Ledelsesrapport. September 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. September 2016"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 59,7 69,5 Fristbrudd 1,2% 5,3% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler Totalt antall DRG-poeng "sørge for" Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnkostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 6,5 % 7,4 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat

4 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2015 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager (alle tjenesteområder) Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 1,2 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert 3. kvartal 2015) 3 % 3,4 % Pasienter får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 75,6 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeider undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (sist oppdatert høst 2015) 55,0 % Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (tall i 1000 kr) Budsjettavvik =

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter Aug Sep HiÅ HiÅ 2015 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 68,3 67,6 64,6 75,5 82,3 74,6 82,3 Oslo universitetssykehus HF 70,5 71,8 67,0 87,4 85,7 85,4 86,0 Sunnaas sykehus HF 60,7 51,6 51,9 51,8 79,4 51,7 75,7 Sykehuset i Vestfold HF 61,4 57,5 56,8 62,6 70,9 62,7 70,4 Sykehuset Innlandet HF 61,1 55,8 54,9 63,3 63,3 62,3 64,4 Sykehuset Telemark HF 59,5 58,6 53,1 56,1 66,5 55,2 64,7 Sykehuset Østfold HF 59,7 56,3 59,2 69,4 64,1 69,5 64,5 Sørlandet sykehus HF 62,9 63,5 57,4 61,6 69,0 61,4 68,1 Vestre Viken HF 64,6 65,5 58,5 69,4 74,5 67,6 76,1 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63,7 62,6 59,1 69,2 72,5 68,2 72,6 Betanien Hospital 72,0 64,0 68,0 63,0 53,0 62,0 52,0 Diakonhjemmet Sykehus 59,0 54,3 47,4 54,8 55,5 54,7 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 107,4 98,3 88,2 90,4 102,2 89,2 85,9 Martina Hansens Hospital 64,0 56,0 52,0 66,0 77,0 64,0 76,0 Revmatismesykehuset 77,0 75,0 68,0 75,0 71,0 73,0 72,0 Private rusinstitusjoner med avtale 59,0 39,0 53,0 76,0 134,0 71,0 124,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 65,1 63,3 59,7 69,5 72,5 68,4 72,7 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav Krav 70 Ventetid VOP 90 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav Krav 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende med rett somatikk 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende uten rett somatikk 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende - somatikk 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 13

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 9% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 0,9 0,0 0,7 1,8 0,9 1,1 7,8 8,5 6,4 8,1 Oslo universitetssykehus HF 1,2 0,4 4,1 0,0 1,2 1,1 14,8 14,4 12,0 14,6 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 1,5 3,1 1,3 2,4 Sykehuset Innlandet HF 1,3 0,6 1,0 0,0 1,3 0,9 1,8 2,6 1,6 2,7 Sykehuset Telemark HF 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 1,3 9,5 15,3 7,3 13,3 Sykehuset Østfold HF 2,9 0,5 0,0 0,0 2,7 2,8 3,0 2,8 2,6 3,1 Sørlandet sykehus HF 2,4 1,6 0,0 0,0 2,3 2,4 3,6 5,7 3,7 5,3 Vestre Viken HF 0,8 0,0 0,7 0,0 0,8 0,5 1,0 1,7 0,9 1,7 Betanien Hospital 0,2 0,2 0,3 1,4 2,7 1,7 2,8 Diakonhjemmet Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 3,0 0,9 3,4 Martina Hansens Hospital 0,3 0,3 0,5 0,5 1,1 0,5 0,9 Revmatismesykehuset 0,7 0,7 1,4 1,2 1,4 1,1 1,8 Private institusjoner m/avtale 0,3 8,3 0,0 4,9 0,8 0,8 2,3 4,4 1,9 4,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner September ,3 0,4 0,7 1,0 1,2 1,2 5,3 6,5 4,3 6,3 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 10,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 5,0 % 2,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,0 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 7,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 3,5 % 6,0 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter 16

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd ventende somatikk 17

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Jul Aug HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 75 % 79 % 75 % 61 % 53 % Oslo universitetssykehus HF 71 % 75 % 65 % 55 % 0 % Sunnaas sykehus HF 76 % 79 % 80 % 71 % 75 % Sykehuset i Vestfold HF 74 % 74 % 75 % 54 % 53 % Sykehuset Innlandet HF 78 % 85 % 83 % 65 % 59 % Sykehuset Telemark HF 72 % 77 % 78 % 62 % 59 % Sykehuset Østfold HF 63 % 65 % 62 % 57 % 57 % Sørlandet sykehus HF 74 % 81 % 76 % 59 % 55 % Vestre Viken HF 82 % 84 % 83 % 68 % 61 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 74 % 78 % 74 % 60 % 57 % Betanien Hospital 70 % 76 % 77 % 67 % 72 % Diakonhjemmet Sykehus 93 % 92 % 90 % 77 % 71 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 74 % 85 % 85 % 68 % 65 % Martina Hansens Hospital 98 % 98 % 95 % 39 % 52 % Revmatismesykehuset 54 % 84 % 83 % 70 % 68 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 75 % 79 % 76 % 61 % 58 % 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Andel korridorpasienter - somatikk Aug Sep HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 0,6 % 0,6 % 0,8 % 3,2 % 2,8 % Oslo universitetssykehus HF 1,4 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 0,9 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,7 % 1,4 % 1,3 % 1,7 % 1,3 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 1,4 % 1,8 % 2,0 % 2,8 % 2,4 % Sykehuset Østfold HF 0,5 % 0,6 % 1,0 % 2,6 % 2,9 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % Vestre Viken HF 1,5 % 1,0 % 1,6 % 2,1 % 1,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,7 % 1,5 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,4 % 1,8 % 3,0 % 1,4 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,6 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,0 % 0,9 % 1,2 % 1,6 % 1,5 % 19

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 4,4 4,5 4,1 4,4 4,7 3,8 3,9 3,3 3,6 4,1 Oslo universitetssykehus HF 4,7 5,2 5,0 5,4 7,1 5,8 6,1 5,4 4,8 5,5 Sunnaas sykehus HF 5,0 4,5 5,9 5,2 4,6 5,4 3,9 3,7 4,7 4,8 Sykehuset i Vestfold HF 4,0 3,8 4,4 5,2 5,1 4,6 3,5 3,1 4,5 4,3 Sykehuset Innlandet HF 5,0 2,9 4,5 6,2 3,8 3,7 3,5 4,8 4,3 4,3 Sykehuset Telemark HF 2,1 3,0 2,3 3,6 2,9 2,7 2,4 4,7 2,1 2,9 Sykehuset Østfold HF 5,5 4,5 5,4 4,5 5,9 4,6 5,2 4,1 4,1 4,9 Sørlandet sykehus HF 2,9 2,8 3,7 2,9 3,3 3,0 3,0 2,5 3,1 3,0 Vestre Viken HF 3,3 3,2 3,2 2,8 3,2 3,1 4,0 2,9 3,0 3,2 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 3,8 4,2 4,5 4,7 4,1 4,3 4,0 3,8 4,1 Betanien Hospital 3,1 2,3 2,0 2,4 2,6 3,3 2,3 1,8 2,2 2,4 Diakonhjemmet Sykehus 2,7 2,6 2,5 1,8 2,4 2,5 2,7 2,4 2,4 2,4 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,8 Martina Hansens Hospital 3,0 3,5 2,0 2,3 2,2 2,8 1,7 2,3 2,1 2,4 Revmatismesykehuset 1,1 1,6 1,5 1,8 1,5 1,5 0,9 0,8 1,0 1,3 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,7 4,0 4,2 4,5 3,9 4,1 3,8 3,7 4,0 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 95 % 97 % 98 % 96 % 96 % 97 % 97 % 98 % 98 % 97 % 91 % Oslo universitetssykehus HF 96 % 97 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % 97 % 96 % 91 % Sunnaas sykehus HF 97 % 96 % 97 % 96 % 98 % 96 % 96 % 96 % 95 % 96 % 86 % Sykehuset i Vestfold HF 94 % 97 % 98 % 97 % 93 % 94 % 98 % 97 % 97 % 96 % 89 % Sykehuset Innlandet HF 97 % 98 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 97 % 98 % 98 % 96 % Sykehuset Telemark HF 99 % 99 % 99 % 98 % 99 % 99 % 99 % 96 % 99 % 98 % 97 % Sykehuset Østfold HF 92 % 93 % 91 % 90 % 93 % 92 % 91 % 95 % 92 % 92 % 88 % Sørlandet sykehus HF 97 % 98 % 96 % 97 % 96 % 97 % 96 % 98 % 97 % 97 % 96 % Vestre Viken HF 98 % 92 % 99 % 98 % 99 % 99 % 98 % 98 % 98 % 98 % 97 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 97 % 97 % 96 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 93 % Betanien Hospital 98 % 97 % 88 % 98 % 94 % 96 % 96 % 99 % 98 % 96 % 94 % Diakonhjemmet Sykehus 98 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 98 % 99 % 99 % 98 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 98 % 98 % 97 % 98 % 94 % 97 % 97 % 97 % 99 % 97 % 94 % Martina Hansens Hospital 98 % 99 % 96 % 98 % 100 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 95 % Revmatismesykehuset 99 % 100 % 99 % 99 % 100 % 99 % 99 % 99 % 100 % 99 % 99 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 97 % 97 % 97 % 96 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 94 % 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 25

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per HiÅ Faktisk Budsjett Avvik 2015 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall og andel utskrivningsklare pasienter Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per september Hittil i år per september 2015 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF ,6 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,2 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,7 % Vestre Viken HF ,1 % ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,4 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,4 % Andel 27

28 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområder Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ HiÅ 2015 Somatikk 60,8 71,0 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 52,1 51,1 VoP - Psykisk helsevern for voksne 46,6 50,7 TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 36,8 47,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 59,7 69,5 28

29 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Antall inntektsgivende polikliniske Hittil i år Endring F 2015 til E Endring hittil HiÅ 2015 i år 2015 til Endring i % F 2015 E Endring Endring i % konsultasjoner Somatikk ,2 % ,7 % Psykisk helsevern ,7 % ,0 % TSB ,6 % ,4 % Tallene per september og årsestimat er korrigert for estimert meraktivitet i forhold til 2015 knyttet til nye personellgrupper innen somatikk som gir ISF-refusjon. Faktisk per september og årsestimat er beregnet, og det er forutsatt at andelen konsultasjoner av nye personellgrupper utgjør det samme som for 1. tertial, dvs. 3,8%. 1. tertial representerer de siste mottatte dataene fra NPR. 29

30 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6% ,6% 574 0,9% ,5% Oslo universitetssykehus HF ,6% ,5% ,1% ,5% Sunnaas sykehus HF ,0% Sykehuset i Vestfold HF ,4% 767 1,4% ,0% ,1% Sykehuset Innlandet HF ,2% ,0% ,2% ,7% Sykehuset Telemark HF ,9% 22 0,1% ,7% ,4% Sykehuset Østfold HF ,4% ,5% ,5% ,8% Sørlandet sykehus HF ,2% ,4% ,7% ,5% Vestre Viken HF ,5% ,1% ,1% ,3% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,6% ,9% ,3% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,0% ,1% ,4% ,2% Betanien Hospital 16 0,1% Diakonhjemmet Sykehus ,8% ,6% 700 8,2% ,3% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,0% ,4% ,8% 432 6,7% Martina Hansens Hospital ,6% Revmatismesykehuset 306 4,5% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2% ,7% ,0% ,6% 30

31 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning Månedsverk fordelt på tjenesteområder Hittil i år Endring F 2015 til E Helse Sør-Øst Foretaksgruppen HIÅ 2015 Endring hittil i år 2015 til Endring i % F 2015 Estimat Endring Endring i % Somatikk ,5% ,8% VoP ,3% ,6% BUP ,0% ,1% Psykisk helsevern ,6% ,1% Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet ,1% ,4% Preshospitale tjenester ,1% ,4% Annet ,8% ,3% TOTAL ,3% ,8% 31

32 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning per helseforetak Månedsverk fordelt på tjenesteområder akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk avvik mot fjoråret - hittil i år 2015 Somatikk VOP BUP Endring i % 2015 Endring i % 2015 Endring i % 2015 Endring i % Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,3 % ,5 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,6 % ,0 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % ,5 % ,0 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,2 % ,7 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,8 % ,5 % ,8 % ,3 % Sykehuset Østfold HF ,5 % ,2 % ,7 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,5 % ,6 % ,9 % Vestre Viken HF ,6 % ,3 % ,6 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,3 % ,0 % ,1 % TSB 32

33 5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte DRG-poeng 2015 Hittil i år HiÅ 2015 mot HiÅ Årsestimat vs årsbudsjett DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per september Avvik budsjett DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,3 % ,3 % ,8 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,1 % 461 1,0 % ,2 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,6 % ,5 % ,9 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,3 % ,2 % ,8 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,9 % 286 1,4 % ,6 % DRG-poeng kreftlegemidler ,3 % ,7 % % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,2 % ,1 % ,8 % ,1 % ,4 % ,7 % 33

34 5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,4 % ,3 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,7 % ,1 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,1 % ,6 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,2 % ,3 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,0 % ,9 % DRG-poeng kreftlegemidler ,0 % ,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,0 % ,2 % ,6 % ,1 % 34

35 5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % ,6 % ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % 0 0,0 % ,8 % Sunnaas sykehus HF ,4 % ,2 % 34 0,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,6 % 190 0,5 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % 360 0,4 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,4 % 6 0,0 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 0 0,0 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,3 % ,2 % Vestre Viken HF ,2 % ,4 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % ,4 % ,6 % Betanien Hospital ,4 % ,1 % ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % ,8 % 156 1,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % 200 1,1 % 797 6,4 % Martina Hansens Hospital ,3 % ,5 % ,3 % Revmatismesykehuset ,6 % ,4 % ,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,5 % ,5 % Kjøp fra andre helseregioner ,7 % ,1 % ,4 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,5 % ,4 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) ,3 % ,8 % ,2 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,9 % 157 0,6 % 286 1,4 % DRG-poeng kreftlegemidler ,3 % ,7 % ,6 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,2 % ,8 % ,1 % 35

36 5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret September måned September Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % 265 3,5 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,3 % 18 3,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % 297 3,6 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 482 8,3 % Vestre Viken HF ,3 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % 631 1,0 % Betanien Hospital ,2 % ,4 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 94 5,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % 29 1,9 % Martina Hansens Hospital ,6 % 43 5,7 % Revmatismesykehuset ,1 % 12 8,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,9 % 783 1,1 % Kjøp fra andre helseregioner ,5 % 8 1,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,1 % ,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) ,2 % ,6 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,0 % ,7 % DRG-poeng kreftlegemidler ,0 % ,1 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,0 % 561 0,8 % 36

37 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,6 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,2 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,6 % ,3 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 167 0,1 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,1 % ,6 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,0 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,6 % ,2 % Vestre Viken HF ,2 % ,5 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,0 % ,0 % Betanien Hospital ,2 % ,3 % 16 0,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,4 % ,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % ,7 % ,0 % Martina Hansens Hospital ,1 % ,7 % ,6 % Revmatismesykehuset ,2 % 50 0,5 % 306 4,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % ,2 % ,2 % 37

38 5. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Somatikk VoP BUP TSB September Hittil i år Endring HiÅ Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,2 % ,6 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,5 % ,7 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,1 % ,2 % ,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,7 % ,2 % ,2 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,2 % 547 2,9 % 412 1,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,9 % ,7 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,8 % ,1 % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,5 % ,7 % ,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,3 % - 9-1,0 % ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,4 % ,0 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,3 % ,1 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,3 % ,0 % ,8 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,0 % ,9 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,2 % ,9 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,6 % ,4 % 10 0,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,6 % ,6 % ,6 % 38

39 5. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,4% ,8% ,4% 435 2,2% Oslo universitetssykehus HF ,6% ,0% 957 2,9% ,3% Sunnaas sykehus HF ,6% Sykehuset i Vestfold HF ,8% ,4% ,4% ,9% Sykehuset Innlandet HF 250 0,1% ,8% ,6% ,7% Sykehuset Telemark HF ,1% ,9% 390 2,0% ,4% Sykehuset Østfold HF ,6% ,6% ,1% 451 2,3% Sørlandet sykehus HF ,4% ,1% ,9% ,3% Vestre Viken HF ,2% ,9% ,2% ,4% Helse Sør-Øst RHF ,5% ,9% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,6% ,7% ,1% ,0% Betanien Hospital ,2% Diakonhjemmet Sykehus ,4% ,8% 517 5,9% 300 4,9% Lovisenberg Diakonale Sykehus 778 1,8% ,3% ,0% 333 5,1% Martina Hansens Hospital ,1% Revmatismesykehuset ,2% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7% ,5% ,3% ,6% 39

40 6. Bemanning Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. September Hittil i år per sep (snitt) HiÅ Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Endring Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,2 % 5 Oslo universitetssykehus HF ,9 % ,0 % 226 Sunnaas sykehus HF ,8 % ,7 % 33 Sykehusapotekene HF ,8 % ,2 % 17 Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,7 % 102 Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,6 % - 45 Sykehuset Telemark HF ,1 % ,7 % 22 Sykehuset Østfold HF ,1 % ,6 % 159 Sykehuspartner HF ,7 % ,9 % 51 Sørlandet sykehus HF ,1 % ,5 % 65 Vestre Viken HF ,8 % ,4 % 127 Helse Sør-Øst RHF ,2 % ,1 % - 8 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,2 %

41 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,5 % ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % ,1 % ,3 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,8 % ,8 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,8 % ,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,4 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,3 % ,1 % Sykehuset Telemark HF ,1 % ,9 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,8 % ,7 % ,0 % Sykehuspartner HF ,0 % ,8 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,3 % ,1 % Vestre Viken HF ,8 % ,4 % ,9 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,7 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,2 % ,7 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 41

42 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2015 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % Sunnaas sykehus HF ,8 % Sykehusapotekene HF ,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % Sykehuset Telemark HF ,9 % Sykehuset Østfold HF ,7 % Sykehuspartner HF ,8 % Sørlandet sykehus HF ,3 % Vestre Viken HF ,4 % Helse Sør-Øst RHF ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 42

43 6. Bemanning Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær 2015 Sykefravær 43

44 6. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

45 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak August August 2015 August 2014 Hittil i år Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Akershus universitetssykehus HF 7,1 % 7,4 % 7,5 % 8,1 % 8,4 % 8,4 % Oslo universitetssykehus HF 6,6 % 6,6 % 6,8 % 7,3 % 7,5 % 7,3 % Sunnaas sykehus HF 6,5 % 6,9 % 4,9 % 7,0 % 6,2 % 6,5 % Sykehusapotekene HF 6,1 % 7,8 % 6,1 % 6,2 % 9,3 % 8,1 % Sykehuset i Vestfold HF 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,8 % 7,0 % 7,5 % Sykehuset Innlandet HF 6,9 % 6,3 % 6,4 % 7,3 % 7,4 % 7,4 % Sykehuset Telemark HF 6,0 % 6,0 % 6,6 % 6,9 % 7,1 % 6,7 % Sykehuset Østfold HF 7,2 % 7,3 % 7,0 % 8,2 % 7,6 % 8,1 % Sykehuspartner HF 5,3 % 4,5 % 6,1 % 5,2 % Sørlandet sykehus HF 5,6 % 5,8 % 6,2 % 6,4 % 6,6 % 6,7 % Vestre Viken HF 6,6 % 6,6 % 7,1 % 7,2 % 7,5 % 7,5 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,2 % 5,1 % Helse Sør-Øst RHF 1,5 % 3,8 % 3,4 % 3,6 % 2,9 % 3,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 6,5 % 6,5 % 6,7 % 7,2 % 7,4 % 7,4 % 45

46 6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % 90,9 % 21,0 % 92,0 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 93,6 % 14,0 % 94,4 % Sunnaas sykehus HF ,5 % 92,5 % 16,4 % 94,0 % Sykehusapotekene HF ,6 % 95,1 % 10,7 % 97,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 86,1 % 32,3 % 88,1 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % 86,9 % 31,1 % 89,4 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 87,7 % 32,5 % 89,5 % Sykehuset Østfold HF ,8 % 86,0 % 35,2 % 87,4 % Sykehuspartner HF ,2 % 99,1 % 2,0 % 99,2 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 85,9 % 30,7 % 88,4 % Vestre Viken HF ,6 % 88,6 % 29,5 % 89,8 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 99,7 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % 89,8 % 24,2 % 91,2 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 46

47 0,89 0,91 0,93 1,26 1,30 1,31 1,60 1,60 1,62 1,72 1,79 1,80 1,66 1,68 1,70 1,51 1,59 1,61 1,51 1,57 1,58 1,56 1,64 1,67 1,49 1,53 1,54 1,78 1,78 1,79 7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,60 1,60 0,00 1,62 Oslo universitetssykehus HF ,26 1,30-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF ,89 0,91-0,02 0,93 Sykehuset i Vestfold HF ,72 1,79-0,07 1,80 Sykehuset Innlandet HF ,66 1,68-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF ,51 1,59-0,08 1,61 Sykehuset Østfold HF ,51 1,57-0,06 1,58 Sørlandet sykehus HF ,56 1,64-0,08 1,67 Vestre Viken HF ,78 1,78-0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,49 1,53-0,04 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med. 47

48 7. Produktivitet 1,54 1,60 1,26 1,26 0,91 0,89 1,75 1,72 1,62 1,66 1,53 1,51 1,54 1,51 1,53 1,56 1,74 1,78 1,47 1,49 DRG-produktivitet hittil i år 2015 og DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF ,60 1,54 Oslo universitetssykehus HF ,26 1,26 Sunnaas sykehus HF ,89 0,91 Sykehuset i Vestfold HF ,72 1,75 Sykehuset Innlandet HF ,66 1,62 Sykehuset Telemark HF ,51 1,53 Sykehuset Østfold HF ,51 1,54 Sørlandet sykehus HF ,56 1,53 Vestre Viken HF ,78 1,74 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,49 1,47 48

49 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik 0 Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Forrige periode Resultat Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

50 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2015 til TNOK Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2015 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 2015 Denne periode Hittil i år per sep Budsjettavvik hittil i år Endring Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Endring

51 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,0% -1,7% Oslo universitetssykehus HF ,2% -0,8% Sunnaas sykehus HF ,4% 2,6% Sykehusapotekene HF ,4% 0,5% Sykehuset i Vestfold HF ,0% -0,1% Sykehuset Innlandet HF ,3% -0,3% Sykehuset Telemark HF ,5% -1,9% Sykehuset Østfold HF ,2% -2,7% Sykehuspartner HF ,9% 0,9% Sørlandet sykehus HF ,0% -0,4% Vestre Viken HF ,5% -0,3% Helse Sør-Øst RHF ,9% 1,1% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4% -0,5% 51

52 8. Økonomi/finans Akkumulert driftsinntekter Driftsinntekter tall i Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISFrefusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Elimineringer Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst

53 8. Økonomi/finans Likviditetsutvikling 53

54 8. Økonomi/finans Investeringer 54

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer