Systemansvarliges virkemidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systemansvarliges virkemidler"

Transkript

1 Systemansvarliges virkemidler Øivind Rue, Konserndirektør Statnett SF Virkemidler i henhold til FoS Hvilke virkemidler har Statnett og kan disse avhjelpe situasjonen? Vurdering av aktørenes oppgaver og ansvar

2 Systemansvarliges virkemidler Statnett skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet FoS 22a. Svært anstrengte kraftsituasjoner Systemansvarlig har ansvaret for kontinuerlig å utrede og utvikle nødvendige virkemidler for å håndtere perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon. Systemansvarlig skal orientere Norges vassdrags- og energidirektorat om virkemidler utredet etter dette ledd. Virkemidler for å håndtere perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon kan ikke tas i bruk uten etter vedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat

3 Systemansvarliges virkemidler Ordinære virkemidler i driften: 1. Opprette eget elspotområde 2. Innhente detaljert informasjon fra aktørene 3. Gi mer detaljert informasjon til aktørene. 4. Avlyse revisjoner 5. Informasjon rettet mot allmennheten 6. Systemvern og/eller reservetrafoer for å øke importkapasiteten 7. Utkobling av kjeler 8. Spesialregulere ned for å sikre full import 9. Spesialregulere ned for å sikre vann i særlig viktige kraftverk 10. Drift med redusert driftssikkerhet Ekstraordinære virkemidler i driften: 11. Energiopsjoner 12. Reservekraftverk

4 1. Elspotområder Statnett har nå den områdeinndelingen vi mener er riktig for å håndtere store og langvarige flaskehalser i systemet

5 2. Innhente informasjon Statnett har tidligere gjennomført ringerunder til aktører for å innhente informasjon om forventet produksjon, restmagasin, lokale flaskehalser i nettet. Flere aktører har den siste tiden kommunisert bekymring for situasjonen

6 3. Gi informasjon til aktørene Informasjon om energisituasjonen legges ut på Statnetts hjemmeside Statnett følger opp enkeltområder hvor situasjonen er spesielt vanskelig

7 4. Avlyse/utsette revisjoner Statnett har vært/er svært restriktiv mht å godkjenne revisjoner som kan redusere handelskapasitet og driftssikkerhet. Revisjoner som er flyttet til etter uke 20: Revisjon på Skagerak kablene Utkobling ifm arbeid i Hasle transformatorstasjon Revisjon på forbindelsen mellom Danmark Tyskland Redusert utkoblingstid ifm utbedring av skjeve master på Nea Järpstrømmen. Kun utkobling i to dager, resterende jobb utføres som AUS (Arbeid Under Spenning)

8 5. Informasjonskampanje Informasjonskampanje sammen med ENOVA ble iverksatt i uke 3 Resultater: Stor pågang på svartjenesten, økning på 43% i januar og 69% i februar i forhold til 2010 Webtrafikk. Meget høy trafikk besøk for 5 uker 600 nyhetsoppslag i ukene 3 og 4 hvor mange var relatert til kampanjen Forbruk? Må justeres for temperatur og pris Det har vært en nedgang!

9 6. Systemvern og/eller reservetransformatorer for å øke importkapasiteten Systemvern er installert og i bruk. Dette gir økt nettkapasitet, men redusert driftssikkerhet i områder med bruk av BFK. Høy beredskap inkl beredskapsplaner ved utfall av viktige transformatorer og linjer

10 7. Utkoblbart forbruk Kjeler har vært/er utkoblet der det er flaskehals i nettet og der utkobling gir bedre driftssikkerhet. Bergen (Er utkoblet) Stavanger Nord-Norge (Salten og Nord for Ofoten) Sogn og Fjordane Statnett vurderer forløpende om alle kjeler skal kobles ut i Sør- Norge som følge av den anstrengte energisituasjonen. Det forutsettes maksimal import ved bruken av dette som tiltak. Tilgjengelig kjelkraft i Sør-Norge i uke 10: ca. 330 MW (55 GWh) Tilgjengelig kjelkraft i Midt-Norge i uke 10: ca. 50 MW (8 GWh)

11 8. Spesialregulere ned produksjon for å sikre import Statnett spesialregulerer normalt i sentral- og regionalnett for å håndtere flaskehalser Statnett spesialregulerer ikke ned produksjonen for å holde tilbake vann i magasinene til snøsmeltingen starter. Dette gir: Gradvis større avvik mellom aktørens produksjonsplan og Statnetts ønskede kjøring Gradvis større nedreguleringskostnad Vannet kjøpes mange ganger Vår vurdering; lite egnet virkemiddel og tvilsomt legalt sett

12 9. Spesialregulere ned for å sikre vann i særlig viktige kraftverk Noen områder er spesielt avhengig av lokal produksjon frem til vårsmeltingen starter Statnett spesialregulerer ikke ned produksjonen for å holde tilbake vann i magasinene til snøsmeltingen starter

13 10. Drift med redusert driftssikkerhet. Redusert driftsikkerhet i Agder, Bergen, Stavanger, Nord- Norge nord for Ofoten, Salten Tiltak for å sikre driften ut våren, bl.a. å dele nettet slik at underskuddsområder kan få tilført mer energi. Mindre spesialregulering opp i underskuddsområdene gir sparing av vann

14 11. Energiopsjoner i forbruk Innløsing av opsjonene etter søknad til NVE ved høy sannsynlighet for rasjonering Energiopsjoner i hele landet men hovedfokus på Midt-Norge og Vestlandet 1,1 TWh ved inngangen til periode hvor innløsning er mulig (uke 1- uke 20) Tilgjenglig volum reduseres over tid Innløsning kan først skje ved svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS) og etter godkjennelse av NVE Full nytte av innløsning forutsetter maksimal utnyttelse av importkapasitet til aktuelt område Varslingstid standardprodukt: 1 uke Tilgjengelig volum uke 15 uke 20: 200 GWh Påvirke markedet i minst mulig grad Forutsetter at import er maksimal 14

15 12. Reservekraftverkene Startes etter søknad til NVE når sannsynligheten for rasjonering er høy (pris i elspot lik 0). Startes ved feil og vanskelige driftssituasjoner når alternativet er utkobling av forbruk (pris i RK lik høyeste bud) Totalt 300 MW (50 GWh/uke) i NO3 (ca. 10% av forbruket) 150 MW på Tjeldbergodden 150 MW på Nyhamna (ute inntil videre etter eksplosjon 21.3.) Oppstart av reservekraft i Midt-Norge har liten nytte for Sør-Norge. Påvirke markedet i minst mulig grad Forutsetter at import er maksimal 15

16 Energisituasjonen frem mot vårløsningen Risikofaktorer aktører må ta høyde for Tørr og kald vår Sen vårløsning Feil i nett og produksjonsanlegg Forhold som er viktig: Priser som gir import og forbruksreduksjoner God disponering av vann Tilgjengelighet anlegg

17 Forventninger til Statnett Gi riktig og god informasjon som er relevant for at aktørene skal kunne vurdere situasjonen Gjøre det vi kan for å opprettholde nettkapasiteten til Norden, Norge og delområder av landet Være forberedt og ha planer og rutiner som minimaliserer konsekvenser av feil Vi kjenner ikke alle lokale flaskehalser i nett og produksjonssystem! Vi har ikke virkemidler til å opprettholde driften i mange områder hvis produksjonen stopper! 17

18 Statnetts forventninger til aktørene Produsenter Tar høyde for en kald og tørr vår med sen vårløsning slik at produksjonen kan holdes på et nødvendig nivå til snøsmeltingen starter Gir Statnett informasjon om forholdene i magasin/vannveier slik at vi kan lage gode prognoser/vurderinger Netteiere Vurderer driften med lav produksjon og forteller om eventuelle problem til Statnett i tide Gjør det en kan for å opprettholde nettkapasiteten Er forberedt og har planer/rutiner som minimaliserer konsekvenser av feil Forbrukere Synliggjør sin betalingsvilje i markedet 18

19 Oppsummert - Kraftsituasjonen i 2011 Ved kaldt og tørt vær kan dette bli svært krevende! Også ved normale værforhold fremover må forventes problemer i regionale/lokale områder Tilgjengelige nettanlegg, høy import og vanndisponering som tar hensyn til risikofaktorer er det viktigste for å unngå problemer mot vårløsningen Statnett har ikke virkemidler til å håndtere situasjonen alene. Strømsparing meget viktig - men et fungerende marked er aller viktigst Det påhviler alle aktører et samfunnsansvar. For bransjen er det viktig at situasjonen blir håndtert uten spesielle tiltak fra myndigheter. 19

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012

Kvartalsrapport 02:12. Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Q2 Kvartalsrapport 02:12 Side 1 Statnett Kvartalsrapport 2:2012 Innhold 02:12 005 012 013 014 015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 01.10.2014 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer