Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6."

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse 3

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Målekort Prioriteringsregelen Faktisk HiÅ 2017 Faktisk HiÅ 2018 Ventetid Endring i % Faktisk HiÅ 2017 Polikliniske konsultasjoner Faktisk HiÅ 2018 Endring i % Somatikk 55,6 58,8 5,8 % ,7 % VOP 45,9 47,3 3,1 % ,5 % BUP 49,9 50,6 1,2 % ,0 % TSB 41,6 37,5-9,9 % ,0 % Måloppnåelse Måloppnåelse 4

5 2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i år» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager 85 Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Mars 2018 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 59,7 50,1 49,9 39,8 58,6 59,0 53,7 63,6 57,5 62,1 Oslo universitetssykehus HF 57,2 41,4 55,5 28,3 56,5 58,4 61,1 71,1 60,3 66,6 Sunnaas sykehus HF 51,6 51,6 56,5 50,1 53,3 55,5 52,3 Sykehuset i Vestfold HF 58,5 34,1 42,1 24,6 55,9 57,1 53,7 58,7 54,7 56,8 Sykehuset Innlandet HF 50,0 39,7 54,2 28,1 49,4 51,9 46,3 56,5 49,5 53,1 Sykehuset Telemark HF 52,7 41,7 51,7 14,7 52,0 54,5 56,3 53,5 56,6 54,0 Sykehuset Østfold HF 57,2 47,7 45,6 18,6 56,0 57,0 53,6 62,3 55,8 57,6 Sørlandet sykehus HF 60,2 48,9 36,9 32,0 58,9 58,0 54,5 58,4 56,6 57,7 Vestre Viken HF 56,0 42,1 50,3 30,9 54,9 57,6 53,9 58,6 56,6 57,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56,3 43,1 47,8 28,9 55,2 56,7 54,0 60,7 55,8 58,4 Betanien Hospital 67,0 67,0 73,0 65,1 60,0 68,0 67,8 Diakonhjemmet Sykehus 61,5 37,9 36,6 31,9 57,4 56,9 48,0 45,9 53,3 47,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,9 54,8 50,9 38,6 81,9 83,6 79,9 88,0 81,6 87,1 Martina Hansens Hospital 55,9 55,9 58,2 49,9 52,1 52,1 50,6 Revmatismesykehuset 54,1 54,1 64,6 64,8 70,5 63,3 65,9 Private institusjoner m/avtale 47,0 52,6 60,6 82,0 56,9 60,3 54,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 57,4 44,0 47,7 31,9 56,2 57,8 54,9 61,0 56,7 59,0 For de private institusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes for disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager 70 Ventetid somatikk 65 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 60 Ventetid VOP 50 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 25 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav psykisk helsevern og TSB Krav psykisk helsevern og TSB 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 8

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetid ventende uten rett - somatikk 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde 10

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 11

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 3% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 2,7 0,0 0,0 7,7 2,5 2,2 1,3 1,2 3,4 1,4 Oslo universitetssykehus HF 1,2 0,5 0,0 0,0 1,1 1,1 0,7 1,0 1,1 1,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Sykehuset i Vestfold HF 1,6 0,0 1,0 0,0 1,5 1,6 1,2 0,3 1,0 0,6 Sykehuset Innlandet HF 1,9 0,0 0,9 0,0 1,8 1,9 1,1 0,4 1,4 0,8 Sykehuset Telemark HF 1,2 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 1,2 1,0 1,3 1,4 Sykehuset Østfold HF 1,4 1,4 0,0 0,0 1,3 1,3 1,7 2,4 1,7 2,5 Sørlandet sykehus HF 2,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,9 2,3 2,4 2,2 Vestre Viken HF 1,5 0,0 0,8 0,0 1,4 2,1 0,7 0,3 1,6 0,7 Betanien Hospital 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,7 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,4 0,9 0,0 0,0 0,5 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 Martina Hansens Hospital 0,1 0,1 0,7 0,2 0,5 0,2 0,3 Revmatismesykehuset 0,8 0,8 0,9 0,9 1,4 1,0 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 1,5 1,1 0,8 3,1 1,9 1,8 3,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Mars 2018 HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ ,6 0,3 0,3 1,1 1,5 1,6 1,1 1,0 1,6 1,2 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter 13

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid Første måling for indikatoren var september 2016 p.g.a overgang til ny og forbedret definisjon, mens det i mai 2017 ble inkludert tall fra Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Tall fra de to sykehusene utgjør om lag pasienter per måned. 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel med fast eller tentativ time 6 måneder fram i tid Tilbake til innholdsfortegnelse 16

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med passert planlagt tid Tilbake til innholdsfortegnelse 17

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel og antall passert planlagt tid - topp 15 fagområder 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 19

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer (2017 tom mars 2018) 73% 65% 70% 60% 44% 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal utvikling pakkeforløp kreft alle behandlingsformer (2017 tom mars 2018) 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst, HF (2017 tom mars 2018) 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst, HF (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Bryst kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst, HF (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Bryst kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst, HF (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 25

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 26

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 27

28 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 28

29 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 29

30 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostata kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 30

31 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostata kreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (2017 tom mars 2018) Tilbake til innholdsfortegnelse 31

32 Måloppnåelse per pakkeforløp 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp jan mars 2018 Ahus DS LDS OUS SiV SIHF STHF SØHF SSHF VVHF Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 25 % 0 % 100 % 96 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % Blærekreft 92 % 81 % 87 % 86 % 84 % 61 % 90 % 85 % Brystkreft 47 % 100 % 0 % 61 % 65 % 77 % 75 % 69 % 60 % 72 % Bukspyttkjertelkreft 51 % 100 % 62 % 58 % 53 % 50 % 75 % 80 % 45 % Eggstokkreft (ovarial) 54 % 75 % 100 % 54 % 39 % 26 % 48 % 21 % 50 % 50 % Føflekkreft 67 % 92 % 86 % 96 % 91 % 100 % 96 % 86 % 95 % Galleveiskreft 67 % 100 % 78 % 33 % 75 % 0 % 100 % 75 % Hjernekreft 50 % 100 % 88 % 75 % 88 % 94 % 100 % Hode- halskreft 56 % 35 % Kreft hos barn 89 % 81 % 100 % 100 % 80 % Kreft i spiserør og magesekk 71 % 83 % 75 % 82 % 71 % 60 % 38 % 81 % 83 % 67 % Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) 67 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % Livmorhalskreft (cervix) 29 % 67 % 42 % 40 % 20 % 25 % 67 % 35 % Livmorkreft (endometrie) 57 % 42 % 67 % 52 % 37 % 13 % 40 % 47 % Lungekreft 75 % 42 % 65 % 58 % 57 % 55 % 51 % 49 % 64 % 47 % Lymfomer 49 % 71 % 36 % 73 % 61 % 41 % 48 % 61 % 55 % 44 % Myelomatose 83 % 100 % 60 % 56 % 93 % 88 % 86 % 100 % 71 % 92 % Nevroendokrine svulster 82 % 100 % 77 % 100 % 100 % 50 % 67 % 25 % Nyrekreft 71 % 80 % 53 % 74 % 49 % 65 % 32 % 68 % 31 % Peniskreft 67 % 89 % 75 % 100 % 0 % 50 % 50 % 100 % Primær leverkreft (HCC) 50 % 0 % 29 % 0 % 75 % 0 % 0 % 57 % 0 % Prostatakreft 48 % 41 % 78 % 55 % 40 % 23 % 52 % 37 % Sarkom 78 % 80 % 67 % 0 % 50 % Skjoldbruskkjertelkreft 18 % 70 % 60 % 40 % 80 % 100 % 86 % Testikkelkreft 60 % 81 % 19 % 93 % 83 % 62 % 67 % 82 % Tykk- og endetarmskreft 70 % 86 % 41 % 64 % 68 % 73 % 74 % 78 % 89 % 63 % Tilbake til innholdsfortegnelse 32

33 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Feb Mar HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 2,3 % 1,5 % 2,2 % 2,0 % 1,1 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,8 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 3,5 % 3,3 % 3,5 % 1,8 % 1,8 % Sykehuset Innlandet HF 1,8 % 0,8 % 1,3 % 1,5 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 0,9 % 1,1 % 1,0 % 1,3 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 5,4 % 4,3 % 4,9 % 2,3 % 1,7 % Sørlandet sykehus HF 1,0 % 0,7 % 0,9 % 1,2 % 0,5 % Vestre Viken HF 2,3 % 2,4 % 2,7 % 1,6 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,9 % 1,5 % 1,8 % 1,4 % 1,5 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 2,0 % 1,6 % 1,5 % 0,2 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,0 % 1,8 % 2,3 % 1,9 % 2,1 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,9 % 1,5 % 1,8 % 1,4 % 1,4 % 33

34 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Jan Feb HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 81 % 78 % 79 % 83 % 79 % Oslo universitetssykehus HF 83 % 87 % 85 % 85 % 65 % Sunnaas sykehus HF 96 % 94 % 95 % 83 % 83 % Sykehuset i Vestfold HF 83 % 80 % 82 % 80 % 83 % Sykehuset Innlandet HF 81 % 79 % 80 % 84 % 86 % Sykehuset Telemark HF 89 % 89 % 89 % 86 % 81 % Sykehuset Østfold HF 76 % 75 % 75 % 67 % 62 % Sørlandet sykehus HF 80 % 77 % 78 % 76 % 77 % Vestre Viken HF 90 % 90 % 90 % 89 % 87 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 83 % 82 % 82 % 81 % 77 % Betanien Hospital 88 % 81 % 85 % 78 % 81 % Diakonhjemmet Sykehus 93 % 88 % 91 % 96 % 90 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 63 % 63 % 63 % 77 % 88 % Martina Hansens Hospital 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % Revmatismesykehuset 77 % 90 % 84 % 90 % 84 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82 % 81 % 82 % 82 % 78 % 34

35 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2018 HiÅ 2017 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,3 4,0 3,9 4,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,1 3,9 3,8 3, Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 97 % 96 % 96 % 95 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 97 % 96 % 96 % 96 % 35

36 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 36

37 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 37

38 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Ventetider % endring hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 10,9 % -1,8 % 12,2 % -19,7 % -7,0 % -11,2 % -9,2 % -12,7 % Oslo universitetssykehus HF -4,5 % -5,4 % -12,2 % 46,2 % 0,4 % -9,5 % -13,2 % -6,0 % Sunnaas sykehus HF 12,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 6,1 % 25,6 % 3,6 % 0,6 % -3,2 % 10,3 % -20,4 % -2,6 % Sykehuset Innlandet HF 12,7 % 2,9 % 14,6 % -21,3 % -5,8 % -6,9 % -9,0 % 0,2 % Sykehuset Telemark HF -3,5 % 2,7 % 7,2 % 2,3 % -3,7 % -11,7 % -7,1 % -17,9 % Sykehuset Østfold HF 6,9 % 7,5 % -13,2 % -5,7 % -1,4 % -11,3 % -8,3 % -1,8 % Sørlandet sykehus HF 6,1 % 13,8 % -3,6 % 14,9 % -2,2 % -8,8 % -10,6 % -31,6 % Vestre Viken HF 7,6 % 0,9 % -2,6 % -4,4 % -2,8 % 1,2 % -13,9 % -11,2 % Helse Sør-Øst RHF -35,4 % -8,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,2 % 4,3 % 0,9 % -1,7 % -2,6 % -6,8 % -11,6 % -11,0 % Betanien Hospital 12,2 % 15,9 % Diakonhjemmet Sykehus 21,4 % 1,3 % -9,8 % -18,8 % -6,8 % 4,3 % -4,7 % -29,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4,4 % 0,6 % 11,4 % -10,2 % -0,6 % 14,6 % -2,5 % -18,9 % Martina Hansens Hospital 16,6 % -12,2 % Polikliniske konsultasjoner Revmatismesykehuset -0,2 % -22,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,8 % 3,1 % 1,2 % -9,9 % -2,7 % -4,5 % -11,0 % -12,0 % 38

39 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2018 HiÅ 2017 Endring Endring i % Somatikk 58,8 55,6 3,2 5,8 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 47,3 45,9 1,4 3,1 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 50,6 49,9 0,6 1,2 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 37,5 41,6-4,1-9,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 57,8 54,9 3,0 5,4 % 39

40 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Mar 2017 Mar 2018 Endring i % 2017 til 2018 Ventetid hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 54,1 52,7 47,0 49,8 60,0 51,7 52,7 40,0 10,9 % -1,8 % 12,2 % -19,7 % Oslo universitetssykehus HF 61,8 46,8 68,6 24,0 59,0 44,3 60,2 35,1-4,5 % -5,4 % -12,2 % 46,2 % Sunnaas sykehus HF 50,1 56,5 12,9 % Sykehuset i Vestfold HF 55,0 38,5 46,3 27,3 58,3 48,4 48,0 27,4 6,1 % 25,6 % 3,6 % 0,6 % Sykehuset Innlandet HF 46,5 41,2 46,3 42,4 52,4 42,4 53,1 33,4 12,7 % 2,9 % 14,6 % -21,3 % Sykehuset Telemark HF 57,1 46,8 43,6 34,6 55,0 48,1 46,8 35,4-3,5 % 2,7 % 7,2 % 2,3 % Sykehuset Østfold HF 54,3 46,8 57,0 26,4 58,0 50,3 49,5 24,9 6,9 % 7,5 % -13,2 % -5,7 % Sørlandet sykehus HF 55,8 42,9 39,0 27,6 59,2 48,8 37,6 31,7 6,1 % 13,8 % -3,6 % 14,9 % Vestre Viken HF 54,5 42,7 55,4 38,0 58,7 43,1 53,9 36,3 7,6 % 0,9 % -2,6 % -4,4 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 54,7 44,9 49,9 33,5 57,5 46,8 50,4 32,9 5,2 % 4,3 % 0,9 % -1,7 % Betanien Hospital 65,1 73,0 12,2 % Diakonhjemmet Sykehus 49,5 38,5 57,4 44,9 60,1 39,0 51,7 36,4 21,4 % 1,3 % -9,8 % -18,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 86,9 55,2 47,8 48,7 90,8 55,6 53,2 43,7 4,4 % 0,6 % 11,4 % -10,2 % Martina Hansens Hospital 49,9 58,2 16,6 % Revmatismesykehuset 64,8 64,6-0,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 55,6 45,9 49,9 41,6 58,8 47,3 50,6 37,5 5,8 % 3,1 % 1,2 % -9,9 % 40

41 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde - endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 58,4 50,8 49,4 41,9 60,0 51,7 52,7 40,0 2,7 % 1,7 % 6,8 % -4,5 % Oslo universitetssykehus HF 60,9 48,0 62,9 25,8 59,0 44,3 60,2 35,1-3,2 % -7,7 % -4,3 % 36,3 % Sunnaas sykehus HF 55,5 56,5 1,8 % Sykehuset i Vestfold HF 56,2 38,5 44,7 25,8 58,3 48,4 48,0 27,4 3,8 % 25,6 % 7,4 % 6,5 % Sykehuset Innlandet HF 49,9 42,6 49,1 34,5 52,4 42,4 53,1 33,4 5,1 % -0,4 % 8,2 % -3,4 % Sykehuset Telemark HF 57,3 49,0 43,8 36,8 55,0 48,1 46,8 35,4-3,9 % -1,8 % 6,8 % -3,7 % Sykehuset Østfold HF 56,5 52,0 53,6 24,4 58,0 50,3 49,5 24,9 2,7 % -3,1 % -7,7 % 2,0 % Sørlandet sykehus HF 57,9 45,3 35,8 29,2 59,2 48,8 37,6 31,7 2,3 % 7,7 % 5,1 % 8,8 % Vestre Viken HF 57,3 45,0 57,0 37,5 58,7 43,1 53,9 36,3 2,4 % -4,2 % -5,4 % -3,2 % Helse Sør-Øst RHF 2017 Hittil i år - Mar 2018 Endring i % 2017 til HiÅ 2018 Betanien Hospital 68,0 73,0 7,5 % Diakonhjemmet Sykehus 56,3 35,0 62,7 45,2 60,1 39,0 51,7 36,4 6,8 % 11,3 % -17,4 % -19,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,0 54,5 52,4 46,1 90,8 55,6 53,2 43,7 2,1 % 1,9 % 1,5 % -5,2 % Martina Hansens Hospital 52,1 58,2 11,8 % Revmatismesykehuset 63,3 64,6 2,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 57,6 46,7 50,0 36,8 58,8 47,3 50,6 37,5 2,1 % 1,3 % 1,0 % 1,8 % 41

42 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ F årsestimat Endring Endring i prosent F 2017 Årsestimat 2018 Endring Endring i prosent Somatikk ,7 % ,2 % VOP ,5 % ,9 % BUP ,0 % ,5 % Psykisk helsevern ,7 % ,4 % TSB ,0 % ,3 % 42

43 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2017 Hittil i år 2018 Endring i % 2017 til 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,0 % -11,2 % -9,2 % -12,7 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % -9,5 % -13,2 % -6,0 % Sunnaas sykehus HF ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 10,3 % -20,4 % -2,6 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % -6,9 % -9,0 % 0,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % -11,7 % -7,1 % -17,9 % Sykehuset Østfold HF ,4 % -11,3 % -8,3 % -1,8 % Sørlandet sykehus HF ,2 % -8,8 % -10,6 % -31,6 % Vestre Viken HF ,8 % 1,2 % -13,9 % -11,2 % Helse Sør-Øst RHF ,4 % -8,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % -6,8 % -11,6 % -11,0 % Betanien Hospital ,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % 4,3 % -4,7 % -29,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % 14,6 % -2,5 % -18,9 % Martina Hansens Hospital ,2 % Revmatismesykehuset ,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % -4,5 % -11,0 % -12,0 % 43

44 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2017 mot HiÅ 2018 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per mars Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" ,8 % ,7 % ,3 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,5 % ,1 % ,0 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,5 % 257 0,7 % ,1 % Herav ISF- poeng Raskere tilbake ,4 % ,4 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,4 % ,7 % ,4 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,5 % ,4 % ,3 % Nye legemidler ,9 % ,5 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,9 % ,2 % ,2 % ,3 % ,5 % ,4 % 44

45 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ISF-poeng pasientbehandling ISF (døgn) iht. "sørge for" ,6 % ,8 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,3 % ,5 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,2 % ,5 % Herav ISF- poeng Raskere tilbake ,3 % ,4 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,9 % ,4 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,2 % ,5 % Nye legemidler ,3 % ,9 % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,6 % ,9 % ,8 % ,3 % 45

46 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % 70 0,3 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % ,2 % ,9 % Sunnaas sykehus HF ,1 % 0 0,0 % 98 7,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % 100 0,7 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % ,2 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,2 % - 1 0,0 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,2 % 0 0,0 % 307 1,9 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,0 % ,8 % Vestre Viken HF ,3 % 0 0,0 % ,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,5 % ,1 % Betanien Hospital ,7 % 65 1,6 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % 61 0,3 % 131 2,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % 0 0,0 % ,3 % Martina Hansens Hospital ,3 % 0 0,0 % ,2 % Revmatismesykehuset ,2 % ,6 % 15 4,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,4 % ,2 % Kjøp fra andre helseregioner ,9 % 0 0,0 % 66 3,8 % Kjøp fra private avtaleparter ,1 % 0 0,0 % ,2 % Fritt behandlingsvalg ,0 % 0 0,0 % 5 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,4 % ,4 % ,7 % Legemidler ,5 % 105 0,3 % ,4 % Nye legemidler ,9 % ,5 % 734 Endring HiÅ Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,9 % ,2 % ,2 % 46

47 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Mars 2018 Mars måned Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,3 % Sunnaas sykehus HF ,9 % ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 42 0,7 % Sørlandet sykehus HF ,8 % ,7 % Vestre Viken HF ,6 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % ,1 % Betanien Hospital ,9 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 4 0,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % ,5 % Martina Hansens Hospital ,6 % ,2 % Revmatismesykehuset ,3 % 15 11,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,5 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % 18 3,0 % Kjøp fra private avtaleparter ,9 % ,1 % Fritt behandlingsvalg ,0 % - 1 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,9 % ,9 % Legemidler ,2 % ,3 % Nye legemidler ,3 % 105 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,6 % ,5 % 47

48 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Mars hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % ,3 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,6 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,2 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,0 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,9 % ,2 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,8 % ,2 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,5 % ,4 % Vestre Viken HF ,0 % ,7 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % ,0 % ,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % ,3 % ,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % ,8 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,8 % ,1 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,8 % ,8 % ,6 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 48

49 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet ISF-poeng fritt behandlingsvalg Mars 2018 ISF-poeng fritt behandlingsvalg Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Total Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Faktisk Faktisk HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

50 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Fritt behandlingsvalg ISF-poeng og pasientbehandling Fritt behandlingsvalg - ISF-poeng og antall behandlinger ISF-poeng - Pasienter bosatt i egen region behandlet innen Fritt behandlingsvalg Mars 2018 Hittil i år Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinisk virksomhet Totalt antall ISF-poeng 5 Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Faktisk Årsestimat Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

51 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % 0 0,0 % 779 0,4 % Sunnaas sykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,2 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,0 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 0 0,0 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,2 % Vestre Viken HF ,9 % ,9 % ,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % ,1 % ,6 % Betanien Hospital ,4 % ,6 % ,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % ,4 % ,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 0 0,0 % -94-0,6 % Martina Hansens Hospital ,1 % 0 0,0 % ,2 % Revmatismesykehuset ,6 % ,7 % ,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,1 % ,7 % 51

52 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 0 0,0 % ,5 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,9 % ,7 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 0 0,0 % ,9 % Sykehuset Telemark HF ,3 % ,2 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,7 % 0 0,0 % ,3 % Sørlandet sykehus HF ,2 % ,7 % ,8 % Vestre Viken HF ,9 % ,6 % 373 1,2 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % 5 0,0 % ,8 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,8 % ,5 % 527 4,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 0 0,0 % ,6 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,9 % ,5 % 52

53 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,2 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,2 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % 0 0,0 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,8 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,4 % 0 0,0 % ,3 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,6 % Vestre Viken HF ,3 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % ,2 % ,6 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,6 % 0 0,0 % ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % ,2 % ,5 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,2 % ,0 % 53

54 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % 0 0,0 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % ,0 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % 1 0,0 % 12 0,2 % Sykehuset Telemark HF ,4 % ,0 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,6 % ,1 % ,6 % Vestre Viken HF ,0 % ,9 % ,2 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,5 % ,0 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,0 % ,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % ,2 % ,9 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % ,5 % ,0 % 54

55 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.18 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Mars 2018 Hittil i år Endring HiÅ Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,7 % ,1 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,2 % ,1 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,7 % ,8 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,0 % ,7 % ,1 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,5 % 11 0,2 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,1 % ,9 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,9 % 8 16,0 % 12 0,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,2 % ,5 % ,9 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,6 % ,8 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,5 % ,4 % 0 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % ,6 % ,3 % 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,8 % ,0 % ,2 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,3 % 41 2,0 % 116 1,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,1 % ,4 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,5 % ,2 % 30 2,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,6 % ,0 % ,5 % 55

56 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,7% ,3% ,8% ,9% Oslo universitetssykehus HF ,5% ,1% ,0% ,6% Sunnaas sykehus HF ,0% Sykehuset i Vestfold HF ,7% ,4% ,0% ,6% Sykehuset Innlandet HF ,2% ,7% ,9% ,2% Sykehuset Telemark HF ,0% ,6% ,9% ,4% Sykehuset Østfold HF ,3% ,7% ,4% 82 1,1% Sørlandet sykehus HF ,3% ,2% ,7% ,6% Vestre Viken HF 917 0,9% 596 1,9% ,3% ,0% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 0 0 0,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,0% ,6% ,8% ,4% Betanien Hospital ,4% Diakonhjemmet Sykehus ,1% ,8% 18 0,6% ,4% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5% 343 2,0% ,4% ,4% Martina Hansens Hospital ,1% Revmatismesykehuset ,6% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0% ,2% ,8% ,6% 56

57 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år Mars hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % ,3 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,6 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,2 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,0 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,9 % ,2 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,8 % ,2 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,5 % ,4 % Vestre Viken HF ,0 % ,7 % ,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % ,0 % ,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % ,3 % ,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % ,8 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,8 % ,1 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 57

58 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. 58

59 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Endring F 2017 til E 2018 Årsestimat Endring Endring i % F 2017 Endring Endring i % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2018 Somatikk ,0% ,1% Laboratorietjenester ,6% Radiologiske tjenester ,3% Somatiske tjenester ,9% Somatisk habilitering og rehabilitering ,4% Lab/røntgen ,3% Psykisk helsevern ,7% ,0% VOP ,3% ,0% VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus ,7% VoP - Psykisk helsevern for voksne, DPS og annen b ,1% BUP ,2% ,2% Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere ,1% ,8% Preshospitale tjenester ,7% ,9% Ambulanse ,3% Pasienttransport ,8% 233 Annet ,2% ,2% Administrasjon ,3% Personalboliger og barnehager ,1% 126 TOTAL ,6% ,2% 59

60 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Hittil i år 2017 (snitt) Hittil i år 2018 (snitt) Endring i % 2017 til 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,4 % -1,8 % 1,0 % 1,5 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 2,5 % 1,0 % 4,9 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 3,2 % -16,9 % -3,2 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 0,6 % 0,3 % 2,2 % Sykehuset Telemark HF ,9 % -3,4 % -3,5 % 28,3 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 2,2 % -1,3 % 3,0 % Sørlandet sykehus HF ,9 % 0,2 % -1,1 % -5,4 % Vestre Viken HF ,9 % -5,9 % -3,6 % -1,3 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % -0,3 % -2,2 % 1,1 % 60

61 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2018 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,9 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,2 % ,2 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,6 % ,6 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,8 % ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,1 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,3 % ,5 % Sykehuset Telemark HF ,8 % ,6 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,4 % ,5 % ,8 % Sykehuspartner HF ,0 % ,5 % ,5 % Sørlandet sykehus HF ,9 % ,1 % ,2 % Vestre Viken HF ,1 % ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,2 % ,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 61

62 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse TNOK Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag-, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Akershus universitetssykehus HF ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % Sunnaas sykehus HF ,6 % Sykehusapotekene HF ,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,5 % Sykehuspartner HF ,5 % Sørlandet sykehus HF ,1 % Vestre Viken HF ,4 % Helse Sør-Øst RHF ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 62

63 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær 63

64 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Februar 2018 Februar 2017 Februar 2016 Hittil i år 2018 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Akershus universitetssykehus HF 9,3 % 8,9 % 9,2 % 9,1 % 8,9 % 8,9 % Oslo universitetssykehus HF 9,0 % 8,2 % 8,2 % 8,7 % 8,2 % 8,0 % Sunnaas sykehus HF 7,3 % 9,6 % 8,8 % 7,2 % 9,3 % 8,5 % Sykehusapotekene HF 8,4 % 7,4 % 7,3 % 7,7 % 7,8 % 7,1 % Sykehuset i Vestfold HF 8,9 % 7,8 % 7,9 % 8,4 % 7,9 % 7,7 % Sykehuset Innlandet HF 8,9 % 8,5 % 8,3 % 8,7 % 8,6 % 8,1 % Sykehuset Telemark HF 8,6 % 6,9 % 7,8 % 8,5 % 7,2 % 7,8 % Sykehuset Østfold HF 8,7 % 8,3 % 9,4 % 8,6 % 8,3 % 9,4 % Sykehuspartner HF 7,2 % 6,6 % 7,2 % 6,8 % Sørlandet sykehus HF 7,9 % 7,7 % 7,5 % 7,8 % 7,7 % 7,1 % Vestre Viken HF 9,1 % 8,6 % 8,2 % 8,8 % 8,6 % 7,9 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 7,2 % 6,9 % Helse Sør-Øst RHF 4,1 % 4,1 % 4,6 % 3,6 % 4,3 % 4,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,8 % 8,2 % 8,3 % 8,6 % 8,2 % 8,1 % 64

65 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % 90,7 % 22,1 % 91,6 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % 93,8 % 13,9 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 90,7 % 19,5 % 91,9 % Sykehusapotekene HF ,0 % 95,7 % 10,1 % 97,4 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % 86,7 % 28,3 % 89,3 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 87,4 % 30,8 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 87,5 % 32,7 % 89,0 % Sykehuset Østfold HF ,4 % 86,2 % 35,3 % 87,5 % Sykehuspartner HF ,2 % 99,1 % 2,0 % 99,2 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 86,9 % 29,5 % 89,1 % Vestre Viken HF ,1 % 89,3 % 28,3 % 90,5 % Helse Sør-Øst RHF ,4 % 99,0 % 1,8 % 99,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 90,1 % 23,6 % 91,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 65

66 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet somatikk hittil i år Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. 66

67 0,95 0,99 1,34 1,28 1,75 1,74 1,85 1,84 1,89 1,82 1,74 1,75 1,70 1,71 1,73 1,66 1,63 1,59 1,99 1,94 7. Produktivitet ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2017 og 2018 Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2017 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 Akershus universitetssykehus HF ,74 1,75 Oslo universitetssykehus HF ,28 1,34 Sunnaas sykehus HF ,99 0,95 Sykehuset i Vestfold HF ,84 1,85 Sykehuset Innlandet HF ,82 1,89 Sykehuset Telemark HF ,75 1,74 Sykehuset Østfold HF ,71 1,70 Sørlandet sykehus HF ,66 1,73 Vestre Viken HF ,94 1,99 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,59 1,63 67

68 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat 2017 Budsjettavvik 2018 Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat vs. Årsbudsjett Resultat Faktisk Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Faktisk Faktisk Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

69 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak, endring 2017 til 2018 Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - sammenligning 2017 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode Hittil i år per mar Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring Endring Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

70 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk Budsjettavvik Faktisk Budsjettavvik Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,4% 2,2% Oslo universitetssykehus HF ,3% -1,0% Sunnaas sykehus HF ,1% 1,2% Sykehusapotekene HF ,8% 1,4% Sykehuset i Vestfold HF ,4% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,5% -2,6% Sykehuset Telemark HF ,2% -2,0% Sykehuset Østfold HF ,6% -0,2% Sykehuspartner HF ,0% -0,6% Sørlandet sykehus HF ,6% -0,5% Vestre Viken HF ,3% 0,0% Helse Sør-Øst RHF ,7% 0,0% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6% -0,4% 70

71 7. Produktivitet Akkumulerte driftsinntekter Tilbake til innholdsfortegnelse tall i Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Budsjettavvik Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk Driftsinntekter Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner budjsett Budsjettavvik ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISF-refusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Elimineringer Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst

72 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditetsutvikling Ledelsesrapport - mars

73 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer hittil i år og årsestimat Ledelsesrapport - mars

74 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Finansiell leie utvikling over tid Ledelsesrapport - mars

75 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Finansiell leie investeringer 2018 Ledelsesrapport - mars

76 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Oversikter over innvilgede fullmakter finansiell leie Ledelsesrapport - mars

77 Korridorpasienter og belegg

78 Korridorpasienter 6,0 % Andel korridorpasienter 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus og Vestre Viken har høyest andel korridorpasienter i ,0 % 0,0 % Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF 78

79 Sykehuset Østfold 450 Tilgjengelige senger, belegg og korridorpasienter Korridorpasienter kl_07 Tilgjengelige senger Belegg Korridorpasienter og belegg korridordøgn i 2018 Har hatt belegg over 100% i 40 av 90 dager i perioden januar til mars 2018 (44% av dagene i 2018) Sykehuset Østfold har ikke rutiner som gjør at man får opp det reelle antall sengedøgn. Det gjør at det ser ut som om tilgjengelige senger er likt gjennom perioden % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Korridorpasienter kl_07 Beleggsprosent 79

80 01.jan 04.jan 07.jan 10.jan 13.jan 16.jan 19.jan 22.jan 25.jan 28.jan 31.jan 03.feb 06.feb 09.feb 12.feb 15.feb 18.feb 21.feb 24.feb 27.feb 02.mar 05.mar 08.mar 11.mar 14.mar 17.mar 20.mar 23.mar 26.mar 29.mar 01.jan 04.jan 07.jan 10.jan 13.jan 16.jan 19.jan 22.jan 25.jan 28.jan 31.jan 03.feb 06.feb 09.feb 12.feb 15.feb 18.feb 21.feb 24.feb 27.feb 02.mar 05.mar 08.mar 11.mar 14.mar 17.mar 20.mar 23.mar 26.mar 29.mar Sykehuset i Vestfold Tilgjengelige senger, belegg og korridorpasienter korridordøgn i 2018 Har hatt belegg over 100% i 19 av 90 dager i perioden januar til mars 2018 (21% av dagene i 2018) Korridorpasienter kl_07 Tilgjengelige senger Belegg Korridorpasienter og belegg % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Korridorpasienter kl_07 Beleggsprosent 80

81 Akershus universitetssykehus Tilgjengelige senger, belegg og korridorpasienter Korridorpasienter kl_07 Tilgjengelige senger Pasient-belegg Korridorpasienter og belegg 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % korridordøgn i 2018 Har hatt belegg over 100% i 18 av 90 dager i perioden januar til mars 2018 (20% av dagene i 2018) Akershus universitetssykehus har ikke rutiner som gjør at man får opp det reelle antall sengedøgn. Det gjør at det ser ut som om tilgjengelige senger er likt gjennom perioden. Korridorpasienter kl_07 Beleggsprosent 81

82 Helse Sør-Øst etablerer regional løsning for å måle belegg, korridorpasienter og ledige senger Det er behov for å utarbeide felles regional definisjon for belegg Hovedutfordringen går på å definere nevneren, hvilke senger som skal være med i antall sengedøgn Det er behov for å definere felles rutiner for inn- og utmelding av senger slik at man får et reelt bilde av tilgjengelige senger Basert på utfordringene som er beskrevet over vil det etableres en felles regional definisjon Det skal etableres en regional løsning for inn- og utmelding av senger Det igangsettes et arbeid for å få «sanntidstata» på belegg, korridorpasienter og ledige senger for regionen Løsningen vil etableres basert på rutiner og løsning som er etablert i Helse Vest 82

83 Bemanning og aktivitet

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft Vedlegg styresak 76-2018 Ventetid BUP Ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet Ventetid avviklede BUP HSØ 2016 2017 2018 Akershus universitetssykehus

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2018

Virksomhetsrapport august 2018 Virksomhetsrapport august 2018 Styresak 054-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 13.09.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Torstein Rønningen Fagavdelingen Innhold Standardiserte pasientforløp Sykehusinterne standardiserte pasientforløp HF-interne standardiserte pasientforløp Regionale

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR 066-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer