Presentasjon av sivilingeniør Odd Håkon Hoelsæter Mariehamn, 27. august OHH Energy 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av sivilingeniør Odd Håkon Hoelsæter Mariehamn, 27. august 2010. OHH Energy 1"

Transkript

1 Presentasjon av sivilingeniør Odd Håkon Hoelsæter Mariehamn, 27. august 2010 OHH Energy 1

2 Et tilbakeblikk OHH Energy 2

3 Nasjonalt Nordisk Inter-regionalt 50-årene: Regionalisering 60-årene: Regional samkjøring 70-årene : Nasjonal samkjøring 1958: Nea-Jarpstrømmen 1963: Nordel 70-årene: Avtale om utveksling av overskudds- kraft, to kabler til Danmark 90-årene: Deregulering av nordiske markeder 2000: Act as one TSO ETSO (fra 1999) EU s elmarkedspakker Nedbygging av grensetariffer Regional initiatives Interregionalt samarbeid OHH Energy 3

4 Nasjonalt Nordisk Inter-regionalt regionalt Forsyningssikkerhet Effektive markeder Klima/miljø OHH Energy 4

5 Norway & Sweden 1996 West Denmark 1999 Norway 1992 Finland East 1998 Denmark 2000

6 The Nordic TSOs have established an effective marketplace -the cooperation organized thru Nordel Offering third party access (TPA) Statnett Svenska Kraftnät Fingrid to the main grid on a nondiscriminatory basis The Nordic Power Exchange - Nord Pool Energinet DK Basic principles for Nordic system operations Source: Nord Pool 6

7 The Nordic power system / /1350 0/50 100/ /1100 RUSSIA countries 4 regulators 4 TSOs One market GERMANY POLAND 7

8 Robust fysisk kraftsystem Tilstrekkelig energi- og effektbalanse Tilstrekkelig driftssikkerhet og leveringskvalitet Tilstrekkelig kapasitet i nettet Markedsløsninger Fysisk marked Finansielt marked Sluttbrukermarked Avgjørende med effektive markedsløsninger når kraftsystemet er presset

9 Markedskobling utnytte komparative fortrinn Unbundling skille nett og produksjon Tilstrekkelig konkurranse Åpenhet/transparens Forutsigbarhet for aktørene Tillit til marked og priser Effektiv utnyttelse av kraftsystemet

10 OHH Energy 10

11 Dagens nett med regionale utfordringer Behov for nettutvikling for å sikre forsyning og utnytte nasjonale ressurser Sikre forsyningssikkerhet utsatte områder Tilrettelegge for ny fornybart og økt handel med utlandet Et mer integrert nordisk sentralnett Et nasjonalt 420 kv-nett Flere kabler ut av Norden

12 Kraftsystemutvikling andre land Norge Ny kraftproduksjon Forbruksutvikling Klimaendringer Store potensial innen vannkraft og vindkraft EUs fornybardirektiv og konsekvens for Norge Grønne sertifikater Petroleum; - onshore prosesser og elektrifisering offshore Kraftintensiv industri - nivå og fleksibilitet Alminnelig forsyning - nivå og fleksibilitet Energieffektivisering Har klimajustert kraftbalanse 5 TWh til nå Ytterligere klimaendringer og justeringer fremover i tid Eksiterende nett Utnyttelse av eksisterende nett Reinvesteringsbehov Politiske og markedsmessige forhold Klimapolitikk Brenselspriser; - olje, kull, gass, CO 2 -kvoter Markedsdesign og regelverk

13 Økt kraftoverskudd: Stort potensial for fornybar kraft (RESmål) Økt kjernekraft Klima: Økt tilsig og mindre forbruk Økt anvendelse: Fuel switch: El erstatter fossil energi i transport og oppvarming Industrien kan øke hvis prisene er lave nok Finland: Ytterligere kjernekraft Pluss vindkraft? Sverige: 30 TWh vindkraft og annen fornybar Videreføring og opprusting av kjernekraft Danmark: Enda mer vindkraft Økt fokus på håndtering av overskudd (20 40 TWh) via nye kabler Mer volatile priser, og økt intern transitt i Norden

14 Stor nord-sør flyt i Sverige Har i januar vært opp mot maks kapasitet i snitt ganger så mye på dag som natt Nord-sør flyt fra Nordland til Midt-Norge Alltid sørgående, mest på dagtid + + Veksling Midt- og Øst-Norge Ved stor flyt sørover i Sverige vil det normalt også flyte sørover fra NO3 til NO1 Veksling mellom Ofoten-Sverige Veksling mellom Øst-Norge og Sverige Avhengig av hydrologi i Norge og kjernekraft i Sverige + Veksling mot kontinentet Eksport på dag / Import på natt

15 Hovedtrekk i dagens system Illustrasjon ved økt kraftoverskudd i 2025 Generelt en fortsettelse/ forsterkning av trend som nå Økt kraftoverskudd nord i Sverige og Norge: Økt sørgående flyt Behov for forsterkninger: Nordland Midt-Norge, Midt- Norge Øst-Norge og Snitt 2 i Sverige Mest flyt gjennom Sverige siden den elektriske motstanden er vesentlig lavere her Antall og kapasitet på kabler til kontinentet viktig for flytmønster: Generelt lavere priser i hele Norden I større grad netto eksport til kontinentet

16 Forsyningssikkerhet - Hordaland - Midt-Norge - Stavanger - Troms/Finnmark Økt forbruk / forbruksutvikling - Petroleumsvirksomhet i Nord-, Midt- og i Vest- Norge - Utvikling kraftkrevende industri Økt kraftproduksjon - Ny småskala vannkraft - Ny vindkraft langs hele kysten Nordisk markedsutvikling - Nordisk kraftoverskudd - Nord-sør flyt - Økt nordisk transitt Nye utenlandsforbindelser - Overføringskapasitet Sørlandet - Spenningsforhold, kortslutningsytelse Høy utnyttelse av eksisterende nett Reinvesteringsbehov

17 Possible interconnectors to Germany, the Netherlands and/or the UK OHH Energy 17

18 ETSO, founded July 1st 1999 ENTSO-E, E, founded December 19th 2008 The following associations cloused their offices from July 2009: ETSO Nordel UCTE UKTSO 18

19 From To

20

21 Alle de nordiske TSOene har svært store investeringsprogram de neste 10 år (flere hundre millioner euro pr land) Det er både forsterkning av det innenlands nettet og økt kapasitet mot nabolandene OHH Energy 21

22 Finland Estland Estlink 2 I drift i begynnelsen av 2014 Øke fra 350 MW til 1000 MW Teknologi: HVDC VSC Sverige Finland Fennno Skan 2 I drift 30. november MW, 500 kv Teknologi: HVDC Classic Tredje 420 kv ledning i nord Er diskutert, men ennå ikke besluttet OHH Energy 22

23 Sverige Litauen NorBalt I drift årsskiftet 2015/ MW, 300 kv 400 km Teknologi: HVDC VSC Sverige Norge SydVest lenken I drift Q Teknologi: HVDC VSC, og AC 420 kv OHH Energy 23

24 Danmark Storebelt Kom i drift 26. august MW, 400 kv Teknologi: HVDC Classic Danmark Nederland Cobra Under vurdering, besluttes om ca to år Teknologi: HVDC (?) OHH Energy 24

25 Danmark Tyskland Oppgradering: 2012 av 400 kv AC Fra 950 MW til 1500 MW, nordgående Fra 1500 MW til 2000 MW, sydgående Oppgradering: 2017 av 400 kv AC Opp til 2500 MW i begge retninger Danmark Norge Skagerrak 4 I drift Q4, MW, 450/500 kv Teknologi, HVDC Classic OHH Energy 25

26 Norge Tyskland NorGer/Nord Link I drift 2015/ MW Teknologi: HVDC Norge Nerderland NorNed MW Forhandlinger med Tennet OHH Energy 26

27 Norge England North sea interconector Det er samtaler mellom Statnett og National Grid om en kabelforbindelse Beslutningen ligger litt frem i tid OHH Energy 27

28 Kriegers Flak El nett for å hente inn energi fra havvindmølleparker Forbindelse til Sverige, Danmark og Tyskland Fire parker hver med 200 MW Teknologi: HVDC VSC Det er til vurdering OHH Energy 28

29 Det er registrert en svært stor satsing fra TSOene for å oppgradere den fysiske markedsplassen De kommersielle markedsplassen, børsene, må gjennomfør vesentlige omstillinger som: Utvikling av større børsområder Færre børser Strukturelle endringer, fusjoner OHH Energy 29

30 TSOs Har monopol innen hvert sitt område Må samarbeide med sine nabo TSOer Har feller systemdriftsavtale (grid code) Har nær kontakt med myndighetene Exchanges (børser) Er i direkte konkurranse med hverandre og med meglerene Mer focus på kommersielle forhold Driver systemene med forskjellige software (konkurranse også her) Større avstand til politiske beslutninger

31 Comments: APX and Belpex have announced a merger EPEX Spot joint spot exchange for Powernext and EEX Nord Pool Spot/Nord Pool ASA/ Nasdaq OMX Commodities N2EX APX APX Belpex EEX POLPX OMIP OMEL EPEX Spot PXE Powernext EXAA HUPX Borzen GME OPCOM

32 Implicit auction (market splitting/coupling) Explicit auction (coordinated explicit auction) TLC EMCC CWE Time for gate closing

33 Alle ønsker ett felles Europeisk el-marked, i hvert fall Nord/vest-europeisk Alle er enig om at en felles børs er det beste for markedet De fleste er enig om at en felles TSO sannsynligvis ville være best for Europa, i hvert fall eierskap som krysser noen grenser men Alle arbeider for sin løsning som: philosofi, eierskap, software, hovedkontor samt andre konfliktfylte forhold

34 EMCC Markedskobling Danmark - Tyskland i drift siden nov 2009 (Jylland og Kontec) Baltic cable ble åpnet fra 11. mai 2010 CWE Skulle hvert i drift 1. jan 2009, men forsinket Samordning av prissetting i EMCC og CWE Skal settes i drift fra 9. november 2010 OHH Energy 34

35 Fortsatt en suveren posisjon med størst omsetning og best likviditet i Europa (verdensbasis) NPS bør etablere et marked i de baltiske statene Det betinger visse tilpassinger fra landene, prosessen er i gang Estlink er allerede et prisområde i NPS NPS bør fusjonere med (overta) de polske børsene Polske myndigheter vil kreve at 15% av omsetningen skal gå over børs fra januar 2011 SwePol åpnes for TPA fra november 2010 OHH Energy 35

36 Comments: APX and Belpex have announced a merger EPEX Spot joint spot exchange for Powernext and EEX Nord Pool Spot/Nord Pool ASA/ Nasdaq OMX Commodities N2EX APX APX Belpex EEX POLPX OMIP OMEL EPEX Spot PXE Powernext EXAA HUPX Borzen GME OPCOM

37 Takk for oppmerksomheten! OHH Energy 37

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Integrering og/eller konkurranse mellom børser innen eneri. Hans Randen Senior Vice President Business Development

Integrering og/eller konkurranse mellom børser innen eneri. Hans Randen Senior Vice President Business Development Integrering og/eller konkurranse mellom børser innen eneri Hans Randen Senior Vice President Business Development Agenda Status Nord Pool 2008 Integrering i kraftmarkedet Markedskopling Veien videre Desember

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 Kraftsystemanalyse Analyserapport Sør-Norge og to nye kabler innen 2021 August 2012 I IV Forord Analyseresultatene fra Områdestudie Sørlandet konkluderte med at Statnett må forsterke nettet utenfor Sørlandet

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge

Energi, klima og verdiskaping. Hans Erik Horn, Energi Norge Energi, klima og verdiskaping Hans Erik Horn, Energi Norge Temaer De viktige klimamålene Politikk og investeringsutfordringer Nett og systemutfordringer Europeisk utvikling Kraft, forbruk, kabler og balanse

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet En preliminær analyse av oppnåelige utslippsreduksjoner gjennom økt sammenkobling av det tyske og norske elektrisitetsmarkedet Helene Moen NorNed Aalborg

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

FFI RAPPORT KRAFTMARKEDETS FØRINGER FOR SÅRBARHETEN I NORSK KRAFTFORSYNING. RUTLEDAL Frode, HAGEN Janne, NYSTUEN Kjell Olav, ØSTBY Eirik

FFI RAPPORT KRAFTMARKEDETS FØRINGER FOR SÅRBARHETEN I NORSK KRAFTFORSYNING. RUTLEDAL Frode, HAGEN Janne, NYSTUEN Kjell Olav, ØSTBY Eirik FFI RAPPORT KRAFTMARKEDETS FØRINGER FOR SÅRBARHETEN I NORSK KRAFTFORSYNING RUTLEDAL Frode, HAGEN Janne, NYSTUEN Kjell Olav, ØSTBY Eirik FFI/RAPPORT-2000/03451 FFISYS/769/204.0 Godkjent Kjeller 28 juni

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner Energirike, 24. juni 211, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Samfunnets oppdrag til Statnett Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

NORD POOL SPOT - DET FYSISKE KRAFTMARKEDET I NORDEN OG BALTIKUM NORD POOL SPOT. Ellen Charlotte Stavseth Trading Adviser

NORD POOL SPOT - DET FYSISKE KRAFTMARKEDET I NORDEN OG BALTIKUM NORD POOL SPOT. Ellen Charlotte Stavseth Trading Adviser LVK Konsesjonskraftseminar, 21.mai 2014 NORD POOL SPOT - DET FYSISKE KRAFTMARKEDET I NORDEN OG BALTIKUM NORD POOL SPOT Ellen Charlotte Stavseth Trading Adviser AGENDA NORD POOL SPOT MARKEDSSTRUKTUR OG

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Går vi mot en felles europeisk kraftbørs? Hans Randen Senior Vice President Development

Går vi mot en felles europeisk kraftbørs? Hans Randen Senior Vice President Development Går vi mot en felles europeisk kraftbørs? Hans Randen Senior Vice President Development Agenda OMX oppkjøp av Nord Pool Status Nord Pool 2007 Integrering i kraftmarkedet Markedskopling Utvikling kraft

Detaljer

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 1 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

NORD POOL SPOT. Isidora Micic Senior Adviser

NORD POOL SPOT. Isidora Micic Senior Adviser NORD POOL SPOT Isidora Micic Senior Adviser Agenda Om Nord Pool Spot og aktører Tillhørende markeder Elspot Elbas Europeisk integrasjon Oppsummering 2 / Om Nord Pool Spot og aktører 3 / Nord Pool Spot

Detaljer

Norges energidager 2008

Norges energidager 2008 Norges energidager 2008 Et kritisk blikk på nordisk og europeisk kraftmarked - utfordringer for Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - Kraftsystem,

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer