Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)"

Transkript

1 Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern finansiering er markert med rød skrift. Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) I tillegg har vi noen spørsmål om arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene, men for at statistikken skal bli så pålitelig som mulig, håper vi du vil være med også på fortsettelsen. IO blir med på fortsettelsen Spørsmål 1 IO ønsker ikke å være med Slutt (C209) 1a. Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt skadet som følge av en eller flere ulykker på arbeidsplassen eller i forbindelse med arbeidet? Instruks til intervjuer: Ulykker som har skjedd om bord i båt eller på plattform hvis dette var din arbeidsplass, skal regnes med. Ta også med ulykker som har skjedd under opphold på et anleggsområde. Ulykker som har skjedd på tjenestereise skal også regnes med. 1 JA Spm 1b 2 NEI 1b. Dreier dette seg om en eller flere ulykker? 1 EN Spm 2a 2 FLERE Spm 2b (C210) 2a. Var dette en veitrafikkulykke? Instruks til intervjuer: Skadestedet må være veg, gate eller plass åpen for alminnelig ferdsel og det må være et kjøretøy i bevegelse involvert 1 JA Spm 3a 2 NEI Spm 2c 2b. Var den siste ulykken en veitrafikkulykke? 1 JA Spm 3a 2 NEI Spm 2d 1

2 2c. Hvilken type ulykke var dette? 01 STØT / TRUFFET AV EN GJENSTAND Spm 3a 02 FALL Spm 3a 03 STIKK / KUTT Spm 3a 04 KLEMT / FANGET Spm 3a 05 PÅFØRT VOLDSSKADE Spm 3a 06 ANNEN ULYKKE Spm 3a 2d. Hvilken type ulykke var den siste ulykken? 01 STØT / TRUFFET AV EN GJENSTAND Spm 3a 02 FALL Spm 3a 03 STIKK / KUTT Spm 3a 04 KLEMT / FANGET Spm 3a 05 PÅFØRT VOLDSSKADE Spm 3a 06 ANNEN ULYKKE Spm 3a (C211/212) 3a. Når skjedde ulykken? Angi svaret i måned og år. Spm 3aa mm/aa (kun akseptere årskodene "06" og "07") 3aa. I hvilken grad begrenses du i ditt arbeid som følge av ulykken? Spm 3ab 1 I høy grad 2 I noen grad 3 Ikke i det hele tatt 3ab. I hvilken grad begrenses du i dine andre daglige aktiviteter? Spm 3b 1 I høy grad 2 I noen grad 3 Ikke i det hele tatt 3b. Hadde du noe fravær fra arbeidet på grunn av denne ulykken? 1 JA Spm 3c 2 NEI Filter2 Spm 3b 3c. Hvor lenge var du fraværende fra arbeidet? Kan du angi fraværet i dager, uker eller måneder? 1 EN DAG ELLER MINDRE 2 2 TIL 4 DAGER 3 MINST 5 DAGER, MEN MINDRE ENN 2 UKER 4 TO TIL FIRE UKER 5 MINST 1 MÅNED, MEN MINDRE ENN 3 MÅNEDER 6 MINST 3 MÅNEDER, MEN MINDRE ENN 6 MÅNEDER 7 MINST 6 MÅNEDER,,MEN MINDRE ENN 9 MÅNEDER 8 9 MÅNEDER ELLER MER Spm 3ea 2

3 Filter2: Sysselsatte midlertidig fraværende Spm 3da Ikke-sysselsatte, men har vært i arbeid i løpet av de siste 12 månedene Spm 3db 3da. Har du i dag gjenopptatt arbeidet etter ulykken? 1 JA Spm 3ea 2 NEI Spm 3f 3db. Gjenopptok du arbeidet etter ulykken? 1 JA Spm 3eb 2 NEI Spm 3f 3ea. Har du fått endrede arbeidsoppgaver som følge av skaden? Spm 4a/b/c 1 JA 2 NEI 3eb. Fikk du endrede arbeidsoppgaver som følge av skaden? Spm 4a/b/c 1 JA 2 NEI 3f. Vil du gjenoppta arbeidet på et senere tidspunkt? 1 JA Spm 4a/b/c 2 NEI Spm 3g 3 VET IKKE Spm 3g Spm 4a/b/c 3g. Hvor sannsynlig regner du det å være at du en gang i framtiden kan komme tilbake i arbeidslivet? Spm 4a/b/c 1 Svært sannsynlig eller helt sikkert 2 Lite sannsynlig 3 Aldri (C213) Filter3: IO med ett arbeidsforhold Spm 4a IO med flere arbeidsforhold Spm 4b IO ikke sysselsatte, men har vært i arbeid i løpet av de siste 12 månedene Spm 4c 4a. Hvilket arbeidsforhold sto du i da ulykken inntraff? ANGI DET ALTERNATIVET SOM PASSER BEST 1 I nåværende hovedjobb 2 I en jobb jeg hadde for ett år siden 3 I en annen jobb 3

4 4b. Hvilket arbeidsforhold sto du i da ulykken inntraff? ANGI DET ALTERNATIVET SOM PASSER BEST 1 I nåværende hovedjobb 2 I nåværende bijobb 2 I en jobb jeg hadde for ett år siden 3 I en annen jobb 4c. Hvilket arbeidsforhold sto du i da ulykken inntraff? ANGI DET ALTERNATIVET SOM PASSER BEST 1 I siste jobb 2 I en jobb jeg hadde for ett år siden 3 I en annen jobb 4d. Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt skadet som følge av en trafikkulykke på vei til eller fra arbeid? Spm 5a 1 JA 2 NEI (C214) Introduksjon Nå kommer noen spørsmål om arbeidsrelaterte helseproblemer. Du skal i denne sekvensen ikke ta med skader forårsaket av ulykke 5a. Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt noen form for fysiske eller psykiske helseproblemer eller uførhet som er forårsaket av eller forverret av arbeidet ditt? 1 JA Spm 5b 2 NEI Spm 10a Spm 10a 5b. Ett eller flere ulike tilfeller? 1 ETT Spm 6a 2 TO ELLER FLERE Spm 6b Spm 10a 4

5 (C215/216) 6a. Hvilket helseproblem var dette? Spm 7a 00 NAKKE- ELLER SKULDERSMERTER 01 ALBUE, UNDERARM ELLER HENDER 02 KNÆR 03 HOFTE, BEN ELLER FØTTER 04 RYGGEN 05 HODEPINE ELLER MIGRENE 06 PUSTEPROBLEMER ELLER LUNGESYKDOM 07 EKSEM, HUDKLØE ELLER UTSLETT 08 NEDSATT HØRSEL ELLER ØRESUS 09 NERVØSITET, ANGST ELLER RASTLØSHET 10 NEDTRYKTHET, DEPRESJON 11 SØVNPROBLEMER 12 ØYEPLAGER MED SÅRHET, RØDHET ELLER RENNENDE ØYNE 13 HJERTESYKDOMMER, HJERTEANFALL ELLER ANDRE PROBLEMER MED HJERTE- OG KARSYSTEMET 14 INFEKSJONSSYKDOM 15 ANDRE HELSEPROBLEMER 6b. Hvilket helseproblem oppfatter du selv som det mest alvorlige? Spm 7a 00 NAKKE- ELLER SKULDERSMERTER 01 ALBUE, UNDERARM ELLER HENDER 02 KNÆR 03 HOFTE, BEN ELLER FØTTER 04 RYGGEN 05 HODEPINE ELLER MIGRENE 06 PUSTEPROBLEMER ELLER LUNGESYKDOM 07 EKSEM, HUDKLØE ELLER UTSLETT 08 NEDSATT HØRSEL ELLER ØRESUS 09 NERVØSITET, ANGST ELLER RASTLØSHET 10 NEDTRYKTHET, DEPRESJON 11 SØVNPROBLEMER 12 ØYEPLAGER MED SÅRHET, RØDHET ELLER RENNENDE ØYNE 13 HJERTESYKDOMMER, HJERTEANFALL ELLER ANDRE PROBLEMER MED HJERTE- OG KARSYSTEMET 14 INFEKSJONSSYKDOM 15 ANDRE HELSEPROBLEMER (C217) 7a. I hvilken grad begrenses du i ditt arbeid på grunn av dette forholdet? Spm 8a 1 I høy grad 2 I noen grad 3 Ikke i det hele tatt 7b. I hvilken grad begrenses du i dine andre daglige aktiviteter? Spm 8a 1 I høy grad 2 I noen grad 3 Ikke i det hele tatt 5

6 (C218/219) 8a. Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt fravær som følge av dette helseproblemet? 1 JA Spm 8b 2 NEI Spm 8d Spm 8d 8b. Hvor mange fraværsdager har du til sammen hatt de siste 12 måneder som følge av det helseproblemet du har oppgitt? Kan du angi fraværet i dager, uker eller måneder? Spm 8d 1 EN DAG ELLER MINDRE 2 2 TIL 3 DAGER 3 MINST 4 DAGER, MEN MINDRE ENN 2 UKER 4 TO TIL FIRE UKER 5 MINST 1 MÅNED, MEN MINDRE ENN 3 MÅNEDER 6 MINST 3 MÅNEDER, MEN MINDRE ENN 6 MÅNEDER 7 MINST 6 MÅNEDER,,MEN MINDRE ENN 9 MÅNEDER 8 9 MÅNEDER ELLER MER Filter4: Alle med fravær hele referanseuka 8c. Er du fortsatt fraværende fra arbeidet som følge av det helseproblemet du nå har nevnt? 1 JA Spm 8e 2 NEI Spm 8d Spm 8d 8d. Har du fått endrede arbeidsoppgaver som følge av skaden? Spm 9a/9b 1 JA 2 NEI 8e. Skal du tilbake til arbeidet igjen? 1 Ja Spm 9a/9b 2 Nei Spm 8f 3 VET IKKE Spm 8f Spm 8f 8f. Hvor sannsynlig regner du det å være at du en gang i framtiden kan komme tilbake i arbeidslivet? Spm 9a/9b 1 Svært sannsynlig eller helt sikkert 2 Lite sannsynlig 3 Aldri (C220) Filter5: IO med ett arbeidsforhold Spm 9a IO med flere arbeidsforhold Spm 9b IO ikke sysselsatte, men vært i arbeid i løpet av de siste 12 månedene Spm 9c 6

7 9a. Hvilket arbeidsforhold bidro mest til å forårsake eller forverre det helseproblemet du har oppgitt? ANGI DET ALTERNATIVET SOM PASSER BEST Spm 10a 1 Nåværende hovedjobb 2 En jobb jeg hadde for ett år siden 3 En annen jobb 9b. Hvilket arbeidsforhold bidro mest til å forårsake eller forverre det helseproblemet du har oppgitt? ANGI DET ALTERNATIVET SOM PASSER BEST Spm 10a 1 Nåværende hovedjobb 2 Nåværende bijobb 3 En jobb jeg hadde for ett år siden 4 En annen jobb 9c Hvilket arbeidsforhold bidro mest til å forårsake eller forverre det helseproblemet du har oppgitt? ANGI DET ALTERNATIVET SOM PASSER BEST Slutt 1 Siste jobb 2 En jobb jeg hadde for ett år siden 3 En annen jobb (C221) Filter6: Alle sysselsatte Introduksjon Til sist i dette tillegget kommer noen spørsmål om forhold på arbeidsstedet som i høy grad kan påvirke din helse 10a. Er du på din arbeidsplass utsatt for forhold som i særlig grad kan påvirke din psykiske helse? 1 JA Spm 10b 2 NEI Spm 11a Spm 11a 10b. Er du særlig utsatt for? ANGI DET ALTERNATIVET SOM PASSER BEST Spm 11a 1 I hovedsak mobbing eller annen trakassering 2 I hovedsak vold eller trusler om vold 3 I hovedsak tidspress eller for stor arbeidsbelastning 4 ANNET (C222) 11a. Er du på din arbeidsplass utsatt for forhold som i særlig grad kan påvirke din fysiske helse? 1 JA Spm 11b 2 NEI Slutt Slutt 7

8 11b. Er du særlig utsatt for? ANGI DET ALTERNATIVET SOM PASSER BEST Slutt 1 I hovedsak kjemikalier, støv, damp, fuktighet, røyk eller gasser 2 I hovedsak støy 3 I hovedsak vibrasjoner 4 I hovedsak ubekvemme arbeidsstillinger og bevegelser eller tunge løft 5 I hovedsak risiko for ulykker 6 ANNET 8

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 Undersøkelse om overgang fra utdanning til arbeid Tilleggsundersøkelse i AKU 2009 Produktnummer 2090-1 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 1.1

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Spørreskjema om deg selv og barnet 6 måneder etter fødselen

Spørreskjema om deg selv og barnet 6 måneder etter fødselen 1 Den norske influensaundersøkelsen Spørreskjema om deg selv og barnet 6 måneder etter fødselen Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig.

Detaljer

Astma i Telemark. Spørreskjema for Telemarks befolking. Ikke til utfylling DITT SVAR TELLER! ENKELT VIKTIG 20 MIN

Astma i Telemark. Spørreskjema for Telemarks befolking. Ikke til utfylling DITT SVAR TELLER! ENKELT VIKTIG 20 MIN Astma i Telemark Spørreskjema for Telemarks befolking DITT SVAR TELLER! ENKELT VIKTIG 20 MIN 1 Vi henvender oss til deg for å spørre om du vil delta i et forskningsprosjekt som har som mål å finne ut hvilke

Detaljer

Helseerklæring Quality Assuranse AS og Moderna Liv & Pension

Helseerklæring Quality Assuranse AS og Moderna Liv & Pension Helseerklæring Quality Assuranse AS og Moderna Liv & Pension Når du vil nytegne eller gjøre endringer i en forsikring som gir erstatning ved sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, trenger vi utfyllende opplysninger

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Dysfunksjon i arm, skulder og hånd

Dysfunksjon i arm, skulder og hånd Poengberegning av DASH Dysfunksjon i arm, skulder og hånd Dysfunksjon/symptom (De første 30 spørsmålene) Svaralternativene for hvert spørsmål poengsettes fra 1 (ingen funksjonsnedsettelse/symptomer) til

Detaljer

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter.

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Dykkerstudien 2011 Rapport Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Norsk senter for dykkemedisin Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Detaljer

ACE European Life Limited

ACE European Life Limited ACE European Life Limited Helseerklæring Forsikredes navn Fødselsnummer (11 siffer) Adresse Telefon Faks E-postadresse Referanse nr. Medlemmets navn Medlemmets fødselsnummer Død 500 000 Uføre 500 000 Død

Detaljer

Egenerklæring om helse

Egenerklæring om helse Riv av her før utfylling! Selgers navn (Fylles ut av rådgiver) Telefon Gjelder søknad: Personforsikring Unit Link Pensjon/Livrente Kollektiv/OTP Egenerklæring om helse Gjeldende fra januar 2008 Orientering

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Egenerklæring om helse Gjeldende fra oktober 2009 Orientering om egenerklæringen

Egenerklæring om helse Gjeldende fra oktober 2009 Orientering om egenerklæringen Egenerklæring om helse Gjeldende fra oktober 2009 Orientering om egenerklæringen 1. Formålet med erklæringen Landbruksforsikring trenger informasjon for å vurdere hvilken risiko du representerer i forhold

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene STORE ER DE OG UTE STÅR DE En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene Utgangspunkt SIKAs medlemmer ønsket fokus på problemet med manglende magasinplass for store gjenstander.

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

ESENER-2. Final Master Questionnaire

ESENER-2. Final Master Questionnaire 2 nd European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks ESENER-2 Final Master Questionnaire Master Version for the Main Survey Country: Norway Language version: Norwegian June 2014 Basic structure

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen)

Detaljer