA Rapport 2012-05 Oppdragsgivere: BKK, Lyse Energi, Agder Energi, Statkraft og Vattenfall Om prosjektet

Detaljer

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T Bioenergi i Norge 41 2014 5 2014 R A P P O R T Rapport nr 41 Bioenergi i Norge Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Karen Nybakke, Olav Karstad Isachsen og Maria Sidelnikova

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland. Kraft og kabler. Foredling og fordeling

Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland. Kraft og kabler. Foredling og fordeling Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland Kraft og kabler Foredling og fordeling Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland Kraft og kabler Foredling og fordeling Fafo-notat 2010:19 Fafo 2010 ISSN

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN. Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE. Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER. Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING

SAMFUNNSØKONOMEN. Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE. Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER. Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING 1 ÅR 198-28 NR. 9 28 62. årgang SAMFUNNSØKONOMEN Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING SAMFUNNSØKONOMEN ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR

Detaljer

Innledning med problemstilling Bakgrunn/teori Metode Data og forutsetninger

Innledning med problemstilling Bakgrunn/teori Metode Data og forutsetninger Effekter på nordiske kraftpriser av endringer i overføringskapasitet, etterspørsel og ny fornybar kraftproduksjon på lang sikt Effects on Nordic power prices by changes in interconnection capacity, demand

Detaljer

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon THEMA Rapport 2011-18 Karbonpriskompensasjon Utarbeidet for Miljøverndepartementet Desember 2011 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 8 2.1 Introduksjon og bakgrunn... 8 2.1.1 Karbonlekkasje... 8

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Kraftpris og skyggepris på CO2 utslipp i Norge til 2027

Kraftpris og skyggepris på CO2 utslipp i Norge til 2027 98/54 Notater1998 Finn Roar Aune, Torstein Bye, Mona Irene Hansen og Tor Amt Johnsen Kraftpris og skyggepris på CO2 utslipp i Norge til 2027 Forskningsavdelingen /Seksjon for ressurs- og miljøøkonomi Forord

Detaljer