VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:"

Transkript

1 VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2 Si dine meninger når klassekamerater er uenige med deg 3 Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg ønsker det 4 Jeg er målbevisst, besluttsom 5 Jeg føler meg ensom 6 Er det noen som vet at du er ensom? 7 Er du ensom på skolen? 8 Er du ensom hjemme? 9 Jeg kjeder meg eller mistrives på skolen 10 Jeg skulker 11 Jeg bekymrer meg for framtiden 12 Jeg føler meg urettferdig behandlet 13 Jeg blir mobbet av andre elever 14 Det er mye krangel i min familie 15 Foreldrene mine vet hvor jeg er og hva jeg gjør i helgene 16 Hva gjør du i fritiden? 17 Nasket i butikk 18 Utført hærverk 19 Brutt deg inn for å stjele noe 20 Hengt omkring eller rotet rundt om natten når du egentlig skulle vært hjemme 21 blitt utsatt for trusler om vold 22 blitt utsatt for vold 23 blitt såra så sterkt at det krevde legebehandling 24 utøvd vold 25 truet med vold 26 vært i slåsskamp på bare nevene 27 vært i slåsskamp med våpen/kniv/spiss gjenstand 28 Har du noen gang hatt samleie? 29 Har noen i din vennekrets hatt samleie 30 blitt utsatt for uønskede kommentarer om utseende, påkledning eller privatliv 31 blitt utsatt for "klåing" eller annen uvelkommen bevisst kroppsberøring/ beføling 32 blitt utsatt for uønskede forslag om eller krav på sex 33 blitt utsatt for ufrivillig samleie 34 blitt tvunget til å utføre seksuelle tjenester 35 byttet sex mot f.eks penger/rusmidler/klær etc 36 Har du venner som sier de er homofile eller lesbiske? 37 Hvor greit synes du at det er at noen er homofile eller lesbiske? 38 Bruker du hasj/marihuana? 39 Bruker du andre narkotiske stoffer? 40 Sniffer du? 41 Har du noen gang drukket alkohol? 42 Har du noen gang sittet i en bil, kjørt av noen (også deg selv) som var beruset 43 Bruker du noen gang rusmidler mens du er alene? 44 Hender det noen gang at familie eller venner sier til deg at du burde kutte ned på bruk av rusmidler? 45 Har du noen gang havnet i trøbbel fordi du brukte rusmidler? 46 Har dine foreldre/foresatte sagt at de ikke liker at du drikker? 47 I min vennekrets er det vanlig å drikke alkohol 48 I min vennekrets er det flere (flere enn 3) som bruker andre rusmidler enn alkohol 49 Det er lett å få tilgang på alkohol 50 Det er lett å få tak i narkotiske rusmidler på Hitra/ Frøya 51 Jeg vet hvem jeg kan kontakte for å få tak i narkotiske rusmidler 52

2 'Konsentrere deg om skolefag'. Svært vanskelig Ganske vanskelig Både og Ganske lett Svært lett 10 2,1 2,1 24 5,1 7, ,6 45, ,3 86, ,0 100, ,0 Svært Svært vanskelig vanskelig 2 % 2 % Ganske vanskelig 5 % Ganske Både vanskelig og 5 % 39 % Ganske Både lett og 40 % Svært lett 14 % Ganske lett 100 % 39 % 40 % Svært lett 14 % 0 % 25 % 50 % Svært vanskelig Ganske vanskelig Både og Ganske lett Svært lett Valid N Gutt 2,4% 6,2% 39,0% 40,0% 12,4% (n =210) Jente 1,9% 4,3% 38,1% 40,1% 15,6% (n =257) 12-13år 1,8% 1,8% 40,9% 39,1% 16,4% (n =110) år 1,4% 6,3% 38,5% 36,4% 17,5% (n =143) år 2,9% 2,9% 31,2% 52,2% 10,9% (n =138) ,0% 12,5% 50,0% 34,4% 3,1% (n =32) Mor og far 2,2% 4,5% 33,8% 43,5% 16,0% (n =269) Mor 1,6% 6,6% 42,6% 44,3% 4,9% (n =61) Far 0,0% 10,0% 35,0% 40,0% 15,0% (n =20) Like mye mor og far 0,0% 2,4% 35,7% 38,1% 23,8% (n =42) Mor/far + ny partner 0,0% 8,8% 50,0% 26,5% 14,7% (n =34) Annet 8,8% 0,0% 58,8% 26,5% 5,9% (n =34) Hitra 1,8% 6,0% 38,7% 38,7% 14,9% (n =168) Frøya 2,0% 4,9% 39,2% 39,2% 14,7% (n =245) God 0,7% 3,4% 32,8% 46,1% 17,1% (n =293) Middels 3,9% 9,8% 35,3% 39,2% 11,8% (n =51) Dårlig 4,3% 5,2% 54,3% 28,4% 7,8% (n =116) 2,1% 5,1% 38,6% 40,3% 14,0% (n =472) 1

3 'Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit'. Svært vanskelig Ganske vanskelig Både og Ganske lett Svært lett 16 3,4 3,4 15 3,2 6, ,0 19, ,9 48, ,5 100, ,0 Svært Svært vanskelig vanskelig 3 % 3 % Ganske vanskelig 3 % Ganske Både vanskelig og 3 % 13 % Ganske Både lett og 29 % 13 % Svært lett 52 % Ganske lett 100 % 29 % Svært lett 52 % 0 % 25 % 50 % 75 % Svært vanskelig Ganske vanskelig Både og Ganske lett Svært lett Valid N Gutt 4,8% 5,3% 13,4% 30,1% 46,4% (n =209) Jente 2,0% 1,6% 12,1% 28,5% 55,9% (n =256) 12-13år 0,9% 3,6% 13,6% 17,3% 64,5% (n =110) år 4,2% 4,2% 15,4% 36,4% 39,9% (n =143) år 5,1% 0,0% 13,9% 34,3% 46,7% (n =137) ,0% 3,1% 3,1% 25,0% 68,8% (n =32) Mor og far 3,7% 3,4% 14,6% 26,2% 52,1% (n =267) Mor 3,3% 4,9% 13,1% 36,1% 42,6% (n =61) Far 5,0% 5,0% 0,0% 25,0% 65,0% (n =20) Like mye mor og far 0,0% 2,4% 4,8% 35,7% 57,1% (n =42) Mor/far + ny partner 2,9% 0,0% 14,7% 23,5% 58,8% (n =34) Annet 5,9% 2,9% 17,6% 29,4% 44,1% (n =34) Hitra 2,4% 3,6% 14,9% 30,4% 48,8% (n =168) Frøya 2,9% 3,7% 12,3% 27,2% 53,9% (n =243) God 2,4% 4,5% 11,0% 32,9% 49,3% (n =292) Middels 5,9% 0,0% 21,6% 17,6% 54,9% (n =51) Dårlig 3,4% 1,7% 12,1% 26,7% 56,0% (n =116) 3,4% 3,2% 13,0% 28,9% 51,5% (n =470) 2

4 'Si dine meninger når klassekamerater er uenige med deg'. Svært vanskelig Ganske vanskelig Både og Ganske lett Svært lett 10 2,1 2,1 17 3,6 5, ,8 35, ,3 63, ,2 100, ,0 Svært Svært vanskelig vanskelig 2 % 2 % Ganske vanskelig 4 % Ganske Både vanskelig og 4 % 30 % Ganske Både lett og 28 % Svært lett 36 % Ganske lett 100 % 30 % 28 % Svært lett 36 % 0 % 25 % 50 % Svært vanskelig Ganske vanskelig Både og Ganske lett Svært lett Valid N Gutt 1,4% 2,4% 22,0% 33,0% 41,1% (n =209) Jente 2,7% 4,7% 35,9% 24,2% 32,4% (n =256) 12-13år 2,7% 3,6% 46,4% 27,3% 20,0% (n =110) år 1,4% 2,8% 21,7% 34,3% 39,9% (n =143) år 3,6% 3,6% 25,5% 26,3% 40,9% (n =137) ,0% 6,5% 16,1% 29,0% 48,4% (n =31) Mor og far 2,2% 3,7% 30,2% 28,0% 35,8% (n =268) Mor 4,9% 4,9% 41,0% 19,7% 29,5% (n =61) Far 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% (n =20) Like mye mor og far 0,0% 4,8% 23,8% 35,7% 35,7% (n =42) Mor/far + ny partner 2,9% 0,0% 26,5% 41,2% 29,4% (n =34) Annet 0,0% 0,0% 21,2% 27,3% 51,5% (n =33) Hitra 2,4% 3,6% 35,9% 28,1% 29,9% (n =167) Frøya 1,2% 3,3% 25,8% 26,2% 43,4% (n =244) God 0,7% 3,8% 28,2% 30,2% 37,1% (n =291) Middels 0,0% 0,0% 31,4% 27,5% 41,2% (n =51) Dårlig 6,0% 5,2% 33,6% 25,0% 30,2% (n =116) 2,1% 3,6% 29,8% 28,3% 36,2% (n =470) 3

5 'Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg ønsker det'. Ikke typisk Lite typisk Både og Typisk Svært typisk 13 2,8 2,8 21 4,5 7, ,7 28, ,6 55, ,3 100, ,0 Ikke Ikke typisk typisk 3 % 3 % Lite typisk 5 % Både Lite og typisk 5 % 21 % Typisk Både og 28 % Svært typisk 44 % Typisk 100 % 21 % 28 % Svært typisk 44 % 0 % 25 % 50 % Ikke typisk Lite typisk Både og Typisk Svært typisk Valid N Gutt 3,9% 3,4% 21,5% 27,8% 43,4% (n =205) Jente 2,0% 5,1% 20,5% 27,6% 44,9% (n =254) 12-13år 0,9% 6,4% 30,3% 23,9% 38,5% (n =109) år 5,8% 3,6% 18,0% 24,5% 48,2% (n =139) år 2,9% 4,3% 16,7% 34,8% 41,3% (n =138) ,0% 0,0% 9,7% 38,7% 51,6% (n =31) Mor og far 3,4% 5,7% 18,1% 26,8% 46,0% (n =265) Mor 0,0% 1,7% 30,0% 38,3% 30,0% (n =60) Far 0,0% 5,0% 20,0% 20,0% 55,0% (n =20) Like mye mor og far 0,0% 7,1% 16,7% 28,6% 47,6% (n =42) Mor/far + ny partner 11,8% 0,0% 23,5% 20,6% 44,1% (n =34) Annet 0,0% 3,1% 21,9% 25,0% 50,0% (n =32) Hitra 2,4% 5,4% 25,9% 24,7% 41,6% (n =166) Frøya 2,9% 4,2% 20,5% 25,5% 46,9% (n =239) God 1,7% 4,2% 18,7% 26,3% 49,1% (n =289) Middels 2,0% 3,9% 27,5% 31,4% 35,3% (n =51) Dårlig 5,3% 5,3% 23,9% 31,0% 34,5% (n =113) 2,8% 4,5% 20,7% 27,6% 44,3% (n =463) 4

6 'Jeg er målbevisst, besluttsom'. Ikke typisk Lite typisk Både og Typisk Svært typisk 13 2,9 2,9 26 5,8 8, ,6 50, ,2 81, ,6 100, ,0 Ikke Ikke typisk typisk 3 % 3 % Lite typisk 6 % Både Lite og typisk 6 % 42 % Typisk Både og 31 % Svært typisk 19 % Typisk 100 % 31 % 42 % Svært typisk 19 % 0 % 25 % 50 % Ikke typisk Lite typisk Både og Typisk Svært typisk Valid N Gutt 3,0% 5,5% 37,2% 34,2% 20,1% (n =199) Jente 2,8% 6,0% 44,8% 29,2% 17,2% (n =250) 12-13år 4,9% 5,8% 48,5% 32,0% 8,7% (n =103) år 2,9% 5,8% 41,6% 24,8% 24,8% (n =137) år 2,2% 2,9% 40,4% 35,3% 19,1% (n =136) ,1% 12,5% 31,3% 31,3% 21,9% (n =32) Mor og far 1,9% 5,4% 43,6% 30,9% 18,1% (n =259) Mor 0,0% 5,1% 50,8% 28,8% 15,3% (n =59) Far 10,0% 5,0% 20,0% 35,0% 30,0% (n =20) Like mye mor og far 2,5% 2,5% 42,5% 27,5% 25,0% (n =40) Mor/far + ny partner 12,1% 9,1% 27,3% 33,3% 18,2% (n =33) Annet 3,1% 9,4% 31,3% 40,6% 15,6% (n =32) Hitra 3,7% 6,8% 45,7% 27,8% 16,0% (n =162) Frøya 2,6% 5,5% 36,6% 32,8% 22,6% (n =235) God 1,4% 4,5% 38,1% 34,6% 21,3% (n =286) Middels 4,0% 10,0% 44,0% 32,0% 10,0% (n =50) Dårlig 6,4% 7,3% 49,5% 22,9% 13,8% (n =109) 2,9% 5,8% 41,6% 31,2% 18,6% (n =452) 5

7 'Jeg føler meg ensom'. Ikke typisk Lite typisk Både og Typisk Svært typisk ,0 59, ,1 81, ,4 94,6 10 2,2 96,7 15 3,3 100, ,0 Ikke Ikke typisk typisk 59 % Lite typisk 22 % Både Lite og typisk % % Typisk Både og 2 % 13 % Svært typisk 3 % Typisk 2 % 100 % 59 % Svært typisk 3 % 0 % 25 % 50 % 75 % Ikke typisk Lite typisk Både og Typisk Svært typisk Valid N Gutt 59,5% 20,5% 12,7% 3,4% 3,9% (n =205) Jente 58,3% 23,8% 14,3% 1,2% 2,4% (n =252) 12-13år 60,7% 17,8% 14,0% 2,8% 4,7% (n =107) år 62,9% 21,4% 12,1% 2,1% 1,4% (n =140) år 56,6% 27,9% 9,6% 2,2% 3,7% (n =136) ,9% 25,8% 29,0% 3,2% 0,0% (n =31) Mor og far 59,9% 22,1% 12,6% 1,5% 3,8% (n =262) Mor 58,3% 25,0% 11,7% 1,7% 3,3% (n =60) Far 63,2% 26,3% 5,3% 5,3% 0,0% (n =19) Like mye mor og far 61,9% 16,7% 14,3% 4,8% 2,4% (n =42) Mor/far + ny partner 58,8% 14,7% 20,6% 2,9% 2,9% (n =34) Annet 53,1% 28,1% 15,6% 0,0% 3,1% (n =32) Hitra 55,6% 24,7% 14,8% 2,5% 2,5% (n =162) Frøya 61,0% 21,2% 12,9% 2,1% 2,9% (n =241) God 65,5% 19,3% 10,7% 2,4% 2,1% (n =290) Middels 47,1% 33,3% 17,6% 0,0% 2,0% (n =51) Dårlig 45,9% 26,1% 18,0% 2,7% 7,2% (n =111) 59,0% 22,1% 13,4% 2,2% 3,3% (n =461) 6

8 'Er det noen som vet at du er ensom?'. Ja Nei Føler meg ikke ensom 35 9,4 9, ,9 23, ,7 100, ,0 Ja 9 % Ja 9 % Nei 14 % Føler meg ikke ensom 77 % Nei 14 % 100 % Føler meg ikke ensom 77 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Føler meg Ja Nei ikke ensom Valid N Gutt 9,0% 12,0% 79,0% (n =167) Jente 9,9% 15,3% 74,9% (n =203) 12-13år 8,2% 14,3% 77,6% (n =98) år 12,5% 8,0% 79,5% (n =112) år 7,0% 13,0% 80,0% (n =100) ,0% 23,8% 57,1% (n =21) Mor og far 9,6% 11,4% 79,0% (n =219) Mor 12,5% 14,6% 72,9% (n =48) Far 0,0% 25,0% 75,0% (n =16) Like mye mor og far 6,5% 12,9% 80,6% (n =31) Mor/far + ny partner 12,0% 16,0% 72,0% (n =25) Annet 7,7% 19,2% 73,1% (n =26) Hitra 7,2% 15,1% 77,7% (n =139) Frøya 11,6% 11,6% 76,8% (n =190) God 6,6% 10,9% 82,5% (n =229) Middels 8,1% 18,9% 73,0% (n =37) Dårlig 17,2% 18,2% 64,6% (n =99) 9,4% 13,9% 76,7% (n =374) 7

9 'Er du ensom på skolen?'. Ja Nei Føler meg ikke ensom 20 5,6 5, ,0 43, ,4 100, ,0 Ja 6 % Ja 6 % Nei 38 % Føler meg ikke ensom 56 % Nei % % Føler meg ikke ensom 56 % 0 % 25 % 50 % 75 % Føler meg Ja Nei ikke ensom Valid N Gutt 6,9% 35,8% 57,2% (n =159) Jente 4,6% 39,1% 56,3% (n =197) 12-13år 4,2% 43,8% 52,1% (n =96) år 1,9% 37,4% 60,7% (n =107) år 8,5% 29,8% 61,7% (n =94) ,8% 33,3% 61,9% (n =21) Mor og far 5,8% 38,9% 55,3% (n =208) Mor 2,1% 36,2% 61,7% (n =47) Far 12,5% 25,0% 62,5% (n =16) Like mye mor og far 6,5% 48,4% 45,2% (n =31) Mor/far + ny partner 4,2% 37,5% 58,3% (n =24) Annet 4,2% 25,0% 70,8% (n =24) Hitra 6,0% 39,6% 54,5% (n =134) Frøya 4,9% 35,2% 59,9% (n =182) God 2,7% 36,2% 61,1% (n =221) Middels 8,8% 35,3% 55,9% (n =34) Dårlig 10,4% 43,8% 45,8% (n =96) 5,6% 38,0% 56,4% (n =358) 8

10 'Er du ensom hjemme?'. Ja Nei Føler meg ikke ensom 34 9,5 9, ,8 45, ,7 100, ,0 Ja 10 % Ja 10 % Nei 36 % Føler meg ikke ensom 55 % Nei % Føler meg ikke ensom 55 % 0 % 25 % 50 % 75 % Føler meg Ja Nei ikke ensom Valid N Gutt 8,8% 34,6% 56,6% (n =159) Jente 9,6% 36,5% 53,8% (n =197) 12-13år 4,3% 44,1% 51,6% (n =93) år 10,1% 32,1% 57,8% (n =109) år 8,5% 31,9% 59,6% (n =94) ,8% 14,3% 61,9% (n =21) Mor og far 8,1% 37,8% 54,1% (n =209) Mor 15,2% 26,1% 58,7% (n =46) Far 0,0% 43,8% 56,3% (n =16) Like mye mor og far 6,9% 44,8% 48,3% (n =29) Mor/far + ny partner 12,0% 32,0% 56,0% (n =25) Annet 16,0% 20,0% 64,0% (n =25) Hitra 6,7% 41,5% 51,9% (n =135) Frøya 9,4% 30,9% 59,7% (n =181) God 6,4% 33,3% 60,3% (n =219) Middels 5,6% 44,4% 50,0% (n =36) Dårlig 17,9% 38,9% 43,2% (n =95) 9,5% 35,8% 54,7% (n =358) 9

11 'Jeg kjeder meg eller mistrives på skolen'. Sjelden Alltid ,4 22, ,5 85, ,8 97,6 11 2,4 100, ,0 22 % Sjelden % 12 % Alltid Sjelden 2 % 100 % 12 % 64 % Alltid 2 % 0 % 25 % 50 % 75 % Sjelden Alltid Valid N Gutt 21,2% 58,7% 15,4% 4,8% (n =208) Jente 23,8% 68,0% 7,8% 0,4% (n =256) 12-13år 26,6% 65,1% 6,4% 1,8% (n =109) år 19,9% 61,0% 15,6% 3,5% (n =141) år 19,6% 71,7% 6,5% 2,2% (n =138) ,9% 56,3% 21,9% 0,0% (n =32) Mor og far 22,6% 63,5% 11,3% 2,6% (n =266) Mor 20,0% 65,0% 11,7% 3,3% (n =60) Far 15,0% 55,0% 30,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 21,4% 76,2% 2,4% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 26,5% 58,8% 14,7% 0,0% (n =34) Annet 26,5% 52,9% 14,7% 5,9% (n =34) Hitra 24,6% 64,1% 9,0% 2,4% (n =167) Frøya 22,6% 62,1% 12,8% 2,5% (n =243) God 24,1% 65,6% 8,9% 1,4% (n =291) Middels 19,6% 64,7% 13,7% 2,0% (n =51) Dårlig 19,1% 58,3% 18,3% 4,3% (n =115) 22,4% 63,5% 11,8% 2,4% (n =468) 10

12 'Jeg skulker'. Sjelden Alltid ,9 72, ,7 97,7 9 1,9 99,6 2 0,4 100, ,0 73 % Sjelden 25 % 2 % Alltid Sjelden 25 % 0 % 100 % 2 % 73 % Alltid 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Sjelden Alltid Valid N Gutt 68,1% 29,5% 2,4% 0,0% (n =210) Jente 77,3% 20,4% 1,6% 0,8% (n =255) 12-13år 80,9% 16,4% 1,8% 0,9% (n =110) år 70,2% 29,1% 0,7% 0,0% (n =141) år 72,5% 24,6% 2,2% 0,7% (n =138) ,3% 40,6% 3,1% 0,0% (n =32) Mor og far 76,7% 21,4% 1,5% 0,4% (n =266) Mor 75,4% 24,6% 0,0% 0,0% (n =61) Far 70,0% 30,0% 0,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 76,2% 21,4% 2,4% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 76,5% 20,6% 2,9% 0,0% (n =34) Annet 47,1% 41,2% 8,8% 2,9% (n =34) Hitra 79,0% 19,8% 0,0% 1,2% (n =167) Frøya 69,5% 28,0% 2,5% 0,0% (n =243) God 78,8% 20,1% 0,7% 0,3% (n =293) Middels 74,5% 21,6% 2,0% 2,0% (n =51) Dårlig 57,9% 37,7% 4,4% 0,0% (n =114) 72,9% 24,7% 1,9% 0,4% (n =469) 11

13 'Jeg bekymrer meg for framtiden'. Sjelden Alltid ,8 26, ,6 79, ,7 98,1 9 1,9 100, ,0 27 % Sjelden 53 % 27 % 19 % Alltid Sjelden 2 % 100 % 19 % 53 % Alltid 2 % 0 % 25 % 50 % 75 % Sjelden Alltid Valid N Gutt 33,0% 51,7% 13,9% 1,4% (n =209) Jente 21,0% 53,7% 23,0% 2,3% (n =257) 12-13år 25,5% 59,1% 14,5% 0,9% (n =110) år 31,0% 50,0% 16,9% 2,1% (n =142) år 26,8% 53,6% 18,1% 1,4% (n =138) ,5% 40,6% 46,9% 0,0% (n =32) Mor og far 27,3% 54,7% 15,4% 2,6% (n =267) Mor 21,3% 45,9% 31,1% 1,6% (n =61) Far 35,0% 45,0% 20,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 33,3% 52,4% 14,3% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 29,4% 52,9% 17,6% 0,0% (n =34) Annet 23,5% 47,1% 26,5% 2,9% (n =34) Hitra 25,1% 55,1% 18,6% 1,2% (n =167) Frøya 29,0% 51,8% 17,6% 1,6% (n =245) God 28,4% 55,1% 15,1% 1,4% (n =292) Middels 20,0% 66,0% 12,0% 2,0% (n =50) Dårlig 25,0% 41,4% 30,2% 3,4% (n =116) 26,8% 52,6% 18,7% 1,9% (n =470) 12

14 'Jeg føler meg urettferdig behandlet'. Sjelden Alltid ,1 29, ,7 87, ,9 98,7 6 1,3 100, ,0 29 % Sjelden 59 % 29 % 11 % Alltid Sjelden 1 % 100 % 11 % 59 % Alltid 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % Sjelden Alltid Valid N Gutt 33,8% 51,9% 12,4% 1,9% (n =210) Jente 25,9% 64,3% 9,0% 0,8% (n =255) 12-13år 30,0% 59,1% 8,2% 2,7% (n =110) år 24,1% 61,7% 13,5% 0,7% (n =141) år 29,7% 63,8% 5,8% 0,7% (n =138) ,9% 59,4% 18,8% 0,0% (n =32) Mor og far 29,5% 60,1% 9,0% 1,5% (n =268) Mor 21,3% 62,3% 14,8% 1,6% (n =61) Far 36,8% 57,9% 5,3% 0,0% (n =19) Like mye mor og far 38,1% 52,4% 9,5% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 35,3% 50,0% 11,8% 2,9% (n =34) Annet 17,6% 64,7% 17,6% 0,0% (n =34) Hitra 25,7% 62,9% 10,2% 1,2% (n =167) Frøya 33,2% 54,5% 11,1% 1,2% (n =244) God 31,5% 60,3% 6,8% 1,4% (n =292) Middels 25,5% 58,8% 15,7% 0,0% (n =51) Dårlig 22,4% 56,9% 19,0% 1,7% (n =116) 29,1% 58,7% 10,9% 1,3% (n =470) 13

15 'Jeg blir mobbet av andre elever'. Sjelden Alltid ,7 72, ,1 96,8 12 2,6 99,4 3 0,6 100, ,0 73 % Sjelden 24 % 3 % Alltid Sjelden 24 % 1 % 100 % 3 % 73 % Alltid 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Sjelden Alltid Valid N Gutt 69,4% 25,4% 4,3% 1,0% (n =209) Jente 75,4% 23,0% 1,2% 0,4% (n =252) 12-13år 64,5% 30,0% 5,5% 0,0% (n =110) år 72,1% 25,0% 1,4% 1,4% (n =140) år 76,1% 21,0% 2,2% 0,7% (n =138) ,9% 16,1% 0,0% 0,0% (n =31) Mor og far 73,9% 23,1% 2,3% 0,8% (n =264) Mor 65,6% 32,8% 1,6% 0,0% (n =61) Far 75,0% 20,0% 5,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 73,8% 26,2% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 72,7% 18,2% 6,1% 3,0% (n =33) Annet 73,5% 23,5% 2,9% 0,0% (n =34) Hitra 70,3% 26,7% 2,4% 0,6% (n =165) Frøya 77,0% 20,2% 2,5% 0,4% (n =243) God 79,0% 19,3% 1,4% 0,3% (n =290) Middels 64,7% 31,4% 2,0% 2,0% (n =51) Dårlig 60,9% 33,0% 5,2% 0,9% (n =115) 72,7% 24,1% 2,6% 0,6% (n =465) 14

16 'Det er mye krangel i min familie'. Sjelden Alltid ,5 36, ,2 83, ,5 97,2 13 2,8 100, ,0 37 % Sjelden 47 % 14 % Alltid Sjelden 3 % 100 % 14 % 37 % 47 % Alltid 3 % 0 % 25 % 50 % Sjelden Alltid Valid N Gutt 40,0% 45,7% 12,4% 1,9% (n =210) Jente 33,9% 48,6% 13,9% 3,6% (n =251) 12-13år 39,4% 45,9% 12,8% 1,8% (n =109) år 35,9% 47,9% 14,8% 1,4% (n =142) år 32,4% 50,7% 14,0% 2,9% (n =136) ,6% 37,5% 15,6% 6,3% (n =32) Mor og far 42,3% 44,2% 11,2% 2,2% (n =267) Mor 21,7% 53,3% 25,0% 0,0% (n =60) Far 45,0% 40,0% 10,0% 5,0% (n =20) Like mye mor og far 32,5% 60,0% 7,5% 0,0% (n =40) Mor/far + ny partner 29,4% 50,0% 14,7% 5,9% (n =34) Annet 26,5% 50,0% 14,7% 8,8% (n =34) Hitra 31,3% 48,8% 16,3% 3,6% (n =166) Frøya 43,2% 44,0% 10,8% 2,1% (n =241) God 44,5% 46,6% 7,9% 1,0% (n =290) Middels 22,0% 54,0% 20,0% 4,0% (n =50) Dårlig 23,5% 47,0% 22,6% 7,0% (n =115) 36,5% 47,2% 13,5% 2,8% (n =466) 15

17 'Foreldrene mine vet hvor jeg er og hva jeg gjør i helgene'. Sjelden Alltid 10 2,1 2,1 44 9,4 11, ,1 53, ,4 100, ,0 2 % Sjelden 9 % 2 % 42 % Alltid Sjelden 9 % 46 % 100 % Alltid 42 % 46 % 0 % 25 % 50 % Sjelden Alltid Valid N Gutt 2,4% 12,9% 53,6% 31,1% (n =209) Jente 2,0% 5,9% 32,4% 59,8% (n =256) 12-13år 1,8% 10,0% 30,9% 57,3% (n =110) år 0,7% 7,0% 38,0% 54,2% (n =142) år 2,9% 9,4% 51,4% 36,2% (n =138) ,3% 9,4% 50,0% 34,4% (n =32) Mor og far 1,1% 8,9% 39,4% 50,6% (n =269) Mor 1,7% 11,7% 45,0% 41,7% (n =60) Far 10,0% 5,0% 35,0% 50,0% (n =20) Like mye mor og far 0,0% 9,5% 42,9% 47,6% (n =42) Mor/far + ny partner 0,0% 0,0% 51,5% 48,5% (n =33) Annet 5,9% 17,6% 58,8% 17,6% (n =34) Hitra 3,0% 8,4% 37,7% 50,9% (n =167) Frøya 0,8% 9,8% 44,3% 45,1% (n =244) God 1,4% 8,2% 39,7% 50,7% (n =292) Middels 3,9% 9,8% 43,1% 43,1% (n =51) Dårlig 2,6% 13,0% 46,1% 38,3% (n =115) 2,1% 9,4% 42,1% 46,4% (n =470) 16

18 Hva gjør du i fritiden din? Kryss av for de tre alternativene som passer best for deg/som du bruker mest tid på i fritiden. Sammen med venner TV/Film Idrett Musikk sammen med ungdom fra andre land Mye alene Lekser Leser bøker Fester Spiller dataspill Valid N Bor hos Økonomsik Gutt Jente år år år 18 år eller eldre Mor og far Mor Far Like mye hos mor og far Mor/Far med ny partner Annet God økonomi Middels god økonomi Noe dårlig økonomi Hitra 81,4% 46,2% 40,5% 34,8% 5,7% 8,1% 15,2% 4,8% 23,3% 49,5% (n =210) 86,8% 58,9% 46,5% 33,7% 3,9% 6,2% 34,5% 10,1% 19,8% 11,2% (n =258) 90,9% 41,8% 55,5% 36,4% 3,6% 9,1% 27,3% 6,4% 2,7% 31,8% (n =110) 83,9% 56,6% 49,0% 38,5% 7,0% 5,6% 23,1% 7,7% 22,4% 32,2% (n =143) 81,9% 58,7% 30,4% 29,7% 4,3% 7,2% 26,8% 5,8% 37,0% 22,5% (n =138) 78,8% 48,5% 30,3% 30,3% 3,0% 3,0% 30,3% 9,1% 27,3% 24,2% (n =33) 84,0% 50,9% 48,3% 35,7% 4,5% 7,1% 28,3% 10,0% 19,3% 26,8% (n =269) 86,9% 55,7% 36,1% 26,2% 3,3% 6,6% 19,7% 1,6% 26,2% 31,1% (n =61) 65,0% 55,0% 35,0% 40,0% 10,0% 5,0% 20,0% 0,0% 35,0% 30,0% (n =20) 92,9% 50,0% 47,6% 45,2% 4,8% 4,8% 19,0% 4,8% 11,9% 28,6% (n =42) 79,4% 55,9% 41,2% 32,4% 5,9% 11,8% 26,5% 2,9% 23,5% 29,4% (n =34) 91,2% 58,8% 32,4% 20,6% 8,8% 2,9% 23,5% 8,8% 35,3% 29,4% (n =34) 87,0% 52,6% 49,8% 32,4% 3,8% 4,4% 27,0% 6,1% 21,2% 24,2% (n =293) 80,4% 70,6% 31,4% 35,3% 11,8% 7,8% 35,3% 11,8% 17,6% 35,3% (n =51) 80,2% 44,0% 35,3% 40,5% 5,2% 12,9% 19,0% 9,5% 24,1% 35,3% (n =116) 80,4% 58,3% 50,0% 31,5% 5,4% 8,9% 24,4% 7,1% 19,6% 27,4% (n =168) Frøya 88,6% 51,0% 39,2% 36,3% 4,5% 6,1% 26,9% 7,3% 22,0% 29,0% (n =245) 84,2% 53,0% 43,7% 34,6% 4,9% 7,0% 25,5% 7,6% 21,5% 28,1% (n =474) Signifikant HØYERE andel enn totalen eller sammenligningen. Signifikant LAVERE andel enn totalen eller sammenligningen. Signifikanstestet mot totalen. 17

19 'Nasket i butikk'. En til to Svært ofte ,1 77, ,7 96,8 15 3,2 100,0 0 0,0 0, ,0 77 % En til to 20 % 3 % Svært ofte En til to 0 % 20 % 100 % 3 % 77 % Svært ofte 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 74,3% 21,0% 4,8% 0,0% (n =210) Jente 80,1% 18,4% 1,6% 0,0% (n =256) 12-13år 92,7% 7,3% 0,0% 0,0% (n =110) år 71,8% 23,2% 4,9% 0,0% (n =142) år 71,0% 26,8% 2,2% 0,0% (n =138) ,9% 25,0% 3,1% 0,0% (n =32) Mor og far 82,1% 15,3% 2,6% 0,0% (n =268) Mor 63,9% 32,8% 3,3% 0,0% (n =61) Far 70,0% 20,0% 10,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 88,1% 11,9% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 70,6% 23,5% 5,9% 0,0% (n =34) Annet 64,7% 32,4% 2,9% 0,0% (n =34) Hitra 74,9% 23,4% 1,8% 0,0% (n =167) Frøya 80,8% 15,1% 4,1% 0,0% (n =245) God 80,5% 17,7% 1,7% 0,0% (n =293) Middels 76,5% 19,6% 3,9% 0,0% (n =51) Dårlig 68,1% 25,0% 6,9% 0,0% (n =116) 77,1% 19,7% 3,2% 0,0% (n =471) 18

20 'Utført hærverk'. En til to Svært ofte ,1 69, ,3 96,4 15 3,2 99,6 2 0,4 100, ,0 69 % En til to 27 % 3 % Svært ofte En til to 0 % 100 % 3 % 27 % 69 % Svært ofte 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 59,5% 33,8% 5,7% 1,0% (n =210) Jente 77,3% 22,0% 0,8% 0,0% (n =255) 12-13år 83,6% 15,5% 0,9% 0,0% (n =110) år 65,2% 29,8% 4,3% 0,7% (n =141) år 65,0% 32,1% 2,9% 0,0% (n =137) ,9% 25,0% 3,1% 0,0% (n =32) Mor og far 72,7% 25,1% 1,9% 0,4% (n =267) Mor 56,7% 36,7% 6,7% 0,0% (n =60) Far 65,0% 25,0% 10,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 78,6% 19,0% 2,4% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 67,6% 29,4% 2,9% 0,0% (n =34) Annet 61,8% 32,4% 5,9% 0,0% (n =34) Hitra 73,7% 25,1% 1,2% 0,0% (n =167) Frøya 67,8% 28,2% 3,3% 0,8% (n =245) God 74,0% 23,6% 2,1% 0,3% (n =292) Middels 60,8% 33,3% 5,9% 0,0% (n =51) Dårlig 60,9% 33,9% 4,3% 0,9% (n =115) 69,1% 27,3% 3,2% 0,4% (n =469) 19

21 'Brutt deg inn for å stjele noe'. En til to Svært ofte ,8 93,8 24 5,1 98,9 4 0,9 99,8 1 0,2 100, ,0 94 % En til to 5 % 1 % Svært ofte En til to 0 5 % 100 % 1 % 94 % Svært ofte 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 90,0% 8,1% 1,4% 0,5% (n =210) Jente 97,6% 2,4% 0,0% 0,0% (n =254) 12-13år 99,1% 0,9% 0,0% 0,0% (n =109) år 92,9% 5,7% 0,7% 0,7% (n =141) år 92,7% 5,8% 1,5% 0,0% (n =137) ,5% 12,5% 0,0% 0,0% (n =32) Mor og far 94,8% 4,5% 0,7% 0,0% (n =267) Mor 90,2% 6,6% 1,6% 1,6% (n =61) Far 85,0% 15,0% 0,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 97,6% 2,4% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 97,0% 3,0% 0,0% 0,0% (n =33) Annet 94,1% 5,9% 0,0% 0,0% (n =34) Hitra 94,6% 4,8% 0,6% 0,0% (n =167) Frøya 94,7% 4,1% 0,8% 0,4% (n =244) God 95,2% 4,1% 0,3% 0,3% (n =291) Middels 94,1% 5,9% 0,0% 0,0% (n =51) Dårlig 89,6% 7,8% 2,6% 0,0% (n =115) 93,8% 5,1% 0,9% 0,2% (n =468) 20

22 'Hengt omkring eller rotet rundt om natten når du egentlig skulle vært hjemme'. En til to Svært ofte ,1 58, ,6 87, ,0 97,7 11 2,3 100, ,0 58 % En til to 30 % 10 % Svært ofte En til to 2 % 100 % 10 % 30 % 58 % Svært ofte 2 % 0 % 25 % 50 % 75 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 51,9% 33,3% 12,4% 2,4% (n =210) Jente 63,7% 26,2% 8,2% 2,0% (n =256) 12-13år 80,0% 17,3% 2,7% 0,0% (n =110) år 54,6% 35,5% 7,1% 2,8% (n =141) år 45,7% 34,8% 15,2% 4,3% (n =138) ,1% 25,0% 21,9% 0,0% (n =32) Mor og far 64,4% 27,7% 6,4% 1,5% (n =267) Mor 37,7% 41,0% 19,7% 1,6% (n =61) Far 45,0% 25,0% 25,0% 5,0% (n =20) Like mye mor og far 64,3% 28,6% 7,1% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 61,8% 29,4% 2,9% 5,9% (n =34) Annet 50,0% 23,5% 17,6% 8,8% (n =34) Hitra 62,3% 26,9% 7,8% 3,0% (n =167) Frøya 56,7% 31,0% 10,2% 2,0% (n =245) God 62,0% 28,8% 7,5% 1,7% (n =292) Middels 49,0% 31,4% 11,8% 7,8% (n =51) Dårlig 52,6% 29,3% 16,4% 1,7% (n =116) 58,1% 29,6% 10,0% 2,3% (n =470) 21

23 'blitt utsatt for trusler om vold'. En til to Svært ofte ,6 73, ,1 94,7 22 4,7 99,4 3 0,6 100, ,0 74 % En til to 21 % 5 % Svært ofte En til to 1 % 21 % 100 % 5 % 74 % Svært ofte 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 66,0% 25,8% 7,2% 1,0% (n =209) Jente 80,4% 17,3% 2,4% 0,0% (n =255) 12-13år 89,9% 10,1% 0,0% 0,0% (n =109) år 74,5% 18,4% 6,4% 0,7% (n =141) år 68,1% 26,1% 4,3% 1,4% (n =138) ,5% 56,3% 6,3% 0,0% (n =32) Mor og far 77,2% 18,7% 3,7% 0,4% (n =267) Mor 73,3% 21,7% 3,3% 1,7% (n =60) Far 45,0% 40,0% 15,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 81,0% 19,0% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 82,4% 14,7% 2,9% 0,0% (n =34) Annet 47,1% 41,2% 8,8% 2,9% (n =34) Hitra 76,6% 20,4% 3,0% 0,0% (n =167) Frøya 71,7% 21,7% 5,7% 0,8% (n =244) God 79,0% 18,3% 2,8% 0,0% (n =290) Middels 64,7% 25,5% 7,8% 2,0% (n =51) Dårlig 62,6% 27,8% 7,8% 1,7% (n =115) 73,6% 21,1% 4,7% 0,6% (n =469) 22

24 'blitt utsatt for vold'. En til to Svært ofte ,7 84, ,3 97,0 12 2,5 99,6 2 0,4 100, ,0 85 % En til to 12 % 3 % Svært ofte En til to 0 % 12 % 100 % 3 % 85 % Svært ofte 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 78,5% 16,7% 4,3% 0,5% (n =209) Jente 90,6% 8,6% 0,8% 0,0% (n =256) 12-13år 95,4% 4,6% 0,0% 0,0% (n =109) år 83,9% 10,5% 4,9% 0,7% (n =143) år 82,6% 14,5% 2,2% 0,7% (n =138) ,9% 28,1% 0,0% 0,0% (n =32) Mor og far 87,7% 9,3% 2,6% 0,4% (n =268) Mor 80,0% 16,7% 3,3% 0,0% (n =60) Far 85,0% 10,0% 5,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 85,3% 11,8% 2,9% 0,0% (n =34) Annet 73,5% 23,5% 0,0% 2,9% (n =34) Hitra 88,7% 10,1% 1,2% 0,0% (n =168) Frøya 83,1% 13,2% 2,9% 0,8% (n =243) God 89,4% 9,6% 1,0% 0,0% (n =293) Middels 72,5% 17,6% 5,9% 3,9% (n =51) Dårlig 78,1% 16,7% 5,3% 0,0% (n =114) 84,7% 12,3% 2,5% 0,4% (n =471) 23

25 'blitt såra så sterkt at det krevde legebehandling'. En til to Svært ofte ,1 91,1 38 8,1 99,2 2 0,4 99,6 2 0,4 100, ,0 91 % En til to 8 % 0 % Svært ofte En til to 0 8 % 100 % 0 % 91 % Svært ofte 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 90,0% 9,5% 0,0% 0,5% (n =210) Jente 92,6% 6,3% 0,8% 0,4% (n =256) 12-13år 96,4% 3,6% 0,0% 0,0% (n =110) år 90,1% 8,5% 0,7% 0,7% (n =142) år 89,1% 10,9% 0,0% 0,0% (n =138) ,4% 12,5% 3,1% 0,0% (n =32) Mor og far 94,4% 5,2% 0,4% 0,0% (n =268) Mor 88,3% 11,7% 0,0% 0,0% (n =60) Far 80,0% 15,0% 5,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 88,2% 11,8% 0,0% 0,0% (n =34) Annet 73,5% 26,5% 0,0% 0,0% (n =34) Hitra 91,1% 8,3% 0,6% 0,0% (n =168) Frøya 91,8% 7,4% 0,0% 0,8% (n =243) God 93,9% 5,5% 0,7% 0,0% (n =293) Middels 84,3% 13,7% 0,0% 2,0% (n =51) Dårlig 87,7% 11,4% 0,0% 0,9% (n =114) 91,1% 8,1% 0,4% 0,4% (n =471) 24

26 'utøvd vold'. En til to Svært ofte ,5 83, ,3 96,8 11 2,3 99,2 4 0,8 100, ,0 84 % En til to 13 % 2 % Svært ofte En til to 1 % 13 % 100 % 2 % 84 % Svært ofte 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 72,4% 21,9% 3,8% 1,9% (n =210) Jente 93,8% 5,8% 0,4% 0,0% (n =257) 12-13år 96,4% 2,7% 0,0% 0,9% (n =110) år 83,2% 11,2% 4,2% 1,4% (n =143) år 73,2% 23,9% 2,2% 0,7% (n =138) ,5% 12,5% 0,0% 0,0% (n =32) Mor og far 87,0% 10,0% 1,9% 1,1% (n =269) Mor 82,0% 18,0% 0,0% 0,0% (n =61) Far 75,0% 20,0% 5,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 85,7% 11,9% 2,4% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 76,5% 20,6% 2,9% 0,0% (n =34) Annet 70,6% 20,6% 5,9% 2,9% (n =34) Hitra 86,9% 12,5% 0,6% 0,0% (n =168) Frøya 82,9% 11,8% 4,1% 1,2% (n =245) God 87,4% 11,3% 1,0% 0,3% (n =293) Middels 80,4% 11,8% 5,9% 2,0% (n =51) Dårlig 74,1% 19,8% 4,3% 1,7% (n =116) 83,5% 13,3% 2,3% 0,8% (n =473) 25

27 'truet med vold'. En til to Svært ofte ,5 84, ,0 97,4 10 2,1 99,6 2 0,4 100, ,0 85 % En til to 13 % 2 % Svært ofte En til to 0 % 13 % 100 % 2 % 85 % Svært ofte 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 74,6% 20,1% 4,3% 1,0% (n =209) Jente 92,6% 7,4% 0,0% 0,0% (n =256) 12-13år 98,2% 1,8% 0,0% 0,0% (n =110) år 83,7% 13,5% 2,1% 0,7% (n =141) år 76,1% 19,6% 4,3% 0,0% (n =138) ,3% 18,8% 0,0% 0,0% (n =32) Mor og far 88,0% 10,1% 1,9% 0,0% (n =267) Mor 83,6% 16,4% 0,0% 0,0% (n =61) Far 80,0% 10,0% 10,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 79,4% 17,6% 2,9% 0,0% (n =34) Annet 72,7% 18,2% 6,1% 3,0% (n =33) Hitra 86,7% 13,3% 0,0% 0,0% (n =166) Frøya 83,6% 12,3% 3,3% 0,8% (n =244) God 87,0% 11,3% 1,4% 0,3% (n =293) Middels 74,5% 21,6% 3,9% 0,0% (n =51) Dårlig 80,9% 14,8% 3,5% 0,9% (n =115) 84,5% 13,0% 2,1% 0,4% (n =470) 26

28 'vært i slåsskamp på bare nevene'. En til to Svært ofte ,8 71, ,6 95,3 18 3,8 99,2 4 0,8 100, ,0 72 % En til to 24 % 4 % Svært ofte En til to 1 % 24 % 100 % 4 % 72 % Svært ofte 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 55,0% 35,9% 7,2% 1,9% (n =209) Jente 85,9% 13,3% 0,8% 0,0% (n =256) 12-13år 86,2% 11,9% 1,8% 0,0% (n =109) år 69,2% 25,9% 4,2% 0,7% (n =143) år 68,1% 26,8% 4,3% 0,7% (n =138) ,6% 31,3% 3,1% 0,0% (n =32) Mor og far 76,9% 19,4% 3,0% 0,7% (n =268) Mor 62,3% 34,4% 1,6% 1,6% (n =61) Far 50,0% 35,0% 15,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 73,8% 21,4% 4,8% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 75,8% 21,2% 3,0% 0,0% (n =33) Annet 58,8% 32,4% 8,8% 0,0% (n =34) Hitra 80,2% 16,2% 3,6% 0,0% (n =167) Frøya 68,4% 25,8% 4,1% 1,6% (n =244) God 78,8% 17,7% 2,7% 0,7% (n =293) Middels 60,8% 35,3% 2,0% 2,0% (n =51) Dårlig 59,6% 34,2% 5,3% 0,9% (n =114) 71,8% 23,6% 3,8% 0,8% (n =471) 27

29 'vært i slåsskamp med våpen/kniv/spiss gjenstand'. En til to Svært ofte ,3 95,3 17 3,6 98,9 2 0,4 99,4 3 0,6 100, ,0 95 % En til to 4 % 0 % Svært ofte En til to 41 % 100 % 0 % 95 % Svært ofte 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %125 % En til to Svært ofte Valid N Gutt 91,4% 6,7% 0,5% 1,4% (n =209) Jente 98,8% 1,2% 0,0% 0,0% (n =256) 12-13år 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =109) år 93,7% 5,6% 0,7% 0,0% (n =142) år 95,7% 2,9% 0,7% 0,7% (n =138) ,8% 6,3% 0,0% 0,0% (n =32) Mor og far 95,9% 3,0% 0,7% 0,4% (n =267) Mor 91,8% 6,6% 0,0% 1,6% (n =61) Far 85,0% 15,0% 0,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 97,0% 3,0% 0,0% 0,0% (n =33) Annet 97,1% 2,9% 0,0% 0,0% (n =34) Hitra 96,4% 3,6% 0,0% 0,0% (n =167) Frøya 94,7% 4,1% 0,4% 0,8% (n =244) God 97,3% 2,4% 0,0% 0,3% (n =292) Middels 94,1% 5,9% 0,0% 0,0% (n =51) Dårlig 91,2% 5,3% 1,8% 1,8% (n =114) 95,3% 3,6% 0,4% 0,6% (n =470) 28

30 'Har du noen gang hatt samleie?'. Nei Ja ,7 59, ,3 100, ,0 Nei 60 % Ja 40 % Nei 100 % 60 % Ja 40 % 0 % 25 % 50 % 75 % Nei Ja Valid N Gutt 58,5% 41,5% (n =205) Jente 60,9% 39,1% (n =248) 12-13år 95,3% 4,7% (n =106) år 68,8% 31,2% (n =138) år 32,1% 67,9% (n =134) ,1% 83,9% (n =31) Mor og far 66,3% 33,7% (n =258) Mor 52,5% 47,5% (n =61) Far 50,0% 50,0% (n =18) Like mye mor og far 61,9% 38,1% (n =42) Mor/far + ny partner 64,7% 35,3% (n =34) Annet 24,2% 75,8% (n =33) Hitra 62,6% 37,4% (n =163) Frøya 59,9% 40,1% (n =237) God 61,8% 38,2% (n =285) Middels 66,0% 34,0% (n =50) Dårlig 52,3% 47,7% (n =111) 59,7% 40,3% (n =457) Signifikant HØYERE andel enn totalen eller Signifikant LAVERE andel enn totalen eller motsatsen (eks. mann/kvinne). 29

31 'Har noen i din vennekrets hatt samleie'. Nei Ja ,9 29, ,1 100, ,0 Nei 30 % Ja 70 % Nei 30 % 100 % Ja 70 % 0 % 25 % 50 % 75 % Nei Ja Valid N Gutt 30,6% 69,4% (n =186) Jente 29,4% 70,6% (n =238) 12-13år 67,0% 33,0% (n =100) år 27,1% 72,9% (n =133) år 5,7% 94,3% (n =123) ,0% 100,0% (n =29) Mor og far 34,6% 65,4% (n =246) Mor 20,4% 79,6% (n =54) Far 31,6% 68,4% (n =19) Like mye mor og far 38,5% 61,5% (n =39) Mor/far + ny partner 28,1% 71,9% (n =32) Annet 0,0% 100,0% (n =32) Hitra 28,9% 71,1% (n =149) Frøya 31,6% 68,4% (n =228) God 33,1% 66,9% (n =275) Middels 25,0% 75,0% (n =48) Dårlig 22,9% 77,1% (n =96) 29,9% 70,1% (n =428) Signifikant HØYERE andel enn totalen eller Signifikant LAVERE andel enn totalen eller motsatsen (eks. mann/kvinne). 30

32 'blitt utsatt for uønskede kommentarer om utseende, påkledning eller privatliv'. En gang Noen Mange ,7 44, ,1 63, ,5 94,4 26 5,6 100, ,0 45 % En gang 19 % Noen 31 % Mange En gang 6 % 100 % Noen 19 % 31 % 45 % Mange 6 % 0 % 25 % 50 % En gang Noen Mange Valid N Gutt 52,2% 18,0% 25,4% 4,4% (n =205) Jente 38,4% 19,6% 35,3% 6,7% (n =255) 12-13år 53,8% 19,8% 21,7% 4,7% (n =106) år 39,9% 21,0% 34,3% 4,9% (n =143) år 40,4% 19,9% 32,4% 7,4% (n =136) ,6% 21,9% 31,3% 6,3% (n =32) Mor og far 48,7% 16,2% 29,1% 6,0% (n =265) Mor 23,0% 21,3% 50,8% 4,9% (n =61) Far 47,4% 21,1% 26,3% 5,3% (n =19) Like mye mor og far 42,9% 31,0% 21,4% 4,8% (n =42) Mor/far + ny partner 55,9% 20,6% 23,5% 0,0% (n =34) Annet 38,2% 26,5% 29,4% 5,9% (n =34) Hitra 39,4% 22,4% 31,5% 6,7% (n =165) Frøya 47,7% 16,6% 31,5% 4,1% (n =241) God 46,5% 17,4% 32,3% 3,8% (n =288) Middels 49,0% 17,6% 21,6% 11,8% (n =51) Dårlig 38,3% 22,6% 32,2% 7,0% (n =115) 44,7% 19,1% 30,5% 5,6% (n =465) 31

33 'blitt utsatt for "klåing" eller annen uvelkommen bevisst kroppsberøring/ beføling'. En gang Noen Mange ,8 60, ,1 75, ,2 95,0 23 5,0 100, ,0 61 % En gang 15 % Noen 19 % Mange En gang 5 % 15 % 100 % Noen 19 % 61 % Mange 5 % 0 % 25 % 50 % 75 % En gang Noen Mange Valid N Gutt 67,3% 13,2% 14,1% 5,4% (n =205) Jente 56,1% 16,6% 22,9% 4,3% (n =253) 12-13år 79,2% 11,3% 8,5% 0,9% (n =106) år 63,8% 14,2% 14,9% 7,1% (n =141) år 47,1% 19,9% 27,2% 5,9% (n =136) ,0% 15,6% 28,1% 6,3% (n =32) Mor og far 64,5% 15,6% 16,4% 3,4% (n =262) Mor 42,6% 19,7% 32,8% 4,9% (n =61) Far 57,9% 10,5% 26,3% 5,3% (n =19) Like mye mor og far 64,3% 14,3% 16,7% 4,8% (n =42) Mor/far + ny partner 70,6% 11,8% 11,8% 5,9% (n =34) Annet 52,9% 11,8% 20,6% 14,7% (n =34) Hitra 60,4% 18,3% 17,7% 3,7% (n =164) Frøya 60,8% 12,1% 21,3% 5,8% (n =240) God 63,1% 14,6% 18,5% 3,8% (n =287) Middels 56,9% 17,6% 15,7% 9,8% (n =51) Dårlig 56,5% 14,8% 22,6% 6,1% (n =115) 60,8% 15,1% 19,2% 5,0% (n =464) 32

34 'blitt utsatt for uønskede forslag om eller krav på sex'. En gang Noen Mange ,4 80,4 44 9,6 90,0 40 8,7 98,7 6 1,3 100, ,0 80 % En gang 10 % Noen 9 % Mange En gang 1 10 % % 100 % Noen 9 % 80 % Mange 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En gang Noen Mange Valid N Gutt 84,4% 7,3% 6,3% 2,0% (n =205) Jente 77,3% 11,2% 10,8% 0,8% (n =251) 12-13år 89,7% 6,5% 3,7% 0,0% (n =107) år 84,1% 10,1% 4,3% 1,4% (n =138) år 72,6% 11,1% 14,1% 2,2% (n =135) ,9% 15,6% 12,5% 0,0% (n =32) Mor og far 84,2% 8,1% 6,9% 0,8% (n =260) Mor 73,3% 13,3% 10,0% 3,3% (n =60) Far 77,8% 11,1% 11,1% 0,0% (n =18) Like mye mor og far 81,0% 11,9% 7,1% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 85,3% 5,9% 8,8% 0,0% (n =34) Annet 61,8% 17,6% 14,7% 5,9% (n =34) Hitra 79,9% 11,0% 7,9% 1,2% (n =164) Frøya 79,9% 9,2% 9,6% 1,3% (n =239) God 83,9% 8,7% 7,0% 0,3% (n =286) Middels 74,5% 9,8% 11,8% 3,9% (n =51) Dårlig 74,1% 11,6% 11,6% 2,7% (n =112) 80,4% 9,6% 8,7% 1,3% (n =460) 33

35 'blitt utsatt for ufrivillig samleie'. En gang Noen Mange ,9 89,9 26 5,6 95,5 15 3,2 98,7 6 1,3 100, ,0 90 % En gang 6 % Noen 3 % Mange En gang 1 6 % 100 % Noen 3 % 90 % Mange 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En gang Noen Mange Valid N Gutt 93,2% 2,9% 2,9% 1,0% (n =205) Jente 87,5% 7,8% 3,5% 1,2% (n =255) 12-13år 96,3% 2,8% 0,9% 0,0% (n =107) år 93,6% 3,5% 2,1% 0,7% (n =141) år 81,6% 9,6% 5,1% 3,7% (n =136) ,4% 6,3% 9,4% 0,0% (n =32) Mor og far 91,6% 4,6% 2,3% 1,5% (n =262) Mor 86,9% 8,2% 4,9% 0,0% (n =61) Far 89,5% 10,5% 0,0% 0,0% (n =19) Like mye mor og far 92,9% 2,4% 4,8% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 94,1% 5,9% 0,0% 0,0% (n =34) Annet 79,4% 11,8% 5,9% 2,9% (n =34) Hitra 89,1% 7,3% 3,6% 0,0% (n =165) Frøya 90,5% 5,0% 2,9% 1,7% (n =241) God 94,4% 3,5% 2,1% 0,0% (n =288) Middels 78,4% 11,8% 5,9% 3,9% (n =51) Dårlig 83,5% 7,8% 5,2% 3,5% (n =115) 89,9% 5,6% 3,2% 1,3% (n =465) 34

36 'blitt tvunget til å utføre seksuelle tjenester'. En gang Noen Mange ,0 94,0 16 3,4 97,4 9 1,9 99,4 3 0,6 100, ,0 94 % En gang 3 % Noen 2 % Mange En gang 31 % 100 % Noen 2 % 94 % Mange 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % En gang Noen Mange Valid N Gutt 95,1% 2,5% 1,5% 1,0% (n =204) Jente 93,3% 3,9% 2,4% 0,4% (n =255) 12-13år 98,1% 0,9% 0,9% 0,0% (n =107) år 95,8% 2,1% 1,4% 0,7% (n =142) år 89,6% 6,7% 2,2% 1,5% (n =135) ,8% 0,0% 6,3% 0,0% (n =32) Mor og far 95,8% 2,7% 1,1% 0,4% (n =263) Mor 88,5% 8,2% 3,3% 0,0% (n =61) Far 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =19) Like mye mor og far 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =41) Mor/far + ny partner 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =34) Annet 82,4% 8,8% 5,9% 2,9% (n =34) Hitra 93,4% 4,2% 2,4% 0,0% (n =166) Frøya 94,6% 2,9% 1,7% 0,8% (n =240) God 96,5% 2,8% 0,3% 0,3% (n =287) Middels 86,3% 7,8% 3,9% 2,0% (n =51) Dårlig 92,2% 2,6% 4,3% 0,9% (n =115) 94,0% 3,4% 1,9% 0,6% (n =465) 35

37 'byttet sex mot f.eks penger/rusmidler/klær etc'. En gang Noen Mange ,2 97,2 6 1,3 98,5 5 1,1 99,6 2 0,4 100, ,0 97 % En gang 1 % Noen 1 % Mange En gang 10 % 100 % Noen 1 % 97 % Mange 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %125 % En gang Noen Mange Valid N Gutt 96,1% 1,5% 1,5% 1,0% (n =204) Jente 98,4% 0,8% 0,8% 0,0% (n =255) 12-13år 99,1% 0,9% 0,0% 0,0% (n =107) år 97,2% 1,4% 1,4% 0,0% (n =143) år 96,3% 2,2% 0,7% 0,7% (n =135) ,9% 0,0% 3,1% 0,0% (n =32) Mor og far 97,7% 1,5% 0,4% 0,4% (n =263) Mor 93,4% 3,3% 1,6% 1,6% (n =61) Far 94,7% 0,0% 5,3% 0,0% (n =19) Like mye mor og far 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =41) Mor/far + ny partner 97,1% 0,0% 2,9% 0,0% (n =34) Annet 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =34) Hitra 96,4% 1,8% 1,8% 0,0% (n =165) Frøya 97,9% 0,8% 0,4% 0,8% (n =240) God 98,3% 0,7% 0,7% 0,3% (n =288) Middels 98,0% 0,0% 0,0% 2,0% (n =50) Dårlig 93,9% 3,5% 2,6% 0,0% (n =115) 97,2% 1,3% 1,1% 0,4% (n =465) 36

38 'Har du venner som sier de er homofile eller lesbiske?'. Nei Ja ,9 73, ,1 100, ,0 Nei 74 % Ja 26 % Nei % % Ja 26 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Nei Ja Valid N Gutt 86,5% 13,5% (n =207) Jente 63,3% 36,7% (n =256) 12-13år 90,0% 10,0% (n =110) år 74,5% 25,5% (n =141) år 67,4% 32,6% (n =135) ,5% 62,5% (n =32) Mor og far 75,0% 25,0% (n =264) Mor 75,4% 24,6% (n =61) Far 75,0% 25,0% (n =20) Like mye mor og far 78,6% 21,4% (n =42) Mor/far + ny partner 79,4% 20,6% (n =34) Annet 55,9% 44,1% (n =34) Hitra 82,1% 17,9% (n =168) Frøya 68,5% 31,5% (n =241) God 76,8% 23,2% (n =289) Middels 72,5% 27,5% (n =51) Dårlig 67,0% 33,0% (n =115) 73,9% 26,1% (n =467) Signifikant HØYERE andel enn totalen eller Signifikant LAVERE andel enn totalen eller motsatsen (eks. mann/kvinne). 37

39 'Hvor greit synes du at det er at noen er homofile eller lesbiske?'. Ikke greit i det hele tatt Ganske ugreit Verken eller Litt greit Helt greit 46 9,9 9,9 28 6,0 15, ,6 33,4 38 8,1 41, ,5 100, ,0 Ikke Ikke greit greit i i det det hele tatt 10 % 10 % Ganske ugreit 6 % Ganske Verken ugreit eller 6 % 18 % Litt Verken greit eller 8 18 % Helt greit 59 Litt greit 8 % 100 % Helt greit 59 % 0 % 25 % 50 % 75 % Ikke greit i Ganske Verken det hele Litt greit Helt greit ugreit eller tatt Valid N Gutt 17,5% 10,2% 27,2% 7,3% 37,9% (n =206) Jente 3,5% 2,7% 9,3% 8,9% 75,5% (n =257) 12-13år 3,7% 4,6% 23,9% 11,9% 56,0% (n =109) år 13,4% 5,6% 20,4% 6,3% 54,2% (n =142) år 8,1% 5,9% 11,8% 9,6% 64,7% (n =136) ,4% 0,0% 9,4% 3,1% 78,1% (n =32) Mor og far 10,9% 5,2% 19,1% 7,9% 56,9% (n =267) Mor 9,8% 13,1% 13,1% 4,9% 59,0% (n =61) Far 10,5% 10,5% 0,0% 21,1% 57,9% (n =19) Like mye mor og far 2,4% 4,8% 21,4% 14,3% 57,1% (n =42) Mor/far + ny partner 15,2% 0,0% 18,2% 6,1% 60,6% (n =33) Annet 6,1% 3,0% 21,2% 3,0% 66,7% (n =33) Hitra 7,7% 7,1% 20,8% 8,3% 56,0% (n =168) Frøya 10,4% 5,8% 15,4% 7,5% 61,0% (n =241) God 9,3% 5,9% 17,9% 7,9% 59,0% (n =290) Middels 11,8% 5,9% 19,6% 5,9% 56,9% (n =51) Dårlig 9,5% 6,9% 16,4% 10,3% 56,9% (n =116) 9,9% 6,0% 17,6% 8,1% 58,5% (n =467) 38

40 ' Bruker du hasj/marihuana?'. En til to Flere Jevnlig ,2 96,2 13 2,8 98,9 2 0,4 99,4 3 0,6 100, ,0 96 % En til to 3 % Flere 0 % Jevnlig En til to 31 % 100 % Flere 0 % 96 % Jevnlig 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %125 % En til to Flere Jevnlig Valid N Gutt 94,7% 3,8% 0,5% 1,0% (n =208) Jente 97,7% 1,6% 0,4% 0,4% (n =257) 12-13år 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =110) år 96,5% 3,5% 0,0% 0,0% (n =143) år 93,4% 4,4% 0,7% 1,5% (n =137) ,8% 3,1% 3,1% 0,0% (n =32) Mor og far 97,4% 2,2% 0,0% 0,4% (n =268) Mor 95,1% 4,9% 0,0% 0,0% (n =61) Far 95,0% 5,0% 0,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 97,6% 2,4% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 91,2% 2,9% 2,9% 2,9% (n =34) Annet 97,0% 0,0% 3,0% 0,0% (n =33) Hitra 96,4% 3,0% 0,6% 0,0% (n =168) Frøya 96,3% 2,5% 0,4% 0,8% (n =243) God 96,9% 3,1% 0,0% 0,0% (n =293) Middels 96,1% 0,0% 3,9% 0,0% (n =51) Dårlig 94,8% 2,6% 0,0% 2,6% (n =115) 96,2% 2,8% 0,4% 0,6% (n =471) 39

41 'Bruker du andre narkotiske stoffer?'. En til to Flere Jevnlig ,8 96,8 8 1,7 98,5 1 0,2 98,7 6 1,3 100, ,0 97 % En til to 2 % Flere 0 % Jevnlig En til to 21 % 100 % Flere 0 % 97 % Jevnlig 1 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %125 % En til to Flere Jevnlig Valid N Gutt 95,7% 2,4% 0,0% 1,9% (n =207) Jente 98,1% 1,2% 0,4% 0,4% (n =257) 12-13år 99,1% 0,9% 0,0% 0,0% (n =110) år 95,8% 1,4% 0,7% 2,1% (n =143) år 94,9% 3,6% 0,0% 1,5% (n =137) ,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =32) Mor og far 97,0% 1,5% 0,4% 1,1% (n =268) Mor 96,7% 3,3% 0,0% 0,0% (n =61) Far 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =34) Annet 90,9% 3,0% 0,0% 6,1% (n =33) Hitra 95,8% 2,4% 0,6% 1,2% (n =168) Frøya 98,4% 0,4% 0,0% 1,2% (n =243) God 98,6% 1,0% 0,0% 0,3% (n =293) Middels 94,1% 2,0% 0,0% 3,9% (n =51) Dårlig 93,9% 3,5% 0,0% 2,6% (n =115) 96,8% 1,7% 0,2% 1,3% (n =470) 40

42 'Sniffer du?'. En til to Flere Jevnlig ,3 98,3 4 0,9 99,1 3 0,6 99,8 1 0,2 100, ,0 98 % En til to 1 % Flere 1 % Jevnlig En til to 10 % 100 % Flere 1 % 98 % Jevnlig 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %125 % En til to Flere Jevnlig Valid N Gutt 98,1% 0,5% 1,4% 0,0% (n =207) Jente 98,8% 0,8% 0,0% 0,4% (n =257) 12-13år 99,1% 0,9% 0,0% 0,0% (n =110) år 99,3% 0,7% 0,0% 0,0% (n =143) år 97,1% 0,7% 1,5% 0,7% (n =137) ,9% 3,1% 0,0% 0,0% (n =32) Mor og far 98,5% 0,4% 0,7% 0,4% (n =268) Mor 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =61) Far 95,0% 5,0% 0,0% 0,0% (n =20) Like mye mor og far 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% (n =42) Mor/far + ny partner 97,1% 2,9% 0,0% 0,0% (n =34) Annet 97,0% 3,0% 0,0% 0,0% (n =33) Hitra 98,8% 1,2% 0,0% 0,0% (n =168) Frøya 98,8% 0,8% 0,4% 0,0% (n =243) God 99,7% 0,3% 0,0% 0,0% (n =293) Middels 98,0% 2,0% 0,0% 0,0% (n =51) Dårlig 94,8% 1,7% 2,6% 0,9% (n =115) 98,3% 0,9% 0,6% 0,2% (n =470) 41

43 'Har du noen gang drukket alkohol?'. En til to Flere Jevnlig ,0 28, ,2 44, ,4 80, ,4 100, ,0 28 % En til to 16 % Flere 36 % Jevnlig En til to 19 % 100 % Flere Jevnlig 28 % 16 % 36 % 19 % 0 % 25 % 50 % En til to Flere Jevnlig Valid N Gutt 23,9% 18,0% 34,1% 23,9% (n =205) Jente 31,5% 14,6% 38,6% 15,4% (n =254) 12-13år 67,9% 20,8% 11,3% 0,0% (n =106) år 26,8% 20,4% 39,4% 13,4% (n =142) år 5,1% 8,8% 52,6% 33,6% (n =137) ,1% 3,1% 40,6% 53,1% (n =32) Mor og far 31,2% 17,1% 34,6% 17,1% (n =263) Mor 19,7% 11,5% 41,0% 27,9% (n =61) Far 20,0% 15,0% 40,0% 25,0% (n =20) Like mye mor og far 38,1% 26,2% 33,3% 2,4% (n =42) Mor/far + ny partner 32,4% 14,7% 29,4% 23,5% (n =34) Annet 12,1% 9,1% 39,4% 39,4% (n =33) Hitra 32,3% 17,4% 32,9% 17,4% (n =167) Frøya 27,2% 15,5% 37,2% 20,1% (n =239) God 30,8% 13,8% 38,4% 17,0% (n =289) Middels 32,0% 14,0% 34,0% 20,0% (n =50) Dårlig 19,1% 21,7% 33,9% 25,2% (n =115) 28,0% 16,2% 36,4% 19,4% (n =464) 42

44 'Har du noen gang sittet i en bil, kjørt av noen (også deg selv) som var beruset'. Ja Nei 90 19,2 19, ,8 100, ,0 Ja 19 % Nei 81 % Ja 19 % 100 % Nei 81 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Ja Nei Valid N Gutt 21,2% 78,8% (n =208) Jente 17,3% 82,7% (n =255) 12-13år 1,9% 98,1% (n =108) år 12,7% 87,3% (n =142) år 32,1% 67,9% (n =137) ,1% 46,9% (n =32) Mor og far 16,8% 83,2% (n =268) Mor 23,0% 77,0% (n =61) Far 35,0% 65,0% (n =20) Like mye mor og far 4,9% 95,1% (n =41) Mor/far + ny partner 15,2% 84,8% (n =33) Annet 39,4% 60,6% (n =33) Hitra 15,1% 84,9% (n =166) Frøya 20,9% 79,1% (n =244) God 16,9% 83,1% (n =290) Middels 21,6% 78,4% (n =51) Dårlig 23,3% 76,7% (n =116) 19,2% 80,8% (n =469) Signifikant HØYERE andel enn totalen eller Signifikant LAVERE andel enn totalen eller motsatsen (eks. mann/kvinne). 43

45 'Bruker du noen gang rusmidler mens du er alene?'. Ja Nei 47 10,1 10, ,9 100, ,0 Ja 10 % Nei 90 % Ja 10 % 100 % Nei 90 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Ja Nei Valid N Gutt 11,2% 88,8% (n =206) Jente 9,0% 91,0% (n =255) 12-13år 2,8% 97,2% (n =108) år 6,3% 93,7% (n =142) år 19,7% 80,3% (n =137) ,4% 90,6% (n =32) Mor og far 7,8% 92,2% (n =268) Mor 14,8% 85,2% (n =61) Far 10,0% 90,0% (n =20) Like mye mor og far 9,8% 90,2% (n =41) Mor/far + ny partner 18,2% 81,8% (n =33) Annet 12,1% 87,9% (n =33) Hitra 9,0% 91,0% (n =166) Frøya 9,1% 90,9% (n =243) God 8,7% 91,3% (n =289) Middels 7,8% 92,2% (n =51) Dårlig 15,5% 84,5% (n =116) 10,1% 89,9% (n =466) Signifikant HØYERE andel enn totalen eller Signifikant LAVERE andel enn totalen eller motsatsen (eks. mann/kvinne). 44

46 'Hender det noen gang at familie eller venner sier til deg at du burde kutte ned på bruk av rusmidler?'. Ja Nei 36 7,9 7, ,1 100, ,0 Ja 8 % Nei 92 % Ja 8 % 100 % Nei 92 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Ja Nei Valid N Gutt 10,0% 90,0% (n =201) Jente 6,0% 94,0% (n =249) 12-13år 1,9% 98,1% (n =105) år 3,6% 96,4% (n =140) år 15,4% 84,6% (n =136) ,4% 90,6% (n =32) Mor og far 6,9% 93,1% (n =259) Mor 9,8% 90,2% (n =61) Far 10,0% 90,0% (n =20) Like mye mor og far 2,6% 97,4% (n =39) Mor/far + ny partner 6,1% 93,9% (n =33) Annet 15,2% 84,8% (n =33) Hitra 6,2% 93,8% (n =162) Frøya 8,4% 91,6% (n =237) God 5,3% 94,7% (n =285) Middels 10,4% 89,6% (n =48) Dårlig 12,3% 87,7% (n =114) 7,9% 92,1% (n =456) Signifikant HØYERE andel enn totalen eller Signifikant LAVERE andel enn totalen eller motsatsen (eks. mann/kvinne). 45

47 'Har du noen gang havnet i trøbbel fordi du brukte rusmidler?'. Ja Nei 39 8,4 8, ,6 100, ,0 Ja 8 % Nei 92 % Ja 8 % 100 % Nei 92 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Ja Nei Valid N Gutt 11,7% 88,3% (n =205) Jente 5,9% 94,1% (n =253) 12-13år 1,9% 98,1% (n =107) år 4,2% 95,8% (n =142) år 14,8% 85,2% (n =135) ,5% 87,5% (n =32) Mor og far 6,4% 93,6% (n =266) Mor 16,4% 83,6% (n =61) Far 15,0% 85,0% (n =20) Like mye mor og far 4,9% 95,1% (n =41) Mor/far + ny partner 9,1% 90,9% (n =33) Annet 12,1% 87,9% (n =33) Hitra 5,4% 94,6% (n =166) Frøya 9,9% 90,1% (n =242) God 7,3% 92,7% (n =288) Middels 7,8% 92,2% (n =51) Dårlig 11,4% 88,6% (n =114) 8,4% 91,6% (n =464) Signifikant HØYERE andel enn totalen eller Signifikant LAVERE andel enn totalen eller motsatsen (eks. mann/kvinne). 46

48 'Har dine foreldre/foresatte sagt at de ikke liker at du drikker?'. Ja Nei ,0 32, ,8 99,8 1 0,2 Ja 32 % Nei 68 % Ja 32 % 0 % Nei 68 % 0 % 25 % 50 % 75 % Ja Nei Valid N Gutt 31,2% 68,8% (n =199) Jente 32,4% 67,6% (n =241) 12-13år 20,0% 80,0% (n =100) år 36,0% 64,0% (n =139) år 39,7% 60,3% (n =131) ,9% 78,1% (n =32) Mor og far 31,1% 68,9% (n =254) Mor 37,7% 62,3% (n =61) Far 47,4% 52,6% (n =19) Like mye mor og far 20,0% 80,0% (n =40) Mor/far + ny partner 43,3% 56,7% (n =30) Annet 31,3% 68,8% (n =32) Hitra 30,2% 69,8% (n =159) Frøya 32,3% 67,7% (n =232) God 30,6% 69,4% (n =278) Middels 33,3% 66,7% (n =48) Dårlig 35,1% 64,9% (n =111) 32,1% 67,9% (n =446) Signifikant HØYERE andel enn totalen eller Signifikant LAVERE andel enn totalen eller motsatsen (eks. mann/kvinne). 47

49 'I min vennekrets er det vanlig å drikke alkohol'. Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig ,8 30, ,5 41, ,2 69, ,5 100, ,0 Helt uenig 31 % Delvis uenig Helt uenig 11 % Delvis enig 28 % Helt enig Delvis uenig 31 % 11 % 100 % Delvis enig Helt enig 31 % 28 % 31 % 0 % 25 % 50 % Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Valid N Gutt 24,2% 11,1% 30,0% 34,8% (n =207) Jente 36,4% 9,9% 26,5% 27,3% (n =253) 12-13år 78,0% 13,8% 7,3% 0,9% (n =109) år 23,2% 15,2% 37,7% 23,9% (n =138) år 5,1% 5,8% 33,6% 55,5% (n =137) ,0% 3,1% 34,4% 62,5% (n =32) Mor og far 34,1% 10,9% 24,7% 30,3% (n =267) Mor 25,0% 8,3% 26,7% 40,0% (n =60) Far 26,3% 10,5% 26,3% 36,8% (n =19) Like mye mor og far 34,1% 17,1% 34,1% 14,6% (n =41) Mor/far + ny partner 30,3% 9,1% 33,3% 27,3% (n =33) Annet 18,8% 3,1% 43,8% 34,4% (n =32) Hitra 33,5% 13,4% 26,8% 26,2% (n =164) Frøya 31,5% 9,1% 27,4% 32,0% (n =241) God 33,1% 9,7% 27,2% 30,0% (n =290) Middels 27,5% 7,8% 29,4% 35,3% (n =51) Dårlig 26,3% 13,2% 30,7% 29,8% (n =114) 30,8% 10,5% 28,2% 30,5% (n =465) 48

50 'I min vennekrets er det flere (flere enn 3) som bruker andre rusmidler enn alkohol'. Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig ,7 69, ,4 83,1 36 7,8 90,9 42 9,1 100, ,0 Helt uenig 70 % Delvis uenig Helt uenig 13 % Delvis enig 8 % Helt enig Delvis uenig 9 % 13 % 100 % Delvis enig 8 % 70 % Helt enig 9 % 0 % 25 % 50 % 75 % Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Valid N Gutt 68,1% 11,3% 10,8% 9,8% (n =204) Jente 71,3% 14,6% 5,5% 8,7% (n =254) 12-13år 86,1% 6,5% 4,6% 2,8% (n =108) år 60,4% 15,1% 12,9% 11,5% (n =139) år 65,9% 15,6% 5,9% 12,6% (n =135) ,5% 18,8% 9,4% 9,4% (n =32) Mor og far 71,3% 14,0% 6,0% 8,7% (n =265) Mor 70,0% 13,3% 5,0% 11,7% (n =60) Far 60,0% 20,0% 15,0% 5,0% (n =20) Like mye mor og far 70,0% 15,0% 12,5% 2,5% (n =40) Mor/far + ny partner 78,8% 3,0% 9,1% 9,1% (n =33) Annet 59,4% 15,6% 9,4% 15,6% (n =32) Hitra 69,5% 11,6% 7,3% 11,6% (n =164) Frøya 71,0% 13,3% 7,9% 7,9% (n =241) God 71,4% 12,8% 7,9% 7,9% (n =290) Middels 56,9% 13,7% 11,8% 17,6% (n =51) Dårlig 71,4% 14,3% 6,3% 8,0% (n =112) 69,7% 13,4% 7,8% 9,1% (n =462) 49

Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya. En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge

Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya. En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge Oktober Innhold Om undersøkelsen... Bakgrunnen for prosjektet... Utvalg

Detaljer

Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya. En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge

Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya. En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge Hvordan det er å være ung på Hitra og Frøya En undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge i regi av prosjektet Barn og Unge Desember Innhold Om undersøkelsen... Bakgrunnen for prosjektet... Utvalg

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Vår 2012 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 77 Presentasjon Løten foreldremøte 20.11.2013 Ressurser Foreldre og trivsel

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Problematferd VGS. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

Problematferd VGS. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Problematferd VGS Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + VG VG3 Antall: 644 (US) / 683

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 %

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Kjønn Er du gutt eller jente? Gutt Jente Skoletrinn 10 9 8 7 6 4 3 2 1 67,7 % Går du på 32,3 % Ungdomsskole Videregående 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Trivsel

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Nord-Trøndelag 2011-2013

Nord-Trøndelag 2011-2013 2011-2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSENE: Tidspunkt: sept. 2011 - des. 2013 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3050 Svarprosent: 83 Vedlegg 1 til Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen)

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland

Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland Oversikten bakerst i nøkkeltallsrapporten gir raskt et bilde av «ståa» i kommunen, sammenliknet med fylket og landet. Spesialrapport klassetrinn FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013

Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013 Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 12 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 778 Svarprosent: 86 Svarfordeling (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A BA R N E / U N G D O M S V E R S J O N E N Side 1 av 9 Hei, Dato: Måned År Hvordan har du det? Hvordan føler du deg? Dette er det vi ønsker at du skal

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012 Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke? () / uke 50 51 (2013) Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 407 () / 445 () Svarprosent:? () / 84 () Standardrapport undersøkelse

Detaljer

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata!

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata! Ungdata 2015 Velkommen til Ungdata! Du skal klikke eller krysse av i den ruta som passer best. Er det spørsmål som du synes er vanskelige, eller som du ikke har lyst til å svare på, kan du hoppe over dem.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012 Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke? () / uke 51 (2013) Klassetrinn: VG1 Antall: 123 () / 172 () Svarprosent:? () / 61 () Standardrapport undersøkelse (videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Sandnes 2010 og 2013

Ungdata-undersøkelsene i Sandnes 2010 og 2013 Ungdata-undersøkelsene i Sandnes og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 47 49 () / uke 9 15 () Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 2360 () / 2466 () Svarprosent: 93 () / 94 () Standardrapport undersøkelse

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon: 06.11.2009 Innhold Sammendrag

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Problematferd U-skole Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 203 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 Klassetrinn: 8. 0. klasse Antall: 25 Svarfordeling Svarprosent: 85 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013

Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 70 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for

Detaljer

Deltakelse og svarprosent i Bardu

Deltakelse og svarprosent i Bardu Ungdata i Bardu Korusnord.no Deltakelse og svarprosent i Bardu Helheten i ungdoms liv FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f Ung i Oslo 2012: Svarprosent 72 Utvalg i underkant av 10 000 Niende, tiende og første f videregående ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f i et annet land. Disse betegnes som unge med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug 2013

Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug 2013 Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 (US) / uke (VGS) Klassetrinn: 8.. klasse + VG Standardrapport klassetrinn Antall: 67 (US) / (VGS) Svarprosent: 8 (US) / 7 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 49 () / uke 8 13 () Klassetrinn: VG1 Antall: 299 () / 141 () Svarprosent: 71 () / 32 () Standardrapport tidspunkt (videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013

Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013 Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 1 12 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 778 Svarprosent: 86 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Videregåendeelever i Åfjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Åfjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Vestby kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Vestby kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lørenskog kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lørenskog kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Haram kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Haram kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Det store bildet i Norge

Det store bildet i Norge Ungdata i Finnmark Det store bildet i Norge De fleste norske ungdommer har det bra De lever aktive liv der vennskap, familieliv, skole, trening og digital fritid står sentralt De fleste trives godt på

Detaljer

Videregåendeelever i Østfold. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Østfold. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter ulike

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Haugesund 2013

Ungdata-undersøkelsen i Haugesund 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 8 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 1162 (US) / 1618 (VGS) Svarprosent: 87 (US) / 58 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Videregåendeelever i Sande kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sande kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sande kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Videregåendeelever i Ålesund kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ålesund kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Ålesund kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Holmestrand kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Holmestrand kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Holmestrand kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer