Arbeidsmiljøtilstanden i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljøtilstanden i Norge"

Transkript

1 Arbeidsmiljøtilstanden i Norge Hvordan står det til? Hvordan bruke Faktaboka og NOAs nettside i det forebyggende arbeidet? Berit Bakke Avdelingsdirektør Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse STAMI

2 NOA systematiserer, produserer og formidler kunnskap om arbeidsmiljø og helse

3 Bidra til å styrke det kunnskapsbaserte arbeidsmiljøarbeidet Myndigheter Arbeidstilsynet Partene BHT Bedrifter

4

5 NOA viser vei i det forebyggende arbeidet! Happywall

6 Kræsjkurs: Hva er arbeidsmiljø? Arbeidsmiljø handler om arbeidet som utføres

7 Arbeidsmiljø handler om arbeidet Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater

8 Arbeidsmiljø og helse

9 Hvordan står det til?

10 Fortsatt et betydelig forebyggingspotensiale i norsk arbeidsliv Få og små endringer siste 3 år

11 Arbeidsmiljø og helse i Norge Høy sysselsetting Høy andel kvinner og eldre i arbeid De fleste vurderer eget arbeidsmiljø og helse som god Betydelige forskjeller mellom yrker og næringer Mange som oppgir arbeidsmiljøet som årsak til sine plager

12 Et arbeidsliv i utvikling - endrer hva vi arbeider med og hvordan vi arbeider

13 Stadig flere arbeider i tjenesteytende næringer med utfordringer knyttet til relasjonelt arbeid Jord/skog/fiske: 3 % av alle sysselsatte ( personer) Industri B&A Industri/råvarebearbeiding: 20 % av alle sysselsatte ( personer) Undervisning Tjenesteytende næringer: 77 % av alle sysselsatte ( 2,1 millioner personer) Helse/sosial

14 Arbeidsmiljøprofil Helse- og sosialtjenester Oversiktsbilde over utbredelse av eksponering og helseplager i næringen sammenliknet med alle yrkesaktive

15 % Prosentandel som rapporterer om arbeidsmiljøeksponering i de mest vanlige yrkene i helse- og sosialstjenester Høy rollekonflikt Høye jobbkrav/lav kontroll Vold/trusler Uønsket seksuell oppmerksomhet Nattarbeid Hodet bøyd framover Arbeid på huk/knær Alle Lege Sykepleier Pleie/omsorgsarbeidere Verne-/sosialarbeidere Ubekvemme løft

16 Arbeidstid Betydning for alvorlige helseskade, balanse mellom jobb og privatliv Forekomsten av arbeid utenom dagtid og nattarbeid har vært rimelig stabilt over en 15-års periode Lange arbeidsuker 48 t/uke: 9 % ( ) Arbeid-familie konflikt: 14 % ( ) % Ansatte, år, som jobber utenom ordinær dagtid eller natt i hovedarbeidsforholdet Utenom ordinær dagtid ~ personer Natt ~ personer Kilde: STAMI, NOA (AKU, SSB)

17 Sykefravær, frafall og lavthengende frukter (Folke)helse Geografiske og sosiale smitteeffekter Kjønnsforskjeller Sosiale forhold og arv Helserelaterte trygdeytelser Sykemelders rolle Arbeidsmiljø

18 Selvrapportert sykefravær (>14 d) Sykefravær totalt ~ personer Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt sammenhengende sykefravær på mer enn 14 dager? Arbeidsrelatert fravær: ~ personer

19 Selvrapportert sykefravær (>14 d) Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt sammenhengende sykefravær på mer enn 14 dager?

20 Muskelskjelett- og psykiske plager er de to største enkeltårsakene til sykemelding og uføretrygd Mekaniske belastninger Knestående arbeid Tunge løft Stående arbeid Løft med vridning...mv. Psykososiale belastninger Høye krav og lav kontroll Lite støttende ledelse Høy rollekonflikt.. mv. Muskelskjelettplager Smerter, hodepine etc. Psykiske plager Angst, depresjon etc. 60 % av legemeldt sykefravær Kilde: NAV Kilde: STAMI-rapport. Årgang 9, nr 22 (2008, 2018)

21 Nakke- og skuldersmerter Vanlig og har ofte sammensatte årsaker Ingen endring siste 15 år Risikofaktorer i arbeidsmiljøet: - Arbeidsmengde (krav) - Lav selvbestemmelse - Lite støttende ledelse - Rollekonflikter - Hode bøyd framover - Hender over skulderhøyde - Ubekvemme løft (rotasjon) Plager totalt: 1,1 mill personer Arbeidsrelaterte plager personer

22 Nakke- og skuldersmerter Forebyggingspotensial: Vanlig og har ofte sammensatte årsaker Ingen endring siste 15 år 1 av 4 tilfeller Risikofaktorer i arbeidsmiljøet: - Arbeidsmengde (krav) - Lav selvbestemmelse - Lite støttende ledelse - Rollekonflikter - Hode bøyd framover - Hender over skulderhøyde - Ubekvemme løft (rotasjon) med moderate til alvorlige nakke- og skuldersmerter Plager totalt: 1,1 mill personer Arbeidsrelaterte plager personer

23 Hodet bøyd framover Risikofaktor for Nakke/skuldersmerter Sykefravær Slutt i jobben pga helseproblemer

24 Psykiske plager er utbredt blant yrkesaktive Plager totalt personer Arbeidsrelaterte plager personer

25 Flest yrkesaktive med betydelige psykiske plager i yrker med kunde-, klient-, elev- eller pasientrelasjoner Prosentandel med betydelige psykiske plager Risikofaktorer i arbeidsmiljøet: Høye krav i kombinasjon med lav kontroll Innsats belønning-ubalanse Mobbing Lav jobbkontroll Høye kvantitative krav Lav sosial støtte Jobbusikkerhet Høy rollekonflikt Høye emosjonelle krav

26 Flest yrkesaktive med betydelige psykiske plager i yrker med kunde-, klient-, elev- eller pasientrelasjoner Prosentandel med betydelige psykiske plager Forebyggingspotensial: 1 av 4 tilfeller med psykiske plager Risikofaktorer i arbeidsmiljøet: Høye krav i kombinasjon med lav kontroll Innsats belønning-ubalanse Mobbing Lav jobbkontroll Høye kvantitative krav Lav sosial støtte Jobbusikkerhet Høy rollekonflikt Høye emosjonelle krav

27 Hva med sykdommer og plager i tilknytning til de tradisjonelle eksponeringene?. som kan være svært medisinsk alvorlige og ha sterk sammenheng med arbeidsmiljøeksponering, men rammer færre

28 Oppsummert Mye er bra, men vi må bli mer målrettet for å få til mer Kunnskap i seg selv gir ikke bedre arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass Bruk kunnskapen! til å utforske problemstillinger på egen arbeidsplass til prioritering og iverksetting av målrettede tiltak til opplæring av tillitsvalgte og arbeidstakere i aktuelle risikoforhold i dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstakere

29 Verktøy i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet Arbeidsmiljøprofiler Arbeidsmiljøindikatorer Faktaboka

30