Blodtrykksmåler BI3001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blodtrykksmåler BI3001"

Transkript

1 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk mobiltelefon i nærheten av apparatet. - Ikke ta fra hverandre eller sett sammen apparatet på egenhånd. - Brukte batterier kan lekke og ødelegge apparatet. Legg merke til følgende: o Dersom du ikke skal bruke apparatet på en lang stund (3 måneder eller mer), bør du fjerne batteriene. o Sett inn batteriene som + og viser inne i batterihuset. - Ikke bøy mansjetten eller luftslangen. - Behandle hoveddelen forsiktig. - Ikke pump opp mansjetten når den ikke står på armen. - Bruk kun originaldeler. Noen ord om blodtrykk Blodtrykk er trykket på blodårenes vegger når blodet strømmer gjennom dem. Hjertet er en pumpe. Når det trekkes sammen, eller slår, sender det en strøm av blod gjennom blodårene og trykket øker. Dette kalles systolisk press. Når hjertet slapper av mellom slag, synker blodtrykket. Dette kalles diastolisk press. Når legen tar blodtrykket ditt måles både systolisk og diastolisk press. Dersom blodtrykket ditt er 126/76 (126 over 76) er det systolisk 126 og diastolisk 76. Numrene er i millimeter kvikksølv og skrives som 126/76 mmhg. Disse to numrene gir viktig informasjon om helsen din. Desto vanskeligere det er for blodet å strømme gjennom blodårene dine, desto høyere er begge numrene. Når blodtrykket er konstant over normalt, kalles det hypertensjon (høyt blodtrykk). Denne blodtrykksmåleren måler automatisk det systoliske og diastoliske blodtrykket for deg, og viser resultatet i det oversiktlige digitale panelet. Personer med for eksempel diabetes, nyresykdommer, åreforkalkninger eller dårlig blodgjennomstrømming, kan få lavere avlesninger på håndleddet enn dersom avlesningen skjer på overarmen. Rådfør deg med lege for å høre om disse avlesningene er korrekte. Blodtrykket forandres hele tiden. Det veksler fra dag til dag og minutt til minutt ut fra hva kroppen trenger. Dersom du trener eller er sint, vil blodtrykket øke, og dersom du hviler eller sover, synker blodtrykket. Disse forandringene er helt normale. Denne blodtrykksmåleren er svært praktisk å ta med seg, og kan måle blodtrykket ditt hvor som helst. 1

2 Merk: En eller to avlesninger vil ikke gi et riktig bilde av blodtrykket ditt. Det er viktig å ta faste, daglige målinger for å oppnå nøyaktige verdier. Snakk med legen din dersom du er i tvil. Konsulter også legen din for å finne ditt normale blodtrykk. Systolisk (mmhg) Diastolisk (mmhg) Normalt Under 139 Under 89 Grenselinje Høyt blodtrykk Mer enn 160 Mer enn 95 Det er ingen definisjon av lavt blodtrykk, men et systolisk trykk på under 99mmHg blir vanligvis definert som lavt blodtrykk. Forhåndsregler 1. Ikke bland selvmåling og selvdiagnose. Blodtrykksanalyse skal kun utføres av helsepersonale med god kjennskap til din medisinske historie. 2. Dersom du tar medisiner, må du konsultere lege for å finne ut passende tidspunkt å utføre en blodtrykksmåling. Du må aldri forandre medisinsk behandling uten å konsultere lege. 3. Hos personer med dårlig blodgjennomstrømming som følge av diabetes, leversykdommer osv., kan det være forskjeller i blodtrykk fra håndledd til overarm. 4. Dette apparatet er konstruert for bruk på voksne. Dersom det skal brukes på barn, eldre eller småbarn, må lege konsulteres. 5. Målinger kan forstyrres dersom apparatet brukes i nærheten av TV-apparat, mikrobølgeovn, mobiltelefoner eller andre apparater med sterke elektrofelter. For å unngå forstyrrelser, må apparatet brukes i god avstand fra disse feltene. 6. Apparatet skal ikke brukes til å stille diagnose på egenhånd. Dette er legens jobb. 7. Vask hendene før bruk. 8. Dersom trykket blir for sterkt og du føler det uvel, skal du skru av apparatet umiddelbart ved å trykke på POWER-knappen. Hovedenhet Se tegning side 8 i den originale bruksanvisningen. 1. Digitalt display 2. Tid- og datodisplay 3. Systolisk blodtrykk 4. Diastolisk blodtrykk 5. Puls/min. 6. På/avknapp 7. SET-knapp 8. Ruterknappen - knapp for å starte måling og finne minne 9. Armmansjett 10. Batterihus 2

3 Tilbehør 2 AAA-batterier Lagringsboks Produktets funksjoner 1. Bruker fuzzy logikk-måling 2. Minnet kan lagre 128 målinger 3. Knapper som er lette å bruke 4. Stort og oversiktlig display 5. Armmansjetten er enkel å bruke 6. Størrelsen passer fint til å ta med seg rundt 7. Apparatet er svært enkelt å bruke, trykk på knapper for å måle, lagre målinger og stille målingstiden. 8. Automatisk strømsparing (etter 2 ½ minutt). Sette inn batteriet 1. Bruk 2 fingre til å trykke på de opphøyde delene på begge sider av batteriet og trekk dekselet av i pilens retning (se side 9 i den originale bruksanvisningen). 2. Sett inn 2 AAA-batterier i batterihuset som + og viser. 3. Sett på plass dekselet igjen. Merk: - Dersom det vises lavt batteri på displayet, må begge batteriene byttes. - Ta ut batteriene dersom ikke apparatet skal brukes på en stund. - Ved bruk av 2 AAA-batterier kan du måle ca. 200 ganger ved romtemperatur 22 C og stigning til ca. 170mmHg en gang om dagen. De vedlagte batteriene varer ikke så lenge. - Når batterisymbolet blinker, vil apparatet skru seg av automatisk. Sett i nye batterier. Ta ut gammelt batteri - Trykk batteriet opp på plussiden slik at det enkelt kan fjernes. Ta på mansjetten Se tegninger side 11 og 12 i den originale bruksanvisningen. 1. Ta av klokke og smykker fra venstre hånd. 2. Hold venstre hånd med håndflaten pekende opp. Plasser mansjetten slik at displayet på monitoren er lett å se. 3. Enden på mansjetten skal være ca. 1-2 cm fra håndflaten. 4. Pakk mansjetten tett rundt håndleddet. 5. Fest mansjetten godt. 6. Sett deg i en stol med beina op gulvet, og plasser den venstre armen på et bord med håndflaten opp. Mansjetten skal være på samme høyde som hjertet ditt. 7. Dersom du ikke klarer å holde armen i hjertehøyde under hele målingen, kan du bruke oppbevaringsboksen eller noe annet til å støtte opp. 3

4 Noen tips før måling av blodtrykk 1. Unngå å spise, røyke og trene 30 minutter før måling. Hvil 15 minutter før avlesing. 2. Stress øker blodtrykket. Ikke mål dersom du er stresset. 3. Mansjetten skal festes på venstre håndledd. 4. Målinger skal utføres i rolige omgivelser når du er helt avslappet. Plasser armen på et bord med mansjetten i hjertehøyde. 5. Sitt stille og ikke snakk under målingen. 6. Før oversikt over blodtrykk og puls til legen din. Husk at en enkelt måling ikke er representativ for blodtrykket ditt. Du må måle flere ganger i løpet av en tidsperiode. Prøv å måle blodtrykket ditt til samme tid hver dag. Målingene kan forandres litt fra dag til dag. 7. Vent 5-10 minutter mellom hver måling, for å la blodårene gå tilbake til normalt. Hviletiden avhenger av fysisk form. Lese av en måling Les noen tips før måling av blodtrykk og sette på mansjetten før du starter en måling. Måle mens du sitter 1) Plasser albuen på bordet. 2) Du kan bruke oppbevaringsboksen eller annen støtte dersom du trenger hjelp til å holde armen stødig. 3) Slapp av i hånden med håndflaten opp. 4) Trykk på ON/OFF-knappen. Alle symboler vises på skjermen en kort stund, deretter vises 0 eller den siste målingen. 5) Trykk på ruterknappen med en strek i for å starte målingen. Mansjetten vil blåses opp og LCD-displayet vil vise mmhg og deretter synke til riktig nivå og vises på LCD-display. 6) Etter måling vil den systoliske og den diastoliske verdien samt puls/min.-verdi. Dette vil automatisk lagres i minnet. 7) Trykk på ON/OFF for å skru av apparatet. Merk: apparatet kan lagre opptil 128 målinger. Dersom det kommer flere enn 128 målinger, vil kun de 128 siste lagres. Merk: - Verdien vil være for lav dersom du holder hånden din over hjertehøyde, og for høy dersom du holder den under. - Ikke bøy håndleddet innover. - Unngå å prate og å riste på armen under måling. - Dersom du ønsker å stanse under måling, trykker du på stoppknappen. Kalle tilbake målinger 1. Trykk og hold inne ruterknappen med strek i 2 sekunder for å gå til minnet og se den siste målingen når apparatet er på. 2. Trykk på SET-knappen for å se det første minnet som er lagret, og på ruterknappen for å se det siste. 4

5 3. Trykk på ruterknappen og SET samtidig i 2 sekunder for å slette alle minner når apparatet er i minnemodus. Vedlikeholde og oppbevare apparatet 1. Bruk en tørr, myk klut til å rengjøre apparatet. Bruk en lett fuktig klut om ønskelig. 2. Ikke bruk vaskemiddel som inneholder slipemidler. 3. Vask hendene før du foretar en måling. Ikke la apparatet komme i kontakt med vann. 4. Lagre apparatet der det ikke er utsatt for sollys, høy fuktighet eller støv. 5. Brett mansjetten og plasser den i lagringsboksen. Merk: Dersom du ikke skal bruke apparatet på en stund må du sørge for å ta ut batteriene. Dette for å forhindre lekkasje og skader på apparatet. Forhindre feilfunksjon 1. Ikke mist apparatet eller utsett det for støt. 2. Ikke stikk noe inni åpninger på apparatet. 3. Ikke ta fra hverandre apparatet. 4. Ikke bøy den oppblåste mansjetten. 5. Dersom apparatet har vært lagret i temperatur under 0 C, bør du vente 15 minutter før du bruker det. Ellers kan det være at ikke mansjetten blåses opp på riktig måte. Måleprinsipp Oscillometrisk metode Visning av data Digitalt LCD-display Målerekkevidde Trykk: mmhg, puls: slag/min. Nøyaktighet Trykk +/-3mmHg, puls +/- 5 % Oppumping Elektrisk pumpe Utpumping Ventil til trykkutslipp Minne 128 målinger Strømkilde 1,5V AAA-batterier x 2 Batteriets levetid Ca. 200 ganger (ved bruk 1 gang om dagen i 20 C) Driftstemp. og fuktighet 5-40 C, % RH Lagringstemp. Og fuktighet C, % RH Mål 77mm (b) x 72mm (l) x 38mm (h) Vekt Ca. 140g (med batteri) Tilbehør Armmansjett, bruksanvisning Spenning Strøm ved standby Strøm ved drift 3V OFF: 20-40uA ON:8-12 ma Pumping: ma, utpumping: ma 5

6 Problemløsning Dersom du får problemer med apparatet, kan du først referere med denne problemløsningsguiden før du kontakter fagfolk. Feilmelding Mulig årsak Løsning Displayet viser ingenting Ingen batterier Sett inn batterier når du trykker på POWER, Batteriene er utbrukte Sett inn nye batterier eller batterisymbolet blinker. Batteriene er satt inn gal vei Sett inn batteriene på riktig måte E1: Mansjetten kan ikke Se etter lekkasje Bytt ut med en ny mansjett pumpes opp E2, E7, E8, E9 Feil ved måling Mansjetten er ikke festet ordentlig, eller hånd eller kropp er ikke stille Juster mansjetten og forsøk å sitte stille under målingen E3 Trykket er for høyt Mål på nytt E4 Risting under måling Arm eller kropp rister under måling Forsøk å sitte stille under målingen E5 Trykket slippes for fort Mansjetten er festet for Juster og mål på nytt stramt E6 Trykket slippes for Mansjetten er festet for Juster og mål på nytt sakte løst Batterisymbol Batteriet er dårlig Bytt batteri og mål på nytt Mansjetten ble holdt Det systoliske eller diastoliske nivået er for høyt Det systoliske eller diastoliske nivået er for lavt lavere enn hjertet ditt Mansjetten ble ikke festet riktig Du satt ikke stille under måling Mansjetten ble holdt høyere enn hjertet ditt Du satt ikke stille under måling Hold i riktig posisjon og mål på nytt Merk! 1. Hvil i 10 minutter før du måler på nytt. 2. Dersom du ikke får riktige målinger selv etter å ha referert med guiden over: a. Kontakt fagfolk for reparasjon av apparatet. b. Kontakt legen din. Tekniske spesifikasjoner Spenning ved bruk: 3V Strømforbruk ved standby: 2-6 UA Strømkilde: Litiumbatteri CR-2032 x 1 Strømforbruk: 1,0-5 ma 6

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-1000 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK

BRUKSANVISNING NORSK 82 82 BRUKSANVISNING NORSK FØR DU BRUKER STIMULATOREN 1. INTRODUKSJON... 84 2. MEDISINSK BAKGRUNN... 85 3. FORSIKTIGHETSREGLER... 86 USER INFORMATION 4. OVERSIKT... 87 FUNKSJONSKNAPPER... 87 SYMBOLENE

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer