Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert"

Transkript

1 Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Har du barn? Ja Nei Hvis ja, hvor mange? Flere Barnas alder: Hvem bor barna sammen med? Mor Far Foreldre/steforeldre Utflyttet Annet: Utdanning: Grunnskole Videregående skole Fagbrev/fagutdanning Høyskole/universitet inntil 4 år Høyskole/universitet over 4 år Påbegynt/ikke fullført utdanning Annet: Yrke og arbeidsliv: Ansettelsesforhold (kryss av): Uten beskjeftigelse Heltidsjobb Deltidsjobb Under utdanning Deltidsjobb og under utdanning Ukjent Alderspensjon Trygdet/attføring (spesifiser på neste side) Norsk smerteforenings minimumsspørreskjema s. 1

2 Trygdestatus: Hvis du mottar trygd, attføring eller lignende -kryss av: Sykemeldt Aktiv sykemelding Medisinsk rehabilitering Yrkesrettet attføring Sosialstønad Uførepensjon Annet? Spesifiser: Hvordan vurderer du din økonomi? God Middels Dårlig Har du en pågående erstatningssak med utgangspunkt i det aktuelle smerteproblemet? Ja Nei Har du søkt om eller planlegger du å søke om uførepensjon? Ja Nei Når startet smertetilstanden? 0-3 måneder siden 4-6 måneder siden 7-12 måneder siden 1-2 år siden 2-4 år siden 4-6 år siden 6-10 år siden Mer enn 10 år siden Hvor lenge har smertetilstanden vært på samme nivå som nå? 0-3 måneder 4-6 måneder 7-12 måneder 1-5 år 6 år eller mer Norsk smerteforenings minimumsspørreskjema s. 2

3 Dersom du har hatt smerter siste uken, hvor har du hatt disse plagene? Vennligst sett et eller flere kryss. FORAN BAK Høyre Venstre Venstre Høyre Hode Nakke H kjeve/ ansikt V kjeve/ ansikt V skulder/ overarm H skulder/ overarm Bryst Øvre del av ryggen Mage Underliv/ bekken V albue/ underarm H albue/ underarm Korsrygg H håndledd/ hånd H kne V håndledd/ hånd V kne V Hofte/ sete V Lår H Hofte/ sete H Lår V legg H legg H ankel/fot V ankel/fot Vennligst sett et kryss under det tallet som best beskriver de sterkeste smertene du har hatt i løpet av den siste uka Ingen smerter Verst tenkelige smerter Vennligst sett et kryss under det tallet som best beskriver de svakeste smertene du har hatt i løpet av den siste uka Ingen smerter Verst tenkelige smerter Vennligst sett et kryss under det tallet som best angir hvor sterke smerter du har i gjennomsnitt Ingen smerter Verst tenkelige smerter Norsk smerteforenings minimumsspørreskjema s. 3

4 Når jeg har smerte. er det forferdelig og jeg føler at det aldri kommer til å bli bedre aldri av og til alltid føles det som om jeg ikke holder ut aldri av og til alltid I løpet av den siste uka: Ikke i det Litt En del Svært mye Har du hatt søvnproblemer? Har din fysiske tilstand eller medisinske behandling gitt deg økonomiske problemer? Hvordan vil du stort sett vurdere din helsetilstand i løpet av den siste uka? Utmerket Meget god God Nokså god Dårlig Svært dårlig I løpet av den siste uka, i hvilken grad begrenset fysiske helseproblemer dine vanlige fysiske aktiviteter (spasere, gå opp trapper)? Ikke i det Svært lite En del Mye Kunne ikke utføre fysisk aktivitet Norsk smerteforenings minimumsspørreskjema s. 4

5 I løpet av den siste uka, hvor vanskelig var det for deg å utføre ditt vanlige arbeid (både i og utenfor hjemmet) på grunn av din fysiske helse? Ikke i det Litt Nokså Meget Kunne ikke utføre fysisk aktivitet I løpet av den siste uka, hvor mye overskudd hadde du? Svært mye Ganske mye En del Litt Ikke noe I løpet av den siste uka, i hvilken grad begrenset din fysiske helse eller følelsesmessige problemer din vanlige sosiale omgang med familie eller venner? Ikke i det Svært lite En del Mye Kunne ikke ha sosial omgang I løpet av den siste uka, i hvilken grad har du vært plaget av følelsesmessige problemer som f. eks. å være engstelig, deprimert eller irritabel? Ikke i det Litt En del Mye Svært mye I løpet av den siste uka, i hvilken grad hindret personlige eller følelsesmessige problemer deg fra å utføre ditt vanlige arbeid, skolegang eller andre gjøremål? Ikke i det Svært lite En del Mye Kunne ikke utføre daglige gjøremål Hvor sterke kroppslige smerter har du hatt i løpet av den siste uka? Ingen Meget svake Svake Moderate Sterke Meget sterke Norsk smerteforenings minimumsspørreskjema s. 5

6 De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag. Er din helse slik at den begrenser deg i utførelsen av disse aktivitetene nå? Hvis ja, hvor mye? a. Anstrengende aktiviteter som å løpe, løfte tunge gjenstander, delta i anstrengende idrett b. Moderate aktiviteter som å flytte et bord, støvsuge, gå en tur eller drive med hagearbeid c. Løfte eller bære en handlekurv d. Gå opp trappen flere etasjer e. Gå opp trappen en etasje f. Bøye deg eller sitte på huk g. Gå mer enn to kilometer h. Gå noen hundre meter i. Gå hundre meter j. Vaske eller kle på deg Ja, begrenser meg mye Ja, begrenser meg litt Nei, begrenser meg ikke i det Hvor ofte i løpet av den siste uka har du Følt deg veldig nervøs? Hele Nesten Mye av En del Litt av Ikke i det tiden hele tiden tiden av tiden tiden Vært så langt nede at ingenting har kunnet muntre deg opp? Følt deg rolig og harmonisk? Følt deg nedfor og trist? Følt deg glad? Norsk smerteforenings minimumsspørreskjema s. 6