Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk?"

Transkript

1 Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk? Karen Byskov Lindberg Seksjon for analyse Energi- og markedsavdelingen 17.Oktober 2008

2 Baseres på Temaartikkel: Vil lavere kraftforbruk i Norge gi lavere CO 2 -utslipp fra europeisk kraftproduksjon? av trainee Øyvind Vessia og overingeniør Karen Byskov Lindberg Publisert i: Kvartalsrapport for kraftmarkedet 1.kvartal

3 Innhold Bakgrunn og motivasjon Kraftsystemet i Norden Problemstilling Litt mikroøkonomisk teori Modellberegninger 1 TWh spart 10 TWh spart Konklusjon 3

4 Bakgrunn og motivasjon Direktivet for bygningers energiytelse Klimafotavtrykk alle vil si noe om sin klimapåvirkning NSB Veidirektoratet Nullenergihus /lavenergihus Sparepærer Energiutredninger, Energi- og klimaplaner Hvor mye CO 2 sparer vi ved å spare på strømmen? 4

5 Nordisk kraftmarked Norge en del av Norden som er en del av Europa Endring i Norge gir effekt på kraftsystemet i hele Norden 5

6 Problemstilling: Vi sparer strøm hva skjer? Marginalel Kort sikt: øyeblikksbilde Dagens kraftsystem Hva skjer teoretisk? Modellberegninger: Vi gjør en reduksjon i etterspørselssiden Reduksjon på 1 TWh Reduksjon på 10 TWh 6 Hva skjer i kraftmarkedet?

7 Mikroøkonomi litt teori Vi sparer Δq elektrisitet i Norge p (kr/mwh) p 1 p 2 E2 E1 T Likevekt (Q 1, p 1 ) Ny likevekt (Q 2, p 2 ) = Δq, Initielt redusert kvantum hos forbruker. = ΔQ, Redusert kvantum i markedet totalt (hos alle forbrukere). 7 Q 2 Q 1 Q (MWh)

8 Kraftmarkedet Tilbudssiden: p (kr/mwh) Etterspørsel, E2 E1 T, Tilbud p1 p2 Gass, kull, olje Vannkraft, vind, atomkraft etc. Q2 Q1 Q (MWh) 8

9 Modellberegninger 9 Samkjøringsmodellen NorNed-kabelen i drift Eksogene priser Brenselspriser kvotepriser kraftpriser på kontinentet Prisfølsomhet Industri: spesifisert etterspørselskurve for ulike industrier El-kjeler: flere utkoblingspriser avhengig av oljepris Alminnelig forsyning : -0,05 3 scenarier: A) Referanse, B) -1 TWh og C) -10 TWh Ser på forskjellen i kraftproduksjon

10 Modellresultat: 1 og 10 TWh sparing Scenario: Endring i TWh (A) (B) (C) (A-B) (A-C) TWh Referanse -1 TWh -10 TWh Δq = 1 TWh Δq = 10 TWh Sum Produksjon + Nettoimport i NORDEN 397,6 396,7 389,2 ΔQ A-B = -0,9 ΔQ A-C = -8,4 Nettoimport 14,7 14,2 10,5-0,5-4,2 Vann og vind 206,1 206,1 205,6 0,0-0,5 Kjernekraft 85,5 85,5 85,5 0,0 0,0 Termisk Annen termisk 91,3 90,9 87,6-0,4-3,7 Varmekraft kull 27,1 26,9 24,8-0,2-2,3 Varmekraft gass 4,0 3,9 2,9-0,1-1,1 Annet 60,2 60,1 59,9-0,1-0,3 Sum Forbruk i NORDEN 397,6 396,8 389,2 ΔQ A-B = -0,9 ΔQ A-C = -8,4 10 NORGE 123,6 122,7 114,6-0,9-8,9 Alminnelig Forsyning Husholdninger 42,2 41,6 36,3-0,6-5,9 Alminnelig Forsyning Tjenesteytende 27,3 26,9 23,5-0,4-3,8 Redusert termisk produksjon i Norden: -0,4 TWh og -3,7 TWh Miks av kull, gass og annet Industri 16,5 16,5 16,5 0,0 0,0 Redusert Kraftkrevende import Industri fra Europa: 33,6 33,7 34,1-0,5 TWh 0,1 og -4,2 TWh 0,5 Elektrokjeler 4,0 4,0 4,2 0,0 0,2 Antar lik miks som redusert termisk produksjon i Norden SVERIGE 147,3 147,3 147,8 0,1 0,5 DANMARK 35,9 35,9 35,9 0,0 0,0 FINLAND

11 CO 2 -utslipp Livssyklusutslipp per kraftverktype Kraftverk Kullkraft Gasskraft Rest (olje, mottrykk etc.) CO 2 -utslipp i et LCA-perspektiv 1000 g/kwh 400 g/kwh 700 g/kwh (antar ligger mellom gass og kull) Kilde: Ø. Vessia, Planning of sustainable energy distribution systems. Part III: A life cycle assessment perspective, NTNU/SINTEF Energiforskning, Desember

12 Modellresultat: CO 2 -utslipp 660 g og 580 g redusert CO 2 -utslipp per kwh spart initielt Lastreduksjon Δq 1 TWh reduksjon 10 TWh reduksjon Lastreduksjon ΔQ i det nordiske markedet 0,9 TWh reduksjon 8,4 TWh reduksjon CO 2 -utslippsreduksjon per kwh redusert i utgangspunktet 660 g/kwh 580 g/kwh Usikkerhet i resultatene Initial lastreduksjon Δq Endelig lastreduksjon ΔQ CO 2 -utslippsreduksjon (fossil miks = kun gass) CO 2 -utslippsreduksjon (fossil miks = kun kull) 1 TWh 0,9 TWh 340 g/kwh 850 g/kwh 10 TWh 8,4 TWh 290 g/kwh 720 g/kwh 12 Anbefalt verdi: ca 600 g CO 2 /kwh spart el

13 Konklusjon Redusert el-forbruk i Norge gir Færre driftstimer i fossilfyrte kraftverk utenfor Norge Rundt 600 g CO 2 / kwh Kvotetaket er gitt Men, spart el i Norge vil redusere driftstimene i Europeiske fossile kraftverk Digresjon: Høye priser etter gir indikasjon på at norsk el er infisert av fossile brensler 13

14 For spørsmål, ta gjerne kontakt. 14

15 EKSTRA 15

16 Kan vannkraften ligge på marginen likevel? Hvis vannkraft er på marginen må følgende være oppfylt: Eksportflaskehals i nettet Ingen ledig magasinkapasitet Overrenning i samtlige kraftverk Dette vil gi Elpriser 0 kr/kwh Svært lite sannsynlig at oppstår 16

17 Kraftmarkedet Etterspørselssiden: Lav etterspørselselastisitet Høy etterspørselselastisitet p Etterspørsel: E2 E1 p Etterspørsel: E2 E1 q q Tilbud Tilbud Q Q Q Q 17

18 Langsiktsbetraktninger 18 Forhold på lang sikt som har innvirkning på fremtidig kapitalutstyr Politiske rammebetingelser Pris på andre energibærere Økonomisk utvikling generelt (vekst trigger investering i ny kapasitet, og økt kraftforbruk) Holdninger (vil endres over tid avhengig av informasjon og opplysning, og om det er tilrettelagt for å velge alternative energiløsninger) Generelt om energisystemet Lite fleksibel infrastruktur Miljøvennlig på kort sikt Miljøvennlig på lang sikt

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Kjerstin Dahl Viggen NVE kdv@nve.no Kraftmarkedet, kvotemarkedet og brenselsmarkedene henger sammen! 2 Et sammensatt bilde Kvotesystemet

Detaljer

Klimautslipp fra elektrisitet Framtidens byer

Klimautslipp fra elektrisitet Framtidens byer Klimautslipp fra elektrisitet Framtidens byer Sylvia Skar Framtidens byer, fagkoordinator stasjonær energi seksjon forskning og utvikling, Norconsult Bruksområder CO2-faktor Innsatsen innen de fire satsingsområdne

Detaljer

Notater 2008/1. Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl. Notater. Kraftpris og CO 2. -utslipp fram mot 2020. Gruppe for petroleum og miljøøkonomi

Notater 2008/1. Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl. Notater. Kraftpris og CO 2. -utslipp fram mot 2020. Gruppe for petroleum og miljøøkonomi 2008/1 Notater Finn Roar Aune og Knut Einar Rosendahl Notater Kraftpris og CO 2 -utslipp fram mot 2020 Gruppe for petroleum og miljøøkonomi Forord Dette notatet drøfter mulig utvikling i kraftprisen i

Detaljer

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse

Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035. Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Kraftsystemet i Norge og Europa mot 2035 Anders Kringstad, seksjonsleder Analyse Innhold Langsiktig markedsutvikling i Europa og Norden Mulig drivere og utfallsrom for nettbehov 2025-35 Langsiktig markedsanalyse

Detaljer

RAPPORT [2014/03] Avkastningskrav ved investering i kabler til England og Tyskland. Michael Hoel, Arndt von Schemde, Henning Wahlquist

RAPPORT [2014/03] Avkastningskrav ved investering i kabler til England og Tyskland. Michael Hoel, Arndt von Schemde, Henning Wahlquist RAPPORT [2014/03] Avkastningskrav ved investering i kabler til England og Tyskland Michael Hoel, Arndt von Schemde, Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/03 Rapporttittel

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN. Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE. Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER. Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING

SAMFUNNSØKONOMEN. Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE. Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER. Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING 1 ÅR 198-28 NR. 9 28 62. årgang SAMFUNNSØKONOMEN Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING SAMFUNNSØKONOMEN ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR

Detaljer

Miljøvirkninger av økt installert effekt i norsk vannkraftproduksjon

Miljøvirkninger av økt installert effekt i norsk vannkraftproduksjon 1 Miljøvirkninger av økt installert effekt i norsk vannkraftproduksjon Ove Wolfgang, SINTEF Energiforskning Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv. Oslo, 5. 6. mai 2008. 2 Bakgrunn: Forprosjekt for

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Hvorfor el til oppvarming?

Hvorfor el til oppvarming? Hvorfor el til oppvarming? Visste du at Strømregningens oppbygging Elektrisitetsavgit 22% Strømpris 39% Oveføringskostnad 39% Moms og Elavgift utgjør tilsammen 37% av strømregningen Kjøp av energi er normalt

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Innledning med problemstilling Bakgrunn/teori Metode Data og forutsetninger

Innledning med problemstilling Bakgrunn/teori Metode Data og forutsetninger Effekter på nordiske kraftpriser av endringer i overføringskapasitet, etterspørsel og ny fornybar kraftproduksjon på lang sikt Effects on Nordic power prices by changes in interconnection capacity, demand

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Kraftpris og skyggepris på CO2 utslipp i Norge til 2027

Kraftpris og skyggepris på CO2 utslipp i Norge til 2027 98/54 Notater1998 Finn Roar Aune, Torstein Bye, Mona Irene Hansen og Tor Amt Johnsen Kraftpris og skyggepris på CO2 utslipp i Norge til 2027 Forskningsavdelingen /Seksjon for ressurs- og miljøøkonomi Forord

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Økonomiske analyser 4/26 Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Det nordiske kraftmarkedet er utsatt for

Detaljer

NyAnalyse AS. Kilde: SSB

NyAnalyse AS. Kilde: SSB Våre energi-vaner endrer seg og strøm får flere anvendelser. Det gjør at vi generelt blir mer energiavhengige. Samtidig blir det mindre vanlig med bruk av tradisjonelle varmekilder, slik som vedovner i

Detaljer

Finn Roar Aune. Fremskrivninger for kraftmarkedet til 2020 Virkninger av utenlandskabler og fremskyndet gasskraftutbygging. 2003/11 Rapporter Reports

Finn Roar Aune. Fremskrivninger for kraftmarkedet til 2020 Virkninger av utenlandskabler og fremskyndet gasskraftutbygging. 2003/11 Rapporter Reports 2003/11 Rapporter Reports Finn Roar Aune Fremskrivninger for kraftmarkedet til 2020 Virkninger av utenlandskabler og fremskyndet gasskraftutbygging Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-12-1 FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Mars 2012 THEMA Rapport 2012-05 Oppdragsgivere: BKK, Lyse Energi, Agder Energi, Statkraft og Vattenfall Om prosjektet

Detaljer

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon THEMA Rapport 2011-18 Karbonpriskompensasjon Utarbeidet for Miljøverndepartementet Desember 2011 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 8 2.1 Introduksjon og bakgrunn... 8 2.1.1 Karbonlekkasje... 8

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

IFE/KR/E-2001/004 19.12.01 Kjeller. Leif Kristian Alm Eva Rosenberg Per Finden

IFE/KR/E-2001/004 19.12.01 Kjeller. Leif Kristian Alm Eva Rosenberg Per Finden Utgiver Dokument nr.: Dato Institutt for energiteknikk IFE/KR/E-2001/004 19.12.01 Kjeller Prosjekt/Kontrakt nr. og navn Energihandel og klimatiltak i Nord-Europa Prosjektnr 145720/730 Oppdragsgiver/Oppdragsgivers

Detaljer