universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller"

Transkript

1 universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1

2 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne bruke det offentige rom. Det samme gjeder tigang ti baderom og dusj i hoteer og andre pubikumsbygg. Erfaring viser at utstyr ofte er tifedig passert, sik at rommene ikke fungerer i praksis. Mået med denne brosjyren er å skape større bevissthet om detajenes betydning for gode øsninger. Universe utforming Universe utforming betyr at omgiveser og produkter ska utformes sik at de kan brukes av ae mennesker. Universe utforming innebærer også å utvike nye, gode øsninger som går engre enn minimumskrav i ovverket. Brosjyren omfatter toaett og bad i bygninger og anegg for amennheten. Dette kan være kuturhus, offentige kontorer, togstasjoner, friuftsanegg, hoteer og byggverk med arbeidspasser. Utdyping av detajer og gode øsninger bygger på erfaringer fra medemmer i Norges Handikapforbund som bruker manuee og eektriske ruestoer, og på organisasjonens arbeid med universe utforming i praksis. Lover og forskrifter Teknisk forskrift ti pan- og bygningsoven stier krav om universe utforming av bad og toaett. Norsk standard for universe utforming av bygg og uteområder har utfyende krav. NHF har oppsummert ovverket og egne anbefainger i heftet Tigjengeige bygg og uteområder. Se baksiden av brosjyren for enker. Pan- og bygningsoven Prinsippet om universe utforming ska ivaretas i paneggingen og kravene ti det enkete byggetitak ( 1-1 Lovens formå, 4. edd). Teknisk forskrift og veieder. Utdrag fra 12-9 Bad og toaett. I etasjer som har bad og toaett ska 1/10 og minst ett av disse være universet utformet: Fri guvpass ti snusirke med diameter minimum 1,5 m foran toaett og minimum 0,9 m fri sidepass på begge sider av toaettet. Fri passasjebredde på 0,9 m fram ti toaett. Avstand fra vegg ti forkant toaett minimum 0,7 m. Håndstøtte på begge sider av toaettet. Fri høyde under servant minimum 0,67 m. Røroppegg innti vegg sik at fri pass under vasken. Såpedispenser, håndtørker og spei må kunne betjenes fra både sittende og stående stiing. Trinnfri dusjsone, minimum 1,6 x 1,3 m. På steder med kun ett toaett må dette være universet utformet. Dersom det er fere toaetter i nærheten av hverandre på samme pan, er det tistrekkeig med 0,9 m fri pass på den ene siden av toaettet, forutsatt speivendt utforming i annet toaett. Diskriminerings- og tigjengeighetsoven I føge oven er det forbudt å diskriminere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Loven gjeder virksomheter i eksisterende bygg og stier krav ti virksomhetseiere om universe utforming av okaene virksomheten drives i. Pikten er reguert i 9 og påegger både offentige og private virksomheter å jobbe aktivt for å fremme universe utforming. Fargekontrast på guv og vegg. Utstyr ska ha fargekontrast ti guv/vegg. 2

3 2 Grunnprinsipper NHF sine krav bygger på teknisk forskrift og samsvarer i a hovedsak med Norsk standard for universe utforming av bygg. NHF mener at fest muig toaetter ska være universet utformet fordi mange har nytte av store toaetter. Dersom det er separate toaetter, må minst ett toaett for hvert kjønn være universet utformet. Dersom toaettet kombineres med steerom, må fere rom være universet utformet for å unngå kø. Ved viktige reiseknutepunkt må kombinertrom ha høydereguerbar steebenk for voksne personer. Benken må kunne fees mot veggen når den ikke er i bruk. Baderom må være terskefritt og med samme guvnivå i toaett- og dusjsone for bruk av hjepemider som dusjsto og personøfter. For at øsningene ska fungere for ae, må kvaitetskravene som personer med funksjonsnedsetteser stier bi ivaretatt, inkudert bruk av tekniske hjepemider. Ruesto er dimensjonerende for area og stier krav ti betjeningshøyde fra sittende stiing. I tiegg kommer krav ti fargebruk, kontraster, akustikk samt forståeige og hesevennige omgiveser. Hehetig panegging. Rommet og passering av rør og utstyr må ses i sammenheng. Area. Dybden og bredden i rommet må være tistrekkeig for bruk av manue og eektrisk ruesto. Snusirke med diameter minst 1,6 m foran toaett og vask. Lett å finne og enket å komme ti. Tydeig skiting i feesareaer og på toaettdør. Tigjengeighetssymbo. God pass i korridor for å sikre adkomst ti toaett med ruesto. Dør må være ett å se og bruke. Trinnfritt. Utadsående dør i kontrastfarge ti vegg. Pass på begge sider ti å åpne/ukke fra ruesto. Lett å betjene åsen. Låst posisjon må være tydeig. Lukkebøye på innside dør, diagonat fra hengsesiden. Døråpner passert utenfor dørens sagradius ved automatisk dør og med god avstand fra hjørnet (minst 0,5 m). Kontraster og beysning. Guv i kontrast ti vegger. Utstyr i kontrast ti vegg. God beysning uten bending. Toaett. Fri pass foran og på begge sider av toaettet ti ruesto. Avstand fra vegg ti forkant toaett 0,85 m. Sittehøyde 0,48-0,50 m. Armstøtter på begge sider, montert i bakvegg i 0,8 m høyde. Toaettpapir på støttene. Vask. Det må være fri pass under vasken for å komme innti i sittende stiing. Ettgreps armatur der både vann og hende er ett å nå og betjene. Betjeningshøyde. Høyde 0,9-1,1 m passer både stående og sittende stiing; ysbryter, stikkontakt, såpedispenser, håndtørker, knagger osv. Spei. Bør gå het ned ti vasken. Høyde for både sittende og stående. Hefigurspei på vegg i tiegg kan være nyttig for mange. Materiaer. Hesevennige materiaer og rengjøringsprodukter. Parfymefri såpe. Dusjsone. Dusjsonen må være minst 1,5x1,8 m (bxd) og skisikker. Guv i toaett- og dusjsone i samme nivå uten kanter. Ettgreps armatur med termostat. Dusjhode regueres i høyde 0,9-2,1 m. Veggmonterte støttehåndtak oddrett og vannrett. Veggmontert dusjsete i høyde 0,5 m. Dusjforheng. toaett og bad detajer som teer Driftssikkert. Jevnig kontro av automatiske dører for sikker drift. 3

4 toaett og bad detajer som teer Universet utformet 3 Toaett - gode øsninger NHF anbefaer snusirkediameter 1,6 m 4

5 Toaett - gode øsninger Guvmontert toaett. Pass foran og på begge sider for overfytting fra ruesto. Toaettet er trukket fram fra veggen sik at det er pass ti ruesto paraet med toaettet og pass ti assistent. toaett og bad detajer som teer Armstøtter montert i forsterket bakvegg sik at de tåer stor beastning. Muig å komme het innti toaettet når støttene fees opp mot veggen. Papir innen rekkevidde. Spei ned ti vask og opp ti stående høyde. Armatur trukket fram sik at det er enket å nå både hende og vann. Jevn overfate på vask. Såpe, håndtørker og øs papirkurv innen rekkevidde. Pass ved siden av vasken ti å komme ti med ruesto. Vannås trukket mot bakvegg sik at det er pass ti bena. Bøyegrep på innsiden. Kunne vært bedre: Kontrast meom utstyr og vegg. Sterkere kontrast meom guv og vegg. Spei het ned ti vask. 5

6 toaett og bad detajer som teer 4 Dusj - gode øsninger Eksempe på entré og baderom på hote Støttehåndtak vannrett ved dusjsete for overfytting fra ruesto. I tiegg oddrett håndtak som støtte når man står. Kappsete montert på vegg i riktig høyde; dypt og bredt nok ti å sitte stabit. Armatur, dusjhode og såpe innen rekkevidde fra sittende og stående stiing. Det må være muig å trekke ti seg dusjhodet fra sittende dersom det er høyt passert. Skisikkert guv. 6

7 5 Vanige fei Stortoaett som agerrom Kombinert toaett, steerom og ager hindrer tigang ti vask og ti begge sider av toaettet med ruesto. Kan ikke rygge het innti toaettet for sideveis overfytting fordi armstøttene ikke kan fees opp mot vegg. Ustabit når man beaster armstøttene med fu kroppsvekt. Toaettruen på bakveggen er utenfor rekkevidde. toaett og bad detajer som teer Vask/spei Vask i hjørne uten fri adkomst. Vask, tørkeru og spei for høyt passert. Innebygd vask Adkomsten er vanskeig hvis sargen hindrer pass ti bena i sittende stiing. Vask trukket inn på benkepaten gjør det vanskeig å rekke vannet fra sittende. Dette gjeder også vask med sensor der det kan bi ang avstand fra vaskens forkant ti vannet. Toaett- og baderom Vanige fei ved kombinert toaett- og baderom, f.eks. på hote: Ikke tistrekkeig pass på begge sider av toaettet. For iten pass ti å bevege seg meom toaettog dusjsone med hjepemider samt sikre tørr passering av hjepemider utenfor dusj. Dusjpass med støttehåndtak vikårig passert. Ustabi dusjkrakk med iten sittefate. Dusjstang med dusjhode utenfor rekkevidde fra sittende stiing. Vegghengt toaett Vanige probemer ved vegghengt toaett: Toaettet er ofte kortere enn mange ruestoer. Man treffer ikke toaettsetet fordi det ikke er nok pass ti å rygge ruesto inn ved siden av toaettet. Dette gir fare for fa ved overfytting. Ryggstøtte manger når dookket fees bakover. Spyeknapp for høyt passert. Løsning: Bygge sisternekassen ut i samme bredde som toaettskåen, sik at avstanden fra vegg ti forkant toaett bir 0, 85 cm og man kommer het innti toaettet med ruesto. Ryggstøtte. Spyeknapp i høyde 0,9-1,1 m. 7

8 Nettsteder og pubikasjoner toaett og bad detajer som teer Regjeringens handingspan for universe utforming Likestiings- og diskrimineringsombudet, Lovverk, saksgang, uttaeser og pubikasjoner Standard Norge, Norsk Standard NS 11001:2009 Universe utforming av byggverk Norsk Standard NS 11005:2011 Universe utforming av opparbeidete uteområder Direktoratet for byggkvaitet, Pan- og bygningsoven, teknisk forskrift og veiedning Norges Handikapforbund, Tigjengeige bygg og uteområder Ikke godta diskriminering Vekommen inn Inspirasjon Norges Bindeforbund, Estetisk, trygt og tigjengeig Hørseshemmedes Landsforbund, Tigjengeighetsguide Norges Astma- og aergiforbund, Universe utforming av bygg Detasenteret, Pubikasjoner om universe utforming Husbanken, Temasider universe utforming SINTEF Byggforsk, Paneggingsbad og Tekst: guri Henriksen Design: kire Design Foto: M marit Hommeda ustrasjoner: Kristin Hie Trykk: merkur-trykk Oppag: ISBN Norges Handikapforbund 2012 Postboks 9217 Grønand 0134 Oso Teefon Faks

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse KRAVOVERSIKT FOR HÅNDBOK FOR STASJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle Side: 1 av 8 Dokument-ID: STY-601251 Rev.: 003 Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line Gyldig fra: 12.06.2013 1. Hensikt

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Fakta 3. utgave, juni 2012

Fakta 3. utgave, juni 2012 Fakta 3. utgave, juni 2012 Trygghet i hjemmet for eldre Nødnummer Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn før i egne hjem eller i omsorgsboliger. Da blir

Detaljer

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner Smittevern 2004:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Isoleringsveilederen Bruk

Detaljer

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013.

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Universell utforming som del av et samlet lysdesign sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Innhold: 1. Bakgrunn og formål s. 4 1.1 Bakgrunn s. 4 1.2 Formål s. 4 1.3 Målgruppe

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Kyr med horn i løsdriftsfjøs er mulig!

Kyr med horn i løsdriftsfjøs er mulig! tema storfe Kyr med horn i løsdriftsfjøs er mulig! Undersøkelser viser at det finnes mange forskjellige fjøskonsept som funger godt for kyr med horn. Det finnes altså ikke en løsning som utpeker seg til

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe

Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe Årsmelding og regnskap 2006 Tilrettelegging for inseminering og sjukdomsbehandling i fjøset er viktig. Ulike praktiske løsninger bør derfor vurderes

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI - 1988. Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI - 1988. Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP VIRING Tidsskrift for norrøri arkeoogi Bind LI - 1988 Oso 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP o Jørgen H.Q nsenius «Kirkene ingen kunne måbinde» Undersøkeser om propors j onssystemer i norske kirker

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer