Offshore vindkraft og elektrifisering: Nordlege Nordsjø som pilotområde? Førde,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offshore vindkraft og elektrifisering: Nordlege Nordsjø som pilotområde? Førde, 15.10.2010"

Transkript

1 Offshore vindkraft og elektrifisering: Nordlege Nordsjø som pilotområde? Førde,

2 Vindkraftforum Sogn og Fjordane: Overordna mål Sikre utbygging og drift av vindkraft på brei front i fylket særleg realisering av den fyrste fullskala offshore vindparken i Noreg utanfor kysten av Sogn og Fjordane, med størst mogeleg tilhøyrande verdiskaping i vårt fylke

3 Disposisjon 1. Kvifor offshore vind i nordlege nordsjø/sogn og Fjordane? 2. Kvifor offshore vind og elektrifisering i Nordlege Nordsjø?

4 Vindkraftplaner i sørlege nordsjø UK: I dag: ~ 600 MW Mål: MW (2020) Nederland: I dag: ~ 250 MW Mål: MW (2020) Belgia: I dag: 30 MW Mål:?? Danmark: I dag: ~ 425 MW Mål: 4600 MW (2025?) Tyskland: I dag: ~10 MW Mål: MW (2030) Source: WindSpeed, ECN 4

5 Ny rapport frå NVE: Nordlege nordsjø godt eigna for offshore vind

6 Disposisjon 1. Kvifor offshore vind i nordlege nordsjø/utanfor Sogn og Fjordane? 2. Kvifor offshore vind og elektrifisering Nordlege Nordsjø?

7 Long way from idea to commercial concept 201x?? 2009 Onshore connected parks 2005 Medium park 2001 Demo Market Focus Model test Cost Focus Concept & theory Technological Focus Classification: Internal

8 Elektrifisering av sokkelen: Nordlege Nordsjø har størst potensial for utsleppsreduksjon Sogn og Fjordane har kraftoverskudd Stadtvind 1080 MW NVE konsesjonsøknader under behandling/innvilga: 1016 MW Småkraft/vasskraft Sintef har utarbeidd rapport Scenario 1 Område Tiltakskostnad (kr/tonn) Sørlege Nordsjø ,2 Midtre Nordsjø ,3 Nordlege Nordsjø ,7 Norskehavet ,9 Samla CO2 reduksjon (mill. tonn)

9 Offshore vindkraft og elektrifisering i nordlige nordsjø en mulighetsstudie Magnus Korpås, dr.ing. SINTEF Energi Bidragsytere: Harald Svendsen, Joar Styve, Anngjerd Pleym SINTEF Energi SINTEF Energy Research 9

10 Alternativ 1: Vindkraft nær petroleumsinstallasjon Uavhengig system uten kabling til land Redusert brenselforbruk, CO2-utslipp og NOx-utslipp Høye kostnader knyttet til utslipp og reduserte inntekter knyttet til gassforbruk -> tidlig marked for vindkraft på dypt vann Lavere kabelkostnader enn ved nettilknytning land Jordbær (BG) er et mulig case flere lignende case vil komme Simulering: Samdrift vindkraft og 2x20 MW gassturbin Gas turbines ~ (storage) 11 kv subsea cable Electric loads Wind turbines SINTEF Energy Research 10

11 Alternativ 2:Vindpark nær petroleumsinstallasjon Elektrifisering med kabling til land CASE 1: Kun elektrifisering Kraftforbruk: 30 MW Kabelkapasitet: 30 MW CASE 2: Elektrifisering + 30 MW offshore vind Import over kabelen når vindparken ikke har full produksjon CASE 3: Elektrifisering + 60 MW offshore vind Full eksport ved full vindkraftproduksjon MW Last 30 MW 130 km AC Grov Lutelandet Avstand til land og effektbehov er basert på anslag for Jordbær-feltet men kan også representere andre aktuelle utbygginger i nordlige Nordsjøen (Snorre-området ligger ca 150/160 km fra Grov/Lutelandet) SINTEF Energy Research 11

12 Utslippsreduksjon fra base case (mill. tonn CO2 pr år) CO2-regnskap for 4.5 TWh ny vind og 2.1 TWh elektrifisering i nordlege Nordsjø Reduksjon offshore Reduksjon kraftsystem Antar gassturbiner med 30% virkningsgrad som gir gjennomsnittlig CO2- utslipp på ca 675 kg/mwh 0 Norge Norden, inkl, Norge Europa, inkl. Norden SINTEF Energy Research 12

13 Alternativ 3: Direkte kabelforbindelse til forbrukssentra i Europa AC-forbindelse fra Stadtvind til Åskora (1000 MW) 420 kv forbindelse mellom Åskora og Grov (som del av Ørskog-Fardal) AC- eller DC-forbindelse fra Tampen (Snorre B) HVDC-omformerstasjon i Grov og direkte kabel til Sør-England Direkte eksport av offshore vindkraft Eksport av regulerbar vannkraft i perioder med lav vindhastighet Investeringskostnad ca mill. Nødvendig prisforskjell mellom kraftmarkedene for å oppnå break even blir ca15 øre/kwh SINTEF Energy Research 13

14 Oppsummering Utbygging av overføringsnett må skje raskt (Ørskog-Fardal) Samdrift vindkraft/gassturbiner godt alternativ for tidleg fase flytande offshore vind(alternativ 1) Jordbær-feltet er godt case for liten vindpark (6-18 MW) då må det stillast klare krav Offshore vindkraft bør planlegges inn ved elektrifisering av nye felt i nordlige Nordsjø (Alternativ 2) Bør vere del av oppgradering av Snorre då må det giast tydelige politiske signal Elektrifisering og utbygging av ny vindkraft i SFj kan redusere CO2-utslepp med 3 mill. tonn årleg Havvindparkar i Sogn og Fjordane kan kablast direkte til tunge forbruksområde i Europa

15 Offshore vindkraft og elektrifisering i Nordlege Nordsjø: Eit colombi egg!

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Mulighetsstudie, Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Document number: TBA Revision number: 1 Date: 19.06.2009 Prepared by: Mette Kristine Kanestrøm Date: 19.06.2009 Verified by: Pia P. Weider Date: 19.06.2009 Approved by: Stig Svalheim Date: 19.06.2009 Mulighetsstudie,

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU

Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Av Magne L. Kolstad, Atle R. Årdal, SINTEF Energi, Kamran Sharifabadi, Statoil og Tore M. Undeland, NTNU Sammendrag Et hypotetisk kraftsystem i Nordsjøen bestående av fem olje og gass plattformer og en

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

KRAFTUTVEKSLING MED EU AGDERS MULIGHETER OG UTFORDRINGER. Grimstad 26. september 2012 Adm. direktør - Gaute Tjørhom

KRAFTUTVEKSLING MED EU AGDERS MULIGHETER OG UTFORDRINGER. Grimstad 26. september 2012 Adm. direktør - Gaute Tjørhom KRAFTUTVEKSLING MED EU AGDERS MULIGHETER OG UTFORDRINGER Grimstad 26. september 2012 Adm. direktør - Gaute Tjørhom INNHOLD Sira-Kvina kraftselskap Fornybar satsingen i EU Behovet for fleksibilitet Europeisk

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Offshore vindkraft - Tekniske og økonomiske vurderinger for utbygging og tilkobling.

Offshore vindkraft - Tekniske og økonomiske vurderinger for utbygging og tilkobling. Offshore vindkraft - Tekniske og økonomiske vurderinger for utbygging og tilkobling. Jørgen Olsen Master i energi og miljø Oppgaven levert: Mars 2008 Hovedveileder: Terje Gjengedal, ELKRAFT Biveileder(e):

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

Trondheim NTVA møte 22. februar 2011 Energiforsyning i Norge

Trondheim NTVA møte 22. februar 2011 Energiforsyning i Norge Trondheim NTVA møte 22. februar 2011 Energiforsyning i Norge Are Tomasgard Spesialrådgiver Industri Energi som kraftaktør Organiserer ansatte innen kraftintensiv industri i hele landet Organiserer ansatte

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS Kraftsituasjonen med økende pris? Ålesund 13. oktober 2010 Peter W. Kirkebø Tafjord Kraftnett AS Avgrensing av Midt-Norge og Møre & Romsdal Midt-Norge generelt og Møre og Romsdal spesielt: Kraftunderskudd

Detaljer

EFFEKTPRODUKSJON MOT EUROPA

EFFEKTPRODUKSJON MOT EUROPA EBL Maskinteknisk Forum Vannkraftens fleksibilitet gir muligheter EFFEKTPRODUKSJON MOT EUROPA Lars Audun Fodstad, Sira-Kvina kraftselskap Radisson SAS Hotel, Liverpool 19. 20. juni 2008 EUs vedtak om fornybare

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Rapport 10/2007. Offshore energiproduksjon Status og sammendrag av muligheter

Rapport 10/2007. Offshore energiproduksjon Status og sammendrag av muligheter Rapport 10/2007 Offshore energiproduksjon Status og sammendrag av muligheter Forsidefoto: www.photos.com ISNN: 0807-0946 ISBN: 978-82-7478-268-6 Oslo, 18.12.2007 Forum for utvikling og miljø Energi- og

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Miljøvirkninger av økt installert effekt i norsk vannkraftproduksjon

Miljøvirkninger av økt installert effekt i norsk vannkraftproduksjon 1 Miljøvirkninger av økt installert effekt i norsk vannkraftproduksjon Ove Wolfgang, SINTEF Energiforskning Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv. Oslo, 5. 6. mai 2008. 2 Bakgrunn: Forprosjekt for

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer