Lindesnesseminaret Smøla Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindesnesseminaret Smøla 2006. Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS"

Transkript

1 Lindesnesseminaret Smøla 2006 Inger-Anne Blindheim GreenStream Network AS

2 12,000 Installed Wind Power in the World - Annual and Cumulative - 60,000 10,000 50,000 8,000 40,000 MW per year 6,000 4,000 30,000 20,000 Cumulative MW 2,000 10, Source: BTM Consult ApS - March 2006 Year

3 !" # Installed Accu. Installed Accu. MW MW MW MW Austria Belgium Denmark 7 3, ,087 Finland France Germany 2,054 16,649 1,808 18,445 Greece Ireland (Rep.) Italy 357 1, ,713 Luxembourg Netherlands 199 1, ,221 Norway Poland Portugal ,087 Spain 2,064 8,263 1,764 10,027 Sweden Switzerland Turkey UK ,336 Rest of Europe: Other East European and Baltic countries. Total Europe 5,938 34,725 6,372 41,044 Source: BTM Consult ApS - March 2006

4 $ % Har tidligere og nåværende investeringsstøtte ordning vært nok til å utløse investeringene i 275 MW? Pressemelding Statkraft : Statkraft terminerte avtalen om salg av grønne sertifikater i 15 år fra hver av parkenes idriftsetting (Smøla 1 og 2 samt Hitra). Avtalen vil gi Statkraft et forventet økt resultat etter skatt på NOK 720 millioner i 4Q05

5 $ % Europeiske aktører vurdering av det norske vindkraftsmarkedet: Noen av de beste vindressursene i Europa, Klar og effektiv konsesjons prosess, men Uklarhet om støtteregimet og utsettelse av elsertifikatmarkedet gjør det norske markedet lite attraktivt inntil politisk vedtak om støtteordningen er på plass.

6 & ' ( ) Med de relativt lave kraftprisene i Norge, er ikke 25 % investeringsstøtte nok Enova har fått tildelt for lite midler til investeringsstøtte kan ikke dekke alle prosjektene som har fått konsesjon Lite transparent søknadsprosess hva er kravene til en søknad? Individuell behandling av prosjektene hvilke kriterier vurderes søknadene etter? Det fester seg et inntrykk at det er bare statlige og offentlig eide regional selskaper som får investeringsstøtte Investorene vurderer at nåværende Enova løsning er uforutsigbar og er assosiert med høy politisk risiko

7 &* +,-.!/ I 2003 var det tverrpolitisk enighet om at en ordning med grønne sertifikat i samarbeid med Sverige var riktig vei fram og skulle utredes av regjeringen Nåværende regjeringspartier var pådrivere Forrige regjering la fram lovforslag om et norsk elsertifikat regime fra 2006 (senere 2007) koblet til Sverige Nåværende regjering brøt først forhandlinger med Sverige om felles marked etter møtet mellom Sahlin og Enoksen 16 januar i år Begrunnelsen var at det var for dårlig tid for Norge å avklare sin posisjon før Sverige skulle legge fram sin proposisjon... Men etter press fra Stortinget fortsatte forhandlingene likevel (eller gjorde de egentlig det...?)

8 &* +,.!/ 27 februar ble følgende pressemelding sendt ut;..regjeringen kommet fram til at et felles sertifikatmarked med Sverige ikke lar seg realisere. Hovedårsaken var at det ville blitt en for dyr ordning for norske forbrukere og norsk næringsliv. Regjeringen vil i stedet satse enda sterkere på de etablerte virkemidlene.. Jeg vil styrke Energifondet og Enova for å fremme en miljøvennlig energiomlegging. Satsingen vil bli rettet mot biovarme, energieffektivisering og fornybar elproduksjon. Med dette følger jeg opp sentrale elementer i Soria Moria-erklæringen, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen..

9 &* +,0.!/ Enoksen forklarte ellers i media at en sertifikatordning ville blitt dobbelt så dyr for norske forbrukere som svenske. Stoltenberg sa det samme i Stortingets spontanspørretime like etter. Nå var det ikke lenger dårlig tid, bare for dyrt! Tall som departementet senere la fram viste seg å ikke støtte denne konklusjonen... Nå var plutselig ikke regnestykkene så interessante lenger! De har heller ikke vært benyttet senere... Mona Sahlin har i mars i år uttalt at nordmennene aldri var interessert i en løsning, ei heller var det reelle forhandlinger! Norge er en Energibrems... (Dagbladet 8 mars 2006)

10 & +,!.!/ Konklusjonen fra Enoksen og regjeringen var at vi skulle få presentert et bedre og billigere støttesystem for fornybar energi sammenlignet med elsertifikatordningen, og dette skulle legges fram raskt! Senterpartiets Landsstyre 12 mars 2006; Senterpartiets landsstyre forutsetter at Regjeringen raskt får på plass ordninger som bedrer rammevilkårene for miljøvennlig energiproduksjon i Norge. De nasjonale ordningene må kunne framskaffe minst like mye ny fornybar energi som et svensk-norsk sertifikatsystem ville ha gitt. Dette må på plass i vår nasjonale satsing.

11 ( ) ) ) 1 Vi gleder oss!!!! (Vi kan nesten ikke vente..) Basert på det samlede inntektsnivået for fornybare energi prosjekter i det svenske elsertifikatmarkedet, vil dette tilsi et inntektsgrunnlag på rundt NOK 500/MWh (50 øre/kwh) Eller blir det Keiserens Nye Klær?

12 & + DET ALLER MESTE! Eller mer konkret; Så langt skjer det INGENTING! Regjeringen har pr 30 mai 2006 (mer enn 3 måneder etter bruddet med Sverige) overhodet ikke signalisert noe som helst! Kan det være fordi de ikke har noe å signalisere? Eller er det flere agendaer her??? I mellomtiden får vi trøste oss med at kraftkrisen i midt-norge kan bli løst med flyttbare gasskraftverk som pøser ut CO2... Men da kjøper vi inn noen ekstra utslippskvoter Kostnader? Tall er da ikke interessante!

13 Sum el+el certificates El certificates Electricity El+El certificates ,

14 ,/ ) Et eget norsk sertifikatmarked! Lovforslaget som var ute på høring for over et år siden bør og kan plukkes opp og justeres til dette formål! Kritisk; Volum/likviditet Et felles norsk/svensk marked best, men; Situasjonen i Norge i 2007 vil likevel ikke være spesielt annerledes enn den var i Sverige i oppstarsåret 2003

15 ,/ ) Sverige (GWh i 2003) Norge (GWh 2007) Bio Vind Vann Total

16 Totalt kvotepliktig strømforbruk (basert på forbrukstall i 2003) TWh 84,1 86,6 88,25 89,9 93,2 Strømforbruk pr husholdning MWh 18,8 19,4 19,75 20,11 20,9 Kvoteplikt pr husholdning (%) 1,5 5,2 12,61 12,61 4,688 Kvoteplikt pr husholdning (antall sertifikater) 0,28 1,01 2,49 2,537 0,978 Husholdningens elsertkostmad inkl mva og adm kostnader i NOK 73,9 261,6 644,4 656,4 253 Påslag på strømprisen (NOK) 0,004 0,013 0,032 0,032 0,012

17 4 ) Dekker MER-kostnaden ved ny fornybar energi; Om elprisgår opp går sertifikat pris ned Forbrukerne betaler KUN det det koster å få inn den ambisjonen myndighetene legger opp til, markedet justerer prisen! Pristak de første år mulig (som i Sverige) Lån av framtidig produksjon for å øke likviditet om nødvendig

18 & ' ) % :; 531

19 93 ) < Den største uavhengige aktøren innenfor området rådgivning og handel med klimakvoter og grønne sertifikat i Nord-Europa Fokus på: Beregne og demonstrere grønne verdier Gi råd vedrørende strategiske vei-valg og policy for virkemiddelordninger Analyser og optimale handelsstrategier for grønne verdier (sertifikater, karbonkreditter og EU utslippstillatelser) CDM/ JI prosjekter: Prosjektbeskrivelser, registrering og porteføljeforvaltning Utvikling- og finansiering av fornybar energi prosjekt i samarbeid med eierne og tekniske rådgivere Eid av ledelsen Omsetning 2005: 1,8 million Euro Kredit rating AAA 20 ansatte kontor i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Hamburg, Paris og Vilnius Environmental Finance: Årets megler 2004 og 2005 handel med grønne sertifikat i Europa ex-uk

20 8 ) ))* 1 Ta gjerne kontakt med oss: Arne Jakobsen - Daglig leder Inger-Anne Blindheim Prosjektutvikling og finans Tore Dirdal Marked GreenStream Network AS Lysaker Torg 8 N-1366 Lysaker Tel Fax

21 Price development for el certificates and electricity El certificates Electricity El+El certificates